Sunday, March 31, 2013

ေလာဘ ေဒါသႏွင့္ ေမာဟ အေမွာင္ သတိျပဳေရွာင္

ေလာက၌ မည္သည့္ ကိစၥတြင္ မဆုိ ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ ေနာက္မွ ေနာင္တႀကီးစြာ ရျခင္းထက္ မျပဳလုပ္မီက စဥ္းစား ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ ေနာင္ေသာအခါ ေနာင္တမျဖစ္ေစရျခင္းသည္ အဆေပါင္း ရာေထာင္ ေကာင္းျမတ္ ေၾကာင္းကုိ ပညာရွိ အစဥ္ အဆက္တုိ႔ မၾကာခဏ ဆုိဆံုးမ ခဲ့ၾကသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ေရဒီယိုုမိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ (၅)


"ပဥၥမ အခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဥပဒစိုးမိုးေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရဟန္း ရွင္လူ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့ တိုင္းျပည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္ဖို႔ အလြန္ လိုလားၾကားပါတယ္ တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းမႈမရွိခဲ့လို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရတာ ကိုအားလံုး ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္း မႈရွိေအာင္ ႏိုင္ငံ သားတိုင္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေအာင္ ဖန္တီးပံုေဖၚေပး ခဲ့ျပီးျဖစ္ ပါတယ္။ အက်ဥ္း သားေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း အၾကိမ္ၾကိမ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသား ခြင့္ေပးျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးႏိုင္ဖို႔ အက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီတစ္ခုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြဲ႔စည္းျပီး စီမံေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ၾကာေညာင္းခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္မ်ား လည္းရရွိေနျပီးျဖစ္ပါမတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ အခ်ိဳ႔ဟာ ျပႆနာတစ္ရပ္ၾကံဳေတြ႔လာရင္ တရားဥပေဒနည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္းၾကရမယ့္ အစား ေဒါသအေလ်ာက္

"တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားစုဟာ ေက်းလက္မွာ ေနထိုင္ၾကျပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္း အေပၚမွာ အေျခခံျပီး လက္လုပ္လက္စားမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း"၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မတ္လ (၃၁)ရက္ေန႔ ေရဒီယိုုမိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ (၄)

"စတုတၱအခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ အေျခခံအက်ဆံုး လူအမ်ားစုျဖစ္တဲ့ အလုပ္ သမား နဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား ဘ၀တိုးတက္ျမင့္မားေရးျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ အမ်ားစုဟာ ေက်း လက္မွာ ေနထိုင္ၾကျပီး လယ္ယာ လုပ္ငန္းနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္း အေပၚမွာ အေျခခံျပီး လက္လုပ္လက္စား မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔ အမွ် ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စာေရး၀တ္ေရးနဲ႔ ေနေရးကိုဖူလံုလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လယ္ယာက႑ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္ကိုၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကျပီး လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား ပိုမိုထြက္ ရွိေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ မိမိတို႔ရဲလယ္ေျမမ်ား တန္ဖိုးျမင့္တက္လာေအာင္ လယ္ေျမမ်ားကို ျပဳျပင္ၾကဖို႔

တိုုင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးေအာင္၊ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းမႈရွိေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကဖို႔ကိုုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က မတ္လ ၃၁ရက္ ေရဒီယိုု မိန္႔ခြန္းမွာ ေမတၱာရပ္ခံ


"တတိယအခ်က္ကေတာ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေပးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေရျမင့္ရင္ ၾကာတင့္တယ္ဆိုသလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္သေလာက္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈ စီးပြားဘ၀ဟာလည္း ျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနရအလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိဖို႔ အတြက္အလုပ္ရံုစက္ရံုမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာအရင္းအႏွီး နည္းပညာနဲ႔ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားလိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြမျပည့္စံုေသးခင္မွာ ျပည္ပမွအရင္း အႏွီးေတြ ေခၚ ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျပည္ပအရင္းအႏွီးေတြ ဖိတ္ေခၚတဲ့ေနရာမွာလည္း တိုင္းျပည္ရဲ႕ အက်ိဴး ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို

ဧၿပီလမွစ က်ပ္ေငြ၂ေသာင္း ၀န္ထမ္းလစာတိုုးမည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မတ္လ ၃၁ရက္ ေရဒီယိုုမိန္႔ခြန္းမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကား

"ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေၾကး ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေန ရေငြသံုးဆြဲရသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ေပၚမွာတြက္ခ်က္ျပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ တိုးျမင့္ေထာက္ပံ့ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခ ရေငြ သံုးေငြ စာရင္းမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာႏွင့္ ပင္စင္ တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ဖို႔ တြက္ ခ်က္ျပီး က်ပ္ေငြ (၃၈၅) ဘီလီယံ ထည့္သြင္း ျပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပ ေတာင္းခံခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္ေထာ္စု

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရဒီယိုလိွဳင္း မ်ား မွတဆင့္ ျပည္သူ မ်ားသို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခ်က္

ပထမအခ်က္အေနနဲ႔က ျပည္သူအမ်ားေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနတဲ့ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ မုိဘုိင္း တယ္လီဖုန္း ဆင္းကဒ္မ်ားကို ယခုဧျပလမွ စျပီး သက္ဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး သတင္းႏွင့္ နည္းပညာ ၀န္ၾကီး ဌာနမွလိုအပ္တဲ့ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ျပီး အသက္သာဆံုး က်ပ္ေငြႏႈန္းထားျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ ကတိေပးေျပာ ၾကားထားတဲ့ အတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းဆင္း ကဒ္ေရာင္းခ်ရာမွာ တည္ေဆာက္ျပီးျဖစ္တဲ့ အေျခခံ တပ္ဆင္ထားျပီးျဖစ္တဲ့ လိုင္းအင္အား ၀င္ဆန္႔တဲ့တယ္လီဖုန္းအေရ အတြက္ကို

ဧျပီလမွစတင္ေပးအပ္မည့္ က်ပ္ေငြႏွစ္ေသာင္းကို လစာအျဖစ္ တိုးျမွင့္မည္


ယခင္ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ က်ပ္ေငြသံုးေသာင္းကို ေထာက္ပံ့ေၾကးအျဖစ္ထား၍ ယခုေပးအပ္မည့္ က်ပ္ေငြႏွစ္ေသာင္းကို လစာေငြအျဖစ္ ဧျပီလမွာစတင္ေပးအပ္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္က ယေန႔ည ၇နာရီတြင္ အမ်ားျပည္သူသို႔ ေရဒီယိုမွတဆင့္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာ ၾကား ခဲ့ သည္။

လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ ရြာသားမ်ား အျပန္အလွန္ တရားဆြဲျပည္ခရိုင္၊ ၀က္ထီးကန္ၿမိဳ႔နယ္၊ လႊစင္ကုန္း ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအးစိုးမွ ေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ လြန္ခဲ့ေသာ (၆)ႏွစ္ခန္႔ က ေငြက်ပ္သိန္း(၄၆၀) ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး မီးတိုင္(၅၀) ႏွင့္ ထရန္စေဖာ္မာ တစ္လံုးသာ တပ္ဆင္ၿပီးစီးခဲ့မွဳအေပၚ မေက်နပ္၍ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္တိုင္ၾကားရာမွ အျပန္အလွန္ တရား ဆြဲမွဳေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ျပည္သူသို႔ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္းကို ယေန႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ ည ၇ နာရီႏွင့္ ၈ နာရီခြဲ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ FM အသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ျပီး၊ မနက္ျဖန္ ဧျပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္လည္း ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးသြားဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ႔ပညာရွင္မ်ားရဲ့ အဆုိအမိန္႔မ်ား

Photo: ျမန္မာႏွင့္ ကမၻာ႔ပညာရွင္မ်ားရဲ့ အဆုိအမိန္႔မ်ား

ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံတတ္ဖို႔ လိုသလို ကိုယ္စာေပနဲ႔ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း ျမတ္ႏိုး ထိန္းသိမ္း တတ္ဖို႔ 
လိုတယ္။
(ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း)

ေက်ာင္းဆရာတုိင္း၏ အႀကီးဆုံးေသာ အရည္အခ်င္းသည္ အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေရးျဖစ္၏။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းႏုိင္ေပမည္။ မည္သည့္အတန္းကို ပင္ ေအာင္ျမင္ေစကာမူ၊ မည္ကဲ့သုိ႔ပင္ အသင္အျပေကာင္းေစကာမူ၊ အက်င့္စာရိတၱ မေကာင္းေသာသူသည္ ဆရာအျဖစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္။ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းေသာ 
ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ပဲ့ကိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကရေပမည္။
(ဦးသန္႔ )

အၿပံဳးတစ္ပြင့္ရဲ႕တန္ဖိုး
"သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ ၿပံဳးၿပပါ။ သင့္ရဲ႕ ဇနီး (သို႔မဟုတ္)ခင္ပြန္း
ကို ၿပံဳးၿပပါ။ သင့္ရဲ႕ ကေလး ငယ္ေတြကို ၿပံဳးၿပပါ။ အခ်င္းခ်င္း ၿပံဳးၿပပါ။ သူဘယ္သူ လည္းဆိုတာ အေရးမၾကီးပါဘူး။ အဲဒီ အၿပံဳး တစ္ပြင့္ဟာ သင္တို႔အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာေတြ ဆက္လက္ၾကီး ထြားေစဖို႔အ
တြက္ အေထာက္အကူေပးပါလိမ့္မယ္ "
(Mother Teresa )

ကိုယ္တိုင္ရွာေဖြပါေလ။
အမွန္တရားတိုင္းမွာ ေထာင့္ ၄ ေထာင့္ရွိပါတယ္။ ဆရာအေနနဲ႔ က်ဳပ္က ေထာင့္ တစ္ေထာင့္ကို ေပးလိုက္ပါမယ္။ က်န္တဲ့ ေထာင့္ ၃ ေထာင့္ကို တပည့္ကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြပါေလာ့။
(ကြန္ျဖဴးရွပ္)

အရွက္ခြဲျခင္းျဖင့္ ဆံုးမျခင္း
မိဘမ်ား နားမလည္ရွာေသာ အခ်က္မွာ သားသမီးကို အရွက္ခြဲေသာ နည္းျဖင့္ ဆံုးမျခင္းသည္ ေကာင္းသည္၊ လိမၼာေစသည္၊ ေနာင္ၾကဥ္ေစ သည္ဟု ထင္မွတ္ရွာ ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ “ေနာင္ၾကဥ္သည္” ဆိုျခင္း
ကား ဟုတ္ေလမည္လား မဆိုႏိုင္။ ခံရေသာ သားသမီး၏စိတ္ကို ႏံုခ်ာ သြားေစျခင္းကိုကား ခံရဖူးေသာကၽြႏု္ပ္သိပါသည္။
ေရႊဥေဒါင္း(တစ္သက္တာ မွတ္တမ္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားမွ)

လက္ေဆာင္မြန္
ပညာသင္ယူျခင္းကို ခက္ခဲေသာ တာ၀န္တစ္ခုအေနႏွင့္ မခံယူဘဲ
အဖိုးတန္ လက္ေဆာင္မြန္ တစ္ခု ရရွိျခင္းဟု ထင္ျမင္လာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွ သာလွ်င္ သင္ၾကားျခင္း မည္ေပသည္။
(အဲလ္ဘတ္ အိန္းစတိန္း )

စာရိတၱဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
ပညာေရး အေၾကာင္းေျပာရင္ စိတ္နဲ႔ စာရိတၱ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးရမယ္ ဆိုတာ ပါတယ္။ ပညာေရးေဟ႔ဆိုရင္ က်န္တာေတြ ဘယ္ေလာက္ တတ္တတ္ စိတ္နဲ႔ စာရိတၱကိုသြာေမ႔ထားလို႔ မရဘူး။
ေကာင္းျမတ္တဲ႔ စိတ္ထား သေဘာထားေတြ၊ ေကာင္းျမတ္တဲ႔ စာရိတၱေတြ ေပၚေအာင္လည္း ပညာေရးကလုပ္ေပးႏိုင္တယ္။
(တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ )

လမ္းေၾကာင္းသစ္
လမ္းေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကုိ ရွာလို႔ေတြ႔ရင္ေတြ႔၊ မေတြ႔ရင္ေတာ့ ကုိယ္တုိင္လမ္းသစ္တစ္ေၾကာင္း ေဖာက္ရလိမ့္မယ္။
(Sir P. Sidney, 1554-1586 )

လူမွာအေရးအၾကီးဆုံး ႏွစ္ခုဘဲရွိတယ္ အဲဒါကေတာ့ ကုိယ္က်င့္တရားရယ္၊ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးမႈရယ္၊ ဒါဘဲျဖစ္တယ္ ဘယ္ေနရာမဆုိ အမွန္ကုိ အ
မွန္အတုိင္း ေျပာရဲရမယ္၊ ေျပာရဲတဲ့ သတၱိလည္းရွိရမယ္။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း)

ပညာေရး ရည္ရြယ္ခ်က္
ပညာေရးရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကရာထူး ဂုဏ္ထူးေတြရေအာင္လုပ္ဖို႔၊လူ႔ဘ၀ မွာတိုးတက္ၾကီးပြားဖို႔၊အထက္ တန္းက်က်၀တ္ႏိုင္စားႏိုင္ဖို႔မွ် သာမဟုတ္
ဘူး။ ပညာေရးဆိုတာတိုးတက္ ၾကီးပြားေအာင္ လုပ္ဖို႔ မွ်သာ မဟုတ္ဘူး။
တကယ္က.. ပညာသင္ၾကားျခင္းဟာ အမွား အမွန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔၊ တရား
မွႈ မတရားမွႈ ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ မိမိကိုယ္တိုင္ မွန္ကန္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္း
မ်ဳိး ေရြးမိျပီဆိုရင္ ဘ၀မွာ တိုးတက္ ၾကီးပြားေၾကာင္း ျဖစ္ေစမယ္႔ ပညာေရး
မ်ဳိးဟာ ယူရတာ လြယ္ပါတယ္။
ဂြ်န္ ရပ္စကင္း (၁၈၁၉-၁၉၀၀)

လူေတြရဲ႕ အမွား
လူတို႔သည္ သူတပါး အမွားမွ သင္ခန္းစာမယူဘဲ၊ မိမိကိုယ္တိုင္မွားမွသာ သင္ခန္းစာ ယူတတ္ေလ႔ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ပင္ သမိုင္းတြင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ အမွားက်ဳးလြန္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
အီလ်ာ အာရင္ဘခ္ (ရုရွားစာေရးဆရာ)

( ေျမလတ္သား )
Myawady News

ကိုယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုယ့္လူမ်ိဳးအတြက္ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံတတ္ဖို႔လိုသလို ကိုယ္စာေပနဲ႔ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈကို လည္း ျမတ္ႏိုးထိန္းသိမ္းတတ္ဖို႔လိုတယ္။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း)

ကင္ညက္တာ ကင္ညာေရြးေကာက္ပဲြတြင္အႏိုင္ရ


Photo: ကင္ညက္တာ ကင္ညာေရြးေကာက္ပဲြတြင္အႏိုင္ရ
Sunday, March 31, 2013

ကင္ညာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မစၥတာကင္ညက္တာသည္ ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ကို အႏိုင္ရကာ ကင္ညာသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း ကင္ညာအထက္ တရားရုံး လႊတ္ေတာ္က စေနေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အသက္၅၁ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ မစၥတာကင္ညက္တာသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ေရးတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသည့္ ေခါင္းေဆာင္၏ သားျဖစ္ျပီး မဲအေရအတြက္၅၀.၀၇ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မစၥတာကင္ညက္တာသည္
ႏိုင္ငံ၏ေလးဦးေျမာက္သမၼတ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္အငယ္ဆံုး သမၼတလည္းျဖစ္လာမည ္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရုိင္လာ အိုဒင္ဂါသည္ မဲအေရအတြက္၄၃.၃၁ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိခဲ့ၿပီး တရားရုံးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြရလာဒ္ကို နည္းပညာ ပိုင္းသံုးျပီး မွားယြင္းမႈမ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေရးဆိုထားသည္။

၎သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ နာခံလိုက္နာမည္ဟု
ဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

အိုဒင္ဂါက “ကင္ညာတြင္ ဒီမိုကေရစီသည္ စမ္းသပ္မႈအဆင့္သာရွိေနေသး
သည္”ဟု ဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိဒီေရြးေကာက္ပဲြတရားဝင္ျဖစ္တယ္ဆို
တာ ေသခ်ာေစဖို႔အတြက္ ေတာင္းခံတဲ့ ေတာင္းခံလႊာတစ္ခုကုိ တင္တာပါ။ အဲဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ယံုၾကည္ဖို႔အတြက္ စမး္သပ္မႈပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီအေရး အတြက္ လုပ္မွာပါ။ ကင္ညာႏုိင္ငံသားေတြအားလံုးအတြက္ပါ”ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာ
ၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ား တရားရံုးလႊတ္ေတာ္မွ ၎အေရးဆိုမႈအေပၚ အမိန္႔ထုတ္ျပန္
မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ႏိုင္ရုိဘီ လႊတ္ေတာ္ ပတ္ ဝန္း
က်င္တြင္ လူစုလူေဝးမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ပဋိပကၡတားဆီးေရးရဲ
မ်ားေစာင့္ၾကပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းတြင္လည္း လံုျခံဳေရးမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားၿပီး လူစုလူေဝးမ်ားျပဳ
လုပ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္ ဟုသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဘန္ကီမြန္းသည္ ကင္ညက္တာ၊အို
ဒင္ဂါတို႔ကို ကုလသမဂၢသည္ ကင္ညာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ကို ေထာက္
ခံေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးသည္ ကင္ညာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႏိုင္
ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစမည့္ ျငိမ္းခ်မ္း ၿပီး ယံုၾကည္ေလာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြကိုက်င္းပခဲ့ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူေၾကာင္း
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ၎တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း သည့္အေျခအေန
ကို ထိန္းထားရန္တိုက္တြန္းသည္”ဟု တိုက္တြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း မစၥတာ
ဘန္ကီမြန္းရုံးမွ ထုတ္ျပန္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုတြင္ ပါရွိေၾကာင္း သိရ
သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး ေဂ်းကာေနးက ကင္ညာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္း
သည့္ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ခဲ့၍ ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းဆိုခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ႏိုင္ငံ၏တရားစီရင္ေရးလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က မဲရုံ၃၃၀၀၀ေက်ာ္မွ မဲရုံ ၂၂ ရုံ၏ ရလာဒ္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း မစၥတာအိုဒင္ဂါ၏ေရွ႕ေနမ်ားက ကြာျခားခ်က္မ်ားရွိသည္ဟုဆိုေၾကာင္း သိရသည္။

မစၥတာကင္ညက္တာႏွင့္ မစၥတာအိုဒင္ဂါတို႔သည္ ကင္ညာႏိုင္ငံ ပထမဆံုးသမၼတ၏ သားႏွင့္ ဒုသမၼတ၏သားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္လာေနေစေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:CNN
The Myanma Age
 ကင္ညာေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မစၥတာကင္ညက္တာသည္ ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ကို အႏိုင္ရကာ ကင္ညာသမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း ကင္ညာအထက္ တရားရုံးလႊတ္ေတာ္က စေနေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးအားကာကြယ္သည္ဟုယူဆကာ သံတြဲ၌ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြား

မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔ မနက္ ၈နာရီမွစတင္ကာ ၂နာရီနီးပါးခန္႔ၾကာ ရခုိင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ႏ်ိတၱေတာက္ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ရြာခံ လူတခ်ိဳ႕အား အခင္းျဖစ္ပြားရန္ လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးၿပီး ခိုးဝင္လာသည့္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားဘက္မွ ကာကြယ္ေပးသည့္အတြက္ ရြာခံလူထုက ဆႏၵျပမႈတစ္ ခုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သံတြဲၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိန္ခ်စ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ကမၻာ့အေသးဆံုး စမတ္ဖုန္း အားသြင္းစက္

Photo: ကမၻာ့အေသးဆံုး စမတ္ဖုန္း အားသြင္းစက္
========================

iPhone နားၾကပ္နဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္ျပသထားတဲ့ ပစၥည္းေလးက ကမၻာ့အေသးဆံုး စမတ္ဖုန္း အားသြင္း ဘက္ထရီတံုး ျဖစ္ပါတယ္။

Fuel Micro Charger လို႔လည္း အမည္ရပါတယ္။ အရြယ္အစား အားျဖင့္ ၁.၃ လက္မ နဲ႔ ၀.၉ လက္မ ပတ္လည္ပဲ ရွိပါတယ္။ microUSB ေပါက္ကေန ဆက္ျပီးေတာ့ ဘယ္စမတ္ဖုန္းကိုမဆို အားသြင္းႏိုင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ iPhone အတြက္မရပါဘူး။ iPhone အတြက္ သီးသန္႔ ဗားရွင္း ထြက္မယ္လို႔လည္း ဆုိပါတယ္။

၂၂၀ မီလီအမ္ပီယာ အားရွိျပီး စကားေျပာဖို႔အတြက္ မိနစ္ ၂၀ မွ ၃၀ ၾကားေလာက္ထိ Talk time ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သယ္သြားရလည္း လြယ္ကူေအာင္ တကယ္ ေသးေသးေလးပါပဲ။ အေလးခ်ိန္လည္း နည္း ပါတယ္။ အသံုးျပဳရလည္း လြယ္ကူပါတယ္။

ကာလတန္ဖိုးအားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဝန္းက်င္နဲ႔ပဲ Fuel Micro Charger ကို ကမၻာ့အႏွံ႔ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: kickstar
TechSpace Journal
iPhone နားၾကပ္နဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္ျပသထားတဲ့ ပစၥည္းေလးက ကမၻာ့အေသးဆံုး စမတ္ဖုန္း အားသြင္း ဘက္ထရီတံုး ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈ တန္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိ

Photo: တစ္ႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္သစ္ခိုးထုတ္မႈ တန္ ၅၀၀ ေက်ာ္ ဖမ္းမိ
Sunday, March 31, 2013

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တရား
မဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္တံခါး
ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အမ်ားႀကီး ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ သစ္ေတာဆံုး႐ံႈး
မႈလည္း မ်ားတယ္။ ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ံႈးတာေပါ့” ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္ လုပ္သက္ ၃၈ ႏွစ္ၾကာ ေတာအုပ္ ဦးသိန္းလြင္
က ေျပာၾကားသည္။

အလံုးသစ္မ်ားကို ခြဲသားအျဖစ္ ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက တန္ တစ္ရာ ခြဲစိတ္လွ်င္ တန္ ငါးဆယ္ခန္႔သာ အေခ်ာ ထြက္ရွိေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

ယင္းေဒသတစ္ဝိုက္ရွိ ေတာသူေတာင္သားမ်ားမွာ သစ္ေတာကို အမွီျပဳကာ ထင္းခုတ္၊ မီးေသြးဖုတ္ စသည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကၿပီး ယခုကဲ့သို႔ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးသည့္အတြက္ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းမ်ားကို ျပန္
လည္ ရန္မူျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိဳ႕ေခ်ာင္းမွာ တာဝန္က်တုန္းကဆို ႐ံုးေပၚတက္ၿပီး ဓါးနဲ႔ တက္ခုတ္တာ။ ကံေကာင္းလို႔ မေသတာ။ ဆိုင္ကယ္လိုက္ဖမ္းရင္းနဲ႔ တစ္ခါ အခုတ္ခံရတယ္။ ခဏခဏ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနတာ။ ဒီေနရာက ျမန္မာျပည္မွာ အၾကမ္းတမ္းဆံုး
ေနရာတစ္ခုလိုေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ” ဟု ဦးသိန္းလြင္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈတြင္ ကား ၆ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၁၁ စီးႏွင့္ ပိုင္ရွင္ရွိ ကားႏွစ္စီး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ခိုးထုတ္
မႈမွာ လြန္စြာ နည္းပါးသြားေၾကာင္း ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာ
နမွ သိရသည္။

ရည္မြန္
The Myanma Age
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တရား မဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ေက်ာ္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္တံခါး ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ၾကက္ဟင္းခါးသီးအရည္က ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္

Photo: ၾကက္ဟင္းခါးသီးအရည္က ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္
Sunday, March 31, 2013

ေကာ္လိုရာဒိုကင္ဆာေလ့လာေရးတကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ၾကက္ဟင္းခါးသီးအရည္က ပန္ကရိယင္ဆာဆဲလ္မ်ားအား ေသဆံုး သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ခန္႕ ကလည္း ေလ့လာသူမ်ားက ၾကက္ဟင္းခါးသီးထြက္
ကုန္မ်ားကရင္သားကင္ဆာအေပၚ ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုမ်ားအား ျပသခဲ့သည္။ ယခုေလ့လာမႈအား ေကာ္လိုရာဒို တကၠသိုလ္မွကင္ဆာကာကြယ္ေရး
ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန ႏွင့္ Skaggs ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္မႈ သိပၸံမွ ပါေမာကၡ Rajesh Agerwal က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထို႕ျပင္ ၾကက္ဟင္းခါးသီးအား အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္ ရိုးရာ ေဆးက်မ္းမ်ား၌ အမ်ိဳးအစား (၂) ဆီးခ်ိဳကုသရာ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျပီျဖစ္သည္။ 

Agarwal က ၾကက္ဟင္းခါးသီးက ပန္ကရိယ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာကို ေျပာင္းလဲသြားေစရံုသာမက ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား စြမ္းအင္ရရွိမႈ နည္းေစေသာ အင္ဇိုင္းတစ္မ်ိဳးကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးသည့္အျပင္ ပန္ကရိယဆဲလ္မ်ားမွ အင္ဆူလင္ထုတ္မႈအား လည္း မွန္ကန္ေစသည္။

ၾကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ ၾကက္ဟင္းခါးသီး အရည္တိုက္ေကၽြးထားေသာ ၾကြက္မ်ားတြင္ ပန္ကရိယကင္ဆာျဖစ္ပြား ႏိုင္ေခ် ၆၀%ခန္႕ ပိုနည္းေၾကာင္း သိရသည္။

အပိန္ေလး
ref: MNT
Health Updates Journal

ေကာ္လိုရာဒိုကင္ဆာေလ့လာေရးတကၠသိုလ္မွ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ၾကက္ဟင္းခါးသီးအရည္က ပန္ကရိယင္ဆာဆဲလ္မ်ားအား ေသဆံုး သြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ကိုယ္ေတာ္ ရိႈးပြဲဆိုေနတဲ့အခ်ိန္ Zone B က ပရိတ္သတ္ႀကီးထဲကို သြားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေပးခ်င္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ စြယ္စံုအနုပညာရွင္ ကိုစိုးသူနွင့္ အင္တာဗ်ဴး

Photo: တစ္ကိုယ္ေတာ္ ရိႈးပြဲဆိုေနတဲ့အခ်ိန္ Zone B က ပရိတ္သတ္ႀကီးထဲကို
သြားၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေပးခ်င္တယ္လို႔ေျပာတဲ့ စြယ္စံုအနုပညာရွင္ ကိုစိုးသူနွင့္ အင္တာဗ်ဴး
Sunday, March 31, 2013

အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခိုက္ Soe Thu Past & Present Free Show ျပဳလုပ္၍ ပရိတ္သတ္ကို ေတးသီခ်င္းမ်ားနွင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲဲ့
သည့္ စြယ္စံုအနုပညာရွင္ ကိုစိုးသူႏွင့္ ရိႈးပြဲၿပီးၿပီးခ်င္း သူ၏ေနအိမ္၌သြား
ေရာက္ အင္တာဗ်ဴးခြင့္ ရခဲ့သည္မ်ားကို စိုးသူကိုခ်စ္ေသာ ပရိတ္သတ္မ်ား
အတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

MMA ။       ။ ျမန္မာနိုင္ငံကို အေမရိကားကေန ျပန္လာတဲ့ တျခား အနုပညာရွင္ေတြက အခေၾကးေငြနဲ႔  ရိႈးပြဲလုပ္ေပမယ့္ ကိုစိုးသူက Free Show လုပ္ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖေပးရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး ေျပာျပေပးပါလား။

Soe Thu ။     ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ ေစတနာ ႏွစ္ ေစတနာ သံုး ေစတနာ ဒါပါပဲ။

MMA ။       ။ ကိုစိုးသူပြဲမွာ တျခားအနုပညာရွင ္ညီအစ္ကို ေမာင္နွမေတြ
ကလည္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ စံုစံုလင္လင္လာၾကတဲ့ အေပၚ အကို႔ခံစားခ်က္ေလးကို ေျပာေပးပါလား။

Soe Thu။     ။ အားလံုးရဲ ႔ေမတၱာေစတနာေၾကာင့္ပါ ။ ကြၽန္ေတာ္က အားလံုးကိုခ်စ္တယ္။ အနုပညာရွင္ ညီအစ္ကို ေမာင္နွမေတြ အားလံုး
ကိုလည္း ခ်စ္တယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးကိုလည္း ခ်စ္တယ္။ အဲ႔ေတာ့ ဒီပြဲမွာ အနုပညာရွင္ ညီအစ္ကို ေမာင္နွမေတြကို အမွတ္တရ စကားေလးေတြ လာၿပီး ေျပာျပေပးရင္ ၾကည့္ရတဲ့ ပရိတ္သတ္လည္း ၾကည္႔ရတာ အျမင္
တစ္မ်ိဳးေလးျဖစ္ၿပီး ေပ်ာ္စရာေလး ျဖစ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးမိတယ္ေလ။

ဒါေၾကာင့္ အဲ့ဒီစိတ္ကူးေလးနဲ႔ အားလံုးကိုလိုက္ၿပီး request လုပ္ရတယ္။ အားလံုးကလည္း အရမ္းကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ကိုကူညီၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အားလံုး သိုက္သိုက္၀န္း၀န္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အဆင္ေျပေျပေလး ၿပီးဆံုး
သြားတယ္ေပါ့။

MMA ။       ။ ကိုစိုးသူ ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ ပြဲေလးမွာအနုပညာရွင္ ေမာင္နွမေတြ
နဲ႔ တြဲၿပီးမဆိုဘဲ တစ္ကိုယ္ေတာ္ရိႈးပဲ လုပ္လိုက္ ရတဲ့ အေၾကာင္းေလး
ေျပာေပးပါလား။

Soe Thu ။     ။ ပြဲကိုက စိုးသူတစ္ကိုယ္ေတာ္ ရိႈးေလ။ မျမင္ရတာလည္း ၾကာၿပီဆိုေတာ့ အားပါးတရ ေဖ်ာ္ေျဖခ်င္တာ။ ေနာက္တစ္ခုရွိတာက ဒီလို အမွန္အတိုင္း ေျပာရရင္ စိတ္ထဲကေန ဧည့္သည္အေနနဲ႔ တြဲၿပီးဆိုေစခ်င္တဲ့ အနုပညာရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီလူေတြ အမ်ားႀကီးကို
ေခၚမယ္ဆိုရင္လည္း အားလံုးကို ထည့္ဆိုရမယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ပါ။

MMA ။       ။ အစ္ကို သီခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးကို ဆိုနိုင္တယ္ေနာ္။ အသံလည္း လံုး၀က်မသြားဘူး။

Soe Thu။     ။ ဒီထက္ကို အမ်ားႀကီး ဆိုခ်င္ေသးတာ ရီဟာဆယ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္လို႔ အိပ္ေရးေတြ အမ်ားႀကီး ပ်က္ထားၿပီး အရမ္းကို ပင္ပန္း
ထားလို႔ ဒီထက္ကို အားပါးတရႀကီးကို ေဖ်ာ္ေျဖခ်င္ေသးတာ။ ဒါေပမယ့္ အဆင္ေျပပါတယ္။

MMA ။       ။ ဒီေန႔ အစ္ကို႔ တစ္ကိုယ္ေတာ ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေလးမွာ လာၾကည့္
တဲ့ ပရိတ္သတ္နဲ႔  ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးကေန အစ္ကို႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ပြဲေလး
ကို ၾကည္႔ေနတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြကို ညီမတို႔ကေနတဆင့္စကားလက္ေဆာင္
ေလး ေျပာေပးပါ။

Soe Thu ။    ။ အဲ့ဒါကို ေျပာခ်င္ေနတာ။ စင္ေပၚမွာလဲ ေျပာပါတယ္။ အား
လံုးကို အဆင္ေျပေျပ ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ကည္ၾကည္ႏူးႏူးေလး ျဖတ္သန္းေစခ်င္
တယ္ အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ၾကမယ္လို႔ယံုၾကည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရႈိးပြဲကို လာၿပီး
ေတာ့ အခ်ိန္ေပးၿပီးေတာ့ အပင္ပန္းခံၿပီးေတာ့ အားပါးတရ အားေပးတဲ့ အတြက္ အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

စိတ္ထဲမွာေလ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို လိုက္ၿပီးႏႈတ္ဆက္ခ်င္တယ္။ ဟိုးအေနာက္ထဲအထိ သြားခ်င္တယ္။ အေျခအေနက မေပးဘူး။ အထူးသျဖင့္ မိုက္ကရိုဖုန္းေတြက အေ၀းႀကီးကိုေရာက္တဲ့ အခါမွာ Delay ျဖစ္တယ္။ Delay ျဖစ္တဲ့အခါ တီး၀ိုင္းနဲ႔ သီခ်င္းဆိုတဲ့ အခါ 
Beat ေတြ လြတ္သြားမွာ စိုးရတယ္။ သိပ္အေ၀းႀကီး သြားလို႔မရဘူး။ 

သူ႔ rate ေတြရွိတယ္။ ပြဲထဲမွာ သြားတဲ့ေနရာေလာက္မွာေတာင္ Dealy ကျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒီထက္ အေ၀းႀကီး သြားခ်င္ေပမယ့္ သြားလို႔မရဘူး။
ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ ဟိုးအေနာက္ဘက္က မျမင္ရတဲ့ Zone B က ပရိတ္
သတ္ေတြ အတြက္ သူတို႔အနားသြားၿပီး သတ္သတ္ကို သီခ်င္း ေလး ငါး ပုဒ္ေလာက္ ဆိုျပေပးခ်င္တာ။

MMA ။    ။ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူး
တင္ပါတယ္။

ဆုေ၀
The Myanma Age
အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ျမန္မာနိုင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ခိုက္ Soe Thu Past & Present Free Show ျပဳလုပ္၍ ပရိတ္သတ္ကို ေတးသီခ်င္း မ်ားနွင့္ေဖ်ာ္ေျဖခဲဲ့သည့္ စြယ္စံုအနုပညာရွင္ ကိုစိုးသူႏွင့္ ရိႈးပြဲၿပီးၿပီး ခ်င္း သူ၏ေနအိမ္၌သြားေရာက္ အင္တာဗ်ဴးခြင့္ ရခဲ့သည္မ်ားကို စိုးသူကိုခ်စ္ေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ ပါသည္။

ကားေမာင္းစဥ္ ဖုန္းမက္ေဆ့ပို႕ျခင္းက မူး၍ေမာင္းသည္ထက္ အႏၱရာယ္ရွိ

ကားေမာင္းစဥ္ဖုန္းေျပာျခင္း၊ မက္ေဆ့ပို႕ျခင္းႏွင့္ အရက္ေသာက္ၿပီး ကားေမာင္းျခင္းတို႕၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ စပိန္တကၠသိုလ္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ႏႈိင္းယွႈဥ္ေလ့လာခဲ့ရာ ကားေမာင္းစဥ္ မက္ေဆ့ပို႕ျခင္းက ဖုန္းေျပာျခင္းႏွင့္ အရက္မူးျခင္းတို႕ထက္ အႏၱရာယ္ပိုေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမည္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၂ရက္ႏွင့္ ၃ရက္ေန႔တို႔တြင္ ေရဒီယို မိန္႔ခြန္း တစ္ရပ္ ေျပာၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌး၏ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုကာကိုလာသည္ အိမ္သာေၾကြခြက္ကိုေျပာင္လက္ေစ

Photo: ကိုကာကိုလာသည္ အိမ္သာေၾကြခြက္ကိုေျပာင္လက္ေစ
Sunday, March 31, 2013

အိမ္တစ္အိမ္ကိုေျပာင္းလိုက္ျပီး ညစ္ပတ္ေနတဲ့ အိမ္သာေၾကြခြက္ျမင္
ရရင္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိအိမ္မွာပဲ ရွိေနတဲ့ အိမ္သာေၾကြခြက္က ညစ္ပတ္
ေန ရင္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

ဒါကိုေဆးေၾကာဖို႔အတြက္ အက္ဆစ္ေရေတြ၊ ထံုးေရေတြ ရွာဝယ္ျပီး ေဆးေန ရတာကလဲ အလုပ္ရွုပ္တယ္ဆုိတဲ့သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီနည္း လမ္း
ကို ဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အသံုးမ်ားပါတယ္။ အက္ဆစ္ရည္ထက္ကိုကာကိုလာ
အခ်ိဳရည္က ေစ်းသက္သာေနၾကလို႔လည္း ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနရာတိုင္းမွာလည္း
အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္ ပါတယ္။

အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ထံုးရည္၊ အက္ဆစ္ရည္ မသံုးပဲ ကိုကာကိုလာအခ်ိဳရည္ ကို
ေၾကခြက္ထဲ ထည့္ျပီး အနည္းငယ္ ပြတ္တိုက္ လိုက္ရံုနဲ႔ ေၾကြမ်ား ေျပာင္ လက္သြားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေၾကြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ အဂၤေဒ၊ ေၾကြျပား၊ အိမ္သာမ်ားကို ကိုကာကိုလာ အခ်ိဳရည္နဲ႔အလြယ္တကူ ေဆးေၾကာႏိုင္ တာကို ေလ့လာေတြ႔ရွိထားၾကပါတယ္။

Myawady News 
 အိမ္တစ္အိမ္ကိုေျပာင္းလိုက္ျပီး ညစ္ပတ္ေနတဲ့ အိမ္သာေၾကြခြက္ျမင္
ရရင္ သုိ႔မဟုတ္ မိမိအိမ္မွာပဲ ရွိေနတဲ့ အိမ္သာေၾကြခြက္က ညစ္ပတ္
ေန ရင္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။

ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ ဆႏၵျပ ျမန္မာအလုပ္သမား ၉၁ ဦး အလုပ္ရွင္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ


Photo: ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ ဆႏၵျပ ျမန္မာအလုပ္သမား ၉၁ ဦး အလုပ္ရွင္ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
Sunday, March 31, 2013

ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ ျမန္မာအလုပ္သ
မား ၉၁ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာႏုိင္ရန္ အလုပ္ရွင္အား ေလ်ာ္ေၾကး ေပးခဲ့
ရေၾကာင္း အဆိုပါ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါ အလုပ္သမား ၉၁ ဦးသည္ အလုပ္ရွင္အား တစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၃၀၀ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးကာ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္
လည္ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အလုပ္ရွင္ကအလုပ္သမားတစ္ဦးကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေဒၚလာေလးရာ ေတာင္းပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ဖူလုံေၾကး၊ လုပ္သက္စုေၾကး အတြက္ စုစုေပါင္းေဒၚ
လာ ၄၀၀ ေပးတယ္၊၊

အဲဒီထဲကသူတုိ႔ကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေငြအျဖစ္ ေဒၚလာသုံးရာ ေပးခဲ့ရတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔လက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေဒၚလာတစ္ရာ တည္းနဲ႔ပဲ ျပန္လာခဲ့ရတာပါ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အိမ္ျပန္ဖုိ႔ လုံး၀အဆင္မေျပတဲ့အတြက္ ေနခဲ့ရတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ လုပ္သက္ျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး လုပ္ေနၾကရတာရွိတယ္။ အားလုံးကေတာ့ ျပန္လာခ်င္ၿပီ” ဟု အလုပ္
သမား တစ္ဦးျဖစ္သူ မသက္ႏြယ္စုိးေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၃၀၀ ေက်ာ္နီးပါး အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသည့္
ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံရွိ စီအမ္ေဂ် အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံတြင္ ေအဂ်င္စီမွေျပာ
ေသာ လစာေငြႏွင့္ မကိုက္ညီမႈ၊ အစားအေသာက္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ လူမ်ဳိးေရး ဖိႏွိပ္ခံရမႈတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ 
မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဂ်ာ္ဒန္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အလုပ္ရွင္မွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး 
မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္ရွင္၏ လူယံုမ်ားျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ္ဒန္လူမ်ဳိး အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေငြေပးကာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ဆြဲလား
ရမ္းလား လုပ္မႈေၾကာင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေလးဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီမွာ ေအဂ်င္စီက ကြၽန္မတုိ႔ကုိလႊတ္ေတာ့ တစ္လကုိ လစာ ေဒၚလာ
၅၀၀ ရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္း ေငြရွင္းေတာ့ တစ္လကုိ ၁၅၈
ေဒၚလာပဲရတယ္။ ျမန္မာေငြနဲ႔တြက္ရင္ တစ္လကုိ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းပဲ ရတယ္။ ေျခာက္လအထိ လစာတုိးေပးမလားဆုိၿပီး ေစာင့္ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔က လုံး၀ မတုိးေပးဘူး၊၊ 

လစာမေကာင္းလုိ႔ အစားအေသာက္မ်ား ေကာင္းမလားဆုိေတာ့ အစားအေသာက္လည္း မေကာင္းဘူး။ အဲဒီအတြက္ အလုပ္သမားေတြက ကုိယ့္ရဲ႕ လစာေၾကးထဲကေနပဲ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး စားခဲ့ရတယ္။ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အလုပ္သမား အရာရွိႏွစ္ဦး ေစလႊတ္မယ္လုိ႔ ေျပာေပ
မယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ေရာက္မလာခဲ့ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာျပခဲ့သည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ခလစာ တုိးေပးေရး အပါအ
၀င္ လူမ်ဳိးဖိႏွိပ္မႈ မရွိေရး၊ အစားအေသာက္ အဆင္ေျပေအာင္ေကြ်း
ေရး စသည့္အခ်က္သုံးခ်က္အား ဆႏၵျပေတာင္းဆုိ ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ လုိက္ေလ်ာျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သံ႐ုံးဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမရွိသည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့မႈ
ကုိ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံး အစၥေရးသံ႐ုံးမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းလ်က္
ရွိၿပီး ယင္းေနရာသုိ႕ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား အရာ
ရွိႏွစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္မွ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေတြ႔ရစဥ္
http://www.first-11.com/local/18796
Eleven Media Group
ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၉၁ ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ျပန္လာႏုိင္ရန္ အလုပ္ရွင္အား   ေလ်ာ္ေၾကးေပးခဲ့ရေၾကာင္း အဆိုပါအလုပ္သမားမ်ားထံမွသိရသည္။

သၾကၤန္လည္ရတာကို မနွစ္သက္တဲ့ ခ်စ္သုေဝ


Photo: သၾကၤန္လည္ရတာကို မနွစ္သက္တဲ့ ခ်စ္သုေဝ
Sunday, March 31, 2013

ထရီဇာ ဇာတ္ကားေတြ လက္ခံ ႐ိုက္ကူးတဲ့ အခါမွာ ဖက္ရွင္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဘယ္လိုပံုစံ မ်ိဳးေတြ လုပ္ျဖစ္ လဲဆိုေတာ့ ဇာတ္ကားရဲ႕ သဘာဝ၊ ကိုယ္လုပ္ ရမယ့္ ကာ ႐ိုက္တာ ေလးရယ္၊ ပရိသတ္ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ ဘယ္လို မ်ိဳးေလး ရွိသြားမ လဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့ တစ္ကားနဲ႔ တစ္ကား ဖက္ရွင္ မထပ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္။ 

သႀကၤန္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခံစားခ်က္ကို ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ အစ္မ သႀကၤန္ကို သိပ္ၿပီး မေပ်ာ္ တတ္ဘူး။ အဲဒါကေတာ့ နည္းနည္း ထူးျခားမယ္ ထင္တယ္။ ပိုက္ႀကီး ကိုင္ၿပီး ေရပက္ ေနရတာကို မႏွစ္သက္ သလို ေရပက္ခံ ထြက္ရ တာကိုလည္း မႀကိဳက္ဘူး။ 

စိုလိုက္ ေျခာက္လိုက္ကို မႀကိဳက္တာ။ ေတာက္ေလွ်ာက္ စိုေနရင္ေတာ့ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ႀကီးက Safe မျဖစ္သလို ခံစားရတဲ့ အတြက္ သႀကၤန္ လည္တာကို မႀကိဳက္ဘူး။ အစ္မ ငယ္ငယ္တုန္းက ႏွစ္ႏွစ္လံုး သႀကၤန္ လည္တာ ကားက လမ္းမ ႀကီးမွာ ပ်က္သြားတယ္။ သႀကၤန္ အ မွတ္တရ ဆိုရင္ အဲဒါလည္း ပါတာ ေပါ႔။ 

မိသားစုနဲ႔ ႏွစ္ႏွစ္ လည္ဖို႔ ႀကိဳး စားတာ ႏွစ္ႏွစ္စလံုး ကားပ်က္ၿပီး စိတ္ညစ္ ခဲ့ရေတာ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး လည္ တာကို မေပ်ာ္ မိေတာ့ဘူး။ မႀကိဳက္ ေတာ့ဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွလည္း ေနာက္ႏွစ္ေတြ ထပ္ၿပီးေတာ့ လည္ဖို႔ မႀကိဳးစား မိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အစ္ မ မုန္႔လံုး ေရေပၚ ႀကိဳက္တယ္။

ပိ ေတာက္ပန္းလည္း ႀကိဳက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေျမႀကီးထဲက ထြက္လာ တဲ့ ေျမသင္းနံ႔ ေလးလည္း ႀကိဳက္ပါ တယ္။ ပရိသတ္ႀကီး သႀကၤန္လည္
ရင္ ကားလည္း မပ်က္ဘဲနဲ႔ အႏၱရာယ္ ကင္းစြာ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ႏိုင္ပါ
ေစ။

8DAYSထရီဇာ ဇာတ္ကားေတြ လက္ခံ ႐ိုက္ကူးတဲ့ အခါမွာ ဖက္ရွင္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ဘယ္လိုပံုစံ မ်ိဳးေတြ လုပ္ျဖစ္ လဲဆိုေတာ့ ဇာတ္ကားရဲ႕ သဘာဝ၊ ကိုယ္လုပ္ ရမယ့္ ကာ ႐ိုက္တာ ေလးရယ္၊ ပရိသတ္ အာ႐ံု စူးစိုက္မႈ ဘယ္လို မ်ိဳးေလး ရွိသြားမ လဲဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ ၿပီးေတာ့ တစ္ကားနဲ႔ တစ္ကား ဖက္ရွင္ မထပ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္။

ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္လတတိယပတ္မွ စတင္၍ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္


Photo: ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္လတတိယပတ္မွ စတင္၍ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္
Sunday, March 31, 2013

ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္လတတိယပတ္မွ စတင္ကာ အပူဒဏ္ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဧျပီလသည္ အပူဆံုးကာလျဖစ္ၿပီး ေမလ၀န္းက်င္အ
ထိ အပူခ်ိန္ျမင့္မားမႈကို ခံစားရကာ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရ
သည္။

ပူျပင္းသည့္အခ်ိန္၌ အရြယ္မေရြး အပူရွပ္ျခင္းကို အနည္းႏွင့္ အမ်ား ခံစားၾကရမည္ျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္
အိုမ်ားတြင္ ေရာဂါခံစားရမႈ ပိုမိုတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အပူခ်ိန္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိေခြၽးမ်ား ျပင္ပသို႔ မထြက္ရိွဘဲ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္မ်ား ျမင့္မားလာကာ အဖ်ားႀကီးျခင္း၊ ေခြၽးထြက္လြန္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ ေရႏွင့္ဓာတ္ဆား ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္ မိတ္ႏွင့္ယားဖုမ်ား ထြက္ျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ မူးေမာ္ျခင္း၊ ၾကြက္တက္ျခင္း၊ ေခြၽးေျခာက္
ၿပီး ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ သတိလစ္ျခင္းတုိ႔ အျပင္ အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနထိ ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအတြင္းလြင္တီးေခါင္ျပင္၊ ျမစ္ကမ္းနား၊
ေရဆိပ္ စသည္တို႔တြင္ ေရခ်ဳိးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္၍ အရိပ္ရ၍ ေအးျမေသာ
ေနရာတြင္ ေနထိုင္ျခင္း၊ ေနပူထဲမွ ျပန္လာၿပီး ခ်က္ခ်င္းေရခ်ိဳးျခင္း မွ
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ ေနပူထဲတြင္ ျပင္းထန္သည့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္ အပူဒဏ္အႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚ
လြယ္ေစျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ပြားပါက ျပင္းထန္စြာ ခံစားရျခင္းေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္
ရန္၊ ေန႔ခင္းဘက္ အျပင္ထြက္သည့္အခါ အရိပ္လံုေလာက္စြာ ရရွိႏုိင္သည့္
ထီး၊ ဦးထုပ္မ်ားေဆာင္းရန္၊ အလင္းေရာင္ ျပန္ေသာ အျဖဴေရာင္ (သို႔မဟုတ္) အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ပြပြေခ်ာင္ေခ်ာင္ ခ်ည္ထည္မ်ားကို ၀တ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေန႕အပူခ်ိန္ ၃၇ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္သည္ ပုံမွန္ကုိယ္တြင္း အပူခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္တြင္ ေခြၽးထြက္ျခင္း၊ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ျခင္း၊ အနည္းငယ္ ဆာေလာင္ျခင္း၊ ၃၉ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ ျဖစ္ပါက ေခြၽးအလြန္အမင္း ထြက္ျခင္း၊
အေရျပား နီရဲျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ အသက္႐ႈႏႈန္းမ်ား ျမန္လာျခင္း၊ပင္ပန္းႏြမ္း
နယ္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ အတက္ေရာဂါ ရွိသူမ်ားတြင္ အတက္ေရာဂါထျခင္း၊ အပူခ်ိန္ ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ျဖစ္ပါက အသက္အႏၲရာယ္ စုိးရိမ္ရေသာအ
ဆင့္သုိ႕စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီး ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခမ္းျခင္း၊
ေအာ့အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း၊ ေခြၽးအလြန္အမင္းထြက္ျခင္း စသည့္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုိ႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၊ မုိး ေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌
အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ရွိျပီး မႏၲေလး ျမိဳ႕တြင္ အပူခ်ိန္ ၃၉ 
ဒီဂရီစင္တီ ဂရိတ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ေန႔အပူခ်ိန္ျမင့္သည့္ကာလတြင္ သြားလာေနသူမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳအ
တြင္း ေတြ႔ရစဥ္
Eleven Media Group
ေန႔အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ မတ္လတတိယပတ္မွ စတင္ကာအပူဒဏ္ ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ ခ်က္မ်ားကို က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ မ်ားက မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ ေပၚမွ တင္းမာ မႈမ်ား

Photo: အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ မ်ားက မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ ေပၚမွ တင္းမာ မႈမ်ား
Sunday, March 31, 2013

ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ေတာင္ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ အေျခ အေန တစ္ရပ္ အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ လာၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ ကုိရီး

ယား အာဏာပုိင္ မ်ားက ေျပာၾကား လုိက္ၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဓိက ျပည္မႀကီး ကုိလည္း တုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီး ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့မႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္ လာသည့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚ
မွ တင္းမာ မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက မ်က္ျခည္ မျပတ္
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံက ၁၉၅ဝ- ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ စစ္ပြဲ အၿပီးတြင္ ခ်ဳပ္ဆုိ ခဲ့သည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မွာ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲ
ေရး အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာခ်ဳပ္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ 
ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒ သတ္မွတ္ခ်က္ အရ ဆုိရ ပါမူ စစ္ျဖစ္ေနဆဲ 
အေျခ အေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု ဆုိႏုိင္ ပါသည္။ ယင္းအပစ္ အခတ္ ရပ္
စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ကုိလည္း ေျမာက္ကုိရီးယား အစုိးရက ဖ်က္
သိမ္းေၾကာင္း မတ္ ၁၁ ရက္က ေၾကညာ ခဲ့သည္။

ေျမာက္ ကုိရီးယား အစုိးရ အေနျဖင့္ ဟာဝုိင္အီ၊ ဂူဟမ္ကြၽန္း၊ ေတာင္ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ အေမရိကန္ စစ္စခန္း မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု အတြင္း ရွိ ပစ္မွတ္ မ်ားကုိ ဦးစြာ တုိက္ခိုက္ သြားမည္ဟု
ေၾကညာထားၿပီး ေျမာက္ ကုိရီးယား စစ္တပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ဒံုးက်ည္ တပ္ဖြဲ႕ကုိ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ အသင့္ အေန အထား ျပင္ဆင္ထားရန္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က အမိန္႔ေပး ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ ကုိရီးယား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားသည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ 
အတြင္း အေမရိကန္ အစိုးရ က ႏ်ဴကလီးယားဗံုး သယ္ ေဆာင္ႏုိင္ေသာ
B-2 ကိုယ္ေပ်ာက္ ဗံုးႀကဲ ေလယာဥ္ကုိ အသံုးျပဳ ေလ့က်င့္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း 
တြင္ ထြက္ေပၚ လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေမရိကန္ အစုိးရက
ျပစ္တင္ ေဝဖန္ထားၿပီး အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ မိမိကုိယ္
ကုိ သာမက မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ား ကုိလည္း တုိက္ခိုက္ ခံရျခင္း အႏၲ
ရာယ္မွ ကာကြယ္ ႏုိင္စြမ္း ရွိသည္ဟု တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကား ထားသည္။

ျမင့္တက္ လာသည့္ တင္းမာမႈမ်ား အေပၚ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား အစုိးရ အဖြဲ႕ မ်ားက စုိးရိမ္ မကင္း ျဖစ္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိ အေန အထားသည္ ''ထိန္း
မႏုိင္ သိမ္းမရ အေျခ အေန'' သုိ႔ ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ အထူး
ပင္ စုိးရိမ္ဖြယ္ ေကာင္းသည္ဟု ႐ုရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဆာဂ်ီလက္
ေရာ့ဗ္က ေျပာၾကား ထားသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေျမာက္ ကုိရီးယား အစုိးရသည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အေမရိကန္ ပူးတြဲ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ အေတာ အတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ ဒံုးက်ည္ တပ္ဖြဲ႕သုိ႔ စစ္ သည္ႏွင့္ စစ္ဘက္သံုး ယာဥ္မ်ား တုိးျမႇင့္ ခ်ထား ခဲ့ေၾကာင္း
ေတာင္ကုိရီးယား မီဒီယာ မ်ားက ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

စကတ္ ဒံုးက်ည္ႏွင့္ ႐ိုဒုိဒံုးက်ည္ တုိ႔သည္ ေျမာက္ ကုိရီးယား၏ အဓိက တာ တုိပစ္ႏွင့္ တာလတ္ပစ္ ဒံုးက်ည္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ယင္း ဒံုးက်ည္မ်ား ျဖန္႔ခ်မႈ အေျခ အေန မ်ားကုိ ယခုအခါ ေတာင္ကုိရီး ယားႏွင့္ အေမရိကန္ အစုိးရကအနီးကပ္
ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္။

ေျမာက္ ကုိရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးအား ဒံုးက်ည္တြင္ တပ္ဆင္ ပစ္ခတ္ ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ လုိအပ္ ေနေသးသည္ဟု
ေလ့လာသူ အမ်ား စုက ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း သမား႐ိုးက် လက္
နက္ မ်ားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ အမ်ား အျပားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထား သည္ ဟူေသာ အခ်က္မွာ ျငင္းမရ ေသာေၾကာင့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ ေပၚမွ တင္းမာ မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေခါင္း ေအးေအးထား ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္သည္ဟု ပင္တဂြန္မွ ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိ သူ ေဂ်ာ့လစ္တဲလ္ က ေျပာၾကား ထား
ေၾကာင္း ေတြ႕ရ ပါသည္။ ။

ႏိုင္ေအာင္
ျမ၀တီ ေျမာက္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံႏွင့္ စစ္ပြဲဆင္ႏႊဲရန္ အေျခအေနတစ္ရပ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ လာ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားအာဏာပုိင္မ်ားက ေျပာၾကားလုိက္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ အဓိကျပည္မႀကီးကုိလည္း တုိက္ခုိက္ ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္ လာသည့္ ကုိရီးယား ကြၽန္းဆြယ္ေပၚမွ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ားက မ်က္ျခည္ မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဝက္ျခံ ထြက္ျခင္းကို ကာကြယ္နည္း


Photo: ဝက္ျခံ ထြက္ျခင္းကို ကာကြယ္နည္း
Sunday, March 31, 2013

လူငယ္ေတြ အတြက္ မရိုးနိုင္တဲ့ ျပႆနာ ကေတာ့ ဝက္ျခံပါပဲ။ အထူး သျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာ ေသြးမဆံုး ခင္အထိ ဝက္ျခံက ဒုကၡေပး ပါတယ္။

 အမ်ိဳးသားေတြ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ရင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဝက္ျခံထြက္ ေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာေတာ့ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ဝက္ျခံျပႆနာ ရွိျမဲပါ။

ဝက္ျခံဟာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ အဆီျပန္ တဲ့အခါ ေမြးညင္း ေပါက္ေတြမွာ ဖုန္ အညစ္အေၾကးေတြ ပိတ္ဆို႔ေနလို႔ ထြက္ ရတယ္လို႔ အတိအက် မေျပာႏိုင္ပါ။

အလြန္ အမင္း ေဆးေၾကာ သန္႔စင္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရေဆး သန္႔ရွင္းၾက လို႔ပါပဲ။ ဒီလို လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဝက္ျခံေတြ ပိုဆိုး သြားေစ ပါတယ္။ ေရနဲ႔ ခဏ ခဏ ေဆးေတာ့ အေရျပား အစိုဓာတ္ ခန္းၿပီး ဝက္ျခံေတြ ပိုထြက္ ေစျပန္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ေန႔ ၂ ႀကိမ္ ေလာက္ပဲ ဆပ္ျပာ အေပ်ာ့စားနဲ႔ ေဆးပါ။

credit to Myanmar News Update

လူငယ္ေတြ အတြက္ မရိုးနိုင္တဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ဝက္ျခံပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး ေတြမွာ ေသြးမဆံုး ခင္အထိ ဝက္ျခံက ဒုကၡေပး ပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ စနစ္တက် ကားရပ္ပါ

Photo: ရန္ကုန္မွာ စနစ္တက် ကားရပ္ပါ 
Sunday, March 31, 2013

မနက္ျဖန္က အစျပဳျပ၊ီး ရန္ကုန္မွာ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္
ယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ရယူထားျခင္း တုိ႔ကုိ အားလုံး ဖ်က္မယ္ လုိ႔ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေျပာလုိက္ပါျပီ။

စည္းကမ္းမ့ဲသူတခ်ဳိ႕ ကားရပ္ပုံ အခ်ဳိးမေျပတာေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ေနၿပီ လုိ႔ ဒီေန႔ အစုိးရသတင္းစာမ်ားမွာ ေတြ႔ရတ့ဲ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိပါတယ္။

အေၾကြေစ့ေပါတ့ဲ အေမရိကန္လုိ နုိင္ငံမွာေတာ့ လမ္းေဘး မီတာတုိင္မွာ အေၾကြေစ့ထည့္ျပီး ကားရပ္ရုံပါပဲ။

တမတ္ေစ့ (၂၅ ဆင့္) ထည့္ရင္ ၁၅ မိနစ္/နာရီ၀က္ စသျဖင့္ ရပ္နုိင္ပါတယ္။ မ်ားမ်ားထည့္ ၾကာၾကာရပ္ေပါ့။ 

ရဲလုိက္စစ္တ့ဲအခါ ကုိယ္၀ယ္ထားတ့ဲအခ်ိန္ထက္ ပုိရပ္ရင္ ဒဏ္ရုိက္ခံရ
ပါလိမ့္မယ္။

ဒဏ္ေငြေဆာင္ဖုိ႔ သတိေပးတ့ဲစာရြက္ (ticket) ကုိ ကားမွန္မွာ၊ ဒါရုိင္ဘာတခါး
လက္ကုိင္မွာ ရဲက ထားသြားပါလိမ့္မယ္။

စည္ပင္သာယာရုံးကုိ ကုိယ္တုိင္သြားျပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္နုိင္၊ စာတုိက္ကေန ခ်က္လက္မွတ္ ေရးျပီး ပုိ႔နုိင္ပါတယ္။
ဒဏ္ေငြမေဆာင္ရင္ေတာ့ အမႈ ပုိႀကီးလာမွာပါ။

အေၾကြေစ့ မရိွ/မသုံးတ့ဲ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဒီလုိစနစ္ မက်င့္သုံးနုိင္ပါဘူး။ ထုိင္းမွာလည္း အေၾကြေစ့ ေပါမ်ားေပမယ့္ မီတာတုိင္မွာ အေၾကြေစ့ထည့္ျပီး ကားရပ္နားနုိင္တ့ဲစနစ္ မေတြ႔ရပါ။

လမ္းေဘးမွာ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံဖုိ႔ ၀န္ထမ္း/အလုပ္သမား ခန္႔ထားရတယ္ ဆုိတာ တြက္ေခ်ကုိက္နုိင္မယ္မဟုတ္ပါ။

အခုလုိ ရန္ကုန္ လမ္းေဘးမွာ အခမ့ဲ ယာဥ္ရပ္ႏုိင္ျပီ ဆုိေတာ့ စည္ပင္သာယာ၀င္ေငြ ထိခုိက္ပါျပီ။

ေရြးစရာနည္းလမ္း မ်ားမ်ား မရိွလုိ႔ ဒီလုိ လႊတ္ေပးလုိက္ဟန္တူပါတယ္။

ရန္ကုန္မွာ စနစ္တက် ကားရပ္ၾကဖုိ႔ ဆုိရင္ ပညာေပး/လႈံ႔ေဆာ္တာေတြ လုိအပ္သလုိ အဲဒီလုိ တကယ္ ရပ္တတ္မွ ကားလုိင္စင္ထုတ္ေပးတာမ်ဳိး
လုိ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

စည္ပင္သာယာရဲ႕ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္နဲ႔အတူ ဆက္စပ္ ဖတ္ရႈသင့့္တ့ဲ သတင္းတပုဒ္ကေတာ့ ရန္ကုန္မႏၱေလးကားလမ္းမွာ ကင္မရာတပ္ေတာ့
မယ္ http://blog.irrawaddy.org/2013/03/blog-post_8932.html 
ဆုိတ့ဲ သတင္းပါပဲ။

ကားေမာင္းမယ္ ဆုိရင္ ကား၊ လမ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ထုတ္ျပန္
ခ်က္ေတြကုိ အနည္းနဲ႔အမ်ား သိထားတာ အေကာင္းဆုံးပဲမဟုတ္လား။ 
 
ဧရာ၀တီ
မနက္ျဖန္က အစျပဳျပ၊ီး ရန္ကုန္မွာယာဥ္ရပ္နားခေကာက္ခံျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ယာဥ္ရပ္နားရာေနရာမ်ားအျဖစ္ ရယူထားျခင္းတုိ႔ကုိအားလုံး ဖ်က္မယ္ လုိ႔ ျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေျပာလုိက္ပါျပီ။

သၾကၤန္ေသနတ္ေတြ လာၿပီ

Photo: သၾကၤန္ေသနတ္ေတြ လာၿပီ 
Sunday, March 31, 2013

တန္ခူးလ သၾကၤန္ပြဲ နီးလာတာနဲ႕အမွ် သၾကၤန္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ၿမင္ကြင္းေတြ
ကိုလည္း စံုစံုလင္လင္ ၿမင္ေတြလာပါၿပီ။ 

ဒီအထဲမွာ သၾကၤန္ေရာက္ရင္အေပ်ာ္ဆံုးျဖစ္မယ့္ ကေလးေတြအတြက္ သၾကၤန္ေရကစားစရာပစၥည္းေတြကို စတိုးဆိုင္၊ ကုန္တိုက္ေတြက အစ ရပ္ကြက္ေစ်းေတြမွာပါ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

ေရေသနတ္ေတြက ကေလးေတြအႀကိဳက္ သၾကၤန္ ရာသီစာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူၾကီးတခ်ဳိကလည္း ေရေသနတ္နဲ႔ သႀကၤန္မွာ ကဲၾက၊ ေရပက္ၾကတာ
ကိုလည္း ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။

ေရေသနတ္ရဲ႕ အႀကီးဆုံးေသာ အားသာခ်က္ကေတာ့ ေရကုန္သက္
သာျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ေငြကုန္တာေတာ့ သက္သာမယ္မဟုတ္ပါ။အခု ေစ်းကြက္မွာ ေရေသ
နတ္ေတြရဲ႕ ေစ်းႏူန္းေတြက ၁,ဝဝဝ ကေန ၅,ဝဝဝ အတြင္း ရိွေနပါတယ္။

ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ သႀကၤန္ျမင္ကြင္းတခု (ဓာတ္ပုံ - AFP)
ဧရာ၀တီ
တန္ခူးလ သၾကၤန္ပြဲနီးလာတာနဲ႕အမွ် သၾကၤန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ၿမင္ကြင္းေတြကိုလည္း စံုစံုလင္လင္ ၿမင္ေတြလာပါၿပီ။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ စကတ္အတို ဝတ္ဆင္ျခင္းကို ဒဏ္တပ္မည္


Photo: ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ စကတ္အတို ဝတ္ဆင္ျခင္းကို ဒဏ္တပ္မည္
Sunday, March 31, 2013

ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံတြင္ ယခု ရက္သတၲပတ္ အတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဝတ္အစား အေဖာ္ အခြ်တ္ႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ရာ လူထုၾကား၌ အျငင္းပြားမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည္။

ကိုရီးယား နိုင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီး မ်ားက အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕တြင္ ေပါင္ေပၚ စကတ္ကို ဝတ္ဆင္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို အလြန္အမင္း ေဖာ္ျပလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုရီးယား ေငြ ဝမ္ ၅၀,၀၀၀ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ ရမည္ဟု သိရသည္။ 

အဆိုပါ ဥပေဒ သစ္ကို ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီး သမၼတျဖစ္သူ ပက္ဂြမ္ေဟးက သူမ၏ ပထမဆံုးဒ ဝန္ၾကီးမ်ား ေတြ႔ဆံု အစည္း အေဝး၌ အတည္ျပဳ ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အဆိုပါ ဥပေဒ အေပၚ ေခတ္ေနာက္ ျပန္ဆြဲေသာ ဥပေဒဟု လည္းေကာင္း၊ အာ ဏာရွင္ ဆန္ေသာ ဥပေဒဟု လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေဝဖန္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပက္ဂြမ္းေဟး၏ အေဖျဖစ္သူ ပတ္ခ်ံဳဟီး ေတာင္ကိုရီးယား နိုင္ငံကို ၁၉၇၀
ျပည့္နွစ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကလည္း အလားတူ ဥပေဒမ်ိဳး ျပဌာန္းခဲ့ဖူး သည္ဟု သိရသည္။စကတ္တို ဝတ္ဆင္ ျခင္းသည္ ကိုရီး ယား အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ အဆိုေတာ္ မ်ား အၾကားတြင္ အလြန္ေခတ္ စားေနေသာ ဖက္ရွင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Myawady News
ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ယခုရက္သတၲပတ္အတြင္း၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဝတ္အစားအေဖာ္အခြ်တ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ လူထုၾကား၌ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ သမားမ်ားအတြက္ စပ်စ္သီးေစ့


ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိေတြက်ိန္းေနပါသလား။ ဒါဆိုရင္ ပ႐ိုအန္သို ဆိုင္ယန္နင္းပါဝင္တဲ့ စပ်စ္သီးေစ့ အဆီအနွစ္ကိုစမ္းၾကည့္ပါ။ အဲဒီပစၥည္းမွာမ်က္လံုးထဲက ေသြးေၾကာ အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးေပၚက ေသးငယ္တဲ့ ေသြးေၾကာေလး အေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အာနိသင္ေကာင္းေကာင္း သက္ေရာက္ ေစတယ္လို႔ ေတြ႕ရွိထား ပါတယ္။ 

Eiffel ေမွ်ာ္စင္ ဗံုးလန္႔မႈျဖစ္

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕ေတာ္က Eiffel ေမွ်ာ္စင္ႀကီးကို စေနေန႔က ၂ နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ ရဲက ႐ုတ္တရက္ ပိတ္ပစ္ခဲ့ရၿပီးေတာ့ လူေပါင္း ၁,၄၀၀ ေလာက္ကို ေဘးလြတ္ရာကို သြားခုိင္းခဲ့ရပါတယ္။

ေျမြေတာင္မွနီကယ္သတၱဳထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ Nort Mining ကုမၸဏီက ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြး

ခ်င္းျပည့္နယ္ရွိ ေျမြေတာင္တြင္ နီကယ္သတၱဳ ထုတ္လုပ္ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ NortMining ကုမၸဏီသည္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးျခင္းကို ယေန႔၌ ဟားခါးၿမိဴ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု Nort Mining ကုမၸဏီမွ ဦးေအး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။