Tuesday, May 12, 2015

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ဇာတ္ႏွင့္ လူထုအနီကတ္ (ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း)ၾကက္ဥအေယာင္၊ တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊ မင္းေရးက်ယ္ဆုိသည့္ စ ကားအရတုိင္းေရးျပည္ေရး၊ႏုိင္ ငံေရးသည္အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ႏုိင္ငံေရးတြင္ လုပ္ပဲြ လုပ္ဇာတ္ ဒုိင္ပဲြရပ္မ်ားကလည္း ဒုႏွင့္ေဒးျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကုိ မ်က္လွည့္ျပၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ၾကားေလေသြးကာ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကဲြေအာင္ ျဖားေယာင္းမည့္ ဇာတ္ညႊန္း၊ ဇာတ္အိမ္ခုိင္ခိုင္ခံ့ခံ့ ႏုိင္ငံေရးဗလာပဲြဆုိလွ်င္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု၏ အနီကတ္ႏွင့္ ထိကာ တစ္ခန္းရပ္သြားႏုိင္သည္။

လူသူကင္းမဲ့တဲ့ေမွာ္ၿမိဳ႕ေတာ္

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုဆန္လွ သည့္ ေမွာ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီး ေနျပည္္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ထက္ ေျခာက္ဆခန္႔ႀကီးသည္။လွ်ပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ခမ္းနားေတာက္ေျပာင္ သန္႔ရွင္းသလုိ အေတာ့္ကိုလူသူ ကင္းမဲ့ေျခာက္ေသြ႕လွပါ၏။ ဘာေၾကာင့္ သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသနည္း။

လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစေရး ယခုထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္လိုဟု အေမရိက ဝန္ခံ

မၾကာေသးမီက တိုင္းျပည္အတြင္း၌ ရဲမ်ားေၾကာင့္ လက္နက္မဲ့ လူမည္းအမ်ိဳးသားမ်ား ေသဆံုးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၎တို႔အေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ယခုထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု တနလၤာေန႔က ဝန္ခံေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း CNA သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ မစတင္မီတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ ၎တို႔ႏုိင္ငံသည္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ဝက္ အတြင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္ မၾကာေသးမီက ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အာဖရိကန္-အေမရိကန္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍မူ အေမရိကန္တရားေရး၏ လူ႔အခြင့္အေရးဌာနမွ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ ဂ်ိမ္းစ္ကာဒိုဂန္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားသည္ မူလေပးအပ္ထားသည့္ ကတိမ်ားအတိုင္း ေလ်ာ္ညီလ်က္ရွိေအာင္ ျပန္လည္အာရံုစူးစုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလြန္အကြ်ံ ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာတာဟာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစ


ခ်စ္တင္းႏွီးေႏွာမႈ ဘယ္ေလာက္ပဲ လုပ္ေနလုပ္ေနျပသနာ မဟုတ္လုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အမ်ားစု ထင္မွတ္ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေဖာ္ျပထားတာက တစ္ခ်ိန္လုံး အတူေန ကိုယ္လက္ႏွီးေႏွာေနမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။

ျမန္မာမင္းတုိ႔ သံုး ေတာ္မူေသာ ပလႅင္ ရွစ္ခန္း


‘ပလႅင္’ ဟူေသာ ျမန္မာေဝါဟာရသည္ ‘ပလႅကၤ’ ဟူေသာ ပါဠိစကားမွဆင္းသက္လာၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္တုိ႔ ထိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ခံုျမင့္ဟူ၍ ျမန္မာ အဘိဓာန္ က်မ္း၌ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ ေဇယသခၤယာ ျပဳစုေသာ ေရႊ ဘံုနိဒါန္း အလိုအရ ပလႅင္အရြယ္ သံုးမ်ဳိး ရိွသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ (၁) မဟာပလႅင္(၁၆ ေတာင္ျမင့္သည္။) (၂) မဇၥ်ိမပလႅင္(ရွစ္ ေတာင္ျမင့္ သည္။) (၃)စူဠပလႅင္ (ေလးေတာင္ ျမင့္သည္။) တုိ႔ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမင္းတုိ႔ သံုးေတာ္မူခဲ့ ေသာ ပလႅင္ရွစ္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတင္၏ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု စာ တမ္းႏွင့္ ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ရာဇ သတ္ေခၚေသာ အမိန္႔ေတာ္တမ္း ႀကီး၌ ဤသုိ႔ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူသူကင္းမဲ့တဲ့ေမွာ္ၿမိဳ႕ေတာ္


ေနျပည္ေတာ္ရွိ လမ္းမက်ယ္ႀကီးထက္၀ယ္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနေသာ စည္ပင္၀န္ထမ္းတစ္ဦး
ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ လွ်ဳိ႕ဝွက္သည္းဖိုဆန္လွ သည့္     ေမွာ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ႀကီး    ေနျပည္္ေတာ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႕ထက္ ေျခာက္ဆခန္႔ႀကီးသည္။လွ်ပ္စစ္မီးအလင္းေရာင္မ်ားႏွင့္ အလြန္ခမ္းနားေတာက္ေျပာင္ သန္႔ရွင္းသလုိ အေတာ့္ကိုလူသူ ကင္းမဲ့ေျခာက္ေသြ႕လွပါ၏။ ဘာေၾကာင့္ သည္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါသနည္း။
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္ က ျမန္မာျပည္တစ္လႊား ျဖတ္သန္းသြားသည့္  ဘတ္စ္ကားကိုညဘက္စီးလာစဥ္ လေရာင္ျဖင့္သာလင္းရသည့္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေတြၾကားကေန  လွ်ပ္စစ္မီးေရာင္ ထိန္ထိန္ ညီးကို ဘြားခနဲေတြ႕လိုက္ရသည့္ အခါ ႏိုးတစ္ဝက္ေပ်ာ္တစ္ဝက္ ၾကားကေန ကြၽန္မအထိတ္တလန္႔ ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။

ကုိပါႀကီး ေသဆုံးမႈ အတြက္ စစ္သည္ ၂ ဦး အျပစ္မရွိဟု ဆုံးျဖတ္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ ေတာင္းဆုိမည္

ကုိပါႀကီး , တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး , ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ , တပ္မေတာ္ , စစ္ဘက္တရားရုံး
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕တြင္ ကုိပါႀကီးေသဆုံးမႈ ဆႏၵျပပြဲ (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)
အစုိးရစစ္တပ္မွ စစ္သည္ ၂ ဦး၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ရေသာ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကုိပါႀကီးအမႈတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သည့္ တပ္သား ၂ ဦးကုိ စစ္ဘက္တရားရုံးက အျပစ္မရွိဟု ဆုံးျဖတ္၍ တရားေသ လႊတ္ေပးခဲ့မႈ ကုိ ပယ္ဖ်က္ ေပးရန္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ထံသုိ႔ တင္ျပသြားျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဘဂၤါလီမ်ားကို တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းျဖင့္ ေရလမ္းခရီးမွ ေခၚေဆာင္လာသူမ်ား အဖမ္းခံရ

ဘဂၤါလီ, ရခိုင္ျပည္နယ္
သာေပါင္းၿမိဳ႕အ၀င္ ဆိုင္းဘုတ္ (ဓာတ္ပံု – ဆလိုင္းသန္႔စင္ / ဧရာ၀တီ)
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဘဂၤါလီ ၁၄ ဦးကို တဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းျဖင့္  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္မွတဆင့္ ေခၚေဆာင္လာသူမ်ားကို နယ္ေျမခံ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ဖမ္းဆီးရမိေၾကာင္း သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ သကၠယ္ျပင္ရြာရွိ ဘဂၤါလီ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ဘဂၤါလီ ၁၄ ဦးအား ၁ ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀ သိန္းႏႈန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ကိုဆန္းဦး ဆိုသူက ေရလမ္းခရီးမွ တဆင့္ ေခၚေဆာင္လာစဥ္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ သဲျဖဴရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္၌ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႔က ေမလ ၄ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့မိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ားအား ဘာသာကူးေျပာင္းေစပါက ခ်မွတ္မည့္ ေထာင္ဒဏ္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္

ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈကို စြန္႔လႊတ္ေစၿပီး အျခားဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ေစမႈမျပဳေစရဆိုသည့္ပုဒ္မကို က်ဴးလြန္ပါက ငါးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အစား ၂ ႏွစ္ထက္မပိုေသာေထာင္ဒဏ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ရန္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ သြင္းသည္။
မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒမ်ားဟု လူသိမ်ားသည့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါရွိ ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်သည့္အစီရင္ခံစာကို ေမလ ၁၁ ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အား နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကိုစြန္႔လႊတ္ေစၿပီး အျခားဘာသာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ေစမႈမျပဳရဆုိသည့္ပုဒ္မကို က်ဴးလြန္ပါက ငါးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္အစား ၂ ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္သို႔ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ရန္ ေမလ ၁၁ ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္သြင္းေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည္။

ၿမိဳ႕ျပမိခင္ေတြရဲ႕ ကေလးထိန္းအသံုးစရိတ္ျပႆနာ ဘယ္လိုအေျဖရွာမလဲ

ယေန႔ေခတ္မွာ အလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ မိခင္ေတြ(Working Mothers)ေတြဟာ ကေလးမီးဖြားၿပီးရင္ ဟို အရင္ေခတ္ကလို အဘိုး၊အဘြား ေတြ၊ ဦးေလး၊ အေဒၚေတြနဲ႔ ညီ အစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြလက္ထဲ ၾကည့္႐ႈ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ လက္လႊဲထားခဲ့ၿပီး အလုပ္ထြက္ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့တာ အမွန္ ပါ။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႕ ႀကီး ျပႀကီးမွာ အလုပ္လာလုပ္ေန ရတဲ့ နယ္ခံမဟုတ္တဲ့၊ ေဆြမ်ိဳးအ သိုင္းအ၀ိုင္းလည္း အတူရွိမေန ႏုိင္ၾကတဲ့ မိခင္ေတြဆိုရင္ေတာ့ ကေလးထိန္းအကူမရွိဘဲနဲ႔အလုပ္ ထြက္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ မစဥ္းစားရဲစ ရာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေနပါတယ္။
မိခင္အမ်ားစုကေတာ့ကိုယ့္ ၀င္ေငြထဲကေန သံုးပံုတစ္ပံု ေလာက္ကို ကေလးထိန္းရွာၿပီး ေျဖရွင္းၾကသလို တခ်ိဳ႕မိခင္ေတြ ကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ကို အၿပီး ေက်ာခိုင္းလိုက္တာမ်ိဳးနဲ႔ ေျဖရွင္း တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒုတိယ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္တဲ့မိခင္ ေတြကေတာ့ နည္းပါးၿပီး ကေလး အတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အထိန္းကူ ေဖာ္ေလာင္ဖက္ကို ကိုယ္တတ္ ႏုိင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ရွာေဖြငွားရမ္းၿပီး အဆင္ေျပေအာင္ ဖန္တီးတတ္ ၾကပါတယ္။

ဘာရင္ကြၽန္းမီးေတာင္ ျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီေရလိႈင္း အႏၲရာယ္ရွိဟုဆို

ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ အတြင္းရွိ ဘာရင္ကြၽန္း (Barren Island) မီးေတာင္သည္ အင္အားျပင္းထန္စြာ ေပါက္ကြဲခဲ့ပါက ေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္ျခင္းႏွင့္ ဆူနာမီ ေရလိႈင္းအႏၲရာယ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သျဖင့္ ႀကဳိတင္သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးဦးက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ မီးေတာင္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အင္အားျပင္းေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ေပၚေသးဘဲ ျပာမႈန္႔ႏွင့္ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ား မႈတ္ထုတ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းမီးေတာင္ ေပါက္ကြဲခဲ့ပါက ေျမငလ်င္ႏွင့္ ဆူနာမီ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္အတြက္ သတိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကန္းေဇာ္ဆီ ႏွင့္ က်န္းမာေရးအစြမ္း

ကန္းေဇာ္ပင္ဆိုတာ
ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ ရွင္သန္ႏိုင္ေသာ အပင္ႀကီးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး၊ အဂၤလိပ္လို ‘Mahua of Southern India’ (သို ့မဟုတ္) ‘Mahua Tree’ လို ့ေခၚၾကျပီး၊ ျမန္မာလို “ကန္းေဇာ္ပင္” လို ့ အမည္ ရပါတယ္။

ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလဝါ စက္မႈဇုန္တို႔တြင္ တ႐ုတ္တို႔ပါဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုဟုဆို

 ျမန္မာ့ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ သီလ၀ါ စက္မႈဇုန္တို႔တြင္ တ႐ုတ္တို႔ပါဝင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိသည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က မီဒီယာကို ေျဖၾကားသည္။
U-Ye-Htut-4
“ဒီကို မလာခင္ သူတို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ဝင္ခဲ့ျပီး ထိုင္းနဲ႔ တရုတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြကို ေလ့လာခဲ့တယ္၊ ဒီမွာ သမၼတႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးေတာ့လည္း သူတို ့အဓိက စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ စီးပြားေရးဇုန္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနေတြ၊ သီလဝါနဲ ့ထားဝယ္ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္မႈ အလားအလာေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ျပည္သူ ့သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ အေထြအေထြ အတြင္း ေရးမွဴး မစၥတာ Yang Jing ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၂ ဦးတို႔ ယေန႔ ေန႔လယ္ ၂ နာရီတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတအိမ္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆုံအျပီး ထိုေတြ႔ဆုံပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာသို ့ေျဖၾကားရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဓာတ္ပံု မဟုတ္တဲ့ ပန္းခ်ီကား

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတာကေတာ့ အီတလီႏို္င္ငံက ပန္းခ်ီဆရာ Marco Grassi ကိုယ္တိုင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံုမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားအေနနဲ႔ ရုပ္တရက္ ၾကည့္လိုက္ရင္ ပန္းခ်ီလို႔ မထင္ရပဲ ဓာတ္ပံု တစ္ပံပမာ ထင္မွားေအာင္ေလာက္ ပီျပင္လွပါတယ္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဒုတိယအႀကိမ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ ရွစ္ဦးရွိ

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသူ ရွစ္ဦးရွိေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္ မရွင္မွသတင္းရရွိသည္။
ပထမအႀကိမ္က ဥပေဒပါ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမရွိ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ေအာင္ ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အဆိုျပဳလႊာ ထပ္မံေခၚယူခဲ့ရာ ေလွ်ာက္လႊာလာေရာက္ထုတ္ယူ သူ ၂၂ ဦးရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားရွစ္ ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အမည္စာရင္းလာ ေရာက္တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးစည္ပင္သာယာေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး ကေျပာသည္။
‘‘အမ်ဳိးသားရွစ္ဦးက ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းတယ္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ကန္ ႏ်ဴကလီယား ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အဆုိျပဳ


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ၾကား ႏ်ဴကလီယားစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားေရးကိစၥကို ေနာက္ထပ္ အႏွစ္ ၃၀ သက္တမ္းတိုး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ဆုိတဲ့ အေမရိကန္လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ႏ်ဴကလီယားစြမ္းအင္ဌာနရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဖြဲ႔ရဲ႕တာ၀န္႐ွိ သူေတြက လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို တနလၤာေန႔မွာ ႐ွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

သစ္ေမွာင္ခုိမႈ KIA ပါသည့္ သံသယေၾကာင့္ စစ္တပ္ ထုိးစစ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ႏုိင္

ျမန္မာနဲ႔ နယ္ခ်င္းထိေနတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဟူဘီခ႐ိုင္အလယ္ပိုင္း Baokang ေဒသက သစ္မ်ား။ (ေမ ၉၊ ၂၀၀၇)
ျမန္မာနဲ႔ နယ္ခ်င္းထိေနတဲ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ဟူဘီခ႐ိုင္အလယ္ပိုင္း Baokang ေဒသက သစ္မ်ား။ (ေမ ၉၊ ၂၀၀၇)
ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံbက္ ခုိးထုတ္တဲ့ သစ္ေမွာင္ခုိမႈေတြမွာ ေဒသခံ KIA တပ္ေတြ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာအစိုးရဘက္က သံသယ၀င္ေနတာေၾကာင့္ KIA တပ္ေတြကို အစိုးရတပ္ေတြက လာေရာက္ တုိက္ခိုက္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆေၾကာင္း ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔က ေျပာပါတယ္။ KIA တပ္bက္ကေတာ့ သစ္ေမွာင္ခိုမႈမွာ သူတို႔ ပါ၀င္ျခင္းမ႐ွိဘူးလို႔ ျငင္းဆုိထားပါ တယ္။ အျပည့္အစံုကို ကိုဉာဏ္၀င္းေအာင္က စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

အင္န္ဘီအက္စ္က ျပည္နယ္အားလံုး၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၁၇ ေနရာ ၿပိဳင္မည္

ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း NBF အဖြဲ႔၀င္ တိုင္းရင္းသား ပါတီတို႔က တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္အားလံုး၏
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၂၁၇ ေနရာ (၃၃) ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဝင္ေရာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း NBF ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
NBF ဒါရိုက္တာ ေဒၚခ်င္းခ်င္းက "ျပည္နယ္ ၇ ခုမွာ ရိွတဲ့ NBF အဖြဲ႔ဝင္ပါတီေတြက ျပည္နယ္ေတြ အားလံုးမွာ ၀င္မယ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ၈၄ ေနရာ နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၃၃ ေနရာထိ လ်ာထားတယ္၊ NBF ကေနလည္း ဒုတိယ သမၼတ တစ္ဦးရေအာင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ျပင္ေနတယ္" ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၆၆၄ ေနရာ၏ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အႏိုင္ရရိွရန္ NBF က ရည္မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကမူ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ရရိွထားသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ၇ ခုတြင္မူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေနရာ ၂၈၁ ေနရာ  (၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) ထိရိွေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖားသားလင္းန္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ကို ဗဟန္းတရား႐ံုးတြင္ လိမ္လည္မႈ ေလးမႈျဖင့္ ထပ္မံ တရားစြဲဆို

လိမ္လည္မႈမ်ားျဖင့္ အမႈ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ Father Land ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို လိမ္လည္မႈ ေလးမႈျဖင့္ ေမ ၁၁ ရက္က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးသို႔ တရားစြဲဆို တင္ပို႔ထားသည္ဟု အဆိုပါတရားရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကားရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္မွဴးတစ္ဦး အပါအ၀င္ သံုးဦး၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္
ေနထိုင္သည့္ ဗိုလ္ႀကီး တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္းေလးဦးတို႔က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမကိစၥအတြက္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ကို လိမ္လည္မႈျဖင့္ အေရးယူေပးပါရန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တရားလိုျပဳတိုင္တန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သြင္းကုန္အေပၚ အခြန္ႏွစ္မ်ဳိး တိုးေကာက္ႏိုင္ေရး ဇြန္လအတြင္း ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ နာယက ေျပာ

 ျပည္တြင္း စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို တိုးတက္လာႏိုင္ေစရန္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည့္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚ Anti Dumping Tax ႏွင့္ Safe Guard Tax မ်ားကို ဥပေဒျပ႒ာန္း ေကာက္ခံသြားမည္ဆိုပါက လာမည့္ ဇြန္လအတြင္း အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကို
လႊတ္ေတာ္သို ့တင္သြင္းၾကရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေမ ၁၁ ရက္က ျပန္လည္က်င္းပေသာ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။
Thuar-U-Shwe-Man-4-s
“ဒီ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒၾကမ္းကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔က ၂၀၁၅ ခု ဇြန္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပေပးဖို ့ ကြ်န္ေတာ့္ဘက္က အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

KIA အဖြဲ႕မွ ဒုတပ္ၾကပ္ အဆင့္ရွိသူတစ္ဦး လက္နက္မဲ့ အလင္း၀င္ေရာက္

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရတနာဆင္သီရိကုမၸဏီ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုအနီးတြင္ ေရမေဆး ေက်ာက္ ရွာေဖြေနေသာ KIA အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးသည္ အစိုးရတပ္စခန္းတစ္ခုသို႔ လက္နက္မဲ့အလင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းတပ္စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးထံမွ သိရသည္။
ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီခဲြ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ပိန္းခြန္ယန္ KIA စခန္းမွ ေမာင္ယိမ္ေယာ္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္၊ ေအာင္ကေျပရပ္ကြက္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ အတြင္းတြင္ KIA အဖြဲ႔မွ အတင္းအၾကပ္ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ အိမ္ျပန္ရန္ခြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ ျပန္ လာၿပီး KIA စခန္းသို႔ ျပန္မသြားခ်င္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရတပ္စခန္းသို႔ အလင္း၀င္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလင္း၀င္ေရာက္ခဲ့သူ ေမာင္ယိမ္ေယာ္ မွ ေျပာသည္။

ဘာရန္ကြၽန္း မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ဆူနာမီ အႏၲရာယ္ ရွိပါက အခ်ိန္မီ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္

 ဆူမၾတာကြ်န္းႏွင့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံအၾကား တည္ရွိေနသည့္ အိႏၵိယပိုင္ ဘာရန္ကြၽန္း မီးေတာင္ေပါက္ကြဲရန္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယင္းသို႔ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆူနာမီ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရန္ရွိပါက အခ်ိန္မီသတင္းထုတ္ျပန္ေပးမည္ဟု  မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ညြန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ငလ်င္ဌာနခြဲက တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။
အဆုိပါ မီးေတာင္ ေပါက္ကြဲပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆူနာမီ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္မည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနရာ  လတ္တေလာ အခ်ိန္ထိ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးဘဲ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါက အခ်ိန္မီထုတ္ျပန္မည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

သြားလာေရးေပၚ မူတည္၍ အခက္အခဲရွိက မဲ႐ံုမ်ား လိုအပ္သလိုတိုးခ်ဲ႕ႏုိင္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေျပာ

ၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားက မဲဆႏၵရွင္ဦးေရႏွင့္ ခ်ိန္၍ မဲ႐ံုမ်ားသို႔ သြားလာေရး အခက္အခဲရွိပါက လိုအပ္သလို တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏုိင္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေမ ၁၁ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေျဖၾကားလိုက္သည္။
2010-Election
၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း မဲ႐ံုတစ္႐ံု၌ မဲေပးေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ)
“သတ္မွတ္ထားေသာ မဲေပးခ်ိန္အတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးတုိ႔ကုိ ေရွး႐ႈ၍ မဲ႐ံုတစ္႐ံုစီ၌ ဆႏၵမဲေပး ဦးေရႏွင့္ မဲ႐ံုအေရအတြက္ကုိ လုိအပ္သလုိ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္တယ္။ မဲ႐ံု ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အတားအဆီးကင္းမဲ့စြာ ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္လည္း စီမံေဆာင္ရြက္ ထားရွိရမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းကုိက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားသည္။

KIA အဖြဲ႕မွ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးကာ တိုက္ပြဲအတြင္း အသံုးခ်ေန

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕နယ္၊ နန္႕လင္းပါေက်းရြာအုပ္စု အတြင္း ရွိ ေလြ ဆိုင္းႏွင့္ ဒံုခံုေက်းရြာပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေန ထိုင္ေသာ ေဒသ ခံရြာသား မ်ားအား KIA အဖြဲ႕မွ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ ကာ ေပၚတာဆြဲ သြား ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။


အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၆ နာရီအခ်ိန္ခန္႕တြင္ KIA အဖြဲ႕မွ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား နန္႕လင္းပါေက်းရြာအနီးတစ္၀ိုက္၌ ေမလ ၆ ရက္ေန႕မွ စတင္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲအတြင္း ခဲယမ္းပို႕ ေဆာင္မႈမ်ား၊ ထမင္းထုတ္ႏွင့္ ေရပို႕ေဆာင္ခိုင္းျခင္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ အတြင္း ေသဆံုး လူနာမ်ားအား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ သယ္ယူခိုင္းျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရ န္ အတြက္ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သည္ဟု ယင္း ေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယူကရိန္း အက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံေရး ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ တစ္ခုတည္းသာ ရွိဟု ႐ုရွားႏွင့္ ဂ်ာမနီ သုံးသပ္

ယူကရိန္းႏုိင္ငံတြင္ မၿပီးျပတ္ႏုိင္ဘဲရွိေသာ စစ္မက္ပဋိပကၡသည္ ႏုိင္ငံေရး ဒုိင္ယာေလာ့ခ္နည္းလမ္း တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္ႏွင့္ ဂ်ာမနီအဓိပတိ အင္ဂလာမာကဲလ္တုိ႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလုိက္ေၾကာင္း Xinhua သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
“ယူကရိန္းအစုိးရႏွင့္ ဒြန္နီဆတ္ႏွင့္ လူဂန္ဆတ္တုိ႔အၾကား တုိက္႐ုိက္ဒုိင္ယာေလာ့ခ္ ျပဳလုပ္မွသာ ေရရွည္စိတ္ခ်ရေသာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္တယ္” ဟု ႐ုရွားႏုိင္ငံ ေမာ္စကုိၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဂ်ာမနီ အဓိပတိႏွင့္အတူ ပူးတြဲက်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ဗလာဒီမာပူတင္က ေျပာၾကားသည္။