Tuesday, November 17, 2015

ကေလးတြင္ ေရေဘးအလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးဟုဆုိ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရာ လက္ရွိတြင္ ကေလးၿမိဳ႕၌ အိမ္ ၅၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ျပန္ေဆာက္ေပးၿပီးၿပီဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းဦးစီး ဦးစဝီလီဖရန္႔က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

"ကေလးမွာ အိမ္အသစ္ေဆာက္ေပးရမယ့္ ၃၅၅ လံုးမွာ ၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ၿပီးပါၿပီ။ တမူးမွာကေတာ့ ၃၈၅လံုးမွာ ၄၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ၿပီးသြားပါၿပီ။ တစိတ္တပိုင္းပ်က္စီးသြားတဲ့အိမ္ေတြကိုေတာ့ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးတဲ့အတိုင္းအတာအလိုက္ ေပးဖို႔လုပ္ေနပါတယ္" ဟု တိုင္းဦးစီးျဖစ္သူ ဦးစဝီလီဖရန္႔က ေျပာသည္။

အိႏိၵယေရၾကီးမႈ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးျပီျဖစ္အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ခ်န္ႏိုင္းျမိဳ႕တြင္ မိုးမ်ား အဆက္မျပတ္ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရၾကီးမႈျဖစ္ကာ လူေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးျပီျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။
အဓိကလမ္းမၾကီးမ်ားမွာလည္း ေရလႊမ္းေနျပီး ႐ုံးမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား မိုးၾကီးျခင္းေၾကာင့္ ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကတည္းက ပိတ္ထားရသည္။

ယခု မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈက သီရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္လည္း ၾကံဳေတြ႔ျပီး လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း မိုးၾကီးမႈဒဏ္ကို ၾကံဳေတြ႔ေနသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚေန၍ အိႏိၵယတမီလ္နာဒူးျပည္နယ္ႏွင့္ သီရိလကၤာတို႔တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ ႏွင့္ အီးယူ၏ ရဲမ်ားအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕ေတြ႕ဆံုမႈ လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံ

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီႏွင့္ Support to Reform of The Myanmar Police Force အဖြ႔ဲတုိ႔ ေတြ႔ဆုံ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေရးဆြဲေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ရက္က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီခံခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီမွ ပထမအႀကိမ္၊ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီသည္ Support to Reform of The Myanmar Police Force အဖြဲ႔ ေတြ႔ဆုံ၍ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရဲႏွင့္စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒေရဆြဲျခင္း၊လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာႀကီးၾကပ္ျခင္းအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ စီမံခ်က္ မ်ားကုိ အေကာင္းအထည္ေဖာ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစီရင္ခံခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ လက္ေအာက္တြင္သာ ႏိုင္ငံတည္ျငိမ္ႏိုင္ဟု ဦးဝီရသူမိန္႔

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္တြင္သာ တည္ျငိမ္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အ့ံၾသ စိတ္ပ်က္သည့္ ဦးဝီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံက သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္မွာသာ တည္ျငိမ္မႈရွိပါလိမ့္မယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ကပဲ ရခိုင္က မြတ္စလင္ေတြကို ထိန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။"ဟု မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ သည္ေနးရွင္းက အင္တာဗ်ဴးရာ၌ ဦးဝီရသူက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဦးဝီရသူက အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေသေက်ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕ရသူမ်ား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေျခအေနကို ရည္ညြန္းကာ မိန္႔ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးဝီရသူႏွင့္အတူ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း မဘသအဖြဲ႔တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မြတ္စလင္အခြင့္အေရးအေပၚ တင္းၾကပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို အတည္ျဖစ္ရန္ တြန္းတုိက္လႈပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ရဟန္းဘဝျဖင့္ ၂၈ ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့သူ ဦးဝီရသူက ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိထားေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာတစ္ဦးအေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ရန္လိုမုန္းထားစိတ္မရွိေၾကာင္း အခုိင္အမာဆုိသည္။

စမတ္ဖုန္းမရွိတဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ( ၅ ) သြယ္

လူမႈ မီဒီယာ ေတြဟာ ယေန႔ေခတ္ လူေနမႈ ဘ၀ေတြကို အႀကီးအက်ယ္ လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ လူေတြဟာ လူမႈ မီဒီယာကို စြဲလန္းမႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္နာရီေတြထဲမွာ စမတ္ဖုန္းသံုးစြဲခ်ိန္ကို ပါ ထည့္သြင္းထားရပါတယ္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ တစ္ေနကုန္ ေ၀းကြာေနမယ္ဆိုရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္မလဲ။ ဒါကို Elite Daily ဆိုတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္က အခုလို အေကာင္းျမင္ ရႈေထာင့္ကေန ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။
၁။ မနက္ပိုင္း ရံုး(သို႔) ေက်ာင္းကို နာရီ၀က္ခန္႔ ေနာက္က်ျခင္း ကင္းေ၀းသြားမယ္
လူေတြဟာ မနက္ အိပ္ရာႏိုးတာနဲ႔ ပထမဆံုးရွာေဖြတာ စမတ္ဖုန္းပါ။ အိပ္ရာကႏိုးတာနဲ႔ မ်က္ႏွာမသစ္ခင္မွာပဲ ဖုန္းကို ဖြင့္ၿပီး လူမႈမီဒီယာ နဲ႔ အီးေမးလ္က အသိေပးမႈ ေတြဖတ္ရႈေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ထံ စမတ္ဖုန္းမရွိေတာ့တဲ့ ေန႔ဆိုရင္ မနက္ပိုင္းမွာ နာရီ၀က္ေလာက္ အခ်ိန္ပိုထြက္လာပါလိမ့္မယ္။
၂။ လမ္းေပၚမွာ (သို႔) ဓါတ္ေလွကားထဲမွာ ေတြ႕တဲ့လူေတြကို ေဖာ္ေရြစြာဆက္ဆံမိပါလိမ့္မယ္
အမွန္ က သင္ဟာ မခင္တတ္ မမင္တတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ေဖာ္ေရြပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၿမဲတမ္း စမတ္ဖုန္းနဲ႔ မ်က္လံုးနဲ႔ မခြဲခြာတဲ့အတြက္ လမ္းမွာ ေတြ႕ေနၾက လူေတြကို သတိ မမူမိသလို ရယ္ျပ ၊ ၿပံဳးျပခ်င္းလည္း မဲ့ေနပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္းမရွိတဲ့ ေန႔မွသာ သင့္ရဲ႕ ေဖာ္ေရြမႈေတြကို သူတို႔ေတြ သိသြားမွာပါ။

ဒီခ်ဳပ္ အမတ္မ်ား ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးျဖစ္ေရး စိတ္ကူးမယဥ္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရဖဲြ႕သည့္အ ခါ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေရး စိတ္ကူး မယဥ္ၾကရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။
‘‘ပါတီက အစိုးရဖဲြ႕တဲ့အခါ ၀န္ႀကီး၊ ဒု၀န္ႀကီးေတြျဖစ္ဖို႔ စိတ္ကူးမယဥ္ၾကပါနဲ႔။ ဒါပဲေျပာတာ’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရွိ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ႐ံုးခန္း ၌ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။
ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဒီခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း မိမိတို႔အား မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျဖၾကားျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထား၍ မေျပာၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔ကေျပာၾကားသည္။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအ ေ၀းပထမေန႔ (ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္) ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္တြင္ တရားဥ ပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ႐ုံးခန္း I-12 ၌ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦး၀င္းထိန္က ဆိုသည္။

ရထားတြဲသစ္ ၁၀၀ ၀ယ္ယူေရး၊ ဒလတံတားတည္ေဆာက္ေရး ေခ်းေငြအတြက္ ျမန္မာ-ကိုရီးယားလက္မွတ္ေရးထုိး

ျမန္မာ-ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရိွသူမ်ား ေတြ႔ဆံုေနစဥ္(ဓာတ္ပံု-MOI)
ကုိးရီးယားႏုိင္ငံစီးပြား ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးရန္ပုံေငြ(EDCF)ေခ်းေငြျဖင့္ ဒလခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားတည္ ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူစီးရထားတြဲ သစ္ ၁၀၀ တစ္၀ယ္ယူေရးသေဘာ တူညီခ်က္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ရက္က ေနျပည္ေတာ္ KempinskiHotel တြင္ ကုိရီးယားႏွင့္ ျမန္မာလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။
အဆုိပါသေဘာတူညီခ်က္ ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုိးရီးယားပုိ႔ကုန္ သြင္းကုန္ဘဏ္(Korea Exim Bank)တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တြင္ ေရလမ္းခရီးကုိသာ အသုံးျပဳ ကာ ကုန္စည္မ်ားပုိ႔ေဆာင္ဆက္ သြယ္သြားလာေနရၿပီး ျမန္မာ-ကိုရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံ တားစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အေ၀း ေျပးလမ္းမႀကီး အမွတ္(၁)ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ဒလၿမိဳ႕ရွိ ေဒသခံမ်ားလူေနမႈျမင့္မားလာႏုိင္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး ေက်ာ္လြင္ကေျပာသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ ေငြလဲေကာင္တာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ စတင္လဲလွယ္ေပး

စင္ကာပူႏုိင္ငံရွိ ေငြလဲ ေကာင္တာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာေငြ မ်ား လက္ခံလဲလွယ္ေပးေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
စင္ကာပူႏုိင္ငံ Yew Tee Square ရွိ Nanayam ေငြလဲဆုိင္ ႏွင့္ China Town ရွိ ေငြလဲေကာင္ တာအခ်ဳိ႕တြင္ ျမန္မာေငြမ်ား ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္မွ စတင္လဲ လွယ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ေျပာသည္။
စင္ကာပူတြင္ ယင္းသို႔ ျမန္မာေငြမ်ား လက္ခံလဲလွယ္ ေပးျခင္းသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီအႏုိင္ရရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းစင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ားက ေျပာသည္။
‘‘ရက္ပုိင္းပဲ ရွိပါေသးတယ္။ တျခားဆုိင္ေတြကို ေမးၾကည့္တဲ့ အခါ ေစ်းဖြင့္ဖို႔နဲ႔ ၀ယ္လက္ကို ၾကည့္ေနၾကတုန္းပါလုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ မေလးဘက္က လာဖြင့္ တဲ့ Money Changer အမ်ားစု ကေတာ့ စတင္လဲေပးေနပါၿပီ။ ျမန္မာအမ်ားစု စိုးရိမ္ေနတာက ေတာ့ သူတုိ႔ျမန္မာျပည္က ျပန္ လာတဲ့အခါ ေငြဘယ္ေလာက္ပဲ သယ္ပါ၊ ယူပါဆိုတဲ့ စည္းကမ္း ေတြ၊ ဥပေဒေတြ ထပ္တုိးလာမွာ ပဲလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္’’ ဟု စင္ ကာပူႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကိုျမတ္သစ္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္မခံရသည့္ အမတ္မ်ား ဒီမိုကေရစီနည္းမက်စြာ ဥပေဒျပဳႏိုင္ခြင့္ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ရွိေနဆဲျဖစ္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မ႐ႈမလွ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ ႏွစ္လခြဲၾကာ လႊတ္ေတာ္တြင္း လူမ်ားစုအျဖစ္ ဥပေဒျပဳႏိုင္ခြင့္ ရွိေနေသးဆဲျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ျခယ္လွယ္ထားႏုိင္စြမ္း ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္သည့္ ယခုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD ပါတီအား ႏိုဝင္ဘာ ၈ ေရြးေကာက္ပြဲက အျပတ္အသတ္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက အင္အားအမ်ားစုျဖင့္ ႀကီးစိုးထားဆဲႏိုင္ဆဲ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနသည္။
မွ်တမႈ မရွိဟန္ျဖစ္ေနသည့္ ယင္းအေရးအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာ႐ႈျမင္သေဘာထားေနလ်က္ရွိၾကသည့္ အတိုက္အခံပါတီအမတ္မ်ားအတြက္မူ အေရးအရာထည့္စရာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားမထားထားဘဲ ဥပေကၡာျပဳထားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အခက္အခဲျပႆနာေတြ မ်ားစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။ အခုျပႆနာကေတာ့ NLD ပါတီအတြက္ သိပ္ၿပီး ေခါင္းစားေနစရာ မရွိပါဘူး။"ဟု NLD မွ ဦးဝင္းထိန္းက ေျပာခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူက်င္းပ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္သည္အထိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူက်င္းပ ဖြ႔ဲစည္းႏုိင္သည္အထိ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္တာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္စတင္သည့္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားရာ၌ ထည့္သြင္းေျပာလုိက္သည္။

ဖြ႔ဲစည္းပုံ အေျခခံဥေပဒအရ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၃၁) ရက္တြင္ ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းသည္ (၂)လသာ က်န္ရွိေတာ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေခၚယူဖြဲ႔စည္း အခ်ိန္အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ရွိတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် အစီအစဥ္ရွိရွိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု သူရ ဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။

အစိုးရအေျပာင္းအလဲရွိေသာ္လည္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို စီစဥ္ထားသည့္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္

လာမည့္မတ္လ အစိုးရသက္တမ္းမၿပီးဆုံးခင္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးစေတာ့ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ကို အစီအစဥ္အတိုင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မည္သည့္အစိုးရပင္ တက္တက္ ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ စေတာ့ေစ်းကြက္က အမွန္တကယ္ရွိရမည္ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံးျဖစ္ေသာ စေတာ့ေစ်းကြက္ဖြင့္လွစ္ေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္သာျဖစ္သည္ဟု ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။

ကုမၸဏီ ငါးခု၊ေျခာက္ခု၏ စေတာ့ရွယ္ယာေရာင္း၀ယ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားျဖင့္ စကာ ျမန္မာစေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို ဖြင့္လွစ္သြားႏုိင္မည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ရမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ႏိုင္မည့္ ေန႔ရက္ကို္လည္း ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သိမ္းက ေျပာသည္။