Monday, March 17, 2014

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္အတူမီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုပါတစ္ခ်ိန္တည္းလုပ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္

Photo: အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈႏွင့္အတူမီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုပါတစ္ခ်ိန္တည္းလုပ္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္
Monday, March 17, 2014

မတ္ ၁ဝ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ အေမရိကန္အေျခစုိက္East-West Center (EWC) ကစီစဥ္ေသာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား challenges of a Free Press ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာ ညီလာခံ (International Media Conference ) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMF-CCI)၌ က်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ Mr. Kavi Chong Kittavorn (Chairman,South-east Asian Press Alliance(SEAPA), Bangkok ,Thailand)၏ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ မီဒီယာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းကို ေျပာရ မယ္ဆိုရင္ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ တကယ့္ကို သိသာထင္ရွားလွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြအားလံုးထဲမွာ ႏိုင္ငံ ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔အတူ မီဒီယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုပါ တစ္ခ်ိန္တည္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ပါ။

ျမန္မာအစိုးရအေပၚအသိအမွတ္ ျပဳစရာအေကာင္းဆံုး အေၾကာင္း အရာကေတာ့ ရက္ေပါင္း တစ္ေထာင္ ေလာက္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအေန အထားနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အျမင္ေတြကိုေျပာင္းလဲလိုက္ႏိုင္တာပါပဲ။
ဒါဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္း သိသိ သာသာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ ျပည္တြင္း က ျပည္သူေတြနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း အဝိုင္းရဲ႕ဆႏၵကို ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ ဆည္းေပးလိုက္တာပါပဲ။

ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အေရးပါပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈျပဳလုပ္မွာျဖစ္လို႔ပါ။

နံပါတ္တစ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူအၾကား အျပန္ အလွန္ ထိေတြ႕ေျပာဆိုမႈေတြကို တိုးျမႇင့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို ထိေတြ႕မႈေတြဟာ အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူ ၾကားမွာ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ ေအာင္ ကူညီႏုိင္ဖို႔အတြက္ အလြန္ အေရးပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ျမင္ မိပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္ကလည္း အလြန္ အေရးပါပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ႏွစ္ ဖက္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကဖုိ႔ပါ။ အခု အခ်ိန္မွာ တုိးတက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ဒါဟာအလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ မေန႔က ေဆြးေႏြး မႈဟာ ေကာင္းပါတယ္။ဒီေကာင္းမြန္ တဲ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနဟာ မီဒီယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အကူအညီေပး ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

မီဒီယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ခု ရွိပါတယ္။ Outside Media Resources (ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာ က႑ေတြနဲ႔ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း ေတြ)ကို ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မီဒီယာ ျပဳျပင္မႈမွာ ေကာင္းေကာင္းအသုံး ျပဳခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

Outside Media Resources ဆုိတာဘာေတြလဲ။
ပထမအခ်က္ကို ေဖာ္ျပဖို႔လုိပါ တယ္။ Outside Resourcesဆုိတာ ႏုိင္ငံတကာက႑ေတြနဲ႔အဖြဲ႕အစည္း ေတြပါပဲ။ အကယ္၍ အခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာက႑ေတြနဲ႔ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ ထဲမွာ ရွိမေနဘူးဆုိရင္ ဒါဟာက်႐ႈံး မႈျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ အာဆီယံႏုိင္ငံ ေတြထဲမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ေတြကို မီဒီယာျပဳျပင္မႈနဲ႔ ထိေရာက္ စြာအသုံးခ်တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္း မီဒီယာက႑ကုိ ျပည္ပမီဒီယာ က႑ထက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ လုိ အပ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြကို ယခင္အခ်ိန္နဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ ေခတ္မီ လာပါၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္း မီဒီယာေလာကထဲကို အရင္ျပင္ပ မီဒီယာျဖစ္တဲ့ မဇၥ်ိမနဲDVBတုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ အခု အခ်ိန္မွာ မဇၥ်ိမဟာျပည္တြင္းမွာပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ မီဒီယာကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခစိုက္႐ုံးဖြင့္ခဲ့ၿပီးၿပီ။

လာအုိနဲ႔ဗီယက္နမ္လုိ ႏုိင္ငံ မ်ဳိးေတြက မီဒီယာအေျခစိုက္႐ုံး ေတြဟာ ပါရီနဲ႔ကယ္လီဖုိးနီးယားလို ႏုိင္ငံျပင္ပမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မီဒီယာလုပ္ငန္းေတြကုိ (႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွား) အထူးအားစုိက္လုပ္ကိုင္ ေနရပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိး ဒီမွာမရွိပါဘူး။
ျမန္မာ့မီဒီယာျပဳျပင္မႈမွာ ဒီလုိ ျပည္ပႏုိင္ငံမွာ မီဒီယာအေျခစိုက္ ႐ုံးဖြင့္ၿပီး လုပ္ကိုင္တာမ်ဳိးေတာ့ ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ လာအိုနဲ႔ ဗီယက္ နမ္လုိ အထူးအားစိုက္လုပ္ကိုင္ ေနရျခင္းဟာ Outside Resources ေတြကုိ ထိခုိက္ေစပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္ တဲ့အခ်က္ကေတာ့ မီဒီယာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဟာ စီးပြားေရးအတြက္ ေကာင္းတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာရင္ ယုံပါ့မလားပဲ။ မႏွစ္က ကြၽန္ေတာ္လာအိုမွာရွိေနေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္တခ်ဳိ႕ လာအုိကို အလည္အပတ္လာတာ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုိ ဘယ္ လိုျမႇင့္တင္ခဲ့တာလဲလို႔ ကြၽန္ေတာ္ သူတို႔ကုိ ေမးၾကည့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္လို႔ ျမန္မာ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ထဲက တစ္ေယာက္ က ျပန္ေျဖပါတယ္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေျဖက ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ခရီး သြားလုပ္ငန္းကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ အေကာင္း ဆံုးပါပဲ။ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြအတြင္း မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မီဒီယာျပဳျပင္မႈ လုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္စိတ္ဝင္ စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒါဟာ ဆက္စပ္မႈတစ္ခုပါပဲ။ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအၫႊန္း ကိန္းအေၾကာင္းေျပာၿပီး ကြၽန္ေတာ္ အဆံုးသတ္ပါေတာ့မယ္။

ကြၽန္ေတာ္ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ အၫႊန္းကိန္းကို ကမၻာ့မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္ေန႔မွာ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ ကမၻာေပၚမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္မႈ အၫႊန္းကိန္း စာအုပ္ ၂၆ အုပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ၂၆ အုပ္လံုးမွာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွက တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းပဲရတယ္လို႔ ေဖာ္ ျပထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ေတြဟာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဖိႏွိပ္မႈခံေနၾကရပါ တယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ မလြတ္လပ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လြတ္လပ္မႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္ မႈရတယ္ဆိုတဲ့ အတိုင္းအတာကပဲ ေျပာစရာကိစၥျဖစ္ေနတာပါ။

ခင္ဗ်ားတို႔ သိၾကတဲ့အတိုင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္တစ္ေထာင္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မီဒီယာေျပာင္းလဲမႈဟာ တကယ့္ကို အံ့ၾသစရာေကာင္းခဲ့ပါ တယ္။ ေျပာရရင္ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ရွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲလို႔ဆိုရမွာ ေပါ့။ ျမန္မာ့မီဒီယာအေျပာင္း အလဲဟာ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ကေမၻာ ဒီးယားထက္ေက်ာ္သြားၿပီ။ ဒီႏုိင္ငံ ေတြရဲ႕ မီဒီယာလြတ္္လပ္မႈ အၫႊန္း ကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေနာက္မွာ က်န္ခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ျပ ခဲ့တဲ့မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ မီဒီယာ လြတ္လပ္မႈအၫႊန္းကိန္းကို ဘယ္ လိုေရြးခ်ယ္ သလဲလို႔ ေမးခြန္း ထုတ္ၾကရင္ ေျဖရမွာ နည္းနည္း ခက္ပါတယ္။ ျပႆနာကေတာ့ ဘယ္ေလာက္လြတ္လပ္လဲဆိုတာပါ ပဲ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Myanmaalinn
မတ္ ၁ဝ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ အေမရိကန္အေျခစုိက္East-West Center (EWC) ကစီစဥ္ေသာ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား challenges of a Free Press ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္း မီဒီယာ ညီလာခံ (International Media Conference ) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMF-CCI)၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိမတည္ဟု ဆိုကာ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ကို တာဝန္မွ ႐ုပ္သိမ္းေရး မဲဆႏၵရွင္အခ်ဳိ႕ ျပင္ဆင္

တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲ ကတိမတည္ဟု ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္မွ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကို တင္ျပရန္ စတင္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို ကမကထ ျပဳသည့္ ကံေပါက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြန္ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ဘားအံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖိတ္မည္

Photo: ဘားအံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ဖိတ္မည္
Monday, March 17, 2014

မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ ဘားအံၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ဖိတ္ၾကားရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးလွ ေမာင္ေရႊက ရန္ကုန္တုိင္းမ္သုိ႔ ေျပာသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္အျပင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင္႔ အျခား ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားကုိလည္း ဖိတ္ ၾကားသြားမည္ဟု သေဘာတူထားသည္။

''ခ်င္းမိုင္မွာလုပ္တဲ့ ညိႇႏႈိင္းပြဲေတြ မွာေတာ့ လာမယ့္ဘားအံပြဲကို ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးခြန္ထြန္းဦး အပါအ ဝင္ ဖိတ္ဖို႔လူေတြကို အဆိုျပဳတာ ေတြ႕ ရတယ္။ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ဒါေတြ ကို ခ်က္ခ်င္းပဲ သေဘာတူပါတယ္လို႔ ေျပာၿပီးျဖစ္တဲ႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေတာ႔ ဖိတ္ၾကားမႈအေပၚ မေျပလည္တာ မရွိဘူးထင္ပါတယ္''ဟု ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ ေရာက္မည့္အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ ''ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြက အၿမဲေျပာင္းေနတာ။ ဒီပြဲကို တက္မယ္ မတက္ဘူးဆိုတာက ေျပာဖို႔ေစာပါေသးတယ္။ ဖိတ္စာေရာက္ တဲ့အခါ ေျပာပါမယ္''ဟု အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေျပာေရး ဆိုခြင္႔ရွိသူ ဦးÓဏ္ဝင္းကေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရဘက္မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို ဌာနမွ ဦးတင္ေအာင္မိုးက ''လက္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြ မပါဘူးဆိုတာက ေဆြးေႏြးမယ္႔အ ေၾကာင္းအရာေတြကို လက္ရွိ ထဲထဲဝင္ ဝင္ သိေနတာက အမ်ိဳးသားေတြ ျဖစ္ပါ တယ္။ တိုက္ခိုက္မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာတဲ့ မေကာင္းတဲ့ဆိုးက်ဳိးေတြကိုေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ခံစားရတာေပါ့။ တကယ္ တိုက္ေနခိုက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ကို စီမံေဆာင္ရြက္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာသည္ အမ်ိဳးသားေတြပဲျဖစ္တယ္။ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾက တုန္းကလဲ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဝင္ၿပီးတိုက္ ၾကခိုက္ၾကတာ မရွိပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ေနၾကမလဲ ဆို တဲ့အဆင့္မွာေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြပဲ မ်ား ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ ဘယ္လိုေနထိုင္ၾကမလဲဆိုတဲ့ အခါက် ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑အမ်ားႀကီးပါလာမွာပါ''ဟု မွတ္ခ်က္ေပး သည္။

Yangon Media Group
မၾကာမီျပဳလုပ္မည့္ ဘားအံၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္ကုိ ဖိတ္ၾကားရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈ ရရွိ ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမွ ဦးလွ ေမာင္ေရႊက ရန္ကုန္တုိင္းမ္သုိ႔ ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေမလအတြင္း အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးခြန္ဥကၠာ ေျပာၾကား

Photo: ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေမလအတြင္း အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ဦးခြန္ဥကၠာ ေျပာၾကား
Monday, March 17, 2014

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ယုံၾကည္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ေမလ မကုန္မီ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔မွ ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔ NCCT ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ဧၿပီလ ပထမပတ္ အတြင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ အႀကဳိေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ကို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခြန္ဥကၠာက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ဧၿပီမွာ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ စာခ်ဳပ္ကိစၥ အၿပီးသတ္မယ္။ ေမမွာ ရန္ကုန္ (သို႔မဟုတ္) ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ဖို႔ NCCT အဓိကထား လုပ္ေနတယ္” ဟု ဦးခြန္ဥကၠာ ဆိုသည္။

လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီမွ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း တစ္ဦးကမူ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈမွာေတာ့ တပ္မေတာ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ ပါဝင္လာတာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ အတြက္ အရင္ကထက္စာရင္ ပိုနီးစပ္လာၿပီ ဆိုတာေတာ့ ျမင္ေတြ႕ရတယ္” ဟု သုံးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

အစိုးရက၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးႏိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIO/KIA တပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလုံး ပါဝင္ေသာ ညီလာခံ ႏွစ္ခု က်င္းပကာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ စာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ကို လာမည့္ ဧၿပီလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အၿပီးသတ္ ညႇိႏိႈင္းမည္ဟု NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။

The Voice Weekly
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေၾကာင္း တိုင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ယုံၾကည္လာေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ေမလ မကုန္မီ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ ရာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔မွ ဦးခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထား

Photo: ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္အတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အား မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထား
Monday, March 17, 2014

မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္း MH 370 ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနာက္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား မေလးရွားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္Najib Tun Razak ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ယေန႔မတ္၁၆ရက္က ေနာက္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းျဖင့္ မေလးရွား ေရာက္ သတင္းအရင္းအျမစ္မွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွရွာေဖြေရးႏွင့္ကယ္ဆယ္ေရးဌာန၏ ေနာက္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ မေလးရွားႏိုင္ငံက ဦးေဆာင္ ေသာ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး ဌာနသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ MH 370 ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္စႀကႍႏိုင္ငံမ်ားအထိတိုင္ ေအာင္တရားဝင္ဆက္သြယ္အကူအညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွာ ကာဇက္စတန္၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ တာ့ခ္မင္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ျပင္သစ္ တို႔ျဖစ္ၿပီး ဤႏိုင္ငံမ်ားမွ တရားဝင္ အကူအညီကိုရယူလ်က္ရွိသည္။လက္ရွိအေျခအေနတြင္မေလးရွား ႏိုင္ငံသည္ အေပါင္းေဖာ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းႏွင့္ စႀကႍ ႏွစ္ဖက္၌ မည္သုိ႔ ျဖန္႔ၾကက္မည္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လ်က္ရွိသည္။ မိတ္ ေဆြႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေလယာဥ္၊ ၿဂိဳဟ္တု ႏွင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေျမျပင္ ရွာေဖြေရးကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ ေရဒါအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေရတပ္ နည္းပညာႏွင့္ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တရားဝင္ေတာင္းခံထားသည္။ေျမာက္ ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္စႀကႍႏွစ္ဖက္ စလံုးမွာအေရးပါလ်က္ရွိသည္။

MH 370 ဝန္ထမ္းႏွင့္ ခရီးသည္ မ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားအရ MH 370 သို႔ တက္ေရာက္စဥ္ ခရီးသည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ပုံမွန္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္မွာ မထြက္ခြာမီ အင္ဂ်င္ နီယာမ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႕မႈရွိႏိုင္ ေၾကာင္းကို မေလးရွား ေတာ္ဝင္ရဲတပ္ ဖြဲ႕က စံုစမ္းရရွိခဲ့သည္။ စေနေန႔တြင္ ေလယာဥ္မွဴး၏ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြကာ မိသားစုဝင္မ်ားအား ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲ့ရာတြင္ ေလယာဥ္မွဴး မွာလည္း ပုံမွန္အေျခအေနတြင္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယမန္ေန႔က တြဲဖက္ ေလယာဥ္မွဴး၏ ေနအိမ္သုိ႔ လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆက္လက္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခ့ဲ သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕က စံုစမ္းေနဆဲကာလအတြင္း အဆုံးစြန္ အထိ မတြက္ဆၾကရန္ ျပည္သူမ်ား သို႔ ပန္ၾကားတိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္တြန္ ရာဇတ္က ၄င္း၏လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

စိုးဝင္း(SP)
Myanmaalinn
မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္း MH 370 ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္း၍ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနာက္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား မေလးရွားႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္Najib Tun Razak ၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ယေန႔မတ္၁၆ရက္က ေနာက္ဆံုးသတင္းထုတ္ျပန္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းျဖင့္ မေလးရွား ေရာက္ သတင္းအရင္းအျမစ္မွ တစ္ဆင့္ သိရသည္။

ဟိုင္းေဝးလမ္းေပၚက ေရလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး

Photo: ဟိုင္းေဝးလမ္းေပၚက ေရလမ္းပို႔ေဆာင္ေရး
Monday, March 17, 2014

ဟိုင္းေဝးလမ္းေပၚမွာ ေရလမ္းေဖာက္လုပ္ထားမွုကို နယ္သာလွန္ႏိုင္ငံ မွ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

Ringvaart လို႔အမည္ရတဲ့ တူးေျမာင္းျဖစ္ျပီး နယ္သာလွန္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း North Holland မွာ တည္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္တဲ့ ေရတူးေျမာင္းျဖစ္ျပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွာ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဟိုင္းေဝးလမ္းေဖာက္လုပ္မွုကိုေတာ့ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ေရတူးေျမာင္း ေအာက္မွာ သံုးလမ္း ေဖာက္ လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Ringvaart (Aqueduct Ringvaart Haarlemmermeer) အမည္ရ တူးေျမာင္းဟာ အမွန္ေတာ့ ၃၈ မုိင္ရွည္ျပီး ျမိဳ ႔တစ္ျမိဳ ႔ကေန တစ္ျမိဳ ႔ဆက္သြယ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပ်ွမ္းမွ် အနက္ ၈ ေပရွိျပီး ေလွငယ္မ်ား သြားလာႏိုင္ပါတယ္။ ၇၀ စတုရန္းမိုင္ ဧရိယာ ရွိတဲ့အတြက္လည္း ပုိ႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အသံုျပဳႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အပန္းေျဖေလွမ်ား လည္း သြားလာျခင္းျပဳလုပ္ပါတယ္။

Ringvaart ဟာ ၁၉၄၀ ဝန္းက်င္ကတည္းက တည္ရွိခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေနရာေဒသမ်ားထဲမွာလည္း တစ္ခုအပါ အဝင္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Ref:wikipedia
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
ဟိုင္းေဝးလမ္းေပၚမွာ ေရလမ္းေဖာက္လုပ္ထားမွုကို နယ္သာလွန္ႏိုင္ငံ မွ ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ရတနာပုံ ပရိသတ္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဆဲဆိုခဲ့သည့္ မေကြးဂိုးသမားကို အေရးယူမည္ မဟုတ္ဟုဆို

Photo: ရတနာပုံ ပရိသတ္မ်ားကို လူမႈကြန္ရက္တြင္ ဆဲဆိုခဲ့သည့္ မေကြးဂိုးသမားကို အေရးယူမည္ မဟုတ္ဟုဆို
Monday, March 17, 2014

လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဖ့ဘုတ္ (Facebook) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ရတနာပုံ ပရိသတ္မ်ားကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခဲ့သည့္ မေကြးအသင္း ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးကို အေရးယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF) ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရတနာပုံအသင္းႏွင့္ မေကြးအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့သည့္ပြဲကို တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရး တာဝန္ခံတို႔က MFF သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျပႆနာ ျဖစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အေရးမယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျမန္မာ့လက္ေ႐ြးစင္ ကစားသမားလည္း ျဖစ္သည့္ ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးအေနႏွင့္ ပရိသတ္ကို ဆဲဆိုျခင္းမ်ိဳး မလုပ္သင့္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အသင္းမ်ားက တရားဝင္ တိုင္ၾကားမွသာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္၊ မေပးသင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဝါရင့္ အားကစား ကေလာင္ရွင္လည္းျဖစ္၊ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ဦးခင္ေမာင္ေထြး (ပ်ဥ္းမနား) က ေျပာၾကားသည္။

ရတနာပုံအသင္း၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ပရိသတ္မ်ားကို ဆဲဆိုခဲ့သည့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို သိရွိခဲ့ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း အသင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ မည္သို႔ အေရးယူမည္ ဆိုသည္ကို ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မေကြးအသင္း၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးညီညီေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ပြဲစဥ္ ၆ အျဖစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔က မေကြးအသင္းႏွင့္ ရတနာပုံတို႔ ဗထူးကြင္း၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ရတနာပုံအသင္း ပရိသတ္မ်ားက ကြင္းအတြင္းသို႔ ခဲမ်ား၊ ေရသန္႔ဘူးႏွင့္ ကြမ္းတံေတြး ထုတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီက ရတနာပုံ အသင္းကို ဒဏ္ေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္းခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း အသင္း၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးက ဆဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုမိျခင္းမွာ ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ရတနာပုံအသင္း ပရိသတ္အခ်ိဳ႕က ဦးစြာ ဆဲဆိုခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သတိလြတ္ၿပီး ျပန္လည္ ဆဲဆိုမိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ဆဲဆိုျခင္းမွာလည္း ရတနာပုံ ပရိသတ္အားလုံးကို ရည္႐ြယ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ အခ်ိဳ႕ကိုသာ ေျပာဆိုမိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္တြင္ ယင္းသို႔ျပဳမူမိျခင္း မရွိေအာင္ ဆင္ျခင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးအသင္း ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးက ေျပာဆိုသည္။

The Voice Weekly
လူမႈကြန္ရက္ ဝက္ဆိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေဖ့ဘုတ္ (Facebook) စာမ်က္ႏွာမွ တစ္ဆင့္ ရတနာပုံ ပရိသတ္ မ်ားကို ၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲဆိုခဲ့သည့္ မေကြးအသင္း ဂိုးသမား ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳးကို အေရးယူမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလုံးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF) ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးစိုးမိုးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတြင္ ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစရန္ မီးစက္ႀကီး ၂၄ လုံးျဖင့္ ဓာတ္အား အစားထိုး ေပးသြားမည္

Photo: မႏၲေလးတြင္ ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္မႈ မရွိေစရန္ မီးစက္ႀကီး ၂၄ လုံးျဖင့္ ဓာတ္အား အစားထိုး ေပးသြားမည္
Monday, March 17, 2014

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ မႈမ်ား ရွိလာပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ မီးစက္ႀကီး ၂၄ လုံးျဖင့္ အစားထိုး ဓာတ္အား ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာနထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“ေႏြရာသီကို ေရာက္ရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြက ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ အားနည္းလာတယ္။ မႏၲေလး အေနနဲ႔က ေရအားလွ်ပ္စစ္က ထြက္လာတဲ့ ဓာတ္အား အားလုံးကို မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းေပၚ တင္ေပးလိုက္တယ္။ က်န္တဲ့ဓာတ္အား တစ္ဝက္ထဲကမွ မႏၲေလးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဓာတ္အားကို သုံးစြဲတာ ဆိုေတာ့ ေႏြရာသီ ေရာက္ရင္ ဓာတ္အားကေတာ့ နည္းနည္း ေလ်ာ့မယ့္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးထဲမွာ အင္ဂ်င္ ၂၄ လုံးနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြကို ဓာတ္အား ျဖည့္စြက္ၿပီး ေပးသြားမယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ႐ုံး အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိ ေႏြရာသီတြင္ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္အားမ်ား ျဖည့္စြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားက ထုတ္လုပ္ေသာ 1000KVA Weldom Ganaretor မ်ား၊ 1250 KVA Mitsubishi Ganarator မ်ား၊ 1825 KVA Caferpillar Ganarator မ်ား စုစုေပါင္း ၂၄ လုံးကို ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေဟမာဇလ ခြဲ႐ုံတြင္ 1000KVA Weldom Ganaretor ႏွစ္လုံး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ တိုက္ေတာ္ ခြဲ႐ုံတြင္ 1250 KVA Mitsubishi Ganarator တစ္လုံး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ထြန္တုံး ခြဲ႐ုံတြင္ 1250 KVA Mitsubishi Ganarator တစ္လုံး၊ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ မရမ္းၿခံဓာတ္အား ခြဲ႐ုံတြင္ 1825 KVA Caferpillar Ganarator တစ္လုံး တပ္ဆင္ထားၿပီး လိုအပ္သည့္ အခါ ဓာတ္အား အစားထိုး ျဖည့္စြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ျခင္း နည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ တာဝန္ရွိသူက ထပ္မံ ရွင္းျပသည္။

“မီးမပ်က္ဘူးဆိုရင္ ေကာင္းပါတယ္။ အိမ္မွာက အေဖနဲ႔ အေမက အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ေတြ ရာသီဥတုဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့ ေလေအးစက္ ဖြင့္ေပးထားရတယ္။ မီးစက္ ဝယ္ေတာ့လည္း ေလေအးေပးစက္ကို မႏိုင္ဘူး။ ေလေအးေပးစက္ ႏိုင္တဲ့ မီးစက္က်ေတာ့လည္း လူႀကီးေတြကို ထားခဲ့ၿပီး အလုပ္သြားရေတာ့ စိတ္မခ်ရလို႔ မီးပ်က္တိုင္း အလုပ္ကေန အိမ္ျပန္ျပန္လာရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မီးသာ မပ်က္ရင္ အေကာင္းဆုံးေပါ႔” ဟု ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္အရြယ္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအးသန္းက The Voice သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းတြင္ လွ်ပ္ဓာတ္အား မဂၢါဝပ္ ၂၀၀ ဝန္းက်င္ အသုံးျပဳေနၿပီး မႏၲေလးစက္မႈဇုန္ တစ္ခုတည္းကပင္ မဂၢါဝပ္ ၅၀ ေက်ာ္ သုံးစြဲေနေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly
မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ေႏြရာသီ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္ မႈမ်ား ရွိလာပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ မီးစက္ႀကီး ၂၄ လုံးျဖင့္ အစားထိုး ဓာတ္အား ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဌာနထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

အိပ္ခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၏ ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား

Photo: အိပ္ခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၏ ဆိုးရြားေသာ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ား
Monday, March 17, 2014

အိပ္ရာဝင္ ေနာက္က်ျခင္းဟာ ဆုိးရြားတဲ့ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ေတြကုိ ျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚေစရံုမွ် မကဘဲ သင့္ရဲ႕ေနစဥ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကုိလည္း ထိခုိက္ေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြကုိ ျမင့္တက္ ေစပါတယ္။ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ၊ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာကုိပါ ႀကီးမားစြာ ထိခုိက္ေစ ပါတယ္။ဒီလုိဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈ
စိတ္ဖိစီးမႈ လကၡဏာေတြဟာ ေန႔စဥ္အိပ္စက္တဲ့ အခ်ိန္ပမာဏေပၚမွာ ႀကီးမားစြာ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိပါတယ္။ အိပ္စက္ခ်ိန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္မႈ မရွိျခင္းဟာ စိတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ သတိေမ့တတ္ျခင္း စတဲ့ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္မႈေတြကိုျဖစ္ေပၚေစ တတ္ပါတယ္။ ေနာက္က်မွ အိပ္တတ္သူေတြဟာ အိပ္ေဆးေတြကိုမွီဝဲေနရၿပီး ဒီေဆးဝါးေတြဟာ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ စိတ္ဖိစီးမႈကို ထပ္မံျမင့္တက္ေစပါတယ္။

ေရာဂါျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း
အိပ္ခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္းဟာ တခ်ဳိ႕ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကို ျဖစ္ပြားလြယ္ေစပါတယ္။ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေလ႕လာမႈ တစ္ခုအရ ေကာ္တီဆိုး လို႔ ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းတစ္မ်ဳိးဟာ ေနာက္က်စြာ အိပ္စက္တတ္သူေတြမွာ ပိုမို ထုတ္လႊတ္တတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီေဟာ္မုန္းဟာ ေသြးဖိအားကို ျမင့္တက္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲက ဆဲလ္ေတြ ျပန္႔ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ကင္ဆာ၊ ဆီးခ်ဳိနဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါေတြ ကိုလည္း ပိုမိုျဖစ္ပြား ေစပါတယ္။

မ်က္ကြင္းညိဳျခင္း
မ်က္ကြင္းညိဳျခင္းဟာလည္း စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ တစ္ခုပါပဲ။ ဒါဟာ အိပ္ခ်ိန္လုံေလာက္မႈ မရွိျခင္းနဲ႔ အိပ္စက္ခ်ိန္ ပံုမွန္မရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ပါပဲ။ ညဥ့္နက္တဲ့ တုိင္ေအာင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းနဲ႔ နံနက္ပိုင္းမွာ အိပ္ရာထ ေနာက္က်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဒီလိုမ်က္ကြင္း ညိဳျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္တာပါ။ ဝက္ၿခံနဲ႔တျခားေသာ အေရျပားဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြဟာ အိပ္စက္ခ်ိန္နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အားနည္းမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဝလြန္ျခင္း
ပံုမွန္အားျဖင့္ အိပ္ရာဝင္ ေနာက္က်တဲ့ အေလ့အက်င့္ ရွိသူေတြဟာ နံနက္ေစာေစာတြင္ စားေသာက္ေလ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုလူေတြဟာ အလုပ္ခ်ိန္မွာ အျမန္စာ Fast Food ေတြကို အမ်ားအျပား စားမိေလ့ရွိပါတယ္။ သေရစာေတြကိုလည္း အမ်ားအျပား စားေလ့ရွိပါတယ္။ဒါဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ဇီဝျဖစ္စဥ္ကို အားနည္းေစပါတယ္။ ညဥ့္နက္တဲ့အထိ ေနေလ့ ရွိသူေတြဟာလည္း ဆိုဒါ၊ အခ်ဳိရည္နဲ႔ အျခားအဆီ ပါဝင္တဲ႕ အစားအစာေတြကို စားေသာက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဝလြန္တာျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းကိုက္ျခင္းနဲ႔ ေနာက္ေက်ာ နာက်င္ျခင္း

အိပ္ခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ကို ဆုိးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ခက္ခဲလာၿပီး မၾကာခဏ ေခါင္းကိုက္ျခင္းေတြ ႀကံဳရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ေက်ာ ကိုက္ခဲျခင္းေတြကိုလည္း ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းနဲ႔ အဖ်ားဝင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။ ။

http://www.myawady.net.mm/health/knowledge/item/33167-2013-12-23-14-48-30

ျမ၀တီ
အိပ္ရာဝင္ ေနာက္က်ျခင္းဟာ ဆုိးရြားတဲ့ အက်ဳိး သက္ေရာက္မႈ ေတြကုိ ျဖစ္ေစတတ္ ပါတယ္။က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚေစရံုမွ် မကဘဲ သင့္ရဲ႕ေနစဥ္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာေတြကုိလည္း ထိခုိက္ေစၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႕ စုိးရိမ္ပူပန္မႈေတြကုိ ျမင့္တက္ ေစပါတယ္။ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေရာ၊ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာကုိပါ ႀကီးမား စြာ ထိခုိက္ေစ ပါတယ္။ဒီလုိဆုိးက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ေလသန႔္ေဆးဗူး ( Air Fresher ) မသံုးသင့္

Photo: ေလသန႔္ေဆးဗူး ( Air Fresher ) မသံုးသင့္
Monday, March 17, 2014

Phthalates လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတု အဆိပ္တစ္မ်ိဳးက ေလသန္႔ေဆးဗူး ( Air Fresher) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ယင္း ဓာတ္ဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ ဆုိးက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Air Fresher ဗူးထုတ္လုပ္ရာမွာ ယင္း Phthalates လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးကို မပါဝင္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ အမ်ားစုဟာ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုိးက်ိဳးမ်ား
ေမြးကင္းစကေလးနဲ႔ ကေလးငယ္မ်ား ရွိတဲ့ အိမ္မ်ားမွာ လံုးဝ အသံုးမျပဳ သင့္ပါဘူးလို႔ ဆုိထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ယင္းေဆးဟာ အမ်ိဳးသမီး ျဖစ္ျဖစ္၊ အမ်ိဳးသား ျဖစ္ျဖစ္ ရွဴရွိုက္မိရင္ မ်ိဳးပြားႏိုင္မယ့္ ဟိုမုန္းေတြကို ေသေစပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ယင္းအနံ႔ကို ေန႔စဥ္ ရွဴရွိဳက္ေနရမွုဟာ အမွိုက္ပံုေဟာင္း တစ္ေနရာက အနံ႔ကို ရွဴရွိုက္လို႔ရတဲ့ ေရာဂါပမာဏနဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းပဲလို႔ ဆုိပါတယ္

ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစလို႔ ေလသန္႔ေဆဗူးတိုင္းမွာ Phthalate ဓာတ္မ်ား ဖယ္ထုတ္ေစျပီး အျခားေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ ဓာတုအဆိပ္ၾကြယ္ဝတဲ့ Air Fresher ဗူးမ်ား အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: medic-facts
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)
Phthalates လို႔ေခၚတဲ့ ဓာတု အဆိပ္တစ္မ်ိဳးက ေလသန္႔ေဆးဗူး ( Air Fresher) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပါဝင္ပါတယ္။ ယင္း ဓာတ္ဟာ က်န္းမာေရး အတြက္ ဆုိးက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ ေလ့လာ ေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားမွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္လာေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဆိပ္ေသာက္သူကုိ ဘယ္လုိကယ္ဆယ္မလဲ

Photo: အဆိပ္ေသာက္သူကုိ ဘယ္လုိကယ္ဆယ္မလဲ
Monday, March 17, 2014

အဆိပ္ေသာက္မိၿပီ ဆိုရင္ အဆိပ္ကို မ်ဳိခ်မိတာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိ ပါးစပ္၊ ခံတြင္းနဲ႔ အစာေျခ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး အသက္ကိုပါ ရန္ရွာတဲ့အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဆိပ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ယေန႔ ေက်းလက္ေတြမွာ အလြယ္တကူ ရႏိုင္ေနတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕ရွိ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အေရာင္ခြၽတ္ေဆး၊ ေၾကြေၾကး ခြၽတ္ေဆး၊ ေဆးဆပ္ျပာရည္စတဲ့ ဓာတုပစၥည္း အျပင္းစား အရည္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

အဆိပ္သင့္၊ အဆိပ္မိပါက အမ်ားအားျဖင့္ ပ်ဳိ႕အန္ၿပီး ရင္ေခါင္း၊ ဝမ္းေခါင္း ထဲက ပူေလာင္ျခင္းကို ခံစားရ တတ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ သတိလစ္သြားၿပီး အသက္ပါ ေသဆံုး တတ္ပါတယ္။

အဆိပ္သင့္တဲ့ သူကိုေတြ႕ရင္ နီးစပ္ရာေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းကို ႀကိဳတင္ဆက္ သြယ္ပါ။ (သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ံု ဖုန္းနံပါတ္ကို ႀကိဳတင္သိထား၊ စုထားသင့္ ပါတယ္) ေဆး႐ံုကို အေၾကာင္းၾကားၿပီး လူနာတင္ ယာဥ္ေခၚပါ။
လူနာတင္ယာဥ္ ေခၚေနတဲ့စပ္ၾကားမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္ တာကေတာ့ ဘယ္လို အဆိပ္ေသာက္ လိုက္တယ္။ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေသာက္လိုက္တယ္ ဆိုတာကို သိဖို႔ပါပဲ။ အနီးအနားမွာရွိတဲ့ ပုလင္းလြတ္၊ ဘူးခြံ အပါ အဝင္ အဆိပ္ေသာက္သူ အသံုးျပဳထားတဲ့ ပစၥည္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ သိမ္းဆည္း ၿပီး ေဆး႐ံုေရာက္ရင္ ဆရာဝန္က ျပန္ျပရပါမယ္။

အဆိပ္ရည္ စြန္းေပေနတဲ့ အဝတ္အထည္မ်ားကို ခြၽတ္ပစ္ပါ။ ပါးစပ္နဲ႔ ႏႈတ္ခမ္း တစ္ဝိုက္မွာ စြန္းေပေနတဲ့ အဆိပ္အစအန အၾကြင္းအက်န္မ်ားကို သုတ္ပစ္ပါ။ လဲလွယ္တဲ့ အခါမွာ အဆိပ္မထိ ေသးတဲ့ေနရာ သို႔မဟုတ္ အေရျပားေပၚမွာ အဆိပ္ေတြ မစြန္းေပဖို႔ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ အန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္း တစ္ေလွ်ာက္က ျပန္တက္လာတဲ့ အစာမ်ားက တစ္ဆင့္ လည္ေခ်ာင္းကို ထပ္မံ ေလာင္ေစ စားေစတဲ့ အတြက္ အန္ေအာင္ မလုပ္သင့္ပါ။

ေလာင္ေစ စားေစတတ္သည့္ ဓာတုပစၥည္းေတြ ႏႈတ္ခမ္းကို ေလာင္ပါက ပါးစပ္၊ အာခံတြင္းနဲ႔ လည္ေခ်ာင္း အတြင္း အေလာင္၊ အပူေလ်ာ့ပါးေစရန္ ႏို႔ေအး သို႔မဟုတ္ ေရေအးေအး အနည္းငယ္ တုိက္သင့္ပါတယ္။ ကာယကံရွင္ကိုလည္း ႏွစ္သိမ့္ ေဖ်ာင္းဖ်ေပးပါ။ အရက္(မက္သေနာ) ဆိပ္သင့္သူဆိုရင္ေတာ့ အေအး မမိ ေစရန္ ေစာင္ၿခံဳေပးပါ။
အဆိပ္ေသာက္သူ သတိလစ္သြားပါက တေစာင္းထားပါ။ လက္ေကာက္ဝတ္ ေသြးခုန္ႏႈန္း အသက္႐ွဴ ပံုကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးပါ။ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း လြယ္ကူေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ လိုအပ္လွ်င္ ေရွးဦး သူနာျပဳစုနည္းနဲ႔ ကယ္ရမွာပါ။ အထက္ပါ အခ်က္ေတြကို ေသခ်ာစြာ မွတ္သားထားမွသာ အဆိပ္ေသာက္ သူကို ကယ္တင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျုမ၀တီ
အဆိပ္ေသာက္မိၿပီ ဆိုရင္ အဆိပ္ကို မ်ဳိခ်မိတာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ရွိ ပါးစပ္၊ ခံတြင္းနဲ႔ အစာေျခ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး အသက္ကိုပါ ရန္ရွာတဲ့အထိ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဆိပ္ဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ယေန႔ ေက်းလက္ေတြမွာ အလြယ္တကူ ရႏိုင္ေနတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕ရွိ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး အေရာင္ခြၽတ္ေဆး၊ ေၾကြေၾကး ခြၽတ္ေဆး၊ ေဆးဆပ္ျပာရည္စတဲ့ ဓာတုပစၥည္း အျပင္းစား အရည္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေလးရာေက်ာ္ စာေမးပြဲကာလ ႀကိဳ၊ ပို႔ယာဥ္ ခက္ခဲဟုဆုိ

Photo: ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ေလးရာေက်ာ္ စာေမးပြဲကာလ ႀကိဳ၊ ပို႔ယာဥ္ ခက္ခဲဟုဆုိ
Monday, March 17, 2014

လွည္းကူးႏွင့္ မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးရာနီးပါး အတြက္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲ ကာလအတြင္း ႀကဳိ၊ ပို႔ယာဥ္ မရွိမႈေၾကာင့္ စာေမးပြဲ သြားေရာက္ေျဖဆိုရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနေၾကာင္း ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုမင္းသုခက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ခရီးေဝးေသာေၾကာင့္ မနက္ပိုင္း စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေျဖဆိုခ်ိန္အမီ မေရာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားထံ ႀကိဳ၊ ပို႔ယာဥ္ စီစဥ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ခန္း အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာမ်ားထံက ေကာက္ခံ ရရွိေသာ အလွဴေငြတို႔ႏွင့္ ႀကဳိ၊ ပို႔ယာဥ္ ငွားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ ယာဥ္အစီးေရ လုံေလာက္မႈ မရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းသားသမဂၢထံမွ စုံစမ္း သိရွိရသည္။

“စာေမးပြဲ မီဖို႔ဆို မနက္ ေျခာက္နာရီ ကတည္းက အိမ္က ထြက္ရတယ္။ ကားသုံးဆင့္ စီးရတယ္” ဟု ကိုမင္းသုခက ေျပာၾကားသည္။

စာေမးပြဲ ေျဖဆိုစဥ္ ကာလတြင္ ယာဥ္ေၾကာ မပိတ္ဆို႔ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာမ်ား ေခ်ာင္ခ်ိစြာ စီးနင္းႏိုင္ရန္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား ပိုမို ေျပးဆြဲေပးရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္ကို အကူအညီ ေတာင္းခဲ့ေၾကာင္း ဒဂုံတကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာအာကာမိုးသူက ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းက တာဝန္ရွိတဲ့လူေတြ လုပ္ေပးရမယ့္ ကိစၥ။ ေက်ာင္းသားေတြက ဦးေဆာင္ လုပ္ေနရတယ္။ ဆရာေတြကလည္း ေတာင္းဆို ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဆရာေတြ အတြက္ေတာင္ ဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ဒဂုံတကၠသိုလ္တြင္ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲကို မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ တတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ နံနက္ပိုင္း ေျဖဆိုရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းတက္စဥ္ ကာလတြင္ ႀကဳိ၊ ပို႔ယာဥ္မ်ား ရွိေသာ္လည္း စာေမးပြဲ ေျဖမည့္ မတ္လတြင္ လဝက္သာ ယာဥ္ေျပးဆြဲရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ႀကဳိ၊ ပို႔ယာဥ္မ်ား မရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒဂုံတကၠသိုလ္ ဆရာမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

The Voice Weekly
လွည္းကူးႏွင့္ မဂၤလာဒုံ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ေလးရာနီးပါး အတြက္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည့္ ပထမႏွစ္ဝက္ စာေမးပြဲ ကာလအတြင္း ႀကဳိ၊ ပို႔ယာဥ္ မရွိမႈေၾကာင့္ စာေမးပြဲ သြားေရာက္ေျဖဆိုရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕ေနေၾကာင္း ဒဂုံတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုမင္းသုခက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသအေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ

Photo: ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသအေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ
Monday, March 17, 2014

ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသအား ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းေရး သို႔မဟုတ္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးတြဲေနထိုင္ ေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ယေန႔က်င္းပခဲ့ရာ ခ႐ိုင္းမီးယား ေဒသအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ဘီဘီစီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
ယင္းဆႏၵခံယူပြဲသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ယူကရိန္း အစိုးရႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုႏိုင္ငံမ်ားက ေျပာၾကားေသာ္လည္း ႐ုရွားႏိုင္ငံကမူ ယင္းဆႏၵခံယူမႈအား ေထာက္ခံခဲ့သည္။

႐ုရွားလိုလားသူ ယူကရိန္းသမၼတ ဗစ္တာယာႏူကိုဗစ္ခ်္အား ရာထူးမွဖယ္ရွားၿပီးေနာက္ ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသတြင္းရွိ ႐ုရွားလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားအား ႐ုရွားစစ္ဘက္ကတပ္ဖြဲ႕မ်ားေစလႊတ္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မဲဆႏၵေပးသူမ်ားအေနျဖင့္ ယူကရိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေနထိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ေသာ္လည္း ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသတြင္းေနတာေတာ့ လူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားက ယင္းဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ မဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပရာတြင္ မဲ႐ုံမ်ားဖြင့္ၿပီး ေျခာက္နာရီအတြင္း လာေရာက္မဲေပးသူအေရအတြက္မွာ မဲဆႏၵေပးခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ၄၄ ဒသမ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသတစ္ဝန္းတြင္ ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ မဲဆႏၵေပးျခင္းကို ယေန႔နံနက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၈ နာရီ တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး မဲ႐ုံမ်ားကို ည ၈ နာရီတြင္ ပိတ္သိမ္း မည္ျဖစ္သည္။

ဘီဘီစီ
ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသအား ႐ုရွားႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ ပူးေပါင္းေရး သို႔မဟုတ္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးတြဲေနထိုင္ ေရးအတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ယေန႔က်င္းပခဲ့ရာ ခ႐ိုင္းမီးယား ေဒသအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအျဖစ္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားက ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ယေန႔ဘီဘီစီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္သူပုန္ တိုက္ပြဲျဖစ္ ၂ဝဝ ေက်ာ္ေသဆုံး

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ သူပုန္ မ်ားသည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ အနည္း ဆုံး ၂၁၂ ဦးေသဆုံးေၾကာင္း မီဒီယာမ်ား ကေဖာ္ျပသည္။

ေမာင္ေတာ စက္ေလွေပၚတြင္ အေမရိကန္လုပ္ ေျခာက္လံုးျပဴး ေသနတ္ႏွင့္ က်ည္ဆန္မ်ားေတြ႔

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ အလယ္သံေက်ာ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ႏွေခါင္းတိုေက်း႐ြာရွိ နတ္ျမစ္ကမ္းတြင္ ရပ္ထားေသာ စက္ေလွ တစ္စီးအား ရဲတပ္ရင္းမွ မသကၤာသျဖင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ လက္နက္ႏွင့္ ဓားမ်ားေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ စက္ေလွတြင္ စက္ေလွေစာင့္ တစ္ဦးသာ က်န္ခဲ့ၿပီး က်န္ဘဂၤလီ ၅ဦးမွာ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္သြားခဲ့ပါသည္။ သိမ္းဆီးေတြ႕ရွိရေသာ လက္နက္မွာ အေမရိကန္လုပ္ ေျခာက္လံုးျပဴး တစ္လက္၊ ၄င္းက်ည္ဆံ ၁၁ ေတာင့္ႏွင့္ ဓားရွည္ ၇ လက္၊ ေလာက္ေလးဂြမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္၊ အလယ္သံေက်ာ္ေက်းရြာရွိ စက္ေလွ တစ္စင္းေပၚတြင္ အေမရိ ကန္ႏိုင္ငံ လုပ္ ေျခာက္ လံုးျပဴးေသ နတ္ ႏွင့္ က်ည္ဆန္မ်ားကုိ ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ရင္းက ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

စကားေျပာေကာင္းျခင္းဟာ အတတ္ပညာတစ္မ်ိဳးပါ

မိမိဟာ စကားတစ္ခြန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာခ်င္ရင္၊ အေရးပါ အရာေရာက္ခ်င္ရင္ မိမိေရာက္ေနတဲ့ ေဒသ ရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳကို အရင္ဆုံး ေလ့လာသင္ယူရမယ္၊ မိမိေရာက္ေနတဲ့ အသိုင္း၀ုိင္းဟာ ဘယ္လို အသိုင္း၀ိုင္းမ်ိဳးလည္းဆိုတာ ေလ့လာထားဖို ့လိုအပ္တယ္။ ဒါမွသာ ထိထိေရာက္ ေျပာနိုင္ဆိုနိုင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ စကားေျပာေကာင္းျခင္းဟာလည္း အတတ္ပညာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

ရွမ္းပါတီ ပူးေပါင္းေရး ေတြ႔ဆုံမည့္ရက္ ညႇိႏိႈင္းမရ

ရွမ္းႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕မ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမည့္ ရက္ကို ညႇိႏိႈင္း မရေသးေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ SNLD ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းညြန္႔လြင္က ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မေလးရွား ေလယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ သြားသည့္ ေလယာဥ္မွဴးမွာ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းေတြ႕ရွိ

Photo: ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မေလးရွား ေလယာဥ္ကို ေမာင္းႏွင္ သြားသည့္ ေလယာဥ္မွဴးမွာ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းေတြ႕ရွိ
Monday, March 17, 2014

လြန္ခဲ့ေသာ ၉ ရက္ခန္႔က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ဘိုးရင္း ၇၇၇ ကို တာဝန္ယူၿပီး ေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မွဴးမွာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ ျပင္းထန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မေလးရွား အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အန္ဝါအီဘရာဟင္မ္ကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု Daily Mail တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ ၂၃၉ ဦးကို တင္ေဆာင္သြားေသာ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ေလယာဥ္သည္ တစ္စံုတစ္ဦး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းကို ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက အတည္ျပဳၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ မေလးရွား အာဏာပိုင္မ်ားက အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ေလယာဥ္မွဴး ဇာဟာရီ အာမတ္ရွားႏွင့္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴး ဖာရစ္အာ့ဘ္ဟာမစ္တို႔၏ ေနာက္ေၾကာင္း ရာဇဝင္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ကာ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆး ရွာေဖြခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလယာဥ္မွဴး ႏွစ္ဦး၏ ေနာက္ေၾကာင္းကို စံုစမ္း စစ္ေဆးေနသည့္ အခ်ိန္မွာပင္ ေလယာဥ္မွဴး ဇာဟာရီအာမတ္ရွားသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ အဓိက အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမား အန္ဝါအီဘရာဟင္မ္ကို ေထာက္ခံသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ MH-370 ကို တာဝန္ယူ မေမာင္းႏွင္မီ နာရီပိုင္းအလိုက အန္ဝါအီဘရာဟင္မ္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသည့္ တရားခြင္ကို သြားေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည္ဟု Daily Mail သတင္းစာက ေရးသား ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္မွဴးရွားသည္ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္ ျပင္းထန္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ရဲအရာရွိ အခ်ိဳ႕ကလည္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ တရားရံုး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ဇာဟာရီအာမတ္ရွားက မေက်မနပ္ ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟုလည္း Daily Mail သတင္းစာက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မေလးရွား အာဏာပိုင္မ်ားကမူ ေလယာဥ္မွဴးရွား၏ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာတြင္ ကိုယ္တိုင္လုပ္ ေလယာဥ္ပံုစံတူ ေမာင္းႏွင္စက္ တစ္ခုကို ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်က္ေပၚ မူတည္၍ အလ်င္အျမန္ ေကာက္ခ်က္ မခ်ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနအိမ္တြင္ ေလယာဥ္ပံုစံတူ ေမာင္းႏွင္စက္ ထားရွိျခင္းမွာ ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းကို အထူးတလည္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား လုပ္ေလ့လုပ္ထ ရွိသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္သျဖင့္ ေလယာဥ္မွဴး ရွား၏အိမ္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စက္မ်ိဳး တစ္လံုးေတြ႕ရွိျခင္းမွာ အလြန္တရာ ထူးျခားသည့္ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ဟုလည္း မေလးရွား အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေလယာဥ္မွဴး ႏွစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ေလယာဥ္မွဴးရွား၏ ကုိယ္တုိင္လုပ္ ေလယာဥ္ပံုစံတူ ေမာင္းႏွင္စက္ကို စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလယာဥ္မွဴးရွားသည္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပ်ံသန္းေရး အေတြ႕အႀကံဳ ၁၈၃၆၅ နာရီ ရွိသည့္ အေတြ႕အႀကံဳရင့္ ေလယာဥ္မွဴး တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴး ဟာမစ္မွာမူ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပ်ံသန္းေရး အေတြ႕အႀကံဳ ၂၇၆၃ နာရီရွိသူ ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္မွဴးရွား၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကမူ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ MH-370 ေပ်ာက္ဆံုးမႈ၏ တရားခံမွာ သူ၏မိတ္ေဆြ ဇာဟာရီ အာမတ္ရွား လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘိုးရင္း ၇၇၇ ေလယာဥ္ကို ဝိုင္းဝန္း ရွာေဖြေနသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံအထိ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly
လြန္ခဲ့ေသာ ၉ ရက္ခန္႔က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္ မေလးရွား ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ဘိုးရင္း ၇၇၇ ကို တာဝန္ယူၿပီး ေမာင္းႏွင္ သြားခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မွဴးမွာ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ ျပင္းထန္သူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး မေလးရွား အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အန္ဝါအီဘရာဟင္မ္ကို ေထာက္ခံသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု Daily Mail တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိမိကုိယ္ကုိ ႀကိဳးဆဲြခ် အဆံုးစီရင္ခဲ့သူ ႀကိဳးျပတ္က်၍ ေသကံမေရာက္

စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ၊ ေမာ္လုိက္ၿမိဳ႕ ၊ သရက္ကုန္း ၿမိဳ႕မ (၁)ရပ္ကြက္ တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္ အခ်ိန္က အမ်ိဳးသား တစ္ဦး မိမိကုိယ္ကုိ ႀကိဳးဆဲြခ် ၍ အဆံုးစီရင္ ခဲ့ရာ ႀကိဳးျပဳတ္က် သျဖင့္ ေသကံ မေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက တာတိုပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္

Photo: ေျမာက္ကိုရီးယားက တာတိုပစ္ဒုံးက်ည္မ်ား စမ္းသပ္ပစ္ခတ္
Monday, March 17, 2014

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တာတိုပစ္ဒုံးက်ည္ ၁ဝ စင္းကို ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါဒုံးက်ည္မ်ားကို ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းေျခမွ ဂ်ပန္ပင္လယ္ျပင္သို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဒုံးက်ည္မ်ားသည္ ကီလိုမီတာ ၇ဝ ခန္႔ကြာေဝးေသာ ပင္လယ္ျပင္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္ဟု ၎တို႔ခန္႔မွန္းေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဒုံးက်ည္မ်ားပစ္ခတ္ျခင္းအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေဝဖန္ၾကေသာ္လည္း ၿပဳံယမ္းကမူ ယင္းသုိ႔ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းကို ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္တံ့ေစရန္ ဤသို႔စမ္းသပ္ပစ္ခတ္ျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ေျပာၾကားသည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

စီအန္အန္
The Mirror Daily
ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ တာတိုပစ္ဒုံးက်ည္ ၁ဝ စင္းကို ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူႏွစ္ဦးက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

တံတားနီ အထိမ္းအမွတ္ သမဂၢအလံမ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၁၆ ဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

Photo: တံတားနီ အထိမ္းအမွတ္ သမဂၢအလံမ်ား ေက်ာင္းသားသမဂၢ ၁၆ ဖြဲ႔သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္
Monday, March 17, 2014

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ေသာ တံတားနီ အေရးအခင္း ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလံမ်ားကို တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ဖြဲ႔သို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အင္းလ်ား ကန္ေဘာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ တံတားနီ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဒီသမိုင္းတြင္ခဲ့တဲ့ ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ အသက္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေျပာင္းလဲ ေပးခဲ့တာကို အမွတ္တရ အေနနဲ႔ ေပးတာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလံမ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဒဂုံတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္၊ လိႈင္သာယာ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ေမွာ္ဘီ နည္းပညာတကၠသိုလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရေၾကာင္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၊ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာလိပ္၊ ဗဟန္း ကြန္ပ်ဴတာေကာလိပ္၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ Public Welfare Network၊ Generation Wave ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တက္ေရာက္ လက္ခံခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အေမွာင္ေခတ္ သမိုင္းဆိုးမ်ား ထပ္မံ မေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္ ခြင့္တူညီမွ် လြတ္လပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ တစ္မ်ိဳးသားလုံး ပါဝင္ေသာ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ တံတားနီ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ 141 Plus၊ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း AAPP ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly
တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ေသာ တံတားနီ အေရးအခင္း ၂၆ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အလံမ်ားကို တကၠသိုလ္အသီးသီးမွ တက္ေရာက္လာေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ဖြဲ႔သို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားက လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အခမ္းအနား က်င္းပေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးစိုင္းထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

လီဗာပူးလ္က ယူႏိုက္တက္ထက္ ပိုေကာင္းခဲ့ေၾကာင္း မိုယက္စ္ဝန္ခံ

လီဗာပူးလ္ အသင္းသည္ မိမိတုိ႔ထက္ ပို၍ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ မန္ေနဂ်ာ ေဒးဗစ္မုိယက္စ္က ဝန္ခံ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ထည့္ခြင့္မျပဳရန္ ရခိုင္တြင္ လူသိန္းခ်ီ သပိတ္ေမွာက္

Photo: သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ထည့္ခြင့္မျပဳရန္ ရခိုင္တြင္ လူသိန္းခ်ီ သပိတ္ေမွာက္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၆

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္း ေကာက္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၃ ၿမဳိ႕နယ္၌ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ တစ္သိန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုၾကေၾကာင္း စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္လုံး ဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ ဘဂၤါလီ သန္းေခါင္စာရင္း နာမည္လိမ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ၏ သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ဆႏၵျပရာတြင္ ၿမိဳ႕ခံ လူဦးေရ ငါးေသာင္းဝန္းက်င္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေလးနာရီခန္႔ အၾကာ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေပါက္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ဂြၿမဳိ႕နယ္တို႔တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္းခြင့္ျပဳလွ်င္ ရခိုင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္မည္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္ခိုင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ စြက္ဖက္မႈ လုံးဝ (လုံးဝ) လက္မခံ၊ ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ကို ဆႏၵျပရာတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ ထည့္သြင္းခြင့္ ျပဳ မျပဳ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ထည့္သြင္းခြင့္ ျပဳခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါက ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား သန္းေခါင္စာရင္း အေကာက္မခံဘဲ သပိတ္ေမွာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက ဆိုသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ရွိသည္ဟု အေထာက္အထား ျပစရာ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အျပင္ ျပည္တြင္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကိုပါ ထိပါးလာႏိုင္သျဖင့္ ဆႏၵျပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕တြင္ ၿမဳိ႕ခံမ်ားအျပင္ ေက်း႐ြာမ်ားကပါ ေဒသခံမ်ား ဝင္ေရာက္ ဆႏၵျပသျဖင့္ လူဦးေရ ငါးေထာင္ေက်ာ္သြားေၾကာင္း ၿမဳိ႕ခံ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။ အျခား ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ဆႏၵျပ လူဦးေရ အနည္းဆုံး တစ္ေထာင္ အထက္တြင္သာ ရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကို ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ခိုင္ခိုင္စိုးကမူ “ေလာေလာဆယ္ ဘာမွ မွတ္ခ်က္ေပးလို႔ မရေသးဘူး။ ဘာမွ ေျဖလို႔ မရေသးဘူး။ အရမ္း အလုပ္႐ႈပ္ေနတယ္” ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီႏွင့္ စစ္ေတြၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ား မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမဳိ႕၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာတြင္ ဦးခင္ရီက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ထည့္ခြင့္ ျပဳ မျပဳ တိက်သည့္ အေျဖ မေပးခဲ့ေၾကာင္း ၿမဳိ႕မိၿမဳိ႕ဖမ်ား ထံမွ သိရွိရသည္။

သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ အေျခခံကာ လူဦးေရႏွင့္ စုဖြဲ႕မႈမ်ားကို ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း႐ုံျဖင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာဆိုထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈကို လာမည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္း ေကာက္ယူျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမဳိ႕နယ္ ၁၃ ၿမဳိ႕နယ္၌ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံ တစ္သိန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပ ေတာင္း ဆိုၾကေၾကာင္း စစ္ေတြၿမဳိ႕ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္လုံး ဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္ ဘဂၤါလီ သန္းေခါင္စာရင္း နာမည္လိမ္ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မတီ၏ သတင္းျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) စစ္ေရယာဥ္ သုံးစင္းျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

Photo: ေပ်ာက္ဆုံးလ်က္ရွိသည့္ မေလးရွားေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္အား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ) စစ္ေရယာဥ္ သုံးစင္းျဖင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
Monday, March 17, 2014

မတ္ ၈ ရက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းေလဆိပ္သို႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာစဥ္ လမ္းခရီး၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ေသာမေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ခရီးသည္ တင္ေလယာဥ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္သုံးစင္းျဖင့္ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ ျမန္မာ့ သီးသန္႔စီးပြားေရး ဇုန္အတြင္း ေအာက္ပါဧရိယာ A ႏွင့္ B မ်ားတြင္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မတ္ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္-

(က) အေရွ႕ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီ တြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ဒီဂရီ ၄၃ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၀၆ မိနစ္တို႔အားဆက္ဆြဲထားသည့္ မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

(ခ) အေနာက္ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္မွ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္အထိျမန္မာ-အိႏၵိယပင္လယ္ျပင္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

(ဂ) ေတာင္ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ ဒီဂရီ ၃၉ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၀၉ဒီဂရီ ၄၃ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၇ ဒီဂရီ ၀၆ မိနစ္တို႔အား ဆက္ဆြဲ ထားသည့္ ျမန္မာ-ထိုင္းပင္လယ္ျပင္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

(ဃ) ေျမာက္ဘက္။ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၅ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ္ႏွင့္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၃ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ ၄၂ မိနစ္တို႔အားဆက္ဆြဲထားသည့္ မ်ဥ္းတစ္ေလၽွာက္။

တပ္မေတာ္သည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား အာဆီယံႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ မ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရး တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ အျခားအခက္ အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း မိတ္ေဆြပီသစြာျဖင့္ အကူအညီမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ မေလး ရွားႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆုံး မႈတြင္လည္း လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရး (Humanitarian Assistance )အတြက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ (ေရ) အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ ဘက္မွ ယခုကဲ့သို႔ မေလးရွားႏိုင္ငံေရတပ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံေရတပ္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ၫွိႏႈိင္းကာ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား၍ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar
မတ္ ၈ ရက္တြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းေလဆိပ္သို႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာ စဥ္ လမ္းခရီး၌ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ေသာမေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ခရီးသည္ တင္ေလယာဥ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (ေရ)မွ စစ္ေရယာဥ္သုံးစင္းျဖင့္ ကပၸလီ ပင္လယ္ျပင္ ျမန္မာ့ သီးသန္႔စီးပြားေရး ဇုန္အတြင္း ေအာက္ပါဧရိယာ A ႏွင့္ B မ်ားတြင္ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မတ္ ၁၅ ရက္မွစတင္၍ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည္-

အာဖဂန္နစၥတန္၌ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား မလိုအပ္ဟု ကာဇိုင္းေျပာၾကား

Photo: အာဖဂန္နစၥတန္၌ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား မလိုအပ္ဟု ကာဇိုင္းေျပာၾကား
Monday, March 17, 2014

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ အနားယူေတာ့မည့္ သမၼတက အာဖဂန္တပ္မေတာ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အကူအညီမပါရွိဘဲ လုံၿခဳံေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿပီး အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္တပ္စြဲထားရန္ ခြင့္ျပဳမည့္စာခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ၎၏သေဘာထားကိုလည္း စေနေန႔တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။

အာဖဂန္သမၼတ ဟာမစ္ကာဇိုင္းသည္ စေနေန႔၌က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္၌ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေပၚ ၎၏မလုိလားမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ၎၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို တာဝန္ယူရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၎အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ထပ္မံအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဖဂန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးႏွင့္ အယ္လ္ခိုင္ဒါမ်ားကို ရွာေဖြေခ်မႈန္းေရးအတြက္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ဆက္လက္ထားရွိရန္ အဆိုပါလုံၿခဳံေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟု ေအပီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ လုံျခဳံေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္အတြက္ သမၼတဟာမစ္ကာဇိုင္းကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ အာဖဂန္ေကာင္စီတို႔က ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။
ကာဇိုင္းသည္ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း ခံရၿပီး ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္လည္း အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လုံၿခဳံေရးသေဘာ တူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ၎၏ျငင္းဆန္မႈသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ဝ ဦးက ၎တို႔အေနျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကမည္ဟု ေျပာၾကားထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။

တိုင္းမ္စ္။
Myanmaalinn

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ အနားယူေတာ့မည့္ သမၼတက အာဖဂန္တပ္မေတာ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၏ အကူအညီမပါရွိဘဲ လုံၿခဳံေရးတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေ ဖာ္ေျပာ ၾကားၿပီး အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္လက္တပ္စြဲထားရန္ ခြင့္ျပဳမည့္စာခ်ဳပ္ကို ဆန္႔က်င္ သည့္ ၎၏သေဘာထားကိုလည္း စေနေန႔တြင္ ထပ္မံအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ထူးျခားသည္႕ ဆိုလာစြမ္းအင္နည္းပညာ

Photo: ထူးျခားသည္႕ ဆိုလာစြမ္းအင္နည္းပညာ
Monday, March 17, 2014

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Rawlemons အမည္ရလုပ္ငန္းစုမွ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ဖန္တီးမႈ ဆန္းသစ္လုိက္သည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္နည္းပညာတစ္မ်ဳိးကုိ နည္းပညာသတင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ျပသလုိက္သည္။ အဆုိပါလုပ္ငန္းမွ ယခင္ ဆုိလာ စြမ္းအင္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏုိင္ၿပီး ပိုမုိစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ ဆုိလာစြမ္းအင္ နည္းပညာတစ္မ်ဳိးကို ဖန္တီး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎နည္းပညာကုိ Andre Broessel ဆုိသူ ဂ်ာမန္ ဗိသုကာပညာရွင္တစ္ဦးက ဖန္တီး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဂ်ီၾသ ေမႀတီပညာရပ္ကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႐ုိးရွင္းေသာစိတ္ကူးဒီဇုိင္းရွိၿပီး ယခင္ဆုိလာစနစ္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ စြမ္းအင္ ရရွိမႈပိုမုိျမင့္မားသည္ဟု အဆုိပါ ဗိသုကာပညာရွင္၏ Rawlemons ၏ ျပန္ၾကားေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎၏ဆုိလာနည္းပညာတြင္ ေနမွ အလင္းကုိ စုပ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ မွန္ဘီလူးကဲ့သို႔ေသာ ဖန္လုံးမ်ဳိးကုိ တပ္ဆင္ထားၿပီး အဆုိပါ မွန္ဘီလူး ၏ေအာက္ေျခဘက္တြင္ စြမ္းအင္ ေျပာင္းလဲေပးသည့္ PV Panal တစ္ခုပါဝင္ကာ ဘက္ထရီသို႔ စြမ္းအင္ေျပာင္းလဲ ပုိ႔ေဆာင္ေပး မည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ နည္းပညာကို စမတ္ဖုန္းအားသြင္း ျခင္းမွစ၍ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အထိ အသုံးျပဳႏုိင္ေစရန္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္တီးထားၿပီး ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ ဖန္လုံး မွာ ေန႔အခါတြင္ အလင္းေရာင္ စုပ္ယူထားၿပီး ညအခါတြင္လကဲ့သို႔ အလင္းေရာင္ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူစြာတပ္ဆင္အသုံးျပဳ ႏုိင္ၿပီး စြမ္းအင္ရရွိမႈယခင္ကထက္ပုိမုိျမန္ဆန္ကာ ဒီဇုိင္းလွပေသာ အဆုိပါ မွန္ဘီလူးတပ္ဆုိလာစြမ္းအင္ သုံးပစၥည္းမ်ားကုိ ဥေရာပႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕က မွာယူမႈမ်ားလည္းရွိေနၿပီ ဟု သိရသည္။

TIKILA

Myanmaalinn
အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ Rawlemons အမည္ရလုပ္ငန္းစုမွ နည္းပညာသစ္ျဖင့္ ဖန္တီးမႈ ဆန္းသစ္လုိက္ သည့္ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္နည္းပညာတစ္မ်ဳိးကုိ နည္းပညာသတင္း စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မိတ္ဆက္ျပသ လုိက္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ ေသာ ခင္ပြန္းက ႐ိုက္ႏွက္ ေသာ ဇနီးကုိ ဓားျဖင့္ ထုိးသတ္

ခင္ပြန္း ျဖစ္သူ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ ျပန္ေသာ ေၾကာင့္ ဆဲဆုိ ႐ုိက္ႏွက္ သည့္ ဇနီး ကုိ ခင္ပြန္းျဖစ္ သူ က ဓားျဖင့္ ထုိးသတ္မႈ တစ္ခု မတ္လ (၁၄) ရက္ေန႔ ည က ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ဒဂုံ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦး က The Messenger သတင္းစာ သုိ႔ ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ တစ္သားတည္းရွိဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

Photo: အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ တစ္သားတည္းရွိဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား 
Monday, March 17, 2014

ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္ေရး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာ တစ္သားတည္း ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ပထမဆုံး ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာ၌ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

“အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္အို/ ေကအိုင္ေအတို႔ အၾကား ႏွစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ ယုံၾကည္မႈ ရွိမွလည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းမ်ား သတ္မွတ္ေရး စတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ ပုံမွန္ လုပ္ငန္းေတြဟာ အာ႐ုံ စူးစိုက္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း အစိုးရနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိေနၿပီးေတာ့ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိၿပီး မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ဘားအံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္အတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးမည့္ အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုသည္။

မတ္လ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ၌ တပ္မေတာ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေန ေဖာ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကလည္း တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားခ်က္အေပၚ ယုံၾကည္ လက္ခံေၾကာင္း အသီးသီး ေျပာဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္သို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး အခ်ိဳ႕ လိုက္ပါခဲ့ၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဝန္းသိုေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ ၁၅ ခုမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ၃၇ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ သမၼတနဲ႔ ၃၅ မိနစ္ ေလာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့တယ္။ သမၼတလည္း ငါသမၼတပဲ ဆိုတဲ့ အမူအရာမ်ိဳး မေတြ႕ရဘူး။ ေတြ႕ဆုံမႈကို အားရ ေက်နပ္မႈရွိတယ္။ ပိုၿပီး ထူးျခားတာက ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ယူနီေဖာင္းနဲ႔ မလာဘဲ ႐ိုး႐ိုး အရပ္ဝတ္နဲ႔ လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ အံ့ၾသသြားတယ္။ ထင္မထားဘူး။ ပိုၿပီး ရင္းႏွီးမႈ ရတာေပါ့။ ပိုၿပီး ေႏြးေထြးတယ္လို႔ ခံစားရတယ္” ဟု ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (KBC) အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဆမ္ဆြမ္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မတ္ ၁၆ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား တကၠသိုလ္တို႔ သို႔လည္း သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္မွာ ၎၏ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း ပထမဆုံး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔က လာေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားရာ ရာသီဥတု အေျခအေန ဆိုးဝါး၍ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္၍ မရေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။

The Voice Weekly
ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္ေရး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွာ တစ္သားတည္း ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

က်န္းမာေရး၊ အိမ္ရာစီမံကိန္း အပါအဝင္ ခံစားခြင့္ ေျခာက္မ်ဳိးပါ လူမႈဖူလုံေရး စနစ္သစ္ ဧၿပီတြင္ စမည္

က်န္းမာေရး၊ အိမ္ရာစီမံကိန္း အပါအဝင္ အာမခံစနစ္ ေျခာက္မ်ဳိး ပါဝင္ေသာ လူမႈဖူလုံေရး အာမခံ စနစ္သစ္ ကို ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င့္သုံးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဖူလုံေရးအဖြဲ႔ ႐ုံးခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးယုလြင္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

သာေကတ ဓါးထိုးမႈ (၄)ဦးကုိ မိဘမ်ားက ရဲစခန္းသုိ ့အပ္ႏွံ

Photo: သာေကတ ဓါးထိုးမႈ (၄)ဦးကုိ မိဘမ်ားက ရဲစခန္းသုိ ့အပ္ႏွံ
Monday, March 17, 2014

၁၂.၃.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၂၃၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကိုေက်ာ္ထင္ဦးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း(၅)ဦးတို႔သည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေျပထိပ္အနီးရွိ အရက္ဆိုင္တြင္ အတူ အရက္ေသာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကစဥ္ အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းဆက္ၿပီး ဆဲဆိုေျပာသည္ကို အနီးရွိလမ္းေဘးတြင္ထိုင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔က ၎တို႔ကိုဆဲသည္ဟု ထင္ကာ ႏွစ္ဖက္စကားမ်ားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ အနီးရွိအမ်ိဳးသား(၂)ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး ၎တို႔ကို ၀ုိင္း၀န္းထိုးႀကိတ္ကာ ဓါးျဖင့္ထိုးခဲ့ၾကသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ေ၀ယံစိုးမွာ ရင္ဘတ္၌ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာရရွိကာ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္အျပင္ ခ်စ္စမ္းေမာင္ႏွင့္ ၀င္းထက္ေအာင္တို႔တြင္လည္း ဓါးဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို စံုစမ္း အေရးယူေပးပါရန္ ကိုေက်ာ္ထင္ဦးမွ တိုင္တန္းခဲ့သျဖင့့္ သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၁၁၃/၂၀၁၄၊ ပုဒ္မ ၃၀၂/ ၃၂၆/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ စံုစမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ၁၄.၃.၂၀၁၄ ရက္ေန႕တြင္ YangonPolice လူမႈကြန္ယက္ facebook စာမ်က္ႏွာမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ားမွေတြ႕ရွိပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႕အျမန္ဆံုး သတင္းေပးျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ခဲ့ပါသည္။

ယင္းသုိ႕ေမတၱာရပ္ခံခဲ့မႈအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ပါ၀င္သူမ်ားထဲမွ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၃/ရန္ေျပရပ္ကြက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရဲႏိုင္၊ (၂၉)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးသန္းႏိုင္၊ လင္းထက္ေအာင္၊ (၂၀)ႏွစ္၊(ဘ) ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊ ကိုထက္(ခ)သန္႕ေဇာ္ထက္၊ (၁၉)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးသန္းႏိုင္၊ သဲေမာင္ေမာင္(ခ)မမ(ခ)ဟိန္းလတ္ေအာင္၊ (၂၁)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးေအာင္ျမင့္တို႕(၄)ဦးကို ၁၆.၃.၂၀၁၄ရက္ေန႕ ၁၅၁၀အခ်ိန္တြင္ ၎တို႕၏မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားက သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႕ တာ၀န္သိစြာ ဆက္သြယ္လာေရာက္ အပ္ႏွံေပးခဲ့ၾကသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး က်န္ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ယခုကဲ့သို႕ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ သတင္းမ်ား အေပၚျ ပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့မႈသည္ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ ရွိလာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာရမည္ဆိုသည့္ အသိတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ယခုကဲ့သုိ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ မိဘအုပ္ထိန္း သူမ်ားကိုယ္တိုင္ သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႕ မိမိတို႕၏သားမ်ားကို လာေရာက္အပ္ႏွံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕တို႕မွလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္းႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိပါေၾကာင္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေနာင္တြင္လည္း မိဘျပည္သူမ်ားမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေပၚယံုၾကည္မႈျဖင့္ လက္တြဲကာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္းကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Yangon Police

သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ ဓါးျဖင့္ထိုးခဲ့၍ (၁)ဦးေသ၊ (၂)ဦးဒဏ္ရာ ရခဲ့သည့္အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနသူမ်ားအနက္ (၄)ဦးကို မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားက ရဲစခန္းသို႕ လာေရာက္အပ္ႏွံ
သာေကတၿမိဳ႕နယ္တြင္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားကာ ဓါးျဖင့္ထိုးခဲ့၍ (၁)ဦးေသ၊ (၂)ဦးဒဏ္ရာ ရခဲ့သည့္အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီး ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနသူမ်ားအနက္ (၄)ဦးကို မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားက ရဲစခန္းသို႕ လာေရာက္အပ္ႏွံ

၁၂.၃.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၂၃၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ကိုေက်ာ္ထင္ဦးႏွင့္ သူငယ္ခ်င္း(၅)ဦးတို႔သည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေျပထိပ္အနီးရွိ အရက္ဆိုင္တြင္ အတူ အရက္ေသာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျပန္လာခဲ့ၾကစဥ္ အခ်င္းခ်င္း ဖုန္းဆက္ၿပီး ဆဲဆိုေျပာသည္ကို အနီးရွိလမ္းေဘးတြင္ထိုင္ေနၾကေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတို႔က ၎တို႔ကို ဆဲသည္ဟု ထင္ကာ ႏွစ္ဖက္စကားမ်ားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ အနီးရွိအမ်ိဳးသား(၂)ဦး ေရာက္ရွိ လာၿပီး ၎တို႔ကို ၀ုိင္း၀န္းထိုးႀကိတ္ကာ ဓါးျဖင့္ထိုးခဲ့ၾကသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သူ ေ၀ယံစိုးမွာ ရင္ဘတ္၌ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာရရွိကာ  ေသဆံုးခဲ့ရသည့္အျပင္ ခ်စ္စမ္းေမာင္ႏွင့္ ၀င္းထက္ေအာင္တို႔တြင္လည္း ဓါးဒဏ္ရာ မ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို စံုစမ္းအေရးယူေပးပါရန္ ကိုေက်ာ္ထင္ဦးမွ တိုင္တန္းခဲ့ သျဖင့့္ သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၁၁၃/၂၀၁၄၊ ပုဒ္မ ၃၀၂/ ၃၂၆/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္း ဆီးရမိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ေလယာဉ္ေပ်ာက္ရွာပံုေတာ္ ျမန္မာေရတပ္ပါ ပါလာ

Photo: ေလယာဉ္ေပ်ာက္ရွာပံုေတာ္ ျမန္မာေရတပ္ပါ ပါလာ
Monday, March 17, 2014

ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းတပတ္ေက်ာ္ကတည္းက ေပ်ာက္ေနတဲ့ မေလးရွား ေလယာဉ္ကို ေျခရာခံနိုင္ေအာင္ ေရဒါနဲ့ ျဂိုလ္တု သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုပံ့ပိုးကူညီျကဖို့ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို မေလးရွား အစိုးရက ပန္ျကားလိုက္ပါတယ္။

အခု ရွာ ေဖြေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျမန္မာ တရုတ္ အိနၵိယ အပါအဝင္ နိုင္ငံေပါင္း ၂၅ နိုင္ငံက ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို့ မေလးရွား သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးဝန္ျကီးက ေျပာပါတယ္။

တရုတ္အစိုးရပိုင္ ဆင္ဝွာသတင္းထဲမွာေတာ့ ျမန္မာေရပိုင္နက္မွာ ျမန္မာေရတပ္ကသဘၤ࿿ော ၃ စင္း စေနေန့ကစလို့ ကယ္ဆယ္ေရးနဲ့ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနျကတယ္လို့ ေဖၚျပထားပါတယ္။

ျမန္မာေရတပ္သဘၤာေတြဟာ မေလးရွား နဲ့ အိနၵိယ ေရတပ္သဘၤာေတြနဲ့ ပူးေပါင္းျပီး မုတၱမ ပင္လယ္ေကြ့ နဲ့ ဘဂၤႅားပင္လယ္ေအာ္ေတြမွာ ရွာေဖြေနျကတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးမွာ အဲဒီနိုင္ငံေတြဟာ မေမွ်ာ္မွန္းထားေလာက္ေအာင္ ပူးေပါင္းကူညီေနျကတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေျကာင္း မေလးရွားဝန္ျကီးက ေဖၚျပခဲ့ပါတယ္။

အခုေတာ့ မေလးရွားေလယာဉ္ ပ်ံသန္းခဲ့နိုင္ဘြယ္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္နဲ့ေျမာက္ လမ္းေျကာင္း ၂ သြယ္ကို အဓိက အေလးထား ရွာေဖြေနျကပါတယ္။

ေနာက္ျပီး ေလယာဉ္မႈး ၂ဦးနဲ့ တျခားေလယာဉ္ဝန္ထမ္းေတြ၊ ခရီးသည္ေတြရဲ့ ေနာက္ေျကာင္းေတြကို အေလးထားစံုစမ္းေနျကျပီး ေလယာဉ္မႈး ၂ ဦးရဲ့ ေနအိမ္ေတြကို ရွာေဖြခဲ့ျကပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
ျပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းတပတ္ေက်ာ္ကတည္းက ေပ်ာက္ေနတဲ့ မေလးရွား ေလယာဉ္ကို ေျခရာခံနိုင္ေအာင္ ေရဒါနဲ့ ျဂိုလ္တု သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ပိုပံ့ပိုးကူညီျကဖို့ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကို မေလးရွား အစိုးရက ပန္ျကား လိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔အိႏၵိယေလယာဥ္ေတြ ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္ထဲ မေလးရွားေလယာဥ္ရွာေဖြ

Photo: အေမရိကန္နဲ႔အိႏၵိယေလယာဥ္ေတြ ျမန္မာ့ေလပိုင္နက္ထဲ မေလးရွားေလ ယာဥ္ရွာေဖြ
Monday, March 17, 2014

မေလးရွားႏုိင္ငံကေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ပ်ံသန္းစဥ္ လမ္းခုလတ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ မေလးရွား ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလပိုင္နက္ထဲထိပါ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြ ႏုိင္ငံတကာက စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ သီတင္း ၁ ပတ္ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ မေလးရွား ေလေၾကာင္းပိုင္ Boeing 777 ေလယာဥ္ကို အိႏၵိယ သမုဒၵရာထဲအထိ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ အိႏၵိယနဲ႔ အေမရိကန္ ေလယာဥ္ေတြကေန ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြကို စေနေန႔က စတင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနက ေျပာဆိုပါ တယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မနႏၵာခ်မ္းကတင္ျပေပးထားပါတယ္။

ခရီးသည္နဲ႔ ေလယာဥ္အမႈထမ္း စုစုေပါင္း ၂၃၉ ဦး လိုက္ပါလာၿပီး မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ကေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ကို ပ်ံသန္းတဲ့ Boeing 777 ေလယာဥ္ဟာ ကြာလာလမ္ပူ ေလဆိပ္ကေန ထြက္ခြာၿပီး ၁ နာရီအၾကာမွာ - မတ္လ ၈ ရက္ စေနေန႔က ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ သီတင္း ၁ ပတ္ေက်ာ္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဒီေလယာဥ္ကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏုိင္ငံက ၀ိုင္း၀န္းရွာေဖြေပးေနတာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ တဲ့အေနနဲ႔ ျမန္မာေလပိုင္နက္၊ ေရပိုင္နက္ေတြထဲမွာ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ စေနေန႔ကေတာ့ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲကို အိႏၵိယေလယာဥ္က စတင္ ရွာေဖြမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဒီကေန႔မွာေတာ့ အေမရိကန္ေလယာဥ္က ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

“အိႏၵိယ Air force က မေန႔တုန္းက ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲမွာေပါ့ေနာ္၊ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ မနက္ ၉ နာရီ၊ ၂၅ ေလာက္ကေန ညေန ၄ နာရီေလာက္အထိ ရွာတယ္။ ဒီေန႔လည္း အေမရိကန္၊ ကြာလာလမ္ပူဆူပိုင္း ကေနတက္ၿပီးေတာ့ P-8 ေပါ့ေနာ္- အဲဒီေလယာဥ္ပ်ံကလည္း ျမန္မာ့ ေလပိုင္နက္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တဝိုက္မွာေပါ့ေနာ္၊ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြတာရွိပါတယ္။ မေန႔ကမွစတာဗ်၊ က်ေနာ္တို႔က ၇ ရက္ဆိုေတာ့ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားတယ္။ သူတို႔ေတာင္းခံလာရင္လည္း က်ေနာ္တို႔က ဆက္ေပးမွာပါဗ်။”

ရွာေဖြေနတဲ့ နယ္ေျမဧရိယာနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း -

“ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ေရျပင္ထဲမွာပဲ ေလးေနရာေပးထားတယ္။ ကိုကိုးကၽြန္းပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔၊ အိႏၵိယဆိုလည္း နီကိုဘာကၽြန္းေပါ့၊ က်ေနာ္တို႔ဆိုလည္း ကိုကိုးကၽြန္းေပါ့။ အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္တဝုိက္ပဲ သူတို႔ရွာပါတယ္။ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔နဲ႔ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ဆိုတာ ဆက္စပ္ေနတာကိုး၊ မုတၱမေကြ႔ ဆိုတာက ကိုကိုးကၽြန္းဒိဘက္ေအာက္ပိုင္း ေမာ္လၿမိဳင္ဘက္ကိုေပါ့ေနာ္၊ သူတို႔ကို Coordinate ေပးထားတာေတာ့ အဲဒီဘက္အထိေပးထားတယ္။ သူတုိ႔ရွာတာေတာ့ အဲဒိအထိ မေရာက္ေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဧရိယာေလးပြိဳင့္ရွိတယ္။ အဲဒီအတြင္းမွာ ခြင့္ျပထားတယ္။ တကယ္တန္းရွာေတာ့လည္း မေန႔က ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားမေတြ႔ပါဘူး။”

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီက အခုကိစၥမွာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး၊ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနထိေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သံသယရွိစရာ မေတြ႔ရ ေသးဘဲ တကယ္လို႔ ျမန္မာပိုင္နက္တြင္းမွာ တခုခုျဖစ္ခဲ့မယ္ဆုိရင္လည္း ေကာ္မတီအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကို ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးတင္ႏုိင္ထြန္း က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မေလးရွားႏုိင္ငံကေန ေလယာဥ္ျဖတ္သန္းသြားႏုိင္ေျခရွိတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္က ႏုိင္ငံေတြကို ေလယာဥ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သဲလြန္စေတြ ရႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ၿဂိဳဟ္တုကေန ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ဓာတ္ပံုေတြ၊ ေရဒါကေန ဖမ္းမိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေပးဖို႔ ေတာင္းခံထားတာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုေတာ့ အဲ့ဒီလို ေတာင္းခံလာတာမရွိေသးဘူးလို႔ ဦးတင္ႏုိင္ထြန္း က ဆက္ေျပာပါတယ္။

“တကယ္လို႔ အကူအညီေတာင္းတယ္ဆိုရင္ေလ ႏိုင္ငံျခားေရး to ႏိုင္ငံျခားေရးပဲ၊ MOFA to MOFA ပဲ ဆက္သြယ္မွာပါဗ်၊ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ MOFA (Ministry of Foreign Affairs) ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ဘာအေၾကာင္းမွ မေျပာေသးဘူးခင္ဗ်။ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔က အရပ္ဘက္ဝန္ထမ္းဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဆီမွာရွိတဲ့ ေရဒါေတြရဲ႕ capability က Secondary ေရဒါပဲရွိတယ္။ သူက transponder ကို off လုပ္လုိက္တယ္လို႔ ေျပာတာကိုး၊ မေလးရွား MH370 ကေလ၊ Transponder မရေတာ့ဘူးဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေရဒါကေတာ့ ဖမ္းႏိုင္တဲ့ capability မရွိဘူး။ သို႔ေပမယ့္လည္း က်ေနာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ Military air force တို႔၊ ဘာတို႔မွာေတာ့ Primary radar ေတြေလ၊ အဲဒီေရဒါေတြကေတာ့ မိတယ္၊ မမိဘူးဆိုတာ သူတို႔ အကူအညီေတာင္းခံလာတယ္၊ မလာဘူးဆိုတာလည္း က်ေနာ္ေတာ့ မသိဘူးခင္ဗ်။”

ျမန္မာေလေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ႏုိင္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲ ႏုိင္ငံတကာက ရွာေဖြေရးအစီအစဥ္ေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနသလို၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကလာတဲ့ သတင္းကို ကိုးကားၿပီး ႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြမွာလည္း ျမန္မာေရတပ္ သေဘၤာ ၃ စင္းဟာ နုိင္ငံတကာ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းၿပီး ရွာေဖြမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေရးသားထားပါတယ္ရွင္။

မနႏၵာခ်မ္း
ဗီြအုိေအ ျမန္မာဌာန

This screengrab from flightradar24.com shows the last reported position of Malaysian Airlines flight MH370 မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္း ပ်ံသန္းရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေရဒါက ေပ်ာက္သြားတဲ့ ေနာက္ဆံုးေနရာ။
This screengrab from flightradar24.com shows the last reported position of Malaysian Airlines flight MH370 မေလးရွားေလေၾကာင္းလိုင္း ပ်ံသန္းရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေရဒါက ေပ်ာက္သြားတဲ့ ေနာက္ဆံုးေနရာ

မေလးရွားႏုိင္ငံကေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ပ်ံသန္းစဥ္ လမ္းခုလတ္မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတဲ့ မေလးရွား ခရီးသည္ တင္ ေလယာဥ္ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ေလပိုင္နက္ထဲထိပါ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြ ႏုိင္ငံတကာက စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာ သီတင္း ၁ ပတ္ ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ မေလးရွား ေလေၾကာင္းပိုင္ Boeing 777 ေလယာဥ္ကို အိႏၵိယ သမုဒၵရာထဲအထိ တိုးခ်ဲ႕ရွာေဖြဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး တဲ့ေနာက္ အိႏၵိယနဲ႔ အေမရိကန္ ေလယာဥ္ေတြကေန ျမန္မာေလပိုင္နက္ထဲ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြမႈေတြကို စေနေန႔က စတင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဦးစီးဌာနက ေျပာဆိုပါ တယ္။ အျပည့္အစံုကိုေတာ့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားတဲ့ မနႏၵာခ်မ္းကတင္ျပေပးထားပါတယ္။

ရုရွားနဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ခရိုင္းမီးယား ျပည္သူ အမ်ားစု ေထာက္ခံ

Photo: ရုရွားနဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ခရိုင္းမီးယား ျပည္သူ အမ်ားစု ေထာက္ခံ
Monday, March 17, 2014

ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ခရိုင္းမီးယားေဒသ ပိုင္ဆိုင္မႈအေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ေနတဲ့ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ တရပ္ကို မေန႔ကပဲ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။

လူထုဆႏၵခံယူပြဲက ရရွိတဲ့ရလဒ္ေတြအရ ခရိုင္းမီးယား ေဒသကို ယူကရိန္း ႏိုင္ငံ ထဲကေန ခြဲထြက္ၿပီး ရုရွား ႏိုင္ငံနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ အမ်ားစုက မဲေပး ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ရုရွား အစိုးရ သတင္း မီဒီယာ ေတြက ဆိုပါတယ္။

ဆႏၵခံယူပြဲကို ေဒသခံ ျပည္သူ ၁.၅သန္းက လာေရာက္ မဲေပးၾကၿပီး အဲဒီထဲက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က ရုရွားနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ လိုလား ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲမွာ ေမးခြန္းႏွစ္ခု ေမးထား တာျဖစ္ၿပီး ပထမ ေမးခြန္း ကေတာ့ ခရိုင္းမီးယားကို ရွရွားနဲ႔ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းဖို႔ ဆႏၵ ရွိသလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ဒုတိယ ေမးခြန္း ကေတာ့ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရ ခရိုင္းမီးယားကို ယူကရိန္း ႏိုင္ငံမွာပဲ ဆက္လက္ ထားရွိ လိုသလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ရုရွား အစိုးကို ေထာက္ခံတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ခရိုင္းမီးယား ကၽြန္းဆြယ္ ေဒသကို ၿပီးခဲ့တဲ့ လက စၿပီးေတာ့ ရုရွား စစ္တပ္ ေတြက ၀င္ေရာက္ သိမ္းပိုက္ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အခု က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့တဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕ ရလဒ္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ တရား၀င္ အျဖစ္ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက ရုရွား အစိုးရကို ေျပာထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဒါ႔အျပင္ ခရိုင္းမီးယား အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရုရွားအေနနဲ႔ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈနဲ႔ အေရးယူ ခံရႏိုင္ တယ္လို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္က သတိေပးထားပါတယ္။

ရုရွားနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး အမ်ားစုလုပ္ေနတဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံက ရုရွားကို ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ လုပ္ဖို႔ မလုပ္ဖို႔ဆိုတာကို ဒီတနဂၤလာေန႔မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ABC Radio Australia
ယူကရိန္းႏိုင္ငံ ​ခရိုင္းမီးယားေဒသ ​ပိုင္ဆိုင္မႈအေရးနဲ႔ ​ပတ္သက္တဲ့ ​အျငင္းပြားစရာ ​ျဖစ္ေနတဲ့ ​လူထုဆႏၵ ​ခံယူပြဲ ​တရပ္ကို ​မေန႔ကပဲ ​က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။

ခ႐ုိင္းမီးယား ဆႏၵခံယူပဲြအတြက္ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပ ႐ုရွားကုိအေရးယူမည္

Photo: ခ႐ုိင္းမီးယား ဆႏၵခံယူပဲြအတြက္ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပ ႐ုရွားကုိအေရးယူမည္
Monday, March 17, 2014

ယူကရိန္းကေန ခ႐ိုင္းမီးယား ကၽြန္းဆြယ္ခြဲထက္ဖို႔ ဆႏၵမဲခံယူတာကို ႐ုရွားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တကြ ဥေရာပ မိတ္ေဆြေတြက ႐ုရွားအေပၚ ေနာက္ထပ္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၿပီလို႔ သမၼတ ဘာရက္ အိုဘားမားက ႐ုရွားသမၼတ Vladimir Putin ကို တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ ခ႐ိုင္းမီးယား ဆႏၵမဲခံယူတာဟာ ယူကရိန္းဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္ေနတာမို႔ တရားမဝင္ဘူးလို႔ သမၼတအိမ္ျဖဴက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီမဲေပးမႈကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကေရာ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကပါ ဘယ္ေတာ့မွ အသိမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ဖူးလို႔လည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

တယ္လီဖုန္းသတင္းေတြအရ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ့ ခ႐ို္င္းမီးယားေဒသမွာ ဆႏၵမဲေကာက္ယူခဲ့ရာမွာ ၉၅ % က ယူကရိန္းကေန ခြဲထြက္ၿပီး ရုရွားနဲ႔ ေပါင္းဖို႔ မဲေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို မဲထက္ဝက္ေလာက္ ေရတြက္ၿပီးခ်ိန္ တနဂၤေႏြေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ေၾကညာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လာေရာက္မဲထည့္သူဟာ မဲေပးခြင့္ရွိသူအားလံုး ရဲ့ ၇၅ % ကေန ၈၀ % ၾကား ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ခ႐ိုင္းမီးယားက ႐ုရွားလို္လားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ Sergei Aksyonov က သူ႔အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ ႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ တနလၤာေန႔မွာ တရားဝင္ တင္သြင္းေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာပဲ အခုလို မဲအေရအတြက္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယူကရိန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ကီးယက္မွာေတာ့ ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Arseniy Yatsenyuk က ဒီ ႐ုရွားေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားတဲ့ ခ႐ိုင္းမီးယား ဆႏၵခံယူပြဲဟာ ႐ုရွားအစိုးရ အတင္းအၾကပ္ေစခိုင္းလို႔ ကျပရတဲ့ မ်က္လွည့္ပြဲတခုလို႔ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မဲ႐ံုေတြ ပိတ္ၿပီးမၾကာခင္မွာပဲ အေစာပိုင္းက အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴက ဒီဆႏၵခံယူပြဲကို လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ 

ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ယူကရိန္းအစိုးရမပါပဲ ဘယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မခ်သင့္သလို ယူကရိန္းႏုိင္ငံမွာ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ က်င္းပမယ့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲေတြကေန သူတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ့ အနာဂတ္ကံၾကမၼာအတြက္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံသား အားလံုး ထုတ္ေဖၚေျပာၾကား ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေဖၚျပထားပါတယ္။

ယူကရိန္းျပႆနာအေျဖရွာေရးအတြက္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံရဲ့ဖြဲ႔႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမထားပဲ အာဏာကို ခြဲေဝအုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖို႔အတြက္ တြန္းအားေပးသြားဖို႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry နဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sergei Lavrov တို႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။

ခ႐ိုင္းမီးယားေဒသမွာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ အပစ္အခတ္မလုပ္ဖို႔ ယူကရိန္းနဲ႔ ႐ုရွား ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီမႈေတြ ရခဲ့ေၾကာင္း ယူကရိန္း ယာယီကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ကီးယက္ဗ္မွာ သတင္းေထာက္ေတြ ကိုေျပာပါတယ္။

တနဂၤေႏြေန႔ မဲမေပးခင္ တရက္မွာ ႐ုရွားတပ္ေတြဟာ ခ႐ိုင္းမီးယားနားက သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေပးတဲ့ စက္႐ံုကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ယူကရိန္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကေတာ့ ဒါဟာ ႐ုရွားက စစ္ေရးအရက်ဴးေက်ာ္တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ယူကရိန္းက ခ႐ိုင္းမီးယားကို ေရနဲ႔ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ေတြ အားလံုးကို ေပးေဝေနတာျဖစ္ၿပီး အခုလို ႐ုရွားတပ္ေတြ သိမ္းပိုက္ခဲ့တာဟာ ခ႐ိုင္းမီးယားရဲ့ စြမ္းအင္လုိအပ္ခ်က္ဟာ သူတို႔အေပၚမွာ မူတည္ေနတာ သိေအာင္ျပတာျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ အကဲခတ္ေတြက သံုးသပ္ၾကပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ခရိုင္းမီးယားေဒသကို ရုရွားနဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပဲြက မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ား
ခရိုင္းမီးယားေဒသကို ရုရွားနဲ႔ပူးေပါင္းဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပဲြက မဲရံုဝန္ထမ္းမ်ား 

ယူကရိန္းကေန ခ႐ိုင္းမီးယား ကၽြန္းဆြယ္ခြဲထက္ဖို႔ ဆႏၵမဲခံယူတာကို ႐ုရွားက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ အားေပးခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ တကြ  ဥေရာပ မိတ္ေဆြေတြက ႐ုရွားအေပၚ ေနာက္ထပ္ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနၿပီလို႔ သမၼတ  ဘာရက္ အိုဘားမားက  ႐ုရွားသမၼတ Vladimir Putin ကို တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ေပ်ာက္မႈအတြက္ ပုိင္းေလာ့ေတြအေပၚ ဆက္လက္စုံစမ္း

Photo: ေလယာဥ္ေပ်ာက္မႈအတြက္ ပုိင္းေလာ့ေတြအေပၚ ဆက္လက္စုံစမ္း
Monday, March 17, 2014

ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ မေလးရွားေလေၾကာင္းပိုင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ေပၚက အခ်က္ျပစနစ္ဟာ ေလယာဥ္မႉးက ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ဆက္သြယ္မႈ မလုပ္ခင္ကတည္းက အျပည့္အဝ အလုပ္မလုပ္ေတာ့သလို ျပႆနာတစုံတရာရွိတယ္ဆုိတာကို အရိပ္အႁမြက္ေတာင္ မေျပာခဲ့ဘူးလို႔ မေလးရွား အစိုးရထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ေလယာဥ္ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ တစိတ္တပုိင္းရပ္သြားခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေလယာဥ္စက္ခန္းကေန မေလးရွား ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးကို ေနာက္ဆုံး ေျပာၾကားခဲ့တာေတြကို မေလးရွားကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး Hishammuddin Hussein က တနဂၤေႏြေန႔မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ေလယာဥ္မႉးေတြဟာ ေလယာဥ္ေပၚမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာေတြကို ဘာမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုမေျပာတာဟာ ေျမျပင္က ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရးကို သတင္းမွားေပးခ်င္တာမ်ိဳး၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလေၾကာင္းနည္းပညာေတြကို ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ေယာက္က အတင္းအၾကပ္လုပ္ခုိင္းတာမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ ယူဆခ်က္ေတြလည္း ထြက္ေပၚလာေနပါတယ္။

ဒီေနာက္ဆုံးျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအေျခအေနက ေလယာဥ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ မူလလမ္းေၾကာင္းကို ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္းသြားရတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေရဒါဖမ္းယူမႈေအာက္ကေန ဘာေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားရတယ္ဆုိတာကို စုံစမ္းသူေတြ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

ေလယာဥ္မႉး ၂ ေယာက္ရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကို ရဲက ဝင္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး သူတုိ႔ထဲက တစ္ေယာက္ဆီမွာရွိတဲ့ ေလယာဥ္အေမာင္းေလ့က်င့္တဲ့ စက္ကို စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေလယာဥ္ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕က မထြက္ခြာခင္ ေလယာဥ္နဲ႔အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြကိုလည္း မေလးရွားအာဏာပိုင္ေတြက စစ္ေဆးေမးျမန္းေနပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)

ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ခရီးစဥ္ MH370 ေပၚပါသြားတဲ့ခရီးသည္ေတြအတြက္ ဆုေတာင္းစာကို ေရးသားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦး
ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ခရီးစဥ္ MH370 ေပၚပါသြားတဲ့ခရီးသည္ေတြအတြက္ ဆုေတာင္းစာကို ေရးသားခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးတဦး

ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့ မေလးရွားေလေၾကာင္းပိုင္ ဂ်က္ေလယာဥ္ေပၚက အခ်က္ျပစနစ္ဟာ ေလယာဥ္မႉးက ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ဆက္သြယ္မႈ မလုပ္ခင္ကတည္းက အျပည့္အဝ အလုပ္မလုပ္ေတာ့သလို ျပႆနာတစုံတရာ ရွိတယ္ဆုိတာကို အရိပ္အႁမြက္ေတာင္ မေျပာခဲ့ဘူးလို႔ မေလးရွား အစိုးရထိပ္တန္းတာဝန္ ရွိသူ တဦးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။

တကၠဆက္ ဂီတပဲြေတာ္ေရာက္ ျမန္မာေရာ့ခ္အဖဲြ႔

Photo: တကၠဆက္ ဂီတပဲြေတာ္ေရာက္ ျမန္မာေရာ့ခ္အဖဲြ႔
Monday, March 17, 2014

မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲ ေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာရာက အႏုပညာ အသုိင္းအဝုိင္း အတြက္လည္း လမ္းပြင့္လာရာမွာ အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ႏုိင္ငံတကာ အႏုပညာပဲြေတာ္ တခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရာ့ခ္ဂီတအဖဲြ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရလာတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠဆက္ ျပည္နယ္က နာမည္ေက်ာ္ South By Southwest ပဲြေတာ္မွာ ျမန္မာေရာ့ခ္ဂီတအဖဲြ႔ Side Effect ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေခတ္ေပၚ ေရာ့ခ္ဂီတအဖဲြ႔ရဲ႕ အေမရိကန္ ဂီတပဲြေတာ္ အေတြ႔အႀကံဳကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦးက တင္ျပေပးထားပါတယ္။

တကၠဆက္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ South by Southwest အႏုပညာပဲြေတာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက Side Effect အဖဲြ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္ေလာက္က ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးအရ အထီးက်န္ျဖစ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ အေျခအေနအရ အခြင့္မသာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔အတူ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈေတြ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ရာကာ ႏုိင္ငံတကာက ပရိသတ္ေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ သူတုိ႔ အိပ္မက္ေတြလည္း အေကာင္အထည္ ေပၚလာရတဲ့အေၾကာင္း Side Effect အဖဲြ႔ရဲ႕ ပင္တုိင္အဆုိေတာ္ Darko C က ေျပာပါတယ္။

“South By South West ဂီတပဲြကုိ သြားဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အဓိက-ကေတာ့ ေငြေၾကးအခက္အခဲပါ၊ က်ေနာ္တုိ႔မွာ ပုိက္ဆံမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း သိတဲ့အတုိင္း Pledge Music ဆုိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပရိသတ္ေတြဆီက က်ေနာ္တုိ႔ ရန္ပုံေငြ ရွာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ တဝက္ေလာက္ပဲ ရပါတယ္။”

၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္း စတင္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ Side Effect အဖဲြ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တင္းၾကပ္လွတဲ့ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈေအာက္ အႏုပညာေတြ ဖန္တီးရင္း ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေလာက္ ပိတ္ထားခဲ့တဲ့ တံခါးေတြ ပြင့္လာရာက ကမာၻကုိ ေျခဆန္႔ဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလုိ႔လည္း Side Effect ေရာ့ခ္ဂီတ အဖဲြ႔က Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ ေႂကြးေၾကာ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း South By Southwest ဂီတပဲြေတာ္မွာ ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရတာဟာ မဟာေအာင္ျမင္မႈ တခုလုိ႔ ပင္တုိင္ဂီတပညာရွင္ ဒရမ္မာ ဆာထူးက ေျပာပါတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔အဖဲြ႔ဟာ ျမန္မာျပည္ကလာတာလုိ႔ ေတြ႔တဲ့လူေတြကုိ ေျပာျပတဲ့အခါ ‘ဟာ၊ ဟုတ္လား’ ဆုိၿပီး တကယ့္ကုိ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။”

SXSW ကုမၸဏီက ကမကထလုပ္ၿပီး ၁ဝ ရက္ၾကာ က်င္းပတဲ့ အႏုပညာ ပဲြေတာ္မွာေတာ့ ညီလာခံေတြ၊ ကုန္စည္ျပခန္းေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း လာေရာက္ၾကတာမုိ႔ အႏုပညာ လုပ္ငန္းေတြ၊ စီးပြားေရး အဆက္အသြယ္ေတြ ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလန္းေကာင္း တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕ တေနရာမွာ ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေတြးေတာင္ မေတြးမိခဲ့တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးလုိ႔ Side Effect အဖဲြ႔က ဖြင့္ဟေျပာဆုိခဲ့တာပါ။

အခန္းအနားေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ဂီတပညာရွင္ေပါင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ ကမာၻမွာ အႀကီးဆုံး ဂီတပဲြေတာ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကေန ထူးထူးျခားျခား ေရာက္လာတဲ့ Side Effect အဖဲြ႔ကုိေတာ့ အေဝးေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြလည္း ဝမ္းသာအားရ အားေပးခဲ့ၾကတာပါ။

“႐ုိး႐ုိးပဲေျပာရရင္ အင္မတန္မွ ေပ်ာ္မိပါတယ္္။ စိတ္လႈပ္ရွားေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ္စရာလည္း ေကာင္းပါတယ္။”

၁၉၈၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ ပဲြေတာ္မွာေတာ့ ဂီတ၊ ႐ုပ္ရွင္ စတဲ့ အႏုပညာ ျပပဲြေတြ၊ ေျဖေဖ်ာ္ပဲြေတြသာမက ဆန္းသစ္တီထြင္ ဖန္တီးမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ညီလာခံေတြလည္း က်င္းပေလ့ ရွိပါတယ္။ ပဲြေတာ္ကာလမွာ ေဆြးေႏြးတာ၊ အာ႐ုံစုိက္တာခံရတဲ့ ဂီတဝုိင္းေတြ၊ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြဟာ ဆုိရင္လည္း ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေျခလွမ္းတရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္တာေၾကာင့္ ကမာၻတလႊားက အႏုပညာ ေလာကသားေတြအတြက္ South By Southwest ပဲြေတာ္ဟာ အေရးပါေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။

ကိုေအာင္လြင္ဦး (ဗီြအုိေအ ျမန္မာဌာန)

Side Effect ေရာ့ခ္ ဂီတဝိုင္းေတာ္သားမ်ား။
Side Effect ေရာ့ခ္ ဂီတဝိုင္းေတာ္သားမ်ား

မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ေတြအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲ ေတြနဲ႔အတူ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံလာရာက အႏုပညာ အသုိင္းအဝုိင္း အတြက္လည္း လမ္းပြင့္လာရာမွာ အခုဆုိရင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ႏုိင္ငံတကာ အႏုပညာပဲြေတာ္ တခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေရာ့ခ္ဂီတအဖဲြ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခြင့္ ရလာတဲ့အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ တကၠဆက္ ျပည္နယ္က နာမည္ေက်ာ္ South By Southwest ပဲြေတာ္မွာ ျမန္မာေရာ့ခ္ဂီတအဖဲြ႔ Side Effect ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖခြင့္ ရခဲ့တာပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေခတ္ေပၚ ေရာ့ခ္ဂီတအဖဲြ႔ရဲ႕ အေမရိကန္ ဂီတပဲြေတာ္ အေတြ႔အႀကံဳကုိေတာ့ ကုိေအာင္လြင္ဦး က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

လယ္ေျမျပႆနာ မရွင္းေပးလို႔ ဆက္ၿပီး ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမည္

Photo: လယ္ေျမျပႆနာ မရွင္းေပးလို႔ ဆက္ၿပီး ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမည္
Monday, March 17, 2014

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စရစ္နဲ႔ ေရနံ႔သာရြာေတြမွာ အသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ေျမေတြထဲမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးတာေၾကာင့္ တရားစဲြခံထားရတဲ့ လယ္သမား ၁၉ ဦးရိွေနေပမယ့္ ဆက္လက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔ လယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကတည္းက သမဝါယမ ဝန္ႀကီးဌာနက သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ေျမေတြကို ျပန္ေပးဖို႔ တင္ျပခဲ့သလို ဒီနွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းကလည္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ ေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ဆက္လက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲခံထားရတဲ့ ေက်ာက္စရစ္ရြာသား ကိုရဲရင့္ေအာင္က ေျပာပါတယ္။

"သမဝါယမစီမံကိန္းအတြက္ဆိုၿပီး သိမ္းတယ္၊ အခုအထိဆို လယ္စိုက္ပ်ဳိးခြင့္မရခဲ့တာ၂၈ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ ၊ ၂ဝ၁၄ ၁ လပိုင္းမွာ တရားဝင္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္၊ အက်ဳိးအေၾကာင္း တစံုတရာေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲဝင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လယ္ယာေျမေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္ၿပီးလုပ္သြားပါမယ္"

မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စရစ္ရြာနဲ႔ ေရနံ႔သာရြာ အၾကားမွာရွိတဲ့ အသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ဧက ၆၀၀ ေက်ာ္ကို ၀င္ေရာက္စိုက္ပ်ိဳးလို႔ဆိုၿပီး လယ္သမား ၁၉ ဦးကုိ ေရန႔ံသာစိုက္ပ်ိဳးကုန္ထုတ္ သမ၀ါယမအသင္း ဥကၠဌက က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္မႈ ပုဒ္မ ၄၄၇ နဲ႔ အခုလဆန္းပိုင္းကတည္းက တရားစြဲဆိုထားပါတယ္။ အဲဒီလယ္ဧကေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို တံငါရြာ၊ ေျမြေရႊခဲ၊ ေျမြဟသာၤ၊ ေျမြက်ီကုန္း၊ လင္ကုန္း၊ စက်င္၊ ေက်ာက္စရစ္၊ တမာကုန္းနဲ႔ ပန္းရရြာတို႔က လယ္သမား ၁ဝဝ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

တရားစြဲဆုိခံထားရတဲ့ လယ္သမား ၁၉ ဦးကို လတ္တေလာ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးက အာမခံေပးထားျပီး လာမယ့္ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ရံုးခ်ိန္းသတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA Burmese
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္စရစ္နဲ႔ ေရနံ႔သာရြာေတြမွာ အသိမ္းခံထားရတဲ့ လယ္ေျမေတြ ထဲမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးတာေၾကာင့္ တရားစဲြခံထားရတဲ့ လယ္သမား ၁၉ ဦးရိွေနေပမယ့္ ဆက္လက္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ္လို႔ လယ္သမားေတြက ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈတြင္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက ေလယာဥ္မွဴးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားစံုစမ္းေန

Photo: မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈတြင္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးက ေလယာဥ္မွဴးမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားစံုစမ္းေန
Monday, March 17, 2014

မေလးရွားေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ဘိုးရင္း ၇၇၇ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈတြင္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔က ေလယာဥ္မွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးတို႔ကို အဓိကပစ္မွတ္ထား စံုစမ္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မိုက္ကယ္မက္ေကာက မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ မေတာ္တဆမႈတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ တမင္ၾကံရြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူေတြရွိတယ္ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္” ဟု မက္ေကာက ေျပာၾကားသည္။

ခရီးသည္ ၂၃၉ ဦး လုိက္ပါသြားသည့္ အဆိုပါေလယာဥ္အား တစ္ေနရာရာတြင္ ဆင္းသက္ကာ ေနာက္ပုိင္းတြင္ လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသံုးခ်လာမည္ကို စိုးရိမ္ရေၾကာင္း မက္ေကာက ေျပာၾကားသည္။

ေလယာဥ္အား ေခၚေဆာင္သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုရွိႏိုင္ကာ တစ္ခုမွာ ေျမာက္ဘက္သို႔ဦးတည္၍ ကာဇက္စတန္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး အျခားလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ အင္ဒိုနီးရွားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျဖစ္ႏုိင္ၿပီး ၉/၁၁ တိုက္ခုိက္မႈပံုစံမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္၏ အလိုအေလ်ာက္ အခ်က္ျပစနစ္သည္ ေလယာဥ္႐ုတ္တရက္ လမ္းေၾကာင္းမေျပာင္းမီ ပိတ္ပစ္ခံခဲ့ရၿပီး ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါသြားသူ အီရန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးသည္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ တစ္ေၾကာင္းတည္းအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို ေငြသားျဖင့္ ေပးေခ်၀ယ္ယူခဲ့ျခင္းတို႔သည္လည္း သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မက္ေကာက ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားအာဏာပိုင္မ်ားက ေလယာဥ္ေပ်ာက္ဆံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ အျပည့္အ၀ စံုစမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ရွာေဖြသည့္ေနရာကို တိုးခ်ဲ႕ကာ ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားကိုလည္း ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

အသက္ ၅၃ ႏွစ္အရြယ္ ေလယာဥ္မွဴး ဇာဟာရီအာမက္ဆာဟာသည္ ေလယာဥ္မေပ်ာက္ဆံုးမီ တစ္ရက္အလိုက ေထာင္ဒဏ္ငါးႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ မေလးရွား အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အန္၀ါအီဘရာဟင္၏ တရားခြင္သို႔ သြားေရာက္နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ဇာဟာရီသည္ ႏုိင္ငံေရး စိတ္ပါ၀င္စားသူ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အန္၀ါအား ယခုကဲ့သုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္မႈအေပၚ စိတ္ပ်က္သြားဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က သံုးသပ္သည္။

မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႔က မတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ဇာဟာရီ၏ေနအိမ္အား ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာတြင္ ေလယာဥ္ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္အက္ဖ္ဘီအိုင္ ေအးဂ်င့္မ်ားႏွင့္အတူ မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က ေလယာဥ္မွဴးဇာဟာရီႏွင့္ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေနာက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ စံုစမ္းလ်က္ရွိၿပီး ရဲမ်ား၀င္ေရာက္ ရွာေဖြစဥ္အတြင္း ဇာဟာရီ၏ ေနအိမ္သို႔ အျခားသူမ်ားအား ၀င္ေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇာဟာရီ၏ေနအိမ္သို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ရဲမ်ားက ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာတြင္ လက္ေတာ့ပ္ႏွစ္လံုးကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ တစ္လံုးတြင္ ေလယာဥ္ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းျခင္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားတစ္လံုးတြင္ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သာ ပါရွိခဲ့သည္။ ၎၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာသံုး လက္ေတာ့ပ္ကိုမူ ရွာေဖြမေတြ႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group

ရဲမ်ားက ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မွဴးဇာဟာရီ၏ ကြာလာ လမ္ပူၿမိဳ႕ျပင္ ရွိ ေနအိမ္အား မတ္ ၁၅ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္
ရဲမ်ားက ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့သည့္ ေလယာဥ္မွဴးဇာဟာရီ၏ ကြာလာ လမ္ပူၿမိဳ႕ျပင္ ရွိ ေနအိမ္အား မတ္ ၁၅ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္

မေလးရွားေလေၾကာင္းလုိင္း၏ ဘိုးရင္း ၇၇၇ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနမႈတြင္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔က ေလယာဥ္မွဴးႏွင့္ တြဲဖက္ေလယာဥ္မွဴးတို႔ကို အဓိကပစ္မွတ္ထား စံုစမ္းေနေၾကာင္း အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ျပည္တြင္းလံုျခံဳေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မိုက္ကယ္မက္ေကာက မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေရႊစက္ေတာ္ပြဲေတာ္မွ ဘုရားဖူးျပန္လာသည့္ ကားတစ္စီးေမွာက္၍ လူသံုးဦးေသ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရ

မေကြးတိုင္း မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရက္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ ေရႊစက္ေတာ္ ဘုရား ပြဲေတာ္မွ ဘုရားဖူးျပန္လာသည့္ ကားတစ္စီး မင္းဘူး-ငဖဲကားလမ္း ဇီးအိုင္ေက်းရြာအနီး မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၁/၄ ၌ မတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္က တိမ္းေမွာက္၍ လူသံုးဦးေသဆံုးကာ ၁၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေလးပင္ေက်းရြာ နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ယခင္ထက္ ပုိမုိျမင့္တက္လာေၾကာင္း သိရ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွာ ယခင္ထက္ ပုိမုိျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း Women Right Active သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလအတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးရေငြထက္ သံုးဆေက်ာ္ပိုမ်ား

Photo: ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလအတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ ေဒၚလာ သန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးရေငြထက္ သံုးဆေက်ာ္ပိုမ်ား
Monday, March 17, 2014

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ရေငြထက္ပင္ သံုးဆေက်ာ္အထိ ပုိမိုရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကုိးလအတြင္း တင္ပို႔မႈဟု ဆိုရာ၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ တင္ပို႔မႈျဖစ္ၿပီး ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ကာလတူတင္ပို႔မႈမွ ရေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၇ သန္းေက်ာ္သာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ သံုးဆေက်ာ္နီးပါးရွိသည့္ ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပုိမိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔ရာ၌ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ဇူလိုင္လမွစ၍ ျပန္လည္တင္ပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာလအတြင္း တင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၃၆ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ၀င္ေငြအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ လတစ္လျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ပကုန္္စည္ျပပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ လက္၀တ္ရတနာမ်ားကုိ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားမွ စိတ္၀င္စား၀ယ္ယူမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္မႈ အေနျဖင့္မူ တန္ခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေမလအတြင္း ထုတ္ယူႏုိင္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ယင္းဥပေဒပါ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ အထူးကုန္စည္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ရာ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ျမ၊ စိန္ႏွင့္ အျခားအဖုိးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အ႐ိုင္းထည္မ်ားကုိ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တြင္ ႏိုင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ပမာဏစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၀၀၇ သန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔ရာတြင္ တရား၀င္တင္ပို႔မႈမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ တရားမ၀င္ခိုးထုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ေမွာင္ခိုသယ္ယူေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းျပည္၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္ ပိုမိုရရွိလာေစရန္ ေမွာင္ခုိကုန္သြယ္ေနမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း Mobile Team အဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။  

Eleven Media Group

ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲသို႔ လာေရာက္ျပသထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအား ေတြ႔ရစဥ္
ေက်ာက္စိမ္းျပပြဲသို႔ လာေရာက္ျပသထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းအား ေတြ႔ရစဥ္

ယခုဘ႑ာႏွစ္ ကုိးလအတြင္း ျပည္ပသို႔ ေက်ာက္စိမ္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၂၀ ေက်ာ္ ရရွိထားၿပီး ယခင္ဘ႑ာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လံုး ရေငြထက္ပင္ သံုးဆေက်ာ္အထိ ပုိမိုရရွိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

႐ုရွား-ယူကရိန္း ခ႐ိုင္းမီးယားအေရးၿပီးေတာ့ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ‘၀’ အေရးလား၊ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း အျမန္ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အပါအ၀င္ တ႐ုတ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခါးလယ္ပုိင္းအားျဖတ္၍ သြယ္တန္းထားေသာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း တည္ေန ရာျပေျမပုံ
ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းခန္႔က ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ေရနံပိုက္လိုင္း လံုျခံဳေရးအတြက္ ‘၀’ တပ္သားမ်ားကို တာ၀န္ေပးရန္ အဆိုတစ္ရပ္အား တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အဆိုျပဳသည္ဆိုေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ စစ္ေရးအကဲခတ္ သတင္း ရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိခဲ့ေသာ ထိုသတင္းအတြက္ သီးျခားအတည္ျပဳခ်က္ မရရွိခဲ့ေပ။ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔ကဆိုသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္းအား ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ESIA အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

စတင္ထုတ္လုပ္သည့္အခ်ိန္မွ မိုင္းပိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းမွ ထြက္ေပၚ လာသည့္ စြန္႔ပစ္ေက်ာက္ တစ္ဘီလ်ံတန္မွ အလြန္အမင္း ဆိုးရြားေသာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းအား လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီ အေနႏွင့္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ မရွိေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Knight Pie'sold-KP က ေရးသားထားသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈထိခိုက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ (ESIA) တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တာ၀န္မ်ားကို ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္ၿပီးယူရန္ လုိအပ္ဟု (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ ‘တံတားနီေန႔’ အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိ

Photo: ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တာ၀န္မ်ားကို ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္ၿပီးယူရန္ လုိအပ္ဟု (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ ‘တံတားနီေန႔’ အခမ္းအနားသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိ
Monday, March 17, 2014

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ “တံတားနီေန႔” (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ေပါင္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ရာ တံတားနီေန႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အားလုံးသည္ မၿပီးဆုံးေသးသည့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တာ၀န္မ်ားကို ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္ၿပီးယူၾကဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

“တံတားနီေန႔ အပါအ၀င္ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ေတြဟာ သမုိင္းေရးရာ တန္ဖုိးနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို မေမ့ေလ်ာ့ေစဖုိ႔အျပင္ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ သမုိင္းတာ၀န္ေတြကို ဆက္ၿပီးထမ္းေဆာင္ဖုိ႔၊ ေက်ပြန္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ပါရွိမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ရင္း ဒီသ၀ဏ္လႊာကို ေပးပို႔လုိက္ရပါတယ္” ဟု အဆိုပါသ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားမႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ (၂၆)ႏွစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈ၊ မတရားမႈမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆန္႔က်င္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ားမွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား အာဏာပုိင္မ်ားက အင္အားသုံးႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစြာ ေသဆုံးဒဏ္ရာ ရခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လကာလတစ္၀ုိက္မွာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕မေက်နပ္ခ်က္ေတြဟာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ဆႏၵေတြကို ထင္ဟပ္တဲ့ေၾကးမုံျပင္ျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ေရွ႕တန္းကထြက္ၿပီး လမ္းမေပၚေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့(၂၆)ႏွစ္က အင္းလ်ားကန္ေပါင္ေဘးမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဟာ တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးရဲ႕ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အေျခအေနေတြကို ေဖာ္ထုတ္လွစ္ဟလုိက္တာပါ” ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရိွသည္။ တရားမဲ့မႈ မမွ်တမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအား အသက္မ်ား ဘ၀မ်ား ေပးဆပ္ၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ႏုိင္ငံအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ တရားမွ်တေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေမွာင္ေခတ္ သမုိင္းဆုိးမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ႏွင့္ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ်ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေစေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစေရးႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလုံး ပါ၀င္ေသာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္ဟု (၂၆) ႏွစ္ေျမာက္ တံတားနီေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  

Eleven Media Group

မတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ေပါင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ‘တံတားနီေန႔’ (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ေတြ႔ရစဥ္
မတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ေပါင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ‘တံတားနီေန႔’ (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားကို ေတြ႔ရစဥ္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မ်ား ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ “တံတားနီေန႔” (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၆ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းလ်ားကန္ေပါင္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆုိပါ အခမ္းအနားသို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ရာ တံတားနီေန႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား အပါအ၀င္ အားလုံးသည္ မၿပီးဆုံးေသးသည့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး တာ၀န္မ်ားကို ဆုံးခန္းတုိင္ ဆက္ၿပီးယူၾကဖုိ႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္း ေျမေနရာအား က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပမည္

Photo: ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္း ေျမေနရာအား က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပမည္
Monday, March 17, 2014

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္း ေျမေနရာအား က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မတ္ ၁၆ ရက္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ အဆိုပါေဆးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား စုေပါင္း၍ ယင္းကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္းကို ေရႊသန္လ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီတြင္ ယာယီမွတ္ပံုတင္ ပ-ရက/၀၀၇၈ ျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ဓမၼရတနာလမ္း (၈၈) ရပ္ကြက္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္လူနာ ၄၀ ခန္႔ကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေျမေနရာအား စည္ပင္ပုိင္ေျမျဖစ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္ေျမတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟုဆိုကာ ပုဒ္မ ၆၈၊ ၆၉ တို႔ျဖင့္ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဘက္မွာက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြ မ်ားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလွဴရွင္လည္းရွိတာနဲ႔ ေဆးခန္းေဆာက္ဖို႔အတြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကတစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကေတာ့ ဖြင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းပါဆုိလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္သြားေတာင္းေပမယ့္ သူတုိ႔က ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရပ္ကြက္ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာကိုေရြးၿပီး ေဆးခန္းကိုေဆာက္ခဲ့တယ္။ ေဆးခန္းစဖြင့္ကတည္းက စည္ပင္ကပုဒ္မ ၆၈ နဲ႔ တရားစြဲတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒဏ္ေငြသြားေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ အခု ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ပုဒ္မ ၆၉ နဲ႔ တရားျပန္စြဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီပုဒ္မမွာ ဒဏ္ေငြက တစ္ေန႔ကို တစ္ေသာင္းေဆာင္ရမယ္လို႔ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆးခန္းမွာက ဆင္းရဲတဲ့ျပည္သူေတြက လွဴဒါန္းထားတဲ့ လစဥ္ေထာက္ပံ့ေငြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒဏ္ေငြမေဆာင္ရင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ရင္လည္း လက္ခံမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီၿမိဳ႕နယ္မွာက က်ဴးေက်ာ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒီအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ ေနၾကတဲ့ေနရာမွာမွ ဒီေဆးခန္းကိုပဲေရြးၿပီး တရားစြဲတာက လံုး၀မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အထိ ေဆးခန္းေနရာ အတည္တက်ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမွာပါ” ဟုေ ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္းမွ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ႏိုင္၀င္းက ဆိုသည္။

ေရႊသန္လ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္းကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ နာေရးကူညီမႈေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္၊ အေရးေပၚလူနာေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အား ကူညီေပးခဲ့ၿပီး အခမဲ့ေဆးခန္းကို ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီမွ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေန႔စဥ္ ညေန ၅ နာရီမွ ၉ နာရီထိ ေဆးကုသမႈမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္အခမဲ့ လႈဒါန္းမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေရႊသန္လ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ သိရသည္။

Eleven Media Group

ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္းအား မတ္ ၁၆ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္
ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္းအား မတ္ ၁၆ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေရႊသန္လ်င္ အခမဲ့ေဆးခန္း ေျမေနရာအား က်ဴးေက်ာ္ အျဖစ္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ တရားစြဲဆိုထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးမ်ားထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား

Photo: အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေျပာၾကား
Monday, March 17, 2014

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မတ္ ၁၆ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီကေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ မိမိတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း” ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ဘုန္ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထုတ္ေဖာ္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခ်န္လွပ္မထားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ေျပာၾကားသည္။ သမၼတသည္ ယေန႔ညေနပိုင္းက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ရွမ္းစုေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း အသင္းခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ေတြ သန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရသည္အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ မၾကာေသးတဲ့အခ်ိန္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ၀န္ႀကီးေတြ တပ္မေတာ္အရာရွိ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့လို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ေရးထိုးမယ့္ေန႔ရက္လည္း တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ ညီမွ်မႈ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈတို႔ကို အာမခံခ်က္ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိဳးဘာသာ ဘယ္လိုပင္ ကြဲျပားေစကာမူ တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေအးခ်မ္းျခင္း၊ ညီညြတ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းအားလံုးသည္ တူညီတဲ့ပန္းတိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အပါ၀င္ အရာရာ ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးတဲ့ ေဒသေတြမွာ လံုျခံဳမႈ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနတဲ့ သားသည္မိခင္၊ ကေလးသူငယ္၊ စသင္သံ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ မေရရာတဲ့ အနာဂတ္ေတြကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဴ၍ မရႏိုင္ပါဘူး။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မရွိရေလေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုလည္း အရွိအဟုန္ျမင့္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင့္တေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းကိုလည္း ဆက္တိုက္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စိတ္၀င္စားေနတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို အေျဖရွာတဲ့ စားပြဲ၀ိုင္းေတြက ထုတ္ေဖာ္လာတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားခ်က္၊ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ခ်န္လွပ္မထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဘယ္သူမွ က်န္ခဲ့လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အားလံုးပါ၀င္ဖို႔ အေရးႀကီးေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ခရစ္ယာန္သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကိုယ္စား ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းအသင္းခ်ဳပ္မွ သိကၡာေတာ္ရ သင္းအုပ္ဆရာႀကီး ေဒါက္တာခလမ္ဆမ္ဆြမ္က သမၼတႀကီး ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ လကၡဏာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနသည္ကို ေတြ႕ေနရသည့္အတြက္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ သမၼတႀကီး၏ ေက်းဇူးႏွစ္ကို ခံစားရေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ျမစ္ဆံုဆည္ ရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ပြဲမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေစၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ စားပြဲ၀ိုင္းျဖင့္ စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ဂုဏ္ယူမဆံုး၊ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး သံုးႏွစ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ပထမဆံုး ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခရီးစဥ္တြင္ သမၼတ႐ံုး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ ၀န္ႀကီးဦးလွထြန္း၊ အျခား၀န္ႀကီးကုိးဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးႏွင့္ အျခားတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။    

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ညေနပိုင္းတြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ဓမၼရကၡိတ ၀န္သိုေက်ာင္းဆရာေတာ္အား ဖူးေမွ်ာ္ၿပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ ႐ံုးတြင္ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံု သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Eleven Media Group

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္

အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မတ္ ၁၆ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။