Friday, July 10, 2015

ယုိင္နဲ႔သြားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ဆက္လက္ေထာင္တက္လာ

အစိုးရက အေရးယူစည္းၾကပ္မတ္မႈလုပ္ေဆာင္ျပီးေနာက္ ျပိဳကြဲခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာခဲ့ျပီး ဆက္တက္ေစ်းတက္လာေနျပီျဖစ္သည္။ရွန္ဟုိင္းစေတာ့အညြန္းကိန္းတြင္ ၄ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္ျပီး ၃၈၈၇ ဒသမ ၆၈ သို႔ ေရာက္ခဲ့ရာ ယခင္ အျမင့္ဆုံး ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးရွိခဲ့သည့္ ကာလကႏႈန္း နားသို႔ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ေဟာင္ေကာင္ရွိ ဟန္ဆန္ စေတာ့အညြန္းကိန္းတြင္ ၁ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတက္ျပီး ၂၄၈၅၄ ဒသမ ၇၆ အညြန္းကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္။