Monday, August 31, 2015

ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဒီခ်ဳပ္ကန္႔ကြက္မည္


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပးေဟာေျပာေသာခရီးတြင္ လူအခ်ိဳ႕ ဆႏၵျပ၊ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က ေဒသခံမ်ားအား ေငြႏွင့္ဆန္ေပးထမင္းေကြၽးကာ ဘုရားဖူးေခၚေဆာင္မႈလည္းရွိ
 ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလမေရာက္မီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ မဲဆြယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကားသည္။
ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၿမိဳ႕နယ္ေလးခုရွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္စဥ္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ျပည္သူတစ္ဦးကပါတီမ်ားအ ေနျဖင့္ရပ္ရြာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကိုအေၾကာင္း ျပၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈရွိလားဟု ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေမးျမန္း ခဲ့ရာ..

ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာေန႔ အခမ္းအနား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးရန္ ေထရ၀ါဒကြန္ရက္ ေတာင္းဆို


 ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ျပဳရန္အတြက္ အစိုးရကို ေတာင္းဆို ေၾကာင္း ေထရ၀ါဒဓမၼကြန္ရက္က ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာ သာေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
ေထရ၀ါဒ ဓမၼကြန္ရက္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ေန႔အခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၁၃ မွ စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း အစိုး ရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ က်င္းပ ခြင့္မျပဳဘဲ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာေန႔ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ က်င္းပခြင့္မျပဳ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ရက္သဘာပတိ  ဓမၼစကၠဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာ ၾကားသည္။
ေထရ၀ါဒဓမၼကြန္ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အဖြဲ႕ခြဲမ်ား၊ မေနာျဖဴ၊ ဗ လငါးတန္၊ မ်ိဳးခ်စ္ေသြး၊ ၀ံသပါ လ စသည့္ လူမႈေရးပရဟိတအဖြဲ႕ ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၂၀၁၃၌ စတင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အိမ္ေထာင္ရွိလ်က္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ေထာင္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရႏိုင္


ထိမ္းျမားမႈအတည္ျဖစ္ ေနစဥ္ ထပ္မံ၍ ထိမ္းျမားမႈျပဳပါ က (သို႔မဟုတ္)လင္မယားအျဖစ္ တရားမဝင္ ေနထုိင္ေပါင္းသင္း ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ခုနစ္ ႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ် မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ပါဝင္သည့္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္သံုးျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္ သည္။
ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ ေစ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာအရျဖစ္ ေစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရျဖစ္ေစ လင္ႏွင့္မယား တစ္ဦး(သို႔မဟုတ္) တစ္ဦးထက္ပို၍ တရားဝင္ထိမ္း ျမားၿပီးသည့္ ေယာက်္ား(သို႔မ ဟုတ္)မိန္းမသည္ အဆိုပါထိမ္း ျမားမႈ တည္ၿမဲေနစဥ္ ကာလအ တြင္း ဤဥပေဒအာဏာ တည္ သည့္ေန႔မွစ၍ အျခားသူတစ္ဦး ႏွင့္ထပ္မံထိမ္းျမားျခင္းမျပဳရ (သို႔ မဟုတ္)လင္မယားအျဖစ္ တရား မဝင္ေနထုိင္ေပါင္းသင္းျခင္းမျပဳ ရဟု တားျမစ္ထားသည္။ အဆိုပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ပါကလည္း ခုနစ္ႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ ေၾကာင္း အဆိုပါ ဥပေဒတြင္ ျပ ႒ာန္းထားသည္။

အရပ္သားကို မဖြယ္မရာ ျပဳလုပ္သည္ဟု စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ စခန္းမွဴးတစ္ဦးတုိင္ၾကားခံရ


ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ဆုိင္ကယ္ စီးရင္း သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ဆဲ ဆိုသြားသည့္ အရပ္သားတစ္ဦး ကို ဖမ္းဆီး၍ မဖြယ္မရာ ဆက္ ဆံခဲ့သည္ဟုဆိုကာ သဲကုန္းၿမိဳ႕ နယ္ အင္းမနယ္ေျမ ရဲစခန္းမွဴး အား အေရးယူေပးရန္ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲခ်ဳပ္ တို႔ထံ တုိင္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ ညပိုင္း တြင္ အင္းမနယ္ေျမရဲစခန္းေရွ႕ ရန္ကုန္-ျပည္ကားလမ္းမႀကီး ေပၚတြင္ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးႏွင့္ သူ ငယ္ခ်င္းတစ္ဦးသည္ ဆုိင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္သြားရင္း အခ်င္းခ်င္း ဆဲဆိုသြားေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ႏွစ္ဦး ကို အင္းမနယ္ေျမရဲစခန္းမွ ရဲ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက လုိက္လံရွာေဖြ ကာ ရဲစခန္းသို႔ ေခၚယူခ့ဲျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဖမ္းဆီးခံရသူ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး၏ အေဒၚေဒၚခင္ခင္ညိဳက ေျပာသည္။