Sunday, January 26, 2014

ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေရး ထပ္မံေတာင္းဆိုရန္ စဥ္းစားေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

Photo: ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေရး ထပ္မံေတာင္းဆိုရန္ စဥ္းစားေနဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ
Sunday, January 26, 2014

သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံပဲြ အတြက္ ထပ္မံ ေတာင္းဆုိရန္ စဥ္းစားေနသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

““ဒါ စဥ္းစား ေနပါတယ္။ လုပ္သင့္ လုပ္ထုိက္တဲ့ ကိစၥကေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့””ဟု ေလးပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံမႈ အတြက္ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုရန္ ရွိ၊မရွိ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျဖၾကားသည္။

““ဘယ္ကိစၥမဆို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းမႈနဲ႔ အေျဖရွာၿပီး ေဆာင္ရြက္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ မိမိအေနနဲ႔ကေတာ့ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုတယ္။ လက္ခံတယ္။ တကယ္လို႔ ထပ္ၿပီး ႀကိဳးစားေတာင္းခံ လာမယ္ဆုိရင္ မိမိဘက္ကေတာ့ လက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္”” ဟု ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ က ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ သမၼတအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလိုသည္ဟု ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အစိုးရအဖဲြ႕က ယေန႔အထိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္းမရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ သမၼတ၏ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေရဒီိယုိမိန္႔ခြန္းတြင္မူ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတြက္ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္းစုံကို အစဥ္ တံခါးဖြင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ အားမလိုအားမရျဖစ္မႈကို သဘာ၀က်သည္ဟု လက္ခံထားေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

““ဒီလိုအေျခအေနေတြအားလုံးကို ႏုိင္ငံေရးအရွိတရားအေနျဖင့္ ခံယူၿပီး တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ၾကဖု႔ိလည္း တုိက္တြန္းပါတယ္””ဟု သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီလည္း ရွိသည့္အတြက္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာထြက္လာၿပီးမွသာ အဆုိပါကိစၥကို စဥ္းစားသင့္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာရွိေနသည့္အတြက္ ပါတီတစ္ခုတည္းႏွင့္ ေတြ႕ ဆုံျခင္းက သင့္ေတာ္၊ မေတာ္ကိုလည္း စဥ္းစားရမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႕ဆုံရန္ စတင္ကမ္းလွမ္းခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို သူရဦးေရႊမန္းကသာ ပါ၀င္ကူညီမည္ဆုိပါက ေကာင္းသည္ဟု ေျပာခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးစားရမည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Author: အိျဖဴလြင္ ၊ ဥကၠာကိုကို

7day Daily

ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ) / 7day Daily
ခ်င္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေတြ႕ရစဥ္ 
ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္နာယက၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ေလးပြင့္ ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံပဲြ အတြက္ ထပ္မံ ေတာင္းဆုိရန္ စဥ္းစားေနသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကား လုိက္သည္။

အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ အသားမ်ားကုိ ေႀကာ္ေလွာ္လွ်င္ စားသုံးသူအား အႀကိတ္ ကင္ဆာ ၿဖစ္ပြားႏုိင္

Photo: အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ အသားမ်ားကုိ ေႀကာ္ေလွာ္လွ်င္ စားသုံးသူအား အႀကိတ္ ကင္ဆာ ၿဖစ္ပြားႏုိင္
Sunday, January 26, 2014

သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ ရွိခ်က္ အရ အပူရွိန္ ၿမင့္ၿဖင့္ အသားမ်ားကုိ ေႀကာ္ေလွာ္ စားေသာက္ပါက အႀကိတ္ ကင္ဆာ ၿဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သည့္ ရာခုိင္ႏွဳန္း မ်ားေႀကာင့္ ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္ ။

အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ အသားကုိ ေႀကာက္ေလွာ္ပါက အသားတြင္ ဓာတုဓာတ္ တစ္မ်ဳိး ၿဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ၿပီး ယင္းဓာတုဓာတ္သည္ ဒီအင္န္ေအ မ်ားကုိ ထိခုိက္ ပ်က္စီး ေစႏုိင္သည္။

အႀကိတ္ကင္ဆာ ေရာဂါသည္ေပါင္း ၂၀၀၀ ဦးအား ေလ့လာမွဳမ်ား ၿပဳလုပ္ ခဲ့ရာတြင္ အဆုိပါ ေတြ ့ရွိခ်က္ကုိ ေတြ ့ရွိခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္ ။

ကယ္လီ ဖုိနီးယား ၿပည္နယ္မွ သုေတသီမ်ားက အပူရွိန္ၿမင့္ၿဖင့္ ေႀကာ္ေလွာ္ ထားေသာ အစားေသာက္မ်ား စားသူမ်ားတြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏွဳန္ခန္႔ အႀကိတ္ကင္ဆာ ၿဖစ္ပြား ႏုိင္သည္ဟု ေၿပာႀကား ခဲ့ေႀကာင္း သိရသည္ ။

Today Myanmar
သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ ရွိခ်က္ အရ အပူရွိန္ ၿမင့္ၿဖင့္ အသားမ်ားကုိ ေႀကာ္ေလွာ္ စားေသာက္ပါက အႀကိတ္ ကင္ဆာ ၿဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သည့္ ရာခုိင္ႏွဳန္း မ်ားေႀကာင့္ ေလ့လာေတြ႕ ရွိရသည္ ။

ပင္ပန္းမွူ ေပ်ာက္ကာ လန္းဆန္း ေစမည့္ နည္း (၁၅) မ်ိဳး

Photo: ပင္ပန္းမွူ ေပ်ာက္ကာ လန္းဆန္း ေစမည့္ နည္း (၁၅) မ်ိဳး 
Sunday, January 26, 2014

တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ ေနပါသလား။

တစ္ေန ့ထက္ တစ္ေန ့အားအင္ ခ်ည္႕နဲ့ကာ စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါ ျဖစ္ေန ပါသလား။ မၾကာခဏ သမ္းေ၀ကာ ငုိက္မ်ည္း ေနတတ္ ပါသလား။

ပင္ပန္း ႏုံးခ်ည္႕ ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာကာ အၿမဲ သြက္လက္ အားအင္ ျပည့္ေစႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း ၁၅ မ်ဳိးကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁။ ပင္ပန္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ရွာပါ သင့္ရဲ႕ အားအင္ေတြ ျပန္ျပည့္ဖုိ႔ ပထမဆုံး လုပ္ရမွာက သင့္ စားေသာက္ ေနထုိင္ပုံက သင့္ရဲ႕ အားအင္ေတြကုိ ဘယ္လုိ ဆုတ္ယုတ္ ေနေစသလဲ ဆုိတာကုိ သုံးသပ္ဖုိ႔ ပါပဲ။ ေရေသာက္ နည္းၿပီး ေရဓာတ္ ေျခာက္ခန္း ေနသလား၊ အရက္ေသာက္ မ်ားေနသလား၊ အစာ ေလွ်ာ့စားလြန္း ေနသလား၊ အခ်ဳိကဲတဲ့ အစားေတြ မ်ားမ်ား စားလုိ႔ ေသြးထဲ သၾကားဓာတ္ မ်ားေနသလား၊ အိပ္ေရး မ၀ဘူးလား စသျဖင့္ ပင္ပန္းေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကုိ ရွာၾကည့္ပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈ နဲ႔ ပူပင္ စုိးရိမ္မႈေတြ ေၾကာင့္လည္း အားေလ်ာ့ ေစႏုိင္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ကုိယ္ရဲ႕ စားေသာက္ ေနထုိင္ပုံကုိ ဂ႐ုျပဳမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။

၂။ သံဓာတ္ လုိအပ္ပါတယ္ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစု ပင္ပန္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းက သံဓာတ္ ခ်ဳိတဲ့လုိ႔ ပါပဲ။ ဓမၼတာ ရာသီေသြး ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ေသြးထဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ သယ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ေဟမုိဂလုိဘင္ ပ႐ုိတင္း ပမာဏ ေလ်ာ့နည္းတတ္ ပါတယ္။ ဓမၼတာ ရာသီေသြးဆင္း မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္ျခင္း၊ အသက္႐ွဴ မ၀ျခင္း၊ လက္သည္း ေျခသည္း အေရာင္ေဖ်ာ့ျခင္း၊ ႏုံးခ်ည့္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္ဆုံးသြားတဲ့ သံဓာတ္ကုိ ျပန္ျဖည့္တင္း ေပးဖုိ႔ အတြက္ အမ်ဳိးသမီးတုိင္း သံဓာတ္ အားျဖည့္ေဆး ေသာက္ေပးသင့္ ပါတယ္။ သံဓာတ္ ၾကြယ္၀တဲ့ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အနီေရာင္ အသားတုိ႔ကုိ စားေပးသင့္ ပါတယ္။ ေဖာလစ္အက္စစ္ နဲ႔ ဗီတာမင္ဘီ ၁၂ ခ်ဳိ႕တဲ့ရင္လည္း ေသြးအားနည္းတတ္ ပါတယ္။

၃။ အိပ္ေရး၀ဖုိ့ အေရးႀကီးပါတယ္ ကြၽန္မတုိ႔ အမ်ားစုဟာ အိပ္ခ်ိန္ အလုံအေလာက္ မအိပ္တတ္ၾက ပါဘူး။ တစ္ညကုိ အိပ္ခ်ိန္ ခုနစ္နာရီ မွ ရွစ္နာရီၾကား ရွိပါက က်န္းမာေရး နဲ႔ ညီၫြတ္ ပါတယ္။ တစ္ညကုိ ငါးနာရီ နဲ႔ ေျခာက္နာရီ သာ အိပ္ခ်ိန္ ရွိသူေတြက တစ္ပတ္လုံးနဲ႔ ယွဥ္ပါက ႏွစ္ညစာ ေလာက္ အိပ္ခ်ိန္ လြတ္သြားတယ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ တစ္ညကုိ သူမ်ားထက္ အိပ္ခ်ိန္ ႏွစ္နာရီ ေလာက္ ေလ်ာ့ရင္ တစ္ပတ္ ျပည့္တဲ့ အခါ အိပ္ခ်ိန္ ၁၄ နာရီ ေလ်ာ့တာေၾကာင့္ ႏွစ္ညစာ အိပ္ခ်ိန္ ေလ်ာ့တယ္လုိ႔ ေျပာရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္မေပ်ာ္ရျခင္း အမ်ားစုက စိတ္ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ၿပီး အိပ္ေရး ၀ေအာင္ အိပ္ပါ။ အိပ္ေရး၀ မွ အားအင္ ျပည့္မွာပါ။

၄။ ကာလရွည္ ေမာပန္းပါက သတိထားပါ တစ္လေက်ာ္ ၾကာတဲ့ အထိ အၿမဲ ပင္ပန္းေနပါက ဆရာ၀န္ထံ ျပသ စစ္ေဆးခံသင့္ ပါတယ္။ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေရာဂါပုိး၀င္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္တာမုိ႔ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္း နဲ႔ ရာသီေသြးဆင္းမႈ မ်ားျခင္းစတဲ့ လကၡဏာတုိ႔ နဲ႔ တြဲျဖစ္ပါက ေဆးခန္းျပသင့္ ေနပါၿပီ။ ေသြးဆုံးတဲ့ အရြယ္ရွိ အမ်ဳိးသမီးေတြလည္း ကာလရွည္ ေမာပန္း တတ္ၾက ပါတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး ဆုိရင္ အိမ္နဲ႔ အလုပ္မွာ ဂက္စ္ထြက္ ရွိႏုိင္တဲ့ အရာေတြ တပ္ဆင္ထားလား သတိထား ၾကည့္ပါ။ ကာဗြန္မုိေနာက္ဆုိက္ ဓာတ္ေငြ႕ေတြဟာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရရွိမႈကုိ ေလ်ာ့နည္း ေစႏုိင္သလုိ ၾကာလာပါက အသက္ အႏၲရာယ္ေတာင္ ရွိေနပါတယ္။

၅။ Coenzyme Q10 လုိပါတယ္ ဓာတ္တုိး ဆန္႔က်င္ ပစၥည္း Coenzyme Q10 က ခႏၶာကုိယ္ ဆဲလ္အတြင္း အားအင္လႊင့္ထုတ္ရာမွာ အေရးႀကီးသလုိ ႏွလုံးေရာဂါကုိလည္း ကာကြယ္ေပး ပါတယ္။ အသက္ႀကီး လာတာနဲ႔ အမွ် Coenzyme Q10 ေလ်ာ့နည္း တတ္လုိ႔ ၾကြယ္၀တဲ့ အစာေတြ ျဖစ္တဲ့ ဆဲလ္မြန္ငါး၊ ငါးေသတၱာ၊ အမဲသား၊ ဟင္းႏုနယ္ နဲ႔ ေျမပဲေတြ စားေပးပါ။ Coenzyme Q10 ပါတဲ့ အားေဆး ေသာက္ေပးပါ။

၆။ စီ႐ုိတုိနင္ ပမာဏမ်ားေအာင္ လုပ္ပါ စီ႐ုိတုိနင္ဆုိတာ ဦးေႏွာက္ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းေစႏုိင္တဲ့ ဓာတ္တစ္ခုပါ။ 5HTP (5hydroxytryptophan)အားေဆးက ခႏၶာကုိယ္ကေန စီ႐ုိတုိနင္ဓာတ္ ထြက္ရွိ ေစတာေၾကာင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ ေစကာ စိတ္ဓာတ္က်မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိပ္ေကာင္းျခင္း အိပ္ေပ်ာ္ေစကာ အိပ္ေရး ၀ေစႏုိင္ ပါတယ္။

၇။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႔ သဘာ၀ စည္းခ်က္ေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ ႐ုံးမွာ က်ေတာ့ မတရား ပင္ပန္းၿပီး အိမ္ေရာက္လုိ႔ ရွိရင္ အားအင္ ျပည့္၀ေနတာမ်ဳိး ႀကံဳဖူးၾက မွာပါ။ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခု ကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ သဘာ၀ စည္းခ်က္ ေၾကာင့္ပါ။ သုေတသန ပညာရွင္တုိ႔ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္ အရ ခႏၶာကုိယ္ ဇီ၀ နာရီဟာ ေန႔လယ္ ႏွစ္နာရီ ၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ခႏၶာကုိယ္ကုိ အားေလ်ာ့ ေစတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ဟာ ထမင္းစားၿပီး ေနာက္ ေလ်ာ့က်တတ္ သလုိ ညဘက္ ၇နာရီေလာက္ မွာလည္း ေလ်ာ့က်တတ္ ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္းက မယ္လတုိနင္ ေဟာ္မုန္းကုိ ထြက္ရွိေစ ပါတယ္။ အဲဒီ ေဟာ္မုန္းက ဦးေႏွာက္ကုိ အိပ္ခ်ိန္နား နီးၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ေပးပုိ႔ ပါတယ္။

၈။ သုိင္း႐ိြဳက္ ေရာဂါ ရွိလား ရွာၾကည္႕ပါ သုိင္း႐ိြဳက္ ဂလင္းေတြဟာ ခႏၶာကုိယ္ကေန အားအင္ေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ ျမန္ျမန္ ေလာင္ကြၽမ္း ေစၿပီး ပ႐ုိတင္းေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္သလဲ ဆုိတာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပး ပါတယ္။ အလုပ္ သိပ္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ သုိင္း႐ိြဳက္ဂလင္း အေျခအေန (Hypothyroidism) ျဖစ္ပါက လူကုိ ပင္ပန္းေစ သလုိ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ကုိလည္း တုိးေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသားအေရ ေျခာက္ေသြ႕ကာ အေအးဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒီေရာဂါ ျဖစ္ပါက အေရးႀကီးတာေၾကာင့္ ဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသသင့္ ပါတယ္။ အခ်ိန္မီ မကုသပါက ပုိၿပီး ေမာပန္းေစကာ အသံ ေအာလာျခင္း၊ မ်က္ႏွာ ပုံေျပာင္းလာျခင္း မ်က္ခုံးေမြး နဲ႔ မ်က္ေတာင္ကြၽတ္ျခင္း ကုိလည္း ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။

၉။ ကဖင္းဓာတ္က လန္းဆန္း ေစႏုိင္ပါတယ္ ကဖင္းဓာတ္ ပါရွိတဲ့ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္တုိ႔ဟာ ခဏတာ သာ အားျပည့္ လန္းဆန္း ေစႏုိင္ေပမယ့္ ေနာက္ ခဏအၾကာမွာ အားျပန္ေလ်ာ့ သြားေစျခင္းေၾကာင့္ သိပ္ အမ်ားႀကီး မေသာက္သင့္ဘူး လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေန႔ကုိ တစ္ခြက္ ကေန သုံးခြက္အထိ ေသာက္ေပးလုိ႔ ရပါတယ္။ အဲဒီထက္ မ်ားသြားရင္သာ မေကာင္းတာပါ။ ကဖင္းဓာတ္ ေသာက္တာ မ်ားလြန္းပါက အသြက္လြန္ျခင္း၊ ေျခေခ်ာင္း လက္ေခ်ာင္း တုန္ျခင္း၊ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဗီတာမင္ဘီကုိပါ ေလ်ာ့နည္း ေစကာ ပင္ပန္းျခင္း၊ ကာလရွည္ၾကာ အားေလ်ာ့ျခင္းတုိ႔လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၁၀။ သဘာ၀ ေဆးျမစ္ေတြရဲ႔ အစြမ္းကုိလည္း ေမ့မထားပါနဲ့ ေရႊေရာင္ အျမစ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ Rhodiola သဘာ၀ ေဆးဖက္၀င္ အျမစ္ဟာ အားအင္ ျပည့္ၿဖိဳး လန္းဆန္း ေစကာ အာ႐ုံ စူးစုိက္မႈ အားေကာင္းၿပီး ႏြမ္းနယ္မႈကုိ ပေပ်ာက္ေစ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာလရွည္ သုံးစြဲလုိ႔ေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ကေယာင္ေခ်ာက္ခ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္တာ ေၾကာင့္ပါ။

၁၁။ အိပ္စက္ျခင္း ျပႆနာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ အိပ္စက္ျခင္း ျပႆနာ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ အိပ္ေနရင္း မၾကာခဏ အသက္႐ွဴ ရပ္တတ္တဲ့ ေရာဂါေၾကာင့္လည္း ပင္ပန္းတတ္ ပါတယ္။ အဲလုိ အသက္႐ွဴ ရပ္သြားတုိင္း ႏုိးလာတတ္ ေပမယ့္ သင့္ကုိယ္သင္ေတာ့ သတိ မထားမိပါဘူး။ သင့္မွာမ်ား အဲလုိ ျဖစ္ေနသလား၊ သံသယ ရွိေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္က သတိထားမိ ေနရင္ ေဆးခန္း ျပသင့္ ပါတယ္။

၁၂။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား မ်ားမ်ားလုပ္ပါ အားအင္ ျပည့္ၿဖိဳး စြမ္းအင္ တုိးေစႏုိင္ ပါတယ္။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳျခင္းျဖင့္ အသက္ကုိ ပုိၿပီး ျပင္းျပင္း႐ွဴ လာသလုိ ခႏၶာကိုယ္ထဲ ေအာက္ဆီဂ်င္ မ်ားမ်ား ေရာက္ကာ ေသြးလည္ပတ္မွူ ေကာင္းေစတာ ေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မနက္ေစာေစာ အိမ္ျပင္ ထြက္ကာ ေလေကာင္းေလသန္႔ ႐ွဴရင္း ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေပးပါ။

၁၃။ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ အေၾကာင္း သိဖုိ့လည္း လုိပါတယ္ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္က အားမ်ား ေစႏုိင္ေပမယ့္ အျမန္ထြက္တဲ့ High GI အမ်ဳိးအစားနဲ႔ အေႏွးထြက္တဲ့ Low GI အမ်ဳိးအစား ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အျမန္ ထြက္တဲ့ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္က သၾကားနဲ႔ အျမႇဳပ္ပါတဲ့၊ ဂက္စ္ပါတဲ့ အခ်ဳိရည္ေတြမွာ ေတြ႕ရၿပီး အဲဒီ အစားအေသာက္ေတြ စားေသာက္ၿပီး ခါစ တစ္ခဏမွာ လန္းဆန္း တက္ၾကြကာ ေနာက္ ခဏေန ပင္ပန္း သြားတတ္ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေႏွးထြက္တဲ့ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ ကေတာ့ ေကာက္ပဲသီးႏွံ၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ ေစးကပ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ မွာ ေတြ႕ရကာ အားအင္ အၿမဲ ျပည့္ေစပါတယ္။ ဂ်င္ဆင္း ေဆးျမစ္ကလည္း စိတ္ဖိစီးမႈကုိ သက္သာကာ အားျပည့္ေစ ပါတယ္။

၁၄။ ေန့လယ္မွာ အိပ္မငုိက္ပါနဲ့ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း ပင္ပန္းလုိ႔ တစ္ေရးတေမာ ေမွးတာက အားျပည့္ေစ ေပမယ့္ အဲလုိ ခဏ အိပ္လုိက္လုိ႔ ညဘက္ အိပ္မေပ်ာ္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေန႔လယ္မွာ အိပ္မငုိက္ေအာင္ ေန႔လယ္စာ ထဲမွာ အျမန္ထြက္တဲ့ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ High GI စာေတြနဲ႔ အယ္လ္ကုိေဟာကုိ ေရွာင္ပါ။ အိပ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာရင္ ဟုိနားဒီနား လမ္းထ ေလွ်ာက္လုိက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ စားပြဲ ရွင္းလုိက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ညဘက္မွာလည္း အခ်ိန္မွန္ အိပ္ကာ အခ်ိန္မွန္ ထပါ။ အိပ္ခါနီး စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားေစမယ့္ ကိစၥေတြ မေတြးပါနဲ႔။

၁၅။ အားအင္ ျပည္႕၀ေစမယ့္ နည္းတခ်ဳိ႔ * လမ္း အျမန္ေလွ်ာက္ပါ။ အလုပ္ လုပ္ရင္း အိပ္ငုိက္ေနပါ သလား။ ေအာက္ပါ တုိ႔ကုိ လုပ္ၾကည့္ပါ။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွား လုိက္ျခင္းျဖင့္ ပင္ပန္းမႈ ေပ်ာက္ကာ လန္းဆန္း လာပါ လိမ့္မယ္။ * ေရေသာက္ လုိက္ပါ။ ေရေအးေအးေလး တစ္ခြက္ ေသာက္ရင္ လန္းဆန္းသလုိ လက္ဖက္စိမ္း ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္လုိက္ရင္လည္း စိတ္ ၾကည္လင္ သြားပါ လိမ့္မယ္။
* ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္လုိက္ပါ။ ေလေကာင္းေလသန္႔ ႐ွဴလုိက္ျခင္းျဖင့္ လန္းဆန္း တက္ၾကြ လာပါ လိမ့္မယ္။
* သံပရာ ရနံ႔ကုိ ႐ွဴ႐ႈိက္ျခင္း ကလည္း စိတ္ၾကည္လင္ လန္းဆန္း ေစႏုိင္ ပါတယ္။
* ဗီတာမင္ B12 အားေဆး သုံးေဆာင္ပါ။ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းသလုိ ပင္ပန္း ႏြမ္းလ်ျခင္းကုိ လည္း ေပ်ာက္ေစ ပါတယ္။

Ref:Myanmar Network
တစ္ေနကုန္ ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္ ေနပါသလား။
တစ္ေန ့ထက္ တစ္ေန ့အားအင္ ခ်ည္႕နဲ့ကာ စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါ ျဖစ္ေန ပါသလား။ မၾကာခဏ သမ္းေ၀ကာ ငုိက္မ်ည္း ေနတတ္ ပါသလား။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တရုတ္အစုိးရ ဖိတ္ၾကားမည္

 Photo: ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ တရုတ္အစုိးရ ဖိတ္ၾကားမည္
Sunday, January 26, 2014

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရုတ္အစိုးရက တရားဝင္အလည္အပတ္ ဖိတ္ၾကားဖုိ့ရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ယန္ဟိုးလန္ Yang Houlan က ေျပာၾကားတယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ South China Morning Post သတင္းစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

တရုပ္သံအမတ္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ အဲဒီလုိလာေရာက္ဖုိ႔အတြက္ ဘယ္ေတာ့ ဖိတ္ၾကားမယ္ဆုိတာ အတိအက် မေျပာႏုိင္ေသးေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရဖက္ကေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဖက္ကပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံအမတ္ႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳမွဳကုိ ရရွိသူျဖစ္ရံုမက ျမန္မာလူထုရဲ႕ ခ်စ္ခင္မွဳကုိလည္း ရရွိေနသူျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သူတာဝန္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္ကစျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ ့အေနနဲ ့တရုတ္နုိင္ငံကို သြားေရာက္လည္ပတ္လုိေၾကာင္း၊ ဒါေပမယ့္ တရုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ တရားဝင္ဖိတ္ၾကားဖုိ႔လုိေၾကာင္း RFA ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ထုတ္တဲ့ တရုပ္သတင္းစာမွာေတာ့ အစုိးရတစ္ပုိင္းအဖြဲ႔ေတြ အရင္က ဖိတ္ၾကားခဲ့တာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ယနဟိုးလန္က သူတို႔အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ျမန္မာျပည္က နိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ဆက္လက္ထူေထာင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆုိေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားပါတယ္။

RFA Burmese
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တရုတ္အစိုးရက တရားဝင္ အလည္အပတ္ ဖိတ္ၾကားဖုိ့ရွိေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး ယန္ဟိုးလန္ Yang Houlan က ေျပာၾကား တယ္လုိ႔ ဒီကေန႔ တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ South China Morning Post သတင္းစာမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

မေလးရွားႏုိင္ငံ တရားမဝင္ျမန္မာလုပ္သား ျပန္လာခ်င္လွ်င္ ျမန္မာသံ႐ံုးကုိဆက္သြယ္ႏုိင္

မေလးရွားႏုိင္င္ငံကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနသည့္ တရားမဝင္ ျမန္မာအလုပ္သမား မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လိုလွ်င္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးကို ဆက္သြယ္ကာ ျပန္ လာႏုိင္ သည္ ဟု အလုပ္ သမား အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူးလံုးေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႈး ခ်ဴပ္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က မဇၩိမ ကုိေျပာ သည္။

နံနံပင္က ဘာေတြ ကာကြယ္ႏိုင္လဲ

Photo: နံနံပင္က ဘာေတြ ကာကြယ္ႏိုင္လဲ
Sunday, January 26, 2014

နံနံပင္နဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ ကုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက အိႏၵိယ ကေနအာရွ အထိပ်ံႏွံ႔လာတဲ့သဘာဝ ေဆးနည္း ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ေဆး ပညာရွင္ မ်ားပါ လက္ခံ အသံုးျပဳေနျပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

ေက်ာက္ကပ္က ခႏၶာကိုယ္တြင္း/ ေသြးထဲက အညစ္အေၾကး၊ ဆား၊ စြန္႔ပစ္ ပစၥည္း၊ အဆိပ္အေတာက္အားလံုးကို စြန္႔ထုတ္ေပးပါတယ္။ သန္႔စင္ေပး ပါတယ္။ မိမိ စားသံုးသမွ်၊ အစားအစာ၊ ေသာက္ေရက အစမွာ ပါဝင္ သမွ်ေသာ မလိုအပ္တဲ့ ဓာတ္မ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မွ ဖယ္ထုတ္ေပး ပါတယ္။ လူစျဖစ္ ကတည္းက ယေန႔ အသက္ရွင္တဲ့ အခ်ိန္အထိ မနားမေန အလုပ္ လုပ္ေနရျပီး အထူးဂရုစိုက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ဂရုစိုက္ဖို႔ဆုိတာ ေက်ာက္ကပ္ကို သန္႔ရွင္းေနေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ အမ်ိဳးသမီးေရာ၊ အမ်ိဳးသားပါ ေက်ာက္ကပ္နဲ႔ ဆက္စပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြား မွုႏွုန္း ျမင့္တက္လာပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ေရဓာတ္ ေလ်ာ့နည္းမွု၊ အစားအေသာက္ မသန္႔ရွင္းမွု၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္မွုတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး ဒါေတြကို မျဖစ္ေအာင္ ျဖစ္ရင္လည္း ကုသရေအာင္ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာ ေပၚလာပါတယ္။

ခြဲစိတ္ ကုသစရိတ္ စကလည္း မနည္းပါဘူး။ ေဆးလည္း ေစ်းၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္ေရာဂါမဆို မျဖစ္ေလ ေကာင္းေလပဲမို႔ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ မျဖစ္ေအာင္ လူတိုင္း လုပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာေငြက်ပ္ တစ္ေထာင္တက္ ပိုမကုန္ပါဘူး။

အေပၚပံုက ျပထားတဲ့အတိုင္း နံနံ သို႔တည္းမဟုတ္ ရုိးရိုးနံနံ ၁၀ ပင္မွ အပင္ ၁၅ပင္ ၾကားကိုပဲ ႏွုတ္ႏွုတ္ဆင္းျပီး ပံုမွာ ျပထားတဲ့ ေရတစ္ ခြက္ စာ ျဖည့္ထားတဲ့ ေရေႏြးအိုးထဲထည့္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ ၾကိဳခ်က္ေပးရပါမယ္။ ရလာတဲ့ အရည္မွ နံနံရြက္မ်ားကို စစ္ထုတ္ျပီး ျပဳတ္ရည္တစ္ခြက္ကို အေအးခံျပီး ေသာက္ရပါ တယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ရွိရန္အစပ်ိဳးသူမ်ားအေန နဲ႔ ေန႔ စဥ္ ေသာက္သံုးသင့္ျပီး ကာကြယ္လုိ သူမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္ တစ္ၾကိမ္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၁၀ ရက္ တစ္ၾကိမ္ ေလာက္ ပံုမွန္ စြဲေသာက္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အျမဲ သန္႔ရွင္းေနေစ မယ့္လို႔ ဆုိထားပါတယ္။ အိႏၵိယေဆးနည္းအတိုင္းဆိုရင္ နံနံရဲ ႔ သစ္ဥ၊ျမစ္ဥကိုပါ ထည့္ျပဳရပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာ မွာေတာ့ အရြက္ကို ထည့္ျပဳတ္ရံုနဲ႔ လံုေလာက္ပါတယ္။

နံနံပင္ကလည္း ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္တဲ့ အတြက္ ေစ်းသက္သက္ သာသာနဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ကုသႏိုင္ေအာင္ မ်ွေဝ လိုက္ရပါတယ္။

Ref: medic-fact, wiki
International news for myanmar
နံနံပင္နဲ႔ ေက်ာက္ကပ္ ကုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါက အိႏၵိယ ကေနအာရွ အထိပ်ံႏွံ႔လာတဲ့သဘာဝ ေဆး နည္း ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ ေဆး ပညာရွင္ မ်ားပါ လက္ခံ အသံုးျပဳေနျပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္း နည္းပညာေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ကန္႔ကြက္

Photo: အဆင့္ျမင့္ပညာ ဥပေဒမူၾကမ္း နည္းပညာေက်ာင္းသား တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ကန္႔ကြက္
Sunday, January 26, 2014

ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ မူၾကမ္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇၀၀ ကိုသာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ေပးမည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္က တစ္လအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းကန္႔ကြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္စား သန္လ်င္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ကိုေက်ာ္ဇင္ထက္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“နည္းပညာတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူက တစ္ေသာင္းနီးပါးေလာက္ ရွိတယ္။ အဲဒီေထာင္ခ်ီၿပီးရွိတဲ့ ေက်ာင္းေပါင္း မ်ားစြာထဲကမွ ေက်ာင္းသား ၇၀၀ ကိုပဲ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႕ရခြင့္ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နစ္နာတာေပါ့” ဟု သန္လ်င္ နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ေနသူ ကိုထူးေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနေသာ မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ တာဝန္ရွိလူႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ လူႀကီးလူေကာင္း ဆန္ဆန္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာ၊ တာဝန္ယူမႈ ရွိစြာျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေရးတယူ အသိေပး ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“အဆင့္ျမင့္ ပညာက႑မွာ နည္းပညာ ေက်ာင္းသားနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားမွ လြတ္လပ္စြာ အႀကံျပဳႏိုင္ပါတယ္” ဟု သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေက်ာ္ျမတ္က ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ က႑ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္ကိုမဆို ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီရွိ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Working Group) က လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ကာ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ အႀကံျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ဖိတ္ေခၚထားသည္။

The Voice Weekly
ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီက ေရးဆြဲေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ မူၾကမ္းတြင္ ေက်ာင္း သားေက်ာင္း သူ ၇၀၀ ကိုသာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႕ေပးမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးနည္းပညာတကၠ သိုလ္ ေက်ာ င္းေ လးေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တစ္ေသာင္း တစ္ေထာင့္ ငါးရာေက်ာ္က တစ္လအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းကန္႔ကြက္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္စား သန္လ်င္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ကိုေက်ာ္ဇင္ထက္ က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

KIA မွ စုေဆာင္းခံရသည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအေရး ေဆြးေႏြးရန္ MPC သုိ႔ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္မႈမရွိသျဖင့္ KIA အလုပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားဟု ရွမ္းေရးရာအဖြဲ႕ေျပာၾကား

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တပ္ဖြဲ႔၏ စုေဆာင္းခံရသည့္ ရွမ္း တုိင္းရင္း သားမ်ားအေရး ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဗဟုိဌာန(MPC)သုိ႔ ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈမရွိ၍ KIA အလုပ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုေရးရာအဖြဲ႔မွ သိရသည္။

ျခင္ေဆး တစ္ေခြ သည္ ေဆးလိပ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ညီမၽွ ေန႔စဥ္ ရႉရွိုက္ရ ပါက ေဆးလိပ္ေသာက္ သူ မ်ားထက္ အသက္ အႏၲရာယ္ ပိုျဖစ္နိုင္

Photo: ျခင္ေဆးတစ္ေခြသည္ ေဆးလိပ္ ၁၃၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ညီမၽွ ေန႔စဥ္ရႉရွိုက္ရပါက ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားထက္ အသက္အႏၲရာယ္ ပိုျဖစ္နိုင္
Sunday, January 26, 2014

ျခင္ေဆး ေခြတစ္ေခြတြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားသည္ ေဆးလိပ္အေရအတြက္ ၆၀ ေက်ာ္မွ ၁၃ဝေက်ာ္အထိ ပါဝင္ ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညီမၽွသျဖင့္ ျခင္ေဆးေခြကို ေန႔စဥ္ရႉရွိုက္ေနရသူမ်ားအေန ျဖင့္ သာမန္ေဆး လိပ္ေသာက္ သူမ်ားထက္ အသက္အႏၲရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ပြားနိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဓာတုကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား အသင္းမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚစႏၵီ ေအာင္က ““ေဆးလိပ္ေသာက္ တဲ့သူေတာင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္နိုင္တာ။ ျခင္ေဆးေခြမွာ ပါဝင္တဲ့ ပိုးသတ္ေဆးပမာဏ က ေဆးလိပ္ေပါင္း ေျမာက္ျမား စြာနဲ႔ညီမၽွတယ္လို႔ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္အရသိရတယ္။ သု ေတသနျပဳတဲ့ ျခင္ေဆးေခြမွာ ပါတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးပမာဏအ ေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္ႏွလိပ္နဲ႔ညီ မၽွတယ္လို႔သာ ကြာသြားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ျခင္ေဆးေငြ႕ကိုရႉ ရွိုက္တဲ့သူ ေတြက ေဆးလိပ္ ေသာက္သူေတြထက္ အသက္ အႏၲရာယ္ပိုျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ျခင္ေဆးေခြအစား ရိုးရာနႏြင္း တက္ကိုပဲ သုံးသင့္တယ္””ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာသည္။

““ျခင္ေဆးေခြတစ္ေခြထြန္း ထားတယ္ဆိုရင္ ျခင္ကိုထိခိုက္ ေစတာက နည္းနည္းပါ။ အမွန္ တကယ္က အဲဒီျခင္ေဆးေခြ အနီးမွာရွိေနတဲ့ လူျကီးေတြ၊ ကေလးေတြက ပိုျပီးရႉမိတဲ့ ပမာဏပိုမ်ားပါတယ္။ ကေလး ေတြမွာ အသက္ရႉ လမ္း ေျကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါျဖစ္ရတာက ျခင္ ေဆးေခြထြန္းတာ အဓိကအ ေျကာင္းအရင္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ ရက္တည္းနဲ့ ျခင္ေဆးေငြ့ေတြ ကို အျကာျကီးရႉမိရင္လဲ အ သက္ အနၱရာယ္ျဖစ္နိုင္သလို ေန့စဉ္ရႉရင္လဲ ေရရွည္ အဆိပ္ သင့္ျပီး အသက္ အနၱရာယ္ျဖစ္ နိုင္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးဌာန အေနနဲ့ ျခင္ေဆးေခြထြန္းတာ ကိုလံုးဝအားမေပးပါဘူး။ ကန့္ ကြက္ပါတယ္””ဟု က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနမွ ညွြန္ျကားေရးမႉး (ေရာဂါနွိမ္နင္းေရး) ေဒါက္တာ သာထြန္းေက်ာ္က ထုတ္ ေဖာ္ ေျပာ ျကားလိုက္သည္။

ျခင္ေဆးေခြတြင္ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ျခင္မ်ားေျပးေစရန္ နွင့္ ျခင္မ်ားေသေစရန္ Pyrethroid အုပ္စုမွ Permethrin ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို အမ်ားဆံုး အသံုးျပုရျပီး တခ်ို့ေသာျခင္ ေဆးေခြမ်ားမွာ  Deltamethrin  ပိုးသတ္ေဆးကို အသံုးျပု ျက ေျကာင္း၊ ျဖစ္နိုင္ပါက ျခင္ေဆး ေခြကိုလံုးဝမထြန္းဘဲ အနၱရာယ္ မရွိေသာ ျခင္ေျပးေစသည့္မီး သီး၊ မီးေခ်ာင္း၊ ျခင္ေျပးစက္၊ ျခင္လံုဆန္ခါ စသည့္တျခား ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာအ သံုးျပုသင့္ေျကာင္း၊ ျခင္မကိုက္ ရန္အတြက္ လိမ္း ေသာ လိမ္းေဆးမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ပါဝင္ပါက အေရျပားမွတစ္ဆင့္ စိမ့္ဝင္နိုင္သျဖင့္ ေရရွည္အသံုး မျပုသင့္ေျကာင္း သိရသည္။

ေႏြဦးလင္း
Yangon Media Group
ျခင္ေဆး ေခြတစ္ေခြတြင္ ပါဝင္ေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားသည္ ေဆးလိပ္အေရအတြက္ ၆၀ ေက်ာ္မွ ၁၃ဝေက်ာ္အထိ ပါဝင္ ေသာဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ညီမၽွသျဖင့္ ျခင္ေဆးေခြကို ေန႔စဥ္ရႉရွိုက္ေနရသူမ်ား အေန ျဖင့္ သာမန္ေဆး လိပ္ေသာက္ သူမ်ားထက္ အသက္အႏၲရာယ္ ပိုမိုျဖစ္ပြားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။