Friday, July 31, 2015

ႏို၀င္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အလားအလာ

ရက္ေပါင္း ၁၀၀ စြန္းစြန္းသာ လိုေတာ့သည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားထားသည့္အတုိင္း အစိုးရတစ္ရပ္ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ရန္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အႏုိင္ရမည့္ ရလဒ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ေရခ်ိန္ျမင့္တက္လာသည္။

သီးႏွံစိုက္ဧကေလးသိန္း နီးပါးေရျမဳပ္ေန


ေနျပည္ေတာ္(မဇၥ်ိမ) ။       ။ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာ င့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ေတာင္သူဦးႀကီးတို႔ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ေျမဧကေလးသိန္းနီးပါး(၃၉၅၆၅၆) မွာ ေရျမဳပ္ေနသည္ဟု လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ဇူလိုင္ ၃၀တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားေရျမဳပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားမွာေနျပည္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူး၊ မႏၱေလး၊ မေကြးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း တို႔ျဖစ္သည္။

"စပါးပင္ေတြက အပင္ႏုရင္ေတာ့ ေရျမဳပ္ၿပီး တစ္ပတ္၊ ဆယ္ရက္ေလာက္ပဲ ခံပါတယ္။ အျမစ္ပုတ္သြားတာကိုး" ဟု ဧရာဝတီတုိင္းမွ လယ္သမားႀကီးတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္ေရး စိန္ေခၚမႈမ်ား

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ့့လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ေရး ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္/ဓာတ္ပံု − စိုးညြန္႔ေဖ့စ္ဘြတ္
ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းေနာက္ဆံုးေပးပို႔ရမည့္ ရက္ ၁၂ ရက္သာ လိုေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ပါတီအမ်ားစုမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ အက်ပ္႐ိုက္ေနသည္။
ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္သြင္းရမည့္ရက္ ၂၀ ရက္သာ ေပး၍ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရမည္ဟု  ေၾကညာထားသည့္အတြက္ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိန္မီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရးတက္သုတ္႐ိုက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ေငြေၾကး အခက္အခဲ၊ စိတ္ႀကိဳက္ကိုယ္စား လွယ္ရရွိႏိုင္မႈအခက္အခဲအပါအဝင္ အျခားအခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေျပာသည္။

မဲေခါင္ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးရွာေဖြမႈ အရွိန္ျမင့္မည္

 နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈကို ႏွိမ္နင္းရန္ အထက္မဲေခါင္ေဒသရွိ ထိုင္း၊ ျမန္မာ၊ လာအိုႏွင့္ တ႐ုတ္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႔ သြားလာေသာ သေဘၤာမ်ားတြင္ ကုန္ပစၥည္းစစ္ေဆးမႈကို တင္းက်ပ္မည္ျဖစ္သည္။ကြမ္ေလ (တ႐ုတ္)၊ ေမာင္းဖြန္င္ (ျမန္မာ)၊ေမာင္းမြမ္ (လာအို)ႏွင့္ခ်င္း႐ိုင္၏ ခ်င္းဆဲန္တို႔သို႔ သြားလာေသာသေဘၤာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ မဲေခါင္ျမစ္ေျမာက္ပိုင္းမွအင္အားႀကီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ သူ မ်ားကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္သည္။မဲေခါင္ျမစ္တြင္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဖမ္းမိမႈ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္မွ ျမစ္တြင္းလုံျခံဳေရးကို ခိုင္မာေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ ခက္ခဲေနတဲ့ သံသယ အရိပ္အေငြ႕မ်ား

နာမည္ေတြ၊ ေမြးသကၠရာဇ္ေတြက အေရာေရာ အေထြးေထြး ျဖစ္ေနတယ္။ မိသားစုတစ္ခုလံုး၊ တခ်ိဳ႕ဆိုလည္း ရြာလံုးကြၽတ္ ေမြး ေန႔တစ္ေန႔တည္း ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး ေတြလည္း ႀကံဳေနရတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ႏိုဝင္ဘာလ မွာ က်င္းပမယ့္ အထင္ကရ ေရြး ေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ ေနာက္ ဆံုးအဆင့္ ျပင္ဆင္မႈေတြကို တက္သုတ္႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္ေန ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ မဲစာရင္းေတြ မွားယြင္းမႈ ျပႆနာေတြက လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ရပ္လံုး လမ္းေခ်ာ္သြားႏုိင္ ေလာက္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။

ေရေဘးအႏၲရာယ္ အေရးေပၚေဒသ အျဖစ္ေၾကညာကူညီဖို႔ သင့္ေနပါၿပီ

ယခုႏွစ္ မိုးရာသီ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔တစ္ႏိုင္ငံလံုးနီးပါး ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ကို အားလံုးအသိပင္ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ၿမိဳ႕လံုးကၽြတ္ ႐ြာလံုးကၽြတ္ နယ္လံုးကၽြတ္ ေရလႊမ္းမိုးခံေနရၿပီး ကူသူ ကယ္သူမဲ့လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း အင္တာနက္ အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္လိုပင္ ေတြ႔ေနၾကရပါသည္။
တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ဥပမာ ေကာလင္းၿမိဳ႕လိုေဒသမ်ားတြင္မူ ကူညီကယ္ဆယ္သည့္ သတင္း မ်ားကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရလႊမ္းမိုးခံရသည့္ေနရာေဒသ လူဦးေရ အေနအထားက ႀကီးမား သည့္အတြက္ ဆင့္ပါးစပ္ နွမ္းပက္သလိုသာ ျဖစ္ေနသည္။
ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားကလည္း တတ္စြမ္းသမွ် လိုက္လံကူညီေနသည္ မ်ားကိုေတြ႕ရပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ားပင္လွ်င္ ဝင္ေရာက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ သတင္း မ်ားကို ေတြ႔ေနၾကရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္က ေျပာခဲ့သလို ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္းပက္သလို တကယ္ ထိေရာက္သည့္ ကူညီမႈမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ေခ်။

အစ္မျဖစ္သူနဲ႔လူမမွားဖို႔ ပရိသတ္ကို ေမတၱာရပ္ခံတဲ့ အဆိုေတာ္ေမသင္ခ်ဳိေဆြ

 အစ္မျဖစ္သူအဆုိေတာ္ ေအသင္ခ်ဳိေဆြႏွင့္ အမည္ေရာ အသံပါ ဆင္တူသည္ဟုထင္ရ ၍ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ၎၏သီခ်င္းမ်ားကို ခြဲျခား၍နားေထာင္ေပးရန္ ေတးသံရွင္ ေမသင္ခ်ဳိေဆြက ေမတၱာရပ္ခံေျပာၾကားသည္။
‘‘နာမည္အရင္းကလည္း ေမသင္ခ်ဳိေဆြျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သမီးကို အစ္မေအသင္ခ်ဳိေဆြ အမွတ္နဲ႔ ပရိသတ္ေတြမွားၾက တယ္။ အသံလည္းတူေပမယ့္ မေအသင္ရဲ႕သီခ်င္းဆိုဟန္နဲ႔ ေတာ့မတူဘူး။ ႐ုပ္ကလည္းမတူ ပါဘူး။ အသံတူေနတာေတာ့ ပရိ သတ္ေတြကသည္းခံၿပီးေတာ့ နား ေထာင္ေပးပါလို႔။ နာမည္က အရမ္းတူေတာ့ တစ္ခုခုေရးထား တာဆိုရင္ ေအသင္ေရးရင္ ေမသင္လို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးက ခြဲၿပီး ၾကည့္ေပးပါလို႔’’ဟုေမသင္ခ်ဳိေဆြ ကေျပာသည္။

ဦးေႏွာက္ကို ဘယ္အရာေတြက တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစတာလဲ

စာ႐ိုက္တဲ့အခါ အမွားေတြ မ်ား လာတာမ်ဳိး၊ အရင္ကေလာက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြ မေကာင္း ေတာ့တာမ်ဳိး စတာေတြ ႀကံဳလာ ရျခင္းဟာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္တစ္ခုခု ယိုယြင္းလာတာကို သတိေပး လုိက္တာပါပဲ။ ေန႔စဥ္လုပ္မိတဲ့ အရာေတြကေန ဦးေႏွာက္ကို တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစႏုိင္တာ ေၾကာင့္ ထပ္မလုပ္မိရေလေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။
ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ရင္ ဆရာ၀န္ေတြ အႀကံျပဳသလို စိတ္ ေရာကိုယ္ပါ ေကာင္းေကာင္းနား ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနမေကာင္း ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္ဟာ အ လုပ္ေတြ ပိုလုပ္ရတာေၾကာင့္ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ၿပီး စဥ္းစားတာမ်ဳိး ေတြ ေရွာင္ၿပီး အိပ္စက္အနားယူ သင့္ပါတယ္။

ႏြားႏို႔ကို နႏြင္းနဲ႔ ေသာက္ျခင္းရဲ႕ေကာင္းက်ဳိး

ႏြားႏုိ႔ေသာက္တဲ့အခါ က်န္းမာေရးနဲ႔မညီၫြတ္တဲ့ ေခ်ာကလက္မႈန္႔၊ သၾကား၊ ခရင္မ္ေတြထည့္ၿပီးေသာက္တာထက္ နႏြင္းထည့္ေသာက္ၾကည့္ဖုိ႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ ႏြားႏို႔ပူပူထဲကို နႏြင္းလက္ဖက္ရည္ဇြန္းဝက္ ဒါမွမဟုတ္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ နႏြင္းတက္တစ္လက္မ အရြယ္ေလာက္ထည့္ၿပီး ၁၅ မိနစ္ ေလာက္ေနရင္ ေသာက္လို႔ရပါၿပီ။
နႏြင္းက သဘာဝေဆးဖက္ဝင္ပစၥည္းျဖစ္တာမို႔ ႏြားႏို႔နဲ႔ေရာေသာက္ေပးတဲ့အခါ အေအးမိ၊ ေခ်ာင္းဆိုး ေဝဒနာအမ်ဳိး မ်ဳိးအတြက္ အျမန္ဆံုးေပ်ာက္ကင္းေစဖို႔ ေထာက္ကူပါတယ္။

ေရႀကီးၿပီးေနာက္ သတိထားရမည့္ ေရာဂါဘယႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္

ဇူလုိင္လဆန္းကစတင္၍ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ရွိလာၿပီး ယင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရၿပီျဖစ္သည္။
က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား အျဖစ္ ေရလႊမ္းမိုးရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ လတ္တေလာ၌ အေအး မိ၍ ဖ်ားနာျခင္းအျပင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေသာ ေႁမြကိုက္ခံရမႈမ်ားလည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။‘‘အခုအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖ်ားနာေနၾကတယ္။ အနည္းစုက ဝမ္းေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ ေကာလင္းေဆး႐ံုမွာ တစ္ရက္ကိုေႁမြကိုက္လူနာက တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ရွိေနတယ္’’ဟု ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ နာေရးကူညီမႈအသင္းမွ ကိုစိုးလြင္ကေျပာသည္။

ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ ျပဇာတ္ကမယ့္ ခင္လိႈင္

 ေရေဘးသင့္ျပည္သူ မ်ားအား လွဴဒါန္းရန္္ အႏုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္တင္ဆက္မည့္ ရန္ပံုေငြေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ‘ခ်စ္ေသာ တနဂၤေႏြ’ဟုအမည္ေပးထား သည့္ ဟာသျပဇာတ္ျဖင့္ တင္ ဆက္ေပးမည္ဟု ခင္လိႈင္ကေျပာသည္။ယင္းျပဇာတ္တြင္ လူမင္း၊ ေဇရဲထက္၊ ညီထြဋ္ေခါင္၊ ခိုင္ သင္းၾကည္၊ ဝတ္မႈံေရႊရည္၊ အိ ေခ်ာပိုတို႔ အပါအဝင္ ဟာသ လူရႊင္ေတာ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခင္လိႈင္က ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။

စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အေစခံျဖစ္ရမယ္

တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ လူထုသည္ တုိင္းျပည္၏ အရွင္သခင္ျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုတ္ျမစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ေရရွည္တည္တ့ံ အားေကာင္းေမာင္းသန္မည္ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္) သည္ တုိင္းျပည္၏ အေစခံျဖစ္ရ မည္ဟု တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ကတည္းက မိန္႔ၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ (တပ္မေတာ္)အေနျဖင့္ တုိင္းရင္း သားျပည္သူလူထုကို အရွင္သခင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကုိယ္ ကိုယ္ အေစခံအျဖစ္လည္းေကာင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ခြန္းဆိုတစ္ခြန္း လြမ္းေလာက္ရဲ႕လား

(တစ္)
 စကား စကားေျပာပါမ်ား စကားထဲက ဇာတိျပဆိုတဲ့ စကား ျမန္မာမွာရွိပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ ရွင္းရွင္းကေလးပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုလူစားလဲ ဆိုတာကုိ သူစကားေျပာလာတဲ့ အထဲမွာေပၚေနၿပီးသားဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါပဲ။
သည္လူဟာ ဉာဏ္ႀကီး တယ္၊ မႀကီးဘူး။ ပညာကုိအေျခ ခံတယ္၊ မခံဘူး။ ႐ုိးေျဖာင့္တယ္၊ မ႐ုိးေျဖာင့္ဘူး။ အေျမာ္အျမင္ႀကီး တယ္၊ မႀကီးဘူးဆိုတာ စကား မ်ားမ်ားေျပာလာတဲ့အခါမွာ ေပၚ ပါတယ္တဲ့။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ စကား မ်ားမ်ားေျပာမွရယ္လို႔ မဟုတ္ပါ ဘူး။ တစ္ခြန္းဆုိဆိုသေလာက္နဲ႔ အဲသည့္လူတစ္ေယာက္ကို ဘာ လဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရႏုိင္ပါတယ္ လို႔ ေျပာခ်င္တာပါ။

ထား၀ယ္တြင္ ဘာသာေပါင္းစံုမိတ္ဆံုစားပဲြ က်င္းပ

 အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ အစ္ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ထား၀ယ္တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဘာ သာေပါင္းစံုမိတ္ဆံုစားပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၌ ႏွစ္တစ္ ႏွစ္အတြင္း အစ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွစ္ ႀကိမ္ရွိရာ ပထမအစ္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မိတ္ဆံုစားပဲြအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္က ထား ၀ယ္ၿမိဳ႕ သေဘၤာဆိပ္ရပ္ စြႏီၷဂ်ာေမဗလီတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ အစုိးရ အဖဲြ႕၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးမွသက္ဆိုင္ရာ ဘာသာ၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
‘‘အရင္ကေတာ့ တျခားဘာ သာေတြရဲ႕ ဘာသာေရးအခမ္းအ နားေန႔ေတြမွာ ဒီလိုမိတ္ဆံုပဲြေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အစၥလာမ္ ဘာ သာမွာေတာ့ ဒါဟာ ပထမအႀကိမ္ ဘာသာေပါင္းစံု မိတ္ဆံုေတြ႕ၾက တာေပါ့’’ဟု ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ ၾကည္ေရးအဖဲြ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္းအတြက္ က်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ဟုဆို

တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္း လုပ္ ေဆာင္ရန္ က်ပ္ ၄၆ ဘီလီယံအသုံးျပဳ တည္ေဆာက္သြားမည္ဟု ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနသတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။
အငွားခ်အိမ္ရာ စီမံကိန္း တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အငွား ခ်မည့္ အိမ္ရာႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအ တြက္ အငွားခ်မည့္ အိမ္ရာဟူ၍ ခဲြျခားတည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး အစုိး ရအဖဲြ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းထိန္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္အဆုိပါစီမံကိန္းကိုမည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ စတင္မည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။
အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ အငွားခ်အိမ္ရာစီမံ ကိန္းအတြက္ ကုန္က်မည့္ေဆာက္လုပ္ေရးစရိတ္ ေပအက်ယ္အခန္းယူနစ္ကို တြက္ခ်က္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ကာလျဖစ္သည့္ ႏွစ္ ၄၀ မွ ႏွစ္ ၅၀ အထိ အငွားခ်ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားကာ ေစ်းႏႈန္းမသတ္ မွတ္ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံငါးႏုိင္ငံအၾကား ဗီဇာတစ္ခုတည္း စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆို

ACMECS သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာ အပါအဝင္ အာဆီယံငါးႏုိင္ငံ အၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာ ေစေရး တစ္ခုတည္းေသာ ဗီဇာ စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက ေျပာ သည္။
ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ တတိယ အႀကိမ္ CLMV ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ACMECS အစည္းအေဝး၌ ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက အဖြင့္ အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ACMECS သေဘာတူညီ ခ်က္အရ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ခရီး သြားလုပ္ငန္း၊ ေဒသခြဲအတြင္း ေပါင္းစည္းဆက္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးတုိ႔အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားၾကား တစ္ခု တည္းေသာ ဗီဇာစနစ္က်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဟာ လည္း အထူးအာ႐ံုစိုက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒုသမၼတဦးဉာဏ္ထြန္းက ေျပာ သည္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ တ႐ုတ္အတြက္လား

ဆႏၵျပလယ္သမား၊ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားအပါအ၀င္ ရာႏွင့္ ခ်ီ ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ရွည္ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား သစ္ခုိးထုတ္သူ မ်ားအား လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံအ တြက္ အရွက္ရဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ေ၀ ဖန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။