Sunday, August 3, 2014

Master Sport ဖိနပ္စက္႐ုံ လုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ အလုပ္ျပန္လည္ ရရွိမည္

လုပ္သားမ်ားကို အသိမေပးဘဲ အလုပ္ရွင္က စက္႐ုံပိတ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ အမွတ္ (၃) အတြင္းရွိ Master Sport ဖိနပ္စက္႐ုံမွ လုပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္ရွိ ဖိနပ္စက္႐ုံ ၁၃ ႐ုံက အလုပ္ခန္႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

အီဗိုလာေသမင္းဗိုင္းရပ္- Ebola Virus

Photo: အီဗိုလာေသမင္းဗိုင္းရပ္- Ebola Virus
Sunday, August 3, 2014

ျမန္မာ နုိင္ငံ က်န္းမာ ေရး ၀န္ၾကီး ဌာန နွင္႔ ျမန္မာ ရုပ္ျမင္ သံၾကား သတင္း မ်ားမွ ထုိ ေရာဂါ အ ေၾကာင္း ကုိ ျပည္သူ မ်ား အျမန္ သိရွ ိနုိင္ ေစရန ္အျမန္ ဆုံး အထူး ထုတ္လြင္ ႔ေပးသင္႔ ေနျပီ ျဖစ္ သည္၊၊
(1) EBOLA VIRUS - အီဗိုလာဗိုင္းရပ္ဆိုတာဘာလဲ
-------------------------------------------------
အီဗိုလာဗိုင္းရပ္ဆိုသည္မွာ သဘာဝ တိရိစာၦန္မ်ားမွတဆင့္ လူသို႕
ကူးဆက္ေသာ ဗိုင္းရပ္ေရာဂါပိုးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေရာဂါ ကူးဆက္
ခံရသူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အသက္ဆံုးရံႈးကာ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေသဆံုး
ေစႏိုင္ေသာ AIDS ထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာဆိုးရြားေသာ ဗိုင္းရပ္စ္
ေရာပိုးျဖစ္သည္ ။
အာဖရိကတိုက္အေနာက္အလယ္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားရွိ လင္းႏို႕ ၊ ေမ်ာက္
ဒရယ္ ၊ ေမ်ာက္ဝံ စေသာ တိရိစာၦန္မ်ား တြင္အဆိုပါ အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္ပုိး
ေတြ႕ရွိရၿပီး ေရာဂါပိုး ရွိသည့္ တိရိစာၦန္အသားမ်ားကို စားသံုးရာမွ လူတြင္
ကူးစက္ကာ ယခုအခ်ိန္ထိ ကူးစက္ခံရသူ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္
သည္ ။
၂၀၁၄ တြင္ အာဖရိက အေနာက္ျခမ္း ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံအား ကန္႕သတ္ နယ္ေျမမ်ာအျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ထိုေရာဂါကို စတင္ပိတ္ဆို႕ေနၿပီျဖစ္သည္။.
အီဗိုလာသည္ ွႏွာေျခ ၊ ေခ်ာင္းဆိုး စေသာ ေလထုထဲမွတဆင့္မကူးစက္
သည္မွာအလြန္ကံေကာင္းသည္ဟုဆိုရမည္။၄င္းသည္တုတ္ေကြးကဲ့သုိ႕
ေခ်ာင္းဆိုးသူေၾကာင့္ ေလထဲမွတဆင့္ မပ်ံႏွံ႕ပါ ။
သို႕ေသာ္ EBOLA သည္ ေရာဂါရွိေသာ တိရိစာၦန္မ်ား ၏ အရည္ ၊ ေသြး
သား တို႕အား လက္ျဖင့္ထိျခင္း ၊ ထိုအသားအားစားျခင္း ။ရာဂါခံစားေန
ရေသာသူ ႏွင့္ လက္ျခင္းထိေတြ႕ျခင္း ၊ အေရျပားေပါက္ျပဲေသာေနရာအား
ထိေတြ႕ျခင္း ၊ ေသြးသားျခင္းထိေတြ႕ျခင္း ၊ နမ္းျခင္း ၊ လိင္ဆက္ဆံျခင္းတို႕
စသျဖင့္ ေရာဂါရွိသူ၏ အေသြးသား ၊ ေသြး ၊ အခၽြဲ ၊ ခႏၵာကိုယ္မွထြက္ေသာ
အရည္တို႕ကို လက္ျဖင့္ ထိေတြ႕ရံုျဖင့္ ေရာဂါ ကူးဆက္ႏိုင္သည္ ။
ထိုသို႕ေရာဂါကူးဆက္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း ေဝဒနာစတင္ခံစားရမည္ျဖစ္ကာ
ထိုသူမွတဆင့္ ယခု ႏႈန္းထားအတိုင္း ၂.၅ ဦးအားဆက္လက္ ကူးဆက္ေနၿပီး
ဆက္တိုက္ပ်ံ႕ပြားသြားမည္ျဖစ္သည္ေရာဂါခံစားရၿပီးမၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း
ေသဆံုးမည္ျဖစ္သည္ ။
(2) ေရာဂါလကၡဏာေတြကဘယ္လိုလဲ
--------------------------------------
အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးဆက္ခံရၿပီး ၂၁ ရက္အၾကာတြင္ အျပင္းဖ်ားျခင္း
မလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ အားအင္ကုန္ဆံုးျခင္း ၊ ၾကြက္သားမ်ား နာက်င္ျခင္း
ေခါင္းကိုက္ျခင္း ၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းတို႕ ျဖစ္ကာ မၾကာခဏ ေအာ့အန္ၿပီး
ဝမ္းသြားသည့္ ရာဂါလကၡဏာ ျပလိမ့္မည္။
ထိုမွတဆင့္ေရာဂါျပင္းထန္လာကာ ေက်ာက္ကပ္ ၊ အသဲ တို႕၏ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကို ဆိုးဝါးစြာ ပ်က္ဆီးေစကာ မ်က္လံုး ၊ ပါးစပ္ ၊ ႏွာေခါင္းတို႕စေသာ ဒြာရေပါက္မ်ားမွ ေသြးထြက္ျခင္း ၊ အေရျပားေပါက္ျပဲကာ ေသြးထြက္ ျခင္း
စသည့္ခႏၵာကိုယ္ အတြင္းအျပင္ တို႕မွ ေသြးထြက္ကာ ေနာက္ဆံုး ေသဆံုး
ေစမည္ျဖစ္သည္။
ထိုထက္ဆိုးဝါးသည္မွာ ေရာဂါကူးစက္ခံရေသာ သူ ထိုင္သြားသည့္ ခံု ၊အိပ္ယာ
တို႕မွတဆင့္ ကူးဆက္ေၾကာင္းေတြ႕ရေသာ အခါ အဆိုပါ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံတြင္
TAXI (တကၠစီ) ၊ ကား၊ ရထား ၊ ေလယာဥ္ တို႕ပါ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္ ေနရသည့္
အေျခအေန တြင္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္ ။
ထိုအီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္အား ကုသရန္ေဆးမရွိသကဲ့သုိ႕ ။ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက
မည္သို႕မွ လုပ္မရေတာ့ပဲ သီသန္႕ခန္းထဲတြင္ ခြဲထားကာ ေသဆံုးသည္ကို
ေစာင့္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ ေရာဂါပိုး ကူးစက္သူ၏ ၁၀ ရာခိုင္းႏႈန္းကိုသာ ကယ္
ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေသးေၾကာင္းသင္သိရမည္ျဖစ္သည္ ။
(3) ဘယ္ႏိုင္ငံေတြအထိ ကူးစက္လာခဲ့ၿပီလဲ
--------------------------------------------
၂၀၁၄ ခုႏွစ္၏အီဗိုလာ ဗိုင္းရပ္ျမစ္ျဖားခံရာ Guinea ႏိုင္ငံမွတဆင့္
ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရသူမ်ား ခရီးသြား ေသာေၾကာင့္ ထိုႏိုင္ငံ၏ အိမ္
နီးျခင္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ Liberia ႏွင့္ Sierra Leone တို႕အား အလွ်င္
အျမန္ ကူးဆက္လွ်က္ ရွိသည္။
အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ မတ္လ မွ စတင္ကာယေန႕အထိ လူဦးေရ
(၁၂၀၀) ေက်ာ္အား ကူးစက္ေနၿပီး - ၇၀၀ နီးပါးေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ ။
၄င္းသည္ ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း အဆိုးဝါးဆံုးေသာ ဗိုင္းရပ္ကူးစက္ ေသဆံုး
မႈျဖစ္ေၾကာင္း WHO မွထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။
ေရာဂါဆိုးဝါးေသာ ေဒသမ်ားသို႕ ေဆးကုသေပးရန္ ေရာက္ရွိေနေသာ အထူးကု ေဒါက္တာတစ္ဦးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္အားေပး ၂ ဦးေရဂါကူးစက္ခံရသည္ဆိုေသာအခါ ကမာၻႏိုင္ငံမ်ားၾကား အီဗိုလာ သည္
အထူး သတိထားကိုင္တြယ္ရမည့္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး ကူးစက္
ဗိုင္းရပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံသို႕ စိုက္ပ်ဳိးေရး ၊ က်မ္မာေရ ၊ ပညာေရ တို႕အတြက္ လုပ္အားေပး ေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ၃၀၀ ေက်ာ္ကို
ယခု အခါ အေမရိကန္ က ျပန္လည္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္သည္ ။
ယခု အေမရိက ႏိုင္ငံ ၊ လန္ဒန္ ၊ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား ၊ တရုတ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ တို႕တြင္ ေရာဂါလကၡာမ်ားစတင္ေတြ႕ရွိေၾကာင္းယေန႕သတင္းစာမ်ားတြင္
ေၾကာ္ျငာအၿပီး ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္အဆိုပါအီဗိုလာေရာ
ဂါအား ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္းရန္ အထူး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္ စတင္ေနရၿပီျဖစ္
သည္ ။
(4)ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ထုိေရာဂါကူးစက္ျပန္႔နွံ႕မွဳရွီေနျပီလား
-------------------------------------------------------
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ထုိေရာဂါကူးစက္ျပန္႔နွံ႕မွဳမေတြ႕ရေသးပါဟုေျပာ
ရေပမည္။သုိ႔ေသာ္ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင္႔အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားနွင္႔ေလေၾကာင္းအ
ရဆက္သြယ္မွဳေတြရွိသျဖင္႔ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္နုိင္ရန္အတြက္ထုိေရာဂါနွင္႔ပတ္
သည္႔သည္႔ကာကြယ္ရန္အသုံးအေဆာင္မ်ား၊ေခတ္မွီကရိယာမ်ားယခုအခ်ိန္က
ကတည္းကက်န္းမာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနနွင္႔ျပင္ဆင္ထားရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္
သည္။
လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာျမို႕ျပ ေလေၾကာင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
The International Civil Aviation Organization (ICAO) နွင္႔လည္း
ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။
(5) ေရာဂါကူးစက္တဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲ
--------------------------------------------------
Guinea, Liberia, Sierra Leone စသည့္ အီဗိုလာ အဆိုးဆံုးကူး
စက္ရာ ၃ ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းအားလံုး ပိတ္ပစ္ရၿပီျဖစ္သည္။
အဆိုပါႏိုင္ငံ ၃ ခု၏ ေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ပဲ ဆိုးဝါးစြာကူးစက္ၿပီေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။ ေရာဂါကူးစက္မႈသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္အဆင့္တြင္မရွိေတာ့ပါ ။ အေျခအေန အလြန္ဆိုးဝါးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေယေန႕ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာနမ်ားက
ေၾကာ္ျငာေနသည္ ။
အေျခအေန ေကာင္းမလာပဲ ပိုမိုးဆိုးဝါးကာ ကူးစက္သူ ၂.၅ ဆႏႈန္းျဖင့္ တိုးပြာလာေၾကာင္း ေၾကာက္မက္ဖြယ္သိရွိခဲ့ၾကရသည္ ။
Sierra Leone ႏိုင္ငံရွိ အီဗိုလာေရာဂါ အတြက္ အထူးကုသေနရေသာ
ထိပ္တန္း ဆရာဝန္ တစ္ဦးသည္ယခု အီဗိုလာေရာဂါကူးစက္ခံရကာ
ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ကေနဒါမွ အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံသို႕ ေရာဂါကုေပရန္
လုပ္အားေပး သြားေရာက္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးသည္လည္း ယခုအခါ
ေရာဂါကူးစက္ခံေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိေသာအခါ အီဗုိလာသည္
ကမာၻကိုျခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ဗို္င္းရပ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ရေတာ့သည္ ။
အဆိုပါ ႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံ၏ ေရာဂါကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးသည္ ယေန႕ ကမာၻအေရးျဖစ္လာခဲ့သည္။
Liberia ႏိုင္ငံတြင္မူ ေက်ာင္းအားလံုး အကန္႕အသတ္မရွိ ပိတ္ထားၿပီး
အစိုးရဝန္ထမ္းအားလံုး ခြင့္ ရက္ ၃၀ ေပးကာ လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္း
ထားရၿပီျဖစ္သည္။
Togo အေျခစိုက္ pan-African ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖစ္ေသာ ASKY,
ေလေၾကာင္းလိုင္းသည္ အဆိုပါ ၃ ႏိုင္ငံမွ အျခား ႏိုင္ငံ ၂၀ သို႕ ေျပးဆြဲ
ပ်ံသန္းေနေသာေလေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ယခု ASKY၏ ေလေၾကာင္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္းထားရၿပီျဖစ္သည္။
အသက္ ၄၀ ရွိ Liberia ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး Nigeria သုိ႕သြားေရာက္ လည္
ပတ္အၿပီး ေသဆံုးခဲ့ကာ အဆိုပါေသဆံုးမႈသည္ အီဗိုလာဗိုင္းရပ္ေၾကာင့္
ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳအၿပီး Nigeria ႏိုင္ငံတြင္ ယခု ေစာင့္ၾကည့္ကြပ္
ကဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနရၿပီျဖစ္သည္။
ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႕ေရာဂါကူးစက္ေစေသာ
ေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္လာေသာအခါ IATA သည္ ေလေၾကာင္းလိုင္မ်ားအား
ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္သြားရန္ ယခု စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ယေန႕မွစတင္ၿပီး ေန႕စဥ္ေရာဂါ ပ်ံႏႈံမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ကာ ျဖစ္ပြားသည့္
ေနရာမ်ားသုိ႕ ပ်ံသန္ေသာေလေၾကာင္းမ်ားကို တားျမစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ႏိုင္ငံတကာေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးေအဂ်င္စီသည္ ယေန႕ေၾကာ္ျငာခ်က္
ထုတ္ျပန္ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ EBOLA (အီဗိုလာဗိုင္းရပ္) အေၾကာင္း
ႏွင့္လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာ အေျဖအေနျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား သတိ
အသိ ၊ ဗဟုသုတ ရေစရန္ သတင္းဌာနမ်ား ၊ က်မ္းမာေရးဆိုင္ရာအင္တာ
နက္စာမ်က္ႏွာမ်ား ႏွင့္ ဆရာဝန္မိတ္ေဆြမ်ား၏ အကူအညီရယူကာျမန္မာ
နုိင္ငံသားမ်ား သိရွိရန္ ဘာသာျပန္တင္ဆက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ ။
ဤေဆာင္းပါးအားမည္သူမဆို ကူးယူႏိုင္သလို မသိရွိေသးသည့္ နီးစပ္ရာ
သူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြ အားလံုးသုိ႕ ဆက္လက္ လက္ဆင့္ကမ္း (SHARE) ၾကရန္
ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ား facebook စာမ်က္ႏွာမွ အထူး တိုက္တြန္းသည္ ။
ဆက္လက္ ထူးျခားမႈမ်ားရွိပါက တင္ဆက္မည္၊၊

ဆူးခင္းလမ္း သုတရသ
ျမန္မာ နုိင္ငံ က်န္းမာ ေရး ၀န္ၾကီး ဌာန နွင္႔ ျမန္မာ ရုပ္ျမင္ သံၾကား သတင္း မ်ားမွ ထုိ ေရာဂါ အ ေၾကာင္း ကုိ ျပည္သူ မ်ား အျမန္ သိရွ ိနုိင္ ေစ ရန ္အျမန္ ဆုံး အထူး ထုတ္လြင္ ႔ေပးသင္႔ ေနျပီ ျဖစ္ သည္၊၊

ဝင္ေၾကးျမင့္ၿပီး မိုးသည္းေနသည့္ၾကားမွ 2NE1 ေအာင္ပြဲခံ

Photo: ဝင္ေၾကးျမင့္ၿပီး မိုးသည္းေနသည့္ၾကားမွ 2NE1 ေအာင္ပြဲခံ
Sunday, August 3, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ 2NE1 အဖြဲ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေအးေဇာ္မိုး(စက္မႈ))
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝင္ ေၾကးအျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံတကာေဖ်ာ္ ေျဖပြဲအျဖစ္ ကိုရီးယားေကေပါ့ပ္ (K-Pop) အဖြဲ႕ 2NE1 ၏ ေဖ်ာ္ ေျဖပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား ပြဲက်င္းပသည့္ ခန္းမျပည့္လုနီးပါး လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ဝင္ေၾကးေစ်းႏႈန္းျမင့္မား ေသာ္လည္း ျမန္မာ K-Pop ပရိ သတ္မ်ား၏ အားေပးမႈသည္ မိုး မ်ားမျပတ္ရြာသြန္းေနသည့္အခ်ိန္ ၌ပင္ ပြဲက်င္းပသည့္ Myanmar Event Park (M.E.P) ခန္းမျပည့္ လုနီးပါး လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾက သည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ ဝင္ေၾကး အနိမ့္ဆံုး ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းခြဲ မွ ကိုးသိန္းက်ပ္အထိ အဆင့္မ်ား သတ္မွတ္၍ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

‘‘ႏွစ္ေသာင္းခြဲတန္းက လူ ေတြဆိုရင္ မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္ကတည္းက လာၿပီးတန္းစီေနၾက တာ’’ဟု ပြဲသုိ႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

M.E.P ဝင္းအျပည့္ လာ ေရာက္အားေပးေသာ ပရိသတ္ မ်ားကို ညေန ၅ နာရီတြင္ စတင္ ဝင္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ၆ နာရီေက်ာ္မွသာ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ အဆက္မျပတ္ရြာေနသည့္ မိုးေရ ထဲ၌ ထီးမ်ားေဆာင္း၍ ႏွစ္နာရီခန္႔ တန္းစီေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ ည၇ နာရီေက်ာ္ တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး 2NE1 သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ပီသစြာ သီခ်င္းမ်ားကို ၎တုိ႔၏ ေဖ်ာ္္ေျဖေနက်ပံုစံအတုိင္း မာန္ပါပါျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ K-Pop ပရိသတ္မ်ား အႀကိဳက္ေတြ႕ခဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖရာတြင္ 2NE1 ၏ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ေသာ သီခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ I Don't Care, Fire, I am The Bast အပါအဝင္ စုစုေပါင္း သီ ခ်င္း ၁၀ ပုဒ္ေက်ာ္ သီဆိုၿပီးခ်ိန္ ၌ ပရိသတ္မ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ ေသာ္လည္း ပရိသတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ သီခ်င္းသံုးပုဒ္ ထပ္မံေဖ်ာ္ေျဖေပး ခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ငါးႏွစ္ခန္႔က ၎တို႔ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ I Don't Care သီခ်င္းကို ယခင္ ပံုစံႏွင့္မတူဘဲ ေရာ့ခ္ဆန္ဆန္ သီ ဆုိေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ I am The Bast သီခ်င္းကို ဆုိင္ကယ္စီးသည့္ ဟန္ ပါေဖာမန္႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမွာလည္း ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ထူးျခား သည့္ခံစားမႈမ်ား ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

မၾကာခင္က ထြက္ရွိထား ေသာ Come Back Home သီခ်င္းႏွင့္ Gotta Be You သီ ခ်င္းမ်ားကုိ ျမန္မာပရိသတ္မ်ား အား ေဖ်ာ္ေျဖသီဆိုခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးေဖ်ာ္ေျဖမႈအစီအစဥ္တြင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ CL က အားေပးေန သည့္ ပရိသတ္မ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးသံမ်ား ဆူညံေနခဲ့ သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပြဲသို႔ အႏုပညာ ေလာကမွ နာမည္ႀကီး သ႐ုပ္ ေဆာင္၊ အဆိုေတာ္မ်ားလည္း လာေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

‘‘မီးေတြသံုးထားတာေတာ့ မိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စင္က နိမ့္ေနေတာ့ ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့သူေတြကို ေသ ေသခ်ာခ်ာ မျမင္ရဘူး’’ဟု က်ပ္ ေလးေသာင္းတန္ Gold Standing တြင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူတစ္ ဦးက သံုးသပ္သည္။

7Day DAILY
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ ေစ်းအႀကီးဆံုးျဖစ္ခဲ့ေသာ 2NE1 အဖြဲ႕၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကိုေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေအးေဇာ္မိုး (စက္မႈ))
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဝင္ ေၾကးအျမင့္ဆံုး ႏုိင္ငံတကာေဖ်ာ္ ေျဖပြဲအျဖစ္ ကိုရီးယားေကေပါ့ပ္ (K-Pop) အဖြဲ႕ 2NE1 ၏ ေဖ်ာ္ ေျဖပြဲကို ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပရိသတ္မ်ား ပြဲက်င္းပသည့္ ခန္းမျပည့္လုနီးပါး လာေရာက္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္သြားမယ့္ ၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ၊ ဖိအားေပးမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ

Photo: ျမန္မာျပည္သြားမယ့္ ၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ၊ ဖိအားေပးမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရ
Sunday, August 3, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ARF အစည္းအေဝးတက္ဖုိ႔သြားေရာက္မယ့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီဟာ ကြန္ဂ ရက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၇၀ ေက်ာ္နဲ႔ အေမရိကန္အေျခစုိက္ ဘာသာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေတြ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္ေန႔ က်င္းပမယ့္ ASEAN Regional Forum – ARF အစည္းအေဝးတက္ဖုိ႔သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ အမတ္ ၇ဝ ေက်ာ္က ဂြ်န္ကယ္ရီဆီ ေပးပို႔တဲ့ စာထဲမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ အေျခ အေနဟာ အဆုိးဘက္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားေနတာေၾကာင္၊့ ျမန္မာ-အေမရိကန္ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ စီးေစတယ္ဆုိတာ ျမန္မာအစုိးရကို သတိေပးဖို႔ ဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီကို တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

ရခုိင္ျပည္နယ္က အစျပဳကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပား လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာတာ၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈအၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္တာ၊ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ ျပ႒ာန္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတာအပါအဝင္၊ ျမန္မာသတင္းသမားေတြကို အလုပ္ၾကမ္းနဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ဆုိတဲ့ ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးတာေတြဟာ အေျခအေနဆုိးေတြျဖစ္တယ္လို႔ ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြက ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ဒါအျပင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ ပ်က္ကြက္ေနၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး ကန္႔သတ္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၅၉ စ အပါအဝင္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး အခက္အခဲဆံုးန႔ဲအဟန္႔ အတား ျဖစ္ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥေတြ အရာမထင္ေသးတာေတြလည္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ အေရးအပါဆံုး ေျခလွမ္းျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအလားအလာဟာ ေမွးမွိန္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ အျပင္၊ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥေတြမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာတာကိုလည္း ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။

ျမန္မာအစုိးရက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေပမယ့္ အခု ထိ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အေျခအေနတခုကို မေရာက္ေသးတဲ့ အျပင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ က အမ်ိဳးသမီးေတြကို မုဒိန္းက်င့္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ဆက္လက္ရွိေနေသး တာကုိ လည္း ေထာက္ျပထားပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကို လံုးဝ ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပး မယ္ လို႔ ကတိေပးထားေပမယ္၊့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ဆက္လက္က်န္ရွိေနေသးတာလည္း ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြက ေထာက္ျပပါတယ္။

ယခု စာကုုိ လက္မွတ္ေရးထုိး ေထာက္ခံတဲ့ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၇ဝ ေက်ာ္ဟာ ဒီမုိကရက္ပါတီေရာ၊ ရီပတ္ဗလီကန္ပါတီေတြက ထင္ရွားသူေတြ လည္း ပါဝင္ပါတယ္။

အထက္ကေဖာ္ျပထားသလို လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခအေနဆုိးေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုက အရင္က ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ထားခ်က္ေတြကို ေနာက္ထပ္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ စဥ္းစားခ်က္ေတြကို ျပန္သံုးသပ္ၿပီး ရပ္ဆုိင္း ထားဖုိ႔ ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြက တုိက္တြန္းပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အျပစ္မဲ့ အရပ္သားေတြအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူေတြကိုလည္း ထိေရာက္တဲ့အေရးယူမႈေတြကို အေမရိကန္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝသံုးၿပီး အေရးယူဒဏ္ခတ္ဖို႔လည္း ကြန္ဂရက္အမတ္ေတြက တုိက္တြန္းပါတယ္။

ဒါအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္တဲ့ အခါမွာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိေနတာကို ျမန္မာ အစုိးရနဲ႔ အေလးအနက္ ေဆြးေႏြးတုိက္တြန္းဖုိ႔လည္း အေမရိကန္ အေျခစိုက္တဲ့ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္း အသင္း အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အဖဲြ႔အစည္းေတြက စုၿပီးေတာင္းဆုိခဲ့့ပါေသးတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာ-အေမရိကန္ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးဟာ သိသာတဲ့ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲေတြ ေၾကာင့္၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အေနအထားရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေသြဖီတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ၂ ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး ပါ ထိခိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ အမတ္ေတြက ဆုိၾကပါတယ္။

ဧရာ၀တီ

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၃ ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္း အေ၀းပြဲတြင္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီကုိ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အတူေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ဆုိင္မြန္ေရာ့ကၠနီး)
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက ဘရူႏုိင္းႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ ၂၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္း အေ၀းပြဲတြင္ အေမရိ ကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီကုိ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ အတူေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ဆုိင္မြန္ေရာ့ကၠနီး)
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ARF အစည္းအေဝးတက္ဖုိ႔သြားေရာက္မယ့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီဟာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၇၀ ေက်ာ္နဲ႔ အေမရိကန္အေျခစုိက္ ဘာသာေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေတြ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ တိုက္တြန္း

Photo: တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္
သမၼတဦးသိန္းစိန္ တိုက္တြန္း
Sunday, August 3, 2014

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အ ခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက တိုင္း ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆီသို႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ ေရဒီယို အသံလႊင့္ဌာနမွ တစ္ဆင့္ တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာန တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေရ ဒီယိုမွ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆအျမင္မ်ား ကြဲလြဲၾကေသာ္ လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်င္းခ်င္း အျပန္ အလွန္ ေလးစားမႈရွိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္လာေစရန္ တိုး တက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု အ ျဖစ္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေရး အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ မိမိ တို႔အစိုးရအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ တာကာလအတြင္း အခက္အခဲ စိန္ေခၚ မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ေဝဖန္မႈမ်ားျဖင့္ လည္း ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရကာ စနစ္ေဟာင္းတစ္ ခုမွ စနစ္သစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေသာ ကာလ တြင္ ယင္းမွာ ထူးဆန္းေသာအရာမဟုတ္ ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ေရဒီ ယိုမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ တိုင္းျပည္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို ပ်က္ျပားေအာင္ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သတိ ေပးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ရခိုင္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ တည္ ရွိေစေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္ မ်ား၏ အနာဂတ္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစ ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Yangon Media Group
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ေသာၾကာေန႔တြင္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက တိုင္း ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာ င္း လဲေရးဆီသို႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနစဥ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္ၾကရန္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဌာနမွတစ္ဆင့္ တိုက္ တြန္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းဌာန တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိ ဆိုးေဆးပါ စားေသာက္ကုန္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ

Photo: ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ရွိ ဆိုးေဆးပါ စားေသာက္ကုန္မ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ
Sunday, August 3, 2014

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္း ၇၀ နီးပါးမွ နမူနာ စားေသာက္ကုန္ ၅၄၃ မ်ဳိးကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဓာတ္ခဲြ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရာမွ ပန္းပြင့္ပုံသဏၭာန္ ေဝဖာမုန္႔ႏွင့္ ေရႊစံအိမ္႐ွဴးရွဲ လက္ဖက္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္ ႏွစ္မ်ဳိးတြင္ အႏၲရာယ္ရွိ ဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (အစားအေသာက္) ေဒါက္တာ ထြန္းေဇာ္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း ၃၂ ခုမွ အေျခခံပညာ ၆၉ ေက်ာင္း ရွိ စားေသာက္ကုန္ ၅၄၃ မ်ိဳးေက်ာ္ကို နမူနာေကာက္ယူၿပီး ၁၇၇ မ်ဳိးကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခဲ့ရာမွ ယင္းသို႔ စားသုံးရန္ မသင့္ေသာ အစား အေသာက္ ႏွစ္မ်ဳိးကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေၾကညာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“မုန္႔ေတြရွိတဲ့ ေက်ာင္းကို ကြင္းဆင္းမယ္၊ ပညာေပးမယ္၊ ပစၥည္းသိမ္းမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ဒီလိုမုန္႔ေတြ ရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္ သတင္းစာက ေၾကညာခ်က္ထုတ္မယ္” ဟု ေဒါက္တာထြန္းေဇာ္က ဆိုသည္။

အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ ဆိုးေဆးပါေသာ စားေသာက္ ကုန္မ်ား၊ အႏၲရာယ္ရွိ ဓာတုပစၥည္းပါေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ျမန္မာမုန္႔မ်ား အစားထိုး ေရာင္းခ်ၾကရန္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမ်ားက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားထံ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ အစပိုင္းကတည္းက ညႊန္ၾကားထားသည္။

ယင္းအျပင္ ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ အစားအေသာက္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔က လိုက္လံစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေန မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးထံမွ သိရွိရသည္။

က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ FDA နည္းတူ စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအသင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ဳိ႕ကလည္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ ပါဝင္ပစၥည္း အမ်ဳိးအမည္ မသိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ မုန္႔မ်ားကို ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ မေရာင္းခ်ရန္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား လိုက္လံျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

The Voice Weekly
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း မုန္႔ေစ်းတန္း ၇၀ နီးပါးမွ နမူနာ စားေသာက္ကုန္ ၅၄၃ မ်ဳိးကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဓာတ္ခဲြ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရာမွ ပန္းပြင့္ပုံသဏၭာန္ ေဝဖာမုန္႔ႏွင့္ ေရႊစံအိမ္႐ွဴးရွဲ လက္ဖက္တံဆိပ္ စားေသာက္ကုန္ ႏွစ္မ်ဳိးတြင္ အႏၲရာယ္ရွိ ဆိုးေဆးမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန (FDA) မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (အစားအေသာက္) ေဒါက္တာ ထြန္းေဇာ္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား ဝန္ျကီး ျမန္မာျပည္ လာမယ္

Photo: ေျမာက္ကိုရီးယား ဝန္ျကီး ျမန္မာျပည္ လာမယ္
Sunday, August 3, 2014

ေျမာက္ကိုရီးယား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး Ri Su - yong ဟာ ေရွ့တပတ္ ထဲမွာ က်င္းပမယ့္ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေနြးပြဲ ARF ကို တက္ဖို့ အတြက္ ျမန္မာ နိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို့ ရွိတယ္လို့ ေျမာက္ကိုရီးယား သတင္းဌာန ကို ကိုးကားျပီး Yonhap သတင္း ေအဂ်င္စီ က ေရးပါတယ္။

ျသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန့ စတင္မယ့္ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ္ အတြင္း လာအို၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား နဲ့ စင္ကာပူ နိုင္ငံ ေတြကိုလည္း သြားေရာက္ဖို့ ရွိတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။

ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ ဆိုင္ရာ သံအမတ္ျကီး ျဖစ္ခဲ့ဘူးတဲ့ မစၥတာ Ri ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္မ္ဂ်ံုအမ္း အဲဒီမွာ ပညာသင္ ခဲ့စဉ္က အုပ္ထိန္းသူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ဘူးတယ္ လို့ ယံုျကည္ရ ပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
ေျမာက္ကိုရီးယား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး Ri Su - yong ဟာ ေရွ့တပတ္ ထဲမွာ က်င္းပမယ့္ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ ေဆြးေနြးပြဲ ARF ကို တက္ဖို့ အတြက္ ျမန္မာ နိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို့ ရွိတယ္လို့ ေျမာက္ကိုရီးယား သတင္းဌာန ကို ကိုးကားျပီး Yonhap သတင္း ေအဂ်င္စီ က ေရးပါတယ္။

ကယ္ရီ ျမန္မာနိုင္ငံကို လာမယ္

Photo: ကယ္ရီ ျမန္မာနိုင္ငံကို လာမယ္
Sunday, August 3, 2014

 အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး ဂြ်န္ ကယ္ရီ ဟာ၊ ဒီ ျသဂုတ္လ အတြင္းမွာပဲ၊ ျမန္မာ၊ ဩစေျတးလ် နဲ့ ေဆာ္လမြန္ ကြ်န္းစုေတြကို၊ သြားေရာက္မယ့္ ခရီးစဉ္ ရွိတယ္လို့၊ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက၊ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

ဒီ ခရီးစဉ္ရဲ့ အစဦး အျဖစ္၊ ဝန္ျကီး ကယ္ရီဟာ၊ ျမန္မာ နိုင္ငံကို ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ကေန ၁၃ ရက္ ေန့ အထိ၊ လာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၉ ရက္ေန့ ေနျပည္ေတာ္မွာ၊ ျမန္မာ အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ နဲ့ ေတြ့ဆံုဖို့ စီစဉ္ထား သလို၊ ျမန္မာျပည္ မွာ ရွိေနစဉ္၊ အာဆီယံ ေဒသတြင္း ဖိုရမ္ နဲ့၊ အေရွ့အာရွ ဝန္ျကီးမ်ား အဆင့္ ထိပ္သီး ေဆြးေနြးပြဲ ေတြကို၊ ဝန္ျကီး ကယ္ရီ တက္ေရာက္မယ္ လို့ သိရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ကေန တဆင့္၊ ဩစေျတးလ် နိုင္ငံ ဆစ္ဒနီကို ထြက္ခြာမွာ ျဖစ္ျပီး၊ အဲဒီ့မွာ က်င္းပဖို့ ရွိတဲ့ အေမရိကန္နဲ့ ဩစေျတးလ် ၂ နိုင္ငံ ဝန္ျကီးမ်ား အဆင့္ နွီးေနွာ ဖလွယ္ပြဲ ကို ၊ မစၥတာ ကယ္ရီ တက္ေရာက္ ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီ့ပြဲကို၊ အေမရိကန္ စစ္ဌာနခ်ူပ္ ပဲန္တဂန္ရဲ့ အျကီးအကဲ ခ်ာ့ခ္ ေဟဂယ္လ္လည္း တက္ေရာက္ လာပါလိမ့္မယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)

 အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ
 အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး ဂြ်န္ကယ္ရီ
အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီး ဂြ်န္ ကယ္ရီ ဟာ၊ ဒီ ျသဂုတ္လ အတြင္းမွာပဲ၊ ျမန္မာ၊ ဩစေျတးလ် နဲ့ ေဆာ္လမြန္ ကြ်န္းစုေတြကို၊ သြားေရာက္ မယ့္ ခရီးစဉ္ ရွိတယ္လို့၊ အေမရိကန္ နိုင္ငံျခားေရး ဌာနက၊ ထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

မႈိမ်ားကို ဆီးခ်ိဳေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားသံုးေပးႏိုင္

Photo: မႈိမ်ားကို ဆီးခ်ိဳေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားသံုးေပးႏိုင္
Sunday, August 3, 2014

မိႈမ်ားသည္ ၎တို႕တြင္ နည္းပါးစြာ ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္ေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားသံုး ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

Himachal Pradesh University ဇီ၀သိပၸံ ဌာနမွ သုေတသီ Dr. TN Lakhanpal က မိႈကို ဟင္းအျဖစ္ ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးေပး ျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳရွိေသာ ေ၀ဒနာရွင္ မ်ားအတြက္ ယင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ အာဟာရ တန္ဖိုးမ်ားက က်န္းမာေရး အာနိသင္ကို ေပးစြမ္းသည့္အျပင္ ယင္းတြင္ သၾကားဓာတ္ မဆိုစေလာက္ နည္းပါးစြာ ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ သို႕ေသာ္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ၊ အဆိပ္ရွိေသာ မႈိမ်ားကိုဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ား လြယ္လင့္တကူ စားသံုးႏိုင္ေသာ ေကာက္႐ိုးမိႈ၊ ေတာင္ပို႕မိႈႏွင့္ ႏြားရြက္ မိႈမ်ားကိုသာ ဆိုလုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေလ့လာမႈ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ အရ မိႈမ်ားတြင္ အဆီဓာတ္မပါ ၀င္ေၾကာင္း၊ ထို႕ေၾကာင့္ အ၀လြန္ေနေသာ ဆီးခ်ိဳ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားသံုးေပး ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထို႕ျပင္မိႈ (Mushrooms) ၏ ကင္ဆာႏွင့္ HIV အေပၚ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈကို ဆက္လက္ ေလ့လာေနေၾကာင္း၊ ေဆးဘက္၀င္ အာနိသင္အျပင္ မိႈကို စားသံုး ေပးျခင္းသည္ အစား ေရွာင္ေနရေသာ ဆီးခ်ိဳ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို အဆင္ေျပ ေစမည္ဟု Dr. TN Lakhanpal က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Dr. TN Lakhanpal က ယခုေလ့လာမႈ စာတမ္းကို အႀကိမ္ တစ္ရာေျမာက္ အိႏၵိယ သိပၸံပညာ ကြန္ဂရက္တြင္ တင္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 Health Updates Journal
မိႈမ်ားသည္ ၎တို႕တြင္ နည္းပါးစြာ ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္ေၾကာင့္ ဆီးခ်ိဳ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား စားသံုး ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတအုိဘားမား ၀န္ခံ

Photo: အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတအုိဘားမား ၀န္ခံ
Sunday, August 3, 2014

 အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈႀကီး ရဲ႕ ေနာက္ပုိင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကုိ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ စံညြန္းေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ Barack Obama က ၀န္ခံ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ တကယ္ ျပဳလုပ္ လာမလားဆုိတာကုိ လုံၿခံဳေရး အရာရွိေတြ အတိအက် မသိႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႀကီးမားတဲ့ ဖိအားေပးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္လုိ႔ သမၼတ အုိဘားမားက ေသာၾကာေန႔ မွာ ေျပာပါတယ္။

"9/11 ျဖစ္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ မမွန္ကန္တဲ့ လုပ္ရပ္ တခ်ဳိ႕ကုိ လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ အမ်ားအျပားကုိ လုပ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ လူတခ်ဳိ႕ကုိ ညႇဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္တာမ်ဳိး အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့" တဲ့အေၾကာင္း သမၼတ အုိဘားမားက ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာ အုိဘားမားအေနနဲ႔ သူသမၼတျဖစ္လာတဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစလုိ႔ အဲဒီလုိ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ တရားမ၀င္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပမယ့္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္တယ္ဆုိတဲ့ စကားလုံးကုိ အသုံးျပဳျခင္းက ေရွာင္ရွားခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ တုိက္ခုိက္မႈေနာက္ပုိင္း ဖမ္းမိခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ စစ္ေဆးေမးျမန္း မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္းတခ်ဳိ႕ကုိ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္က လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အဆင့္က ေလ်ာ့ခ်ၿပီး အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ သမၼတ အုိဘားမားက အခုလုိ ေျပာၾကားလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
 အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔က ျဖစ္သြားခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈႀကီး ရဲ႕ ေနာက္ပုိင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြကုိ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေတြက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ရဲ႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ စံညြန္းေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ညႇဥ္း ပမ္း ႏွိပ္စက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ Barack Obama က ၀န္ခံ ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။

Ooredoo ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုမႈမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အျခားေအာ္ပေရတာမ်ားသို႔ ေခၚဆိုပါက ၃၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ထား

Ooredoo ဖုန္းအခ်င္းခ်င္း ေခၚဆိုပါက တစ္မိနစ္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အျခားေအာ္ပေရတာမ်ား၏ ဖုန္းမ်ားသို႔ေခၚဆိုပါက ၃၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ခမွာ တစ္ေစာင္လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳခကို 1 MB လွ်င္ ၂၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ၌ စိုးရိမ္မႈႀကီးထြားေနသည့္ အီဘိုလာ (EBOLA) ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ျပည္တြင္းသို႔ ကူးစက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ ၀င္/ထြက္ေပါက္ေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ

Photo: ႏုိင္ငံတကာ၌ စိုးရိမ္မႈႀကီးထြားေနသည့္ အီဘိုလာ (EBOLA) ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ျပည္တြင္းသို႔ ကူးစက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ ၀င္/ထြက္ေပါက္ေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈ
Sunday,  August 3, 2014

ႏိုင္ငံတကာ၌ စိုးရိမ္မႈႀကီးထြားေနသည့္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ျပည္တြင္းသို႔ ကူးစက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ ဝင္/ထြက္ေပါက္ေနရာမ်ား တြင္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျပည္တြင္းမွာ ကူးစက္ေရာဂါေတြကို ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးH5N1၊ ၂ဝဝ၉ မွာ လူတုပ္ေကြးကပ္ေရာဂါ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းH7N9 ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါ။ ေနာက္မားစ္ကူးစက္ျမန္ျပင္းထန္ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါစတဲ့ ေရာဂါကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဆက္တုိက္လုပ္လာတယ္။ အခု အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္က ၂ဝ၁၄ မတ္လမွ စျဖစ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ဒီမွာေမလေလာက္ကတည္းက ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ WHO အေနနဲ႔ ဆားရ္စ္ေရာဂါျဖစ္တုန္းကဆိုရင္ ခရီးသြားေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းေတြကို အေသးစိတ္ ၫႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ အခု အီဘုိလာက်ေတာ့ ခရီးသြားလာမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အဲလိုၫႊန္ၾကားခ်က္ မထုတ္ထားဘဲ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေရး လုပ္ငန္းေတြကို အရွိန္ျမွင့္ဖို႔ပဲ ေျပာထားတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ဝင္ေပါက္ထြက္ေပါက္အားလံုးကို ေစာင့္ၾကပ္ေနပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိေသးပါဘူး” ဟု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္းက ဆိုသည္။

က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လက္ရွိေရာဂါျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လာသူမ်ား၊ ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသူမ်ားကို ေလဆိပ္၊ သေဘၤာဆိပ္မ်ားရွိ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ယင္းလူမ်ားကို ေရာဂါသံသယလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားလာပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရး ဌာနမ်ားတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ကူးစက္မႈမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဝင္ေပါက္/ထြက္ ေပါက္မ်ားျဖစ္သည့္ ေလဆိပ္၊ သေဘၤာ ဆိပ္မ်ားရွိ က်န္းမာေရးဌာနမ်ားတြင္ ကူးစက္ျမန္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာႏွီးႏႊယ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေရာဂါႏွိမ္နင္းေရးဌာနမွ သိရသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေလ့လာေရးဌာနစိတ္မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္ဦးက “အခုဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း မေတြ႕ရေသးဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဒီဗိုင္းရပ္စ္ပိုးက သဘာဝတိရစၦာန္ေတြက ကူးစက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုတိရစၦာန္ေတြကို ျမန္မာေတြက စားသံုးေလ့မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကူးစက္ႏုိင္ေျခရာႏႈန္း နည္းတယ္လို႔ဆိုရမွာပါ။ တကယ္လို႔ျဖစ္လာခဲ့မယ္ ဆိုရင္လည္း အရင္တိရ စၦာန္ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါေတြတုန္းကလို အေရးေပၚစီမံခ်က္ေတြေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ဆိုသည္မွာ သဘာဝတိရစၦာန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လူသုိ႔ကူးစက္တတ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္ၿပီး ကူးစက္ခံရပါက အသက္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ရွိေနၿပီး ကူးစက္ခံရၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေသဆံုးေစႏုိင္သည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ အာဖရိကတိုက္ အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားရွိ လင္းႏုိ႔၊ ေမ်ာက္၊ ဒရယ္၊ ေမ်ာက္ဝံစသည့္ တိရစၦာန္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းေရာဂါပိုးရွိသည့္ တိရစၦာန္အသားမ်ားကို စားသံုးမိရာမွ လူသို႔ကူးစက္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကူးစက္ခံရ သူ ၁၃၂ဝ ေက်ာ္၊ ေသဆံုးသူ ၇ဝဝ ေက်ာ္ရွိၿပီဟု ႏုိင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက အာဖရိက အေနာက္ျခမ္းႏုိင္ငံျဖစ္သည့္Guinea တြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ားသည္ ခရီးသြားလာမႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္Liberia၊ Sierra Leone ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ကူးစက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအဆိုပါ သံုးႏုိင္ငံအား ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ထိုေရာဂါကို စတင္ပိတ္ဆို႔ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ေသဆံုးမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အေနျဖင့္လည္း အေနာက္အာဖရိကတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အဆုိပါ ေရာဂါကိုတုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ တန္စီမံကိန္းတစ္ခု စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံသံုးႏုိင္ငံမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံုကာ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း၊ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေဆးကုသရန္ေရာက္ရွိေနသည့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ လုပ္အားေပးဆရာဝန္ႏွင့္ လုပ္အားေပးမ်ား ကူးစက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းႏုိင္ငံသံုးႏုိင္ငံသို႔ အေမရိကန္မွ လုပ္အားေပးေရာက္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ၃ဝဝ ခန္႔ကို အေမရိကန္က ျပန္လည္ေခၚယူေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္၊ လန္ဒန္၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား စတင္ေတြ႕ရွိ ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ေရာဂါရွိေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ အရည္၊ ေသြး၊ သလိပ္ စသည္တို႔အား ထိေတြ႔ကိုင္တြယ္မိျခင္း၊ အသားမ်ားကို စားသံုးမိျခင္း၊ ေရာဂါခံစားေနရေသာသူႏွင့္ ထိေတြ႔မိျခင္း၊ အေရျပားေပါက္ျပဲေသာေနရာအား ထိေတြ႔ျခင္း၊ ေသြးသားျခင္းထိေတြ႔ျခင္း၊ ေရာဂါရွိသူ၏ အေသြးသား၊ ေသြး၊ အခြ်ဲ၊ ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္တုိ႔ကို လက္ျဖင့္ထိေတြ႔႐ံုျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာဂါကူးစက္ခံရပါက ကူးစက္ၿပီးရက္ေပါင္း ၂၁ ရက္အတြင္း ေဝဒနာစတင္ခံစားရၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ လူအမ်ားသို႔ ဆက္လက္ကူးစက္ႏုိင္ကာ ေရာဂါခံစားရၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေသဆံုးတတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္ အားအင္ကုန္ဆံုးျခင္း၊ ႂကြက္သားမ်ားနာက်င္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ မၾကာခဏေအာ့အန္ၿပီး ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါမ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္တတ္ရာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ေရာဂါျပင္းထန္လာကာ ေက်ာက္ကပ္၊ အသည္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစကာ မ်က္လံုး၊ ပါးစပ္၊ ႏွာေခါင္းစသည့္ ဒြာရေပါက္မ်ားမွ ေသြးထြက္ျခင္း၊ အေရျပားေပါက္ျပဲကာ ေသြးထြက္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအျပင္တို႔မွ ေသြးထြက္ကာ အသက္ဆံုး႐ံႈး ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Eleven Media Group 

ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ လိုက္ေဘးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုနာကရီရွိဒြန္ကာေဆး႐ံု၌ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ေနေသာ နယ္စည္း မထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (Photo-AFP)
ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ လိုက္ေဘးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ကိုနာကရီရွိဒြန္ကာေဆး႐ံု၌ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ေနေသာ နယ္စည္း မထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (Photo-AFP)
ႏိုင္ငံတကာ၌ စိုးရိမ္မႈႀကီးထြားေနသည့္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ျပည္တြင္းသို႔ ကူးစက္လာျခင္းမရွိေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ ဝင္/ထြက္ေပါက္ေနရာ မ်ားတြင္ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၊ ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိုးလြင္ၿငိမ္း ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

သမၼတႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတို႔ေတြ႕ဆံုမႈ သတင္းေဖာ္ျပရာ၌ ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အစိုးရသတင္းစာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ကြဲလြဲမႈရွိ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေတြ႕ဆံုမႈ သတင္းကိုေဖာ္ျပရာ၌ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားႏွင့္ အစိုးရ သတင္းစာ မ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ ကြဲလြဲမႈရွိေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေဒသ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ လုပ္သားမ်ား လစာတိုးျမင့္ရရွိေရးအတြက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Photo: ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေဒသ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ လုပ္သားမ်ား လစာတိုးျမင့္ရရွိေရးအတြက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
Sunday, August 3, 2014

ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္သင္အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အငယ္တန္းေအာ္ပေရတာ သင္တန္းသားမ်ားက လုပ္အားခလစာ တိုးျမင့္ရရွိေရးအတြက္ ဩဂုတ္ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔မွ ၁ဝ နာရီအထိ မုံရြာတစ္ဖက္ကမ္း ေညာင္ပင္ႀကီးမွ မံုရြာ-ပုသိမ္ လမ္းဆံုအထိ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“အခုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမွာ ေဒသခံအလုပ္သမားအင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႔ပါတယ္။ အလုပ္သမားအားလံုးနီးပါး ပါဝင္ခဲ႔ပါတယ္။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပါ။ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္နဲ႔ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ ေတြကစၿပီး ဆက္တိုက္ဆႏၵ ျပလာၾကတာ အခုအႀကိမ္ဆိုရင္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ သြားဦးမွာပါ။ ေတာင္းဆိုတာေတြကို ရရွိေအာင္ေတြ႕ဆုံညိွႏိႈင္းတာ တစ္ဖက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္တာ တစ္ဖက္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းရွိ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ ေၾကးနီထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အေျခခံလစာ တိုးျမင့္ရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပကာ လုပ္ခလစာတိုးျမင္႔ ရရွိေရးေတာင္းဆိုခဲ့ရာတြင္ “ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီမွာ လက္ေတြ႕အလုပ္သင္အလုပ္သမား အေနနဲ႔ ၂၃၄ ေယာက္က လက္ရွိလစာ အေနနဲ႔ ေဒၚလာ ၁၂ဝ ေပးတာကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ မယ္ဆိုရင္ ၂၄ဝ ရခ်င္တယ္။ အေျခခံလစာအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရင္ ၁၂ဝ နဲ႔ အခ်ဳပ္မခံႏိုင္လို႔ ၁၂ဝ နဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေၾကာင့္ မတ္ ၂၂ ရက္ကစၿပီး အလုပ္မဆင္းဘဲ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအလုပ္သမားေတြက ေဒသခံ ၂၆ ရြာက ဘြဲ႕ရတဲ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္မာ-ယန္စီ ဘက္မွာဆိုရင္ အေထြေထြလုပ္သား တစ္ေယာက္ကို လစာ ၁၁ဝ ရၿပီး အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ရွစ္တန္းေအာင္ ကားႀကီးေမာင္း လုပ္သားတစ္ေယာက္ကို လစာ ၁၈ဝ ရတယ္” ဟု ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ ျမန္မာအလုပ္သမား တစ္ဦးကေျပာသည္။

“ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ vacancy announcement ေခၚကတည္းက အေျခခံလစာ ၁၂ဝ နဲ႔ေခၚခဲ့သလို အင္တာဗ်ဴးတုန္းကလည္း ေသခ်ာေျပာခဲ့တာပါ။ ပထမအသုတ္တုန္းက ေခၚလိုက္တဲ့သူေတြက supervisorအေနနဲ႔ေခၚခဲ့လို႔ အေျခခံလစာ ၃ဝဝ ရခဲ့တယ္။ ပညာရွင္တန္းအေနနဲ႔ ေခၚခဲ့တာပါ။ အခု ဒုတိယအသုတ္အေနနဲ႔ ေခၚတာက junior operator အေနနဲ႔ေခၚခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ၾကၿပီဆိုမွ အေျခခံဝန္ထမ္းေတြလည္း ၁၂ဝ ေလာက္ရတာရွိေတာ့ သူတို႔ကဘြဲ႔ရေတြမို႔ နစ္နာတယ္ဆိုၿပီး အသံေတြထြက္လာတာ” ဟု ျမန္မာ- ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ အလုပ္သမားမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုရာတြင္ ေတာင္းဆိုထားေသာ လုပ္ခလစာမ်ား အျပည့္အဝရရွိေရး၊ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အလမ္းအျပည့္အဝရရွိေရး၊ အလုပ္သမားမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္ အျပည့္အဝရရွိေရး၊ ေဒသခံမ်ား လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး၊ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ျခင္းမွ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းေရး၊ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး၊ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးတို႔ကို ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Eleven Media Group 

လုပ္ခလစာတိုးျမင့္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ လုပ္သားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္
လုပ္ခလစာတိုးျမင့္ ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွ လုပ္သားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္
ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိသည့္ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္သင္အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အငယ္တန္းေအာ္ပေရတာ သင္တန္းသားမ်ားက လုပ္အားခလစာ တိုးျမင့္ရရွိေရးအတြက္ ဩဂုတ္ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခန္႔မွ ၁ဝ နာရီအထိ မုံရြာတစ္ဖက္ကမ္း ေညာင္ပင္ႀကီးမွ မံုရြာ-ပုသိမ္ လမ္းဆံုအထိ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပးရန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂြၽန္ကယ္ရီအား အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေတာင္းဆုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏လမ္းေၾကာင္းကို အဆိုးဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားေန ေစသည့္ အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားဆက္ဆံေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရအား သတိေပးရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၇ဝ ေက်ာ္က ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂြ်န္ကယ္ရီအား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္ဟု ေအပီသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရး UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ယေန႔ျပဳလုပ္မည္

Photo: တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရး UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ယေန႔ျပဳလုပ္မည္
Sunday,  August 3, 2014

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ယေန႔(ဩဂုတ္ ၃ရက္)တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲရက္ ထပ္တုိးႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ UPWC ဒုတိယ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး NCCTဘက္မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ႏုိင္ဟံသာ၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၁) ပဒုိကြယ္ထူးဝင္းႏွင့္ ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္(၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔ အပါအဝင္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံး တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

UPWCႏွင့္ NCCT တုိ႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)တစ္ခုေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ တရားဝင္ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးမႈေလးႀကိမ္၊ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ေလးႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားၿပီး NCA ဒုတိယမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပဳစုထား ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္ မူဝါဒပုိင္း ဆုိင္ရာႏွင့္္ ေဝါဟာရပုိင္းဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ား ညိ§ႏႈိင္းရန္ က်န္ေနေသးသည္။

NCCT အဖြဲ႕ဝင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေဝးကို ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္လုိင္ဇာၿမိဳ႕၌  ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔မွ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းေရးသား ျပဳစုထားသည့္ NCA မူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေဘာထားရယူျခင္းႏွင့္ NCCT အဖြဲ႕အား လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဇူလိုင္ ၃ဝ ရက္ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား တြင္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္သည့္ အစည္းအေဝးကို လုိင္ဇာ၌ပင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

NCA မူၾကမ္းကို အၿပီးသတ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားမွ NCCT အား လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ပုိမုိေပးအပ္ခဲ့ရာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ညိွႏႈိင္းရမည့္ တာဝန္အျပင္ အပစ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း အားလုံးပါဝင္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေရးဆြဲေရး၊ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

UPWC ႏွင့္ NCCTတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဒုတိယမူၾကမ္းကို အေခ်ာသပ္ေရးဆြဲရန္ ယခုဩဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုညိွႏႈိင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။    

Eleven Media Group 

ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀း ကို ေတြ႕ရစဥ္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိွႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕ (NCCT) တို႔၏ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံမႈကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ယေန႔(ဩဂုတ္ ၃ရက္)တြင္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ရက္ ထပ္တုိးႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။