Sunday, February 8, 2015

အာရွအေရွ ့ဖ်ားမွတိုက္ဆင္ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္ စစ္ျပီးကာလတြင္ယင္းတို ့၏သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ ့မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္ တင္ျပီးအင္အားေတာင့္တင္းေစရန္ႀကံေဆာင္ႀကိဳးစားခဲ့ႀကသည္။၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားတြင္ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္စစ္ျပီးေခတ္က်န္ ရွားမင္းတင့္မိသားစု၏မ်ိဳးကြဲျဖစ္ေသာM4A3E8 မ်ားကို အနားေပးခဲ့ရသည္။ထိုအခါယင္းတို ့၏တင့္တပ္ဖြဲ ့တြင္အမာခံပင္မေက်ာရိုးမ်ားအျဖစ္ M47နဲ ့ M48 panton တင့္ကားမ်ားသာက်န္ရွိေတာ့ သည္။ယင္းအေျခ အေနတြင္ျငွိဳးသူ ့ရန္ဘက္ ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္T62ကဲ့သို ့တင့္ကားမ်ားကို နည္းပညာအကူအညီႀကီးမားစြာျဖင့္ ထုတ္လုပ္နိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ျပီးတင့္ကား နည္းပညာမွာလည္းေကာင္းမြန္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထို ့ေႀကာင့္ ထိုအေျခအေနမ်ားကိုလိုက္မွီရန္အတြက္ကိုရီးယားတပ္ဖြဲ ့အႀကီးအကဲမ်ားမွာႀကံေဆာင္ခဲ့ႀက သည္။အေမရိကန္မွ M60A1အမ်ိဳးအစားတိုက္ပြဲဝင္တင့္မ်ားကိုပထမဦးစြာမွာယူခဲ့ေသာ္လဲ အေရအတြက္ လံုေလာက္စြာမရျခင္း။နည္းပညာပိုင္းအရယွဥ္ျပိဳင္ဖို ့ အနည္းငယ္အားနည္းေနျခင္းမ်ားေႀကာင့္ အစီအစဥ္ပ်က္သြားခဲ့ေတာ့သည္။

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံရြာသားမ်ားထံ RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံရွမ္းျပည္နယ္၊ ခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ခိုအြတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လြယ္ဖီးေက်းရြာသို႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)အဖြဲ႔မွ ေရာက္ရွိလာၿပီး အိမ္သံုးေထာ္လာဂ်ီ အေသးတစ္စီးလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္၊ ဆန္စက္အေသးတစ္လံုးလွ်င္ ၂၅၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ တစ္ျခားလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္း အေသးအႀကီးအလိုက္ ႏႈန္းထားမ်ား သတ္မွတ္ေပးၿပီး ေကာက္ခံေနေၾကာင္း ယင္းေဒသခံရြာသားမ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာက RCSS/SSA အဖြဲ႔ရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ ရွိတယ္တဲ့။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သူတို႔နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္ေၾကးေပးသြင္းရမယ္ဆုိၿပီး သူတို႔က ေျပာတယ္” ဟု ေဒသခံရြာသားတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

နယ္ေျမရဲကင္းအား RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ လာေရာက္ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦးေသဆံုးၿပီး ရဲတပ္သားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွိရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းသာနယ္ေျမရဲ ကင္း အား ေဖေ ဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္ လည္ထူေ ထာင္ေရးေ ကာင္စီႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) အဖြဲ႔မ်ားမွ လာေရာက္ ပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ရဲတပ္သားတစ္ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကုန္းသာနယ္ေျမရဲကင္းတြင္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲအရာရွိ ရဲအုပ္ မ်ိဳးေအာင္ေဆြ ေသဆံုးၿပီး ရဲတပ္ သား ျပည့္စံုညီညီေအာင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ ကုန္းသာနယ္ေျမရဲကင္းအား လာေရာက္ပစ္ခတ္ၿပီး ထြက္ေျပး သြားခဲ့ဲဲၿခ င္းျဖစ္သည္။

KIA ႏွင့္ TNLA ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားတစ္ဦး ဒဏ္ရာရရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေဆးေက်းရြာ မွ ရြာသား တစ္ဦးအား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔တြင္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာင္ (KIA) အဖြဲ႕ႏွင့္ တအာင္း အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA) အဖြဲ႔တို႔၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ၀မ္းဗိုက္ တြင္ က်ည္ဆံရွပ္မွန္ ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒဏ္ရာရရွိသူ ဦးအားေဖ့ အား ေမးျမန္းရာ “ကၽြန္ေတာ္က ယာမွာ အလုပ္လုပ္ ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ့္ယာရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ေ လာက္ကေန ေျပာက္က်ား၀တ္စံုေတြနဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ လာတာ ေတြ႔လို႔ ေၾကာက္ၿပီး ထြက္ေျပးတာပါ။ ေနာက္ကေန ပစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ဗိုက္ကို ရွပ္ထိသြားတယ္။ ကံေကာင္းလို႔ မေသတာ” ဟု ေျပာသည္။
အဆိုပါ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသြားေသာ ဦးအားေ ဖ့အား ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေ ပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

နန္းခြင္ေက်းရြာမွ သွ်မ္းတို႔၏ အနာဂါတ္ စိုးရိမ္အမွတ္ အျမင့္ဆံုးသို႔ေရာက္ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ စပ္ၾကား၊ နန္းခြင္ေ က်းရြာ ေခ်ာင္းဖ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈမွာ ပြဲေစ်းလမ္းသဖြယ္ လူစည္ကားလ်က္ရွိေနေၾကာင္း၊ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားကို သိရွိၾကေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားမွာ- နန္းခြင္ အေရွ႔ပိုင္းမွ ေမာင္သိန္းႏိုင္၊ ေမာင္သားသားေလး၊ နန္းခြင္ အေနာက္ပိုင္းမွ ေမာင္စိုးၾကည္၊ ေမာင္က်န္၊ ၿငိမ္ခ်မ္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသူ တို႔၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ နန္းခြင္ေက်းရြာရွိ လူငယ္ လူရြယ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏ ေက်းကၽြန္ဘ၀သို႔ တစ္ရြာလံုးနီးပါး ေရာက္ရွိေနရေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥကို သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပ ထားေသာ္လည္း ယေန႔ထက္တိုင္ ထိထိေရာက္ အေရးယူမႈမရွိေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ နန္းခြင္ေက်းရြာရွိ ေဒသခံသွ်မ္းတို႔၏ အနာဂါတ္မွ ရင္ေလး စရာ ေကာင္း လွေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အျမန္ဆံုး အေရးယူေ ဆာင္ရြက္ေပးႏို င္ပါရန္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္….

Sai Thar Zone
Northern-Myanmar

ဧရာဝတီရဲ႕သမီးပ်ဳိ ေခ်ာစုစံ အိမ္ျပန္ၿပီ
ဧရာဝတီပညာေရးစစ္ေၾကာင္း သပိတ္ရဲ႕ အလံကိုင္၊ အထက ၁ ပုသိမ္ရဲ႕ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူ ေခ်ာစုစံတစ္ေယာက္ သပိတ္စစ္ေၾကာင္း ၆ရက္ေျမာက္တဲ့ေန႔မွာေတာ့ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမႉး၊ ခ႐ိုင္ပညာေရးမႉးနဲ႔ မိဘႏွစ္ပါးေရွ႕မွာ စာေမးပြဲနီးလာလို႔ အိမ္ျပန္ဖို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္ျပန္အပ္လိုက္ပါတယ္။
မိဘေတြက ဆယ္တန္းစာေမးပြဲေျဖေစခ်င္တာေၾကာင့္ စာေမးပြဲၿပီးမွ သပိတ္မွာျပန္ပါဝင္ဖို႔ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ၿပီး မိဘနဲ႔ဆရာေတြဆီ ေက်ာင္းသားသပိတ္က အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပုသိမ္ကေန မအူပင္အထိ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းမွာ ပါဝင္ဝန္းရံေပးတဲ့ ေခ်ာစုစံရဲ႕ဖခင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက သပိတ္က ေတာင္းဆိုတဲ့

ေက်ာင္းသားသပိတ္ကိစၥ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး သတိေပးၿပီပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တိုင္းျပည္မတည္ၿငိ မ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမွာေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ ကို ေရွ႕တန္း တင္ၿပီး ေက်ာင္းသားအမည္ခံသူေတြက ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ သူေတြအလိုက် ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ရက္ေန႔မွာ စြပ္စြဲလိုက္ပါတယ္။
ဒီလိုအားေပးအားေျမွာက္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြလည္း ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၿပီး ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ေန သူေတြမွာ အစြ န္းေရာက္ ဝါဒီသမားေဟာင္းေတြ ပါဝင္တဲ့အေၾကာင္း၊သူတို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို မ်ဳိးဆက္သစ္အျဖစ္ေမြးထုတ္ၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ တဲ့နည္း ေတာင္း ယူတိုက္ယူတဲ့နည္းေတြ သံုးလာေနတယ္လို႔ အစိုးရဝန္ႀကီးရဲ႕ ေျပာဆိုခ်က္ကို အစိုးရပိုင္႐ုပ္သံေတြက အထူးထုတ္လႊင့္ခ်က္အျဖစ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါတယ္။

လတ္တေလာၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ကန္႕ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈျဖစ္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိ ေျပာၾကား


ယခုအစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ လုံျခံဳမႈရွိၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လတ္တေလာၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒကုိ ကန္႔ ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနသည့္ ေက်ာင္းသား ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကုိကုိက ျမန္မာအသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ ည ၈နာရီ သတင္းအၿပီးတြင္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။
“ဒီလုိ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေတြ၊ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူေတြ၊ ေက်ာင္းသားမဟုတ္ေတာ့တဲ့သူေတြ၊ အိမ္ေထာင္သည္ေတြေတာင္ ပါဝင္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကုိ ဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္ေနသူထဲမွာ အစြန္းေရာက္ဝါဒီသမား(ေဟာင္း)ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕သားသမီးေတြကုိ မ်ဳိးဆက္သစ္အျဖစ္ ေမြးထုတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ေစကာ သူတုိ႔ရဲ႕ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းတဲ့နည္း၊ ေတာင္းယူတုိက္ယူတဲ့နည္းေတြ က်င့္သုံးလာတာေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါတရံမွာလည္း ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အားေပးအားေျမွက္ျပဳလုပ္ေနတာကုိလည္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကုိကုိက ေျပာၾကားသည္။

ခ်စ္သူမ်ားေန႔အတြက္ မဂၤလာေဆာင္ျပပြဲကို MCC မွာ က်င္းပမယ္


ခ်စ္သူစံုတြဲေတြ၊ လက္ထပ္ခါနီး ဇနီးေမာင္ႏွံေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ V Day Party & Essential Wedding Fair ကို လာမယ့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ရက္ေန႔က်ရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေက်ာ္ ဒီဇိုင္နာေတြ၊ မိတ္ကပ္ဆရာေတြ၊ ပန္းပညာရွင္ေတြရဲ႕ လက္ရာေတြနဲ႔ က်င္းပဖို႔ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ခ်စ္သူစံုတြဲေတြလည္း ေပ်ာ္ရႊင္စရာ မဂၤလာပြဲေတြအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္သလို လူေတြတစ္ေန႔ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ မဂၤလာပြဲေတြကို အတုယူႏိုင္ဖို႔ တစ္ေနရာတည္းမွာ ပညာရွင္ေတြကစုစည္းၿပီး က်င္းပမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဓာတ္ပံုကိုေအာင္က ဆိုပါတယ္။ လာၾကည့္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ ဂိမ္းအစီအစဥ္ေတြလည္း ပါဝင္မွာျဖစ္သလို ကံစမ္းမဲေတြလည္း ပါဝင္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ပစၥတိုေသနတ္ေတြ ကိုင္လာတဲ့ အမ်ဳိးသားသုံးေယာက္ဆီက တရားမဝင္ ယာဥ္ေတြပါ ဖမ္းမိသထံုၿမိဳ႕ သိမ္ဆိပ္-ဝီေယာ္ ကားလမ္းမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔ မနက္ ၂ နာရီခြဲက ကရင္ဘက္ကေန ေမာင္းလာတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သံုးစီးကို တားဆီးစစ္ေဆးတဲ့အခါ ပစၥတိုေသနတ္ တစ္လက္၊ က်ည္ခုနစ္ေတာင့္နဲ႔ အတူ ေမာင္းႏွင္လာတဲ့ ယာဥ္ေတြဟာ လိုင္စင္မဲ့ယာဥ္ေတြ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး အေရးယူထားတယ္လို႔ မြန္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရံုး ဆီကေန သိရပါတယ္။
အမ်ဳိးသားသံုးဦး ေမာင္းလာတဲ့ အဲဒီ ကားသံုးစီးမွာ တရားဝင္ယာဥ္ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မျပႏိုင္ဘဲ လႈိင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕မွာ ေနတဲ့ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္ ဦးေစာဖိုးလျပည့္ရဲ႕ လြယ္အိတ္ထဲက Nita စာတန္းပါ ေသနတ္အိတ္ထဲမွ TA & MS MIAM FL စာတန္းပါ 9MM ပစၥတိုေသနတ္တစ္လက္၊ AP 13 9MM Luger စာတန္းပါ က်ည္ခုနစ္ေတာင့္ကိုပါ သိမ္းဆည္းရခဲ့တယ္လို႔ သထံုၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းက အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားႀကိဳးကုိင္ေန ဟု ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးေျပာလတ္တေလာ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေန တဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေတြကုိ ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္ေနသူေတြဟာ အစြန္းေရာက္၀ါဒီသမား(ေဟာင္း)ေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ျပည္ ထဲေရး၀န္ႀကီး ဒုဗုိလ္ခ်ပ္ႀကီး ကုိကုိက ယမန္ေန႔က ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ မည္သူမည္၀ါ မည္သည့္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္မေျပာေပမယ့္၊ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ သူေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူ၊ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ ပါ၀င္တယ္၊ ဒီလူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕

ခ်စ္သူမ်ားေန႔မွာ ပရိသတ္အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးမယ့္ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းခ်စ္သူမ်ားေန႔တြင္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ယုံလုိက္စမ္း သီခ်င္းအမ္တီဗီကို လက္ေဆာင္ေပးသည့္အေနႏွင့္ ယူက်ဳ႕ဘ္မွတစ္ဆင့္ လႊင့္တင္ေပးသြားမည္ဟု ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းက ေျပာသည္။
‘‘Single Release အေနနဲ႔ ျဖန္႔ေပးမွာပါ။အဲဒီသီခ်င္းေလးက အခ်စ္သီခ်င္းေလးလည္းျဖစ္တယ္။ ခ်စ္သူမ်ားေန႔နဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနလို႔ လုပ္ျဖစ္သြားတာပါ။ အမ္တီဗီကိုေတာ့ PhyuPhyuKyawTheinLEGACY ဆုိတဲ့ Offical ယူက်ဳ႕ဘ္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ည ၁၂နာရီမွာ တင္ေပးပါ မယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ ယင္းသီခ်င္း အမ္တီဗီတြင္ ယခုေနာက္ပိုင္း ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၏ တင္ဆက္မႈမ်ား၌ အေတြ႕ရစိပ္လာေသာ Jade Dragon အကအဖဲြ႕မွ အကသမား ထက္ဘုန္းႏုိင္ ႏွင့္အတူ စုံတဲြအကျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္႐ုိက္ကူးထားေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းသားစစ္စစ္မ်ားကို ယခုအခ်ိန္ထိ အေရးယူရန္ မရွိေသာ္လည္း ႀကိဳးကိုင္သူ၊ အားေပး အားေျမႇာက္လုပ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးေျပာ


ေဒသအသီးသီးမွ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ခ်ီတက္လာ ေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ ေၾကာင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားစစ္စစ္မ်ားကို ယခု အခ်ိန္အထိ တရားဥပေဒအရ အ ေရးယူရန္မရွိေသာ္လည္း ေနာက္ ကြယ္မွႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသူမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
‘‘ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနတဲ့အထဲ မွာ အသက္အရြယ္ႀကီးသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားမဟုတ္သူေတြ၊ အိမ္ ေထာင္သည္ေတြေတာင္ ပါ၀င္ ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တုိင္း ျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေပၚအာင္ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္လႈပ္ရွား သူေတြ၊ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ေနၾကတဲ့သူေတြကို ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။
ယခုလ ၇ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္ လႊင့္ခဲ့သည့္ အင္တာဗ်ဴးအစီအ စဥ္တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ပညာေရးမွအပ အျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဟု ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာအမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ေက်ာင္းသား မ်ား လမ္းေလွ်ာက္သပိတ္ေမွာက္ ဆႏၵျပေနျခင္းသည္ ပညာေရး တိုက္ပဲြဆင္ႏႊဲေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အ ျခားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လံုး၀ေဆာင္ ရြက္သြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီမို ကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦး ေဆာင္ေကာ္မတီက ေျပာသည္။
ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ယခု ကဲ့သို႔ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အေၾကာင္းျပ၍ ဆူပူ မႈျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳး ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အားေပးအား ေျမႇာက္ျပဳေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအ ဖဲြ႕အစည္းအခ်ိဳ႕ ရွိေနေၾကာင္း အ စိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈအေပၚ ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီက ျငင္းဆို ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ခ်ီတက္လာ ေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ ေၾကာင္းမ်ားတြင္
အလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား၏ ပူးေပါင္း၀န္းရံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ပညာေရးတိုက္ပဲြ ေဖာ္ေဆာင္ရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီမွ ကိုေဇယ်ာလြင္က ေျပာသည္။

၀ိုင္းေမာ္ရွိ ေရႊလုပ္ကြက္တြင္ တရားမ၀င္ ေနထုိင္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား၃၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီး၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္သာ ေက်းရြာအနီး ဂ်ိန္းေဖာေျမ ေရႊသတၱဳတူးေဖာ္ ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္လုပ္ကြက္ တြင္ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာ ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၃၆ ဦးကို ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္း၌ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ၀ိုင္းေမာ္ရဲစခန္းမွ သတင္းရရွိ သည္။
ထိုတ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ၃၅ ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးပါ၀င္ၿပီး ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၆ ရက္၌ ထုိေဒသတြင္ နယ္ ေျမရွင္းလင္းေနသည့္ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းမ်ားက ဖမ္းဆီးကာ ၀ိုင္း ေမာ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံခဲ့ၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံ တင္ဦးစီးဌာန႐ုံးတြင္ စစ္ေဆးေန ေၾကာင္း ၀ိုင္းေမာ္ရဲစခန္းမွ သတင္း ရရွိသည္။
‘‘ဘာမွ မသိေသးဘူး။ စစ္ ေဆးတုန္းပဲ ရွိေသးတယ္’’ ဟု ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕ လူ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဦးစီးဌာန႐ုံးမွ ဦးစီး မွဴးက ဆုိသည္။

ေလးပြင့္ဆုိင္ အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ေပးရန္ သပိတ္ ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားက ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။
‘‘ေလးပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲကို အျမန္ဆံုး ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားထုက လက္ခံတယ္။ လိုခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လိုခ်င္ တဲ့ ပထမ ၁၁ ခ်က္ကို မေဆြးေႏြး ရေသးဘူး။ မူေဘာင္ကိုးခ်က္မွာ တင္ ရပ္ေနတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရက ေက်ာင္း သားထုကို လမ္းေပၚ ေရာက္ ေအာင္လုပ္ေနတာ။ မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတာလုိ႔ ထင္တယ္။ ဒီလိုေက်ာင္းသားေတြ လမ္းေပၚမေရာက္ေစခ်င္ဘူးဆို ရင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို လိုက္ေလ်ာပါ’’ဟု ဗကသေက်ာင္းသားဥကၠ႒ ေက်ာ္ကိုိကုိက ေျပာၾကားသည္။
သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရႏွင့္NNER တို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ အႀကိဳညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးေနသည္။
‘‘သပိတ္တုိက္ပြဲေတြမရွိေစ ခ်င္ဘူးဆိုရင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လက္ ခံေပးရမယ္။ လိုက္ေလ်ာေပးရ မယ္။ အစိုးရက ကတိမတည္ခဲ့လို႔ တျခားေက်ာင္းသားေတြကလည္း လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ရတာျဖစ္ တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအဆင္ ေျပေအးခ်မ္းစြာ စာသင္ေနတာ ျမင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို လိုက္ေလ်ာေပးရမယ္’’ ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ ဖြင့္ပဲြ ျပည္သူေသာင္းႏွင့္ခ်ီ တက္ေရာက္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္ပြဲကို နတ္ေမာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္က စတင္ က်င္းပဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ ျပည္သူေသာင္းႏွင့္ခ်ီ ၍ တက္ေရာက္ဂါရ၀ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြး ဖြားရာဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ နတ္ ေမာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္ပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေမြးေန႔အထိ သီတင္းတစ္ပတ္ တုိင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွ ဧည့္သည့္ တစ္သိန္းေက်ာ္ လာေရာက္မည္ ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာ ျပည့္ဗဟို ေကာ္မတီက ေျပာၾကား သည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရာျပည့္ပြဲသို႔ အနယ္ နယ္အရပ္ရပ္မွ တက္ေရာက္လာ ေသာ ျပည္သူမ်ားအား နံနက္ပုိင္း တြင္ ပဲျပဳတ္ႏွင့္နံျပားလွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ဖြင့္ပြဲမွစ၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေမြးေန႔ေရာက္သည္အထိ ရက္သတၱ တစ္ပတ္လုံး လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးမည္ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးစိတ္မခ်ရ၍ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုးပင္ရြာတြင္ ညအိပ္မည့္ အစီအစဥ္ေျပာင္းလဲ


မႏၲေလးမွရန္ကုန္သို႔ ခရီးရွည္လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ညတြင္ ကိုးပင္ေက်းရြာ၌တည္းခိုရန္စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရး စိတ္ မခ်ရသျဖင့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္တည္းခိုခဲ့ၾကသည္။
ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က ဆတ္သြားေက်းရြာမွထြက္ခြာလာေသာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကိုးပင္ရြာ၌ တည္းခိုရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ လုံၿခံဳေရးစိတ္မခ်ရ၍ ကိုးပင္ရြာႏွင့္ ၃၁ မိုင္ေဝးေသာ ေအာင္လံၿမိဳ႕သို႔ ကားျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သပိတ္ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူလိုက္လံသတင္းယူေနသည့္ 7 Day သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

ဝိႈက္ကတ္ကိစၥ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွစ္ခ်က္ မလိုက္ေလ်ာလွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ ဆႏၵျပမည္


ယာယီသက္ေသခံကတ္ ျပား (White Card)မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းကိုကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ပြဲအစီအစဥ္ကို ေခတၱဆိုင္းငံ့ ထားေသာ္လည္း ေတာင္းဆိုထား သည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အစိုးရ မလိုက္ေလ်ာပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝိႈက္ကတ္ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မတီ (WCC) မွသတင္းရရွိသည္။
မူလက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္ တြင္ ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထား သည္။ သို႔ေသာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္က သာသနာေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၊သမၼတ႐ံုးဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ ေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ လဝကၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္သန္း တို႔ ပါဝင္ေသာအဖြဲ႕က မေကြး ဆရာေတာ္အပါအဝင္ရဟန္းသံ ဃာေတာ္မ်ား၊ WCC တို႔ႏွင့္ အင္းစိန္ရြာမေက်ာင္း၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။
ယင္းသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ WCC ဘက္မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ လာမည့္

(၇)မွတ္အသာစီးရထားတယ္ဆိုတာ ဘာမွမဟုတ္ေသးဘူး (ေမာ္ရင္ဟို)ယမန္ေန႕က ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းသည္ အက္စတန္ဗီလာ အသင္းကို အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး မန္စီးတီးအသင္းက ဟာလ္းစီးတီး အသင္းကို သေရ က်သြားခဲ့တာ ေၾကာင့္ အမွတ္ကြာဟမွဳ (၇)မွတ္ထိရိွသြား ခဲ့သည္။ ထိုမွ် အထိ ကြာဟ သြားေသာ္ လည္း စပယ္ရွယ္၀မ္း,က ထုိ(၇)မွတ္သည္ ဘာမွ် မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ မေရြးအေၿပာင္း အလဲ ၿဖစ္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ဆိုလိုက္သည္။
“အၿခားလိဒ္ေတြမွာဆိုရင္ ဒီကြာဟမွဳဟာ ေၿပာင္ေၿမာက္မွဳ တစ္ခုၿဖစ္ေန လိမ့္မယ္၊ ဒီမွာေတာ့ (၇)မွတ္ဟာ ဘာမွ မဟုတ္ဘူး”