Saturday, July 12, 2014

ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းမ်ားလည္း တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရက္ နားရက္ရေတာ့မည္

Photo: ပုဂၢလိက၀န္ထမ္းမ်ားလည္း တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ရက္ နားရက္ရေတာ့မည္
Saturday, July 12, 2014

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားနည္း တူအလုပ္ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္ တူ ညီစြာမရေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ မျဖစ္မ ေနနားရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါနားရက္အ တြက္ လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀ရရိွ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။

ယခုလ ၉ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္ သမားမ်ားမွာ အထက္ပါခံစားခြင့္ မ်ားရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးေစာလွထြန္းကေျပာသည္။

‘‘ဒီဥပေဒမွာ ထူးျခားခ်က္က ဘာရိွလဲဆုိေတာ့ ျပင္ပပုဂၢလိက လုပ္ငန္းက အလုပ္သမားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပိတ္ရက္ ခံစားခြင့္မညီမွ်ဘူး။ အခုဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းၿပီးၿပီခ်င္း ဒီဥပေဒအရတစ္ ပတ္ကို တစ္ရက္ပိတ္ရက္ရမယ္။ အဲဒီအတြက္ လစာျဖတ္လို႔မရ ဘူး။ အျပည့္ေပးရမယ္’’ဟု ဦး ေစာလွထြန္းကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံ့ ၀န္ထမ္းျဖစ္ေသာ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္မူ တစ္ပတ္လွ်င္ ပိတ္ရက္ႏွစ္ရက္ခံ စားခြင့္ရရိွသည့္အျပင္ အစိုးရ႐ံုး ပိတ္ရက္တုိင္းတြင္ ပိတ္ရက္ရရိွ ေနေသာ္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာမူ ထုိအခြင့္ အေရးမ်ားရရိွျခင္းမရိွသျဖင့္ အ ဆိုပါအခ်က္ကို ထည့္သြင္းထား ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ စက္႐ံုက ပိတ္ရက္ဆုိတာ မရိွသေလာက္ဘဲ။ တစ္လမွာ တစ္ရက္ပဲပိတ္ရက္ ေပးထားတယ္။ အဲဒီပိတ္ရက္က လည္း မသြားရင္ လစာအျဖတ္ခံ ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆင္းေန ရတာပဲ။ ေနမေကာင္းလို႔ ေတာင္ မနားရဲဘူး’’ဟု လိႈင္သာယာစက္ မႈဇုန္အတြင္းရိွ စက္႐ံုတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္သူ ကိုေအးစုိးက ေျပာသည္။

ယခု ႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းနည္း ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေစရန္ အထက္ပါဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္မႈျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ဦးေစာလွထြန္းကပင္ ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒအ ရအစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ယခင္က မီးဖြားခြင့္ သံုးလသာရရိွရာမွ ယခုႏွစ္မတ္လ ၂၆ ရက္မွစတင္ကာ မီးဖြားခြင့္ ေျခာက္လ တရား၀င္ခံစားခြင့္ရရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူ လံုေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး က ယခုလအတြင္းျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုမၸဏီ၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
7Day Daily
ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားနည္း တူအလုပ္ပိတ္ရက္ခံစားခြင့္ တူ ညီစြာမရေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ မျဖစ္မ ေနနားရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပး ရမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါနားရက္အ တြက္ လုပ္ခလစာ အျပည့္အ၀ရရိွ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။
ယခုလ ၉ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္ အက္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ ပုဂၢလိက

ျပည္တြင္း ေဆးပစၥည္းေစ်းကြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူ

Photo: ျပည္တြင္း ေဆးပစၥည္းေစ်းကြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူ
Saturday, July 12, 2014

က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ ေလးဆနီးပါး တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ေဆးပစၥည္း ေစ်းကြက္တြင္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားထက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဝယ္လိုအား အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေဆးကုမၸဏီမ်ားထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာႏွင့္ ေဆး႐ုံသုံး ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူ ေနရေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းအား ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Medi-tech Trade Center ကုမၸဏီ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနက ယခင္က ေဆးပစၥည္း အရည္အေသြးပိုင္းထက္ ေစ်းႏႈန္း အနည္း၊ အမ်ားကို ၾကည့္၍ ဝယ္ယူေသာ္လည္း အသုံးစရိတ္ ျမင့္တက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ားကို ပိုဝယ္ယူလာေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အရင္က အသုံးစရိတ္ကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ဝယ္တာ ဆိုေတာ့ သိပ္မေကာင္းတာေတြလည္း ပါတယ္။ ေစ်းသက္သာေပမယ့္ အရည္အေသြး မေကာင္းတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္က ပစၥည္းေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနက မဝယ္ေတာ့ဘူး” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးျမင့္ဦးက ဆိုသည္။

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမ်ား၏ ေဆးပစၥည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဗဟိုေဆးပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနသို႔ စာရင္းေပးသြင္းရၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ တင္ဒါေခၚယူေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အေျခခံ ေဆးဝါး လိုအပ္ခ်က္ အတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေဆး႐ုံမ်ားကို တာဝန္လႊဲအပ္ထားၿပီး ေဆးဝါးဝယ္ယူစရိတ္ အသုံးစရိတ္ကို ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ခြဲေဝေပးခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသုံးစရိတ္ ၃၆၇ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္သုံးစြဲခဲ့ၿပီး ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ထက္ ေလးဆနီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

The Voice Weekly
က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ ေလးဆနီးပါး တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ေဆးပစၥည္း ေစ်းကြက္တြင္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံ၊ ေဆးေပးခန္း မ်ား ထက္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဝယ္လိုအား အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာေၾကာင္း ျပည္တြင္း ေဆးကုမၸဏီမ်ားထံ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေတာနယ္စပ္ မဂၤလာညြန႔္ေက်းရြာမွ စပါးပ်ိဳးပင္မ်ား ညအခ်ိန္ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံေနရ

ေမာင္ေတာ၊ ဇူလိုင္ ၁၀- ေမာင္ေတာ ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း မဂၤလာညြန႔္(နတ လ )ေက်း ရြာ မွ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္ စပါးစိုက္ရန္ ပ်ိဳးေထာင္ထားေသာ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ညအခ်ိန္လာေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ရွိ ေန ၍ ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားထံ မဂၤ လာညြန႔္ေက်းရြာမွ ရြာသားမ်ားက စာေရးတိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရ သည္။
''ဇြန္ ၁၈ရက္က ဦးစိန္ေမာင္ လယ္ေျမမွာ ပ်ိဳးေထာင္ထားတဲ့ ပ်ိဳးပင္ ေတြ ကို ႏြားေတြသြင္းၿပီး စားခိုင္းပါ တယ္။ ဇြန္၂၄ရက္ညကလဲ ပ်ိဳးေထာင္ ထားတဲ့ေနရာေ တြကို လူစုလူေဝးနဲ႔ လာၿပီး ဖ်က္ဆီးတာေတြျပဳလုပ္ၾကပါ တယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေန႔မွာပဲ ဥယ်ာဥ္ ၿခံေျမမွာရွိတဲ့ ပိန­ၷဲသီးေတြအကုန္လုံး ကို

မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ သံရံုး သတိေပး

Photo: မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြကုိ သံရံုး သတိေပး
Saturday, July 12, 2014

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာေနထိုင္တဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔လံုျခံဳေရးကို အထူးဂရုျပဳ သြားလာေနထိုင္ဖို႔ မေလးရွားနိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရံုးမွ သတိေပးစာကို ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

မေလးရွားနိုင္ငံအတြင္း ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔ကစၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံသား ၄ဦး ဓါးခုတ္ခံၿပီး ေသဆံုးခဲ႔ရတာေၾကာင္႔သံရံုးက ခုလိုသတိေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ အသတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုင္ကယ္စီးအုပ္စုေတြက သတ္ျဖတ္ တာျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းေတြထြက္ေပၚေနေပမဲ႔ အုပ္စုတစ္ခုခုက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာလို႔ မျမင္မိေၾကာင္း ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရံုးက အလုပ္သမားေရးရာသံအရာရွိ ဦးမင္းမင္း၀င္းက ေျပာပါတယ္။

"အဲ့လို ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သမား သတ္တယ္ဆိုတာလည္း သိရဆဲပဲရွိတာပါ၊ အကုန္လံုးက ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သမား သတ္တယ္ဆိုတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္တယ္၊ ဒီရက္ထဲမွာၾကားရသေလာက္ေတာ့ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္သမားခ်ည္းပဲ သတ္ေနတဲ့ပံုစံမ်ိဳးေတာ့မဟုတ္ဘူး၊ က်ေနာ့္ အျမင္ကေတာ့ အဲ့လိုျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်၊ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔တည္းက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ႀကံဳႀကိဳက္သြားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ဗ်၊ သူတို႔ဟာ သူတို႔ပတ္သက္မွႈ ဘာညာေတာ့ရွိပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမဲ့ အဲ့လို မေလးရွားႏိုင္ငံမွာေတာ့ ေနရာတကာျဖစ္ေနတာေတာ့ လံုးဝမဟုတ္ပါဘူး၊ က်ေနာ္ထင္တာေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္သြယ္မွႈေတြ ပတ္သက္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္ဗ်၊ ဒါကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္မွပဲ သိမွာေလ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ေျပာေနၾကတာပဲ"

ခုလို ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ အသတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာသံရံုးက သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ စစ္သံမွဴးတို႔ဟာ မေလးရွားနိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကို အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားမွ ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေပးဖို႔နဲ႔ က်ဴးလြန္တဲ႔တရားခံမ်ားကို အျမန္ဆံုးေဖၚထုတ္အေရး ယူေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။

မေလးရွားနုိင္ငံအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ အသတ္ခံရမႈေတြဟာ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အသတ္ခံရတဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသား ၃၀ခန္႔ရွိၿပီး အသတ္ခံရသူအမ်ားစုဟာ ကြာလာလမ္ပူနဲ႔ ပီနန္းၿမိဳ႕ေတြကျဖစ္တယ္လို႔ ကပုန္းနာေရး ကူညီမႈအသင္းကေျပာပါတယ္။

မေလးရွားနုိင္ငံမွာ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၅သိန္းေလာက္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA
မေလးရွားႏိုင္ငံမွာေနထိုင္တဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔လံုျခံဳေရးကို အထူးဂရုျပဳ သြားလာေနထိုင္ဖို႔ မေလးရွားနိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ ျမန္မာသံရံုးမွ သတိေပးစာကို ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထား ပါတယ္။

မေလးရွားနိုင္ငံအတြင္း ဇူလိုင္လ ၁ရက္ေန႔ကစၿပီး ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံသား ၄ဦး ဓါးခုတ္ခံၿပီး ေသဆံုးခဲ႔ရတာေၾကာင္႔သံရံုးက ခုလိုသတိေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ႔တာပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံသားေတြ အသတ္ခံရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆိုင္ကယ္စီးအုပ္စုေတြက သတ္ျဖတ္ တာျဖစ္တယ္လို႔

အဓိက၀င္ေငြရေသာ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳက႑တို႔ကို EITI အဖြဲ႕၀င္ေလာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ပါ၀င္ရန္ အစုိးရႏွင့္ သံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမည္

EITI  အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး တင္သြင္းရမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အဓိကဝင္ေငြရေနသည့္ ေရနံ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ သတၱဳက႑တို႔ကို ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ မည္သည့္က႑ ထည့္သြင္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အစိုးရအပါအဝင္ ကုမၸဏီႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ယခုလအတြင္း သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ EITI ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕၏ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား EITI အဖြဲ႔ဝင္ေလာင္းႏိုင္ငံအျဖစ္ EITI Board မွ ဇူလုိင္ ၂ ရက္တြင္

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ေဟာေျပာမည္

Photo: ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔ေဟာေျပာမည္
Saturday, July 12, 2014

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ (ယေန႔)တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းရွိ ပုဂၢလိက ပိုင္ ယာခင္းမ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္တို႔က ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဟာေျပာပြဲတြင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီး ပါ၀င္ေဟာေျပာရန္စီစဥ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တိုးစာရင္း ထပ္မံတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ျငင္းပယ္ခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕အလယ္တိုက္တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဖူးေျမာ္ၿပီးမွ ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္တြင္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းခ႐ိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပခုကၠဴၿမိဳ႕သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္လွ်င္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေသာင္းေသာင္းဖ်ဖ်ႀကိဳဆိုရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း၊ ေဟာေျပာပြဲအား ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးဆံုးႏိုင္ရန္အတြက္ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၀န္းရံသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ၿပီးဆံုးေစေရး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမွဴး ကိုေနမ်ဳိးေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ပူးေပါင္း၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ ေမ ၂၃ ရက္မွ စ၍ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး စိတ္ေပါ့သြပ္သူ မဟုတ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္း ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားပါ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္မေရးထိုးရန္ ဖိအားေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စသည္ျပဳလုပ္သူမ်ားကို ဥပေဒ အရ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ အေရအတြက္မွာ ဇြန္ ၂၇ ရက္အထိ ၃၃ သိန္းေက်ာ္ ရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေဟာေျပာမည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ လုပ္ငန္းရွင္ ကိုေအာင္ေဇာ္ထက္က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲေတြကို ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ိုက္ နားမေထာင္ ဖူးဘူး။ အခုလို ပခုကၠဴမွာ လာေျပာမယ္ဆိုေတာ့ တိုက္႐ိုက္နားေထာင္ခြင့္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္။ အနီးတစ္၀ိုက္ ၿမိဳ႕ေတြကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခုလိုလာေရာက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုး၀မ္းသာေနၾကတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၁၀ ရက္က မအူပင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပစဥ္

Eleven
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္ (ယေန႔)တြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕၌ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာပြဲကို ပခုကၠဴၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းရွိ ပုဂၢလိက ပိုင္ ယာခင္းမ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္တို႔က ေဟာေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရႊ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း စီမံ/စီးပြား ဒု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရႊ၊ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္ယူႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

ဇူလိုင္ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသို႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဒုတိယေျခာက္လပတ္ (ေအာက္တိုဘာမွ မတ္လအထိ) အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးထက္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေရးျဖစ္ေပၚဖို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္း ဆိုသင့္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားသို႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္ တိုက္တြန္း

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးထက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ ပိုမိုအေရးႀကီးသည့္ အတြက္ ေလးပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ေပၚရန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္းဆို မႈမ်ား ပိုမိုျပဳလုပ္ သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ျပည္သူမ်ားအား တိုက္တြန္းေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္က “ပုဒ္မ ၄၃၆ ကလည္း ျပင္ရမယ့္ ပုဒ္မတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေပမဲ့အဓိကက်တာက

ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းငါးဖမ္းသေဘၤာႏွစ္စင္းကို တပ္မေတာ္ေရက ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေရ ကင္းလွည့္ေရယာဥ္တစ္စင္းသည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္အတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသည့္ ထိုင္းငါးဖမ္းသေဘၤာ ႏွစ္စင္းအနက္ တစ္စင္းအား ပစ္ခတ္ႏွစ္ျမႇဳပ္ခဲ့ၿပီး အျခားငါးဖမ္းသေဘၤာ တစ္စင္းကိုအနီးရွိ ျမန္မာပိုင္ကြၽန္းသို႔ ဆြဲယူသြားခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ အဆိုပါငါးဖမ္းသေဘၤာ ႏွစ္စင္းစလံုးတြင္