Thursday, June 20, 2013

တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕တြင္ အေအးဆိုင္ ထိုင္ေနသူႏွစ္ဦး ေသနတ္ပစ္ခံရ

ျမန္မာ၊ ထိုင္း ၊ လာအို သုံးႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (အေရွ႕ ပိုင္း) ေရႊ ႀတိဂံေဒသ တာခ်ီလိတ္ၿမဳိ႕ ပါလွ်ံႏွင့္ ေတာေကာ့ ရပ္ကြက္ၾကား စိန္ပန္းနီနီ အေအးဆိုင္တြင္ ဇြန္လ ၁၈

ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ ခြဲထြက္ရန္ မဟုတ္ ေပါင္းစည္း ေနထုိင္၍ အာဏာကို ခြဲေဝ သံုးစြဲရန္ျဖစ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ပင္လွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ အေမရိကန္ တပ္မေတာ္ သာရွိ

"... အပါယ္က်တတ္ေသာ အလွဴ ၁၀ ပါး ..."

"... အပါယ္က်တတ္ေသာ အလွဴ ၁၀ ပါး ..."
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

၁။ သမဇၨဒါန-ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ )။

၂။ မဇၨဒါန -ေသရည္ေသရက္အလွဴ။

၃။ ဣတၳိဒါန - မိန္းမအလွဴ။

၄။ ဥသဘဒါန -ႏြားလား၊ ျမင္းလား အလွဴ။

၅။ စိတၱကမၼဒါန - ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ။

၆။ သတၳဒါန - လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ။

၇။ ၀ိသဒါန - အဆိပ္အလွဴ။

၈။ သခၤလိကဒါန - လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ။

၉။ ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန-ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴ။

၁၀။ တုလာကူဋ မာနကူဋ - ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴ တုိ့ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) - သမဇၨဒါနလုိ့ေခၚတဲ့ ကေခ်အလွဴ(အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ)ကေတာ့ ယခုေခတ္ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲ ေတြမွာ မ်ားစြာမွေတြ့ရပါတယ္။ဆုိင္းဝိုင္းေတြ ဇာတ္ပြဲေတြထည့္သြင္းျပီး
က်င္းပၾကပါတယ္။ရင္ႏွီးသူအခ်င္းခ်င္းလည္း "သူငယ္ခ်င္း' မင္းရဲ့ ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ ပြဲမွာ ငါလည္း ကုသိုလ္ျဖစ္ေစဖုိ့ ဇာတ္ပြဲေလး ဆုိင္းေလးေတာ့ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းပါရေစဆုိျပီး"
အျပစ္ကင္းတဲ့အလွဴဟု ထင္မွတ္ျပီး အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာမေကာင္းေသာ အလွဴကုိေပးလွဴတတ္ၾကပါတယ္။အဲဒီအလွဴဒါနသည္
ကုသုိလ္မရသည့္အျပင္အပၸါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္ပါေသာေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာဒကာမ မ်ား ထုိထုိေသာ အလွဴကုိမေပးလွဴမိဖုိ့တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

(၂) - သရည္ ေသရက္(ဘီယာ ထန္းရည္ ေဆးေျခာက္စသည္)လုိ့ေခၚတဲ့ မဇၨဒါနပါ။

အဲဒီအလွဴကုိလည္းယခုေခတ္မွာ အမ်ားၾကီးေတြ့ရတတ္ပါတယ္။ မိမိရဲ့ေမြးေန့မွာေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္အကုိင္အဆင္ေျပလုိ့ ေသာ္လည္း သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားကုိ ဖိတ္ျပီး
ေသရည္ ေသရက္ ဘီယာစသည့္ျဖင့္ ေပါ့ေလ ျပဳလုပ္ေကာင္း လွဴဒါန္းေကာင္းအျပစ္ကင္းသည္ဟုထင္မွတ္ျပီးဒါနျပဳေက်ြးေမြးတ ဲ့အလွဴဒါနကုိေျပာလုိတာပါ။တကယ္ေတာ့
အဲဒီဒါနဟာလည္း အျပစ္မကင္းတဲ့ဒါန ကုသုိလ္မရတဲ့ ဒါန အကုသုိလ္ျဖစ္တဲ့ဒါနအပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနပါ။ဒါေၾကာ င့္ထုိထုိေသာဒါနကုိလည္း အားလုံးေသာ
ဒကာ ဒကာမမ်ားမေပးလွဴမိဖုိ့တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

(၃) - ဣတၳိဒါန ဆုိတာ မရုိေသစကား ယခုေခတ္အတုိင္းတာနဲ့ေျပာရမယ္ဆုိရင္ မိမိ၏မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္း ညီအစ္ကုိမ်ား ကာမဂုဏ္ေပ်ာ္ပါးေစဖုိ့အတြက္ မိမိက
အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီး ငွားရမ္းေပးတဲ့(prostitute) အလွဴဒါန ကုိေျပာလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလုိ အခေၾကးေငြအကုန္က်ခံျပီးလုပ္လုိက္တဲ့ အလွဴဟာလည္း အျပစ္မကင္း
ကုသုိလ္မရ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္တဲ့ဒါနျဖစ္လုိ့ ထုိထုိေသာ အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိမေပးလွဴမိဖုိ့ တုိက္တြန္းပါတယ္။

(၄) - ကေတာ့ ႏြားတုိ့မွာ ဦးေဆာင္ႏြားလား ..ျမင္းတုိ့မွာလည္းဦးေဆာင္ျမင္းလားတုိ့ကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါ နပါ။ ယခုေခတ္မွာအနည္းငယ္ရွားပါးပါတယ္။

(၅) စိတၱကမၼဒါန - ကာမဂုဏ္ကို ႏိုးၾကြေစေသာ ပန္ခ်ီေဆးေရး အလွဴ။ ဆုိတာကမိမိမိတ္ေဆြ အေပါင္းသင္းနဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ့ ကာမဂုဏ္စိတ္ ကာမရာဂ
စိတ္ေတြျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးဓာတ္ပုံမ်ား ။ျပကၡဒိန္မ်ား။ ပန္းခ်ီရုပ္မ်ားကုိေပးလွဴတဲ့အလွဴဒါနကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတ ယ္။ ထုိထုိအလွဴသည္လည္း
အျပစ္မကင္းေသာ ကုသုိလ္မရေသာ အပၸါယ္ေလးပါးေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိအလွဴဒါနကုိလည္း မေပးလွဴမိဖုိ့တုိက္တြန္းပါတယ္။

(၆) သတၳဒါန - လက္နက္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ အလွဴ ဆုိတာက လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု ဒါမွမဟုတ္အဖြဲ့တစ္ဖြဲ့စသည္ျဖင့္ေပါ့ေလ သတ္ျဖတ္ဖုိ့အတြက္
ေသေစနုိင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ အခမဲ့ လုပ္ေပးျခင္း ေပးလွဴျခင္း အလွဴဒါနကုိေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၇) ၀ိသဒါန - အဆိပ္အလွဴ ဆုိတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကုိေသေစလုိေသာေစတနာျဖင့္ေသေစနုိင္ေသာ အဆိပ္ ေဆးမ်ားကုိေပးလွဴတဲ့ဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၈) သခၤလိကဒါန - လက္ထိတ္ သံေျခခ်င္း ေႏွာင္ႀကိဳးအလွဴ ဆုိတာကတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖုိ့ ဒုကၡျဖစ္ေစဖုိ့ ဆင္းရဲေစဖုိ့အတြက္ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၉) ကုကၠဳရ သူကရ ဒါန -ၾကက္ ၀က္ သားေကာင္အလွဴဆုိတာက သူတစ္ပါးအားအသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ ၾကက္ ဝက္ မ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္သတ္ျပီးေတာ့၄င္း သူတစ္ပါးအား
သတ္ေစျပီး ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ရန္အလုိ့ငွာ လွဴဒါန္းတဲ့အလွဴဒါနကုိေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀)တုလာကူဋ မာနကူဋ - ခ်ိန္စဥ္းလဲ၊ တင္းစဥ္းလဲ အလွဴဆုိတာက ေရာင္းတဲ့(အေလး)တစ္မ်ဳိး။ ဝယ္တဲ့(အေလး)ကတစ္မ်ဳိး။ (ခ်ိန္ခြင္နဲ့ေစ်းေရာင္းသူ)ထုိ့ျပင္ ေရာင္းတ
ဲ့(ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး။ ဝယ္တဲ့ (ျပည္ေတာင္း)ကတစ္မ်ဳိး(ဆန္ေရာင္းသူမ်ား)ျဖစ္ေစဖုိ့အတြက္ အေလးခ်ိန္ခြင္ ျပည္ေတာင္းမ်ားကုိထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း။ ဒါမွမဟုတ္
ေပးလွဴျခင္း စတဲ့အလွဴဒါနမ်ဳိးကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပျပီးတဲ့ မေပးလွဴေကာင္းေသာ အျပစ္မကင္းေသာ အပၸါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္ေသာ အလွဴဒါနမ်ားကုိ အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ရေသာအလွဴဒါနဟုထင္မွတ္ျပီး
ျပဳလုပ္ခဲ့မိရင္လည္းေနာင္တေတြ စိတ္မခ်မ္းသာမွဳေတြမျဖစ္ၾကပဲ ။ေနာင္တစ္ၾကိမ္မေပးလွဴမိေအာင္ မျပဳလုပ္မိေအာင္ ဆင္ျခင္ၾကေစဖုိ့ အထူးတုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ထုိထုိသုိ့
ေသာ အလွဴမ်ားကသည္ဆုိခဲ့ျပီးသည့္အတုိင္း ကုသုိလ္မရသည့္ အျပင္ အပၸါယ္ေလးပါးကုိေရာက္ေစတတ္တာေၾကာင့္ အားလုံးေသာ ဒကာ ဒကာမ မ်ား အထူး
ေရွာင္ၾကဥ္ျပီး အျပစ္ကင္းေသာ ကုသုိလ္ျဖစ္ေသာ ဒါနေကာင္းမွဳ မ်ားစြာကုိအားထုတ္ၾကျပီးသီလ ဘာဝနာ ဝိပႆနာမ်ားကုိပါ အခ်ိန္ရသေလာက္ေစာင့္ထိန္း ပြားမ်ားနုိင္ျပီး စိတ္ခ်မ္း
သာ ကုိယ္က်န္းမာစြာျဖင့္ အသက္ထက္ဆုံး သာသနာျပဳနုိင္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္ပါေစဟုဆႏၵျပဳ ဆုေတာင္းလုိက္ရပါသည္ ။

အရွင္ဝိမလဝံသ (နာလႏၵာတကၠသုိလ္၊အိႏၵိယနုိင္ငံ)
၁။ သမဇၨဒါန-ကေခ်အလွဴ ( အျငိမ့္ဇာတ္ပြဲ )။

လက္ထပ္ဖုိ႔ ဘာသာေျပာင္းရမယ္ဆုိတာ လူအခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

လက္ထပ္ဖုိ႔ ဘာသာေျပာင္းရမယ္ဆုိတာ လူအခြင့္ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊  အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာသာျခား ေယာက်္ားတစ္ဦးအေနနဲ႔  ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ လက္ထပ္လုိခ်င္ရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမယ္လုိ႔ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း သံဃာတခ်ဳိ႕က မိန္႔ၾကားေနၾကတာဟာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။

"က်မတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိဘူးလို႔ နားလည္တယ္၊ အထူးသျဖင့္ ဒါတရားေတာ္ထဲမပါဘူးဆိုရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီလား၊ မလား ၾကည့္ရမွာတစ္ဖက္၊ ေနာက္တစ္ဖက္ကလည္း ဇင္မာေအာင္တို႔ ေျပာသလို၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး လူ႔အခြင့္အေရးဘက္က ၾကည့္ရမွာေပါ့"

RFA က ပုံမွန္တင္ဆက္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစီအစဥ္အတြက္ မေန႔က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ အခုလုိ ေျဖၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ေသေၾကဒဏ္ရာရမွဳန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ သက္ဆုိင္ရာသံရုံးေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူကူညီဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

"အစိုးရဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕လူမ်ိဳးေတြကို ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြကို ဘယ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ထူေထာင္ဖို႔လိုတယ္၊ အလုပ္သမားေတြတင္မကဘူး၊ ႏိုင္ငံျခားကိုေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္"

တဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရႊးခံမယ္လုိ႔ ဝါရွင္တန္ဒီစီမွာ ေျပာဆုိခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကုိ ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ အခုလုိပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိတာကုိ ႏွစ္သက္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္၊ အန္အယ္လ္ဒီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘာသာျခား ေယာက်္ားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကုိ လက္ထပ္လုိခ်င္ရင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမယ္လုိ႔ အခုရက္ပုိင္းအတြင္း သံဃာတခ်ဳိ႕က မိန္႔ၾကားေနၾကတာဟာ

သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းအုပ္စိုးအမႈ အမိန္႔ခ်ရန္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္း

သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းအုပ္စိုးအမႈ အမိန္႔ခ်ရန္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္သို႔ ေရႊ႕ဆိုင္း
Thursday, June 20, 2013

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းအုပ္စိုးကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ေန႔တြင္ တရား႐ုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔ တြင္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ မင္းအုပ္စိုးက တရား႐ုံးထံ ခြင့္တိုင္ၾကားသျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔သို႔ ရက္ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟန္း ၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံး၏ စာေရးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္း၊ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္းက တရားလို ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးမႈ၊ တရားမဝင္ ယာဥ္မ်ား ေတြ႕ရွိမႈ၊ မူးယစ္ ရမ္းကားမႈမ်ားျဖင့္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က ခ်ိန္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မင္းအုပ္စိုးက ခြင့္တိုင္ၾကားသျဖင့္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔သို႔ လည္းေကာင္း၊ ယင္းေန႔တြင္ ထပ္မံ၍ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုရာမွ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခြင့္တိုင္ၾကားသျဖင့္ ဇူလိုင္ လ ၃ ရက္ေန႔သို႔ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တရားလိုျပဳ တိုင္ၾကားသည့္ ဒုရဲအုပ္ ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း တာဝန္က် စခန္းျဖစ္သည့္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းထံသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ တရားလိုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာဝန္က်ေနေၾကာင္း အဆိုပါ ရဲတပ္ဖဲြ႕ စခန္းတာဝန္က် အရာရွိက ေျပာၾကားသည္။

႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းအုပ္စိုးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳိ(၂) ရပ္ကြက္ ဖိုးစိန္လမ္း Holiday စားေသာက္ဆိုင္ ေရွ႕ရွိ အမႈိက္ပုံကို မီး႐ိႈ႕ ျခင္း၊ လာေရာက္ ေျဖရွင္းေသာ ရဲအရာရွိမ်ားကို ဆဲဆိုျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစရန္ ပုဆိုးခြၽတ္ကာ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လက္သီးျဖင့္ ထိုးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ပိုင္ ယာဥ္အမွတ္ ၇ခ/၁၇၂၄ ဟိုင္းလတ္ အျပာေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ေဘးမွန္ကို လက္သီးျဖင့္ ထိုးခြဲခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ ဗဟန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းက (ပ) ၇၆/၁၂ ပုဒ္မ - ပပက ၆(၁)၊ (ပ) ၇၇/၁၂ ပုဒ္မ-၂၉၄/၃၅၃ ၊ (ပ) ၇၈/၂၀၁၂ ပုဒ္မ - ၄၃၆ ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုထားျခင္း ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly
ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အမႈရင္ဆိုင္လ်က္ရွိေသာ ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ မင္းအုပ္စိုးကို

နယ္စပ္မွ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ၾကက္အသည္း အျမစ္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ၾကက္ေမြးျမဴသူမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္


ထိုင္းႏိုင္ငံမွ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာေသာ  ေမြးျမဴေရးၾကက္မ်ားမွ အသည္းအျမစ္ ကလီစာ မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း၌  ေစ်းေလွ်ာ့ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ား ရွိ၍ အဆိုပါ ေရာင္းခ်မႈသည္ ျပည္တြင္း၌

ကိုးတန္းေအာင္ရံုၿဖင္႔ နာမည္ၾကီးေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္မည္..

အေၿခခံပညာ န၀မတန္းေအာင္ရံုျဖင့္ နာမည္ၾကီး ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္ ရန္ ႏွင္းဆီကုန္း ဘိုးဘြားရိပ္သာၾကီးတြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင္႕လွစ္ေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္မ်ား စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလးငယ္ ၁၁ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္သူ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်

ကေလးငယ္ ၁၁ ဦးကို အဓမၼျပဳက်င့္သူ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်
Thursday, June 20, 2013

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အသက္အျပည္႔ေသးတဲ႔ ကေလးမေလး ဆယ္႔တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င္႔ အစိုးရ၀န္ ထမ္းတဦးကို ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်ခံလိုက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကေလးမေလးေတြကို မုဒိမ္းက်င္႔မႈေၾကာင္႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဟင္နန္ျပည္နယ္က အဆင္႔ျမင္႔ အစိုးရအရာရွိ တဦးျဖစ္တဲ႔ လီရွင္ေကာင္းဟာ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တုန္းက အဖမ္းခံခဲ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကေလးေတြကို အဓမၼျပဳက်င္႔မႈေတြ ပိုမ်ားလာ တဲ႔အတြက္ သူ႕ကို အခုလိုမ်ဳိး ေသဒဏ္ခ်မွတ္ လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ႔တဲ႔လကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ အတြင္းက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတဦးကို ကေလးမေလး ေျခာက္ဦးကို မုဒိမ္းျပဳက်င္႔ခဲ႔တဲ႔အတြက္ဖမ္းဆီး ခဲ့ၿပီး အန္ဟြီးျပည္နယ္က ေက်ာင္းအုပ္ဆရာတဦးကိုလည္း ကေလးမေလး ၁၁ေယာက္ကို အဓၼျပဳက်င္႔မႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

အခုလို ကေလးငယ္ေတြကို အဓမၼျပဳက်င္႔တဲ႔ အမႈေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးမႈေတြထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဗဟိုတရားရံုးက ျပင္းထန္တဲ႔ အျပစ္ေပးမႈေတြခ်မွတ္ခဲ႔ရတာျဖစ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

radioaustralia
တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ အသက္အျပည္႔ေသးတဲ႔ ကေလးမေလး ဆယ္႔တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င္႔ အစိုးရ၀န္ ထမ္း တဦး ကို ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်ခံလိုက္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လူေမွာင္ခိုကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးမွာ ျမန္မာအေျခအေန တိုးတက္

ေဗြေဆာ္ဦး ၅ပြဲေၾကာင့္ လႈိင္းထန္သြားႏုိင္တဲ့ မုိရက္စ္ရဲ႕အနာဂတ္

ေဗြေဆာ္ဦး ၅ပြဲေၾကာင့္ လႈိင္းထန္သြားႏုိင္တဲ့ မုိရက္စ္ရဲ႕အနာဂတ္
Thursday, June 20, 2013

၂၀၁၃-၁၄ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ဇယားမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အဖြင့္ပြဲ ၅ပြဲ၌ ခ်ဲလ္ဆီး၊ လီဗာပူး၊မန္စီးတီးတုိ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရမည့္ မန္ယူအသင္း၏ ပြဲစဥ္မ်ားေၾကာင့္ နည္းျပ မုိရက္စ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိေနသည္။ မန္ယူမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ အဖြင့္ပြဲစဥ္အျဖစ္ Capital one cup လက္ရွိခ်န္ပီယံ ဆြမ္ဆီးႏွင့္ အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပြဲစဥ္တြင္ ေမာ္ရင္ဟုိ၏ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကုိ အိမ္ကြင္း၌ လက္ခံကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လီဗာပူးႏွင့္ အေ၀းကြင္း၊ ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ႏွင့္ အိမ္ကြင္း၊ မန္စီးတီးႏွင့္ အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္မ်ား ယွဥ္ၿပဳိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ နည္းျပသစ္ မုိရက္စ္အတြက္ ယင္းကာလမွာ အခက္ခဲဆုံး အခုိက္အတန္႔ ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း၌ လန္ဒန္ကလပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေနကာ ဧၿပီ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ အသင္းေဟာင္း အဲဗာတန္ႏွင့္ ဂြတ္ဒီဆင္ပါ့ခ္ပြဲစဥ္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃-၁၄ရာသီ မန္ယူ၏ပြဲစဥ္မ်ား

AUGUST

Aug 17: Swansea City (a)

Aug 24: Chelsea (h)

Aug 31: Liverpool (a)

SEPTEMBER

Sep 14: Crystal Palace (h)
Sep 21: Manchester City (a)
Sep 28: West Bromwich Albion (h)

OCTOBER

Oct 5: Sunderland (a)
Oct 19: Southampton (h)
Oct 26: Stoke City (h)

NOVEMBER

Nov 2: Fulham (a)
Nov 9: Arsenal (h)
Nov 23: Cardiff City (a)
Nov 30: Tottenham Hotspur (a)

DECEMBER

Dec 3: Everton (h)
Dec 7: Newcastle United (h)
Dec 14: Aston Villa (a)
Dec 21: West Ham United (h)
Dec 26: Hull City (a)
Dec 28: Norwich City (a)

JANUARY

Jan 1: Tottenham Hotspur (h)
Jan 11: Swansea City (h)
Jan 18: Chelsea (a)
Jan 28: Cardiff City (h)

FEBRUARY

Feb 1: Stoke City (a)
Feb 8: Fulham (h)
Feb 12: Arsenal (a)
Feb 22: Crystal Palace (a)

MARCH

Mar 1: Manchester City (h)
Mar 8: West Bromwich Albion (a)
Mar 15: Liverpool (h)
Mar 22: West Ham United (a)
Mar 29: Aston Villa (h)

APRIL

Apr 5: Newcastle United (a)
Apr 12: Hull City (h)
Apr 19: Everton (a)
Apr 26: Norwich City (h)

MAY

May 3: Sunderland (h)
May 11: Southampton (a)

ရိုးရာေလး
၂၀၁၃-၁၄ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ဇယားမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ အဖြင့္ပြဲ ၅ပြဲ၌ ခ်ဲလ္ဆီး၊ လီဗာပူး

ကမၻာ့ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား (ဆစ္ဒနီ) ၾသစေၾတးလ်

ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕သည္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ နယူးေဆာက္ေဝး ျပည္နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ အမ်ား

ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ငါးခု

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၁ဝဝ ရဲ႕ စာရင္းကို မၾကာမီက ထုတ္ျပန္လိုက္ ပါသည္။

ေန႔စဥ္မိုးေလ၀သသတင္း၊ (၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ(၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၇း၀၀)နာရီအခ်ိန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေျခအေန။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းတုိ႔တြင္

ႏ်ဴကလီးယား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဘာလင္ မိန္႔ခြန္းမွာ အုိဘားမား တုိက္တြန္း

ႏ်ဴကလီးယား ေလွ်ာ့ခ်ေရး ဘာလင္ မိန္႔ခြန္းမွာ အုိဘားမား တုိက္တြန္း

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)  19.06.2013

အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား (Barack Obama) ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕က သမုိင္း၀င္ Brandanburg Gate မွာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ကမၻာတလႊား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ကင္းမဲ့ေရးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။  
 
ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္သလုိ စစ္ေအးေခတ္တုန္းက ႏ်ဴကလီးယား ရန္သူေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ အေနအထားထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ရပ္တည္ၾကဖုိ႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားမယ္လုိ႔ သမၼတ အုိဘားမားက ေျပာပါတယ္။
 
အေမရိကန္ႏုိင္ငံနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ ခုိင္မာၿပီး ဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိ႔ ရႏုိင္တယ္လုိ႔ သမၼတ အုိဘားမားက ေျပာပါတယ္။
 
သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္အရ အေမရိကန္နဲ႔ ႐ုရွားႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ရရွိထားတဲ့ New START လုိ႔ ေခၚတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြထက္ ႏ်ဴကလီးယားထိပ္ဖူး ၃ ပုံ ၁ ပုံ ေလွ်ာ့ခ်ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့တဲ့ အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္နဲ႔ ရုရွားတုိ႔ ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူး အေရအတြက္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ ၃ ပုံ ၁ ပုံေလ်ာ့ခ်ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
႐ုရွားအစုိးရအေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကုိ အေႏွာက္ယွက္ခံမွာ မဟုတ္သလုိ ႐ုရွားရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား တပ္အင္အား ထိေရာက္မႈ ေလ်ာ့က်ေစမယ့္ကိစၥကုိ ခြင့္ျပဳမွာဟုတ္ဘူးလုိ႔ သမၼတ အုိဘားမား ဘာလင္ၿမိဳ႕မွာ စကားမေျပာခင္ေလးမွာပဲ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမီယာ ပူတင္ (Vladimir Putin) က ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။
 
သမၼတ အုိဘားမားရဲ႕ ဒီမိန္႔ခြန္းဟာ ကြယ္လြန္သူ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း John F. Kennedy ဒီ Brandenburg Gate မွာပဲ “က်ေနာ္ဟာ ဘာလင္ၿမိဳ႕သားျဖစ္တယ္” လုိ႔ သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေလာက္အၾကာမွာ ေျပာၾကားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တုန္းကလည္း အေမရိကန္သမၼတ Ronald Reagan က အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဆုိဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ Mikhail Gorvachev အေနနဲ႔ “ဘာလင္ တံတုိင္းႀကီးကုိ ၿဖိဳခ်ေပးပါ” လုိ႔  ေတာင္းဆုိတဲ့ သမုိင္း၀င္ မိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကားခဲ့ပါေသးတယ္။
အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား (Barack Obama) ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕က သမုိင္း၀င္ Brandanburg Gate မွာ ေျပာၾကားသြားတဲ့ မိန္႔ခြန္းအတြင္း ကမၻာတလႊား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္

တာလီဘန္ အေမရိကန္ ေဆြးေႏြးပြဲ အာဖဂန္တက္ဖို႔ ျငင္းဆို

တာလီဘန္ အေမရိကန္ ေဆြးေႏြးပြဲ အာဖဂန္တက္ဖို႔ ျငင္းဆို

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)  19.06.2013

အာဖဂန္အစိုးရက ကာတာႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္ တာလီဘန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သမၼတ ဟာမစ္ ခါဇိုင္း (Hamid Karzai) က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို အာဖဂန္က ဦးေဆာင္ႏိုင္မွသာ ပါ၀င္တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
 
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တာလီဘန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေရး အဆိုုျပဳထားတဲ့အေပၚ အာဖဂန္က အေမရိကန္နဲ႔ ၂ ႏိုင္ငံ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆိုင္းငံ့လိုက္ပါတယ္။
 
အေမရိကန္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြအၾကား ကြဲလြဲေနတယ္လို႔ အာဖဂန္အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ဒီကေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။
 
ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ သမၼတ အိုဘားမားကေတာ့ အာဖဂန္အစိုးရရဲ႕ တံု႔ျပန္ခ်က္ကို သူ မအံ့ၾသဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ အာဖဂန္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ စိန္ေခၚအကဲစမ္းမႈေတြ ရွိေနေပမဲ့လို႔ ေရွ႕ဆက္ လုပ္သြားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့အေၾကာင္း သမၼတ အိုဘားမား က ေျပာပါတယ္။
 
ဆယ္စုႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ အာဖဂန္စစ္ပြဲ အဆံုးသတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးတဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တာလီဘန္ေတြနဲ႔ ဒီသီတင္းပတ္ေႏွာင္းပိုင္မွာ တရား၀င္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ကာတာႏိုင္ငံ ဒိုဟာၿမိဳ႕မွာ တာလီဘန္ေတြက တရား၀င္႐ံုး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္က ေဆြးေႏြးမယ့္ အစီအစဥ္ကို အဂၤါေန႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္က အခုလို အာဖဂန္ျပင္ပမွာ စစ္ေသြးႂကြေတြနဲ႔ တရား၀င္ေတြ႔ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ စီစဥ္တာဟာ အာဖဂန္အစိုးရရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာပဲလို႔ အာဖဂန္အစိုးရက ႐ႈျမင္ပါတယ္။ တာလီဘန္ေတြကလည္း ဟာမစ္ ခါဇိုင္းအစိုးရနဲ႔ စကားမေျပာလိုဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
 
ဒိုဟာေရာက္ တာလီဘန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က အာဖဂန္ အၾကပ္အတည္းကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာလိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ အေမရိကန္တို႔အေနနဲ႔ အာဖဂန္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို စဥ္းစားၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ႐ိုးသားမႈကို ျပသႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။
အာဖဂန္အစိုးရက ကာတာႏိုင္ငံမွာက်င္းပမယ့္ တာလီဘန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔

၆ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စဖို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား လိုလား

၆ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စဖို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား လိုလား

ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီယား ညိႇႏိႈင္းေရးမႉး Kim Kye Gwan (ညာ) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ကို ေရာက္လာခ်ိန္ လက္ေ၀ွ႔ယမ္း ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (၁၈ ဇြန္ ၂၀၁၃)

ဗြီအုိေအ (ျမန္မာပုိင္း)  20.06.2013

ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴးကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ ၆ ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေျမာက္ ကိုရီးယား အာဏာပုိင္ေတြက ဆႏၵရွိတယ္လို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ေျပာၾကားလိုက္ပါ တယ္။ ၆ ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပဲြဟာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကတည္းက ရပ္ဆုိင္းေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴးကလီးယားညိႇႏႈိင္းေရးမႉး ကင္ ေၾကး ဂြမ္ (Kim Kye Gwan) က တ႐ုတ္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဇန္ ေယးရွီ (Zhang Yesui) နဲ႔ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕မွာ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေတြ႔ဆုံစဥ္ အဲဒီလို ေျပာၾကားလိုက္တာ ျဖစ္ ပါတယ္။
 
ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္မွာ ႏ်ဴးကလီးယားလက္နက္ ဖ်က္သိမ္ေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအားလုံးနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔ အတြက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက ဆႏၵရွိတယ္လို႔ မစၥတာ ကင္ ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
 
အဲ့ဒီမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားအေနနဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ထြက္ခဲ့တဲ့ ၆ ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပန္စႏုိင္လာႏုိင္ေခ် ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ မစၥတာ ကင္ က အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆုိထားပါတယ္။
 
ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ႐ုရွား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ပါ ပါ၀င္တဲ့ ဒီ ၆ ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပဲြမွာ မစၥတာ ကင္ ဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏ်ဴကလီယား ညိႇႏိႈင္းေရးမႉး Kim Kye Gwan (ညာ) တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္း ၿမိဳ႕ ကို ေရာက္လာခ်ိန္ လက္ေ၀ွ႔ယမ္း ႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္ (၁၈ ဇြန္ ၂၀၁၃)
ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ ႏ်ဴးကလီးယား လက္နက္ဖ်က္သိမ္းမယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ ၆ ႏုိင္ငံ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔ ေျမာက္ကိုရီးယား အာဏာပုိင္ေတြက ဆႏၵရွိတယ္လို႔

မေလးရွား ျမန္မာသံရံုးရဲ႕ ထိေရာက္တဲ့ အကူအညီရဖုိ႔ သမၼတထံ ေတာင္းဆုိ

ရဲစခန္းမ်ားအား ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႕တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းထား

policechecking-june20
ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ World Economic Forum တြင္ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား (ဓာတ္ပံု - ၀င္းျမင့္ေက်ာ္)
ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ရဲစခန္းမ်ားအား ေရွာင္တစ္ခင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ

တ႐ုတ္မွ ဟန္းဆက္မ်ားကို ကားအစီးလိုက္ျဖင့္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းေနၿပီး တစ္လေက်ာ္ ကာလအတြင္း က်ပ္သိန္း ၃၂၀၀ ဖိုး ဖမ္းမိ

muse-june20
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ အဓိက နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းျဖစ္သည့္ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္း အား ေတြ႕ရစဥ္
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဟန္းဆက္မ်ားကို ကားအစီးလိုက္ျဖင့္ပင္ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းလ်က္ ရွိေနၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ

ရဲေဘာ္ရဲဘက္အားလံုး အျပန္အလွန္ သစၥာထားမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈမ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္ေရာက္သည္အထိ ေလွ်ာက္သြားေစလိုသည္ဟု (၆၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

dawsubirthday-june20
NLD ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား (၆၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔တြင္ ပါတီ၀င္မ်ား၊ ေထာက္ခံသူ မ်ားႏွင့္ အတူ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo:AFP)
အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၈)ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္ ဟုိတယ္ ၈၂၄ လုံးရွိလာ

hoanganhgialai-june20
ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းႏွင့္ စက္မႈ (၁) လမ္းေထာင့္ရွိ ဗီယက္နမ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဟုိတယ္စီမံကိန္း (ဓာတ္ပံု -ေ၀ယံၿဖိဳးဦး)
ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည့္

စြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ႏိုင္ငံတကာ စြမ္းအင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ သို႔မဟုတ္ ဖက္စပ္အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းထား

naturaloil-june20
ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo-Myanmar Oil and Gas Industry Family Facebook)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္ယူျခင္း စသည့္စြမ္းအင္ တူးေဖာ္ရွာေဖြျခင္း လုပ္ငန္း

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ မေလးရွား သံအမတ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕တို႔ ေဆြးေႏြး

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘဂၤါလီမ်ား မီး႐ိႈႈ႕ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည့္ ေမာရ၀တီေက်ာင္း အပါအ၀င္ စာသင္ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္

maungtaw-june20
မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ စာသင္ေက်ာင္းအား ဇြန္လဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-၀င္းေမာင္)
ေမာရ၀တီ အ.မ.က ေက်ာင္းအား အင္ဒိုနီးရွားမွ လွဴဒါန္းသည့္ေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ သတင္းရရွိသည္။ "ေမာင္ေတာမွာက မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္သည့္ 'လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္ပဲြေတာ္' ဆုခ်ီးျမႇင့္ပဲြသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ဆုခ်ီးျမႇင့္

chance-june20
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္က 'မတ္ ၁၃ ဆု' ရရိွသည့္ ကိုစြမ္းသူရထြန္းကို ဆုခ်ီးျမႇင့္စဥ္ (ဓာတ္ပံု- မင္းသိန္းႏုိင္)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ "လူ႔အခြင့္အေရး လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ႐ုပ္ရွင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၄၀ တြင္ လူဦးေရ ၁၁ ဒသမ ၇၃ သန္းအထိ ရွိလာႏုိင္မည္ဟု တြက္ခ်က္ထား

လက္ရွိလူဦးေရ ေျခာက္သန္းနီးပါး ေနထိုင္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရ ၂ ဒသမ

ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ဌာေနျပန္ခြင့္အတြက္ လာဘ္ယူမႈတြင္ သံ႐ံုးမွ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ ဆိုပါက ရာထူးမွ ထြက္ေပးသည္အထိ တာ၀န္ခံႏိုင္ေၾကာင္း မေလးရွား ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ေျပာၾကား

utinlatt-june20
မေလးရွားႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးတင္လတ္ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သား မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္
မေလးရွားေရာက္ တရားမ၀င္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဌာေနျပန္ခြင့္အတြက္ လာဘ္ယူမႈမ်ားတြင္ သံ႐ံုးမွ

ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတားကို ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ခံုးေက်ာ္တံတားကို ဒီဇင္ဘာအတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ သြားမည္

shwegontain-june20
ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္အား ဇြန္ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ရဲကို)
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္း တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ ေရႊဂံုတိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတားကို ႏို၀င္ဘာႏွင့္