Monday, April 28, 2014

အိႏိၵယသမုဒၵရာၾကမ္းျပင္၌ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ရွာေဖြမႈထပ္မံတိုးခ်ဲ႕


Monday, April 28, 2014
ေပ်ာက္ဆံုး မေလးရွားေလ ယာဥ္ရွာေဖြမႈ ရက္ ၅ဝ အတြင္း ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က အိႏၵိယသမုဒၵရာၾကမ္း ျပင္၌ ရွာေဖြမႈထပ္မံတုိးျမႇင့္လုိက္ ျခင္းႏွင့္အတူ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ ရွိႏုိင္သည္ဟု ယူဆၾကေသာ ဧရိယာကုိ ေက်ာ္လြန္ကာ ရွာေဖြမႈ မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။
ေခတ္မီေမာင္းသူမဲ့ ေရငုပ္ သေဘၤာငယ္ Bluefin-21သည္ ေလယာဥ္၏ Black Box မွလာ သည္ဟု ယူဆရေသာ အသံလႈိင္း အခ်က္ျပမႈ ေထာက္လွမ္းရရွိခဲ့ သည့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာၾကမ္းျပင္၏ ၁ဝ စတုရန္းကီလုိမီတာ ၆ ဒသမ ၂ စတုရန္းမုိင္ရွိ ရွာေဖြနယ္နိမိတ္ တြင္ ေထာက္လွမ္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ရွာေဖြနယ္နိမိတ္၏ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေထာက္လွမ္းၿပီးစီးခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။
အေဝးထိန္းစနစ္ပါ ေရငုပ္ သေဘၤာငယ္ Bluefin-21၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ခြၽတ္ယြင္းသြားမႈေၾကာင့္ ဧၿပီ ၂၅ ရက္က ေရမ်က္ႏွာျပင္ ေပၚ ျပန္တက္ခဲ့ရၿပီး ရွာေဖြမႈပါ ေခတၱရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ေရငုပ္သေဘၤာငယ္ကုိ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျပင္ဆင္လုိက္ၿပီး ေနာက္ ဧၿပီ ၂၆ ရက္က ၁၆ နာရီၾကာမည့္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ၾကက္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေခတ္မီ ေရငုပ္သေဘၤာငယ္ အေနျဖင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ရွာေဖြ ေထာက္လွမ္းႏုိင္မႈမရွိပါက မူလ ရွာေဖြနယ္နိမိတ္ျဖစ္ေသာ ၁ဝ စတုရန္းကီလုိမီတာ ရွာေဖြနယ္ နိမိတ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ ဆက္လက္ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ် ပူးတဲြေအဂ်င္စီ ညႇိႏႈိင္းေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကား သည္။

ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းအလ်ဥ္းမရွိ လူသားမ်က္စိျဖင့္ ဦးသန္းေရႊကို ၾကည့္လွ်င္

Monday, April 28, 2014
တာဝန္ကေန အၿပီးအပုိင္ အနားယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မီဒီယာမ်က္ႏွာစာေတြမွာ အေပါစား ေတာရမ္းမယ္ဖြဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ အေရးအသားကအစ၊ မွန္တစ္ဝက္၊ မွားတစ္ဝက္ ခပ္တည္တည္ ခပ္ဖိန္႔ဖိန္႔ ေရးသားတင္ျပခ်က္ေတြ အလယ္၊ ဓားသြားပမာ တိက်ေသသပ္တဲ့ ပညာရွင္၊ အကယ္ဒမစ္ေတြရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ေတြအဆုံး အခြင့္အခါသင့္ရင္ သင့္သလုိ ေပၚထြက္လာေလ့ရွိပါတယ္။
Photo: ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းအလ်ဥ္းမရွိ လူသားမ်က္စိျဖင့္ ဦးသန္းေရႊကို ၾကည့္လွ်င္

Monday, April 28, 2014

တာဝန္ကေန အၿပီးအပုိင္ အနားယူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ မီဒီယာမ်က္ႏွာစာေတြမွာ အေပါစား ေတာရမ္းမယ္ဖြဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ အေရးအသားကအစ၊ မွန္တစ္ဝက္၊ မွားတစ္ဝက္ ခပ္တည္တည္ ခပ္ဖိန္႔ဖိန္႔ ေရးသားတင္ျပခ်က္ေတြ အလယ္၊ ဓားသြားပမာ တိက်ေသသပ္တဲ့ ပညာရွင္၊ အကယ္ဒမစ္ေတြရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ေတြအဆုံး အခြင့္အခါသင့္ရင္ သင့္သလုိ ေပၚထြက္လာေလ့ရွိပါတယ္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း ကာလေတြမွာ အာဏာရပါတီရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူေတြဟာ အနားယူသြား ၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ကုိမၾကာခဏဆုိသလုိ ရင္ဆုိင္ၾကရပါ တယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ေတြဟာ သူ႕႐ႈေထာင့္နဲ႔သူ၊ သန္ရာသန္ရာ အယူအစြဲေတြနဲ႔ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းလည္း ခံရပါတယ္။

မူလကေျဖၾကားသူက ေပးခ်င္တဲ့အခ်က္အလက္နဲ႔ ေသြဖည္အံေခ်ာ္သြားတဲ့ အနက္ဖြင့္ဆုိ တင္ျပမႈေတြ လည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ ျဖစ္ပ်က္သြားတတ္တာကုိ ေတြ႕ျမင္ရျပန္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲေဟာင္း ဦးသန္းေရႊရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြကုိ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းအလ်ဥ္းကင္းၿပီး ေလ့လာၾကည့္ရင္ မ်က္ေမွာက္ကာလရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ ထြန္းမႈအတြက္ ေကာင္းေသာ ပ်ဳိးေထာင္မႈကုိ စတင္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ဦးသန္းေရႊ ေရႊ႕ခဲ့တဲ့အကြက္ေတြ၊ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ယေန႔ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ တုိးတက္မႈ ေတြကုိ တုိက္႐ုိက္၊ သြယ္ဝုိက္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ႏုိင္တဲ့ အထိသက္ေရာက္မႈအား ႀကီးပါတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔ ေသြးတစ္စက္မွမက်ေစပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကူးေျပာင္းေစတာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ ရန္ကုန္ကေန ေနျပည္ေတာ္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေထာင္ပစ္တာ၊ Road Map ကုိတစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္၊ ဗ်ဴဟာေတြတစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ ခ်ည္ေႏွာင္သုိင္းဝုိင္းၿပီး ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့တာေတြကမွတ္သားေလာက္စရာပါ။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရး ဗ်ဴ႐ုိကုိဖ်က္သိမ္း ပစ္ဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာ ကေတာ့ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆုံးနဲ႔ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ အေကာင္းဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္း ကေတာ့ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ အခန္႔မသင့္ရင္ တပ္မေတာ္ကုိၿပိဳကြဲ သြားေစႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ ဒီအေရးဟာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ၿပီးဆုံးသြားပါတယ္။

အရပ္သား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအတြက္ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆည္ေျမာင္း တာတမံေတြ ေဆာက္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ ခမ္းမေတြ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကုိ အလြန္ညင္သာသိမ္ေမြ႕စြာနဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစီအမံေတြမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပုံရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေလးအနက္ေဖာ္ျပရမွာက သူဟာ လူေရြးမွန္ခဲ့ပါတယ္။

သူ႕လက္ထက္ အလြန္မွာႏုိင္ငံရဲ႕တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္မယ့္အေရးပါဆုံး အဖြဲ႕အစည္း ေလးခုျဖစ္တဲ့ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီ၊ စစ္တပ္ေတြမွာ ဦးေဆာင္မယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာကလည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ အလြန္တရာ အက်ဳိးမ်ားခဲ့ပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံးကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ကုိေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးခဲ့ျခင္းပါပဲ။

ဦးသန္းေရႊဟာ အၿပီးအပုိင္အနားယူသြားတာမွန္ေပမယ့္ လက္ရွိထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ၾသဇာ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဆရာတစ္ဦးရဲ႕ အသုံးအႏႈန္းအရဆုိရင္ သူ႕မွာ passive influence ရွိေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူဟာ hegemony ပါ။ ဦးသန္းေရႊဟာ လက္ရွိ အာဏာရအသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေနရာမွာ ရွိေနပါေသးတယ္။

ဒီလုိျဖစ္ေနတာကလည္း ေကာင္းပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ အာဏာရ အသုိင္းအဝုိင္းၾကား အုပ္စုအသီးသီးေတြရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈကုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညိႇယူေပးႏုိင္လုိ႔ပါပဲ။

zaw aung
credit to : Online Update News
၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း ကာလေတြမွာ အာဏာရပါတီရဲ႕ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူေတြဟာ အနားယူသြား ၿပီျဖစ္တဲ့ ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ ကုိမၾကာခဏဆုိသလုိ ရင္ဆုိင္ၾကရပါ တယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္ေတြဟာ သူ႕႐ႈေထာင့္နဲ႔သူ၊ သန္ရာသန္ရာ အယူအစြဲေတြနဲ႔ အနက္ဖြင့္ဆုိျခင္းလည္း ခံရပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ထပ္တိုးလာႏုိင္

Monday, April 28, 2014
ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဖလမ္း ၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးနထန္း သည္ ယခုလ ၂၃ရက္တြင္ကြယ္လြန္ ခဲ့သည့္အတြက္ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲလစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား ထပ္မံ တုိးပြားလာမည္ျဖစ္သည္။''လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာအတြက္ထည့္သြင္းက်င္းပမလားဆိုတာက ေတာ့ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ ကပဲဆံုးျဖတ္ရမွာပါ''ဟု ခ်င္း အမ်ဳိးသားပါတီအေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴး ဆလုိင္းငယ္ပီး က ျပည္ ေထာင္စုေန႔စဥ္သို႔ေျပာသည္။လႊတ္ေတာ္တြင္းမွဝန္ႀကီးခန္႔အပ္မႈမ်ား၊ ကြယ္လြန္သူမ်ား ရွိေသာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မကုန္မီ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳ လုပ္ေပး မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ဦးတင္ေအးက လႊတ္ေတာ္၌ေျဖၾကား ထားၿပီးျဖစ္ သည္။လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေျခာက္ေနရာ၊
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃ေနရာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ၁၁ေနရာအထိရွိၿပီး ခ်င္း ျပည္နယ္အတြင္း၌ ယခုလစ္လပ္ သည့္ ေနရာအပါအဝင္အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာစီ လစ္လပ္လ်က္ရိွသည္။
The Union Daily

လယ္ယာေျမစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အေထြေထြအစီရင္ခံစာကိုလာမည္႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ တင္သြင္းမည္

Monday, April 28, 2014
ဧၿပီ ၂၅- လယ္ယာေျမ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်က္ အေထြေထြအစီရင္ ခံစာကို လာမည့္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးတြင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထား သည့္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရ မႈမွ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လယ္ယာေျမမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာ သံုးႀကိမ္အ ထိ တင္သြင္းထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
''အခုတစ္ႀကိမ္ကေတာ့ အေထြေထြေပါ့။ စစ္တပ္၊ ကုမၸဏီတို႔က သိမ္းတာမဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခ မွာ ေျမစာရင္းဌာနတို႔နဲ႔ေပါင္းၿပီး ေဒသအာဏာပိုင္၊ ခ႐ိုင္၊ မယကတို႔ လုပ္ထားၾကတာေတြကို တင္မွာပါ'' ဟု လယ္ယာေျမ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဖသန္းက ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း ခိုး၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံရ


Monday, April 28, 2014
ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရေနာင္းခရိုင္ဘက္ကေန ခိုး၀င္လာတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၇၁ ဦးကို ဧၿပီ ၂၇ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း မန္ေနဂ်ာအြန္လိုင္း ထိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။
ႀကိဳတင္သတင္းရရွိခ်က္အရ အဲဒီျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကို ရေနာင္းခရိုင္ အမွတ္ ၂၅ အထူးစစ္ဆင္ေရးတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ နယ္ေျမခံရဲေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ကရပူရီၿမိဳ႕နယ္ ဟိန္ယိုင္ေက်းရြာ အုပ္စုထဲမွာရွိတဲ့ ဆီအုန္းၿခံေတြထဲမွာ ၀င္ေရာက္ပိတ္ဆို႔ ဖမ္းဆီးခဲ့တာလို႔ အမွတ္ ၂၅ စစ္တပ္ဗ်ဴဟာမွဴးး ဗိုလ္မွဴး စူရဆတ္ ဖိန္႔ယဲမ့္က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါတယ္။

MERS ဗုိင္းရပ္ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီမွာ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသ

Monday, April 28, 2014

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏုိင္ငံမွာ MERS လို႔ေခၚတဲ့ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး တမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ လူ ၁၀ ေယာက္ေသဆုံး သြားတယ္လို႔ ေဆာ္ဒီ အာဏာပိုင္ေတြက အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရာဂါကို စတင္ေတြ႔ရွိ ခ်ိန္ကစၿပီး ေသဆုံးသူဦးေရဟာ ၁၀၂ ေယာက္အထိရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။

Photo: MERS ဗုိင္းရပ္ေၾကာင့္ ေဆာ္ဒီမွာ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ေသ
Monday, April 28, 2014

ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်ႏုိင္ငံမွာ MERS လို႔ေခၚတဲ့ အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ေဒသ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ ဗုိင္းရပ္စ္ပုိး တမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ လူ ၁၀ ေယာက္ေသဆုံး သြားတယ္လို႔ ေဆာ္ဒီ အာဏာပိုင္ေတြက အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေရာဂါကို စတင္ေတြ႔ရွိ ခ်ိန္ကစၿပီး ေသဆုံးသူဦးေရဟာ ၁၀၂ ေယာက္အထိရွိသြားခဲ့ပါၿပီ။

စေနေန႔က ၂ ေယာက္ေသဆုံးၿပီးေနာက္ မေန႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေနာက္ထပ္ ၈ ေယာက္ေသဆုံးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ ဒီေရာဂါပိုးစတင္ေတြ႔ရွိခ်ိန္ကစၿပီး ေရာဂါျဖစ္တဲ့သူ ၃၃၉ ေယာက္ရွိခဲ့တယ္ဆုိတာ အတည္ျပဳႏုိင္တယ္လို႔ ေဆာ္ဒီက်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီေရာဂါျဖစ္ေနသူတဦးကိုေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး အဲဒီလူဟာ သိပ္မၾကာေသးခင္က ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံကို သြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွာေခါင္းနဲ႔ပါးစပ္ေတြကို ဖုံးအုပ္ထားၾကဖို႔ လက္ကို မၾကာခဏေဆးဖို႔အပါအ၀င္ ေရာဂါမကူးစက္ႏုိင္ေအာင္ တျခားလုပ္စရာေတြကိုလုပ္ဖို႔ ေဆာ္ဒီက်န္းမာေရးတာဝန္ရွိသူေတြက မွာၾကားထားၿပီး တခ်ိဳ႕မိဘေတြက သူတို႔ရဲ႕ကေလးေတြကို ေက်ာင္းကို မသြားခုိင္းေတာ့ဘဲ အိမ္မွာပဲ ေနခုိင္းထားပါတယ္။ ရိယာဒ့္၊ ဂ်က္ဒါနဲ႔ ဒမ္မန္ၿမိဳ႕ေတြက ေဆးရုံ ၃ ခုကို MERS ေရာဂါအထူးကုသဖို႔အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္။

MERS ေရာဂါဟာ ကမာၻတဝွမ္း လူ ၈၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့တဲ့ SARS ေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ေရာဂါလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူေတြ ဘာမွ မသိေသးသလို ကုသဖုိ႔ ေဆးဝါးလည္း မရွိေသးဘဲျဖစ္ေနပါတယ္။

ေရာဂါပိုးဘယ္လိုကူးစက္တယ္ဆုိတာ မေသခ်ာေသးေပမယ့္ ကုလားအုပ္ေတြကေန ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ ယူဆေနၾကပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ရွမ္းအေရွ႕တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းသစ္ဖြင့္


Monday, April 28, 2014

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက က်ဳိင္းတုံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တာဝန္ခံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ေဒသထြက္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ က်ဳိင္းတုံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။
“ကုန္သြယ္ေရးကေတာ့ ဒီဧၿပီ ေနာက္ဆုံးပတ္ထဲမွာ စဖြင့္ေနၿပီ။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ဖက္လူႀကီးေတြ လာၾကည့္ၿပီး ဖြင့္ေပးဖို႔ကေတာ့ မလုပ္ရေသးဘူး။ ဆန္၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္းေတြကို တင္ပို႔ႏိုင္မွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ထြက္ ၾကက္သြန္ျဖဴကိုလည္း တင္ပို႔ႏိုင္မွာပါ” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်ဳိင္းတုံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ ျမန္မာဘက္က လယ္ယာထြက္ကုန္ အနည္းငယ္ တင္ပို႔ထားၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္ကမူ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ၅၆ မ်ဳိးကို တင္သြင္းထားသည္ဟု အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။
က်ဳိင္းတုံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းလားၿမဳိ႕မွ ကုန္သည္မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဳိင္းတုံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတြင္ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း၊ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ကုန္သြယ္ခြင့္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားကိုပါ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိသည္ဟု အဆိုပါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ၁၅ ခုမွာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေတြႏွင့္ ေမာင္ေတာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ရွိ ထန္တလန္၊ တမူးႏွင့္ ရိဒ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ေကာ့ေသာင္း၊ ၿမိတ္၊ ထီးခီး၊ ေမာေတာင္၊ ျမဝတီ၊ တာခ်ီလိတ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း၊ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္၊ လြယ္ဂ်ယ္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္၊ ကန္ပိုက္တီးနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတို႔ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly

ျမန္မာ ပြဲစားႏွစ္ဦး ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကို ေလးရက္ၾကာ ပိတ္ေလွာင္ၿပီး ေငြညႇစ္


Monday, April 28, 2014
Photo: ျမန္မာ ပြဲစားႏွစ္ဦး ထုိင္းေရာက္ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကို ေလးရက္ၾကာ ပိတ္ေလွာင္ၿပီး ေငြညႇစ္
Monday, April 28, 2014

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ ပြဲစားႏွစ္ဦးက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အ လုပ္လာ လုပ္ေသာ အမ်ဳိးသား သုံးဦးကို ငါးဖမ္းေလွသုိ႔ ေရာင္းစားခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ငယ္တစ္ဦးကို ေလးရက္ၾကာ အခန္း ပိတ္ေလွာင္ကာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၂,၀၀၀ျဖင့္ ေရြးယူရန္ ေတာင္းခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧၿပီ ၂၀ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ကန္ ေတာ့ခံရြာမွ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသုံးဦးတုိ႔အား လုပ္ခလစာေကာင္းရရွိမည္ဟု ဆုိကာ ရခုိင္ပြဲစားအမ်ဳိးသမီးက ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာပြဲစားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ဳိးသားသုံးဦးကိုထုိင္းငါးဖမ္းေလွသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အသက္(၂၀)အ ရြယ္ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကိုေလးရက္ၾကာအခန္းပိတ္ေလွာင္ ထားၿပီး ၎၏အစ္ကိုျဖစ္သူအား ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၂,၀၀၀ျဖင့္ ေရြး ယူရန္၊ မေရြးယူပါက ျပည့္တန္ ဆာအျဖစ္ေရာင္းခ်မည္ဟု ၿခိမ္း ေျခာက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ အစ္ကုိအား ထုိင္းဘတ္ေငြရွစ္ေထာင္အား လႊဲပုိ႔ေပးရန္ႏွင့္ က်န္ဘတ္ေငြေလးေထာင္အား ရခုိင္ပြဲစားတစ္ဦး၏ ဘဏ္စာအုပ္တြင္ ထည့္သြင္းေပးရန္ ျမန္မာပြဲစားအမ်ဳိးသမီးက ေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေတာင္းခံေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏အစ္ကုိသည္ ထုိင္းဘတ္ေငြ ရွစ္ေထာင္ကို ေတာင္းခံသည့္ ျမန္မာပြဲစားအမ်ဳိးသမီးထံ လႊဲပို႔ခဲ့၍ ေလးရက္ၾကာပိတ္ ေလွာင္ခံထားရသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္အား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဖလန္းေဆာင္နယ္ေျမ စင္ထရယ္ကုန္တုိက္အနီးသုိ႔ အငွားယာဥ္ျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ထုိအမ်ဳိးသမီးငယ္လြတ္ေရး ၀ုိင္း၀န္းကူညီခဲ့ေသာ ထုိင္းေရာက္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအဖြဲ႕MAT အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာဦးေက်ာ္ေသာင္းကေျပာသည္။

‘‘ရခုိင္ပြဲစားနဲ႔ ဗမာပြဲစားမနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လူေရာင္းစားၾကတာ ျဖစ္မယ္။ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာကို ေတာင္မသိတတ္ၾကတဲ့ လူေတြ ျဖစ္တယ္။ ထုိင္းပုလိပ္ေတြက မ ၾကာမၾကာေျပာတာေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာပြဲစား ေတြလုံး၀မရွိေစရေတာ့ဘူး။ အခု ကတည္းက စတင္ၿပီးႏွိမ္နင္းေန ၿပီလုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ လူကုန္ကူးခံရတာေတြက ရွိေနတုန္းပါပဲ’’ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားမ်ားအဖြဲ႕MAT အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေျပာသည္။ 

အဆုိပါ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအားထုိင္းႏုိင္ငံရွိ ၎၏အစ္ကုိျဖစ္သူ ထံပုိ႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ပိတ္ေလွာင္ ခံထားရသည့္ေနရာကို ၎အမ်ဳိးသမီးက မမွတ္မိေတာ့သျဖင့္ လူကုန္ကူးခဲ့ေသာျမန္မာပြဲစား အမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးအားဖမ္းဆီးအေရးယူႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေသာင္းကေျပာသည္။

Author: ၿငိမ္းခ်မ္း

7Day Daily

ေငြညႇစ္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူတို႔ကို မီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေရႊလုပ္သား)
ေငြညႇစ္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွင့္ အစ္ကိုျဖစ္သူတို႔ကို မီဒီယာမ်ား ေမးျမန္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေရႊလုပ္သား)

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာ ပြဲစားႏွစ္ဦးက ရခုိင္ျပည္နယ္မွ အ လုပ္လာ လုပ္ေသာ အမ်ဳိးသား သုံးဦးကို ငါးဖမ္းေလွသုိ႔ ေရာင္းစားခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီး ငယ္တစ္ဦးကို ေလးရက္ၾကာ အခန္း ပိတ္ေလွာင္ကာ ထုိင္းဘတ္ေငြ ၁၂,၀၀၀ျဖင့္ ေရြးယူရန္ ေတာင္းခံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧၿပီ ၂၀ရက္တြင္ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ကန္ ေတာ့ခံရြာမွ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားသုံးဦးတုိ႔အား လုပ္ခလစာေကာင္းရရွိမည္ဟု ဆုိကာ ရခုိင္ပြဲစားအမ်ဳိးသမီးက ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၿပီး ျမန္မာပြဲစားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ဳိးသားသုံးဦးကိုထုိင္းငါးဖမ္းေလွသို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ကူညီတယ္ဆိုၿပီး အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတဲ့ NGO အခ်ဳိ႕ကို ေ၀ဖန္ၾကၿပီ၊ အခ်ဳိ႕ NGO ႏွင့္ INGO မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိရွိေန

Monday, April 28, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အခ်ဳိ႕ NGO မ်ားႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခန္မႈစရိတ္ကို ၎တို႔ရရွိေသာ ေငြေၾကး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ အသံုးျပဳေနၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ လက္ေတြ႕ကူညီမႈမွာမူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း NGO အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
“တိုင္းျပည္ကို ေစတနာနဲ႔၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္၊ လူမ်ိဳးေကာင္းေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္တဲ့သူေတြ နည္းတယ္။ ေငြ ၁၀၀ ရတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ အိပ္ေထာင္ထဲမွာ ၅၀၊ ၇၀ ထည့္တယ္။ ၁၀၊ ၁၅ ေလာက္ပဲ သံုးတယ္။ ျပည္သူလူထုလက္ထဲ မေရာက္ဘူး” ဟု FREDA ဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ဆိုသည္။

Photo: ကူညီတယ္ဆိုၿပီး အလြဲသုံးစားလုပ္ေနတဲ့ NGO အခ်ဳိ႕ကို ေ၀ဖန္ၾကၿပီ၊ အခ်ဳိ႕ NGO ႏွင့္ INGO မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိရွိေန
Monday, April 28, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အခ်ဳိ႕ NGO မ်ားႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီမံခန္႔ခန္မႈစရိတ္ကို ၎တို႔ရရွိေသာ ေငြေၾကး၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ အထိ အသံုးျပဳေနၿပီး အမ်ားျပည္သူသို႔ လက္ေတြ႕ကူညီမႈမွာမူ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္႔သာ သံုးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း NGO အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
“တိုင္းျပည္ကို ေစတနာနဲ႔၊ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္၊ လူမ်ိဳးေကာင္းေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္တဲ့သူေတြ နည္းတယ္။ ေငြ ၁၀၀ ရတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ အိပ္ေထာင္ထဲမွာ ၅၀၊ ၇၀ ထည့္တယ္။ ၁၀၊ ၁၅ ေလာက္ပဲ သံုးတယ္။ ျပည္သူလူထုလက္ထဲ မေရာက္ဘူး” ဟု FREDA ဥကၠ႒ ဦးအုန္းက ဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ INGO အဖြဲ႕ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ထိုအထဲတြင္ အဖြဲ႕ ၆၀ က ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (Local Resource Centre) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္တြင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျပည္တြင္း NGO အေရအတြက္မွာ ၁၅၀ ခန္႔ရွိပါသည္။
ထို႔ျပင္ ကုလသမဂၢ (UN) ႏွင့္ စပ္ဆက္ေနေသာ INGO အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ခန္႔ရွိေနၿပီး မၾကာေသးမီက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုျမႇင့္တင္လာသည့္ USAID ႏွင့္ World Bank ကဲ့သို႔ေသာ ခိုင္မာသည့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနၿပီး ၎တို႔အနက္ အေရအတြက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ INGO မ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
“ျပည္တြင္း NGO ေတြက ဘာမွရတာ မဟုတ္ဘူး။ အလြန္ဆံုး သူတို႔ရရင္ ေဒၚလာ ေသာင္းဂဏန္းပဲရွိတာ။ ျခစားမႈရွိႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မမ်ားဘူး။ သို႔ေသာ္ ေဒၚလာသန္းခ်ီၿပီး အစိုးရနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ INGO ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ေတြက လက္ေတြ႕ကူညီမႈျပဳလုပ္တဲ့ ေငြေၾကးထက္ မ်ားေနတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ INGO ေလာကႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။
“ႏိုင္ငံတကာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပည္တြင္းကပညာရွင္ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ပိုက္ဆံေတြ ယူေနတယ္။ NGO နဲ႔ INGO ေတြ လုပ္စားေနတာက အဖြဲ႕တိုင္းေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရွိတယ္။ ကိုယ္က်ိဳးလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒီလိုအလုပ္ေတြကို စီးပြားရွာသလို လုပ္ေနၾကတယ္” ဟု BANCA ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေစာမြန္သိမ့္က ေျပာၾကားသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မီကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္လုပ္ကိုင္ေသာ INGO အဖြဲ႕အစည္း အေရအတြက္မွာ အနည္းငယ္သာရွိၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခတ္အၿပီးတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဒၚလာသန္းခ်ီကုန္က်ေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ UN ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ကာလကပင္ ရွိေနခဲ့သည္။
NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအား ညႊန္းဆိုရာ၌ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိး ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး ပထမအမ်ဳိးအစားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၌ ကူညီေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားဟူ၍ ခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္ကို ရရွိေသာ ဘတ္ဂ်က္၏ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔ အသံုးျပဳၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ INGO မ်ားမွာ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေဒၚလာသန္းခ်ီသည့္ ပေရာဂ်က္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ UN ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ USAID ႏွင့္ World Bank ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။
NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၌ မလိုလားအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား ျပားမႈမ်ားရွိေနၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း၌ ထိေရာက္မႈ အားနည္းေနျခင္းမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
“ပေရာဂ်က္ေတြကို သတိထားၾကည့္တဲ့အခါ onsite ထဲ မေရာက္ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ လစာတင္ပဲ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀၊ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ခရီးသြားလာစရိတ္နဲ႔ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အိမ္ငွားခေတြ၊ ကားစီးတဲ့စရိတ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ျပည္တြင္းက ပညာရွင္ေတြကို ငွားတဲ့စရိတ္က ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္လုပ္ငန္းထဲကို ေရာက္တာက ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ကေန ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ပဲရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာေစာမြန္သိမ့္က ဆိုသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡအတြင္း အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ရေသာ INGO က ငွားရမ္းထားသည့္ အေဆာက္အအံုတစ္လံုး
အစိုးရႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ INGO မ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ား၊ အရာရွိမ်ား၏ အေျခခံအသံုးစရိတ္မ်ားသည္ မ်ားျပားေသာေငြေၾကးမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး ၎တို႔၏ အိမ္ငွားစရိတ္၊ ယာဥ္အသံုးျပဳစရိတ္မ်ားမွာ လစဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ သံုးစြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။
INGO ေလာကႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ USAID အဖြဲ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္တစ္ဦးသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၎ေနထိုင္သည့္ အိမ္အတြက္ ငွားရမ္းခကို တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀၀၀ ခန္႔ အသံုးျပဳျခင္း ရွိခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ UN ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုက မီးစက္အသံုးျပဳမႈ တစ္ခုတည္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းလည္း ရွိခဲ့သည္။
“UN အေျခစိုက္ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ခရီးတစ္ခုသြားရင္ တစ္ေန႔ကို ေဒၚလာ ၁၀၀ ေလာက္ရတယ္။ စာတမ္းေတြေရးတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္း မီေအာင္ဆိုၿပီး ေၾကြရည္ေလာင္းထားတဲ့ စာရြက္ေတြကို အသံုးျပဳတယ္။ အဲဒီမွာလုပ္ရင္ တကယ့္အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားလို ေနလို႔ရတယ္” ဟု INGO ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အေျခခံ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ငွားရမ္း စရိတ္မ်ားမွာပင္ လစဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေသာင္းခ်ီသံုးစြဲေနေသာ အခ်ဳိ႕ INGO မ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ရာထူး ျမန္မာ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးသူမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ေစ်းအႀကီးဆံုး ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြ၊ ဘားေတြကို သြားၾကည့္လိုက္ရင္ INGO မွာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြနဲ႔ ခ႐ိုနီေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနသူေတြ၊ သံ႐ံုးအရာရွိေတြကိုပဲ ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္က ေစ်းအႀကီးဆံုး KTV၊ အႏွိပ္ခန္းေတြမွာလည္း သူတို႔ကို ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ တစ္ညတစ္ညကို ျမန္မာေငြသိန္းခ်ီ သံုးေနတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေငြေၾကးေတြက အလွဴရွင္ေတြဆီက ရထားတဲ့ ေငြေၾကးေတြပါပဲ” ဟု INGO ေလာကႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အစီရင္ခံစာေကာင္း ေရးသားတတ္ျခင္းႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ားစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ျပျခင္းျဖင့္ ရရွိေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳေနသည္မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ ျဖစ္ေနပါသည္။
“INGO ေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ မ်ားတယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲ။ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြက အဲဒီလို အခြင့္အေရး မရွိဘူး။ INGO ေတြက အစီရင္ခံစာ ေရးသားျခင္းနဲ႔ အလွဴရွင္ေတြစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ႏိုင္ရင္ တကယ္ထိေရာက္တဲ့ ေနရာေတြ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြဆီ ေရာက္တာနည္းတယ္။ Budget Line ဆြဲကတည္းက Overall Charges ေတြက ေတာ္ေတာ္ယူထားၿပီး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္းကို တည္ေထာင္သူ ဦးျမတ္သူ၀င္းက ေျပာသည္။
“ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာတတ္ေတြက ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တာကို မေျပာဘဲ ေနသာသလို ေနေနၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းၾကတဲ့ အဖြဲ႕ေတြက မကြၽမ္းက်င္ၾကဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ အစီရင္ခံစာ ေကာင္းေကာင္းေရးႏိုင္ရင္ ပိုက္ဆံရတယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ INGO ေတြက ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြကိုေခၚၿပီး တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ခိုင္းတယ္။ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္ေတြ လာကူညီတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေတြ လုပ္ျပတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ျပတဲ့အတြက္ အစီရင္ခံစာေရးလို႔ ေကာင္းသြားတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ေတြေရာ၊ ျပည္ပအဖြဲ႕ေတြ ပါရွိေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာေစာမြန္သိမ့္က ေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ INGO မ်ားက ျပည္တြင္း NGO မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၏ အျမင္မွားေစရန္ သတင္းမွားေပးမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
“ျပည္တြင္း NGO ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္း မျပည့္၀ဘူး ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴ ရွင္ေတြ အျမင္မွားေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ သူတို႔က တစ္ဆင့္ပဲလွဴ ေအာင္ လုပ္တာမ်ားတယ္” ဟု ဦးျမတ္သူ၀င္းက ဆိုသည္။
NGO ႏွင့္ INGO အခ်ိဳ႕တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားမႈမ်ား ရွိႏိုင္သျဖင့္ ျပည္တြင္း NGO မ်ားအေနျဖင့္ စာရင္းဇယားမ်ားကို တိက်စြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရွိသည္။
“စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ခုတ္ရာတျခား၊ ရွရာတစ္လြဲ လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြက စာရင္းစစ္ေတြနဲ႔ စနစ္တက် လုပ္ထားတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုလုပ္လို႔ မရဘူးလို႔ေတာ့ ထင္တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္းတို႔လို ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြကလာတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေတြက မရွိဘူးလို႔ ေျပာလို႔မရသလို၊ ရွိတယ္လို႔လည္း တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ဘူး” ဟု ျပည္တြင္း NGO အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ EcoDev ဥကၠ႒ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူက ေျပာၾကားသည္။
အစီရင္ခံစာေကာင္းၿပီး အလွဴ ရွင္စိတ္ႀကိဳက္ ပေရာဂ်က္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ လက္ေတြ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အားရစရာမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ လတ္တေလာ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထား၀ယ္တို႔၌ ပေရာဂ်က္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ World Bank ၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
“World Bank က လုပ္တဲ့ကိစၥက ဘာလဲဆိုေတာ့ ေငြေခ်းတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႕ေတြ ရြာကိုေရာက္လာတယ္။ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ ကိုက္ညီသလား ဆန္းစစ္တယ္။ အဲဒီေဒသအေၾကာင္း၊ ဘာေတြလိုအပ္ခ်က္ ရွိလဲဆိုတာ မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ Check List နဲ႔ ကိုက္တယ္ဆိုၿပီး အကူအညီေပးတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျပင္ဆင္မႈက ေန႔တစ္၀က္ပဲရွိတယ္။ သူတို႔ျပန္ေတာ့ ဘဏ္မွာ ပိုက္ဆံထည့္ေပးခဲ့တယ္။ သူတို႔ျပန္သြားတဲ့အခါ အဲဒီေဒသမွာ ျပႆနာေတြ က်န္ခဲ့တယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရး သိပၸံပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ NGO ႏွင့္ INGO မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္မည့္ေဒသ အေျခအေနကို မသိဘဲ ပေရာဂ်က္တြင္ ပါရွိေသာ Check List အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ေနသျဖင့္ ထိေရာက္မႈအတိုင္းအတာ မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း INGO ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးက ဆိုသည္။
“သူတို႔ကို စစ္လို႔မရဘူး။ စစ္တဲ့အခါ သူတို႔က ျပန္ေျပာလိမ့္မယ္။ ငါတို႔ကေပးထားတဲ့ Check List အတိုင္း လုပ္တယ္ေပါ့။ ငါတို႔ တာ၀န္ေက်တယ္ေပါ့။ Check List အတိုင္းလုပ္တာေတာ့ မွန္တယ္။ အဲဒီေဒသမွာ ဘာလိုေနလဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာ မသိေတာ့ သူတို႔လုပ္တာေတြက သဲထဲေရသြန္ ျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဥပမာ-အိမ္သာပေရာဂ်က္ဆိုၿပီး အိမ္သာကိစၥေတြ လုပ္ၾကတယ္။ အိမ္သာေတာ့ ၿပီးသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ကစုတ္ျပတ္ေနၿပီး အိမ္သာက အရမ္းေကာင္းေနတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္” ဟု INGO ၀န္ထမ္းေဟာင္းက ေျပာၾကားသည္။
ထိုကဲ့သို႔ Check List တစ္ခုတည္းအေပၚကို အားထားၿပီး ေဒသအေျခအေနမွန္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ျခင္းမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ IRI စစ္တမ္း ရလဒ္ကဲ့သို႔ေသာ လြဲမွားသည့္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္က ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ NGO ႏွင့္ INGO မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ ရွိေနသည့္အနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ တစ္ခုတည္းတြင္ NGO ႏွင့္ INGO အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၆၈ ဖြဲ႕ရွိၿပီး ထိုအထဲတြင္ ၁၉ ဖြဲ႕မွာ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္မရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည္။
လူဦးေရ သံုးသန္းရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၅ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ NGO ႏွင့္ INGO အေရအတြက္မွာ ျပည္နယ္လူဦးေရႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ မ်ားျပားေနၿပီး ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမွာလည္း ေဒသခံ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈနည္းပါးေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ INGO အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕၏ မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။
“NGO၊ INGO ေတြအားလံုး မေကာင္းဘူးလို႔ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕တည္းက လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနလို႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ NGO ေတြ၊ Civil Society ေတြက ရွိကိုရွိေနရမယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အလြဲသံုးစားမႈေတြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစရိတ္ အမ်ားဆံုးသံုးေနတာေတြက အစိုးရနဲ႔ bilateral လုပ္ထားတဲ့ INGO ေတြမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနတာ။ ျပည္တြင္းကလူေတြ လုပ္ေနတဲ့ NGO ေသးေသးေတြက ဘာမွရတာမဟုတ္ဘူး။ အလြဲသံုးစားမႈေတြ ရွိေကာင္းရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးေတြေလာက္ မမ်ားဘူး။ အစိုးရနဲ႔ ေပါင္းလုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးေတြမွာပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အလြဲသံုးစားမႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္က ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

(စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ INGO မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡတြင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ INGO မွ ငွားရမ္းထားသည့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခု)
(စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ INGO မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡတြင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ INGO မွ ငွားရမ္းထားသည့္ အေဆာက္အအုံတစ္ခု)

လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိသည့္ ဘူတာရုံငယ္ ၁၀၀ ခန္႕အား ဆုိလာစနစ္ျဖင့္ မီးရရွိေစမည္

Monday, April 28, 2014
ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက္ေအာက္ရွိ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိေသးေသာ ဘူတာ႐ုံငယ္ ၁၀၀ ခန္႔ကို ဆိုလာ အလင္း ေရာင္ျဖင့္ လၽွပ္စစ္မီးေပးေဝႏိုင္ေရးအတြက္အလႉရွင္ကုမၸဏီတစ္ခုက လႉဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 
 
ဘူတာ႐ုံငယ္မ်ားမွာ ညအခ်ိန္တြင္ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိသည့္အတြက္ မီးရထားဝန္ထမ္းမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆိုလာစြမ္းအင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဂေလာရပ္စ္ျမန္မာကုမၸဏီလီမိတက္မွ လႉဒါန္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Raytheon ကုမၸဏီမွ Excalibur ေလဆာပဲ့ထိန္း က်ည္သစ္ တစ္မ်ဳိးအား စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း


Monday, April 28, 2014
Raytheon ကုမၸဏီသည္ Excalibur-S အမည္ရွိ ၁၅၅ မီလီမီတာ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး digital semi-active laser (dSAL) ပဲ့ထိန္းက်ည္ တစ္မ်ဳိးကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး အဆိုပါ က်ည္အမ်ဳိးအစား၏ ပစ္ခတ္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို လာမည့္ ၉ လအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
Photo: Raytheon ကုမၸဏီမွ Excalibur ေလဆာပဲ့ထိန္း က်ည္သစ္ တစ္မ်ဳိးအား စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း

Raytheon ကုမၸဏီသည္ Excalibur-S အမည္ရွိ ၁၅၅ မီလီမီတာ ေလဆာေရာင္ျခည္သံုး digital semi-active laser (dSAL) ပဲ့ထိန္းက်ည္ တစ္မ်ဳိးကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး အဆိုပါ က်ည္အမ်ဳိးအစား၏ ပစ္ခတ္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို လာမည့္ ၉ လအတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းက်ည္အမ်ဳိးအစားအား ကုမၸဏီ၏ Excalibur Ib က်ည္အမ်ဳိးအစား၏ ဒီဇိုင္းပံုစံကို ယူ၍ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးသည့္ အၿပီးသတ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ေနာက္ရက္ ေပါင္း ၆ဝ ခန္႔တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီ၏ အျခား စစ္လက္နက္ ပစၥည္း လုပ္ငန္းခြဲမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေသာ dSAL စနစ္ကို ယခုဒီဇိုင္းပံုစံ၌ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္း Raytheon ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ မန္ေနဂ်ာ Dave Brockway မွ IHS Jane's  သတင္း ဌာနသို႔ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကုမၸဏီအေနျဖင့္ SAL စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ပစ္မွတ္အား တိက်စြာ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပစ္မွတ္အား ထိေရာက္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ယင္းက်ည္ အမ်ဳိးအစားျဖင့္ လႈပ္ရွား ပစ္မွတ္မ်ားကိုလည္း ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ တီထြင္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပ ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း Dave Brockway မွ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ က်ည္အမ်ဳိးအစားသည္ စစ္ေျမျပင္ရွိ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျမာက္လက္နက္မ်ားမွ အျခားေသာ ပစ္မွတ္ ရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ား အေပၚ မွီခိုေနရသည့္ အေျခအေနမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းပစ္မွတ္ ရွာေဖြေရး ကိရိယာမ်ားကို သီးျခား အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ စြမ္းရည္ရွိေသာ က်ည္အမ်ဳိးအစားကို တီထြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Brockway မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စစ္ေျမျပင္တြင္ ပစ္မွတ္ တည္ေနရာအား တိက်စြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲမႈရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ပစ္မွတ္ တည္ေနရာသည္ ၂ဝ၊ ၃ဝ ႏွင့္ ၅ဝ မီတာအတြင္း ကြာဟခ်က္ရွိပါက Excalibur က်ည္ကို အသံုး ျပဳ၍ ပစ္ခတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းက်ည္မွလည္း ခ်ိန္ရြယ္ထားေသာ ပစ္မွတ္အား လႈပ္ရွား စစ္ကစားကာ တိုက္ခိုက္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ပစ္မွတ္ တည္ေနရာမွာ ႐ုတ္တရက္ ေျပာင္းလဲ သြားပါကလည္း အဆိုပါ က်ည္အမ်ဳိးအစားသစ္မွ က်ည္သြား လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲကာ လႈပ္ရွား တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ပစ္မွတ္တည္ေနရာသည္ ၃ဝ မီတာႏွင့္ အထက္ ေျပာင္းလဲသြားပါက Excalibur က်ည္မွာ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ရရွိလာႏိုင္ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအား Brockway မွ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၌ အေျမာက္စခန္းမ်ားမွ လႈပ္ရွား ပစ္မွတ္မ်ားအား တိက်စြာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ Excalibur-S က်ည္အမ်ဳိးအစားမ်ား လိုအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မွာလည္း ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ဖြဲ႔၏ Non-line-Of-Sight Cannon (NLOS-C) စီမံကိန္းမ်ားအား ပင္တဂြန္မွ ဖ်က္သိမ္းၿပီးေနာက္ လိုအပ္ခ်က္ အေရအတြက္ ပမာဏမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

Excalibur-S က်ည္အမ်ဳိးအစားအား ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္ဝင္စားမႈ ရရွိေစရန္ ဒီဇိုင္း နည္းပညာသစ္ မ်ားကို ႀကိဳးပမ္း တီထြင္သြားရမည္ ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ျပ စမ္းသပ္ ပစ္ခတ္မႈ မ်ားကိုလည္း လိုအပ္ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Brockway မွေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ပတင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

လက္ရွိ Excalibur က်ည္အမ်ဳိးအစား မ်ားအား အေမရိကန္ ၾကည္းတပ္ႏွင့္ မရိန္းတပ္ဖြဲ႔ တို႔တြင္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါႏွင့္ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ မ်ားသို႔လည္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ထား ပါသည္။

Excalibur-S က်ည္အမ်ဳိးအစား၏ ကိုယ္ထည္ ပံုစံအား Raytheon ကုမၸဏီ၏ Paveway ႏွင့္ ြ Griffin ခဲယမ္း အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ အသံုးျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေသာ dSAL ကိုယ္ထည္ပံုစံကို အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ ယင္းခဲယမ္း အမ်ဳိးအစား ၂ မ်ဳိးသည္လည္း စီမံကိန္း တစ္ခုအေနျဖင့္ စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခု က်ည္အမ်ဳိးအစားသည္လည္း Excalibur Ia-2 က်ည္အမ်ဳိး အစားကဲ့သို႔ပင္ အကြာအေဝး ၃၇.၅ ကီလိုမီတာအထိ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။

စည္းကမ္းမဲ့ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားကို အေရးယူရန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ၫႊန္ၾကားသြားမည္
Monday, April 28, 2014
ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာေသာ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားကို ႐ိုင္းပ်စြာ ဆက္ဆံေသာ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လုပ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူရန္သက္ဆုိင္ရာ ယာဥ္လိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားအား ၫႊန္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္း ေရးႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္ထံမွ သိရသည္။ ယာဥ္လုပ္သားက ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ယာဥ္စီးခ ပိုမိုေတာင္းခံေသာ ျဖစ္စဥ္မွာ မ-ထ-သ (ဗဟို)သို႔ တိုင္ၾကားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္လုပ္သားမ်ားက ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား အေပၚ ႐ိုင္းပ်စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေနေသးေၾကာင္း မ-ထ-သ (ဗဟို) မွ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားမွာ မွတ္တုိင္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္နားျခင္း၊ မွတ္တုိင္ ေနရာမဟုတ္ဘဲ လမ္းပိတ္ရပ္နားျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး သတ္မွတ္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း မေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္ လမ္းေျပာင္းျပန္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း စသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား သြားလာေရး ပိုမို အဆင္ေျပေစေရး တို႔အတြက္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လုပ္သားမ်ားကို အေရးယူရန္ သက္ဆုိင္ရာ ယာဥ္လိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမ၀တီ

ၿမိတ္ၿမိဳ့မွ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ့သုိ႕ Union Express Charter Cargo Airမွ စတင္ ပ်ံသန္း ေျပးဆြဲ ေတာ့မည္
Monday, April 28, 2014
ၿမိတ္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား ခရီးသြားလာမႈ လြယ္ကူေစေရးႏွင့္ ေဒသထြက္ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈ ျမန္ဆန္ေရးအတြက္ Myanmar Union Express Aviation Group ႏွင့္ ၿမိတ္အမ်ားပုိင္ေကာ္ပုိေရးရွင္းလီမိတက္တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ Union Express Charter Cargo Air ျဖင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သုိ႔ ေမ ၈ ရက္မွ စတင္၍ တုိက္႐ိုက္ ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းေျပးဆြဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမတ္ကို တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎ေလေၾကာင္း လုိင္းတြင္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပ်ံသန္းေျပးဆြဲႏုိင္ေရး အတြက္ ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္းမွာ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ပုိ႔ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ယခုကဲ့သုိ႔ ၿမိတ္-ဗန္ေကာက္ ခရီးစဥ္ Myanmar Union Express Charter Air တြင္ ေျပးဆြဲမည့္ ေလယာဥ္မွာ Boeing 737 ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး ေမ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ႏွင့္ ေသာၾကာေန႔တုိင္းတြင္ ခရီးသည္ ၁၆၈ ဦးလုိက္ပါႏုိင္ၿပီး ကုန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္တန္ကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ ေလေၾကာင္းလုိင္းတြင္ စီးနင္းလုိက္ပါမည့္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေလေၾကာင္း လုိင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား မွ ႏုိင္ငံကူး လက္မွတ္ (Passport) ႏွင့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ (Visa) မ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလေၾကာင္းလုိင္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။
ျမ၀တီ

ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ ပြဲမ်ား ဥပေဒ ေဘာင္အတြင္း ျပဳလုပ္ ႏုိင္ရန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ မေနာ္ရမၼံ ျပည္သူ႕ ရင္ျပင္ တည္ေဆာက္

Monday, April 28, 2014
မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ လမ္း၊ ၃၈ လမ္းႏွင့္ ၃၉ လမ္းၾကား မေနာ္ရမၼံ ဥယ်ာဥ္ တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာ ယာေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မေနာ္ရမၼံျပည္သူ႔ရင္ျပင္ကို မေနာ္ရမၼံေျမာင္း ေက်ာက္႐ိုးစီ ေျမထိန္းနံရံျပဳလုပ္ၿပီး အေပၚတြင္ အလ်ား ေပ ၃၅ဝ၊ အနံ ေပ ၁၅ဝ၊ အက်ယ္ ကြန္ကရစ္ျပင္ေလာင္းထားသည္။ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပမည္ ျဖစ္ သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေအာင္ေျမသာဇံၿမိဳ႕နယ္ ၁၉ လမ္း နန္းေရွ႕ေဘာလံုး ကြင္း၌သာ က်င္းပခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ယခုအခါ မေနာ္ရမၼံ ျပည္သ႔ူရင္ျပင္ ၿပီးစီးပါက မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုး ျပည္သူ႔ ဟစ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ျမ၀တီ