Monday, June 10, 2013

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေနာက္သံုးလ အၾကာတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္

Photo: ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပင္ဆင္
ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေနာက္သံုးလ အၾကာတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း
ႏႈန္းျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္
Monday, June 10, 2013

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပင္ဆင္
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေနာက္သံုးလ အၾကာတြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္း
ႏႈန္းျဖင့္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္
ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။ အစုရွယ္ယာေပါင္း တစ္ဘီလ်ံထိ ေရာင္းခ်ေပး
သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္
 ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႕မ်ားကို ေခၚယူကာ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း
ျဖင့္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ရွယ္ယာပမာဏမွာ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ဖုိး ရွယ္ယာ၀ယ္ယူသူ အေနျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္
 ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ BOD အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို မဲေပးစနစ္ျဖင့္
 ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ အေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္
တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း၊ ၿဂိဳဟ္တု
ဆက္သြယ္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ဘီလ်ံခန္႔ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္ အၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ရွယ္ယာပါ၀င္ ေနျခင္းမ်ဳိးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရတနာပံု တယ္လီပို႔မွာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္သာ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဇြန္လ ၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီေလးခု ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္
 ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တို႔မွာ လုပ္ကိုင္
ခြင့္ရ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနကာ သီးျခားပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

eleven media group
ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေနာက္သံုးလအၾကာ တြင္ ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္း ရရွိသည္။ အစုရွယ္ယာေပါင္း တစ္ဘီလ်ံထိ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ကို အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းရန္ ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕မ်ား ကို ေခၚယူကာ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း ျဖင့္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူတစ္ဦး (သို႔မဟုတ္) ကုမၸဏီတစ္ခု (သို႔မဟုတ္) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ားဆံုး ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ ရွယ္ယာပမာဏမွာ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ဖုိး ရွယ္ယာ၀ယ္ယူသူအေနျဖင့္ ဒါ႐ိုက္တာ အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ BOD အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ရတနာပံု တယ္လီပို႔ အေနျဖင့္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑က ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ဘီလ်ံခန္႔ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဖုန္းေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္ အၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခားေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီတစ္ခု တြင္ ရွယ္ယာပါ၀င္ ေနျခင္းမ်ဳိးမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ရတနာပံုတယ္လီပို႔မွာ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ခုအေနျဖင့္သာ ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းတင္က ဇြန္လ ၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီေလးခု ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ရတနာပံုတယ္လီပို႔တို႔မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ တည္ရွိေနကာ သီးျခားပုဂၢလိက ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

eleven media group

No comments:

Post a Comment