Saturday, August 31, 2013

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တကယ္လုပ္ရမွာက အစိုးရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

Photo: တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တကယ္လုပ္ရမွာက အစိုးရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား
Saturday, August 31, 2013

တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တ ကယ္လုပ္ရမွာက အစိုးရသာျဖစ္ ေၾကာင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔
လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ယေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးမ်ားအၿပီး လႊတ္ေတာ္ဝန္း အတြင္းရွိ L-11 အေဆာင္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္တက္ ျပည္တြင္းျပည္
ပမီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ မီဒီယာမ်ား ၏ေမးျမန္းမွုအား ျပန္လည္ေၿဖ ၾကားရာတြင္ ယင္းသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

''တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ဆိုတာ အန္တီတို႔က လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ တကယ္လုပ္
ပိုင္ခြင့္ရွိတာက အ စိုးရသာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပ ေဒစိုးမိုးေရး တကယ္
လုပ္ရမွာက အစိုးရသာျဖစ္တယ္။ အန္တီတို႔ က ေျပာပိုင္ခြင့္သာရွိမယ္။ လုပ္ ပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ တဲ့ သူကသာ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာ
ၾကားခဲ့ပါတယ္။

၎အျပင္ ယင္းမွေျပာၾကား ရာတြင္ ''အန္တီတို႔နိုင္ငံရဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ
ဥပေဒမွာပါတယ္။ ဘာ သာေရးကို နိုင္ငံေရးအလို႔ငွာ မသုံးစြဲရဘူးလို႔ဆို
ပါတယ္။ တျခား နိုင္ငံေတြမွာလဲ ဒါေတြပါ ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးနဲ႔ ဘာသာေရးနဲ႔ ႏႊယ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးသတိထားရတယ္။ သတိထားတယ္ဆိုတာ နိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြအေန နဲ႔ဆိုရင္ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝင္ၿပီး ကိုင္တြယ္တာရွိခဲ့လို႔ ရွိရင္ ဒါကိုစြက္ဖက္
တယ္။ ဒါဟာ ဘာသာေရးကို နိုင္ငံေရး အတြက္ သုံးသပ္လို႔ ဒီစြပ္စြဲ
ခ်က္ေတြျဖစ္ လာနိုင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘာသာ ေရးနဲ႔ဆိုင္တယ္ဆိုတာ
ကေတာ့ အန္တီအျမင္ေျပာရရင္ တကယ္ အဓိကဘာသာေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့
ကိစၥ ေတြကို ေျပလည္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဆိုရင္ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္
ေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ဆိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ မွာတာဝန္မရွိဘူးလားဆိုေတာ့ရွိ ေတာ့တယ္။ ရွိတယ္ဆိုေတာ့ အန္ တီကေတာ့ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဘက္ ကကို အစကတည္းကေျပာတယ္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဖိၿပီးလုပ္ပါ။ အစိုးရအေန နဲ႔ နိုင္ငံေရးဘက္ က ဒီဟာကို အားထားေစခ်င္၊ အ ေလးထားေစခ်င္တယ္။ အစိုးရ မ်ားရဲ့တာဝန္က တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းထားရမယ္။ အားလုံးက ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေဆြး ေႏြးနိုင္တဲ့ အေနအထားမွာရွိရ မယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလိုကိစၥ ေတြဟာ အလြယ္ေလးနဲ႔အေၿဖ မရွိပါဘူး။ အဲလိုသာရွိရင္ ျပႆနာ ဆိုတာမရွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာ သာဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကလဲ ဘာသာေရးဘက္က လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္တာလုပ္ရမယ္။ အစိုးရ လုပ္သူေတြ အစိုးရဘက္ကလုပ္ သင့္လုပ္ထိုက္တာ လုပ္ရမယ္။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြကလဲ နိုင္ငံေရး ဘက္က လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာ ရွိရမယ္''ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Yangon Media Group 
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တကယ္လုပ္ရမွာက အစိုးရသာျဖစ္ေၾကာင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မျမင္ႏိုင္ေသာ စပီကာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

Photo: မျမင္ႏိုင္ေသာ စပီကာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္
Saturday, August 31, 2013

တီထြင္ေအာင္ျမင္တာ အရင္ႏွစ္ကတည္းက ပါ။ ယခုေတာ့ ေစ်းကြက္ကို အမွန္တကယ္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Saltwater Gel နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ယင္းစပီကာက ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္းပဲ ထိုးေဖာက္ျမင္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အသံဘယ္လိုျဖတ္မလဲ ဆုိတာ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုရွိပါတယ္။ အီလက္ထေရာနစ္ ဗို႔အားတစ္ခု သက္ေရာက္ေစျပီး ယင္းသက္ေရာက္မွုေၾကာင့္ တုန္ခါမွုတစ္ခုျဖစ္ေပၚျပီး အသံလိုင္း ထုတ္လုပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းအသံလိုင္းကေနပဲ အသံ မ်ိဳးစံု ထြက္ရွိႏိုင္ျပီး စပီကာလိုမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း Gel ရဲ ႔ ထူးျခားခ်က္က အသားတု အစားထုိးမွုမွာလည္း အသံးျပဳ လုိ႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုိရင္ စပီကာနဲ႔ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမွာပါ မဟုတ္ေတာ့ပဲ Human အစိတ္အပိုင္းမွာပါ အသံုးဝင္မယ့္ နည္းပညာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္လာမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ယင္း Transparent speakers အလုပ္လုပ္ပံုကို ေအာက္ပါ ဗီဒိယို လခ့္မွာ ဝင္ေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရွု ႏိုင္ပါတယ္။

http://youtu.be/5K5KSDL1gXE

Aung Kham (TSJ team) 
တီထြင္ေအာင္ျမင္တာ အရင္ႏွစ္ကတည္းက ပါ။ ယခုေတာ့ ေစ်းကြက္ကို အမွန္တကယ္ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္း ခ်ေတာ့ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သီလဝါ အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာ အမ်ားဆုံးဝယ္ယူခြင့္ သတ္မွတ္၍ စက္တင္ဘာ စေရာင္းမည္


Photo: သီလဝါ အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာ အမ်ားဆုံးဝယ္ယူခြင့္ သတ္မွတ္၍ စက္တင္ဘာ စေရာင္းမည္
Saturday, August 31, 2013

ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်မည့္ သီလဝါ အမ်ားပိုင္ ရွယ္ယာဝယ္ယူခြင့္ကို အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူခြင့္ ပမာဏသတ္မွတ္ကာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာတစ္ခုကို က်ပ္တစ္ေသာင္း သတ္မွတ္ထားၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ကုမၸဏီတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးတည္းက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဝယ္ယူမႈ မျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအားလုံး ပါဝင္ဝယ္ယူခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ယင္းသို႔ ဝယ္ယူမႈပမာဏကို ကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သီလဝါ စီမံကိန္းအတြက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးရာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ အကဲျဖတ္ (EIA ႏွင့္ SIA) အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးပါက
ျမန္မာသီလဝါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီသုံးခုႏွင့္ ဖြဲ႕ထားေသာ အက်ဳိးတူပူးေပါင္း အဖဲြ႕အစည္းတို႔ လုပ္ငန္းဖက္စပ္ ေဆာင္႐ြက္မႈစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ အမ်ားပိုင္ရွယ္ယာ
ေရာင္းခ်မည့္ပမဏ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း
တို႔ကို ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း တစ္ခုလုံးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရက အတိုးႏႈန္း ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ယန္း ၂၀ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းႏွစ္ရာ) ကို စီမံကိန္းျပင္ပႏွင့္ စီမံကိန္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ထုတ္ေခ်းထားသည္။

The Voice Weekly

ကုမၸဏီမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်မည့္ သီလဝါအမ်ားပိုင္ ရွယ္ယာဝယ္ယူခြင့္ကို အမ်ားဆုံး ဝယ္ယူခြင့္ ပမာဏသတ္မွတ္ကာ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

တရားမ၀င္ ကၽြန္းသစ္ သယ္ေဆာင္ လာသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

Photo: တရားမ၀င္ ကၽြန္းသစ္သယ္ေဆာင္လာသူမ်ားအားဖမ္းဆီးရမိ

ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္ ၃၁

၃၀.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၄၁၅ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွဦးစီးအရာရွိႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းတိုင္ရြာရွိ သစ္ေတာႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း စစ္ေဆးေရးစခန္း 
တြင္ တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး၊အမွတ္(၁)လမ္းမႀကီး
အတိုင္း ရန္ကုန္ဘက္သို႕ ယာဥ္ေမာင္း ေဇယ်ာမင္း၊(ဘ)ဦး၀င္းစိုး၊
(၇)ရပ္ကြက္၊ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ စိုးမင္း (ဘ)ဦးသန္းဦး၊ ေသြးနက္ရြာ၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ယာဥ္ေပၚပါသူ ၿမိဳ႕ပိုင္(ဘ)ဦးေငြထြန္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူတို႕ေမာင္းႏွင္
လာသည့္ ယာဥ္အမွတ္ ၃ဃ/---- (၂၂)ဘီး၊နစ္ဆန္းUD အ၀ါေရာင္ယာဥ္
အား ရပ္တန္႕စစ္ေဆးရာ  တာလပတ္ျဖင့္ဖံုးအုပ္၍သယ္ေဆာင္လာေသာ ကၽြန္းခြဲသားဆိုဒ္စံု (၅၃)ေခ်ာင္း၊ (၃.၇၃၈၈)တန္၊ ကာလတန္ဘိုး
ေငြက်ပ္(၄၄၈၆၅၆၀) တို႕အားေတြ႕ရွိသိမ္းဆည္း ရမိသျဖင့္စစ္ေဆးရာ သစ္ပိုင္ရွင္မွာ ေဇာ္ထိုက္(စံုစမ္းဆဲ)ႏွင့္ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မွာ သိန္း၀င္း(စံုစမ္းဆဲ) တို႕ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ေဇယ်ာမင္းပါ (၅)ဦးအား ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ အေရးယူေပးရန္ တိုင္တန္းခဲ့သျဖင့္ လွည္းကူးၿမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၃၂၇/၂၀၁၃၊ သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၄၃(က)ျဖင့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
၃၀.၈.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ ၀၄၁၅ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွဦးစီးအရာရွိႏွင့္

ရန္ကုန္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ ဒီဂ်စ္တယ္စာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လွစ္

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ရွိ ရန္ကုန္ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္လ(၃၀ ရက္ေန႔က ဒီဂ်စ္တယ္ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

အေျခခံပညာရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕ ပညာေရးမွဴးမ်ားကို တာဝန္ေပးေတာ့မည္

ယခုႏွစ္ အေျခခံပညာက႑၏ ရာထူးအေျပာင္းအေရႊ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား မရွိေစရန္ အတြက္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ားကို ဆံုးျဖတ္လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေပးထားၿပီး ကိုင္တြယ္ေစ ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီး႒ာနမွတစ္ဆင့္ သိရသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္သည့္ဥပေဒ ေဆာ္ဒီတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျပ ႒ာန္း


လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးက အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသရွိ ဩဇာႀကီးမားေသာ ႏုိင္ငံ အတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္သား

Samsaungလည္း ျမန္မာစာရၿပီ

ျမန္မာ့ေဈးကြက္အတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Samsung စမတ္ဖုန္း အ ခ်ိဳ႕၌ ျမန္မာစာစနစ္ အသင့္ ထည့္သြင္းျခင္းအား စတင္ လုပ္ေဆာင္ေန ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Samsung ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္မိုးေအာင္က ၾသဂုတ္ ၂၉ရက္ေန႔ ညေန ၄နာရီက junction Square၌ ျပဳ လုပ္ေသာ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာဆိုသည္ဟု သိရသည္။

၀က္ျခံအမာရြတ္ေတြႏႈတ္ဆက္ဖို ့အခ်ိန္တန္ျပီ

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ကစလို ့၊ ေသြးဆံုးျပီးေနာက္ ၃-ႏွစ္ခန္ ့တိုင္ေအာင္ ဟိုမုန္းေတြေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ဦးမွာ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ ၉.၉၉ ဦးခန္ ့ အနည္းနဲ ့အမ်ားဆိုသလို ၀က္ျခံမေပါက္ဖူးတဲ့ သူရယ္လို ့မရွိၾကပါဘူး။ က်န္ ၀.၀၁ ဦး က ေတာ့ရွားပါး

ဥကၠံတြင္ ေကာလာဟလထြက္ေပၚၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ လူရာခ်ီ သြားေရာက္သျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတိုးျမႇင့္

တိုက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္ ဥကၠံၿမဳိ႕ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီေက်ာ္က ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဘာသာျခားတို႔ ႐ိုက္ေနသည္ဟူေသာ ေကာလာဟလ ထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါၿမဳိ႕ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း မ်ားသို႔ လူရာခ်ီစုေဝး ေရာက္ရွိ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး တိုးျမႇင့္ေျဖရွင္းခဲ့ရေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘ မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။


အေမရိကန္ အက်ဥ္းသားကိုလြတ္ေပးဖို႔အား ေျမာက္ကိုရိးယားတို႔ ျငင္းဆန္

 

 ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ အေမရိကန္ အက်ဥ္းသားတစ္ဦးကို လြတ္ေပးဖို႔ ေတာင္း ဆုိခ်က္ကို ေျမာက္ကိုရီးယား (DPRK) မွ ျငင္းဆန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားႏႇင့္ ေတြ႕ဆံု

Photo: ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားႏႇင့္ ေတြ႕ဆံု
Saturday, August 31, 2013

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားကို ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရႇိ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏႇင့္အတူ ဒုတိယ ၀န္ႀကီး ဦးတင္ဦးလြင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းႏႇင့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္းတို႔ လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလႇန္ သဟ ဇာတျဖစ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏႇင့္ ယင္းအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားအေပၚ ကုလသမဂၢမႇ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏိုင္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယား သည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏႇင့္လည္း ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေရးရာမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားသည္ ယခုအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရႇိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရႇိ ၿမိဳ႕ခံျပည္သူလူထုႏႇင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ စစ္ေဘးေရႇာင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္း၊ လုိင္ဇာရႇိ ေကအုိင္အို ဌာနခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားကို ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရႇိ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀က္ဘ္ဆိုက္)
ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားကို ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရႇိ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမ တြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သမၼတ႐ံုး၀က္ဘ္ဆိုက္)

ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားကို ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္ က ေနျပည္ေတာ္ရႇိ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္ ဧည့္ခန္းမတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ မိမိသမၼတျဖစ္ေရးႏႇင့္ မဆိုင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းႏႇင့္ မကိုက္ညီ ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမႇာ မိမိသမၼတ ျဖစ္ေရးမျဖစ္ေရးႏႇင့္ မသက္ဆိုင္ဘဲ ဥပေဒ သည္ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏႇင့္ မကိုက္ညီ ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ဖားေျခေထာက္ျဖင့္ ေမြးလာေသာ မိန္းကေလး လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီ


အခုခိ်န္မွာ အသက္ေလးနွစ္အရြယ္ ရိွျပီျဖစ္တဲ့ Lilliaဆိုတဲ့ သမီးငယ္ဟာ ေမြးခါစမွာ ေျခတစ္ဖက္စီမွာ ၾကြက္သားနွစ္ခုပဲ ပါ၀င္လာတာေၾကာင့္ တျခားကေလးေတြ လမ္းေလွ်ာက္

ေရႀကီးေရလွ်ံ ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရႇိ လူဦးေရ ငါးေသာင္းနီး ပါး ခုိလႈံေနရေသာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား ႐ုပ္သိမ္းမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားျပားျခင္းႏႇင့္ ျမစ္ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လူဦးေရ ငါးေသာင္းနီးပါး ခုိလႈံေနရေသာ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ား႐ုပ္သိမ္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္ လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴး ဦးသန္းထြဋ္ေဆြက ''မုိးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ဖြင့္ထားတဲ့ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြ အကုန္လုံး ပိတ္လုိက္ပါၿပီ'' ဟု ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Day Club မ်ား လံုး၀မဖြင့္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာျခင္း မရႇိပါက ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ အေရးယူမည္


Photo: ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Day Club မ်ား လံုး၀မဖြင့္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာျခင္း မရႇိပါက ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ အေရးယူမည္
Saturday, August31, 2013

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း Day Club မ်ား လံုး၀မဖြင့္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္အား လိုက္နာမႈ မရႇိသူမ်ားအား ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း Night Club မ်ားသာမက ယခုေနာက္ပိုင္း Day Club မ်ားပါ ဖြင့္လႇစ္မႈ ရႇိလာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဖြင့္လႇစ္မႈမ်ားမႇာ အက်င့္ စာရိတၲ ပ်က္ပ်ားေစေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အခ်ဳိ႕မိဘမ်ားမႇာ Day Club မ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းတန္းမႈ အခ်ိဳ႕ပင္ ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔အား အေရးယူရန္ တရား၀င္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒ သႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦး က ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

Day Club ေတြကို အေရးယူဖို႔ တရား၀င္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ရဲတပ္ ဖြဲ႕ကေန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အေရးယူမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္ တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ပုဒ္မ ၁၈၈ ဆိုတာ တားျမစ္ထားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုကို လိုက္နာျခင္း မရႇိသူေတြကို အေရးယူႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မျဖစ္ၿပီး အခုလို Day Club မ်ား ဖြင့္လႇစ္ျခင္း မျပဳရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို မလိုက္နာရင္ ပုဒ္မ ၁၈၈ နဲ႔ အေရးယူမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပုဒ္မ ၁၈၈ ဆိုသည္မႇာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းက နည္းလမ္းတက် ထုတ္ျပန္ေၾက ညာေသာ အမိန္႔ကို ဖီဆန္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္အေနျဖင့္ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ ဒဏ္ ၁ လ ျဖစ္ေစ၊ ေငြႏႇစ္ရာျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏႇစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မႇတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ ထိုသို႔ ဖီဆန္မႈသည္ လူ႔အသက္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ က်န္းမာေရးကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လံုျခံဳေရးကို ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေဘးျဖစ္ေစေသာ္ ေျခာက္လအထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ၊ ေငြတစ္ေထာင္ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏႇစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မႇတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရႇိအထိ Day Club ဖြင့္လႇစ္ရန္ တားျမစ္ခ်က္အား မလိုက္နာ၍ ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ အေရးယူမႈ မရႇိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရိႇ Day Club တစ္ခုအား ေမလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဥာဏ္၀င္းရိႇန္)
Eleven Media Group
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း Day Club မ်ား လံုး၀မဖြင့္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္အား လိုက္နာမႈ မရႇိသူမ်ားအား ပုဒ္မ ၁၈၈ ျဖင့္ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မႇ သိရသည္။

႐ု႐ွားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း အဆုိး႐ြားဆုံး ေရႀကီးမႈျဖစ္ေပၚ Amur ျမစ္ေရမွာ စက္တင္ဘာလအထိ ဆက္လက္ျမင့္တက္ဖြယ္႐ွိေန ရာ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ပမာဏမွာလည္း ပုိမုိ တုိးျမင့္ လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရ

႐ု႐ွားႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း အဆုိး႐ြားဆုံး ေရႀကီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။ ႐ု႐ွား အေ႐ွ႕စြန္းပုိင္းေဒသတြင္ Amur ျမစ္ေရမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၄ နာရီအတြင္း ၁၄

စည္းကမ္းမဲ့ ေမာင္းႏႇင္မႈေၾကာင့္ အေရးယူ ခံရသည့္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ေမာင္းက ယာဥ္ထိန္းရဲ ႏႇစ္ဦးကို ဓားျဖင့္ထုိး

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေလးေထာင့္ကန္လမ္းႏႇင့္ ပင္ေရႊေညာင္ လမ္းေထာင့္၌ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ၁၈၇ ခရီးသည္ယာဥ္ ကားတစ္စီး၏ ယာဥ္ေမာင္း ျဖစ္သူက ၎၏ကားကုိ ခ်လန္ျဖတ္ အေရးယူျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႕၀င္ႏႇစ္ဦးကုိ ဓားျဖင့္ထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚစိုးစိုးခိုင္အား အလုပ္မႇ ထုတ္ပယ္ျခင္းမႇာ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း အပါအ၀င္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ထမ္းႏႇင့္ ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္

8.1.1
ေဒၚစိုးစိုးခိုင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အ.ထ.က (၅) ေနျပည္ေတာ္အထက(၅) ေနျပည္ေတာ္မႇ အလယ္တန္းျပ ဆရာမ ေဒၚစိုးစိုးခိုင္အား အလုပ္မႇ ထုတ္ပယ္ျခင္းအေပၚ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၀န္ထမ္းႏႇင့္ ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားကို၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏႇစ္တြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏႇစ္တြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္ရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သမ၀ါယမ ၀န္ၾကီးဌာနႏႇင့္ ကိုရီးယား ႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မူ၀ါဒႏႇင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ ဖလႇယ္ေရး ဖိုရမ္အခမ္းအနားတြင္ သိရသည္။

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္လာေစေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားပါသည့္ တကၠသိုလ္အက္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမည္

8.1.1
လြန္ခဲ့သည့္ ႏႇစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္က ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ လက္ရႇိ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္၏ ဘြဲ႕ႏႇင္းသဘင္ အေဆာက္အအံုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-တိုးေအာင္္)
ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ တကၠသိုလ္မ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တကၠသိုလ္မ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳတကၠသိုလ္ အက္ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားအား စစ္တမ္းေကာက္ယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သမဂၢမႇ သိရသည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမႇ ပ်ံသန္းမႈ ရပ္နားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ MA-60 ေလယာဥ္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး ေျပးဆဲြရန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထုတ္ ATR ေလယာဥ္သံုးစင္း ၀ယ္ယူမည္

8.1.1
ေကာ့ေသာင္း ေလဆိပ္၌ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္ ၁၀ ရက္က ေျပးလမ္းေခ်ာ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ MA-60 ေလယာဥ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ရႊန္းလဲ့)
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမႇ ပ်ံသန္းမႈ ရပ္နားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ MA-60 အမ်ဳိးအစား ေလယာဥ္ သံုးစင္းေနရာတြင္ အစားထိုး ေျပးဆဲြရန္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထုတ္ ATR 72-500 ေလယာဥ္သံုးစင္း ထပ္မံ၀ယ္ယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိသည္။

ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရႇားသူမ်ားကို အေရးယူေနျခင္းသည္ ႏႇစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးမည္ ဟူသည့္ သမၼတေျပာၾကားမႈ ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ဟုဆို

ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရႇား သူမ်ားအား အေရးယူေန ျခင္းမ်ားသည္ ယခုႏႇစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးမည္ ဟူသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေျပာၾကားမႈ ျဖစ္လာရန္ မလြယ္ဟု လက္က်န္ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရႇာက္ေရးအဖြဲ႕ (AAPP) မႇ ဦးဘုိၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

တည္ဆဲဥပေဒ အခ်ဳိ႕သည္ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

8.1.1
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မီဒီယာမ်ားႏႇင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၿငိမ္းေဇာ္လင္း)
တည္ဆဲဥပေဒ အခ်ဳိ႕သည္ ျပည္သူမ်ား လိုက္နာရန္ ခက္ခဲေသာေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေၾကာင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကား သည္။