Saturday, May 3, 2014

မ်ိဳးမေအာင္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အေရျပားကေန သုတ္ေကာင္ ဆဲလ္ ဖန္တီးႏုိင္

Photo: မ်ိဳးမေအာင္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အေရျပားကေန သုတ္ေကာင္ ဆဲလ္ ဖန္တီးႏုိင္
Saturday, May 3,2014

မ်ိဳး႐ိုဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင္႔ မ်ိဳးမေအာင္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အေရျပားကေန ကနဦးဆင္႔ သုတ္ေကာင္ ဆဲလ္ေတြကို သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ဖန္တီးႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ သေႏၶတည္ဖို႔ သဘာ၀ သုတ္ေကာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မထုတ္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အေရျပားကေန ဖန္တီးရယူခဲ႔တာပါ။

သုတ္ေကာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ဒီနည္းပညာနဲ႔ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးႏိုင္မယ္လို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

သုတ္ေကာင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသား သေႏၶမေအာင္မႈ ကုထံုးမ်ား အတြက္ ေလ႔လာရာမွာ သုေတသီေတြအတြက္ ကိရိယာသစ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။ ‘ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရလဒ္ေတြဟာ သုတ္ေကာင္ဆဲလ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ေလ႔လာဖို႔ စမ္းသပ္ေမာ္ဒယ္ စရလိုက္တာပါပဲ။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ေဆး႐ံုမွာ ဆဲလ္အေျချပဳ ကုထံုးေတြ လုပ္ဖို႔ အသံုးခ်မႈႏိုင္မႈေတြအတြက္ အလားအလာ ႐ွိပါတယ္။ ဥပမာ အေရအတြက္မ်ားမ်ားနဲ႔ အရည္အေသြးေကာင္းေကာင္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ေပါ႔။ သုတ္ေကာင္ထုတ္လုပ္ရာမွာ ျပႆနာ႐ွိတဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ေ၀ွးေစ႔အတြင္းကို ဆဲလ္႐ိုးတံက ရလာတဲ႔ မ်ိဳးေစ႔ဆဲလ္ေတြ တိုက္႐ိုက္ အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ ႐ွိပါတယ္။” လို႔ Standford တကၠသိုလ္က ဦးေဆာင္သုေတသီ ေဒါက္တာ Reijo Pera ကေျပာျပခဲ႔ပါတယ္။
http://www.trend.com.mm/ မ်ိဳး႐ိုဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင္႔ မ်ိဳးမေအာင္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အေရျပားကေန ကနဦးဆင္႔ သုတ္ေကာင္ ဆဲလ္ေတြကို သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ဖန္တီးႏိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ သေႏၶတည္ဖို႔ သဘာ၀ သုတ္ေကာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မထုတ္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ အေရျပားကေန ဖန္တီးရယူခဲ႔တာပါ။ သုတ္ေကာင္ မထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ ဒီနည္းပညာနဲ႔ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးႏိုင္မယ္လို႔ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

ျပည္တြင္းသတင္းသမားမ်ားအတြက္ က်င့္ဝတ္မ်ား စာနယ္ဇင္းေကာင္စီထုတ္ျပန္

ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းသမားမ်ား ေလးစားလုိက္နာသင့္သည့္ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ကုိ ၂၇ခ်က္ကို ေမလ ၃ရက္ တြင္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက သတင္းမီဒီယာ က်င့္ဝတ္ မ်ားကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္သည့္ အခမ္းအနားကို ေမလ ၃ရက္က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္တြင္ စာနယ္ဇင္းသမားတုိင္း ေလးစားလုိက္နာရမည့္ မီဒီယာဌာနမ်ား၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား၊ တိက်မႈ၊ ဘက္မလုိက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ၊ သတင္းရင္းျမစ္ကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ကိုယ္ေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဖီလာျဖစ္ေသ အျပဳအမူ မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္အခ်က္၊ ျပည္သူလူထု အတြင္း ျဖစ္ေပၚေန သည့္ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ားကုိ သတင္းေရးသားရာတြင္လုိက္နာရမည့္အခ်က္၊ ရာဇ၀တ္မႈခင္းသတင္းမ်ားကုိ ရယူရာတြင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား၊
႐ုပ္သံလႊင့္ အစီစဥ္မ်ားေခါင္းစဥ္ တပ္ျခင္းႏွင့္ မထုတ္လႊင့္မီ ႀကိဳတင္အသိေပးေၾကျငာျခင္း အစရွိသည့္ သတင္းသမားတုိင္းလုိက္နာရမည့္ အခ်က္ေပါင္း ၂၇ခ်က္ျဖင့္ သတင္းမီဒိယာက်င့္၀တ္မ်ားကို တိက် စြာ ျပဌာန္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္ ဆိုတဲ႔အေခြကိုထြက္ရိွဖို႔ျပင္ဆင္ေနတဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း

Photo: နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္ ဆိုတဲ႔အေခြကိုထြက္ရိွဖို႔ျပင္ဆင္ေနတဲ႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း
Saturday, May 3,2014

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရိွတဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ခံရသလို ဘယ္လိုျမဴးဇစ္ပံုစံ၊ ဘယ္လိုပါေဖာင္းမန္႔စ္ေတြ၊ ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ရဦးမလဲဆိုၿပီး ပရိသတ္စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူကေတာ့ ျဖဴျဖဴေက်ယ္သိန္းပါပဲ။ သူမရဲ႕ ငါးေခြေျမာက္အယ္လ္ဘမ္မွာ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္း ေတြခ်ည္းပဲ ပါဝင္သြားမယ္လို႔ သိရတာေၾကာင့္ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းကို ေမးျဖစ္ခဲ႔တဲ့အခါ ‘ဟုတ္ပါတယ္။ အစ္မရဲ႕အေခြေတြမွာ နာမည္ႀကီး ေတးေရးဆရာမေတြက သာ ေရးသားေပးခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီအေခြမွာေတာ႔ Underground တီးဝိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ The Scare အဖြဲ႔နဲ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ သီခ်င္းေတြကိုလည္း The Scare အဖြဲ႔ကပဲ ေရးေပးထားတယ္။ The Scare အဖြဲ႔ဝင္က ႏွစ္ေယာက္တည္းပါ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဒီအေခြထဲမွာ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္တြဲဆို ထားတယ္။ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းေတြပဲ ပါဝင္သြားမယ္။ နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္ ဆိုၿပီးTittle ေပးထားပါတယ္။ သူတို႔ပဲတီးတယ္။ သူတို႔ပဲ ဒီတစ္ေခြလုံးကို စီစဥ္ေပးထားတယ္။ သူတို႔က အရင္ကတည္းက သီခ်င္းေရးတာ၊ သီခ်င္းဆိုတာ၊ တီးတာတို႔ လုပ္ေနတာၾကာပါၿပီ။ အစ္မအရင္ကတည္းကလည္း ဝါသနာရွင္ေတြထဲကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အႏုပညာရွင္ေတြထဲကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းအသစ္ေတြ လိုခ်င္တယ္လို႔ အကုန္လုံး သိေအာင္ေၾကညာ ထားေတာ႔ မႏွစ္က အစ္မဆီကို သီခ်င္းေတြ လာျပၾကတယ္။ အဲဒီ႔လာျပၾကတဲ႔သူေတြ ထဲကမွ သူတို႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြ အကုန္လုံးကို ႀကိဳက္သြားတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အစ္မစဥ္းစားမိတာ တစ္ခုရိွတယ္။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕သီခ်င္း ဘဝမွာ တစ္ခါေလာက္ေတာ႔ နားေထာင္ဖူးသြားသင္႔တယ္လို႔ ထင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင္႔သူတို႔နဲ႔ လက္တြဲၿပီးေတာ႔ ဒီအေခြေလးကိုထုတ္ျဖစ္တာပါ’လို႔ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းက ေျပာျပသြားပါတယ္။
Myawady News ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာရိွတဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ခ်စ္ခင္အားေပးမႈကို ခံရသလို ဘယ္လိုျမဴးဇစ္ပံုစံ၊ ဘယ္လိုပါေဖာင္းမန္႔စ္ေတြ၊ ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ရဦးမလဲဆိုၿပီး ပရိသတ္စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူကေတာ့ ျဖဴျဖဴေက်ယ္သိန္းပါပဲ။ သူမရဲ႕ ငါးေခြေျမာက္အယ္လ္ဘမ္မွာ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္း ေတြခ်ည္းပဲ ပါဝင္သြားမယ္လို႔ သိရတာေၾကာင့္ အဲ့ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းကို ေမးျဖစ္ခဲ႔တဲ့အခါ ‘ဟုတ္ပါတယ္။ အစ္မရဲ႕အေခြေတြမွာ နာမည္ႀကီး ေတးေရးဆရာမေတြက သာ ေရးသားေပးခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီအေခြမွာေတာ႔ Underground တီးဝိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ႔ The Scare အဖြဲ႔နဲ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ သီခ်င္းေတြကိုလည္း The Scare အဖြဲ႔ကပဲ ေရးေပးထားတယ္။ The Scare အဖြဲ႔ဝင္က ႏွစ္ေယာက္တည္းပါ။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဒီအေခြထဲမွာ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္တြဲဆို ထားတယ္။ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္သီခ်င္းေတြပဲ ပါဝင္သြားမယ္။ နာမည္က်န္ေနရစ္မယ္ ဆိုၿပီးTittle ေပးထားပါတယ္။ သူတို႔ပဲတီးတယ္။

လက္ေဝွ႔ထိုးဖို႔ ေမြးဖြားလာသူ (သို႔မဟုတ္) ေဒါင္းနီ

Photo: လက္ေဝွ႔ထိုးဖို႔ ေမြးဖြားလာသူ (သို႔မဟုတ္) ေဒါင္းနီ
Saturday, May 3,2014

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ကို ဝါသနာပါလြန္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ လိုက္လံထိုးသတ္ရင္း ႐ံႈးသည့္အခါ ပါလာသည့္ အက်ႌ၊ ပုဆိုးေလးေတြကို ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ၿပီး အိမ္ျပန္ခဲ့ရသည့္ လက္ေဝွ႔သမားတေယာက္ရဲ႕ ဘဝ၊ မိဘေတြက လက္ေဝွ႔ထိုးသည့္ အလုပ္ ကို လံုးဝ သေဘာမတူသျဖင့္ ရလာသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ကိုယ့္ဘာသာ ႀကိတ္မွိတ္ ေဆးကုရတဲ့ ဘဝ၊ လက္ေဝွ႔ထိုးျခင္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးဆုေငြ က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္အထိ ရခဲ့ဖူးတဲ့ လက္ေဝွ႔သမားတေယာက္ရဲ႕ ဘဝ စတဲ့ လက္ေဝွ႔ေလာက ခရီးရွည္ကို ျဖတ္ သန္းခဲ့ဖူးေသာ လက္ေဝွ႔သမားႀကီး ဦးေဒါင္းနီသည္ ယခုအခါတြင္ သူဝါသနာပါေသာ လက္ေဝွ႔သမားဘဝႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လက္ေဝွ႔ နည္းျပဆရာ၊ လက္ေဝွ႔ဒိုင္တဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ေလာက၌ “ေဒါင္းနီ” ဆိုသည့္ နာမည္သည္ တေခတ္တခါကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္ လက္ေဝွ႔သမားေတြျဖစ္သည့္ ေတြ႕မေရွာင္ႏွင့္ လံုးေခ်ာ တို႔ကဲ့သို႔ပင္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ဖူးေလသည္။ လက္ေဝွ႔ သမား ေဒါင္းနီဆိုၿပီး ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ေလာကတြင္ မွတ္ တိုင္ တတိုင္ ခိုင္မာစြာစိုက္ထူခဲ့ေသာ ဦးေဒါင္းနီ သည္ ယခုဆိုလွ်င္ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ အရြယ္ကို ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပါရမီ-ေခ်ာ္တြင္းကုန္း လမ္းမႀကီးနံေဘး ရပ္ကြက္ေလး၏ လမ္းက်ဥ္းေလးတခုထဲတြင္ရွိေသာ ၂၀ – ၆၀  ေပ အိမ္ေလး တလံုးထဲတြင္ ထိုင္ေနေသာ ဦးေဒါင္းနီကို ေတြ႕ရသည္။ က်န္းမာေရး သိပ္ေကာင္းပံုမရေသာ ဦးေဒါင္းနီက သူဝါသနာပါေသာ လက္ေဝွ႔ေလာက အေၾကာင္းကိုေတာ့ အားမာန္ပါပါေျပာျပသည္။

“ဦးက အသက္ ၁၃ ႏွစ္သား ကတည္းက လက္ေဝွ႔ထိုးလာတာ၊ စထိုးတာက ကမၻာေအးဘုရား ပြဲမွာ၊ ဦးက ရန္ကုန္ဇာတိပဲ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္သား၊ လက္ေဝွ႔ထိုးတဲ့မ်ိဳး႐ိုး မရွိဘူး၊ ဦးထိုးခဲ့တဲ့ ပြဲေပါင္းက ရာေက်ာ္တယ္၊ အလံလုပြဲတင္ကို ရာေက်ာ္တယ္၊ ပထမအလံ၊ ဒုတိယအလံ၊ တတိယအလံတို႔ ရခဲ့ဖူးတယ္” ဟု သူက ဧရာဝတီကို အစခ်ီၿပီးေျပာျပခဲ့သည္။

ဦးေဒါင္းနီ လက္ေဝွ႔စထိုးခဲ့ေသာ ၁၉၇၀ ဝန္း က်င္ႏွစ္မ်ားတုန္းကေတာ့ ဒီေန႔ေခတ္လို ေရႊခါးပတ္ ဆိုတာ မေပၚေသးဘဲ အလံလုပြဲဆိုတာပဲရွိေသးသည္။ ၾကားပြဲ၊ ဒုတိယအလံ၊ တတိယအလံ၊ စတုတၳအလံ လုပြဲ ဆိုတာမ်ိဳးေတြပဲ ရွိေသးသည္။

“ဦးတို႔ေခတ္က လက္ေဝွ႔သမားျဖစ္ဖို႔ မလြယ္ဘူး၊ လက္ေဝွ႔ထိုးမယ္ဆိုရင္ ၾကားပြဲအဆင့္ရွိတဲ့သူမွ၊ ၾကားပြဲေတြထိုးဖူးမွ စင္ေပၚတက္ ထိုးလို႔ရတာကိုး၊ ၾကားပြဲလို႔ေခၚတဲ့ ၃ ခ်ီပြဲေလာက္ေတာ့ ထိုးဖူးရမယ္၊ အဲဒီေလာက္ ထိုးႀကိတ္လာခဲ့ၿပီးေတာ့မွ စိန္ေခၚပြဲေတြ ဘာေတြတက္ထိုးသင့္တာ၊ အခုက ပြဲေလး ၁ ပြဲ၊ ၂ ပြဲထိုးရေသးတယ္၊ လက္ေဝွ႔သမား အမည္ခံလိုက္ၾကတာပဲ” ဟု ဦးေဒါင္းနီက လက္ရွိ လက္ေဝွ႔ေလာက ကို ေဝဖန္သည္။

ဒီေန႔ခတ္မွာ လက္ေဝွ႔ေကာင္းေကာင္း မထိုး တတ္မီ ေငြေရးေၾကးေရး စကားေျပာၾကတာ၊ ကိုယ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးမယ့္ လူရဲ႕အဆင့္ အတန္း အေနအထား စသျဖင့္ ေမးရမယ့္အစား ေစ်းဘယ္ေလာက္ရမွ ထိုးမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာၾကတာ၊ ကိုယ္ကြ်မ္းက်င္ သေလာက္ ထိုက္တန္တဲ့ ႏႈန္းေလာက္သာ ရမွာကို သတိမျပဳၾကတာမ်ိဳးေတြ လက္ေဝွ႔ေလာကမွာ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း သူက ဆိုေသးသည္။

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ကို တကယ္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ထိုးႏိုင္တဲ့သူက ရာဂဏန္းပင္ မရွိေတာ့ဘဲ သူတလူ ငါတမင္း ပံုမ်ိဳးျဖင့္ ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔က တျဖည္းျဖည္း တိမ္ေကာလာေနၿပီဟုလည္း သူ႔အေျပာအရ သိရသည္။

“ၾကာရင္ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔က ေပ်ာက္သြား ႏိုင္တယ္၊ အခုလူေတြက လက္ခေမာင္းေတာင္ ေကာင္းေကာင္း မခတ္တတ္ၾကဘူး၊ အနည္းဆံုးေတာ့ အရန္ပြဲေတြေလာက္ေတာ့ ထိုးသင့္တယ္၊ တို႔ တုန္းက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ထိုးယူရတာ၊ အလံလု ပြဲဆို တေန႔တည္း ၁၆ ေယာက္ထိုးရတာ၊ ပတ္လည္ ထိုးရတာ၊ တေန႔တည္း အျပတ္ပဲ၊ ႐ံႈးထြက္ ထိုးရတာ၊ ဖိုင္နယ္ေရာက္မွ ပိုက္ဆံက ၅၀ဝ၊ ၁၀ဝ၀ ေလာက္ ရတာ” ဟု ဦးေဒါင္းနီက သူတို႔တုန္းက အေနအထားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ ေျပာျပသည္။

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔မွာ လက္ခေမာင္း ဘယ္လိုခတ္ ရတာ၊ အျဖည္၊ အျဖဳတ္ေတြ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ မသိၾကဘဲ၊ ထိုးဆို တက္ ထိုးၾကၿပီး ဘာပညာမွမပါ၊ ဗလာလက္သီး ဆိုတာမ်ိဳးႏွင့္ ခုတ္တာလား၊ ထုတာ လား၊ ေထာင္းတာလားဆိုတာေတာင္ မသိၾကဘဲႏွင့္ လက္ေဝွ႔ကို တက္ထိုးေနၾကတာမ်ိဳးေတြ ေတြ႕ေနရၿပီဟုလည္း သူက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ပံုစံႏွင့္ ေျပာေသးသည္။

“လက္ေဝွ႔ဆိုတာက စထိုးကတည္းက ႏိုင္ရ မယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ဝါသနာဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္ ရွိဖို႔လိုတယ္၊ ပိုက္ဆံကေတာ့ လူတိုင္းလိုခ်င္တာ ေပါ့ကြာ၊ တို႔ဆို လက္ေဝွ႔ထိုးလာခဲ့တာ ဖေအေသ၊ မေအေသေတာင္ မမီဘူးေလကြာ၊ အခုက လက္ေဝွ႔ သမား စိတ္ဓာတ္ မရွိဘူး၊ ေရရွည္ကို မၾကည့္ဘူး၊ ငါဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ တကိုယ္တည္းေကာင္းစားေရးပဲ လုပ္ခ်င္ေနၾကတာ။ အခုၾကည့္လိုက္ရင္ စင္ေပၚမွာ အနစ္နာခံၿပီး ထိုးခဲ့တဲ့သူက သိပ္မရွိေတာ့ဘူး” ဟု ဦးေဒါင္းနီက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ကို တကယ္ ဝါသနာပါသူေတြ နည္းလာသည္ကတေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လက္ေဝွ႔ အေပၚမွာ ပံ့ပိုးမႈ နည္းလာသည္ က တေၾကာင္း၊ လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲေတြ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့တာက တေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ ေပ်ာက္ကြယ္မည္ကိုပင္ စိုးရိမ္ေနရသည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ေနၿပီဟုလည္း သူကေျပာသည္။

“အခု ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေနတဲ့ပံုစံက ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ကို ပိုေပ်ာက္ေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္၊ အခု ဆီးဂိမ္းမွာေတာင္ ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ဆိုၿပီး မပါေတာ့ဘဲ ေမြ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ေအာက္မွာ သြားထိုးခဲ့ရတာ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမြျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ထိုင္း လက္ေဝွ႔ေအာက္ကို ေရာက္သြားရတယ္၊ ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔ ဆိုတဲ့ နာမည္ကို မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေမြထိုင္း ျဖစ္သြားတာကိုေတာ့ လံုးဝ စိတ္ မေကာင္း ဘူး” ဟု သူ႔ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။

“ဦးေျပာေနတာ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီ။ ၾကာလို႔ ရွိရင္ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔က ေပ်ာက္လိမ့္မယ္လို႔။ ျမန္မာ့ လက္ေဝွ႔က ထိုးမယ့္သူေတြေရာ၊ လက္ေဝွ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြေရာ၊ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ လက္ေဝွ႔ပြဲ လုပ္တဲ့ သူေတြေရာ၊ အကုန္လံုးရဲ႕အားေတြ လိုတယ္” ဟု သူ႔ အျမင္ကို ဆိုေသးသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးကို အဓိကမထား ဘဲ ဝါသနာ တခုကိုသာ အရင္းတည္ၿပီး ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ လွည့္လည္ လက္ေဝွ႔ ထိုး သတ္ေန ခဲ့ ေသာ ဦးေဒါင္းနီသည္ တခါတရံ လဲစရာပုဆိုး အက်ႌ မျပည့္စံုေသာ အေျခ အေနမ်ိဳးကိုပင္ ႀကံဳခဲ့ရဖူးသည္။

“လက္ေဝွ႔ပြဲ ႏိုင္ရင္ေတာ့ ဝယ္ဝတ္ႏိုင္ေပမယ့္ ႐ံႈးတဲ့အခါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ကိုယ့္ရွိတဲ့ အက်ႌ ေလး၊ ပုဆိုးေလးေတြ ေပါင္ႏွံၿပီး အိမ္ျပန္ ရတာ၊ ဒီၾကားထဲ မိဘက သေဘာမတူေတာ့ အိမ္ျပန္ရင္လည္း မ်က္ႏွာေကာင္း မရဘဲနဲ႔ ဒဏ္ရာေတြသာ အဖတ္တင္ခဲ့ေသးတာ” ဟု သူက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပသည္။

လက္ေဝွ႔ကို ဝါသနာ ႀကီးလြန္းလွေသာ ဦးေဒါင္းနီသည္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ လွည့္လည္သြားလာ ထိုးသတ္ရင္း သူ႔အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္ေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ ေဒသဘက္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ကာ လက္ေဝွ႔ပြဲတပြဲကို ထိုးသတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို ပြဲတြင္ ထိုစဥ္ က နာမည္ေက်ာ္ လက္ေဝွ႔သမားတဦး ျဖစ္သူ တိုင္းေက်ာ္ ဆိုသူႏွင့္ ထိုးသတ္ရင္း တိုင္းေက်ာ္ သည္ သူ၏ထိုးခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆံုး သြားခဲ့ရသည္။

“အဲဒီတုန္းက သူက ၂၇ ႏွစ္၊ ဦးက ၃၂ ႏွစ္ ေလာက္ရွိတယ္၊ သူက လက္ေဝွ႔ေက်ာ္ေပါ့၊ အဲဒီပြဲ မွာ သူေသသြားတယ္၊ ငါလည္း ေတာ္ ေတာ္စိတ္ မေကာင္းျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၁ ပြဲ ၂ ပြဲထိုးၿပီး မထိုးေတာ့ဘူး၊ သူက ကေလးႏွစ္ေယာက္ က်န္ခဲ့ တယ္၊ အဲဒီပြဲႏိုင္တာ ပိုက္ဆံ ၁၅၀ ပဲ ရတာ” ဟု အတိတ္ကို ျပန္လည္မွန္းဆရင္း ဦးေဒါင္းနီက ဆိုသည္။

ေရႊ တက်ပ္သားကို ၃၅၀ က်ပ္ ေပးရေသာ ေခတ္တြင္ လက္ေဝွ႔ပြဲေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရင္း သူ အမ်ားဆံုးရခဲ့ဖူးေသာ ေငြမွာ ၂၀ဝ၀ က်ပ္ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ဦးေဒါင္းနီက ေျပာသည္။

“အဲဒီေနာက္ပိုင္း နားလိုက္တယ္၊ ဒိုင္ခ်ဳပ္ ေျပာင္းလုပ္တယ္၊ ထိုးခဲ့တဲ့သက္တမ္းတေလွ်ာက္မွာ ႐ံႈးတာလည္း ရွိတယ္၊ ႏိုင္တာလည္း ရွိတယ္၊ ႏိုင္တာကေတာ့ မ်ားတယ္၊ ပထမဆံုး စထိုးတဲ့ပြဲက ႏိုင္တယ္၊ ဦးက ပညာအရည္အခ်င္းလည္း သိပ္မရွိဘူး၊ ဝါသနာအရ လက္ေဝွ႔ပဲ လိုက္ထိုးခဲ့တာ”ဟု သူက ေျပာသည္။

လက္ေဝွ႔တမ်ိဳးကိုသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အျဖစ္ ဝါသနာအရင္းခံ ထိုးခဲ့ၿပီး အသက္ႀကီးလာ၍ လက္ေဝွ႔ မထိုးႏိုင္ေတာ့ေသာ  ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာကို ဦးေဒါင္းနီ ရင္ဆိုင္လာရသည္။

“လက္ေဝွ႔ပဲ ထိုးစားလာေတာ့ အခု ဘာ အလုပ္မွလည္း ေကာင္းေကာင္း မလုပ္တတ္ဘူး၊ အိမ္ေထာင္က အသက္ ၃၂ ႏွစ္ေလာက္ မွာ က် တယ္၊ ဒီၾကားထဲ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းလို႔ ေဆး႐ံု တက္ရေသးတယ္” ဟု သူကဆိုသည္။

လက္ေဝွ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဖြဲ႕ထားသည့္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားထံမွလည္း မည္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးမွ သူ မရရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

“ငါးျပားတေစ့မွ ခံစားခြင့္ေပးခဲ့တာ မရွိဘူး၊ တို႔က လက္ေဝွ႔ပြဲေတြမွာ လိုက္ေအာ္ဟစ္ေပးေနတာ ဝါသနာပါလို႔လိုက္လုပ္ေနတာ၊ အမ်ိဳးသမီးက ေစ်းေရာင္းၿပီး ရွာေကြ်းလို႔ ထမင္းမငတ္တာ” ဟု သူက သူ႔လက္ရွိ အေျခအေနကို နာက်ည္းသံျဖင့္ ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သူက ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ ေခတ္ေကာင္းစဥ္ ကာလေတြတုန္းကေတာ့ လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ နည္းျပလုပ္ရင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ က သူတို႔ဆီတြင္ လာေရာက္ေနထိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ သည္ ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ေတာ့ ဦးေဒါင္းနီသည္ မိဘ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ရရွိသည့္ ေငြက်ပ္ ၄၀ဝ ျဖင့္ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အိမ္ကေလးမွာေနထိုင္ရင္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ခံုဒိုင္ခ်ဳပ္၊ နည္းျပခ်ဳပ္ တာဝန္မ်ားယူရင္း ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ား မ်ား ေမြးထုတ္ရမည္ဟူေသာ စိတ္ကူး အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ရွင္သန္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

သူ ေနာက္ဆံုးေျပာလိုက္သည့္ စကားတခြန္းကေတာ့ သူ႔ဘဝ သူ႔အေတြ႕အႀကံဳေတြ အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေနသည္။

“တို႔ႏိုင္ငံမွာ လက္ေဝွ႔ထိုးၿပီးေတာ့ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္လို႔မရႏိုင္ဘူး”
http://burma.irrawaddy.org ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔ကို ဝါသနာပါလြန္းသျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ လိုက္လံထိုးသတ္ရင္း ႐ံႈးသည့္အခါ ပါလာသည့္ အက်ႌ၊ ပုဆိုးေလးေတြကို ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ၿပီး အိမ္ျပန္ခဲ့ရသည့္ လက္ေဝွ႔သမားတေယာက္ရဲ႕ ဘဝ၊ မိဘေတြက လက္ေဝွ႔ထိုးသည့္ အလုပ္ ကို လံုးဝ သေဘာမတူသျဖင့္ ရလာသည့္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကို ကိုယ့္ဘာသာ ႀကိတ္မွိတ္ ေဆးကုရတဲ့ ဘဝ၊ လက္ေဝွ႔ထိုးျခင္းျဖင့္ အျမင့္ဆံုးဆုေငြ က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္အထိ ရခဲ့ဖူးတဲ့ လက္ေဝွ႔သမားတေယာက္ရဲ႕ ဘဝ စတဲ့ လက္ေဝွ႔ေလာက ခရီးရွည္ကို ျဖတ္ သန္းခဲ့ဖူးေသာ လက္ေဝွ႔သမားႀကီး ဦးေဒါင္းနီသည္ ယခုအခါတြင္ သူဝါသနာပါေသာ လက္ေဝွ႔သမားဘဝႏွင့္ နီးစပ္သည့္ လက္ေဝွ႔ နည္းျပဆရာ၊ လက္ေဝွ႔ဒိုင္တဦးအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ လူမွဳေရးအက်ိဳးျပဳမွဳ အေကာင္းဆံုး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔ဆုကို ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း ရရွိ”

Photo: “၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ လူမွဳေရးအက်ိဳးျပဳမွဳ အေကာင္းဆံုး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔ဆုကို ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း ရရွိ”
Saturday, May 3,2014

ယေန႔ ေမလ (၃)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္၀င္း၊ ငုေရႊ၀ါ ခမ္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ လူမွဳေရး အက်ိဳးျပဳမွဳ အေကာင္းဆံုး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔ ပထမဆု” ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ဦးေတဇ၊ အမွဴေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးေပၚျမင့္ဦးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ အဆိုပါဆုကို ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ဦးေတဇမွ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။
ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ၂၀၀၈ခုႏွစ္ နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ က်န္းမာေရး ပညာေရး အဆင့္အတန္းျမွင့္တင္ရန္၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စသည့္ မြန္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
ဆုမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားမွ အဆိုျပဳ တင္ျပလာသည့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအလိုက္ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳ က႑မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကေလးသူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ရပ္ရြာအတြင္း လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ၊ အခမဲ့နာေရးကူညီမွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပညာေရးက႑ အေနျဖင့္ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ တိုးတက္ေစရန္ အတြက္ ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရးအေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေက်ာင္းေနျပင္ပ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း ၊ က်န္းမာေရး အေနျဖင့္ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း၊ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား အခမဲ့ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း ၊
ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မွဳ က႑မ်ားတြင္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ လမ္းတံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးႏွင့္ ေရေကာင္းေရသန္႕ရရွိေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လူမွဳေရးအဖြဲ႔မ်ား အထဲမွ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္
“ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ လူမွဳေရးအက်ိဳးျပဳမွဳ အေကာင္းဆံုး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔ဆု” ကို ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အဖြဲ႕ႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔၏ လူမွဳစီးပြားဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရး တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ အျခားလူမွဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေစျခင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရွ႕တန္းက မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျခင္း စသည့္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္ရြက္မွဳေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏ ႏိုင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ ဟုဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔မွ တင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။
Today Myanmar ယေန႔ ေမလ (၃)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္၀င္း၊ ငုေရႊ၀ါ ခမ္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတို႔၏ လူမွဳေရး အက်ိဳးျပဳမွဳ အေကာင္းဆံုး လူမွဳေရးအသင္းအဖြဲ႔ ပထမဆု” ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ဦးေတဇ၊ အမွဴေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးေပၚျမင့္ဦးႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္သည့္ အဆိုပါဆုကို ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း နာယက ဦးေတဇမွ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

ေစတန္ရဲ႕ကေခ်သည္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ 
မဟုတ္ဘဲ မွတ္တိုင္အေနနဲ႔ ႐ိုက္ခဲ့တာဆိုတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ ဝိုင္း

ဒါ႐ိုက္တာ ဝိုင္းက “ေစတန္ရဲ႕ကေခ်သည္” ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္း အေနနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ မွတ္တိုင္ အေနနဲ႔႐ိုက္ကူးခဲ့တာပါလို႔ ေျပာျပ ပါတယ္။
အဓိက အေနနဲ႔ ဒီဇာတ္ကားထဲမွာ မ်က္လံုးနဲ႔အသံကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေစ ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပတာေၾကာင့္
“ဒီဇာတ္ကားေလးက ၾကည့္ရခဲတဲ့ အခ်စ္ကား ေကာင္းတစ္ကားပါ။ ဇာတ္ၫႊန္းပိုင္း ကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေကာင္းေအာင္ ႀကဳိးစားတည္ ေဆာက္
ထား တယ္။ အစ္ကိုေျပာတာထက္ ၾကည့္တာက ပိုၿပီးခံစားရပါလိမ့္မယ္။ အန္နီေမးရွင္းအေနနဲ႔ လည္း ထည့္ထားတယ္။ ၾကည့္ရတဲ့ ၄ စကၠန္႔ေလး အတြင္းမွာေတာင္ မ်က္စိပသာဒ ျဖစ္ေအာင္ ေစတနာထားပါတယ္။ ဇာတ္ၫႊန္း ေပးထားေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေတြ ရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈက ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္က ဒီဇာတ္ကားအေပၚ စိတ္ဝင္တစားရွိတာရယ္၊ တက္ၾကြမႈရွိတာ ရယ္ေၾကာင့္ေပါ့။

ဘ႑ာေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ပန္းလိႈင္ျမစ္ အသက္ျပန္ဝင္ဖြယ္မရွိ

တိမ္ေကာလာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးရွိလာၿပီျဖစ္သည့္ ပန္းလိႈင္ ျမစ္အား ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္းေတာင္းဆိုေမးျမန္းမႈ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရမွ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေပးႏုိင္သည့္အေျခအေနမရွိဟု သက္ဆုိင္ ရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျဖဆိုမႈအရ သိရသည္။
ကုန္စည္သြားလာစီးဆင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ယင္းျမစ္ကို ျပန္ လည္တူးေဖာ္ ေပးရန္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္း အ ေဝး၌ ေမးျမန္းကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ခင္က အျခားေသာ အေရးႀကီး ျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနရ၍ ဘ႑ာေငြမရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ဝန္ႀကီး၏ အဆိုအရ ပန္းလိႈင္ျမစ္ ကမ္း၌ က်ဴပင္၊ ကိုင္းပင္ မ်ား ေပါက္ ေရာက္ျခင္း၊ ျမစ္တြင္းက်ားပိုက္ေထာင္ ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေကာရသည္ဟု သိရသည္။ယင္းျမစ္ျပန္ လည္ရွင္ သန္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ျမစ္ေၾကာင္း ျပန္တူးျခင္းအျပင္ ေရပိုေရလွ်ံမ်ား စြန္႔ ပစ္ရန္ ေခ်ာင္းငယ္မ်ားလည္း တူးေဖာ္ရန္လိုအပ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ကုန္က် စရိတ္ ႀကီးျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္ ျမစ္ႀကီး မ်ား ေရလမ္းေၾကာင္း ေကာင္း မြန္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းကိစၥရပ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ကေမာၻဇဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မည့္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ဟိုတယ္ ဖြင့္မည္

ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္သည့္ ဟိုတယ္အေရအတြက္ နည္းပါးေနမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ျပည္လမ္းရွိ ေတာ္ဝင္ ေစ်းဝယ္စင္တာတြင္ ကေမာၻဇဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မည့္ ၾကယ္ေလးပြင့္ အဆင့္ရွိ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ဟိုတယ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာ္ဝင္မိသားစု ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးကိုကိုေထြးက ေျပာၾကားသည္။

လက္နက္ကိုင္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားေသာ ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ရယူရန္ ယူကရိန္းအစိုးရ အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္


ယူကရိန္း အေရွ႕ပိုင္းရိွ ႐ုရွားကို လိုလားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားရာ နယ္ေျမမ်ားထဲမွ Slaviansk ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ရယူရန္ ယူကရိန္းအစိုးရက အႀကီးအက်ယ္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈ စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရိွေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယူကရိန္းႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရိွ Donetsk ျပည္နယ္၊ Luhansk ျပည္နယ္ႏွင့္ Kharkiv ျပည္နယ္မ်ားရိွ ၿမိဳ႕မ်ားကို ႐ုရွားလိုလားေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ားက သိမ္းပိုက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခု ယူကရိန္းအစိုးရက ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕အိမ္ရာမ်ား၏ အိမ္ငွားရမ္းခမ်ား ဧၿပီလမွစ၍ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာျဖစ္သည့္ ေရႊဂံုတိုင္အိမ္ရာကို ျပန္လည္မျပဳျပင္မီက ေတြ႕ရစဥ္
ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက စီမံခန္႔ခြဲထားသည့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ကာ အိမ္ငွားရမ္းခမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏႈန္းထားသစ္မ်ားျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
"မဆလေခတ္ လက္ထက္ကတည္းက ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြရွိတယ္။ အလားတူ ႏုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္၀မ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ လက္ထက္က ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယခင္ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ အိမ္လခႏႈန္းထားေတြက အခုေခတ္နဲ႔ျပန္ၿပီး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္ နည္းပါးေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔အိမ္ရာေတြ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြဟာ ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ နည္းပါးလာတာနဲ႔အမွ် ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ မညီညြတ္တာေတြ ေတြ႕လာရမယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သင့္ေတာ္တဲ့ ရန္ပံုေငြထုတ္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ရမယ့္ အေနအထား ရွိလာပါတယ္။ 


ေတာင္ငူၿမိဳ႕ ျမကြၽန္းသာလမ္း မီးေလာင္မႈ ထမင္းေပါင္းအိုးမွ စတင္ေလာင္ကြၽမ္းေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္ ၁၁ ရပ္ကြက္ ျမကြၽန္းသာ ၂ လမ္းတြင္ ေမလ (၁) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက လူေနအိမ္တစ္ခုမွ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေသာ မီးေၾကာင့္ ေနအိမ္ ၁၈ လုံး မီးေလာင္ျပာက်ခဲ့ၿပီး အိမ္ေထာင္စု ၁၈ စု၊ လူဦးေရ က်ား၊ မ စုစုေပါင္း ၉၀ နီးပါး မီးေဘးဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္စဥ္မွာ အဆိုပါလမ္းေန ဦးကိုကိုႏိုင္ (ခ) ကိုေပါလ္၏ ေနအိမ္မွ ထမင္းေပါင္းအိုးျဖင့္ ထမင္းခ်က္စဥ္ စတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ေၾကာင္းကို စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ မီးသတ္ဦးစီးဌာန မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးထင္ေအာင္လင္းက ေျပာၾကားသည္။
“စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခ်က္အရ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္မွာ ဦးကိုကိုႏိုင္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ထမင္းေပါင္းအိုးနဲ႔ ခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ အေျခအေန ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔အိမ္က စတင္ေလာင္ကြၽမ္းတယ္ ဆိုတာလည္း မ်က္ျမင္သက္ေသေတြ ရွိပါတယ္။ အခု သူတို႔လည္း ဝန္ခံထားၿပီးပါၿပီ” ဟု မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ အမွတ္၂ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမွ နယ္ထိန္းအရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုသည္။
ယင္းေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ စတင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၁၅ ခန္႔တြင္ မီးညႊန္႔က်ဳိးကာ ညေနပိုင္းတြင္ မီးလုံးဝ ၿငိမ္းသြားေၾကာင္းႏွင့္ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္ ၁၈ လုံး အပါအဝင္ အနီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွ ဓမၼစကူလ္း စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး မီးေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု ၁၈ စု၊ လူဦးေရ က်ား/မ စုစုေပါင္း ၈၉ ဦးကို ယင္းရပ္ကြက္ရွိ ကန္ေတာ္ေက်ာင္းႏွင့္ ပြတ္စု ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေနရာခ်ထားေပးေၾကာင္း ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

Samsung ကုမၸဏီမွ Apple ကုမၸဏီသုိ႕ နစ္နာေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉.၆ မီလ်ံ ေပးေဆာင္ရန္ တရားရံုး စီရင္ခ်က္ခ်

 KD 01
မူပိုင္ခြင့္ ႏွစ္ခုအားခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ Samsung သည္ Apple သို႕ နစ္နာေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၉.၆ မီလ်ံ ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ အေမရိကန္တရားရံုးမွ အမိန္႕ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ကာလီဖိုးနီးယား ဂ်ဴရီမွ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး ႏွစ္ခုပါဝင္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေနာက္ဆံုး တရားစီရင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎စီရင္ခ်က္ကိုဆန္ဂ်ိဳေဆးရိွ ဗဟိုတရားရံုးသို႕ ေသာၾကာေန႕တြင္ ေပးပို႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
လႏွင့္ခ်ီ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ Apple မွ ရရိွထားေသာ စမတ္ဖုန္း အဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕၏ မူပိုင္ခြင့္ကို Samsung မွ ေဖာက္ဖ်က္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎ရံုးမွပင္ Apple သည္ Samsung ၏ မူပိုင္ခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့ၿပီး နစ္နာေၾကးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၅၈၀၀၀ ကို ေပးေဆာင္ရန္ စီရင္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။
Apple ကုမၸဏီသည္ “Slight to Unlock” စသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ပါဝင္ေသာ ၎၏ မူပိုင္ခြင့္ ၅ ခုအား Samsung မွ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ နစ္နာေၾကးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၂ ဘီလ်ံကို ေတာင္းဆိုထားခဲ့သည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေဂဟာသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္

Photo: ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေဂဟာသင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထားရွိျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္
Friday, May 02, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ေဆးေတြ့ရွိရေသာ အခ်က္မ်ားအရ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိသားစု၏ ခ်စ္ခင္ျကင္နာ မွဳမ်ားကုိ မရရွိရုံမက ၄ငး္တုိ့အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေျကာင္း ယူနီဆက္ကေျပာသည္။

ေမလ၂ရက္ေန့ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ျမဳိ့ စင္ထရယ္ဟုိတယ္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ လူမွဳ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာျကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Myanmar Servey Research က ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိဘမဲ့ေဂဟာ စုစုေပါင္း ၁၄၇ရွိရာ မွတ္ပုံတင္ျပီးေဂဟာမွာ ၁၁၁လုံး မွတ္ပုံတင္ဆဲေဂဟာမွာ ၁၃လုံးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မရွိေသးေသာေဂဟာမွာ ၂၃လုံးျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။

ေဂဟာမ်ားတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးမ်ားမွာ အမိေရာအဖေရာမရွိသူ ၂၄၇၈ဦး ဖခင္မရွိသူ၁၉၆၁ႏွင့္ မိခင္မရွိသူ၁၆၁၂ ဦးအျပင္ အျခားအေျခ အေနအေျကာင္းေျကာင့္ ၆၆၃ဦးရွိကာ အိေရာအဖပါရွိ လ်က္ ေဂဟာ သုိ့ ေရာက္ရွိလာသူမွာ ၅၅၀၉ ဦးျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း၏ ၄၄ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏွဳနး္ရွိေျကာင္း ေတြ့ရွိရသည္ဟုဆုိသည္။

ထုိ့အျပင္ ေဂဟာတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးမ်ားမ်ာ စား၀တ္ေနေရး အဆင္ေျပႏုိင္ေသာ္လည္း မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ား၏လုံျခဳံေႏြးေထြးေသာ ေမတၱာ မရရွိျခင္းေျကာင့္ ကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖြံ့ျဖဳိးမွဳ မ်ားေႏွးေကြးႏုိင္သည့္အျပင္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မွဳမ်ားအထိပါ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သျဖင့္ ယူနီဆက္အေနႏွင့္ကေလးမ်ားအား မိသားစုႏွင့္အတူ ျကီးျပင္းလာေရးအတြက္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေျကာင္း သိရသည္။

ခုိင္သဇင္ဦး

Popular Myanmar News Journal ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္ေဆးေတြ့ရွိရေသာ အခ်က္မ်ားအရ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ မိသားစု၏ ခ်စ္ခင္ျကင္နာ မွဳမ်ားကုိ မရရွိရုံမက ၄ငး္တုိ့အတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေျကာင္း ယူနီဆက္ကေျပာသည္။
ေမလ၂ရက္ေန့ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ျမဳိ့ စင္ထရယ္ဟုိတယ္တြင္ ျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ လူမွဳ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာျကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Myanmar Servey Research က ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိဘမဲ့ေဂဟာ စုစုေပါင္း ၁၄၇ရွိရာ မွတ္ပုံတင္ျပီးေဂဟာမွာ ၁၁၁လုံး မွတ္ပုံတင္ဆဲေဂဟာမွာ ၁၃လုံးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္မရွိေသးေသာေဂဟာမွာ ၂၃လုံးျဖစ္ေျကာင္းသိရသည္။

လိင္ပိုင္း ပံုေတြနဲ့ ေငြညွစ္တဲ့အဖြဲ့ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဖမ္းဆီး

Photo: လိင္ပိုင္း ပံုေတြနဲ့ ေငြညွစ္တဲ့အဖြဲ့ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဖမ္းဆီး
Friday, May 02, 2014

ကမၻာတဝန္း ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဝက္ဘ္ကမ္ ေတြကေန လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ပံုေတြ ရယူျပီး လူေတြကို ေငြညွစ္ အက်ပ္ကိုင္တဲ့ လူေပါင္း ၆၀ နီးပါး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ့ကို ဖိလစ္ပိုင္မွာ ရဲေတြက ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ အဖြဲ့ဟာ လူမႈကြန္ရက္ ေတြကို သံုးျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို ဝက္ကမ္ေတြကေန တဆင့္ ပို့ေပးလာေအာင္ လူေတြကို ဖ်ားေယာင္း တိုက္တြန္း ခဲ့ျကတယ္လို့ Interpol နိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ့နဲ့ ပူးတြဲျပုလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ရဲေတြက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီ ပံုေတြ ရလာျပီးေနာက္ ပို့ေပးလာျက သူေတြကို ေငြညွစ္ျပီး ေငြမေပးရင္ သူတို့ ပံုေတြကို သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိုးေတြဆီ အဲဒီ ပံုေတြ ပို့လိုက္မယ္လို့ အက်ပ္ကိုင္ျကပါတယ္။

မနွစ္တုန္းက အဲဒီလို အက်ပ္ကိုင္ ခံခဲ့ရတဲ့ စေကာ့တစ္ရွ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ တစ္ေယာက္ သူ့ကိုယ္သူ အဆံုးစီရင္ သြားခဲ့ပါတယ္။

ဘီဘီစီ(ျမန္မာပုိင္း)

ဖိလစ္ပိုင္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈ ဌာန အျကီးအကဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းစဉ္
ဖိလစ္ပိုင္ ဆိုက္ဘာျပစ္မႈ ဌာန အျကီးအကဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းစဉ္
 ကမၻာတဝန္း ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ဝက္ဘ္ကမ္ ေတြကေန လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ပံုေတြ ရယူျပီး လူေတြကို ေငြညွစ္ အက်ပ္ကိုင္တဲ့ လူေပါင္း ၆၀ နီးပါး ပါဝင္တဲ့ အဖြဲ့ကို ဖိလစ္ပိုင္မွာ ရဲေတြက ဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ့ဟာ လူမႈကြန္ရက္ ေတြကို သံုးျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မဖြယ္မရာ ဓာတ္ပံုေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို ဝက္ကမ္ေတြကေန တဆင့္ ပို့ေပးလာေအာင္ လူေတြကို ဖ်ားေယာင္း တိုက္တြန္း ခဲ့ျကတယ္လို့ Interpol နိုင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ့နဲ့ ပူးတြဲျပုလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ရဲေတြက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ပံုေတြ ရလာျပီးေနာက္ ပို့ေပးလာျက သူေတြကို ေငြညွစ္ျပီး ေငြမေပးရင္ သူတို့ ပံုေတြကို သူငယ္ခ်င္း၊ ေဆြမ်ိုးေတြဆီ အဲဒီ ပံုေတြ ပို့လိုက္မယ္လို့ အက်ပ္ကိုင္ျကပါတယ္။
မနွစ္တုန္းက အဲဒီလို အက်ပ္ကိုင္ ခံခဲ့ရတဲ့ စေကာ့တစ္ရွ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ တစ္ေယာက္ သူ့ကိုယ္သူ အဆံုးစီရင္ သြားခဲ့ပါတယ္။

 ဘီဘီစီ(ျမန္မာပုိင္း)

အျမင့္ေပ ၃၆,၀၀၀ တြင္ ကေလးေမြးဖြားမႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရ

British Airways ေလေၾကာင္းလုိင္းမွ Boeing 777 အမ်ဳိးအစား ခရီးသည္တင္ ေလယာဥ္တစ္စင္းသည္ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယားမွ ၿဗိတိန္သုိ႕ ပ်ံသန္းလာစဥ္ စပိန္ႏုိင္ငံ မာေယာ့ကာတြင္ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေလယာဥ္ အေရးေပၚဆင္းသက္ရျခင္းမွာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အျခား ထိတ္လန္႕စရာ ကိစၥေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ မဂၤလာ႐ွိသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုေၾကာင့္ဟု သိ႐ွိရသည္။ အဆုိပါ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာေသာ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္႐ွိ ယူဂ်န္ဝါ အုိဇီဟ္ အမည္႐ွိ အမ်ဳိးသမီးသည္ အျမင့္ေပေပါင္း ၃၆,၀၀၀ ၌ ေလယာဥ္ ပ်ံသန္းေနစဥ္အတြင္း သားေယာက္်ားေလးတစ္ဦးကုိ ေမြးဖြားခဲ့မႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္ကုိ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္ ဇာတိၿမဳိ႕ျဖစ္သည့္ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယားၿမဳိ႕ေတာ္ အဘူဂ်ာမွ လန္ဒန္ ဟီးသ႐ုိးေလဆိပ္ကုိ ပ်ံသန္းသည့္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာစဥ္ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အုိဇီဟ္မွာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလ သီတင္းပတ္ ၂၆ ပတ္ (၆ လႏွင့္ ၂ ပတ္) သာ ႐ွိေနေသးၿပီး လမေစ့မီ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဆလိုဗီယန့္စ္ျမို့မွာ ယူကရိန္း ဆက္လက္ စစ္ဆင္

Photo: ဆလိုဗီယန့္စ္ျမို့မွာ ယူကရိန္း ဆက္လက္ စစ္ဆင္
Saturday, May 3, 2014

ယူကရိန္း နိုင္ငံ အေရွ့ပိုင္း ဆလိုဗီယန့္စ္ Sloviansk ျမို့မွာ ယူကရိန္း တပ္ဖြဲ့ေတြက ရုရွား လိုလားသူ လက္နက္ကိုင္ေတြကို ဆက္လက္ စစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။

ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီး အာဆန္ အာဗားေကာ့ဗ္ Arsen Avakov က ျမို့တခြင္က စခန္း ၉ ခုကို အစိုးရ တပ္ေတြ ထိန္းခ်ုပ္ နိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာသလို၊ ရုရွား လိုလားသူ အင္အားစုေတြကလည္း အဲဒီမွာ သူတို့ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ုပ္ ထားတုန္းပဲလို့ ေျပာေနပါတယ္။

ယူကရိန္း ရဟတ္ယဉ္ နွစ္စီးဟာ ယူကရိန္း အစိုးရ အဆိုအရ ေျမျပင္က ေဝဟင္ပစ္ ဒံုးလက္နက္ေတြနဲ့ ပစ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္လို့ ယူဆရျပီး ေလယာဉ္မႉးေတြ ေသဆံုးခဲ့ျကပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူကေတာ့ ရဟတ္ယာဉ္ေတြကို ပစ္ခတ္ခဲ့သူလို့ ယူဆရတဲ့ လူ ၄ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးထားတယ္လို့ ေျပာပါတယ္။

အျကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္မႈမွာ လက္နက္ေတြ ေကာင္းေကာင္း တပ္ဆင္ထားေပမယ့္ အေသအခ်ာ ေလ့က်င့္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အဖ်က္သမားေတြ၊ အျကမ္းဖက္ သမားေတြရဲ့ ခုခံမႈေတြနဲ့ ရင္ဆိုင္ေနရေျကာင္း၊ ေရွြ့ေျပာင္းရလြယ္တဲ့ ေလယာဉ္ပစ္ မီဆိုင္း လက္နက္ေတြကို သံုးျပီး ယူကရိန္း ရဟတ္ယာဉ္ေတြကို သူတို့ ပစ္ခ်နိုင္ခဲ့ေျကာင္း ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ YURIY POVKH က ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
ယူကရိန္း နိုင္ငံ အေရွ့ပိုင္း ဆလိုဗီယန့္စ္ Sloviansk ျမို့မွာ ယူကရိန္း တပ္ဖြဲ့ေတြက ရုရွား လိုလားသူ လက္နက္ကိုင္ေတြကို ဆက္လက္စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနပါတယ္။ျပည္ထဲေရး ဝန္ျကီးအာဆန္ အာဗားေကာ့ဗ္ Arsen Avakov က ျမို့တခြင္က စခန္း ၉ ခုကို အစိုးရ တပ္ေတြ ထိန္းခ်ုပ္ နိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာသလို၊ ရုရွားလိုလားသူအင္အားစုေတြကလည္းအဲဒီမွာသူတို့ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ုပ္ ထားတုန္းပဲလို့ ေျပာေနပါတယ္။

ကားလမ္းအတက္တြင္ ယာဥ္ေနာက္ျပန္လိမ့္က်၍ ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာရ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္အခ်ိန္မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေပါက္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ေက်ာက္တံခါးရြာအနီး ေပါက္-ေက်ာက္ထုကားလမ္းတြင္ ပခုကၠဴမွ ေက်ာက္ထုသို႔ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ ဆုံရြာေန ၾကည္လင္(၂၉)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ၂ခ/xxxx “က်ားမင္း” ခရီးသည္တင္မွန္လံု အျမန္ ယာဥ္သည္ ကားလမ္း အတက္တြင္ မတက္ႏိုင္ဘဲ ေနာက္ျပန္လိမ့္က်၍ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းၾကည္ ရြာေန ယာဥ္ေနာက္လိုက္ ေက်ာ္ဟိန္း(၃၁)ႏွစ္မွ ဂ်မ္းတံုး ခုေသာ္ လည္းမရဘဲ ကားလမ္းယာဘက္ ေပ ၂၀၀ ခန္႔နက္ေသာ ေခ်ာက္ထဲသို႔ ထိုးက် တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည္။
ထိုသိ႔ု တိမ္းေမွာက္မႈေၾကာင့္ ၾကည္လင္တြင္ ဦးေခါင္း ေၾကမြဒဏ္ရာႏွင့္ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕နယ္၊ ေႏွာရြာေန လႈိင္မင္းေထြး(၁၄)ႏွစ္၌ ဦးေခါင္း ျပတ္ဒဏ္ရာရရွိကာ အခင္းျဖစ္ေနရာတြင္ ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီး တစ္ရြာ တည္းေန မ၀င္းလွ(၅၀)ႏွစ္တြင္ ဦးေခါင္းထိပ္ေပါက္ၿပဲ၊ ၀ဲလက္ေမာင္း နာက်င္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိ၍ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စဥ္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲမႈ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ျပည္သူသုိ႔ မၾကာမီခ်ျပကာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ရယူမည္

ကိုးကြယ္ရာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲမႈမွာ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ျပည္သူသို႔ ခ်ျပကာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူသြားမည္ဟု လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေမ ၂ ရက္က ေျပာၾကားသည္။အဆိုပါဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ မတ္ ၇ ရက္က ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း သံုးႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွာ ေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ရယူၿပီးပါက လိုအပ္သည္မ်ားကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုးကြယ္ရာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူဦးေရတုိးပြားႏႈန္း ထိန္းညႇိေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဦးျမင့္ႀကိဳင္က ေျပာၾကားသည္။

တရုတ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ ေခၚေဆာင္လာစဥ္ ဖမ္းမိ


မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ ေပး စားရန္ ေခၚေဆာင္လာစဥ္ ဖမ္းဆီးရမိသျဖင့္ စည္း႐ုံးစုေဆာင္းသူႏွင့္ ေခၚေဆာင္လာသူတို႔အား ဧၿပီ ၃၀ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄) ရဲစခန္းမွ လူကုန္ကူးမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ အိုးဘိုရပ္ကြက္ ကန္ပတ္လမ္းေန ေဒၚရင္ေလး ၏ အိမ္တြင္ တည္းခိုေနသူ မေနာ္ဝါး အယ္မူး(ခ)ပိုပို(တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ က်သူ)က အမ်ိဳး သမီးငယ္မ်ားအား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ေပးရန္ လာေရာက္ စည္း႐ုံး ေခၚေဆာင္ေနေၾကာင္းသတင္းအရ တပ္ဖြဲ႕စု(မႏၲေလး)က တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္ အတူ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ တာေဘာင္လမ္း (၁၁ လမ္းႏွင့္ ၁၂လမ္း) ၾကား၌ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ မေနာ္ဝါးအယ္မူး(ခ)ပိုပိုတို႔ ငွားရမ္းစီးနင္းလာသည့္ မႏၲေလး- မူဆယ္ ေျပး ဆြဲေသာ အျမန္ယာဥ္ငယ္ဗင္ကားအျဖဴေရာင္အား တားဆီး၍ မေနာ္ဝါးအယ္မူး(ခ)ပိုပိုႏွင့္အသက္ (၂၀)အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးတို႔အား တပ္ဖြဲ႕စု(မႏၲေလး)႐ုံးသို ႔ ေခၚေဆာင္ၿပီး ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့ သည္။

ကန္လူ႔အခြင့္အေရး လက္ေထာက္၀န္ႀကီး ျမန္မာျပည္သြြားမည္

Photo: ကန္လူ႔အခြင့္အေရး လက္ေထာက္၀န္ႀကီး ျမန္မာျပည္သြြားမည္
Saturday, May 3, 2014

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရပ္ဘက္ လံုၿခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sarah Sewall ဟာ ေရွ႕သီတင္းပတ္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး  Sewall ဟာ ေမလ ၅ ရက္နဲ႔ ၆ ရက္ေန႔ေတြမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိ္င္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sewall နဲ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပးျဖစ္တဲ့ Judith Cefkin တို႔ဟာ ျမန္မာအစိုးရ အႀကီးတန္း အရာရွိေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ မိတၳီလာေဒသ အေျခအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္း မေပၚေပါက္ေအာင္ အေျဖရွာတာေတြနဲ႔  လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားမွ်တေရးနဲ႔ တာဝန္ခံမႈ ရွိဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားဖို႔ က်ိဳးစားမႈေတြမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sewall ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အျပန္ Nigeria ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္မွာျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ့ ခရီးစဥ္ကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ အဆံုးသတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေသာၾကာေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။

ဗီြအုိေအ (ျမန္မာဌာန)

အရပ္ဘက္ လံုၿခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sarah Sewall
အရပ္ဘက္ လံုၿခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sarah Sewall
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရပ္ဘက္ လံုၿခံဳေရး၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sarah Sewall ဟာ ေရွ႕သီတင္းပတ္ထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sewall ဟာ ေမလ ၅ ရက္နဲ႔ ၆ ရက္ေန႔ေတြမွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိ္င္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sewall နဲ႔ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပးျဖစ္တဲ့ Judith Cefkin တို႔ဟာ ျမန္မာအစိုးရ အႀကီးတန္း အရာရွိေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အရပ္ဘက္ လူမႈ လူ႔အဖြဲ႔အ စည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ တိုင္းရင္းသာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ မိတၳီလာေဒသ အေျခအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိကရုန္း မေပၚေပါက္ေအာင္ အေျဖရွာ တာေတြနဲ႔ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ၊ တရားမွ်တေရးနဲ႔ တာဝန္ခံမႈ ရွိဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေလးစားဖို႔ က်ိဳးစားမႈေတြမွာ ကူညီပံ့ပိုးေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Sewall ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အျပန္ Nigeria ႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ မွာျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ့ ခရီးစဥ္ကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ အဆံုးသတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေသာၾကာေန႔မွာ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုပါတယ္။
ဗီြအုိေအ (ျမန္မာဌာန)

႐ုရွားကိုပိုမိုဒဏ္ခတ္ဖို႔ ကန္နဲ႔ဂ်ာမဏီပူးတြဲ သတိေပး

Photo: ႐ုရွားကိုပိုမိုဒဏ္ခတ္ဖို႔ ကန္နဲ႔ဂ်ာမဏီပူးတြဲ သတိေပး
Saturday, May 3, 2014

ယူကရိန္းႏုိင္ငံက အေျခအေနေတြကို သံတမန္ေရးအရေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လုပ္စရာရွိတာေတြကို ရုရွားႏုိင္ငံက မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ေနာက္ထပ္အေရးယူပိတ္္ဆုိ႔မႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္အိုဘားမား နဲ႔ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂလာမာကယ္လ္တုိ႔က ေသာၾကာေန႔မွာ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔က ရုရွားႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္ေတြလုပ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာမွာပဲ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ေယာက္ဟာ ေသာၾကာေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ရုရွားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွာ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢအေနနဲ႔ သံတမန္ နဲ႔ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကို ခပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတအိုဘားမားက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ာမနီအေနနဲ႔ ဒါမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ မလိုလားေပမယ့္လည္း၊ ရုရွားအေနနဲ႔ ဒီအတုိင္းဆက္သြားေနမယ္ဆုိ္ရင္ေတာ့ ေရွာင္လႊဲလို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္လ္က အေလးေပးေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဘယ္လမ္းကိုသြားခ်င္လဲဆုိတာ ႐ုရွားအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ဗီြအုိေအ (ျမန္မာဌာန)

ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂလာမာကဲလ္ (ဝဲ) နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား(ယာ)
ဂ်ာမနီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂလာမာကဲလ္ (ဝဲ) နဲ႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား(ယာ)
ယူကရိန္းႏုိင္ငံက အေျခအေနေတြကို သံတမန္ေရးအရေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လုပ္စရာရွိတာေတြကို ရုရွားႏုိင္ငံက မလုပ္ဘူးဆုိရင္ ေနာက္ထပ္အေရးယူပိတ္္ဆုိ႔မႈေတြ ဆက္လုပ္သြားမယ္လို႔ အေမရိကန္သမၼတ ဘရက္ခ္အိုဘားမား နဲ႔ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဂလာမာကယ္လ္တုိ႔က ေသာၾကာေန႔မွာ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။
အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔က ရုရွားႏုိင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္ေတြလုပ္ၿပီး ရက္ပိုင္းအၾကာမွာပဲ ေခါင္းေဆာင္ ၂ ေယာက္ဟာ ေသာၾကာေန႔က အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ရုရွားႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ယူကရိန္းႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္းမွာ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပ သမဂၢအေနနဲ႔ သံတမန္ နဲ႔ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြကို ခပ္ျမန္ျမန္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ သမၼတအိုဘားမားက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ာမနီအေနနဲ႔ ဒါမ်ိဳးလုပ္ဖို႔ မလိုလားေပမယ့္လည္း၊ ရုရွားအေနနဲ႔ ဒီအတုိင္းဆက္သြားေနမယ္ဆုိ္ရင္ေတာ့ ေရွာင္လႊဲလို႔ ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္လ္က အေလးေပးေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ဘယ္လမ္းကိုသြားခ်င္လဲဆုိတာ ႐ုရွားအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
ဗီြအုိေအ (ျမန္မာဌာန)