Wednesday, November 25, 2015

တပ္မေတာ္ႏွင့္ SSPP/SSA တို႔ ငါးရက္အတြင္း စစ္ရွိန္ေလ်ာ့ဖို႔ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ

ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(SSPP/SSA)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ(UPWC) တုိ႔ လက္ရွိ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ် ရပ္ဆုိင္းေရးကုိ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရ အပါအဝင္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္ဟု မဇၩိမက ရရွိထားသည့္ ေဆြးေႏြးမႈ မွတ္တမ္းတြင္ ေဖၚျပသည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းတြင္ SSPP/SSA အေနျဖင့္ မုိင္းေနာင္၊ မုိင္း႐ွဴး ကားလမ္းေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေရြ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ရန္ႏွင့္ မုိင္းေနာင္-မုိင္း႐ွဴး ကားလမ္း ေတာင္ဘက္ျခမ္းရွိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ေနေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကုိလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္၊ မုိင္းေနာင္တြင္ SSPP/SSA ဆက္ဆံေရး႐ံုး ဖြင့္လွစ္၍ ႏွစ္ဖက္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လုိအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ပႈဆုိင္ရာကုိ ညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းသြားရန္တို႔ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

အလယ္အလတ္တန္း အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္႐ုံးကုိဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္

တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္ကာလ၌ အစုိးရ၏ အသုံးစားရိတ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြအေပၚတြင္ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ၾကရ မည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အခြန္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေျခလွမ္းအျဖစ္ အလယ္လတ္တန္းအခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံးကိုဖြင့္လွစ္ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္ရွိန္ ကေျပာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သုံးေနသည့္တုိက္႐ိုက္အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္မွသြယ္၀ုိက္အခြန္ေကာက္ခံသည့္ စနစ္ကုိကူးေျပာင္းရန္ အနည္းဆုံးအခြန္းႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ အခြန္အေျခခံခ်ဲ႕ထြင္၍ အခြန္ ထမ္းမ်ားမွ ကုိယ္္တုိင္ အခြန္ေပးေဆာင္ စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းရန္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းရွိန္က ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ယခုႏွစ္ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္ အခြန္ရရွိမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ရွင္းလင္းရင္း ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္မွအထိမ္းအမွတ္ ေငြဒဂၤါးျပားထုတ္သည္အေပၚ ျပန္သံုးသပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အစီအရင္ခံ

 ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းမႈေကာ္မတီက ျမန္မာႏုိင္ငံဗဟုိဘဏ္မွ အထိမ္းအမွတ္ေငြဒဂၤါးျပားထုတ္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္မႈ ရွိမရွိ သုံးသပ္ ရမည့္အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သု႔ိ အစီအရင္ခံခဲ့သည္။

“ ဗဟုိဘဏ္က ဒဂၤါထုတ္ခြင့္ရွိေသာ္လည္းပဲ ဒီဗဟုိဘဏ္၏ ဥပေဒအဆုိရင္ေတာ့ တရား၀င္ လည္ပတ္တဲ့ေငြေတြ ကုိပဲ ထုတ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိးဥပေဒမွာ ေရးထားတာကုိေတြ႕ရပါတယ္၊ဒီအထိမ္း အမွတ္ဒဂၤါးျပားေတြထုတ္တယ္ ဆုိတဲ့ဥစၥာဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ရဲ႕လား၊တရား၀င္သုံးလုိ႔ရတဲ့ ေငြကုိပဲ ထုတ္ခြင့္ရွိသလား အထိမ္းအမွတ္ကုိလည္း ဗဟုိဘဏ္အေနႏွင့္ထုတ္လုိ႔ရသလား ဆုိတာဟာ သုံးသပ္ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ဒီဟာေလးတစ္ခုကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ရွိရပါတယ္ “ ဟုျပည္သူ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းမႈေကာ္မတီမွ ႏုိ၀င္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အစီအရင္ခဲ့သည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအမတ္တစ္ဦး ႏိုင္ရာမွ ျပန္လည္႐ႈံးနိမ့္

ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) ၏ မဲစာရင္းမ်ား ေရတြက္ အၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးစိုင္းဆာလူက အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္ဆင့္ တိုင္ၾကားမႈအရ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ အႏိုင္ရရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏို၀င္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေၾကညာခဲ့သည္။

ေရတြက္ရန္ မဲ႐ံုမ်ား က်န္ေနေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဆင့္သို႔ တိုင္ၾကားခဲ့ ေသာေၾကာင့္ က်န္ရွိေနသည့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲ႐ံု ၅ ႐ံုအား ျပန္လည္ေရတြက္မႈအရ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးညီစိန္အား အႏိုင္ေပးခဲ့၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွာ ႏိုင္ရာမွ႐ႈံးသြားသည္ဟု တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီ ႐ံုးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

လူထုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္ မရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ျပင္ေပးရန္ေျပာ

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လူထုအခြင့္အေရး အာမခံခ်က္မရိွသည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၃ခုက အႀကံျပဳ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၅ရက္၊ လသာၿမိဳ႔နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းေပၚရိွ Best Western China Town ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအေပၚ ႐ႈေထာင့္ ေပါင္းစံုမွ သံုးသပ္ျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

႐ုရွားက S - 400 ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ဆီးရီးယားတြင္ ခ်ထားမည္

႐ုရွားသည္ ၄င္း၏ S-400 ဒုံးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ဆီးရီးယားတြင္ ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။ S-400 ေလယာဥ္ ပစ္ဒုံးက်ည္စနစ္မ်ားကို ေမွးမင္ေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆာေဂး႐ႈိအီဂူက ႏို၀င္ဘာ ၂၅ တြင္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ေျပာၾကားမႈက ဆီးရီးယားအေနာက္ပိုင္းရွိ လာတာ ကီယာဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ရွိ ႐ုရွားေလတပ္အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ခ်မည္ဟု ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။

NLD အႏုိင္ရ အမတ္ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ေရး တာဝန္ခံကို စြပ္စဲြေရးသားသည္ဆိုကာ ေဒၚညိဳညိဳသင္း အမႈဖြင့္

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးထြန္းျမင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရး အထူးတာဝန္ခံ ဦးစိုးၫြန္႔တို႔ လက္ရွိ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚညိဳညိဳ သင္းကို စြပ္စြဲေရးသားသည္ဆိုကာ အမႈဖြင့္ထားသည္ကို ေျဖရွင္းေတာင္းပန္မွ အမႈကို ႐ုတ္သိမ္းေပးႏုိင္မည္ဟု ေဒၚညိဳညိဳသင္းကဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗဟိန္းၿမိဳ႕နယ္မွ တသီးပုဂၢလအမတ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ေဒၚညိဳညိဳသင္းက ဗဟန္းရဲစခန္းတြင္ ဦးစိုးၫြန္႔ႏွင့္ ဦးထြန္းျမင့္တို႔အေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈(ဃ)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားမႈႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

လူနည္းစု အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေနသူ ေ၀ေ၀ႏု

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေမြး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ မိခင္ဖခင္ အပါအ၀င္ မိသားစု၀င္မ်ားကို လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခံစားခဲ့ရၿပီး ထိုအျပဳအမူမ်ားက သူမကို ထိုးႏွက္မႈတခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု မေ၀ေ၀ႏုက ေျပာသည္။

ဖိႏွိပ္မႈတခုကို ထပ္မံၿပီး ေျပာရမည္ဆုိပါက အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ အားေပးကူညီေနသည့္ ဖခင္ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္မင္းကို ႏုိင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကတ္ တရားမ၀င္ ျပဳလုပ္သည္ဆုိကာ ဖခင္ႀကီးဦးေက်ာ္မင္း အပါအ၀င္ တမိသားစုလံုး ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။