Sunday, February 2, 2014

အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္ အေျခအေန ရင္ဆုိင္ေနရ

Photo: အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ေနသည့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား ထိုင္းႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည့္ အေျခအေန ရင္ဆုိင္ေနရ
Sunday, February 2, 2014

ထိုင္းႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡ အရိွန္ျမင့္လာခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမည့္အေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ျမန္မာအစိုးရက လက္ရိွ ထိုင္းအိမ္ေစာင့္အစိုးရထံ အလ်င္အျမန္ ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ေငြညႇစ္ျခင္း၊ ပဲြစားမ်ားမွ   အျမတ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ မေ၀ႏွင္းပိုကေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္လက ေလးႏွစ္သက္တမ္းျပည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္မလိုဘဲ ဗီဇာသက္တမ္းတိုးႏုိင္ေၾကာင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အတည္ျပဳရန္  ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းထားစဥ္ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းလုိက္သည့္အတြက္  အသက္၀င္ျခင္းမရိွေသးေပ။

ျမန္မာအစိုးရက ၎၏အလုပ္သမားမ်ားအား ေနရပ္ျပန္ရန္မလိုေၾကာင္း ေျပာထားေသာ္လည္း ထုိင္းရဲမ်ားကမူ ၎တု႔ိကို စတင္ဖမ္းဆီးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း Labour Rights Promotion Network (LPN)၏ ဒါ႐ိုက္တာ မစၥတာဆြန္ပန္စရက္ကြက္ကေျပာၾကားသည္။

 ““အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြကုိ ဖမ္းေနတာကုိ ရပ္ေပးဖုိ႔ ထုိင္းေတာ္၀င္ရဲတပ္ဖဲြ႕ကုိ ေတာင္းဆိုေပးေစခ်င္ပါတယ္””  ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံစီးပြားေရးမွာ ျပည္ပအလုပ္သမားအင္အားစုမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရၿပီး ၎တုိ႔ ေနရပ္ျပန္သြားပါက ထုိင္းစီးပြားေရး ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

လက္ရိွအေျခအေနအရ ေလးႏွစ္အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ျပည္သူမ်ားမွာ ေနရပ္သုိ႔ျပန္ၿပီး အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္ၾကာမွ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာရမည္ျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕က်သည့္ မူ၀ါဒမဟုတ္သလုိ အလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကုိ အဆံုး႐ႈံးခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း မေ၀ႏွင္းပိုကဆုိသည္။

““ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အလုပ္သမားေတြကုိ ဖမ္းဆီးေငြညႇစ္တာမ်ိဳးေတြမရိွေအာင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစိုးရခ်င္း ညိႇႏႈိင္းၿပီး ကာကြယ္တားဆီးမႈေတြ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္””ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သက္တမ္းျပည့္အလုပ္သမားမ်ားကုိ မဖမ္းဆီးရန္ ေတာင္းဆုိထား႐ံုျဖင့္  မလံုေလာက္ဘဲ အမွန္တကယ္ဖမ္းဆီးခံရမည့္သူမ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးအကူအညီေပးရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား လုပ္၊မလုပ္ကုိ  ဆက္တုိက္ေစာင့္ၾကည့္ေစလိုေၾကာင္းလည္း ၎ကတုိက္တြန္း ထားသည္။

ဖမ္းဆီးမည္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ား ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ မိမိအလုပ္လုပ္ရာ MBK ကုန္တိုက္အတြင္း ပံုမွန္အလုပ္မ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရိွၿပီး အလုပ္လုပ္ခြင့္သက္တမ္းလြန္ေနေသာ္လည္း ေနရပ္သုိ႔ မျပန္လိုေသးေၾကာင္း ယင္းကုန္တုိက္မွ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

““ဒီမွာ ေအးေဆးပဲ။ ဘာမွအေႏွာင့္အယွက္မရိွပါဘူး။ ပံုမွန္ပါပဲ။ စိတ္ေတာ့ နည္းနည္းပူတယ္”” ဟု နည္းပညာႏွင့္ မုိဘုိင္းဖုန္းပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္တြင္ ငါးႏွစ္ခန္႔လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အသက္ (၂၀) အရြယ္ ျမန္မာအလုပ္သမားကေျပာသည္။

ထုိင္းတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားအင္အား ေလးသိန္းနီးပါးရိွၿပီး လက္ရိွ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးမွ အလုပ္သမားသံအရာရိွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လြင္အား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရိွခဲ့ေပ။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ Siam Square အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ တြင္းေနရာအခ်ိဳ႕ကုိ  အတုိက္အခံအခ်ိဳ႕က ပိတ္ဆို႔ထားေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ   ပံုမွန္လည္ပတ္လ်က္ရိွသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ပိတ္ဆို႔မႈအျပင္ အလံုးစံုပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ယခင္ ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း  ဆူသက္ေသာင္ဆူဘန္က ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားျဖင့္ စည္ကားေနဆဲျဖစ္သည္။

Author: ေအးသူစံ
7day Daily

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တ႐ုတ္တန္းအနီး လွည့္လည္ဆႏၵျပေနသည့္ အစုိးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားကုိေတြ႕ရစဥ္ PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ တ႐ုတ္တန္းအနီး လွည့္လည္ဆႏၵျပေနသည့္ အစုိးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ မ်ားကုိေတြ႕ရစဥ္ PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP
ထိုင္းႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡ အရိွန္ျမင့္လာခ်ိန္တြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား ဖမ္းဆီးခံရမည့္အေျခအေနျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ျမန္မာ အစိုးရ က လက္ရိွ ထိုင္းအိမ္ေစာင့္ အစိုးရထံ အလ်င္ အျမန္ ဆက္သြယ္ညိႇႏႈိင္းသင့္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွား သူ မ်ားက တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

အေမရိကန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ နယူးေယာက္တြင္ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္ က်င္းပမည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုအဓိကထား ဆြဲေဆာင္ရန္ နယူးေယာက္ ၿမဳိ႕ေတာ္ တြင္ ျမန္မာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ (Myanmar Investment Outreach Business & Investment Forum) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကား သည္။

သေဘာကြဲမႈေတြရွိတဲ့ျကားက ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ

အာဖဂန္မွာ သမၼတေလာင္းအတြက္ မဲဆြယ္သူေတြ ပစ္သတ္ခံရ

Photo: အာဖဂန္မွာ သမၼတေလာင္းအတြက္ မဲဆြယ္သူေတြ ပစ္သတ္ခံရ
Sunday, February 2, 2014

 လာမယ့္ဧျပီလ ၅ ရက္ေန့မွာ လုပ္မယ့္ အာဖဂန္နစၥတန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼေလာင္းတေယာက္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ သမၼတေလာင္း ေဒါက္တာ အဗၺဒၵူလာ အဗၺဒၵူလာ အတြက္ မဲဆြယ္ ေပးေနတဲ့ လူ ၂ ေယာက္ စေနေန့က ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္တာ ခံလိုက္ရပါတယ္။

သူတို့ မဲဆြယ္တဲ့ ရံုးကေန အထြက္ကေလးမွာ ပစ္သတ္ခံရတာပါ၊ အာဖဂန္ အေနာက္ဖက္က ျမို့တျမို့ျဖစ္တဲ့ ဟာရက္ ျမို့မွာျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီျမို့က အီရန္ နယ္စပ္နဲ့နီးတဲ့ျမို့ျဖစ္သလို ၁၉၉၀ နွစ္ေတြတဝိုက္ မွာ ျပည္ တြင္းစစ္ျဖစ္တုန္းက တာလီဘန္တို့ အာဖဂန္တခုလံုးကိုမသိမ္းနိုင္ခင္ ပထမဆံုး စတင္သိမ္းပိုက္ အေျခစိုက္ နိုင္တဲ့ ျမို့ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုလုပ္ျကံသတ္ျဖတ္သူေတြ က ဘယ္သူေတြ ဆိုတာ ကိုေတာ့ မသိရေသးေပမယ့္ တာလီဘန္ ေတြရဲ့ လက္ ခ်က္ပဲ လို့ သံသယဝင္ျကပါတယ္။

သမၼတေလာင္း အဗၺဒၵူလာ အဗၺဒၵူလာ ဟာ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္တုန္းက သမၼတေလာင္း ကာဇိုင္းနဲ့ ယွဉ္ခဲ့ျပီး ေနာက္ ပိုင္း မဲညစ္တာေတြ ကို သူစိုးရိမ္တယ္ဆိုျပီး ဒုတိယ အေက်ာ့ မဲျပိုင္တဲ့ေနရာ ကေန ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အခုသက္တမ္းအတြက္ေတာ့ သမၼတကာဇိုင္းက ဝင္ျပိုင္မွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ သူဟာ အလား အလာေကာင္း တဲ့ သမၼတေလာင္းတေယာက္ပါ။

သူဟာ အေမရိကန္ စစ္တပ္ေတြ အာဖဂန္မွာ ဒီနွစ္ ၂၀၁၄ ကုန္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အေရအတြက္ ေထာင္နဲ့ ခ်ီျပီး ဆက္ရွိေနဖို့ အားေပးတဲ့သူပါ။

အေမရိကန္ က ဒီနွစ္ကုန္ရင္ သူ့တပ္ေတြ ထဲက တိုက္ခိုက္ေရး တပ္သားေတြ အာဖဂန္ အကုန္ဆုတ္ မယ္လို့ ေျကညာျပီးပါျပီ၊ ဒါေပမယ့္ အာဖဂန္တပ္ေတြ ကို သင္တန္းေပးဖို့၊ အျကံေပးဖို့ အတြက္ အေမရိကန္ တပ္သား ေထာင္နဲ့ ခ်ီျပီး ထားခဲ့ဖို့ က ညွိနွိုင္းေနျကဆဲပါ။

ဒီလို အေျခအေနေတြေအာက္မွာ သူ့အတြက္ မဲဆြယ္ေပးတဲ့ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ၂ ေယာက္ ပစ္သတ္ ခံရတာပါ။

သတင္းေထာက္ေတြ ကေတာ့ လာမယ့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ လံုျခံုေရး က ေတာ့ အစိုးရ အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ တပံုတပင္ ျကံုေနရတဲ့ပံုလို့ ေျပာျကပါတယ္။

ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၁၉၉၀ နွစ္ေတြတဝိုက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မွာ ပါခဲ့တဲ့ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၊ နယ္ေျမပိုင္ စစ္ဘုရင္ေတြပါဝင္ျကမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကလည္း လံုျခံုေရးအတြက္ ပိုအခက္ အခဲေတြ ျကံုရနိုင္ တယ္ လို့ တြက္ဆ ေနျကပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)
 လာမယ့္ဧျပီလ ၅ ရက္ေန့မွာ လုပ္မယ့္ အာဖဂန္နစၥတန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမၼေလာင္းတေယာက္ အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ သမၼတေလာင္း ေဒါက္တာ အဗၺဒၵူလာ အဗၺဒၵူလာ အတြက္ မဲဆြယ္ ေပးေနတဲ့ လူ ၂ ေယာက္ စေနေန့က ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္တာ ခံလိုက္ရပါတယ္။

ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္မွန္လုံကား တိမ္းေမွာက္၍ ခရီးသည္(၇)ဦးဒဏ္ရာရ

Photo: ရာဇာမင္း ခရီးသည္တင္မွန္လုံကား တိမ္းေမွာက္၍ ခရီးသည္(၇)ဦးဒဏ္ရာရ
Sunday, February 2, 2014

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျမ၀တီ -ေကာ့ကရိတ္ ကားလမ္း၊ ေတာင္ေပၚလမ္း တြင္ ရာဇာမင္းခရီးသည္တင္မွန္လုံယာဥ္(၁)စီးတိမ္းေမွာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍ ေကာ့ကရိတ္ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲအုပ္မ်ိဳးမင္းထြန္း၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္စိန္တုိ႔မွ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ေန႔လည္ ၁၂း၃၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ယာဥ္ေမာင္း စုိးေမာင္(၄၉)ႏွစ္(ဘ)ဦးတင္ေအး၊ ဗမာ/ဗုဒၶ ဘဏ္ ရိပ္သာရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေနသူသည္ ၈စ်/……… ရာဇာမင္းခရီးသည္ တင္မွန္လုံ ယာဥ္အား ျမ၀တီမွ ရန္ကုန္သုိ႔သြားရန္ ခရီးသည္ ၂၇ဦး၊ သံဃာ ၂ပါး၊ ႏုိင္ငံျခားသား ၂ဦး တုိ႔ကုိ တင္ ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ျမ၀တီ-ေကာ့ကရိတ္ကားလမ္း၊ မုိင္တုိင္အမွတ္ ၈၂/၁ ႏွင့္ ၈၂/၂ ၾကားအေရာက္တြင္ အရွိန္ မထိန္းႏုိင္ဘဲ လမ္း၏ညာဘက္သုိ႔ တိမ္းေမွာက္သြားခဲ႔ၿပီး ခရီးသည္မ်ားမွ မၿဖိဳးအိေအာင္(၁၉)ႏွစ္၊ မ်ိဳးကုိ(၂၄) ႏွစ္၊ ေဒၚစိုးစုိးၾကည္ (၅၈)ႏွစ္၊ ေဒၚရင္ရင္(၆၃)ႏွစ္၊ ကုိစုိးႏုိင္(၄၂)ႏွစ္၊ အရွင္ဦးဆႏၵ(၃၀)ႏွစ္ တုိ႔ ဒဏ္ရာ အသီးသီး (မစိုးရိမ္ရ) ရရွိ၍ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံသုိ႔ ပို႔အပ္ထားရွိၿပီး က်န္ခရီးသည္မ်ားမွ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း မရွိေပ။

သုိ႔ပါ၍ ယာဥ္အား မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔၍ ယာဥ္ေမာင္းစိုးႏုိင္အား ဥပေဒအရ အေရးယူ ေပးပါရန္ ဒုရဲအုပ္မ်ိဳးမင္းထြန္းမွ တရားလုိျပဳ တုိင္တန္း ခဲ႔သျဖင့္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကင္း သိရွိရပါသည္။

MOI Webportal Myanmar
၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျမ၀တီ -ေကာ့ကရိတ္ ကား လမ္း၊ ေတာင္ေပၚ လမ္းတြင္ ရာဇာမင္းခရီးသည္တင္မွန္လုံယာဥ္(၁)စီးတိမ္းေမွာက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ၍ ေကာ့ကရိတ္ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဒုရဲအုပ္မ်ိဳးမင္းထြန္း၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး ေအာင္စိန္တုိ႔မွ သြားေရာ က္ၾကည့္ ရႈ စစ္ေဆးခဲ႔ပါသည္။

အမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တရုတ္လုပ္သားမ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးဖမ္းဆီးခံရ

Photo: အမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တရုတ္လုပ္သားမ်ား ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးဖမ္းဆီးခံရ
Sunday, February 2, 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ အမ္းေတာင္အုပ္စု ေတာင္ေစာက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းနယ္ေျမတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕က တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၂၃ ဦးကို ရဲက ဖမ္းဆီး ထိိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားကို ယခုအခါ အမ္းျမိဳ႕ရဲစခန္းတြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားျပီး ပုဒ္မ (၃) ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားေၾကာင္း သူတို႕အမူကို လို္က္ပါ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ အမ္းေဒသခံ ေဒၚသြယ္သြယ္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

“ အခုအဖမ္းခံထားရတဲ့သူက စုစုေပါင္း ၂၃ ဦးပါ။ သူတုိ႕ကို စြဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ္မက ၄၂၇၊ ၄၃၆၊ ၄၂၅ တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ပုဒ္မ ၄၂၇ က အက်ိဳးဖ်က္ဆီးမူ၊ ၄၃၆ မီးရွိဳ႕မူနဲ႕ ၄၂၅ ကၾကိဳတင္ ၾကံစည္မူလို႕ ေျပာပါတယ္” ဟု သူမက ဆိုသည္။

သူူတို႕အား တရုတ္ CNPC ကုမၸဏီ အထူး အရာရွိ ဦးသန္းထြဋ္၀င္းက တရားလိုလုပ္ကာ တရားစြဲဆိုခဲ့ျပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႕က တစ္ၾကိမ္၊ ၂၉ ရက္ေန႕က တစ္ၾကိမ္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ ဒီလ ၁၀ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ထပ္မံရံုုးခ်ိန္း ရွိပါတယ္။ ယခင္ရံုးထုတ္တုန္းက တရားလိုေတြ မေရာက္တဲ့ အတြက္ ဘယ္သူက တရားလို လုပ္ျပီး ဆက္တရားစြဲမယ္ဆိုတာကို အဲဒီေန႕မွဘဲ သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ယခုအခါ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားမွာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ၾကသလို အမ္းေဒသခံမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကဘဲ မေကြးတိုင္း ငဖဲျမိဳ႕နယ္မွ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ပထမပိုင္းတြင္ လူေပါင္း ၃၄ ဦး ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ျပီး ၁၁ ဦးကို ခံ၀န္ခ်က္ျဖင့္ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခု ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားမွာ အလြန္ဆင္းရဲၾကျပီး သူတို႕ အမူအတြက္ ေရွ႕ေနမ်ားကို ဌားရမ္းႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒၚသြယ္သြယ္စုိး႕ ေျပာဆိုသည္။

ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းက ေတာင္ေစာက္ ေရနံႏွင့္ ဂတ္စ္ ပိုက္လိုင္း နယ္ေျမရွိ ႏွစ္ထပ္ အေဆာင္ တစ္ခု၏ ေအာက္ထပ္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ျမန္မာ လုပ္သားမ်ား အေပၚသို႕ အေပၚထပ္တြင္ ေနထိုင္သူ တရုတ္လုပ္သားအခ်ိဳ႕မွ အေပါ့ရည္ စြန္႕ပစ္ရာမွ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားျပီး (၂) ထပ္ အေဆာင္ တစ္ခုႏွင့္ ေရနံကန္ တစ္ခုတို႕ မီးရွိဳ႕ ခံခဲ့ရသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ျမန္မာ လုပ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ေတာင္ေစာက္ ေရနံႏွင့္ ဂတ္စ္ ပိုက္လိုင္းနယ္ေျမတြင္ တရုတ္ အလုပ္သမား ၇၉ ဦးရွိျပီး ျမန္မာ အလုပ္သမား ၁၅၀ ခန္႕ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တရုတ္လုပ္သားမ်ားသည္ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံျခင္း၊ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္သာမက ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အေပၚ လစာအျပည့္ မေပးျခင္း၊ အခ်ိန္မွန္ လစာ ထုတ္မေပးျခင္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိသည္။

ယခု ဖမ္းဆီးမူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အမ္းျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသို႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ ဖံုးဆက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖံုးပိတ္ထားသျဖင့္ အဆက္အသြယ္ မရရွိခဲ့ပါ။

နိရဥၥရာ
ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ အမ္းေတာင္အုပ္စု ေတာင္ေစာက္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ ပိုက္ လိုင္း နယ္ေျမတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕က တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ အလုပ္ သမား ၂၃ ဦးကို ရဲက ဖမ္းဆီး ထိိန္းသိမ္းထားသည္ဟု သိရ သည္။

လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဒူခ်ီရာတန္းကို သြားေရာက္ စစ္ေဆး

Photo: လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဒူခ်ီရာတန္းကို သြားေရာက္ စစ္ေဆး
Sunday, February 2, 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမို့နယ္ ဒူခ်ီရာတန္းရြာမွာ ဇနၷဝါရီလ (၁၃)ရက္ေန့ည အျဖစ္အပ်က္ကို စံုစမ္းဖို့ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိုးသား လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဟာ အဲဒီေက်းရြာ နဲ့ အနီးတဝိုက္ ေဒသကို ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ဒုခ်ီးရားတန္းရြာ ျဖစ္စဉ္မွာ လူေသဆံုးမႈေတြရွိခဲ့တယ္လို့ ေျပာဆိုေနျကတာနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ျဖစ္ရပ္အမွန္ကို စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္နိုင္ဖို့ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြ နဲ့ ေဒသခံ ရြာသား ေတြကို သြားေရာက္ ေတြ့ဆံုေနတာ ျဖစ္တယ္လို့ ျမန္မာနိုင္ငံ အမ်ိုးသား လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမႉး ဦးစစ္ျမိုင္က ေျပာပါတယ္။

ဒူခ်ီရာတန္းရြာမွာ ေပ်ာက္သြားတဲ့ ရဲတပ္ျကပ္ျကီးကိုရွာဖို့ ရဲဝန္ထမ္းေတြသြားရာမွာ လူေသဆံုးမႈေတြရွိခဲ့တယ္လို့ အေနာက္နိုင္ငံေတြက ေျပာဆိုေနျကျပီး ဒါကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေပးဖို့ အစိုးရကို ေတာင္းဆို ထားပါတယ္။

ဒီကိစၥကို ျမန္မာအစိုးရဘက္က ျငင္းဆိုေပမယ့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ ရဲတပ္ျကပ္ျကီးအေျကာင္းနဲ့ အဲဒီ ရဲတပ္ျကပ္ျကီးကို ရွာေဖြစဉ္မွာ ရြာသားေတြကို ရဲေတြက ရိုက္နွက္ခဲ့သလားဆိုတာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျပီး ဒီကိစၥေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရဲေတြနဲ့ လည္း ေတြဖို့ရွိတယ္လို့ ဦးစစ္ျမိုင္က ေျပာပါတယ္။

ခုခ်ိန္ထိေတာ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒူခ်ီရာတန္းရြာမွာ အမ်ိုးသမီးေတြ ျပန္လည္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေပမယ့္ အမ်ိုးသားေတြကေတာ့ ေရွာင္တိမ္းေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို့ ဦးစစ္ျမိုင္က ေျပာပါတယ္။

ဒီေဒသေတြကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကေတာ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး ေတြ့ရွိခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံကို တင္ျပ ထုတ္ျပန္သြားမယ္လို့ သိရပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပုိင္း)

ေမာင္ေတာမွာ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ခဲ့တုန္းက ျမင္ကြင္း
ေမာင္ေတာမွာ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ခဲ့တုန္းက ျမင္ကြင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာျမို့နယ္ ဒူခ်ီရာတန္းရြာမွာ ဇနၷဝါရီလ(၁၃)ရက္ေန့ည အျဖစ္အပ်က္ကို စံုစမ္း ဖို့ ျမန္ မာနိုင္ငံ အမ်ိုးသား လူ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ဟာ အဲဒီေက်းရြာ နဲ့ အနီးတဝိုက္ ေဒသ ကို ေရာက္ ရွိေနပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား မီးေတာင္ေပါက္ကြဲမႈ ၁၄ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုး

PhotoPhotoPhoto
အင္ဒိုနီးရွား၊ Karo ခ႐ိုင္အတြင္း၊ Sigrang-Garang ေက်းရြာနားက Sinabung မီးေတာင္ ေပါက္ကဲြတဲ့ေနရာက ထြက္ေျပးေနတဲ့ ရြာသားတစ္ဦး။ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၊ ၂၀၁၄)
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက လေပါင္းမ်ားစြာ လႈပ္ရွားေနခဲ့တဲ့ ဆင္နာေဘာင္ (Sinabung) မီးေတာင္ဟာ စေနေန႔ မွာ ျပင္းထန္စြာေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့အတြက္ လူေပါင္း ၁၄ ေယာက္ ထက္မနည္း ေသ ဆံုး ခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိး အနည္းငယ္သာ လုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တရားဝင္ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ အကူအညီေခ်းေငြ (ODA Loan) ယန္း ၆၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ရယူေရးအတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နဝမ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံမွ သိရသည္။