Wednesday, March 30, 2016

အီဂ်စ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ေလယာဥ္အား ျပန္ေပးဆြဲသည့္ အမ်ဳိးသားကို ဆိုက္ပရပ္စ္ ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးႏိုင္

အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ ေလယာဥ္တစ္စင္းအား မတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ အေစာပိုင္းက ျပန္ေပးဆြဲခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ဆိုက္ပရပ္္စ္ႏိုင္ငံရွိ လာနာကာ ေလဆိပ္၌ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အမ်ဳိးသားသည္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ပင္လယ္ ကမ္း႐ိုးတန္း ျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ အလက္ဇန္းဒရီးယားၿမိဳ႕မွ ကိုင္႐ုိၿမိဳ႕သို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္း လာသည့္ အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းလိုင္းပိုင္ Airbus 320 ျပည္တြင္းေျပး ဆဲြေသာ ေလယာဥ္ တစ္စင္းကို မတ္ ၂၉ ရက္ အေစာပိုင္းက ျပန္ေပးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူမ်ား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးအေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အေျခအေန

အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေျခာက္လေက်ာ္ ကြာေဝးပါေသးသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ (၄၅) ဦးေျမာက္ သမၼတ မည္သူျဖစ္လာမည္ဆုိသည္ကုိ မဆိုထားႏွင့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ မည္သူ႔ကုိ အမည္စာရင္းတင္သြင္းမည္နည္းဆုိသည္ပင္ ေသခ်ာတပ္အပ္မေျပာႏုိင္ေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္မွီတင္းေနထိုင္သူေပါင္း သန္း ၃၂၀ ေက်ာ္ရိွေသာ ႏုိင္ငံ၏လတ္တေလာခံစားခ်က္ႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ လူမ်ားအတြက္ အဆံုးမရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးေအာ္ပရာဟု ထင္မွတ္ရေသာ အေျခအေနတြင္ေနာက္ဆံုး၌ ေအာင္ပဲြခံမည့္ အမ်ိဳးသား (သို႔) အမ်ိဳးသမီးအတြက္ ယင္းခံစားခ်က္မွာ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ေဆာင္မည္နည္းဆုိသည္ကုိ အကဲျဖတ္ရန္မွာ ေစာလြန္းလွသည္ မဟုတ္ေပ။ယေန႔အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လႊမ္းမိုးေနေသာ ခံစားခ်က္မွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားေဒါသထြက္ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ေသာ္မွအတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကပင္ ၀ါရွင္တန္ပို႔စ္သတင္း စာႀကီးက ေ၀ါလ္စထရိ၊ မြတ္စလင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာ တူညီခ်က္မ်ား၊ ၀ါရွင္တန္အစိုးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ သမၼတဘားရက္အုိဘားမား၊ ရီပက္ဘ ေလကန္မ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ အပိုင္းေလးပုိင္းပါေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ဆက္တုိက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ယခုအခ်ိန္တြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အဆိုးရြားဆံုးသံုးႏႈန္းေျပာဆုိေသာ စကားလံုးမွာ ‘ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏုိင္ငံေရးသမား’ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ယင္းစိတ္အေျခအေနအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရသူမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ မူ၀ါဒစိတ္ကူးထားသူမ်ား၊ လက္ရိွအခြန္ႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစဲြမႈ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေအာက္ေျခသိမ္းေျပာင္းလဲပစ္ရန္ တုိက္တြန္းေနေသာ အခုိင္အမာတည္ရိွၿပီးသားအရာမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ေထာက္ခံအားေပးေသာ အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္မွာ ကြဲျပားေကာင္း ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္၎တို႔ ေရြးခ်ယ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာ လက္ရိွပိုေနၿမဲ၊ က်ားေနၿမဲအေနအထားမွ သိသာစြာ ကြဲထြက္သြားပါလိမ့္မည္။
ယင္းခံစားခ်က္၏ အေျခခံမွာ သူ႔ဘာသာထင္ရွားျမင္သာသည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၇-၂၀၀၈  စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေနာက္ စီးပြားေရးအရ ၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအ က်ပ္အတည္းေနာက္ပုိင္း အလုပ္အကုိင္ေနရာ ကုိးသန္းေက်ာ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ေငြေၾကးအတုိးႏႈန္းနည္းသည္။ (ယင္းအတြက္ အိမ္ႏွင့္ကားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ရန္ တတ္ႏုိင္လာၾကသည္) ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈမွာလည္း သာမန္အေမရိကန္မိသားစုတစ္စုအတြက္ အခြန္ကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလုိက္ေသာ ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေနသည္။ ထို႔အျပင္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာခုနစ္ႏွစ္က အနိမ့္ဆံုးသုိ႔ က်ဆင္းၿပီးေနာက္ပုိင္း ၂၀၀ ရာခုိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ယခင္က က်န္းမာေရးအာမခံမရိွေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာမွာလည္း ယခုအခါ က်န္းမာေရး အာမခံရရိွသြားၿပီျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုသုိ႔ စီးပြားေရးသတင္းေကာင္းမ်ားမွာ မိသားစု၀င္ေငြအမွန္တကယ္တုိးတက္မႈ အားနည္းမႈႏွင့္ ဘဲစားဘဲေခ်ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း တြက္ခ်က္ၿပီးသား စစ္မွန္ေသာ မိသားစု၀င္ေငြတုိးတက္မႈ တန္႔ေနသည္မွာ ၁၅ ႏွစ္ရိွၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္ႏွစ္က အေနအထားသို႔ ျပန္မေရာက္ေသးေပ။ ၎တို႔အနက္အမ်ားအျပားမွာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ နည္းပညာသစ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပသုိ႔ အလုပ္အပ္ႏွံလုပ္ကုိင္ျခင္း (Outso-urcing) ေၾကာင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားပုိ၍ အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္လာၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ ပင္စင္ယူၿပီး အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ခ်ိန္အထိ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးမ်ား မစုေဆာင္းႏုိင္ျဖစ္လာသျဖင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ အုိ ဘားမားအစိုးရလက္ထက္ ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ ဥပေဒေၾကာင့္ ယခင္ က ၎တု႔ိေရွာင္လႊဲခဲ့ေသာ က်န္းမာေရးအာမခံပရီမီယံေၾကးမ်ား ထည့္သြင္းေနၾကရသည္။
မညီမွ်မႈဆိုေသာ အေၾကာင္းကိစၥကလည္း ရိွေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ျပႆနာမွာ မညီမွ်မႈကိစၥတစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ (မညီမွ်မႈမွ ပိုဆုိးလာေသာ္လည္း အေၾကာင္းအရာသစ္ မဟုတ္ေပ) အခြင့္အေရးနည္းပါးလာမႈျဖစ္သည္။ အေမရိကန္အိပ္မက္ေနရာ၌ လူတန္းစားခဲြျခားမႈ ၀င္ေရာက္လာသည္။ မည္သူမဆုိ အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ကုိင္မႈျဖင့္ မိမိ၏ အေျခအေနကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္သည္ဟူေသာ စံႏႈန္းေပၚတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအတြက္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်က္ေဒါသတုိ႔မွာ စီးပြားေရး ပကတိအေျခအေနႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ေဖာက္ထြင္းစီးဆင္းသြားသည္။ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာမဟုတ္ေသာ ကုိယ္ပုိုင္းဆုိင္ရာမလံုၿခံဳမႈကလည္း ရိွေနသည္။ ယင္းမွာ ရာဇဝတ္မႈအၾကမ္းဖက္၀ါဒအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕မႈလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။
လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပားမွာကဲ့သုိ႔ပင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ လားရာအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ေခတ္သစ္မီဒီယာမ်ားကလည္း အရိွတရားကို ခ်ဲ႕ကားပံုေဖာ္တတ္သည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ေခတ္မွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အသံလႊင့္ျခင္း (Broadcasting) မဟုတ္မူဘဲ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အသံလႊင့္ျခင္း (Narrowcasting) ေခတ္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားအျပားက ၎တို႔၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ ၀ါဒတို႔ကုိ အားျဖည့္ခုိင္မာေစေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားႏွင့္ ေကဘယ္႐ုပ္သံလုိင္းမ်ားကုိ ပုိမုိၾကည့္႐ႈလာၾကသည္။
ယခုအေၾကာင္းအရာအမ်ားစုမွာ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္စရာ မရိွသေလာက္ရိွသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ခံစားခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ပြဲကုိ ျဖတ္သန္းသြားၿပီး အစိုးရသစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပက္ဘေလကန္ပါတီတြင္း ႏွစ္ျခမ္းကဲြမႈမ်ားႏွင့္ ပါတီႏွစ္ခုအၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေပးအယူလုပ္ ညိႇႏႈိင္းမႈႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရး မျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပင္စင္ကိစၥစုိးရိမ္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္က်စရိတ္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ပုိမုိခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး (Free Trade) မွာလည္း အလုပ္အကုိင္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္တင္ခံေနရၿပီး ေထာက္ခံမႈက်ဆင္းလာသည္။ Free Trade ေၾကာင့္ပင္ အလုပ္အကုိင္သစ္မ်ား ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူ ေရြးခ်ယ္စရာ ပုိမ်ားလာျခင္းမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္း အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာရပ္တည္ခ်က္ကို ပုိမုိခုိင္မာလာေစေသာ္လည္း ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာကပင္ အေမရိကန္၏ အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားစြာ ရရိွခဲ့ရာ ရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးကိစၥမွာလည္း အျငင္းပြားစရာ အလြန္မ်ားျပားေနၿပီျဖစ္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ အလားအလာအလြန္နည္းပါးသည္။

ယခုႏွစ္ မႏၲေလးသႀကၤန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သ႐ုပ္ပ်က္၀တ္စားပါက ေထာင္ဒဏ္အထိ အေရးယူမည္ဟုဆို

ယခုႏွစ္ မႏၲေလးမဟာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ား သ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ပါက ေထာင္ဒဏ္အထိအေရးယူမည္ဟု မႏၲေလးခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွ ခ႐ုိင္မွဴးဒုတိယရဲ မွဴးႀကီးစိန္ထြန္းက ေျပာၾကား သည္။သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္ အစားမ်ား၀တ္ဆင္မႈတစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္  ေလ်ာ့က်ေစရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ   ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတစ္ ဆင့္ မိဘမ်ားထံသုိ႔ သတိေပး ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မည့္သူ မ်ားအေနျဖင့္ မ႑ပ္ေပၚတြင္သ ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အစားမ်ား၀တ္ ဆင္ျခင္းမရွိေစရန္ သတိေပးေနေၾကာင္း ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးစိန္ထြန္းက ေျပာသည္။
‘‘ဥပေဒအရ အေရးယူမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ သ႐ုပ္ပ်က္အ၀တ္အ စားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူလုိ႔ရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ မ႑ပ္ေပၚမွာတက္ ၿပီး အေရးယူတာမ်ဳိးဆုိရင္အဆင္ မေျပႏုိင္ဘူး။ သႀကၤန္ကာလမွာ မႈ ခင္းနည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေန တဲ့အခ်ိန္ ဒါမ်ဳိးေတြကတစ္ဆင့္ ျပႆနာေတြပုိႀကီးႏုိင္တယ္။ အရမ္းသ႐ုပ္ပ်က္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ေခအမ်ားျပည္သူစိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္အ၀တ္ အစားမ်ဳိး၀တ္ဆင္ထားသူကုိ ေတြ႕ရွိပါက သြားေရာက္သတိ ေပးျခင္း(သုိ႔မဟုတ္) ၎၏ မိဘမ်ားထံသို႔အပ္ႏွံ၍ သတိေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွသိရသည္။

သူရဲေကာင္းတို႔ တိုင္းျပည္၏ ရဲရဲေတာက္ တပ္မေတာ္

ေသြးသစၥာျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္္ 
ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္က ၁၉၄၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ဖဲြ႕စည္းစဥ္က ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ရြတ္ဆိုခဲ့ေသာ သစၥာမွာ ''ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးကို မရမခ်င္း အသက္ပင္ ေသ ေသ အေရပင္ခန္းခန္း မခဲြတမ္း မခြာတမ္း လံုးပန္းတိုက္ခိုက္ၾက မည္'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သစၥာမဆိုမီ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္တို႔က မိမိတို႔၏ လက္ေမာင္းေသြးမ်ားကို ေဖာက္ကာ စုေပါင္း သစၥာဆိုၿပီးေနာက္ ေသြးသစၥာ ေရေသာက္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ ေသြးသစၥာျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့့ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။ လက္ေမာင္း ေသြးေဖာက္၍ သစၥာဆိုၿပီး ေသြးသစၥာ ေရေသာက္ျခင္း သည္ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္းတို႔၏ လုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထပ္ဆင့္၍ ဆိုရပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့သူရဲေကာင္းတို႔၏ ထံုးကိုႏွလံုးမူ၍ ဖဲြ႕စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။သစၥာလက္နက္ကို အစဥ္စဲြကိုင္ထားသည့္ တပ္မေတာ္
သစၥာတရားသည္ တန္ခိုးအႀကီးမားဆံုးေသာ အရာျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရယူေပးႏိုင္ ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ''ကတိသစၥာ တည္ေသာခါဝယ္ ၾသဇာေလး နက္ ေပၚဆီ တက္၍ ႏြယ္ ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္သည္'' ဟူ၍ပင္ အဆိုရွိသည္။ ေခတ္အမီဆံုး၊ စြမ္းအားအျပင္းထန္ ဆံုးေသာ လက္နက္မ်ားထက္ပင္ သစၥာလက္နက္သည္ ပို၍ စြမ္းအားျပင္းထန္သည္။ ေအာင္ ျမင္မႈကို ရယူေပးႏိုင္သည္။ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္သည္ မည္မွ်ပင္ ေခတ္မီေသာ၊ စြမ္းအားျပင္း ထန္ေသာ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးထားေစကာမူ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာတရား၊ မိမိ တို႔ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာတရား ကင္းမဲ့ေနပါက စစ္ပဲြကို ႐ံႈးရမည္သာျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္သည္ ေခတ္မမီေသာ လက္နက္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားေစကာမူ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ သစၥာတရား၊ မိမိတို႔ အခ်င္းခ်င္းအေပၚ သစၥာတရား ႀကီးမားေနပါက စစ္ပဲြကို ေအာင္ႏိုင္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပဲြ၏ အႏိုင္အ႐ႈံးကို အဓိကအဆံုးအျဖတ္ ေပး ေသာ အရာမွာ စစ္လက္နက္၏ ေခတ္မီမႈက အဓိကမဟုတ္၊ တိုက္ပဲြဝင္စစ္သည္မ်ား၏ သစၥာ တရား ႀကီးမားမႈကသာ အဓိကျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ တိုက္ပဲြေအာင္ျမင္မႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ စြမ္းအား အထက္ျမက္ဆံုးေသာ သစၥာ လက္ နက္ ေလးမ်ဳိးကို ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ ယင္းသစၥာလက္နက္ ေလးမ်ဳိးမွာ ''ငါတို႔သည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ိုေသပါမည္''၊ ''ငါတို႔သည္ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ တပ္မေတာ္သားတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိ႐ိုေသပါမည္''၊''ငါ့အား အထက္မွေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ ႏွင့္တာဝန္ ကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ပါမည္''၊ ''ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္ ငါ့ႏိုင္ငံသား ငါ့တပ္မေတာ္ အတြက္ ငါ၏အသက္ကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ အဓိ႒ာန္ျပဳပါ၏'' ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဤစြမ္း အား ျပင္းထန္ လွေသာ သစၥာလက္နက္ ေလးမ်ဳိးျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး၏ ရန္သူ အေပါင္းအေပၚ တိုက္ပဲြတစ္ရာ၊ ေအာင္ပဲြတစ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ဤသစၥာ လက္နက္ေလးမ်ဳိးျဖင့္ ပင္ ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ဳိးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္ေရာင္ထြန္းေျပာင္ေသာ သမိုင္းကို ေရးခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ေပးဆပ္လိုသည့္ တပ္မေတာ္
ေလာက၌ လူ ႏွစ္မ်ဳိး ႏွစ္စားရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးမွာ ေလာက ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မိမိဘဝ ကိုေပးဆပ္သူ၊ စေတးသူျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မ်ဳိးမွာ မိမိဘဝ ေကာင္းက်ဳိး အတြက္ ေလာက ကို ေပးဆပ္ေစသူ၊ စေတးေစသူျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးေကာင္းက်ဳိး အတြက္ မိမိ၏ဘဝကို ေပးဆပ္သည့္၊ စေတးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္သည္။ မိမိေကာင္းက်ဳိး အတြက္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးကို စေတးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမဟုတ္ေခ်။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိး၏ ေကာင္း က်ဳိးအတြက္ လိုအပ္သည့္စြန္႔စားမႈမွန္ သမွ်ကို ရဲဝံ့စြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စြန္႔လႊတ္မႈမွန္သမွ်ကို ဂုဏ္ယူစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ယခုႏွစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ေပးလွဴခဲ့ေသာ က်ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ အေရအတြက္ကား ရာေထာင္ေသာင္းမက ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္ၿပီး မသန္မစြမ္းဘဝကို ခံယူသြားသည့္ အေရအတြက္ကလည္း မ်ားလွေခ်သည္။ ဤသို႔ မ်ားျပားလွေသာ စစ္သည္မ်ားက မိမိတို႔၏ အသက္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ကုိယ္လက္အဂၤါ မ်ားကိုလည္းေကာင္း ေပးလွဴခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယေန႔ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္၊ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္အလံ၊ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း၊ ကိုယ္ပိုင္တပ္မေတာ္ စသည့္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ား အျပည့္အဝျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္ ခံ့ညားဝင့္ၾကြား စြာ ရပ္တည္ ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ အနာခံဘဝျဖင့္ ရပ္တည္သည့္ တပ္မေတာ္
တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအေပၚ အသာစံဘဝမ်ဳိးကို မရယူပါ။ အနာခံ ဘဝမ်ဳိးကိုသာ ရယူပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ အသာစံသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမဟုတ္ပါ။ အၿမဲအနာခံသည့္ အဖဲြ႕အစည္းသာျဖစ္သည္။ အမိႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္ နက္ ျပည္တြင္းစစ္အႏၲရာယ္ ေပၚေပါက္သည္။ ျပည္ပ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားက အမိႏိုင္ငံ တြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အစည္းတခ်ဳိ႕ စတင္ ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ၾကသည္။ ရရွိၿပီးသားလြတ္လပ္ေရး ျပန္လည္ဆံုး႐ံႈးမည့္ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က လြတ္လပ္ေရး မဆံုး႐ံႈးရေစရန္ တိုက္ပဲြ မ်ားကိုမလြဲမေသြ ဆင္ႏႊဲရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရယူရန္အတြက္ စစ္သည္မ်ား၏ အသက္ ေပါင္း မ်ားစြာကို ေပးဆပ္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ စစ္ပဲြမ်ား တြင္လည္း စစ္သည္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ကို ဆက္လက္ ေပးဆပ္ရျပန္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ အသက္ေပး လွဴသြားခဲ့ေသာ က်ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ အ႐ိုးစုမ်ားသည္ အမိႏိုင္ငံ ၏ ေတာေတာင္ေရေျမ အႏွံ႔တြင္ ယခုတိုင္ တည္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ က်ဆံုးစစ္သည္မ်ား၏ အ႐ိုးစု မ်ားျဖင့္ အမိႏိုင္ငံ၏ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း တစ္ေလွ်ာက္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံလွ်င္ ရႏိုင္သည့္အေျခအေန တြင္ရွိသည္။ ဤသို႔အေရ အတြက္မ်ားျပားလွစြာ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား အနစ္နာခံခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အမိႏိုင္ငံ၏ ပထဝီေျမပံုသည္ မူလအရြယ္အစား အတိုင္း အေျပာင္းအလဲ မရွိဘဲ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေျမပံုေပၚတြင္ အထင္ကရ ဆက္လက္တည္ ရွိေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ မွီခိုအားထားရာ တပ္မေတာ္
ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝသည္ တည္ၿငိမ္သည္၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရသည္၊ ေအးခ်မ္းသာယာမႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ ေအး ခ်မ္းေသာ ဘဝ မ်ဳိးကို ပိုင္ဆိုင္သည္ကို မတင္ျပမီ ႏိုင္ငံမဲ့ဘဝျဖင့္ ဒုကၡပင္လယ္ ေဝေနၾကရသူမ်ား၏ အျဖစ္ကို တင္ျပလိုသည္။ ကမၻာေပၚရွိ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္မီးလွ်ံႀကီး ေတာက္ေလာင္ၿပီး ေသြးေခ်ာင္းစီးေနသည္။ တိုက္ပဲြမ်ားအၾကား အသက္ကို လုေျပးရင္း မိ တကဲြ၊ ဖတကဲြျဖစ္ကာ မိသားစုၿပိဳကဲြေနၾက သည္။ လူမမယ္ ကေလးမ်ား မိမဲ့ဖမဲ့ ျဖစ္ေနၾက သည္။ မိမိႏိုင္ငံ၊ မိမိလူမ်ဳိး၏ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ကို စြန႔္ပစ္ၿပီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံရေရးအတြက္ အသနားခံေနၾကသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ် လက္မခံသည့္အတြက္ ေရေမ်ာ ကမ္းတင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ စားရမဲ့၊ ေသာက္ရမဲ့၊ ခိုနားရာမဲ့ဘဝျဖင့္ လူျဖစ္ေသာ္လည္း လူႏွင့္ တူေအာင္မေနရသည့္ ဘဝမ်ဳိးကို ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဘဝမ်ဳိးကို မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနၾကပါသနည္း။ အေျဖမွာရွင္းပါသည္။ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၏ တပ္မ ေတာ္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း စည္းလံုးမႈႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးသည္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံအတြင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ အသ နားခံ ေနစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔၏ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္အတိုင္း တည္ၾကည္ ခံ့ညားစြာေနႏိုင္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္တြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ႏိုင္ ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိမႈ တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္ မွန္ကန္သည့္ တပ္မေတာ္
ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိသည့္ တပ္မေတာ္၏ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္တို႔သည္ မွန္ကန္ မြန္ျမတ္သည္။ ဥပမာတစ္ခုကို ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပရမည္ဆိုပါက တပ္မေတာ္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဒို႔တာဝန္ အေရးသံုးပါးပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကဲြလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကဲြမည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကဲြလွ်င္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ေပ်ာက္ကြယ္မည္။ ဤ အေျခအေနမ်ဳိးကို အျဖစ္ခံ၍မရ။ အခ်ိန္မီ တားဆီးကာကြယ္ရမည္။ မတားဆီး၊ မကာ ကြယ္ႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး ေပ်ာက္မည္။ ဤယံုၾကည္ခ်က္သည္ တပ္မေတာ္၏ ယံု ၾကည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးကို အေပ်ာက္မခံႏုိင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒို႔တာဝန္ အေရး သံုးပါးကို ဖ်က္ဆီး ေႏွာင့္ယွက္ သူ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း မွန္သမွ်ကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားရမည္။ ဤခံယူခ်က္သည္ တပ္မေတာ္၏ ခံယူခ်က္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့စြာ ဆက္ဆံသည္။ သို႔ေသာ္ သိမ္ငယ္စြာ မည္သူ႔ကိုမွ် မဆက္ဆံပါ။ တပ္မေတာ္သည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ဥာဏ္အျပည့္အဝႏွင့္ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေယာ ယိမ္းလိုက္၊ ဘသားယိမ္းလိုက္ အဖဲြ႕အစည္းမဟုတ္ပါ။ တပ္မေတာ္သည္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ကို ေအာင္ျမင္သည္အထိ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႏြား၏ ဦးခ်ဳိမွ ႏို႔ညႇစ္သည့္ အျပဳအမူမ်ဳိး မျပဳလုပ္။ တပ္မေတာ္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သႏၷိ႒ာန္ ခိုင္မာပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းမာမိုက္မဲျခင္းမရွိပါ။ တပ္မေတာ္သည္ တိက်ျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုဆက္ ဆံပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေမာက္မာစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမျပဳပါ။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိး၏ အားကိုးအားထားျပဳရာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ သည္။ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္သားကဲ့သို႔ မာေက်ာႀကံ့ခိုင္ေနရမည္။ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ မားမားမတ္မတ္၊ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္၊ တည္တည္ၾကည္ၾကည္ ရပ္တည္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အစဥ္ႏုပ်ဳိေနေသာ တပ္မေတာ္
အမိႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ တပ္မေတာ္ ထူေထာင္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၅ ႏွစ္တိုင္ခဲ့ၿပီ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တပ္မေတာ္ မအိုေသးပါ။ အစဥ္ႏုပ်ဳိလန္းဆန္းဆဲ၊ တက္ၾကြဆဲ၊ အားမာန္ အျပည့္ ျဖင့္ ခ်ီတက္ဆဲျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔တပ္မေတာ္ အင္အား မကုန္ခန္းေသးပါ။ ပိုမိုေခတ္မီ၊ ပိုမို အင္အား ႀကံ့ခိုင္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအေပၚ ထားရွိသည့္သစၥာ မပ်က္ျပယ္ပါ။ ပိုမိုႀကီးမား ေသာ သစၥာတရား ရွိေနပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အေျခအေန ဆိုး အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးေနရသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ဆိုး၊ အေျခ အေနဆိုးမ်ားကို တပ္မေတာ္က ေအာင္ပဲြမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္သည္။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ လည္း ပိုမိုႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ အေျခအေနဆိုးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရဦးမည္။ ယင္းတို႔သည္ တပ္မေတာ္အတြက္ အနာဂတ္ ေအာင္ပဲြမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ သစၥာ၊ သူရ၊ သိပၸ၊ သီလ စသည့္ အရည္အခ်င္း မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ''ဘဲအုပ္ကတစ္ရာႏွစ္ရာ မေဗဒါက တစ္ပင္တည္း၊ အယက္အကန္ခံလို႔ ေဗဒါပ်ံ အံကိုခဲ ပန္းပန္လ်က္ပဲ''ဟုဆိုႏိုင္ သည္။ ျပႆနာ၊ အႏၲရာယ္၊ အခက္အခဲတို႔က ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တပ္မေတာ္ကမူ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ဳိးအတြက္ ေအာင္ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ပန္ဆင္လ်က္ ခ်ီတက္ဆဲ ရွိေနပါသည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကို ဦးစားေပးလုပ္ရန္ အလုပ္သမားအဖဲြ႕မ်ားဆို

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြေပးေရးႏွင့္ ဥပေဒမ်ားထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ က်င့္သံုးေပးေရးတို႔ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အလုပ္သမားအဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က အႀကံျပဳသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သမားအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေပါမ်ားလာပါက ျပႆနာအမ်ားစုမွာ ေျပလည္သြားႏုိင္၍ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (MICSTUSF) ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။
‘‘အလုပ္အကိုင္ေပါရင္ အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာပိုရလာမယ္။ ဝင္ေငြပိုင္းအေနနဲ႔လည္း တုိးလာမယ္။ ဒါဆုိရင္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာေတြက အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ က်သြားမွာပါ’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား လက္ေတြ႕က်က် က်င့္သံုးမႈအားနည္းခဲ့ျခင္းအေပၚ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ဟု အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္က်င့္သံုးျခင္းမရိွရန္ ဥပေဒ၏အသံုးဝင္မႈကို ရရွိခံစားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု ဆုိသည္။

ယေန႔ အစိုးရအာဏာလႊဲေျပာင္းမည္

သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားမည္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သစ္ ဦးထင္ေက်ာ္၏ပထမအႀကိမ္ ႏုိင္ငံေတာ္အေျချပ မိန္႔ခြန္းကို ယေန႔(မတ္လ ၃၀ ရက္)တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္၌ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရထံမွ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူမည္ျဖစ္သည္။မတ္လ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အ စိုးရအဖြဲ႕သစ္ေခါင္းေဆာင္ သမၼ တသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အပါအဝင္ ဒုတိယသမၼတမ်ားႏွင့္ အစိုးရအ ဖြဲ႕ဝင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား က ကတိသစၥာ ျပဳၾကမည္ျဖစ္ သည္။
အစိုးရ အဖြဲ႕သစ္ ေခါင္း ေဆာင္ သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိသစၥာ ျပဳၿပီးေနာက္ ၎၏ အစိုးရ လက္ထက္၌ ေဆာင္ရြက္မည့္ မူဝါဒမ်ားပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေျချပမိန္႔ခြန္းကို ပထမဆုံုးအ ႀကိမ္ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္သည္။သမၼတသစ္၏မိန္႔ခြန္းတြင္ လာမည့္ အစိုးရသစ္ငါးႏွစ္သက္ တမ္းအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္မည့္ က႑မ်ားအ ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္၏ႏုိင္ငံျခား ေရးမူဝါဒမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား လိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္အ ျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံထားရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခံထားရသူမ်ားက ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္္ေတာ္နာယကႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကား ျခင္းတို႔ကို ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား (News Channel)၊ လႊတ္ေတာ္ (Channel)ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံေရဒီ ယိုအစီအစဥ္တုိ႔မွ ယင္းေန႔နံနက္ ၁၀ နာရီမွစ၍ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္ လႊင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
သမၼတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက သမၼတအိမ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ ကာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ လက္ရွိအစိုး ရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္ သည္။  ယင္းေနာက္ သီဟာသန ပလႅင္ေရွ႕တြင္ သမၼတတစ္ဦး၏ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္ေသာ ေရႊ စလြယ္ကို လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္က အစိုး ရအဖြဲ႕သစ္ေခါင္းေဆာင္ သမၼတ သစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အား လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။
မတ္လ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ က်င္းပမည့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနား ကို MRTV News Channel ႏွင့္ ျမန္မာ့အသံေရဒီယိုအစီအစဥ္တို႔ မွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား ျခင္းႏွင့္ သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ အာဏာလဲႊဲေျပာင္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္ ျမက္ခင္းျပင္၌ ညစာစားပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

"အီဂ်စ္ေလယာဥ္အပိုင္စီးသူ အၾကမ္းဖက္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရွိႏိုင္ဟုဆို"

အီဂ်စ္ ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္ကို အပိုင္စီးထားသည့္ အမ်ိဳးသားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳး မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုက္ပရပ္စ္ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းပိုင္ MS181ကို အပိုင္စီးကာ ဆိုက္ပရပ္စ္သို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ဆင္းသက္ေစခဲ့သည့္ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားသည္ ခရီးသည္ အမ်ားစုႏွင့္ အနည္းဆံုး ေလယာဉ္ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ေလးဦးႏွင့္ ေလယာဉ္ အမႈထမ္းအခ်ိဳ႕ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ျပန္ေပးသမားက ၎၏ ဇနီးေဟာင္းျဖစ္သူ ဆိုက္ပရပ္စ္ ႏုိင္ငံသူ အမ်ိဳးသမီးကို ေခၚေပးရန္ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္ အီဂ်စ္ေလယာဉ္မွ ခရီးသည္အမ်ားစု ျပန္လြတ္လာ


အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းပိုင္ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္အမွတ္ MS181ကို ျပန္ေပးဆြဲထားသည့္ အီဂ်စ္အမ်ိဳးသားက ခရီးသည္ အမ်ားစုကို ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသည္ အခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲဟု သိရသည္။
ျပန္ေပးသမားသည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎သည္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသား မဟုတ္သူ ခရီးသည္ ၄ ဦးႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ေလယာဉ္သည္ မူလက အလက္ဇႏၵရီးယားမွ ကိုင္႐ိုသို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္းေသာ္လည္း ျပန္ေပးသမား၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဆိုက္ပရပ္စ္ေတာင္ပိုင္းရွိ လန္ကာရာ ေလဆိပ္တြင္ ဆိုက္ကပ္ၿပီး ပိတ္မိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အီဂ်စ္ေလေၾကာင္းလုိင္းက ေလယာဥ္ေပၚ လုိက္ပါသြားသူ ၈၁ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး ခရီးသည္ အမ်ားစု လြတ္ေျမာက္လာၿပီဟု အတည္ျပဳ ေၾကညာသည္။ မ်က္ျမင္မ်ားကလည္း ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားသည္ ဘတ္စ္ကားတစ္စီး
ေပၚတက္ကာ အခင္းျဖစ္ရာ ေနရာမွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခရီးသည္ တစ္ဦးက ျပန္ေပးသမားသည္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ား ပါရွိသည့္ ခါးပတ္ကို ဝတ္ဆင္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။

ေလယာဥ္ကို ျပန္ေပးဆြဲရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို တိတိက်က် မသိရေသးေသာ္လည္း ဆိုက္ပရပ္စ္ မီဒီယာမ်ားက ျပန္ေပးသမား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ခိုလံႈခြင့္ရေရး ကဲ့သို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အတည္မျပဳႏိုင္ေသးေခ်။
လတ္တေလာတြင္ လန္ကာရာ ေလဆိပ္ကို ပိတ္ထားရၿပီး ေလဆိပ္သို႔ ပ်ံလာသည့္ ေလယာဥ္မ်ားကို အျခားေလယာဥ္ကြင္းမ်ားသို႔ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ဆင္းသက္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
Ref: CNN