Saturday, April 12, 2014

သႀကၤန္ ပြဲေတာ္အတြင္း ယာဥ္ကိုေဘး ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၴဳျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမ့ဲ လုပ္ရပ္သာျဖစ္

Photo: သႀကၤန္ ပြဲေတာ္အတြင္း ယာဥ္ကိုေဘး ျဖစ္ေစေသာ အရာဝတၴဳျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းသည္ အက်ဳိးမ့ဲ လုပ္ရပ္သာျဖစ္
Saturday, April 12, 2014

မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မည့္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ေနထုိင္ ၾကေသာ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ၾကေတာမည္ ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ ကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ ေရမိုးခ်ိဳးေပးျခင္း၊ လက္သည္း ေျခသည္းမ်ား ညႇပ္ေပးျခင္း၊ ရဟန္းခံရွင္ျပဳ ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္ျခင္း၊ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ တည္ျခင္း၊ သႀကၤန္ထမင္း၊ မုန္႔လံုးေရေပၚ စသည့္ အေကြၽးအေမြး မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾကသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ေရကစားမ႑ပ္ မ်ားတြင္ ေရပက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ကာ အက၊ အခုန္ သီခ်င္း ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျဖင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဆခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေရထဲတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ ပင္ပြားမ်ား၊ မိႈ႕မ်ားကို ထည့္၍ ေရေလာင္းေရပက္ တတ္ၾကသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ေရခဲမ်ား ထည့္၍ ေအးစက္ေနေသာ ေရမ်ားျဖင့္လည္း ေလာင္းတတ္ၾကသည္။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္၍ ေရပက္ရာတြင္ ေရပက္ခံေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ ေသာ္လည္း လံုၿခံဳမႈခ်ဳိးေဖာက္၍ ေဘးျဖစ္ေစေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ထိခိုက္ အနာတရ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ဝတၴဳတစ္ခု (ေရခဲတံုးေသးမ်ား၊ သစ္သားစမ်ား)ကို ေရႏွင့္ေရာ၍ ပက္မိလွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရ ႏုိင္သည္။

ယခုလို မဟာသႀကၤန္ကာလ မတိုင္မီ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမ်ားက ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏွစ္သစ္ကူး ေရကစား ပြဲေတာ္ ဆင္ႏႊဲေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိရေအာင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေပးထားသည္။

ေရထဲတြင္ ညစ္ညမ္းသည့္ အရည္၊ ေရခဲတံုး အေသး၊ အႀကီး၊ အက္စစ္၊ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရ၊ သစ္တိုသစ္မ်ား၊ ခဲမ်ား၊ သဲမ်ားႏွင့္ လူကိုေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အရာဝတၳဳ တစ္ခုခု ကို ေရာ၍ေလာငး္ ပကၾ္ကမည္ဆိုလွ်င္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္၍ သတိထား ဆင္ျခင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက ရာဇသတ္ႀကီး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉-က အရ တရားစြဲဆုိ ခံရႏုိင္၍ ယင္းဥပေဒ မူရင္းအား တင္ျပရပါလွ်င္ ရာဇသတ္ႀကီး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉-က တြင္ မည္သူမဆို ယာဥ္တစ္စီးစီး၌ စီးနင္းလာသူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ လံုၿခံဳမႈကို ေဘးျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အႀကံျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ျ့ဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ား ျပည္သူဆိုင္ရာ ေနရာ၌ ယာဥ္တစ္စီးကို သစ္သာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခဲျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက္စစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တျခား အရာဝတၴဳျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ပစ္ခတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုယာဥ္ တစ္စီးစီးေပၚ၌ ထုိအရာ တစ္ခုခုကို က်ေစလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္းအထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္ ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ ရွိေသာ သႀကၤန္ပြျေတာ္တြင္ ေအးခ်မ္းေပ်ာ္ရင္စြာျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ ၾကေစရန္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း ၿမိဳ႕အႏွံ႕ ေရပက္ခံ လည္ ပတ္ေနေသာ ယာဥ္ကို ေဘးျဖစ္ေစေသာ ၀တၳဳျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳမိေအာင္ ဆင္ျခင္မႈ သတိတရားမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက ေစလိုပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါ သည္။ ။

ျမ၀တီ
မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မည့္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ ေနထုိင္ ၾကေသာ ႏုိင္ငံ သူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ၾကေတာမည္ ျဖစ္သည္။ သႀကၤန္ကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးျခင္း၊ ေရမိုးခ်ိဳးေပးျခင္း၊ လက္ သည္း ေျခသည္းမ်ား ညႇပ္ေပးျခင္း၊ ရဟန္းခံရွင္ျပဳ ဒုလႅဘရဟန္း ၀တ္ျခင္း၊ ဥပုသ္သီလ ေစာင့္ တည္ျခင္း၊ သႀကၤန္ထမင္း၊ မုန္႔ လံုးေရေပၚ စသည့္ အေကြၽးအေမြး မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾကသည္။

ျမန္မာျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေျပာ

Photo: ျမန္မာျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ေျပာ
Saturday, April 12, 2014

အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အကဲဆတ္ၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆံုးဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုတခုျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ Willy Brandt ဆုကို လက္ခံရယူတုန္း သူက အခုလို ေျပာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ မထြန္းကားေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ တည္ေထာင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတာ့ ရေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့လည္း အခုထိေတာ့ မတည္ေထာင္ရေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်မတို႔မွာ အခြင့္အေရး ရေနၿပီ။ ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္း ရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်ိန္က က်မတို႔အတြက္ အရမ္းကို အကဲဆတ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ အရမ္းကို အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ကာလတခုျဖစ္ပါတယ္။”

ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားကို ဘာလင္ၿမိဳ႕က SPD ပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိရာ Willy Brandt House မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပါလီမန္အမတ္ေတြ၊ သံတမန္ေတြ၊ ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဂ်ာမနီ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တိုု႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဆုုလက္ခံ အခမ္းအနားမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကိုု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖိုု ့လိုုအပ္တယ္ဆိုုတဲ့ အေၾကာင္းကိုု လည္း ေျပာ သြားပါတယ္။

“စစ္အစိုးရက ေရးဆြဲ ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ ဆုိရင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီဘူး။ စစ္တပ္ကိုလည္း အထူးအခြင့္ အေရး ေပးထားတယ္ဆုိတာ သတိထားမိၾကပါ လိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ က်မတို႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အဓိက စိန္ေခၚခ်က္ကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီိမုိကေရစီစံႏႈန္းေတြ အျပည့္အ၀ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံတခုျဖစ္လာေအာင္ ဒီဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ဒါဟာ သူ႔ရဲ႕ ပထမဆံုုး ဂ်ာမဏီႏိုုင္ငံခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမန္ သမၼတနဲ႔ ဂ်ာမန္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္တိုု႔ကိုုလည္း သီးျခားစီ ေတြ႔ဆံုုခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဧၿပီ ၁၃ ရက္ေန႔မွာေတာ့ Free University of Berlin မွာ ဂ်ာမနီေရာက္ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖိုု႔ စီစဥ္ထားၿပီး ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကို ခရီးဆက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ
အခုအခ်ိန္ဟာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အကဲဆတ္ၿပီး အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံသို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၂၀၀၀ ေစလႊတ္မည္

ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီက ဗဟိုအာဖရိကသမၼတႏိုင္ငံသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ဝဝဝ ေစလႊတ္ ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ ေပါင္စတာလင္ ၁ သန္းခြဲ ေထာက္ပံ့ခဲ့

ၿဗိတိန္နိုင္ငံက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လက္ရွိအေျခအေနကို ၿဗိတိန္နိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ဓနသဟာယရံုးကထုတ္ျပန္ရာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး မႈ လုပ္ငန္း စဥ္ေတြမွာ အသံုးျပဳဖို႔အတြက္ ေပါင္စတာလင္ ၁ သန္းခြဲေထာက္ ပံ့ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္


ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ပိုင္း) မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ နမ့္ပန္ေက်းရြာ အုပ္စု ငါးေဟေက်းရြာတြင္ ဧၿပီ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ပိုင္းက ၄င္းရြာေန ဦးေလာတား၏ ေနအိမ္၌ ထမင္းခ်က္ရာမွ မီးကူးစက္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး လူေနအိမ္ ၆၂ လံုး၊ ဆိုင္ကယ္ ၁၂ စီး၊ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ ေလးစီး၊ လက္တြန္း ထြန္စက္ေျခာက္စီးႏွင့္ ဆန္စက္ ၁ဝ လံုး မီးေလာင္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူ ၃၂၅ ဦး အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သႀကၤန္ကာလ ကားစင္းလံုးငွားမႈ ေလ်ာ့က်

 ျပည္ပက ကားမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳလုိက္သျဖင့္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အတာသႀကၤန္ကာလအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ကားျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ ကားစင္းလံုးငွားရမ္းႏႈန္းသည္ ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ဆင္းသြားၿပီး ဘုရားဖူးထြက္ရန္ ငွားသူသာ မ်ားျပားသည္ဟု ကားငွားရမ္းသည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။

အႏုပညာရွင္ေတြကို သႀကၤန္ကာလအတြင္း ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လႊာထုတ္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ံုး

ျမန္မာႏုိင္ငံအစည္းအ႐ံုးက မဟာသႀကၤန္ကာလ အတြင္း ျမန္မာ့႐ုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ လြန္ကဲ တဲ့  ၀တ္စား ဆင္ယင္မႈေတြ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လႊာကို ဧၿပီလ(၈)ရက္ေန႔မွာ ထု တ္ျပန္ခဲ့ တယ္ လုိ႔ ရပါတယ္။အခုလုိအႏုပညာရွင္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိႈးေဆာ္လႊာ ထုတ္ရျခင္းကေတာ့ အႏုပညာ ရွင္ေတြ ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စံျပျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအႏုယူမႈမမွားေစဖုိ႔ရည္ရြယ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီမရေသးဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Photo: ျမန္မာနိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီမရေသးဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
Saturday, April 12, 2014

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာကို နိုင္ငံတကာက ႀကိဳဆိုၾကေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီမရေသးဘူးလို႔ NLD အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေန႕က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။
ဂ်ာမနီနိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ Willy Brandt လူ႔အခြင့္အေရးဆု လက္ခံတဲ့ အခမ္းအနား မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီလိုေျပာၾကား လိုက္တာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္း က်တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ အရင္ကစစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ ပံုေသအေတြးအေခၚေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေန တုန္းပဲလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေျပာပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရင္အစိုးရလက္ထက္က အဖြဲ႕ဝင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဝတ္ေလးလဲရံုနဲ႔၊ ဆိုလိုတာက စစ္ဝတ္စံုကို အရပ္အဝတ္အစားေျပာင္းၿပီး လဲဝတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အသားက်ေနတဲ့ အေတြးအေခၚ အလိုအေလ်ာက္ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ပါဘူး လို႔ ေျပာသြားတာပါ။ ျမန္မာအစိုးရကို ကမၻာက ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းပါတယ္။

အစိုးရဟာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျပည္ေထာင္စုကို ေရွးရွဳသြားခ်င္ တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး အာဏာရွင္နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံကို သြားခ်င္သလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္တပ္ကို အထူးအခြင့္အေရးေပးထားပဲလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

RFA Burmese
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာကို နိုင္ငံတကာက ႀကိဳဆိုၾကေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီမရေသးဘူးလို႔ NLD အမ်ိဳး သားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မေန႕က သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

အင္အားႀကီး ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ႏုိင္ေသာ ၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည္႕မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အင္အားႀကီး ငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္ႏုိင္ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမႈ မ်ား ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံ အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရ သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ KNU နယ္ေျမအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈအားေပး၊ အမ်ိဳးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကား

Photo: ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ KNU နယ္ေျမအတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈအားေပး၊ အမ်ိဳးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္သူမ်ား အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကား
Saturday, April 12, 2014

ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၊ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E. Jackson ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ KNU ဒူပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဖဒိုေ႐ႊေမာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံခဝန္ ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယင္းေက်း႐ြာ၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူေနသည့္ အိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ စာရင္းစစ္ စာရင္းေကာက္ ဆရာမမ်ားက ေနအိမ္ရွိ မိသားစုမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္း ေကာက္ယူေနမႈကို ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည္။

ယင္းေနာက္ က်ဳံခဝန္ေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဓမၼာ႐ုံ၌ သန္းေခါင္ စာရင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ရွင္းလင္းပြဲကို က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ကရင္ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနမႉး ဦးထိန္ဝင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနမႉး ဦးသန္းဝင္းတို႔က ျပည္နယ္မ်ား အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူမႈ အေျခအေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံး ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး KNU ဒူပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဖဒိုေ႐ႊေမာင္းက သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ KNU အဖြဲ႕အစည္းမွ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ယခင္ကာလမ်ားက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈမရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ အားလုံးအား ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသူမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္းျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ UNFPA ႏွင့္ UNDP တို႔မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား ေလ့လာခြင့္ ရရွိၿပီး KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔မွလည္း ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဒီး၊ တံခြန္တိုင္၊ ခလယ္၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ဘုရားငါးဆူ စသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ သြားေရာက္၍ ေက်း႐ြာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား၊ စာရင္းစစ္ စာရင္းေကာက္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ကာ ႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းတြင္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူၾကရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ သႀကၤန္အႀကိဳ အတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္းကာ "ျပည္သူ အားလုံး ပါဝင္လို႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ၾကစို႔" ဟူေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေဆာင္ပုဒ္ကို သံၿပိဳင္ သီဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္းစဥ္
The Mirror Daily
ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီသည္ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလ သမဂၢ ဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး၊ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ Ms. Janet E. Jackson ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ KNU ဒူပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဖဒိုေ႐ႊေမာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီ ၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲက ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံခဝန္ ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယင္းေက်း႐ြာ၏ သန္းေခါင္စာရင္း ေနာက္ဆုံး ေကာက္ယူေနသည့္ အိမ္သို႔ သြားေရာက္၍ စာရင္းစစ္ စာရင္းေကာက္ ဆရာမမ်ားက ေနအိမ္ရွိ မိသားစုမ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ေမးခြန္း မ်ား ေမးျမန္း ေကာက္ ယူေနမႈ ကို ၾကည့္႐ႈ အားေပးသည္။

ယင္းေနာက္ က်ဳံခဝန္ေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ဓမၼာ႐ုံ၌ သန္းေခါင္ စာရင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ရွင္းလင္း ပြဲကို က်င္းပရာ ေရွးဦးစြာ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ကရင္ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနမႉး ဦးထိန္ဝင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ဦးစီးဌာနမႉး ဦးသန္းဝင္းတို႔က ျပည္နယ္မ်ား အတြင္း သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူမႈ အေျခ အေနမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံး ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္း လင္း တင္ျပၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး KNU ဒူပလာယာခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ဖဒိုေ႐ႊေမာင္းက သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ KNU အဖြဲ႕အစည္းမွ ပူးေပါင္း ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ား ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ယခင္ကာလမ်ားက တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ မရွိေသာ ေနရာေဒ သ မ်ားအား သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေနရာအႏွံ႔အျပား၌ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္ စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရရွိလာသည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ေရး အတြက္ ထိေရာက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္း လုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူ အားလုံးအား ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳး တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ ေဆာင္ ႐ြက္ၾကသူမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္းျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္း လင္း ေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ UNFPA ႏွင့္ UNDP တို႔မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ ယူမႈ လုပ္ငန္းစဥ္အား ေလ့လာခြင့္ ရရွိၿပီး KNU အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ ရသည့္အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ ပါေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔မွလည္း ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၾကၿပီး ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဒီး၊ တံခြန္တိုင္၊ ခလယ္၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ဘုရားငါးဆူ စသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ လွည့္လည္ သြားေရာက္၍ ေက်း႐ြာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား၊ စာရင္းစစ္ စာရင္းေကာက္မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ကာ ႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းတြင္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္း လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသည့္ အတြက္ ဂုဏ္ယူၾကရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကသူမ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ သႀကၤန္အႀကိဳ အတာေရမ်ား ပက္ဖ်န္းကာ "ျပည္သူ အားလုံး ပါဝင္လို႔ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ၾကစို႔" ဟူေသာ သန္းေခါင္စာရင္း ေဆာင္ပုဒ္ကို သံၿပိဳင္ သီဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သတင္းစဥ္
The Mirror Daily

ေတာင္ကုိရီးယား ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႔ဝွက္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာက္ထြင္း ခံရ

ေတာင္ကုိရီးယား ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေအာက္ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ ကာကြယ္ေရး ေအဂ်င္စီမွ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ား ေဖာက္ထြင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း အတုိက္အခံ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးက ဧၿပီ ၁ဝ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား ရပ္-ခ်- တင္-ထြက္ စနစ္ကို မျဖစ္မေန က်င့္သံုး ရေတာ႕မည္

Photo: ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား ရပ္-ခ်- တင္-ထြက္ စနစ္ကို မျဖစ္မေန က်င့္သံုး ရေတာ႕မည္
Saturday, April 12, 2014

ခရီးသည္မ်ားကို တင္ေဆာင္ ေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္-ခ်-တင္- ထြက္ စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ ၿမိဳ႕တြင္းခရီး သြားလာေရး အခက္အခဲကို မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းရေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ဘတ္စကား မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ရပ္နား၍ ခရီးသည ္အတင္အခ် ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရပ္-ခ်-တင္-ထြက္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ သက္ဆုိင္ရာ ယာဥ္လုပ္သားမ်ား ကို မွာၾကားထားေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရး ႀကီးၾကပ္မႈ ဗဟို ေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးလွေအာင္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခရီးသည္တင္ ယာဥ္လုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ရပ္-ခ်-တင္-ထြက္ စနစ္ကို က်င့္သံုးမွသာ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာေရးတြင္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာမည့္အျပင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ကင္းရွင္းေစ ႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမနီကုန္း၊ ဆူးေလ၊ လွည္းတန္း၊ မဟာၿမိဳင္၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ အျခားေသာ မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ ခရီးသည္ အတင္အခ် ျပဳလုပ္ရာတြင္ ရပ္-ခ်-တင္-ထြက္စနစ္ကို မက်င့္သံုးဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္နား၍ ခရီးသည္ အ တင္အခ် ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ျမင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

''မွတ္တိုင္ေတြမွာ ရပ္နားၿပီး လူတင္၊လူခ် ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ယာဥ္ရပ္ၿပီး ကားေပၚက ခရီးသည္ကို ခ်မယ္။ ၿပီးရင္ ေအာက္က တက္လာမယ့္ ခရီးသည္ကို တင္မယ္။ ၿပီးရင္ ထြက္မယ္။ အဲဒီ စနစ္ကို သံုးရမယ္။ အဲဒါမွ ယာဥ္ေၾကာရွင္းမယ္'' ဟု မ-ထ-သ (ဗဟို) စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဌာနမွ ဦးကာေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အထက္ပါ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ားစြာ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ တန္းစီရပ္နား၍ ခရီးသည္ အတင္အခ် ျပဳလုပ္ေသာ မွတ္တိုင္ႀကီးမ်ားတြင္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္မ်ား၏ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရပ္နား၍ ခရီးသည္ အတင္အခ် ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္မွ အျခားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားမွာ ေရွ႕ဆက္ သြား၍မရဘဲ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ခရီးသြား ျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ လိုရာခရီး သြားလာရာတြင္ လည္း အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
ခရီးသည္မ်ားကို တင္ေဆာင္ ေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ ရပ္-ခ်-တင္- ထြက္ စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ား၏ ၿမိဳ႕တြင္းခရီး သြားလာေရး အခက္အခဲကို မျဖစ္မေန ေျဖရွင္းရေတာ့ မည္ ျဖစ္ေၾကာ င္း ပညာ ရွင္ မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံႀကီး မ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္ လွည္႕လည္ေလ႕လာေသာ ခရီးစဥ္မ်ား လစဥ္ ျပဳလုပ္မည္

Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံႀကီး မ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္ လွည္႕လည္ေလ႕လာေသာ ခရီးစဥ္မ်ား လစဥ္ ျပဳလုပ္မည္
Saturday, April 12, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ရိွေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ ထားခဲ့ၾကသည့္ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား သမုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသိရိွ လုိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူ လူထု အပါအဝင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကုိ ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕'' (Yangon Heritage Trust-YHT) က ဦးေဆာင္၍ လမ္းေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံမ်ားအား လွည့္လည္ေလ့လာျခင္းကုိ လစဥ္ပုံမွန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YHT မွ သိရသည္။

''အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီလမ္းေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္ကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ေအာင္ျမင္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္လ ေတြမွာလည္း လစဥ္ပုံမွန္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ ဒီေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကုိ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနတာပါ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာရိွတဲ့ ေရွးေဟာင္း ဗိသုကာ ပညာရပ္ေတြကုိ ျပည္သူေတြ မ်က္ျမင္ ကုိယ္ေတြ႕ အနီးကပ္ ေလ့လာႏုိင္ၿပီးေတာ့ ဂုဏ္ယူတန္ဖုိးထား လာေစဖုိ႔ရယ္၊ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆုိတဲ့ အသိတရားေတြ ဝင္လာေစဖုိ႔ရယ္ အဲဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခုလုိမ်ဳိး ဒီခရီးစဥ္ ေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ သေဘာပါ။ အေဆာက္အအုံ တစ္ခုစီရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္း ေတြကုိလည္း တာဝန္ရိွသူေတြက ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပေပး သြားမွာပါ''ဟု YHT က တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရသည္။

ထုိေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါေလ့လာ လုိသူမ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပး သြင္းရန္ လုိအပ္ၿပီး လက္ရိွတြင္ တစ္လလွ်င္ ခရီးစဥ္တစ္ေခါက္ လွည့္လည္ျပသရန္ စီစဥ္ထားကာ အဆုိပါ ခရီးစဥ္တစ္ေခါက္တြင္လည္း ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးထားသူမ်ား ထဲမွ လူ ၃ဝ ခန္႔ကုိ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ ေခၚေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YHT ၏ တာဝန္ရိွသူ တစ္ဦးက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအုံႀကီးမ်ားကို လမ္းေလွ်ာက္ လွည့္လည္ ေလ့လာေသာ ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အမွတ္ (၂၂-၂၄) ပန္းဆုိးတန္းလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးသုိ႔ လူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ စာရင္း ေပးသြင္းႏုိင္ၿပီး ဖုန္း-ဝ၁-၂၄ဝ၅၄၄ ႏွင့္ အီးေမးလ္- info@yangonheritagetrust.org သုိ႔လည္း ဆက္သြယ္ စုံစမ္းကာ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပး သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ရိွေသာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ ထားခဲ့ၾကသည့္ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အအုံမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား သမုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလ့လာသိရိွ လုိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူ လူထု အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းမွ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကုိ ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕'' (Yangon Heritage Trust-YHT) က ဦးေဆာင္ ၍ လမ္းေလွ်ာက္ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အအုံ မ်ားအား လွည့္လည္ေလ့လာျခင္းကုိ လစဥ္ပုံမွန္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YHT မွ သိရသည္။

ဂ်ပန္က အျငင္းပြား ေဝဟင္ပုိင္နက္ အတြင္း ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ ေမာင္းထုတ္ရသည္႕အေရအတြက္ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္လာ

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္တုိ႔ အၾကား အျငင္းပြားေနသည့္ ေဝဟင္ပုိင္နက္ အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္ ေလယာဥ္မ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ယခုႏွစ္ အတြင္း ေမာင္းထုတ္ခံရသည့္ အႀကိမ္ အေရအတြက္မွာ ၄၁၅ ႀကိမ္ရွိေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ စာပါက စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿဗိတိန္တြင္ ေျခာက္လႏွင့္အထက္ ေနထိုင္ရန္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ား တီဘီေရာဂါ စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုး ထုတ္ျပန္

https://scontent-a-kul.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/10157320_607243779366666_8840010941429660805_n.jpg
(တီဘီေရာဂါကုေဆး႐ံု (ေအာင္ဆန္း)တြင္ တက္ေရာက္ကုသေနသည့္ လူနာမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္))

ၿဗိတိန္တြင္ ေျခာက္လထက္ပိုေသာ တာရွည္ေနထိုင္ရန္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေလွ်ာက္ ထားမည့္ သူမ်ား တီဘီေရာဂါ စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုးမွ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က သတင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္မွစ၍ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေျခာက္လထက္ပိုေသာ တာရွည္ေန ထုိင္ရန္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္၀င္ျခင္းမျပဳမီ အဆုတ္နာ တီဘီေရာဂါ ႀကိဳတင္စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကာလတိုေနထိုင္မည့္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ၊ လုပ္ငန္း ကိစၥ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ စစ္ေဆးရန္မလိုေၾကာင္း၊ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္ အျခား ကာလ တို ေနထိုင္သူ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း နဲ႔ မြတ္စလင္ဦးေရ


ကုလသမဂၢအကူအညီနဲ႔ သန္းေခါင္စာရင္း ျပဳစုရာမွာ စာရင္းမေကာက္ႏိုင္လို႔ က်န္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔ တမင္ခ်န္ ထားတဲ့ ေနရာေတြရွိတဲ့အတြက္ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ ႔နဲ႔ မြတ္စလင္ဦးေရကို ေရတြက္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိႏုိင္ ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရွိၿပီးသာၿမိဳ ႔နယ္ လူဦးေရစာရင္းကို အားကိုးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မႏွစ္က ထုတ္ျပန္တဲ့ ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စာအုပ္လိုမွတ္တမ္းမွာ လူဦးေရစာရင္းကို ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္ႏုိင္ေသးလို႔ က်န္ေနတဲ့ေနရာမွာ လည္း ေဒသအေျခအေနကိုလုိက္ၿပီး ေနာင္အခါမွာ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူႏိုင္ပါတယ္။

၀ီလီဘရန္႔ဆု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံရယူ

Photo: ၀ီလီဘရန္႔ဆု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ခံရယူ
Saturday, April 12, 2014

ဥေရာပ တုိက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ဟာ ႏိုင္ငံ တကာ ၀ီလီဘရန္႔ဆု Willy Brandt ကို ဒီကေန႔ လက္ခံ ရယူခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႔မွာရွိတဲ့ SPD ဆုိရွယ္- ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီရံုးခ်ဳပ္၊ Willy Brandt House မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဂ်ာမနီနိုင္ငံက ပါလီမန္အမတ္ေတြ၊ ဖိတ္ႀကားထားသူေတြ ၊ SPD ပါတီက ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြအျပင္၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတခ်ိဳ႕ပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္၊

ဒီဆုေပးပြဲအခမ္းအနားမွာ SPD ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၁ ရာစုအတြက္ သူရဲေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုဂုဏ္ျပဳသြားေၾကာင္း ဒီအခမ္းအနားကို ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမနီအေျခစုိက္ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူ ကိုေအာင္သူကေျပာပါတယ္။

"၀ီလီဘရန္႔ ကိုယ္တိုင္က အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမန္နိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ေပါ့၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးကို ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ေပးတဲ့ဆုမ်ဳိးေပါ့၊ ဂ်ာမန္လူမ်ဳိးေတြထဲမွာ ဒီဆုက ေတာ္ေတာ္ျမင့္မားတဲ့ဆုျဖစ္ပါတယ္၊ SPD ပါတီ ဥကၠဌေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးကို တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ ၂၁ ရာစုမွာေတာ့ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲလို႔ ေျပာသြားတယ္၊ ဒါကတကယ့္ထူးျခားၿပီးေတာ့ ၾကည္နူးဖို႔ေကာင္းတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ေပါ့"

ဆုလက္ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မိန္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုကို မျပင္ႏိုင္ရင္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚ မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၊အမ်ိဴးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမရွိဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုအလုပ္မွ ဆက္လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း အက်ယ္တ၀င့္ေျပာသြားခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပညာေရးက႑ေတြမွာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံက အကူအညီေပးဖို႔ေတြကိုလည္း ေတာင္းဆိုသြားခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကို ၃ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ မေန႔ကလည္း ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Angela Merkel နဲ႔ ေတြ႔ဆံုးခဲ့သလုိ၊ ဂ်ာမနီသမၼတ Joachim Gauk နဲ႔ပါ သမၼတ နန္းေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ ဧၿပီ ၁၃ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဘာလင္ၿမိဳ႕ က Freie Universität Berlin တကၠသိုလ္မွာ မိန္႔ခြန္းစကားေျပာၾကားမွာျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာမိသားစုေတြနဲ႔လည္း ေတြ႔ဆံုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
ဥေရာပတုိက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ေရာက္ရွိ ေနတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဟာ ႏိုင္ငံတကာ ၀ီလီဘရန္႔ဆု Willy Brandt ကို ဒီကေန႔ လက္ခံ ရယူခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္ နဲ့ ျမန္မာျပည္ကူညီေရး အစီအစဉ္

ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့ ေနြဦးရာသီ ညီလာခံမွာ ျမန္မာျပည္ကူညီေရး အစီအစဉ္ နဲ့ပတ္သက္ျပီး သံုးသပ္တာေတြ လုပ္ေနပါတယ္။

အျခားက႑ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမွ မြန္ျပည္ နယ္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ဆႏၵေကာက္ယူ

Photo: အျခားက႑ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌမွ မြန္ျပည္ နယ္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ ဆႏၵေကာက္ယူ
Saturday, April 12, 2014

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သည္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ် တေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျဖစ္ရန္ အတြက္ျပင္ ဆင္ရန္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၏ အေတြ႕အၾကဳံ မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ ရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ ႕ျပည္နယ္ ခန္းမတြင္ အျမင္ဖ လွယ္ ခဲ့ၾကေ ၾကာင္း တက္ေရာက္ ခဲ့သူ တဦးက ဆို ပါသည္။

“ ဥကၠဌ ကေတာ့ လာမည့္၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တ တဲ့ စနစ္တခု ျဖစ္ေစရမယ္ လို႕ ေျပာပါ တယ္။ ဒီေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏုိ၀င္ ဘာ(၇)ရက္ေန႕ က က်င္းပခဲ့ တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရဲ့ အားနည္း ခ်က္ေတြကို အျမင္ ဖလွယ္ၾက တာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟုဆိုပါသည္။

အားနည္း ခ်က္မ်ားထဲမွ ႀကိဳတင္မဲ ေပးမႈမ်ား ျပသနာ၊ပါတီ တည္ေထာင္ ခြင့္ အခ်ိန္ ေပးမွဳ နည္းပါးသည့္ ျပသနာ၊ တိုေတာင္းသည့္ အခ်ိန္ရရွိမႈ မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေရးႀကီးဆံုး ျပသနာဟု သံုးသပ္ျပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ နမူနာေကာင္း ဟုသံုးသပ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး သည္ “ျပည္သူေတြ ဟာမဲေပးပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ဥပေဒ အရေရြး ခ်ယ္ခံ ပုိင္ ခြင့္ရွိကို ရွိရ မယ္ မရခဲ့ ဘူးဆို ရင္ ေတာ့ အဲဒါ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ခံရတာ ျဖစ္တယ္။ လူ႕ အခြင့္အေရး အရ လည္း ထိခုိက္ ဆံုးရႈံးမွာ ျဖစ္တယ္” ဟုေျပာခဲ့ ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ သူ မြန္ေဒသ လံုးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီ ပါတီမွ ဗဟုိ အလုပ္မႈ ေဆာင္ေကာ္ မတီ၀င္ ႏုိင္လွ ခုိင္ ကမူ “ အဓိက ကေတာ့ ကုိယ္စား လွယ္ ေလာင္းေတြရဲ ႕ေရြးခ်ယ္မႈ မွာ မဲစာရင္း မွန္ကန္ ဖုိ႕နဲ႕ ၂၀၁၀မွာ ေပးခဲ့တဲ့ ႀကိဳတင္မဲ ေတြ ဟာ အျငင္းပြား စရာ ျဖစ္ေန လို႔ ဒါေတြကုိ၂၀၁၅ မွာျပဳျပင္ သြားဖုိ႕လုိတယ္” ဟုေျပာသည္။

တက္ေရာက္ လာေသာႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ကလည္း ဥပေဒအရ တင္ျပ လာျခင္း မရွိဘဲ အေပၚယံျပင္ ဆင္မွဳမွ် သာေဆြးေႏြးေန ၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။ အႏွစ္သာရ ျဖစ္သည့္ ၂၀၀၈ဖြဲ ႔စည္းပံု၏ အားနည္း ခ်က္ထဲ မွေရြးေကာက္ ပြဲအတြက္ျပင္ ဆင္ရမည့္ေရြးေ ကာက္ ပြဲဆိုင္ ရာပုဒ္ မမ်ား အေၾကာင္း တင္ျ ပေဆြး ေႏြးၾကျခင္း မရွိၾကေပ။

ယင္း ေတြ႕ဆံုပြဲသို႕ ျပည္နယ္၊ ခရုိင္ ၊ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေ ရစီ ပါတီ၊ မြန္ေဒ သလံုး ဆုိင္ရာဒီမုိ ကေရ စီပါတီ၊ တုိင္း ရင္း သား စည္းလံုး ညီ ညြတ္ေရးပါတီ ၊၈၈မ်ဳိး ဆက္ေက်ာင္း သားလူ ငယ္မ်ားပါ တီႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုၾကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား စုစုေ ပါင္း(၂၀၀) ၀န္းက်င္ ခန္႕ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈ ျပည္သူ အေရး အခင္း ျဖစ္ ျပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပ ေပးခဲ့ ပါသည္ ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ ပြဲသည္ လြတ္လပ္ ျပီးတ ရားမ်ွတ သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္ဟု တကမၻာ လံုးက လက္ခံ ထား ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ မွ အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္လည္း အျငင္းပြားမွဳ မ်ားစြာႏွင့္ က်င္းပ ခဲ့ျပန္ပါ သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကို တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားျပီး ျပင္ဆင္ သင့္ေသာ ပုဒ္မမ်ားကို လည္း မျပင္ဘဲ တင္းခံေနရင္း ဆႏၵခံယူမွဳ မ်ား လိုက္ လု ပ္ေနျခင္း သည္ပင္ ရည္မွန္းခ်က္ တရပ္အား ဆက္လက္ အေကာင္အ ထည္ ေဖ ၚေနျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ေနၾက ပါသည္။

ဤအေျခအေန ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္ လည္း ၄င္းတို႕ စိတ္တိုင္း က် က်င္းပဦးမည္ ျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲမွ တက္လာေ သာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စား လွယ္မ်ားသည္ အမ်ားစုသည္ အာဏာရ အစိုးရ ပါတီ၀င္ မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သည္လည္း တစံုတရာ ေျပာင္းလဲ မည့္ အေနအထား မေတြ႕ရ ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေနၾကပါသည္။

ေရႊဟသၤာ သတင္းဌာန

ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မီရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မီရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မီရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္ ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မီရွင္ ဥကၠဌ ဦးတင္ေအး ရွင္းလင္းတင္ျပစဥ္

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သည္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ် တေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲ ျဖစ္ရန္ အတြက္ျပင္ ဆင္ရန္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၏ အေတြ႕အၾကဳံ မ်ားကို မြန္ျပည္နယ္ ရွိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ျမိဳ  ႕ျပည္နယ္ ခန္းမတြင္ အျမင္ဖ လွယ္ ခဲ့ၾကေ ၾကာင္း တက္ေရာက္ ခဲ့သူ တဦးက ဆို ပါသည္။

ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းကို ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ ပိုေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း

Photo: ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းကို ကုိယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဴပ္ခြင့္ ပိုေပးဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကမ္းလွမ္း
Saturday, April 12, 2014

ယူကရိန္းႏုိင္ငံမွာ ခြဲထြက္ေရး ၀ါဒီေတြ သိမ္းယူထားတဲ့ အစိုးရ အေဆာက္အဦးေတြ ကေန ဖယ္ရွားေပးေရး အစိုးရရဲ႕ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႐ုရွား လိုလားတဲ့ ဆႏၵျပသူေတြကို ယူကရိန္း ယာယီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လိုက္ေလ်ာ အေလွ်ာ့ေပးခ်က္ေတြ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။

“ဗဟိုအစိုးရဟာ ေဒသေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္႐ံု သာမက ႏုိင္ငံသား အားလံုးရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုလားခ်က္ေတြနဲ႔ ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာလိုပါတယ္၊ ေျပာင္းလဲ ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ မူေဘာင္ေအာက္မွာ ေဒသတခုခ်င္းစီရဲ႕ သီးျခားပန္ၾကားခ်က္ေတြကို မိမိတုိ႔ ျဖည့္စြမ္းေပးႏုိင္မွာပါ။” လို႔ ယာယီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Arseniy Yatsenyuk က ေျပာပါတယ္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယက္ဆင္ႏ်ဴက္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူေတြဟာ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေတြနဲ႔သာမက ယူကရိန္းႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး Rinat Akhmetov အပါအ၀င္ အေရွ႕ပိုင္းက ၾသဇာႀကီးမားသူ ေတြနဲ႔ Donetsk ၿမိဳ႕မွာ ေသာၾကာေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြကို ဗဟိုအစိုးရက ခန္႔ထားတာမ်ဳိး ဆက္မလုပ္ေတာ့ဘဲ ေဒသဆိုုင္ရာ လူထု ဆႏၵခံယူပြဲေတြကို ခြင့္ျပဳမယ့္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တျခားဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ေရးကို သူေထာက္ခံတယ္လို႔ ယာယီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)

ယူကရိန္း ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Arseny Yatseniuk (ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၁၄)
ယူကရိန္း ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Arseny Yatseniuk (ဧၿပီ ၁၁၊ ၂၀၁၄)

ယူကရိန္းႏုိင္ငံမွာ ခြဲထြက္ေရး ၀ါဒီေတြ သိမ္းယူထားတဲ့ အစိုးရ အေဆာက္အဦးေတြ ကေန ဖယ္ရွားေပးေရး အစိုးရရဲ႕ ေနာက္ဆံုး သတ္မွတ္ ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒသတြင္းေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႐ုရွား လိုလား တဲ့ ဆႏၵျပသူေတြကို ယူကရိန္း ယာယီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လိုက္ေလ်ာ အေလွ်ာ့ေပးခ်က္ေတြ ကမ္းလွမ္း ထားပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာ႔သႀကၤန္ဆုေတာင္း

Photo: အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာ႔သႀကၤန္ဆုေတာင္း
Saturday, April 12, 2014

ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ကာလမွာ ျမန္မာလူထုအတြက္ အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္ အိုဘားမားကိုယ္စား အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီက အဲဒီလို ဆုေတာင္းေပးထားတာပါ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလန္း ခ်ဲ႕ထြင္ေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္တြင္း လူတိုင္းအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေစေရး ကတိက၀တ္ေတြ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစဖို႔ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားေရး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အခိုင္အမာ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာထားပါတယ္။
အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီအေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီ

သမိုင္း၀င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚလာေစေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ဳိးသား သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ အနာဂတ္အတြက္ တူညီတဲ့ စိတ္ကူး အျမင္ေတြအတြက္ အေျခခံျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မိမိတို႔ တန္ဖိုးထားပါေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးကယ္ရီက ေျပာထား ပါတယ္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ ASEAN ရဲ႕ဥကၠ႒အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈဟာ ေဒသတြင္းမွာ တိုးလာေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို သ႐ုပ္ေဖာ္ေနၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္မႈနဲ႔ အလားအလာတို႔ကို ျပသေနပါတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဆုေတာင္းတာ၊ ေပ်ာ္ပြဲဆင္ႏႊဲတာ၊ အသစ္တဖန္ ဆန္းသစ္တာတို႔နဲ႔အတူ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၊ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ စုေ၀း ၿပီး ႂကြယ္၀တဲ့ အစဥ္အလာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈတို႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳေနၾကတာနဲ႔အမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ႏွစ္သစ္ျဖစ္ပါေစလို႔ အေမရိကန္လူထုက ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေနပါေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ကာလမွာ ျမန္မာလူထုအတြက္ အေမရိကန္သမၼတ ဘရာ့ခ္ အို ဘားမား ကိုယ္စား အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီက ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက အဲဒီလို ဆုေတာင္းေပး ထားတာပါ။

သၾကၤန္နီးခ်ိ္န္တြင္ ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ သားငါးေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄၀၀၀ အထိ ထပ္မံျမင့္တက္


သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေစ်းတစ္ေစ်းျမင္ကြင္းကို ေတြ႕ရစဥ္

သၾကၤန္ကာလနီးကပ္လာျခင္းႏွင့္ ကုန္စည္၊ ကား၊ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ေရာက္မႈနည္း ပါးျခင္းေၾကာင့္ ေစ်း ကြက္ အတြင္း ကုန္ေျခာက္ႏွင့္ သား၊ ငါးေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ အထိ ျမင္႔တက္ထပ္မံလ်က္ ရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖအေပၚ မေကြးတရား႐ံုး၏ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈအေပၚ DVB သတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရြက္မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕အႏွံ႔ လိုက္လံေ၀ငွ

Photo: DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖအေပၚ မေကြးတရား႐ံုး၏ အမိန္႔ခ်မွတ္မႈအေပၚ DVB သတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္စာရြက္မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕အႏွံ႔ လိုက္လံေ၀ငွ
Saturday, April 12, 2014

မေကြးၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနက တရားလိုျပဳကာ DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ကို၀င္းျမင့္လိႈင္တို႔ႏွစ္ဦးကို ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ ပုဒ္မ-၃၅၃၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ပုဒ္မ-၄၄၈ တို႔ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ DVB သတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၌ လိုက္လံေ၀ငွျခင္းကို ဧၿပီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူသိလိုေသာ ပညာသင္ဆုဆိုင္ရာသတင္းကို ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနမွတစ္ဆင့္ရယူခဲ့ျခင္းမွာ သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္၏အလုပ္ကို တာ၀န္သိသိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းဌာနမွ ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို သတင္းဌာနအေနႏွင့္ လံုး၀ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းပါရွိၿပီး ျခြင္းခ်က္မရွိ ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္စာရြက္မ်ား ေ၀ငွျခင္းကို မြန္းလြဲတစ္နာရီမွစတင္၍ ေစ်းခ်ဳိ၀န္းက်င္ ၈၄ လမ္းႏွင့္ ၂၇ လမ္းေထာင့္၊ ဘုရားႀကီးအေရွ႕ဘက္မုခ္၊ ၃၃ လမ္း ႏွင့္ ၇၈ လမ္းေထာင့္ရွိ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာေရွ႕တို႔တြင္ လိုက္လံေ၀ငွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရေသာ သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ကို၀င္းျမင့္လိႈင္တို႔ႏွစ္ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ ယင္းသို႔စာရြက္မ်ား လိုက္လံေ၀ငွျခင္းကို ၿမိဳ႕ခံသတင္းေထာက္ ၁၀ ဦးမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး DVB သတင္းေထာက္ ကိုေက်ာ္ေဇ၀င္းက "ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခုလုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း၊ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျပဳလုပ္တာ လံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိတို႔သတင္းေထာက္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ စာရြက္ေ၀ငွျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ျပီး စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေျပာဆိုေနခ်ိန္မွာ အခုလို သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္တာက စာနယ္ဇင္းနဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္လိုက္တာပဲဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူသိေစခ်င္တဲ့အတြက္လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လိုက္လံေ၀ငွတာပါ" ဟု ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group 

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုခ္တြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား လိုက္လံေ၀ငွေန သည္ကို ေတြ႕ရစဥ္
မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဘုရားႀကီးအေရွ႕မုခ္တြင္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား လိုက္လံေ၀ငွေန သည္ကို ေတြ႕ရစဥ္  
 
မေကြးၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးဌာနက တရားလိုျပဳကာ DVB သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္ေဖႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘ ကို၀င္းျမင့္လိႈင္တို႔ႏွစ္ဦးကို ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ ပုဒ္မ-၃၅၃၊ ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ပုဒ္မ-၄၄၈ တို႔ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ တရားစြဲဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ DVB သတင္း ဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္း လူစည္ကားရာေနရာမ်ား၌ လိုက္လံေ၀ငွျခင္းကို ဧၿပီ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္သႀကၤန္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမ်ား၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ကန္ပတ္လမ္းတို႔တြင္ မ႑ပ္အမ်ားဆံုး ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမ႑ပ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ ကုန္သေလာက္နီးပါးျဖစ္ေန


Photo: ရန္ကုန္သႀကၤန္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမ်ား၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ကန္ပတ္လမ္းတို႔တြင္ မ႑ပ္အမ်ားဆံုး ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမ႑ပ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရာင္းခ်မႈ ကုန္သေလာက္နီးပါးျဖစ္ေန

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႐ိုးရာပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ေရာက္ရွိရန္ တစ္ရက္သာလိုေတာ့ၿပီး သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္ပြဲေတာ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ အေနအထားမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမ်ားျပားေနသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး သႀကၤန္မ႑ပ္ ထုိင္မည့္သူမ်ား၊ လည္ပတ္မည့္ သူမ်ားလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနၾကသည္။

ရန္ကုန္သႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္ ၁၀၀ နီးပါးရွိမယ္

ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္စည္ကား ေနၾကျဖစ္ေသာ ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ကန္ေတာ္ၾကီး ကန္ပတ္လမ္းတို႔တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ အမ်ားဆံုး တည္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၈ ခု၊ ကမၻာေအးေစတီလမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၂ ခု၊ ျပည္လမ္းတြင္ သံုးခု၊ သိမ္ျဖဴယာဥ္ေမာင္းကြင္းေရွ႕ ဦးေအာင္ျမတ္လမ္းတြင္ သံုးခု ဆရာစံလမ္းတြင္ ေလးခု၊ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနရာ အႏွံ႔တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ အႀကီး အေသး စုစုေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ခ်ထားေပးခဲ့ေၾကာင္း မ႑ပ္ေနရာ ခ်ထားေပးေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မႈ အေျခအေနအရ ေရကစားမ႑ပ္ ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၅ ခု၊ ကမၻာေအး ေစတီလမ္းတြင္ ကိုးခု၊ ျပည္လမ္းတြင္ မ႑ပ္အႀကီး ေလးခု၊ ရန္ကင္းဆရာစံ ပန္းျခံေရွ႕တြင္ တစ္ခု၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းေပၚတြင္ ငါးခု၊ ကမ္းနားလမ္းတြင္ ႏွစ္ခု၊ အပါအ၀င္ မ႑ပ္စုစုေပါင္း ၅၀ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚရွိ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရကစားသူ မ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ မ႑ပ္မ်ားသို႔ ေရလာေရာက္ကစားသူ အေရအတြက္ နည္းပါးခဲ့ကာ အ႐ံႈးေပၚခဲ့သည္ဟု ယခင္ႏွစ္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္သူ အခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္လည္း မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈ နည္းပါးခဲ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး မ႑ပ္အႀကီး ေလွ်ာက္ထားသူ စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မ႑ပ္ပါမစ္ေစ်း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့တဲ့ႏွစ္

မ႑ပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားတြင္ အ႐ံႈးအျမတ္ကို မၾကည့္ဘဲ ေပ်ာ္ခ်င္႐ံုသက္သက္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္မ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားလည္း ပါ၀င္သလို မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ကို အျခားသူတစ္ဦးထံသို႔ လက္လႊဲေရာင္းခ်သည့္ သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ မ႑ပ္ပါမစ္ တစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ ၃၀၀ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့သည္ဟု သိရၿပီး ယခင္ႏွစ္ မ႑ပ္ပါမစ္ေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေလာက္အထိသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မည့္သူ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

ယင္းသို႔ ပါမစ္မ်ားကို လက္လႊဲေရာင္းခ်ပါက ဒဏ္ေၾကးေငြကို က်ပ္သိန္း ၅၀ အထိ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္ထားေသာ္လည္း ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔လက္လႊဲ ေရာင္းခ်မႈမွာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္သႀကၤန္ ကမၻာေအးေစတီလမ္းမွာလား

ယခုႏွစ္ရန္ကုန္သႀကၤန္မွာ ကမၻာေအးေစတီလမ္းမွာ အစည္ကားဆံုးျဖစ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကၿပီး လက္ရွိေရကား မ႑ပ္ အေန ထားမ်ားအရလည္း ကမၻာေအးေစတီလမ္းေပၚရွိ မ႑ပ္မ်ားမွာ အျပင္အဆင္ပိုင္း၌ ပိုမို ခမ္းနားေနၿပီး မ႑ပ္ထိုင္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈမွာလည္း ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းထက္ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု သိရသည္။ မ႑ပ္လက္မွတ္ခ ႏႈန္းထားမ်ားအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ႏႈန္းထားမွာ အျခားႏွစ္မ်ားႏွင့္ မတူသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေနၿပီး သႀကၤန္ရက္ အကုန္လံုး ထိုင္မည္ဆိုပါက ယခင္ႏွစ္ အမ်ားဆံုး က်ပ္ေလးေသာင္းခြဲ အထိသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနၿပီး VIP လက္မွတ္ ဆိုပါက က်ပ္တစ္သိန္းခြဲအထိ ေပါက္ေစ်းရွိေနသည္။

မ႑ပ္လက္မွတ္ေတြ ကုန္ေတာ့မယ္        

သို႔ေသာ္ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းရွိ မ႑ပ္လက္မွတ္ခမွာ ကမၻာေအးေစတီလမ္းထက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ၾကား သက္သာသည္ဟု သိရၿပီး မ႑ပ္လက္မွတ္မ်ားမွာ ကုန္သေလာက္နီးပါး ေရာင္းခ်ၿပီးေနၿပီဟု သိရသည္။   

"အခုလက္မွတ္ေရာင္းတာက ကုန္သေလာက္နီးပါး ရွိေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတဲ့ လူဦးေရကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လက္မွတ္ေရာင္းခဲ့ ရတဲ့အတြက္ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းေတြကို ဆြဲတင္လိုက္ရပါတယ္။ သႀကၤန္တြင္းမွာ ဆိုရင္လည္း နဂိုသတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းေတြထက္ကို က်ပ္ ၁၀၀၀၀ ေလာက္ပိုၿပီး ေစ်းတက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းျမင့္တက္ေပမယ့္ လက္မွတ္၀ယ္ၾကတာ မ်ားတဲ့အတြက္ အခုရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေလာက္ ေရာင္းၿပီးသြားပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မ႑ပ္က လူ ၃၀၀၀ ေလာက္ ေရကစားႏိုင္ပါတယ္" ဟု ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚရွိ Titan မ႑ပ္မွ ကိုေအာင္ဦးထြန္းက ဆိုသည္။

"သႀကၤန္းနီးလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေစ်းတိုးျမႇင့္တာက လူအရမ္းမ်ားမွာ စိုးလို႔ပါ။ သတ္မွတ္တဲ့လူဦးေရ ေစာေစာျပည့္ေအာင္ ေစ်းႏႈန္းတိုးလိုက္တာပါ။ သႀကၤန္အေပၚ လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္၀င္စားတဲ့အတြက္ လက္မွတ္ေရာင္းအားကေတာ့ အခုထိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ေလာက္ ေရာင္းျပီးျပီေနပါၿပီ" ဟု ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚရွိ Project-X မ႑ပ္မွ ကိုေအာင္ေကာင္းဆက္ကလည္း ေျပာၾကားသည္။

မ႑ပ္ေတြရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မႈ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျမႇင့္ေန

မ႑ပ္လက္မွတ္ခ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ မ႑ပ္မွ ျပန္လည္ေပးအပ္မည့္ အစားအေသာက္ ကားပါကင္ ေန႔စဥ္ကံစမ္းမဲစေသာ ၀န္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕ကိုလည္း အၿပိဳင္အဆိုင္ တိုးျမႇင့္ထားသည္ဟု သိရၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ Out of Control မ႑ပ္တြင္ ေရကူးကန္သေဘာမ်ိဳးပင္ ပါ၀င္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစားအေသာက္ကို ေဖာ့ဘူးနဲ႔ မေကြၽးဘူး။ မ႑ပ္မွာဟင္း သံုး၊ ေလး မ်ဳိးနဲ႔ မနက္ ၁၀ နာရီကေန မြန္းလြဲ ၂ နာရီအတြင္း ၾကိဳက္ရာစားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘားေကာင္တာလုိ ပုံစံမ်ဳိးပါ ေအာင္ထည့္ထားတယ္" ဟု 14 Club မ႑ပ္မွ ကိုၿငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

စပြန္ဆာေတြ မ်က္စိက်တဲ့ ဒီႏွစ္သႀကၤန္ ယခုႏွစ္ရန္ကုန္ သႀကၤန္အား ပိုမိုစည္ကားႏိုင္မည္ဟု မွန္းထားေသာေၾကာင့္ မ႑ပ္စပြန္ဆာ ေပးလိုသူမ်ား မ်က္စိက်ခဲ့ၾကၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားက စပြန္ဆာ ေပးလိုသူမ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြ ေနရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ စပြန္ဆာအတြက္ အခက္အခဲ မရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားမွာ မ႑ပ္ႏွစ္ခုအထိ တစ္ၿပိဳင္နက္စပြန္ဆာ ေပးမႈမ်ားပင္ ရွိသည္ဟု မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္သူ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သိရသည္။

"မႏွစ္ကထက္စာရင္ စပြန္ဆာပိုေပးေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း ပိုေကာင္းလာတယ္။ မ႑ပ္ကလည္း အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ပိုၿပီးခ်ဲ႕လို႔ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္လို႔ရတယ္။ စပြန္ဆာေပးတဲ့သူေတြ မ်ားတဲ့အတြက္ အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ Trend လည္း ေျပာင္းသြားပါတယ္" ဟု ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ Black Culture မ႑ပ္မွ ကိုဟိန္းေအာင္စိုးက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္သည့္သူ အခ်ဳိ႕မွာ ၎တို႔မ႑ပ္မွ ရရွိသည့္ အက်ဳိးအျမတ္အခ်ဳိ႕ကို ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ခြဲေ၀လွဴဒါန္ သြားမည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

မ႑ပ္မွာ နားေနခန္းေတြ ပါမယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥ

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ မ႑ပ္မ်ားတြင္ နားေနခန္းကဲ့သို႔ အခန္းငယ္မ်ား ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ ထားသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနရာ ယင္းကိစၥရပ္မွာ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အမ်ားစု ေ၀ဖန္ေနၾကရာ အဆိုပါ အခန္းငယ္မ်ား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကမၻာေစတီလမ္းေပၚရွိ မ႑ပ္အမ်ားစုက ဆိုသည္။

"အဲဒီလိုအခန္းမ်ိဳးေတာ့ ထည့္မေဆာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မ႑ပ္ေနာက္မွာေတာ့ ေရမပက္ခ်င္တဲ့သူေတြ ဆင္းနားေနလို႔ရေအာင္ နားလို႔ရတဲ့ ေနရာေတြကိုေတာ့ လူေတြျမင္သာေအာင္ေတာ့ လုပ္ထားပါတယ္" ဟု ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ မ႑ပ္တစ္ခုက ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ မ႑ပ္မ်ား ေပးသြင္းရေသာ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္မႈ အာမခံစေပၚေငြ၊ ေရဆက္သြယ္ခ၊ အမိႈက္သိမ္းဆည္းခ၊ လမ္းတံတားေၾကးစေသာ အခြန္အခႏႈန္းထားမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ား ကတည္းက တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္စပြန္ဆာ ရရွိမႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ အျခားႏွစ္မ်ားထက္ အျမတ္အစြန္း ရရွိမႈမ်ားျပားမည္ဟုလည္း ခန္႔မွန္းေနၾကသည္။

မ႑ပ္ေတြကို ကန္ေတာ္ႀကီးနဲ႔ အင္းလ်ားကန္က အဓိက ေရေပးမယ္

ေရကစား မ႑ပ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ေရကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ကန္ေတာ္ႀကီးႏွင့္ အင္းလ်ားကန္တို႔မွ အဓိက ေပးေ၀မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေအးေစတီလမ္း၊ ျပည္လမ္းတုိ႔ရွိ ေရကစားမ႑ပ္မ်ားအား အင္းလ်ားကန္မွ ေပးေ၀မည္ျဖစ္ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ မ႑ပ္မ်ားအား ကန္ေတာ္ႀကီးမွ အဓိကေပးေ၀မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားမွ မ႑ပ္မ်ားကိုမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီပိုင္ ေရပိုက္လိုင္းမ်ားမွ ေပးေ၀မည္ျဖစ္သည္။

လည္မယ့္သူေတြလည္း ရွိတယ္

လက္ရွိ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ ပူျပင္းမႈအျပင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ မ်ားေၾကာင့္လည္း သႀကၤန္ကာလ ကားျဖင့္လည္ပတ္မည့္ အစီအစဥ္မွာမူ နည္းပါးမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကေသာ္လည္း မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ လည္ပတ္မည့္ သူမ်ားလည္း ကိုယ္စီရွိေနၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခင္ႏွစ္ထက္ လည္ပတ္ရန္ ကားငွားရမ္းမႈ နည္းပါးေနသည္ဟု သိရၿပီး ကားငွားရမ္းခ အေနျဖင့္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

တရားစခန္း၀င္မယ့္ သူလည္းမ်ားတယ္

ယခုႏွစ္သႀကၤန္ ကာလအတြင္း တရားစခန္း၀င္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းမႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိၿပီး စာရင္းေပးသြင္းသူ အမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ကာ အခ်ဳိ႕တရားစခန္းမ်ားတြင္ သတ္မွတ္လူဦးေရထက္ ေက်ာ္လြန္လက္ခံ ေနရသည္ဟု တရားစခန္းမ်ားမွ သိရသည္။

"အစ္မတို႔ဆီမွာ တရားစခန္း၀င္ဖို႔ စာရင္းေပးထားတာ ၇၈၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒါေတာင္ နယ္ကလာတဲ့သူေတြ မပါေသးဘူး" ဟု ပုညာရာမ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ ေက်ာင္းတိုက္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သႀကၤန္ကာလသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အားလံုးပါ၀င္ ဆင္ႏႊဲလိုၾကေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း မ်ားကိုလည္း ခ်င့္ခ်ိန္ေနၾကရသည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲ လိုေသာ္လည္း ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိသူမ်ားလည္း ရွိေနၾကမည္ျဖစ္သည္။

သႀကၤန္နဲ႔ လံုျခံဳေရး

ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ သႀကၤန္ဟုဆိုလိုက္လွ်င္ လံုျခံဳေရးကိုပါ တြဲျမင္လာၾကၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔က ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ X2O ေရကစားမ႑ပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားစြာ ထိတ္လန္႔မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီး လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥအား မ်ားစြာစိိုးရိမ္ ထိတ္လန္႔ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္တစ္ခါသာ က်ေရာက္သည့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ျဖစ္၍ လံုျခံဳေရးကိစၥအား ေမ့ထားကာ ေပ်ာ္ရႊင္မည့္ သူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲမႈ႐ံုးကို သံုးေနရာ ထားရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္းရွိ သိမ္ျဖဴမိုးလုံေလလုံ အားကစား႐ံုတြင္ ကြပ္ကဲမႈ႐ံုးတစ္ခု ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကလည္း အင္းလ်ားကန္ေပါင္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပည္သူ အႏၲရာယ္မျဖစ္ပြားေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တုတ္ ဓား လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္လည္း အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္၀င္းက ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

မ႑ပ္ေတြ CCTV အလံုအေလာက္ တပ္ရမယ္

သႀကၤန္႑ပ္မ်ား အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာကို ပိုမိုဂ႐ုျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး မ႑ပ္အႀကီးတစ္ခုလွ်င္ CCTV ကင္မရာ အႀကီးတစ္လံုးႏွင့္ Fix ကင္မရာ ေလးလံုး၊ မ႑ပ္အလတ္ တစ္ခုလွ်င္ ကင္မရာအႀကီး တစ္လံုးႏွင့္ Fix ကင္မရာ သံုးလံုးတင္ဆင္ရန္ႏွင့္ မ႑ပ္မ်ားတြင္ လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း အလံုအေလာက္ ခန္႔အပ္ထားရန္ တင္းက်ပ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ CCTV ကင္မရာမ်ား၏ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ကြပ္ကဲမႈ႐ံုးသို႔ ညစဥ္ ၈ နာရီ ထက္ ေနာက္မက်ဘဲ ေပးပို႔တင္ျပရမည္ဟုလည္း စည္းကမ္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

သႀကၤန္အထူးတရား႐ံုးေတြ ဖြင့္စစ္မယ္

သႀကၤန္အထူး တရား႐ံုးမ်ားတြင္ သႀကၤန္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ျဖစ္ပြားသည့္ သာမန္မႈခင္းေလးမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္ကာလတြင္းက သႀကၤန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပစ္မႈေပါင္း ၁၆၉ မႈရွိခဲ့ၿပီး ယစ္မ်ဳိး ၉၁၊ ခိုးမႈ(ႏိႈက္) ၄၁ မႈ၊ ခိုက္ရန္ ၁၅ မႈစသည္တို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္တြင္း ကားပိတ္ဆို႔မႈကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲ

သႀကၤန္ကာလအတြင္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ စည္းကမ္းပ်က္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈကုိ အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ Down Town ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကားဆြဲကရိန္းကားမ်ား ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္သႀကၤန္ ကာလတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ အေနျဖင့္လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သႀကၤန္တြင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ၄၆ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆုံးသူ ေလးဦးႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူ ၉၂ ဦး အထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚရွိ ေရကစား မ႑ပ္တစ္ခုေပၚမွ ေရစမ္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္မ်ဳိးသန္႔) 
ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးေစတီ လမ္းေပၚရွိ ေရကစား မ႑ပ္တစ္ခုေပၚမွ ေရစမ္းေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ 
 
ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား၏  ႐ိုးရာပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ ေရာက္ရွိရန္ တစ္ရက္သာလိုေတာ့ၿပီး သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အၾကား လူငယ္မ်ား အသက္ေမြးသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းမႈမွာ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ရွိေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာက္သာရွိေန

အေျခခံအတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္သည့္ လုပ္သားမ်ား ရွားပါးျခင္းႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္းမ်ား ေပးအပ္ရာ၌ အသက္ ၁၆ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ အထိ လူဦးေရ၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္နည္းေသာ ပမာဏသာလွ်င္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ရန္ စာရင္းသြင္းၾကၿပီး ေက်းလက္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမိုနည္းပါးကာ ေက်းလက္ေန လူငယ္မ်ား၏ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ နည္းေသာ ပမာဏသာလွ်င္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ စာရင္းေပးသြင္းၾကေၾကာင္း အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရန္ပံုေငြ (JFPR) အဖြဲ႕၏ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕က လူထုလူတန္းစား အသီးသီးႏွင့္တြဲကာ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမည္

Photo: ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕က လူထုလူတန္းစား အသီးသီးႏွင့္တြဲကာ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမည္
Saturday, April 12, 2014

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ေကာ္မတီတစ္ခုအတြက္ ဦးေဆာင္သူ ခုနစ္ဦးထားရွိမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ထိုခုနစ္ဦးထဲတြင္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားစသည့္ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က "ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ေကာ္မတီ ၁၄ ခုရွိပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြမွာ အဖြဲ႔၀င္ေတြကို အားျဖည့္မယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ေတာ့ ေကာ္မတီတစ္ခုမွာ ဦးေဆာင္သူ ခုနစ္ဦးေလာက္စီထားမယ္။ အဲဒီခုနစ္ဦးထဲမွာ လူထုလူတန္းစား ေပါင္းစံုက ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။ ပညာေရး ေကာ္မတီဆိုရင္ ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သူေတြ ပါ၀င္ရမယ္။ က်န္းမာေရးဆိုရင္လည္း က်န္းမာေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့သူေတြ ပါ၀င္လာႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ က႑မွာ သူ႔သက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ၀င္လာ ေအာင္လိုက္လံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းေနပါတယ္" ဟု ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ လာမည့္ ေမ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ပါ၀င္မည့္သူမ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေန႔တြင္ပင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။ ထို႔အျပင္ ေမ ၂၇ ရက္ မတိုင္မီ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ ႐ုံးခန္းကိုလည္း ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေမ ၂၇ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္းကာ မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေတြ႕ဆံုပြဲမွ ေရြးေကာက္ခံ အမတ္ ၁၉ ဦး ပါ၀င္သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၄ ခုပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆံုး အႀကိမ္ အမ်ားဆံုးစုေ၀းမႈအျဖစ္ မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပထမဆံုး အႀကိမ္ အမ်ားဆံုးစုေ၀းမႈအျဖစ္ မတ္ ၂၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းရာ တြင္ ေကာ္ မတီတစ္ခုအတြက္ ဦးေဆာင္သူ ခုနစ္ဦးထားရွိမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ထိုခုနစ္ဦးထဲတြင္ လက္ ရွိႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္မွ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ားစသည့္ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ဧၿပီ ၅ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုအဖြဲ႕၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေကာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လ၀က၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

Photo: အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေကာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လ၀က၀န္ႀကီး ေျပာၾကား
Saturday, April 12, 2014

တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုပါက သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္းဆုိင္ရာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ေကာက္ယူေပးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ထည့္သြင္းေကာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အေပၚ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ယင္းကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ ကိစၥကို လက္ခံထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း တစ္စတစ္စ သိျမင္လာျခင္းမ်ဳိး ဆုိသည္လည္း ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရး၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာမ်ားကို လုိက္နာရသည္မ်ားရွိေၾကာင္း၊ ယင္းႏွစ္ခ်က္ကို ခ်ိန္ဆေဆာင္ရြက္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက "ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြက ေျပာတာကို ေရးရမယ္။ အဲဒါကို ေရးလုိက္ရင္ တို႔ႏိုင္ငံ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ဘာျဖစ္သြားမလဲ။ လူေတြထပ္ၿပီး ေသေက်ကုန္မယ္။ မီးေတြထပ္ၿပီး ေလာင္ကုန္မယ္။ အဲဒီအခါမွာတုိ႔က ဘယ္ဟာကို ေရြးရမလဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာတစ္ခုကို မလုိက္နာတာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း မမီဘူးလို႔ ဘယ္သူကေျပာမလဲ။ Principle of Progressive and Realization ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြကလည္း ရွိတယ္။ တစ္ဖက္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ တစ္ဖက္ကလည္း အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားဆုိတဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ဘယ္ကိစၥကို ဦးစားေပး ေရြးသင့္တယ္လို႔ ထင္လဲ။ ဒီလုိအခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ အခုလုပ္လုိက္တဲ့ စနစ္သည္ မွန္သလား၊ မမွန္သလား ဆုိတာကေတာ့ ဒီေန႔ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေသြးထြက္သံယို တစ္စက္မွ်မရွိဘူးဆိုေတာ့ ဒီလုိေရြးခ်ယ္တာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွန္တယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု ေျပာၾကားျခင္းမ်ားမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ သာမကဘဲ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အပါအ၀င္ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္လည္း ရွိခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေျပာဆုိသူမ်ားကို လူဦးေရ အေရအတြက္သာ ေကာက္ယူထားၿပီး သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မထည့္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းကို ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးသြားမယ့္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ ပ်က္လိုပ်က္စီးျဖစ္သြားမယ့္ ကိစၥေတြ၊ အခ်ဳပ္အျခာ ပိုင္စိုးမႈ လြတ္ကင္းသြားေတာ့မယ့္ ကိစၥေတြ၊ ဒါေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့မွမွ်တစြာ စီမံေဆာင္ရြက္ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကို ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆၿပီး ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေကာက္မခံသူမ်ားမွာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္သာ အေကာက္မခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔က ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုျခင္းမွလြဲ၍ နည္းပညာ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ဆက္လက္ေစာင့္ေပးမည့္အခ်ိန္ ရွစ္ပတ္အတြင္း အခ်ိန္မေရြး ျပန္လည္ေကာက္ခံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

၎ႏွင့္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယားတုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထုိးစဥ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ မရွိေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ခုၾကား ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီးသည့္အခါ ခိုး၀င္သည့္သူရွိမရွိ စစ္ေဆးစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိၾကေၾကာင္း၊ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္တမ္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလက အစိုးရသစ္လက္ထက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လံုးကို ေကာက္ယူစဥ္ကလည္း ဘဂၤါလီဟုသာ ထြက္ဆုိထားေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပႆနာျဖစ္သည့္ အႀကိမ္က်မွသာ အစပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီဟု ေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာေၾကာင့္ပင္ တုိင္းျပည္၌ လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသေက်ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာေပါင္းမ်ားစြာရကာ အိုးအိမ္မ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆုိေနၾကသူ အားလံုးမွာလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျဖစ္ခ်င္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင္း၊ ၎တို႔တြင္လည္း ဖိအားေပး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group 

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းစဥ္
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီ သန္းေခါင္ စာရင္း ေကာက္ ခံ မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းစဥ္

တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေျပာဆိုပါက သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္း မေကာက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Photo: ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေရာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
Saturday, April 12, 2014

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေရာက ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ Willy Brandt လူ႕အခြင့္အေရးဆု လက္ခံရယူရန္အတြက္ သြားေရာက္စဥ္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဒုတိယအဓိပတိ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး Sigmar Gabriel က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စဥ္ (Photo-AFP)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုခ်ိန္ထိေတာ့ အဲဒီလိုဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု မထူေထာင္ႏုိင္ေသးပါဘူး" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

"ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိ ဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုေရြးခ်ယ္စရာေတြ ရွိလာပါၿပီ။ အခုအခ်ိန္ဟာ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္အတြက္ ထိရွ အလြယ္ဆံုး၊ အႏၲရာယ္အရွိဆံုး အေျခအေနမွာ ေရာက္ရွိေနပါတယ္" ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆု လက္ခံရယူရာ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူမ၏ႏုိင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ အေျခခံဥပေဒ၊ စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သူမကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္၀တ္စံုမ်ားမွ အရပ္သား ၀တ္စံုမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္႐ံုမွ်ျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္မ်ားကိုပါ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သူမကျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာႀကီးအေနျဖင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အလိုရွိသည္လား သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ အေရျခံဳထားေသာ အာဏာရွင္စနစ္ကို အလိုရွိသည္လား ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနီးကပ္ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အတြက္လည္း သူမက တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို ရရွိေနျခင္းအေပၚ အာမခံခ်က္ ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အထူးအခြင့္အေရး ရရွိထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

"ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲဆိုတာ အျမင္ေကာင္းေအာင္ ဟန္ျပသက္သက္ လုပ္ေနတာထက္ မပိုဘဲေနပါလိမ့္မယ္" ဟု သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ “Willy Brandt” လက္ခံရန္အတြက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီ အဓိပတိ အိန္ဂ်လာမာကယ္လ္ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔က ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
 
Eleven Media Group
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံေရာက ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္တြင္ Willy Brandt လူ႕အခြင့္အေရးဆု လက္ခံရယူရန္အတြက္ သြားေရာက္စဥ္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ ဒုတိယအဓိပတိ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး Sigmar Gabriel က ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စဥ္ (Photo-AFP)
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေနေသာ္လည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံ သည္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ မဟုတ္ေသးေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့အတိုက္ အခံေခါင္းေဆာ င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေသာၾကာေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္ အရ သိရသည္။

ကခ်င္ဘက္မွစစ္ေဘးေရွာင္ ၇၀၀၀ ထက္မနဲ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ

Photo: ကခ်င္ဘက္မွစစ္ေဘးေရွာင္ ၇၀၀၀ ထက္မနဲ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ
Saturday, April 12, 2014

သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္စပ္ဘက္ ျပင္းထန္လာေသာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွ စစ္ေျပး ေရွာင္လူထု ၇၀၀၀ ထက္မနည္း သၽွမ္းေျမာက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရ သည္။

အဆိုပါစစ္ေျပးေရွာင္မ်ားအား မူစယ္အေျခစိုက္ UNHCR အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဒသတြင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဝင္မ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ေခၚေဆာင္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေျပးေရွာင္ ၂၀၀၀ ဦးကို ကခ်င္ျပည္နယ္ မန႔္ဝိန္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ထားရွိၿပီး ၅၀၀၀ ဦးကို မူစယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေခတၱ ထားရွိ ေၾကာင္း စစ္ေျပးေရွာင္ကူညီေရးအဖြဲ႕မွ လူငယ္တစ္ဦးကဆိုသည္။

“စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကခ်င္လူမ်ိဳးပဲ ၊ ပန္ခမ္းတံတားနား က ဒုကၡသည္ စခန္း မွာေနတဲ့ လူေတြေပါ့။ ဟိုဘက္ တိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနေတာ့ ဒီဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးလာတဲ့သေဘာပါ၊ ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေအာင္ေမတၱာရပ္ကြက္ မွာရွိတဲ့ ေက်ာ္ (မူႀကိဳေက်ာင္းဝန္း) နဲ႔ ကက္သလစ္ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းမွာ အဆင္ေျပေနသလိုထားေပးတယ္ ” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းရွိ နမ့္ေလာဝ္၊ ေဆာင္း ေညာင္ပန္ႏွင့္ ေနာင္ေတာဝ္ ဘုန္းႀကီးမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိ ေန ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက အစားအေသာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ နမ့္ခမ္းဘက္ရွိ မန႔္ေဟာင္းလုံဘက္ သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကေၾကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ရွိ ေနာင္မ ေက်း ရြာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တို႔တြင္လည္း ခိုလွုံေနၾကေၾကာင္း၊ ကြက္သစ္ဘက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ရွိအာဏာပိုင္မ်ားက ေကာင္းလိန္ပ်ံ (ေလယာဥ္ကြင္း) သို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕ရန္ စီစဥ္ေနၾကာင္း၊ သၽွမ္းလူမ်ိဳးစစ္ေျပးေရွာင္လူ ဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ား ကူညီေပးေရး လူငယ္ စိုင္းအိုက္ပီး ကဆို သည္။

“ ဟိုဘက္ကမ္းေရာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ဒီဘက္ ျမန္မာဘက္ျခမ္း နမ့္ခမ္းဘက္ကို ေခၚလာ ခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ဘက္မွာ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္ေတြက ေနရာဘဲ ေပးတယ္။ အစားအေသာက္ မေပးဘူး။ ဒီကိုေရာက္လာရင္ေတာ့ နမ့္ခမ္းေဒသခံေတြ အကူအညီ နဲ႔ စစ္ပြဲၿပီးတဲ့ အထိ ထားရွိ ေစာင့္ေရွာက္ သြားမယ္” - ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

တဖက္တြင္လည္း ယေန႔ညေနပိုင္းက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ က်ားျဖဴပါတီ SNDP ႏွင့္ က်ားေခါင္းပါတီ SNLD မွအႀကီးအကဲမ်ားစုေပါင္းကာ ေက်ာ္(မူႀကိဳေက်ာင္းဝင္း)အတြင္းေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား အားသြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကည့္ရွုကာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေပးေရးအတြက္လည္း ယေန႔ညပိုင္းအထိ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေက်းရြာအုပ္စု ၂၂ ခုမွ အႀကီးအကဲမ်ားအား ေခၚေဆာင္ကာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ေနေၾကာင္း က်ားေခါင္းပါတီမွ လူငယ္တဦးက ေျပာျပသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ သၽွမ္းေျမာက္နယ္စပ္ တြင္ အစိုးရစစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ မ်ား ယမန္ေန႔ကတည္းက ယေန႔အထိ တိုက္ပြဲပိုျပင္းထန္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုမ်ား တစ္ေသာင္း နီးပါး အိမ္စြန႔္ ရြာစြန႔္ကာ လႊတ္ေျမာက္ရာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ေနၾကသျဖင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားလည္း တိုးမ်ားလာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

သၽွမ္းသံေတာ္ဆင့္/စိုင္းတိုင္း
သၽွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္စပ္ဘက္ ျပင္းထန္လာေသာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွ စစ္ေျပး ေရွာင္ လူထု ၇၀၀၀ ထက္မနည္း သၽွမ္းေျမာက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရ သည္။

ယာဥ္ရပ္နားခ မေပးပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရမည္

Photo: ယာဥ္ရပ္နားခ မေပးပါက လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးလွ်င္ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရမည္
Saturday, April 12, 2014

ေလလံစနစ္ျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံခြင့္ ေပးထားေသာ ေနရာမ်ား၌ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္မႈ မျပဳလွ်င္ယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္း တုိးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္မွ သိရသည္။

ယခု ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္၌ ကားရပ္နားခကို ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံခြင့္ေပးရာ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ေကာက္ ခံေနၿပီျဖစ္သည္။

ကားရပ္နားခကို ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ တြင္ ေကာက္ခံမႈ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံရာတြင္ ေလလံရရိွသူမ်ား အခက္အခဲ ရိွႏိုင္ရာ အခေၾကးေငြမေပးေဆာင္သည့္ ယာဥ္မ်ားကုိ နံပါတ္မွတ္ယူ တုိင္ၾကားခြင့္ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။

တုိင္ၾကားခံရေသာ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုင္စင္သက္တမ္းတုိးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္ရပ္နားခကို တစ္နာရီ ၂ဝဝ က်ပ္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားၿပီး နံပါတ္တပ္လမ္း ဥပမာ ၁ လမ္း ၂ လမ္း အစရိွသည့္ လမ္းမ်ားတြင္မူ ယာဥ္ရပ္နားခကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားသည္။

ယခင္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္လမ္းရွင္းစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ လမ္းမ်ား ဥပမာ-အေနာ္ရထာႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ နံနက္ ၁ဝ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ယာဥ္နားခြင့္မရိွဟူေသာ စနစ္ကိုလည္းပယ္ဖ်က္ကာ ယင္းလမ္းမ်ားေပၚ၌ ကားပါကင္ပံုစံ ေဆးဝါမ်ားေရးဆဲြထားပါက ယာဥ္နားခေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကားပါကင္ေနရာ သတ္မွတ္မထားပါက ယာဥ္ရပ္နားခြင့္ ရိွမည္မဟုတ္ေပ။

ထို႔အျပင္ ယခင္ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံစဥ္က ရန္ကုန္စည္ပင္က ထုတ္ေပးထားသည့္ ယာဥ္ရပ္နားခကင္းလြတ္ခြင့္ ကတ္ျပားမ်ားကိုလည္း ရန္ကုန္စည္ပင္က ထုတ္ေပးေတာ့မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္နားယာဥ္ တုိင္း ေလလံေအာင္ လုပ္ငန္းသို႔ အခေၾကး ေငြေပးေဆာင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံရန္ ဇုန္ကိုးခု သတ္မွတ္ကာ ေလလံတင္ခဲ့ရာတြင္ ဇုန္တစ္ခုလွ်င္အမ်ားဆံုးေလ လံ ေစ်းက်ပ္သိန္း ၃၁ဝဝ ႏွင့္ အနည္းဆံုး က်ပ္ သိန္း ၁၅ဝဝ ခန္႔ရရိွ ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စည္ပင္မွ သိရသည္။

ေဝမာထြန္း
Popular Myanmar News Journal
ေလလံစနစ္ျဖင့္ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံခြင့္ ေပးထားေသာ ေနရာမ်ား၌ အခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္မႈ မျပဳ လွ်င္ ယာဥ္လုိင္စင္သက္တမ္း တုိးပါက ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္စည္ပင္မွ သိရ သည္။

အေမရိကန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္

Photo: အေမရိကန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ရာထူးက ႏႈတ္ထြက္
Saturday, April 12, 2014

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနဝန္ႀကီး Kathleen Sebelius ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ သြားပါတယ္၊ Obamacare လို႔ေျပာၾကတဲ့ ဝင္ေငြနည္း မိသားစုေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အာမခံ ဝယ္ယူႏိုင္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးအာမခံ ဒီႏွစ္အတြက္ ေနာက္ဆံုးထား ဝယ္ယူဖုိ႔ သတ္မွတ္ ခ်ိန္ျပည့္ၿပီး သီတင္းတပါတ္ အၾကာမွာပဲ Kathleen Sebelius ရာထူးကေန ႏႈတ္ထြက္ သြားတာလဲျဖစ္ပါတယ္၊ Obamacare က်န္းမာေရးအာမခံေတြ
စတင္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီလို႔ ေၾကညာခဲ့ၿပီးတဲ့ သီတင္းပါတ္ေတြမွာ အဲဒီ Website ရဲ႕ ခၽြတ္ယြင္း ခ်က္ေၾကာင့္ အာမခံဝယ္ခ်င္သူ သန္းနဲ႔ခ်ီ ဝယ္မရတဲ့ျပႆနာကို ႀကံဳခဲ့ၾကရပါတယ္၊

အဲဒီထဲက Sebelius ရာထူးကေနဆင္းဖုိ႔ အတိုက္အခံ Republican ေတြ ဖက္က ေတာင္းဆိုခဲ့ေပမဲ့ သမၼတ အိုဘားမားက က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈဝန္ထမ္း ဝန္ႀကီးကိုေထာက္ခံ မႈေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူႏိုင္တဲ့ကာလဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္လို႔ သမၼတအိုဘားမား ၿပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပါတ္မွာ ေၾကညာခ်ိန္မွာေတာ့ ဝန္ႀကီး Sebelius ကို မေတြ႔ခဲ့ရပါဘူး၊

က်န္းမာေရးအာမခံကို ၇ သန္းေလာက္ဝယ္ယူၾကလိမ့္မယ္လို႔ အုိဘားမား အစုိးရကခန္႔မွန္းထားခဲ့ေပမဲ့ အာမခံအတြက္ စာရင္းေပးသူဟာ အဲဒီအေရအတြက္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါတယ္၊

ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈဝန္ထမ္းဌာနဝန္ႀကီး Kathleen Sebelius ရာထူး ကေန ႏႈတ္ထြက္ သြားပါတယ္၊ Obamacare လို႔ေျပာၾကတဲ့ ဝင္ေငြနည္း မိသားစုေတြ အတြက္ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈ အာမခံ ဝယ္ယူႏိုင္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသူျဖစ္ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ခက္ခဲေဒသတခ်ဳိ႕ ရက္ထပ္တုိး

Photo: သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ ခက္ခဲေဒသတခ်ဳိ႕ ရက္ထပ္တုိး
Saturday, April 12, 2014

ျမန္္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ျမန္မာ့ သမိုင္း တေလွ်ာက္ တခါမွ လူစာရင္း မေကာက္ခံ ခဲ့ရတဲ့ ေနရာေတြ မွာပါ ေကာက္ခံ ရရိွခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္တယ္လို႔ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက သတင္းေထာက္ေတြ ကို ေျပာပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထား ထက္ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ရံုးခဲြကေန ကိုသားညြန္႔ဦး သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ကေန ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ လုပ္ခဲ့တဲ့ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကခ်င္နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္း ေဒသေတြကလဲြလို႔ က်န္ေဒသ အားလံုးမွာ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ရိွခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာ့ သမိုင္းတေလွ်ာက္မွာေတာ့ အခုေလာက္ ျပည္ျပည့္စံုစံု လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ခံမႈ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာ သတင္းေထာက္အခ်ိဳ႕ကို ေျပာဆိုခဲ့တာပါ။

သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံမႈလုပ္ငန္းမွာ အဆင့္ေလးဆင့္သတ္မွတ္ထားၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္တဲ့အပိုင္းကို သံုးႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ယူခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ ေျမျပင္ေကာက္ခံမႈကိုေတာ့ မေန႔က ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီ၊ ဒီကေန႔ တတိယအဆင့္ အခ်က္အလက္ေတြ စီစစ္မႈနဲ႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မႈေတြ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမျပင္ေကာက္ခံမႈမွာ မေန႔က ၿပီးျပတ္တယ္ဆိုေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ေဒသေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ အခ်ိန္ သီတင္း ၈ ပတ္ေလာက္ တိုးျမင့္ထားတယ္လို႔ ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။

"ဒါဟာ ပထမ အဆင့္ျပီးစီးတာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ဒီ ေကာက္ခံေနဆဲ ဟာေတြရွိတယ္။ အခ်ိဳ႕ျပန္လည္ျပီး ဆန္းစစ္ေပးရမယ့္ ဟာေတြရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ဒီကာလကေနစျပီး ေနာက္ထပ္ ရက္သတၱပါတ္ ၆ ပါတ္ ၈ပါတ္ေပါ့ ေမလကုန္အထိ အက်ံဳးဝင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ကရင္ျပည္နယ္ အခ်ိဳ့ ေနရာေလးေတြ ကခ်င္ျပည္နယ္ အခ်ိဳ့ ေနရာေလးေတြမွာ ေကာက္ခံေနဆဲျဖစ္ပါတယ္"

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူမ်ိဳးေနရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုၿပီး အမည္စာရင္းသြင္းမယ္ဆိုရင္ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံမႈ မလုပ္ဖို႔ အစိုးရ ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ မွာ ေ၀ဖန္မႈေတြရိွခဲ့ပါတယ္။ ဦးခင္ရီကေတာ့ ဒါဟာ ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္တြက္ၿပီး အခုလို ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ရ တာျဖစ္ၿပီး၊ ႏို္င္ငံတကာစံႏႈန္းကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရိွဘူးဆိုၿပီး ျငင္းခဲ့ပါတယ္။

"အဲဒီ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတဲ့ ျပ ႆ   နာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ လူေပါင္း ၁၉၂ ေယာက္ေသခဲ့ရတယ္။ အကုန္လုံး ဒဏ္ရာေပါင္းမ်ားစြာရခဲ့တယ္။ အိမ္ေပါင္း ၈ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ လူေပါင္း ၁သိန္းေက်ာ္ေလာက္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ရတယ္။ ဟုတ္လား။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအရ ဒီဥစၥာကို ေျပာတဲ့ဥစၥာဟာကို ေရးရမယ္။ အဲဒါကို ေရးလိုက္ရင္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါးဘာျဖစ္သြားမလဲ။ လူေတြထပ္ျပီး ေသေၾကကုန္မယ္။ မီးေတြ ထပ္ျပီးေတာ့ ေလာင္ကုန္မယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဘယ္ဟာကို ေရြးရမလဲ။

တစ္ဖတ္ကလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းဆိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႕ တစ္ဖက္ကလည္း တိုင္းျပည္ရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါးကို ေရြးရတဲ့အပိုင္းေလးေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို့က ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္း ကို တိုင္းျပည္ရဲ့ ဆုံးရွုံးသြားေတာ့မယ့္ အသက္အိုးအိမ္ ႏွစ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး ပ်က္လုိ႔ ပ်က္စီးျဖစ္သြား ရေတာ့မယ့္ ကိစၥေတြ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ လြတ္ကင္းသြားရေတာ့မယ့္ ကိစၥေတြ ဒီအခ်ိန္အတြင္းမွာ ႏိႈင္းယွဉ္ျပီးေတာ့ မွ်တစြာေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။"

အခု လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူမႈ အခ်ိန္တိုးထားတဲ့ သီတင္း၈ပတ္အတြင္းမွာ အခုလိုအတိုင္းပဲ ရိုဟင္ဂ်ာလို႔ စာရင္းေပးေနဦးမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ ခ်န္/က်န္ ဆိုတဲ့ စာရင္းထဲမွာ ထည့္သြင္းမွာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။ အခု သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈဟာလည္း အျခားႏိုင္ငံႀကီးေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ေတာင္မွ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

"၂၀၀၇မွာ အဂၤလန္မွာေကာက္သြားတာ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရတယ္။ အေမရိကားမွာ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရတယ္။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရတာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔က စာရင္းဇယား မရေသးဘူးလို႔ ေျပာတာေလ။ က်ေနာ္တို့ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရတယ္ဆိုတာ သူတို့ထက္ေတာင္ မ်ားေနတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အဲဒီက်ရင္ အားရပါးရ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ခင္ဗ်ားတို့ကို က်ေနာ္ ေၾကညာေပးပါ့မယ္။ ခင္ဗ်ားတို့လည္း ဝမ္းသာၾကမွာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြ။ တစ္ခ်ိဳ့ ႏိုင္ငံေတြကေျပာေနတာ က်ေနာ္တို႔ပဲ မရေတာ့သလို မေအာင္ျမင္ေတာ့သလို။ အဲလို အဂၤလန္လို ႏိုင္ငံမ်ိဳးႀကီးေတာင္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာေတာင္ ၂၀၁၀ ထင္တယ္ေနာ္။ အဲဒီမွာ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရတယ္"

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွာေတာ့ KIO ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းက အခ်ို႕ေဒသေတြမွာ သန္ေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံဖို႔ လက္မခံတာေၾကာင့္၊ အခက္အခဲႀကံဳေနတာပါ။ ဒါကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ညိႈႏိႈင္းေနသလို တဖက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ထိခိုက္မွာ စိုးရိမ္ရတယ္လုိ႔ ဦးခင္ရီက ေျပာပါတယ္။

ေကာက္ခံထားတဲ့စာရင္းေတြကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ရမယ့္ အပိုင္းမွာေတာ့ ႏွစ္အတန္ၾကာ အခ်ိန္ယူရႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခု သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈကို ႏိုင္ငံျခားက ေလ့လာသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ေက်ာ္လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေလ့လာေရးအဖဲြ႔ေတြဟာ ဒီကေန႔မွာပဲ UNFPA ကုလသမဂၢလူဦးေရ ရံပံုေငြအဖဲြ႔ ရန္ကုန္ရံုး တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ကိုသားညြန္႔ဦး / ဗြီအိုေအ (ျမန္မာပုိင္း)
ျမန္္မာႏိုင္ငံမွာ လူဦးေရ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ ျမန္မာ့ သမိုင္း တေလွ်ာက္ တခါမွ လူစာရင္း မေကာက္ခံ ခဲ့ရတဲ့ ေနရာေတြ မွာပါ ေကာက္ခံ ရရိွခဲ့ၿပီး ဒါဟာ ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္ မႈ ျဖစ္ တယ္လို႔ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက သတင္းေထာက္ေတြ ကို ေျပာပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ကိစၥ မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းစံထား ထက္ ျပည္တြင္း လံုၿခံဳေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရန္ကုန္ရံုးခဲြကေန ကိုသားညြန္႔ဦး သတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။

စစ္ကုိင္းမွာ စစ္တပ္သိမ္းဆည္းလယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေရမ်က္ရြာနဲ႔ လယ္ႀကီးရြာက ေတာင္သူ ၇၈ ဦးဆီက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လယ္ယာေျမ ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္တပ္က ေတာင္သူေတြ ဆီ ျပန္ လည္ေပး အပ္ပဲြကို စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမွာ ဒီေန႔ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာအဖြဲ့မ်ား ရခိုင္ကို ျပန္သြားျပီ

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျပီးခဲ့တဲ့ လကုန္က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြေျကာင့္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ျကရတဲ့ ကုလသမဂၢနဲ့ နိုင္ငံတကာ အန္ဂ်ီအို အဖြဲ့ေတြ ထဲက တခ်ို့ကို စစ္ေတြ ကိစၥ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ နယ္စပ္ေရးရာ ဒုတိယ ဝန္ျကီး ဗိုလ္ခ်ုပ္ ေမာင္ေမာင္အုန္းက ဒီကေန့ ျပန္ေခၚသြားခဲ့ပါတယ္။

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင္႔ ျပန္သူမ်ားအား (အေရးေပၚ အသိေပးခ်က္)

Photo: မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာျပည္သို႔ ေလယာဥ္ျဖင္႔ ျပန္သူမ်ားအား (အေရးေပၚ အသိေပးခ်က္)
Saturday, April 12, 2014

မေန႔က ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ေသာ ျမန္မာမ်ားထဲတြင္ မေလးရွားေလဆိပ္တြင္ ၈ ဦး အဖမ္းခံရေၾကာင္း ေလဆိပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္သူ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မွ ေျပာျပ လာပါသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ 10.4.2014 ၾကာသပေတးေန႔တြင္ တရားဝင္ ဥပေဒ သတင္း ထုပ္ျပန္ခ်က္
အရ မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ ပါမစ္မ်ားမွာ တရားဝင္ပါမစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္ပတ ္ပါမစ္ (မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ) ပါမစ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ျပီး ျမန္မာျပည္ျပန္သူမ်ား ယခင္က ျပသာနာ မရွိခဲ႔ေပမယ္႔ အခုေနာက္ပိုင္း 10.4.2014 ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ပါမစ္မ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

6P ပါမစ္ ၊ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အခ်ိန္တြင္ 6P စာရြက္စာတမ္း ၊ မိမိတို႔ လက္ေပြနဲ႔
တင္ထားသူမ်ား ျမန္မာျပည္မွ ဖရီးေကာလင္းျဖင္႔ လာေရာက္သူမ်ား အေနျဖင္႔ ျပသာနာ မရွိေသာ္လည္း 6P ပါမစ္ ၊ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အခ်ိန္တြင္ 6P စာရြက္စာ တမ္း ၊ မိမိတို႔ လက္ေဗြျဖင္႔ မတင္ပဲ မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင္႔ ပါမစ္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ (တိုင္ပတ္) ပါမစ္စာအုပ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား ျပသာနာ ရွိေနပါသည္။

မိမိတို႔ တင္ထားေသာ ပါမစ္မ်ားမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ထုပ္ေပးေသာ ပါမစ္မ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ေလဆိပ္ လဝကမွ စစ္ေဆးရာတြင္ မိမိတို႔ အစီ အစဥ္ျဖင္႔ ပါမစ္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေသာ (တိုင္ပတ္) ပါမစ္မ်ား ဆိုပါက မေလးရွား ေလဆိပ္တြင္ အဖမ္းခံရႏိုင္ပါသည္။

သို႔ုျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လိုသူမ်ား အေနျဖင္႔ မိမိတို႔ ေအးဂ်င္႔မ်ား ၊ ပါမစ္တင္ေပးသူမ်ားအား ေသေသခ်ာခ်ာ ေမးျမန္း စံုစမ္းျပီးမွသာ ျပန္သင္႔ပါေၾကာင္း ေစတနာျဖင္႔ အသိေပး တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ေနေဇာ္လင္း
Free Online Radio Media (Malaysia)
မေန႔က ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ေသာ ျမန္မာမ်ားထဲတြင္ မေလးရွားေလဆိပ္တြင္ ၈ ဦး အဖမ္းခံရေၾကာင္း ေလ ဆိပ္သို႔ ပို႔ေဆာင္သူ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္မွ ေျပာျပ လာပါသည္။