Tuesday, May 21, 2013

ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလာမည္Photo: ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလာမည္
Tuesday, May 21, 2013

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးရက္ၾကာ ေနထိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕က ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးျမႇင့္ တင္ရန္ အဓိကရည္႐ြယ္၍ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ခရီးစဥ္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ထိပ္တန္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္အရာရွိ ၃၀ ခန္႔လိုက္ပါလာမည္ ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ယခုခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ ေနခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနမႈ မ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပး လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္ဟု ဂ်ပန္တိုင္းမ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း ယင္း သတင္းစာအရ သိရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အားေကာင္းေစေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးရန္၊ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စသည့္ အကူအညီမ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ေပးအပ္လိုေၾကာင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ယင္းသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု မ်ားကို စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့မ်ား၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး စသည္တို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၄င္းသတင္း မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဒုတိယအႀကိမ္ ဆက္ခံခဲ့ေသာ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ၄င္းရာထူး ဆက္ခံၿပီး တစ္ပတ္အၾကာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ေစလႊတ္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေစ ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ယိုရွိဟီကိုႏိုဒါ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပေသာ ဂ်ပန္-မဲေခါင္ေဒသ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။
လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ခရီး သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Takeo Fukuda ပထမဦးဆုံး လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္အၾကာတြင္ ပထမဦးဆုံး လာေရာက္မည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

The Voice Weekly
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးရက္ၾကာ ေနထိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕က ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

မိတီၳလာ လူသတ္မႈ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်Photo: မိတီၳလာ လူသတ္မႈ ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်
Tuesday, May 21, 2013

မိတၳီလာၿမိဳ႕ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေသာဘိတကို သတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ၇ ဦးကို ယေန႔ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္းအပါအ၀င္ ျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ခ်မွတ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

တရားခံ ၇ ဦးကို ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ္လည္း ­­­အဓိက တရားခံ ၄ ဦးလြတ္ေျမာက္ေနေသးျခင္းက အျငင္းပြားစရာျဖစ္ ေနေသးေၾကာင္း ၎တို႔၏ေ႐ွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

“ အမိန္႔ခ်တာမွာ ျပစ္ဒဏ္နဲ႔ေျပာစရာ႐ွိတာဆိုလို႔ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ထြက္ဆိုတာခ်င္း မတူတာပဲ ႐ွိတယ္။ တရား႐ံုးရဲ႕ စစ္ေဆးတာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာတယ္။ ဥပေဒနဲ႔လည္း ညီပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခံလိုက္ရတဲ့သူေတြထဲက ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ် မွတ္ခံရတဲ့သူေတြ မိတၳီလာေထာင္မွာပဲ ထားမွာ။ ၁၀ ႏွစ္အထက္ကိုေတာ့ ျမင္းၿခံေထာင္မွာထားမွာ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

အဓိက တရားခံ ကိုျမတ္ကိုကို(ခ) အဏၰ၀ါကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ လူသတ္မႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္း( ႏွစ္ ၂၀ ) ၊ သာသနာညွိဳးႏြမ္းေစမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၂၉၅ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ တရားမ၀င္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆူပူဖန္တီးမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၂၄ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

တရားခံ မ်ိဳးထြန္းထြန္း၊ မ်ိးခ်စ္(ခ)မ်ိဳးညြန္႔ဦး၊ ဖိုးခ်ဳိ တို႔ ၃ ဦးကို လူသတ္မႈ အားေပးကူညီမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂/၁၁၄ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္၊ သာသနာညွိဳးႏြမ္းေစမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၂၉၅ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ႏွင့္ တရားမ၀င္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆူပူဖန္တီးမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ကို ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ တျခားတရားခံ ေဇာ္ထက္ႏိုင္ႏွင့္ မ်ိဳး၀င္း(ခ)ဒါဂ်ိဂန္တုိ႔ ၂ ဦးကို တရားမ၀င္ လူစုလူေ၀းျဖင့္ ဆူပူဖန္တီးမႈ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္စီ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ အဆိုပါ တရားခံ ၇ ဦးထဲမွ ၃ ဦးကို ထပ္မံတရားစြဲဆို ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ၎တို႔၏ ေ႐ွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆိုသည္။

ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ တရားခံ ေဇာ္ထက္ႏိုင္ႏွင့္ မ်ိဳးထြန္းထြန္းတို႔ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ထပ္မံခ်မွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ တရားခံ ေဇာ္ထက္ႏိုင္သည္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္၊ မ်ိဳးထြန္းထြန္းသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္ျဖစ္သြားေၾကာင္း၊ တရားခံ ဖိုးခ်ိဳကို ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းဖ်က္ဆီးမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္၊ ပညာေရးမွဴး႐ံုးကို မီး႐ိႈ႕ရာ တြင္ အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ထပ္မံခ်မွတ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၂၈ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံရ ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္မျပည့္ေသးသည္ တရားခံ ညီညီႏိုင္ကို ကေလးသူငယ္တရား႐ံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္၊ ပုဒ္မ ၂၉၅(က) အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ကို ျပစ္ဒဏ္ ၃ ရပ္လံုး တေပါင္းထဲ က်ခံေစရန္္ အမိန္႕ခ်မွတ္ ခဲ့သည္။

“ ညီညီႏိုင္ကေတာ့ စုစုေပါင္း ၁၁ ႏွစ္ ခ်မွတ္တယ္ဆိုေပမယ့္ ကေလးသူငယ္ေတြကို ၇ ႏွစ္ထက္ အမ်ားဆံုး ပိုခ်လို႔မရတဲ့ အတြက္ သူက ၇ ႏွစ္ပဲ က်ခံံရမွာပါ” ဟု ေ႐ွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အေရးေပၚပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထပ္မံ သက္တမ္းတိုးရန္အတြက္ ယေန႔တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းတြင္ သက္တမ္းတိုးသင့္ မသင့္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၃ ဦးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆြးေႏြးၾကသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုက သက္တမ္းတိုးရန္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထုတ္ ျပန္ခ်က္ကလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေရးေပၚပုဒ္မ ၁၄၄ ကို သက္တမ္းတိုးရန္လိုအပ္မည္ဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း၊ လက္႐ွိအေနအ ထားအရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း မိတၳီလာခ႐ိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္စိုးက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရာတြင္ ေဒသခံတခ်ိဳ႕၏ လက္မခံေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ ေနရပ္ မျပန္ႏိုင္ျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိေနေသးေၾကာင္း၎က ဆက္ေျပာသည္။

“ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနဲ႔ နီးတဲ့ေနရာတို႔၊ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေနရာတို႔က ေဒသခံေတြက အစၥလမ္ဒုကၡသည္ေတြကို လက္မခံေသးဘူး။ ေနာက္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔တၾကားနဲ႔ တျခားေနရာေတြကို ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြကိုလည္း ျပန္လက္ခံဖုိ႔လုပ္ရဦးမယ္” ဟု ဦးတင္ေမာင္စိုးက ဆိုသည္။

လက္႐ွိ မိတၳီလာပဋိပကၡေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ စုစုေပါင္း ၇၄ ဦးကိုဖမ္းဆီးကာ ဥပေဒအရ တရား႐ံုးတင္ အမႈဖြင့္ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အမႈမ်ားတြင္ လူသတ္မႈက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနအိမ္မ်ား၊ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈ၊ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထဲမွ အမိန္႔ခ် အေရးယူခဲ့သူမ်ားမွာ ေ႐ႊဆိုင္ပိုင္႐ွင္အပါအ၀င္ ၃ ဦးႏွင့္ ယခု ဘုန္းေတာ္ႀကီးကို သတ္သည့္အမႈမွ ၇ ဦးတို႔သာ႐ွိေသးၿပီး တျခားသူမ်ားကိုလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္း အမိန္႔ခ် အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီ
မိတၳီလာၿမိဳ႕ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးေသာဘိတကို သတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ၇ ဦးကို ယေန႔ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႕တြင္ ေထာင္ဒဏ္ တသက္တကၽြန္းအပါအ၀င္ ျပစ္ဒဏ္ အသီးသီးကို ခ႐ိုင္ တရား႐ံုးက ခ်မွတ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

" ခ်န္ပီယံလိဂ္အေကာင္းဆုံး ၁၁ ေယာက္တြင္ မက္ဆီ မပါဝင္"

" ခ်န္ပီယံလိဂ္အေကာင္းဆုံး ၁၁ ေယာက္တြင္ မက္ဆီ မပါဝင္"
 ==================================

ယေန႔ ေမလ ၂၁ ေန႔က နာမည္ေက်ာ္ အားကစားသတင္းစာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ The Sun Football မွေရြးခ်ယ္ေသာ ခ်န္ပီယံလိဂ္အေကာင္းဆုံး ၁၁ ေယာက္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္ၿပီး ဘာစီလုိနာအသင္း၏ နာမည္ေက်ာ္ကစားသမား လီယြန္နယ္မက္ဆီ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔၇သည္။ 

ယခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္တြင္ All-German 
Champions League final ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖုိင္နယ္ေရာက္ ဂ်ာမန္အသင္းမ်ားမွကစားသမားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လီဝန္ေဒါစကီး၊ဖီးလစ္လမ္း၊ ရွဝုိင္းစတုိင္ဂ်ာ 
စေသာနာမည္ၾကီးကစားသမားမ်ားပါဝင္ၿပီး စပိန္ကလပ္မ်ားမွ  ေရာ္နယ္ဒုိ (ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္)၊ ဇာဗီ (ဘာစီလုိနာ) တုိ႔သာ အေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ 

၎ ခ်န္ပီယံလိဂ္အေကာင္းဆုံး ၁၁ ေယာက္တြင္ ရီးရဲမက္ထရစ္မွ (၁) ဦး၊ ဘာစီလုိနာမွ (၁)ဦး၊ ဂါလာတာစာေရးမွ (၁)ဦး၊ ေဒါ့မြန္မွ (၃)ဦး၊ ဘုိင္ယန္ျမဴးနစ္မွ(၃)ဦးႏွင့္ မာလာဂါအသင္းမွ (၂)ဦး ပါဝင္ခဲ့သည္။ z

photo - the sun
ယေန႔ ေမလ ၂၁ ေန႔က နာမည္ေက်ာ္ အားကစားသတင္းစာမ်က္ႏွာျဖစ္ေသာ The Sun Football မွေရြး ခ်ယ္ေသာ ခ်န္ပီယံလိဂ္အေကာင္းဆုံး ၁၁ ေယာက္ကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္ၿပီး ဘာစီလုိနာအသင္း၏ နာမည္ေက်ာ္ကစားသမား လီယြန္နယ္မက္ဆီ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႔၇သည္။

မႏၲေလးတြင္ ဖုန္းတန္းစီရာမွ လူေျခာက္ဦး မူးလဲ၊ တစ္ဦးေသဆုံး

မႏၲေလးတြင္ ဖုန္းတန္းစီရာမွ လူေျခာက္ဦး မူးလဲ၊ တစ္ဦးေသဆုံး
.......................................................................
မႏၲေလး၊ ေမလ ၂၀

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေရာင္းခ် ေပးသည့္ က်ပ္၁၅၀၀ တန္ဖုန္းဝယ္ယူရန္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္မွစတင္၍ ရပ္ကြက္႐ုံးေရွ႕တြင္ လူေထာင္ခ်ီတန္းစီ ေစာင့္ဆိုင္းရာမွ လူေျခာက္ဦး မူးလဲၿပီး တစ္ဦးေသဆုံးမႈ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါရပ္ကြက္ေနထိုင္ သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေသဆုံးသူမွာ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ပုရစ္ႏွင့္ အရက္ ေသာက္စားထားၿပီး ည ၇ နာရီခန္႔တြင္ ၁၅၀၀ တန္ဖုန္းတန္းစီရန္ ထိုင္ေနစဥ္ မူးလဲခဲ့သျဖင့္ ေဆးခန္းသြားျပၿပီးေနာက္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီတြင္ ေသဆံုးသြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားရာ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ ပတ္ကုန္းရပ္ကြက္ ေဒသခံ မ်ားက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း ဝယ္ယူခြင့္ရေရး တန္းစီေစာင့္ ဆိုင္းရာ ေမလ ၂၀ ရက္မြန္းလြဲ ၁ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ေအာင္ေျမသာစံၿမဳိ႕နယ္ မာလာအေရွ႕ရပ္ကြက္ တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး ေျခာက္ဦးခန္႔ မူးလဲခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ ရပ္ကြက္ေဒသခံ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ရပ္ကြက္မီးသတ္ အရန္တပ္ဖြဲ႕ထံမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဖုန္းကတ္ ရရွိေရးအတြက္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညပိုင္းက စတင္၍ လူရာခ်ီ တန္းစီေစာင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနရာလု ရန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းကဲ႔သို႔ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕ မူးလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ရပ္ကြက္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

"႐ွဴေဆးနဲ႔ ျပဳစုေပးလိုက္တာ ေကာင္းသြားတယ္။ ေဆး႐ုံပို႔စရာမလိုလို႔ မပို႔ပါဘူး"ဟု မာလာအေရွ႕ရပ္ကြက္ အရန္မီးသတ္႐ုံးမွ ဦးစိုးေျပဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည့္ ၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဖုန္းကတ္ တန္းစီဝယ္ယူ သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲသျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕တြင္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္တင္မိုးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကတ္ ၆၈၃၉၅ ခုခြဲတမ္းရရွိရာ မႏၲေလးခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ၿမဳိ႕နယ္လွ်င္ ၁၅၀၀ တန္ကတ္ခြဲတမ္း ေလးေထာင္ သတ္မွတ္ ေပးထားၿပီး ဖုန္းကတ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေမ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

The Voice Weekly
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံေရာင္းခ် ေပးသည့္ က်ပ္၁၅၀၀ တန္ဖုန္းဝယ္ယူရန္ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ အခ်ိန္မွစတင္၍ ရပ္ကြက္႐ုံးေရွ႕တြင္ လူေထာင္ခ်ီ တန္းစီ ေစာင့္ဆိုင္းရာမွ လူေျခာက္ဦး မူးလဲၿပီး တစ္ဦးေသဆုံးမႈ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါရပ္ကြက္ေနထိုင္ သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အားေပးမည္ဟု အုိဘားမားေျပာPhoto: ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အားေပးမည္ဟု အုိဘားမားေျပာ
Tuesday, May 21, 2013

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းသစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အားေပးေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုတို႕အေပၚ ေလးစား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ အုိးဘားမားက ေျပာဆုိလုိက္သည္။

ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ ဘဲဥပုံ ရုံးခန္းတြင္ သမၼတအုိဘားမားႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ သမုိင္း၀င္ ေတြ႕ဆုံၾကစဥ္ သမၼတအုိဘားမားက ယင္းသုိ႔ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတအေနျဖင့္ အစဥ္အဆက္ သုံးစြဲခဲ့ေသာ “Burma” အသုံးအႏႈန္းအစား “Myanmar” ဟု တရား၀င္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အားလုံးပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္း၊ လူမ်ဳိးစုျပသနာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းသစ္ေအာင္ျမင္ေရး အေမရိကန္က ဆက္လက္ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းသည္ ရွည္လ်ားေသာ ခရီးတခုျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတအုိးဘားမားက ေျပာသည္။

“သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ ေနာင္ကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကိုလည္း လႊတ္ေပးမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးစု ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြမွာလည္းပဲ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲရုံတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ပူးေပါင္းႏုိင္ေအာင္၊ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ဒီ လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို သြားေနတဲ့ကိစၥမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေအာင္လည္း က်ေနာ္တို႔က အားေပးပါမယ္။ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေျပာသလိုပါပဲ၊ ဒါက အင္မတန္မွ ရွည္လ်ားတဲ့ ခရီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ လုပ္ယူရပါလိမ့္မယ္”ဟု စကားျပန္က တဆင့္ သမၼတ အုိဘားမားက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ မြတ္စလင္လူနည္းစုအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမၼတႏွစ္ဦးက ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး ႏုိင္ငံတကာက အကူအညီေပးေရးႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုအေပၚ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံရန္ကိစၥမ်ားလည္း ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မြတ္စလင္ေတြအေပၚမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔လည္း က်ေနာ္ သမၼတႀကီးနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္သြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ အကူအညီ ေပးဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ကူညီေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ သူတို႔ကို ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံဖို႔ကိစၥေတြလည္း ပါ၀င္တယ္”ဟု အုိဘားမားက ဆုိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး တုိးတက္ေရး၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးျပဳျပင္ေရးတုိ႔ကုိ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု အုိဘားမားက ဆုိသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံေရး စိးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံ အေလ့အက်င့္ နည္းပါးေသးသည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားတြင္ ဒီမုိကေရစီအေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ား နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားမၾကာခဏ ေျပာဆိုဖူးေသာ “Move Forward” ဆုိေသာ စကား အတုိင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ဒီမိုကေရစီေရွ႕ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ ဒါေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ လုပ္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဆုိတာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု က်ေနာ္တို႔ ခြဲျခားလို႔ မရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ခြန္အားနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ လုပ္ေနသလို တဘက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ေထာက္ခံအားေပးတဲ့ ျပည္ပရဲ႕ ခြန္အားေတြကိုပါ က်ေနာ္တို႔ ရယူၿပီးေတာ့မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေရွ႕ကို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ သမၼတႀကီး မၾကာခဏ ေျပာဖူးသလိုပါပဲ Forward ဆိုတဲ့အတိုင္းပဲ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဒါ Move Forward ဆိုၿပီး ဆက္ၿပီးေတာ့ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းစိန္က ဆိုသည္။

အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ သမုိင္း၀င္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း ဂၽြန္ေဟာ့ပ္စကင္းတကၠသိုလ္တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္း၊ အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါသြားသူ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ျပန္ၾကားေရး ဒု ဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္က သူ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ “အေမရိကန္ ကုန္သည္ၾကီးမ်ား အသင္းရဲ့ ညစာစားပြဲမွာ သမၼတၾကီး မိန္႔ ခြန္းေျပာပါတယ္။ မိန္႕ခြန္းေျပာအျပီးမွာေတာ့ ဧည့္ပရိသတ္က သမၼတၾကီး သူ႕ရဲ့ စားပြဲကို ျပန္ေရာက္တဲ့အထိ မတ္တပ္ရပ္ကာ လက္ခုတ္ၾသဘာေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလက္ခုပ္သံေတြဟာ သမၼတၾကီးအတြက္သာမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီကုိ ႏွစ္သက္လိုလားစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ျဖစ္တယ္လို႕ ခံစားမိပါတယ္။ က်ေနာ့္ေဘးမွာ ထုိင္တဲ့ ဂၽြန္ေဟာ့ကင္းတကၠသိုလ္က ဆရာမၾကီးက ပုခံုးကိုပုတ္ျပီး ျမန္မာဟာ သူ႕ ေနရာကို သူျပန္ရျပီလို႕ ေျပာလိုက္ေတာ့ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသစ္အတြက္ မ်က္ရည္လည္ေအာင္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ဧရာ၀တီ
သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း သစ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အားေပးေထာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုတို႕အေပၚ ေလးစားကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေမရိကန္သမၼတ အုိးဘားမား က ေျပာ ဆုိလုိက္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးသက္မုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ခဲ့

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း Guangdong ျပည္နယ္မွာ မုိးသက္မုန္တိုင္း ၀င္ေရာက္ တုိက္ခတ္ ခဲ့ျပီး ေရႀကီး မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္လူ ၃၄ဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၁၁ဦး ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိ တယ္လို႕သိရပါတယ္။ Guangdong ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ကေန ၾကာသပေတးေန႔အထိ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ ျမစ္ ၂စင္း ဟာလည္း ေရလွ်ံမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ေလယာဥ္ကိုအနီးကပ္ျမင့္ရသည့္ နယ္သာလန္က Sint Maarten ကမ္းေျခ

ေလယာဥ္ကိုအနီးကပ္ျမင့္ရသည့္ နယ္သာလန္က Sint Maarten ကမ္းေျခ
Tuesday, May 21, 2013

လူဦးေရ ၄ ေသာင္းဝန္းက်င္ပဲ ရွိတဲ့ Sint Maarten ကြ်န္းျမိဳ ႔ငယ္ေလးက
the princess Juliana အမည္ရ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Photoshop နဲ႔ ျပဳျပင္ထားျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံပိုင္ ကာေရးဘီးယန္းပင္လယ္ဘက္အျခမ္း Sint Maarten ကမ္းေျချမိဳ ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားနဲ႔ အျမဲ စည္ကားလ်က္ ရွိျပီး အထူးျခားဆံုး အရာ တစ္ခုကေတာ့ ေလယာဥ္ပ်ံ အနီးကပ္ ပ်ံသန္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမျပင္နဲ႔ အနီးကပ္ပ်ံသန္းတာပါ။ အေၾကာင္း ကေတာ့ ေလယာဥ္ကြင္း အရွည္က မီတာ ၂၁၈၀ ပဲရွိပါတယ္။ Air Bus ၾကီးေတြ ဆင္းသက္ဖို႔အတြက္ လံုေလာက္တဲ့ မိုင္အရွည္ မရွိပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခက စလို႔ ေျမျပင္နဲ႔ အတက္ႏိုင္ဆံုး အနီးကပ္
ေမာင္းျပီး ဆင္းသက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမ္းေျခမွာ လာေရာက္ အပန္းေျဖတဲ့ ခရီးသြားမ်ား အေနနဲ႔ ေလယာဥ္အနီးကပ္ ပ်ံသြား၊ တက္သြားတာကို ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။ ယင္းအတြက္ေတာင္ သီးသန္႔ေစာင့္ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ အႏၱရာယ္လည္း မ်ားလို႔ ခပ္ျမင့္ျမင့္ အေဆာက္အအံု
ေတြလည္း ကမ္းေျခမွာ ေဆာက္မထားပါဘူး။

ေလယာဥ္ၾကီးမ်ား ေျမျပင္နဲ႔ အနီးကပ္ပ်ံသန္းတဲ့ Sint Maarten ကမ္းေျခဟာ လည္း ကမၻာ့အလွဆံုး အပန္းေျဖကမ္းေျခမ်ား စာရင္းမွာ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: wiki
International news for myanmar
လူဦးေရ ၄ ေသာင္းဝန္းက်င္ပဲ ရွိတဲ့ Sint Maarten ကြ်န္းျမိဳ ႔ငယ္ေလးက the princess Juliana အမည္ ရ ႏိုင္ငံတကာ ေလဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ Photoshop နဲ႔ ျပဳျပင္ထားျခင္း မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာ – အိႏၵိယ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီ

Photo: ျမန္မာ – အိႏၵိယ ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီ
Monday, May 21, 2013

ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ဘက္အစိုးရ အဖြဲ႕တို႔၏ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ အၾကားရွိ တမူးၿမိဳ႕အစပ္တြင္ မိုးေရး-နန္းဖာလုံဟု ေခၚဆုိေသာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္စခန္း တခုရွိၿပီး ျမန္မာဘက္မွ ကုန္စည္မ်ားအား အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ အဓိက သြင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။

“၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ေဒသဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲလို႔ နာမည္ ေပးထားတယ္။ ဒီလ ၂၈၊ ၂၉ လုပ္မယ္” ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။ ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ အိုက္ေဇာၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ေခါႏူမ္းထုန္ အြန္လိုင္း သတင္းဌာန၏ သတင္း တရပ္တြင္မူ ယင္းပြဲသို႔ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Okram Ibobi တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အင္ဖားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ေျပးဆြဲရန္၊ အိႏၵိယမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးရန္ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား အဓိက ေဆြးေႏြးသြားရန္ ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တုိ႔ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ အင္ဖားၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ မဏိပူရ္ အစိုးရက စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ တမူးၿမိဳ႕အား ၂၄ နာရီ မီးေပးလိုေၾကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ ထရန္စေဖာ္မာမ်ား ႏွင့္ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား အတြက္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚသြားရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အင္ဖားမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေတြ႕တုန္းက သူတို႔ဘက္က မီးေပးမယ္၊ ဒီဘက္ကို ဘတ္စ္ကားေတြ ဆြဲခြင့္ကို ေတာင္းဆိုတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္း သေဘာတူညီခ်က္ ရထားပါၿပီ” ဟု ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ တမူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမွ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရမူ အင္ဖားႏွင့္ မႏၲေလး ေျပးဆြဲရန္ အင္းဖား-တမူး-ကေလး၀-မုံရြာ-မႏၲေလးသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ကားလမ္းမႀကီး ရွိေၾကာင္း၊ ကားမ်ားလည္း ေျပးဆြဲရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနၿပီး အင္ဖားၿမိဳ႕မွ ထြက္လာေသာ ကားမ်ားသည္ မိုးေရးတြင္ ခဏရပ္နားကာ တမူးၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးသုိ႔ ဆက္လက္ေျပးဆြဲ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္စခန္းအနီး၌ ကြတ္ကီ (ခ်င္း) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ ကသည္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ႏွင့္ ယင္း ကသည္းအဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္လာေသာ ကသည္းမ်ားလည္း ရွိၿပီး မၾကာခဏ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မ်ားျပားသည့္ အေလ်ာက္ ႏွစ္ဘက္အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီး နန္းဖာလုံေစ်းတြင္ ျမန္မာဘက္၌ လာေရာက္ခိုလႈံေနေသာ ကသည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ဆက္ေၾကးေတာင္း ခံရမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ အိႏၵိယမွ လာေသာ ကုန္သည္အႀကီးစားမ်ား ထံမွလည္း ေငြေၾကး အမ်ားအျပား ေတာင္းယူျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္တြင္ အခက္ခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရေၾကာင္း နန္းဖာလံု ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

“ကုန္သည္ႀကီးေတြ မလာတာ ၾကာေတာ့ ေစ်းဆိုင္ပိုင္ရွင္ေတြေရာ တႏိုင္သမားေတြပါ အလုပ္ မျဖစ္တာၾကာၿပီ။ သူပုန္နယ္ေျမ ဆိုေတာ့ လုံၿခဳံေရးက စိတ္မခ်ရဘူး” ဟု နန္းဖာလုံေစ်းမွ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္ တဦးျဖစ္သူ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ကိုပါခုပ္က ေျပာသည္။

မဏိပူရ္ ျပည္နယ္အတြင္း လုံၿခဳံေရး အားနည္းေသာ္လည္း က်န္းမာေရး ကုသစရိတ္ နည္းပါးၿပီး ပညာေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တဘက္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဆးကုသသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္သူမ်ား မ်ားျပား ေၾကာင္း၊ အင္ဖားႏွင့္ တမူးမွာ မုိင္ ၁၀၀ ခန္႔သာ ေ၀းၿပီး ၃ နာရီခန္႔သာ ကားစီးရေၾကာင္း သိရသည္။

“ကားလိုင္း ဆြဲမယ္ဆိုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံၿခဳံေရး တာ၀န္ကို မဏိပူရ္ဘက္က ယူေပးသင့္တယ္။ အခု ျမန္မာဘက္ကပဲ လူေတြကို လုံၿခဳံေရး ေပးထားတယ္။ သူတို႔ဘက္မွာက အင္ဖားနဲ႔ မိုေရး ၾကားမွာတင္ တိုက္ပြဲလို ျပႆနာေတြျဖစ္ေနတာ” ဟု တမူးၿမိဳ႕နယ္ ႀက့ံခုိင္ေရး ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦး၀င္းေဌးက ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က မိုးေရးတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တခုက တျခားတဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲအိမ္ကို လက္ပစ္ဗုံး ႏွစ္လုံးျဖင့္ ပစ္ခတ္ေဖာက္ခြဲၿပီး ျမန္မာဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပး၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အျဖစ္အပ်က္အတြက္ မိုးေရး ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းအား ခုံတန္းရွည္မ်ားျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ကာ သုံးရက္ၾကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္စည္ ေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား ျပတ္ေတာက္ သြားခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ ကသည္း လက္နက္ကိုင္မ်ားက ျမန္မာျပည္ဘက္ရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ဖိအားေပး၍ ငွားရမ္းေနထိုင္ေနၾကၿပီး ၎တို႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကသည္းမ်ား ေသဆုံးခဲ့ပါက ျမန္မာအစိုးရက အိမ္ရွင္ကို တရားစြဲဆို ေထာင္ခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္။

ဧရာ၀တီ
ျမန္မာ-အိႏိၵယ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ဘက္အစိုးရ အဖြဲ႕တို ႔၏ ေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ား ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲ အိုဘားမားႀကိဳဆို၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ သတိေပး

Photo: ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲ အိုဘားမားႀကိဳဆို၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္ဆိုင္းဖို႔ သတိေပး

အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားဟာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဝါရွင္တန္ဒီစီ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ တနလၤာေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ႀကိဳဆိုေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

သမၼတႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကအၿပီး သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ၾကရာမွာ သမၼတ အိုဘားမားက ဦးသိန္းစိန္အစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ခ်ီးက်ဴးလိုက္ၿပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက ဘာသာေရးပဋိပကၡေတြအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံေရးေျပာင္းလဲလာရတာက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ေျပာင္းလဲမႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာခဲ့သလိုပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းဟာ ခရီးရွည္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးမယ္၊ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစုေတြနဲ႔လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသာမက၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပူးေပါင္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္မြတ္စလင္တြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ၿပီး၊ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသူေတြကို လူ႔ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီဆက္ဆံၿပီး အကူအညီေတြေပးေရးကိစၥ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ကူညီမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါ့ျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အကူအညီေတြ ဥပမာ UDAID ရဲ႕ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အကူအညီ၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းျပဳျပင္ေရးစတဲ့ကိစၥေတြလည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားရာမွာ

"အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ကာလတည္းက သံတမန္ဆက္သြယ္မႈရွိခဲ့ပါတယ္၊ ဟုိတုန္းကလည္း အႀကီးအကဲေတြ လာေရာက္လည္ပတ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္၊ အမွန္က သမုိင္းေၾကာင္းအရ ရင္းႏွီးၿပီးသားႏုိင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္၊ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးဟာ အခက္အခဲေတြန႔ဲ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အခုလုိအေမရိကန္ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္ခြင့္ရတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါကလည္း သမၼတႀကီး ဖိတ္ၾကားေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခုလုိလာေရာက္ခြင့္ရတာျဖစ္ပါတယ္"

ဆက္လက္ၿပီး ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေတြ ရပ္တန္႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလို၊ လႈံ႕ေဆာ္သူေတြအားလံုးကိုလည္း တရားဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိရေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္၊ ဒီမိုကေရစီအျမစ္စြဲေအာင္၊ အထီးက်န္ဘဝကို အတိတ္မွာထားရစ္ခဲ့ႏိုင္ေအာင္၊ တျခားအာရွႏိုင္ငံေတြကို အမီလိုက္ႏိုင္ေအာင္၊ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြရပ္ဆိုင္းေအာင္ ျပည္သူအားလံုးက ဘယ္ေလာက္ထိ ဆႏၵျပင္းျပေနၾကတယ္ဆိုတာ သိရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ပညာေရးအဆင့္ျမႇင့္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ အစြမ္းကုန္ကူညီမႈေတြကို လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

သမၼတ အိုဘားမားဟာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျမန္မာဆိုတဲ့အမည္ကို တစ္ေလွ်ာက္လံုး သံုးနႈန္းခဲ့ပါတယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈသေဘာနဲ႔ သံုးႏႈန္းတာျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ ေျပာခြင့္ရသူ ေဂ်းကာေနးက ဆိုပါတယ္၊ ေဂ်းကာေနးကေတာ့ Burma ေရာ Myanmar ပါ အမည္ႏွစ္မ်ိဳးလံုး သံုးစြဲသြားခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားဟာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဝါရွင္တန္ဒီစီ သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ တနလၤာေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ႀကိဳဆိုေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

အဂၤါၿဂိဳဟ္သြား တိရစာၦန္မ်ား ေသဆံုး

အဂၤါၿဂိဳဟ္ခရီးစဥ္အတြက္ စမ္းသပ္သည့္ အေနျဖင့္ အာကာသတြင္ ပို႔ထားခဲ့သည့္ တိရစာၦန္ မ်ားကို ေျမျပင္ သို႔ ျပန္ေခၚခဲ့ရာ အားလံုးနီးပါး ေသဆံုးကုန္ၾကေၾကာင္း ႐ုရွား အာကာသ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွား႐ုပ္သံအစီအစဥ္က Bion-M ဟုအမည္ေပးထားသည့္ အာကာသ မွ ျပန္လာေသာ ဒံုးပ်ံထိပ္ဖူးကို ျပသၿပီး၊ ထိုထိပ္ဖူးထဲတြင္ ေျမျပင္မွ ထည့္ေပးလိုက္သည့္ ႂကြက္ ၄၅ ေကာင္၊ ပုတ္သင္ ၁၅ ေကာင္၊ ခ႐ု၊ အိမ္ေျမႇာင္၊ အပင္မ်ား၊ ပူးမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ယင္းတိရစာၦန္မ်ားကို

အိုကလာ ဟိုးမား ၿမိဳ႕မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္ေမႊ

Photo: အိုကလာ ဟိုးမား ၿမိဳ႕မွာ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္ေမႊ
Tuesday, May 21, 2013

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အိုကလာ ဟိုးမား ၿမိဳ႕မွာ အင္အား ျပင္းထန္တဲ့ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ သြားခဲ့ပါတယ္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ပုံေတြ အရ အိမ္နဲ႔ အေဆာက္အဦပ်က္ေတြ လမ္းေတြေပၚမွာ ပုံေနၿပီး ေက်ာင္းႏွစ္ ေက်ာင္းနဲ႔ ဘိုးလင္း ကစား႐ုံ တခု ျပားျပား ဝပ္သြားခဲ့သလို ကားေတြ ထရပ္ကားေတြဟာ ေလနဲ႔ အတူ သိမ္းက်ဳံး ပါသြားကာ ပ်က္စီး သြားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ မီးေလာင္မွု တခုလည္း ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ အပ်က္အဆီး ပုံေတြၾကား ပိတ္မိေနတဲ့ လူေတြကို ကယ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနပါတယ္။

အေမရိကန္ မိုးေလဝသ ဌာနက ေလဆင္ႏွာေမာင္း ဝင္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသခံ လူအမ်ားအျပားဟာ ယာယီ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းေတြမွာ သြားေရာက္ ခိုလွုံ ေနၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။

အဲဒီေဒသမွာ ေနာက္ထပ္ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ထပ္ၿပီး တိုက္မယ့္ အလားအလာ ရွိတယ္လို႔လည္း သတင္းေတြရရွိပါတယ္။
BBC
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အိုကလာဟိုးမားၿမိဳ႕မွာ အင္အား ျပင္းထန္တဲ့ ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္ သြားခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အလွဴေငြေကာက္ခံပါက ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္မည္

Photo: ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အလွဴေငြေကာက္ခံပါက ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္မည္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္က ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား ထံမွ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလွ်င္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္သည္ အထိ အေရးယူ အျပစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး တစ္ဦးက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

"ဒီ ၂ ႏွစ္အတြင္းကို ပိုတင္းက်ပ္လာတာ။ ဘာေၾကာင့္ပဲယူယူ စစ္ေဆးလို႔ ေကာက္ခံထားတာ ေတြ႔တာနဲ႔ ရာထူးက တစ္ခါတည္း အနားေပးလိုက္တယ္" ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အလွဴေငြေကာက္ခံေၾကာင္း တိုင္ၾကားစာရရွိလွ်င္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား အဖြဲ႕က စစ္ေဆးၿပီးေတြ႔ရွိပါက အျပစ္အနည္းအမ်ားအလိုက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျပစ္ဒဏ္ သာခ်မွတ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း အဆိုပါ ပညာေရးမွဴးက ေျပာဆိုသည္။

"အခုက တအား ဖိအားေပးခံေနရတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ေပးတဲ့ အသုံးစရိတ္ေလာက္နဲ႔ ရသေလာက္ပဲ ျပဳျပင္သြားမွာပဲ" ဟု ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာဆိုသည္။

ႏွစ္စဥ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္း၊ ေက်ာင္းပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ ထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံမႈမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားထံမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေရးေန႔ မ်ားကို ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly News
အစိုးရသစ္လက္ထက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ယခုပညာ သင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအုပ္က ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံမွ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံသည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိလွ်င္ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္သည္ အထိ အေရးယူ အျပစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တိုင္းပညာေရးမွဴး တစ္ဦးက The Voice သို႔ေျပာၾကားသည္။

ဖုန္းဆင္းကဒ္အတြက္ စီတန္းသည္႔ေနရာ ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိလာ

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ခ်ထားေပးသည္႔ က်ပ္ ၁၅၀၀ တန္ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္း ဖုန္းဆင္း ကဒ္မ်ားအတြက္ တန္းစီေစာင္႔ဆုိင္းရသည္႔ ေနရာအား က်ပ္ (၅၀၀၀) ျဖင္႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း စုံစမ္းသိရွိရသည္။
 

ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင့္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အမိႈက္ပုံး အတြင္းမွ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိPhoto: ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင့္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အမိႈက္ပုံး အတြင္းမွ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိ
Tuesday, May 21, 2013

၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၀ရက္ ညေန (၄)နာရီ(၁၀)မိနစ္ အခ်ိန္ ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းႀကီး အေရွ႕ရပ္ကြက္ ဗိုလ္သူရလမ္းနွင့္ ပိေတာက္ပင္ လမ္းတြင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာ ေရး ေကာ္မတီမွ မသင္းျမတ္စိုး (၃၂)ႏွစ္ (ဘ) ဦးစိန္ျမင့္ဦးသည္ အမိႈက္ပုံးအတြင္းမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ျဖင့္ ထုတ္ထားေသာ အမ္-၁၆ က်ည္ဆံ (၅၆)ေတာင့္ (အသုံးျပဳရ)၊ ၎က်ည္ကဒ္ (၁)ကဒ္ (အသုံးျပဳရ)၊ ကာဘိုင္က်ည္ဆံ (၁၁)ေတာင့္ (အသုံးျပဳရ)၊ ၉မမ က်ည္ဆံ (၂၂)ေတာင့္ (အသုံးျပဳရ)၊ ပိြဳင့္ -၃၈က်ည္ (၁၃)ေတာင့္တို႔ႏွင့္ ကိုယ္ထည္ အမွတ္ C- 117374 စပိန္ႏိုင္ငံ ထုတ္ အဖုံးတြင္ Star Trade Mark စာတမ္းပါ စတီး ပစၥတို (၁)လက္ (အသုံးျပဳရ)ႏွင့္ ပစၥတို ထည့္အိတ္ အနက္ေရာင္ (၁)လုံးတို႔အား ေတြ႕ရွိခဲ့ရသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားမွ သြားေရာက္ သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
ျမ၀တီ
၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၀ရက္ ညေန (၄)နာရီ(၁၀)မိနစ္ အခ်ိန္ ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းႀကီးအေရွ႕ရပ္ကြက္ ဗိုလ္သူရလမ္းနွင့္ ပိေတာက္ပင္လမ္းတြင္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ ရြက္ေနေသာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ မသင္းျမတ္စိုး (၃၂)ႏွစ္ (ဘ) ဦးစိန္ျမင့္ဦးသည္ အမိႈက္ပုံး အတြင္းမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ျဖင့္ ထုတ္ထားေသာ အမ္-၁၆ က်ည္ဆံ (၅၆)ေတာင့္ (အသုံးျပဳရ)၊ ၎

တ ရုတ္ သံ အမတ္ႀကီး မေဒး ကြ်န္း ကို လာေ ရာက္ေလ့ လာ

Photo: တရုတ္သံအမတ္ႀကီး မေဒးကြ်န္းကို လာေရာက္ေလ့လာ

ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ 

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Li Junhua ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မေဒးကြ်န္းကို မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းမွာ လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ေဒသခံေတြ နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သံအမတ္ႀကီးနဲ႔အတူ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ခန္႔ လိုက္ပါလာၿပီး မေဒးကၽြန္းမွာရိွတဲ့ တရုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ CNPC ရံုးကေနတစ္ဆင့္ ၿပိန္ရြာ မွာရိွတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ေဒသခံ ၅၀ ေလာက္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ မေဒးကၽြန္းေဒသခံတစ္ဦးက RFA ကို ေျပာပါတယ္။

"က်ေနာ္တို႔ မေဒးကြ်န္းကို သူကစိတ္ဝင္စားတယ္၊ မေဒးကြ်န္းက ေရေျမေရခံေကာင္းတယ္တဲ့၊ သူတို႔ မေဒးကြ်န္းကအရမ္းကို တိုးတက္လာမယ္ေပါ့၊ ေနာက္မွာ မေဒးကြ်န္းဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပလာမယ္ေပါ့ေျပာတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ကေမးတယ္၊ မေဒးကြ်န္းကို လာရင္းကိစၥ ဘာကိစၥလဲေမးတယ္၊ သူကဒီဟာမေျဖဘူးဗ်၊ မေဒးကြ်န္းကို ေရာက္ဖူးခ်င္လို႔လာတာ ဒီလိုပံုစံမ်ဳိးေျပာတယ္ "

သံအမတ္ႀကီးရဲ႕ အခုခရီးစဥ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့လက မေဒးကၽြန္းေပၚမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ CNPC ရံုးေရွ႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈေတြအၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္လည္ပတ္တာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မေဒးကၽြန္း ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ မေဒးကၽြန္းေပၚမွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ တရုတ္ေရနံပိုက္လိုင္း စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြအတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က CNPC ရံုးေရွ႕မွာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး အခု လက္ရိွမွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ထဲမွာပါဝင္တဲ့ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္းေတြကို အစိုးရက စတင္ေဖာက္လုပ္ေပးေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။
RFA
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Li Junhua ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ မေဒးကြ်န္းကို မေန႔က ေန႔လည္ပိုင္းမွာ လာေရာက္ေလ့လာၿပီး ေဒသခံေတြ နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဇနီးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုန္းကို ကန္႕သတ္ ထားေသာ ေမာင္ေတာ ခရိုင္တြင္ Blacklist စာရင္း ၀င္ ကေလး အေရ အတြက္ ၆၀၀၀၀ ရွိ

Photo: ဇနီးႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုန္းကို ကန္႕သတ္ထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ Blacklist စာရင္း၀င္ ကေလး အေရအတြက္ ၆၀၀၀၀ ရွိ

ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ 

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုုန္းကို ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႕သတ္ထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ တရားမ၀င္ Blacklist စာရင္းသြင္းခံရသူ ဘဂၤလီ ကေလးငယ္ (၆) ေသာင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Maungdaw watch towerဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ (၂) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုုန္းကို ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႕သတ္ထားမူကုိ ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ကပင္ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္လည္း ထုတ္ျပန္ထားေသာ ေဒသႏၱရ အမိန္႕မ်ားကိို အုပ္ခ်ဳပ္သူ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒႏွင့္ အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိဘဲ ကုိယ္က်ိဳး အတြက္ အသံုးခ်ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ တရားမ၀င္ Blacklist စာရင္းသြင္းခံရသူ ကေလးငယ္ အေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Blacklist စာရင္းသြင္းခံရေသာ ကေလးငယ္မ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳေသာ မိဖ ႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားလာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ ကေလးမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ၏ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား မရွိဘဲ ေမြးဖြားေသာ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ထိုသုိ႕ တရားမ၀င္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္ ၆၀၀၀၀ ရွိေၾကာင္းကို ရခိုင္စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ ရခိုင္အစီရင္ခံစာ စာမ်က္နာ ၁၁၂ တြင္လည္း ေဖၚျပထားသည္။

“ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ မရွိပါ။ ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ ဘဂၤါလီမ်ားထံမွ လာဘ္ယူရန္ အခြင့္အေရး ဖန္တီးေပးေနသကဲ့သို႕ ျဖစ္ေနျပီး လက္ေတြ႕တြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း” အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပသည္။

ယခုကဲ့သို႕ တရားမ၀င္ Blacklist ကေလး ၆၀၀၀၀ ထိ ရွိျခင္းမွာ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းရွိ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားသည္ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒကို လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ အဆုိပါ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႕အာဏာမ်ားကို မိမိကုိယ္က်ိဳး အတြက္ အသံုးခ်ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ အမည္မေဖၚလိုသူ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာၾကီး တစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအား အိမ္ေထာင္ျပဳရာတြင္ အမ်ိဳးသား အသက္ (၂၀) ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမွာ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ရမည္ဟု ေဒသႏၱရ အမိန္႕ထုတ္ထားေသာ္လည္း အသက္မျပည့္ဘဲ ယူလိုပါက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို လက္ထပ္ခြင့္ တစ္ေစာင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း ကေန က်ပ္ သိန္းခ်ီထိ ေပးၾကရသည္ဟု ဆိုသည္။

၎ျပင္ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ကို က်င့္သံုးရမည္ဟု ဥပေဒ ထုတ္ထားေသာ္လည္း တစ္ဦးထက္ ပိုယူပါကလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားကို သိန္းဂဏန္းရွိေသာေငြျဖင့္ လာဘ္ထိုး ေျဖရွင္းႏိုုင္ၾကသည္ဟု ေျပာသည္။

၎ျပင္ သားသမီးကို ႏွစ္ဦးထက္ ပိုမယူရဟု ေဒသႏၱရ ဥပေဒ ထုတ္ထားေသာ္လည္း ပို၍ ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုက္ဆံေပးျပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တဖက္ႏုိင္ငံသို႕ ထြက္ေျပးသြား၍ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ထားသူ (အစိုးရ အေခၚ ဘီဒီေျပး) မ်ားအားလည္း ျမန္မာသုိ႕ ျပန္လာျပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းတြင္ သြင္းေပးရန္ တစ္ဦးကို က်ပ္ သံုးသိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ ယူေၾကာင္း သိရသည္။

၎ျပင္ အၿမဲတမ္းေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေသာ ဆြဲ/တင္/စစ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ပတ္စ္ပို႕ ဆိုက္အရြယ္ ဓါတ္ပံု တစ္ပံုကို က်ပ္ ၃၀၀၀ မွ ၇၀၀၀ ထိ သက္ဆိုင္ရာမွ ေတာင္းယူသည္ဟု ဆိုသည္။ ဆြဲတင္စစ္ဆိုသည္မွာ လူဦးေရစစ္မည့္ ရြာကို ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ ရြာမွာရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြကို ဓါတ္ပံုရိုက္ျခင္း၊ လူဦးေရကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို ဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသို႕ ေဒသႏၱရ ဥပေဒမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားမွ ကုိယ္က်ိဳး အတြက္ လာဘ္ေငြ ယူျပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္း ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ လူဦးေရမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တိုးပြားလာသည္ဟု သိရသည္။

ေမာင္ေတာခရိုင္ရွိ ဘဂၤါလီ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ လူဦးေရ ၃၀ ေက်ာ္ရွိေနျပီး အခ်ိဳ႕ အိမ္ေထာင္စုမ်ားတြင္ လူဦးေရ ၇၀ ေက်ာ္ပင္ ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္ဟု လ၀က အရာရွိ တစ္ဦးကို ကိုးကားျပီး Hot News Weekly တြင္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႕က ေဖၚျပသည္။

ယခု လက္ရွိ အစိုးရကလည္း ေမာင္ေတာခရုိင္ အတြင္း ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာင္းေတာခရိုင္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဦးစီးဌာန ခရိုင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာႏိုင္မွ သတင္း မီဒီယာမ်ားသုိ႕ တရား၀င္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ (၂) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေမာင္ေတာခရိုင္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားမွ ဆက္လက္ျပီး ေဒသႏၱရ အမိန္႕အာဏာကိုမ်ားကို ကုိယ္က်ိဳးအတြက္ လာဘ္လာဘ ယူျပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကလွ်င္ အေျခအေနမွာ ယခု လက္ရွိထက္ ဆိုးရြားကာ လံုး၀ ထိန္းမႏုိင္ သိမ္းမရေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆိုလွ်က္ ရွိသည္။

Narinjara
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားႏုုန္းကို ေဒသႏၱရအမိန္႕ထုတ္ျပန္ကာ ကန္႕သတ္ ထားေသာ ေမာင္ေတာ ခရိုင္တြင္ တရားမ၀င္ Blacklist စာရင္းသြင္း ခံရသူ ဘဂၤလီ ကေလးငယ္ (၆) ေသာင္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ျပင္ ဆင္ မွဳ ၾကား ထဲ က KIA ႏွင့္ အစိုး ရ ေဆြးေႏြး ပြဲ

Photo: စစ္ျပင္ဆင္မွဳ ၾကားထဲက KIA ႏွင့္ အစိုးရ ေဆြးေႏြးပြဲ

ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ 

အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး KIO/KIA အဖြဲ႔အေပၚ တင္းၾကပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား တိုးခ်ဲ႔ ခ်ထား လာေနသျဖင့္ သေဘာ တူထားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ထိခိုက္ သြားဖြယ္ရာ ရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ တဦးက ဆိုပါသည္။ 

“ေတြ႕ဆုံပြဲက ေမလ ၂၅ ရက္ေန႕လဲ ေျပာတယ္။ ၂၈ ရက္ေန႕လဲ ေျပာေနၾကတယ္။ က်ေနာ့္ အျမင္က ျဖစ္လာႏိုင္ေခ် နည္းလာေနတယ္ဗ်။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ ဆိုေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႕က အစိုးရ ကားတန္းေတြ မႏၲေလး ကေန ကသာ- ဗန္ေမာ္ နဲ႕ ျမစ္ႀကီးနား ဘက္ကို တက္လာေနတာ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါေတာင္ မကဘူး ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕မွာလဲ ခါတိုင္းထက္ လုံၿခဳံေရး တင္းၾကပ္ ထားတယ္ ဆိုေတာ့ KIA ကို ဖိအားေပး သလို ျဖစ္ေနမလားေပါ့” ဟု ဆိုပါသည္။

အဆိုပါ စစ္ကားတန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႕ သံခ်ပ္ကာ အပါ၀င္ စစ္ကား အစီးေပါင္း မ်ားစြာ တက္လာ ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထိုစစ္ကားမ်ားသည္ မႏၲေလးမွ တဆင့္ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕သို႕ လည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးမွ ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕သို႕ လည္းေကာင္း ပို႕ေဆာင္ ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။

သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္ကမူ ထိုစစ္ကား တန္းမ်ားသည္ ပံုမွန္ တပ္မ်ား လဲလွယ္ေရး အတြက္သာ ခ်ီတက္ သြားေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့သည့္ အပတ္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ သူမ်ားကမူ သံခ်ပ္ကာ ကားသည္ ပံုမွန္ တပ္ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

“ သူတို႕က တပ္ဖလွယ္တယ္ဘဲ ေျပာတယ္။ အခု ခ်ီတက္ေနတဲ့ သံခ်ပ္ကာ ကားေတြကို မိုးေကာင္းဖက္ ပို႕ထားၿပီး ဖားကန္႕ဖက္က KIA ေတြကို တိုက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီလိုပါဘဲ လိုင္ဇာ ဘက္ကို ဦးတည္ တက္သြားေနတဲ့ သံခ်ပ္ကာ ကားေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ လိုင္ဇာကို အၿပီး သိမ္းဖို႔လား ဆိုတဲ့ အေနအထားမွာ ႐ိွေနပါတယ္ ” ဟု မ်က္ျမင္ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

ထို႔အျပင္ လိုင္ဇာ အနီး ပတ္၀န္းက်င္၌ ရွိေသာ အစိုးရ တပ္စခန္းမ်ား တြင္လည္း ျပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔ ကတည္းက တပ္အင္အားမ်ား ျဖည့္တင္းထား သည္ဟု KIO/KIA အရိွမ်ားက ဆိုပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ KIA နယ္ေျမ ထဲတြင္ အႀကီးစား စစ္ေရး ျပင္ဆင္မွဳ ျပဳလုပ္ျပီး ကာမွ လာမည့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ KIO ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး လိုေၾကာင္း အဆိုျပဳျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္း မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ အၾကပ္ကိုင္ လိုျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္က ဆိုပါသည္။

“ ေမလ ၂၈ မဟုတ္ရင္ ၃၀ ရက္ေန႕ မွာ ေတြ႕ၾကဖို႕ KIO က ကမ္းလွမ္း ထားပါတယ္။ အစိုးရ ဖက္ကေတာ့ ၂၈ ရက္ေန႕မွာ ေတြ႕ၾကမယ္လို႕ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ KIA က ေတာင္းဆို ထားတဲ့ ျပည္ပၾကားလူေတြ ပါေရးမပါေရး ကိစၥရယ္၊ ျပီးေတာ့ ဒီေလာက္ေတာင္ စစ္ေရး အင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႔ေနမွေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္လာပါ့ မလားကိုေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေသးဘူး။” ဟုဆိုပါသည္။

၄င္းအျပင္ ယင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ပြဲသို႕ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တက္ေရာက္ မည္ကိုလည္း မသိရေသး ေၾကာင္း အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ လမိုင္ခြန္ဂ်ာက ဆိုပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္ဟု သတင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း KIO ဖက္မွ တရား၀င္ ထုတ္ေဖၚေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိေသးဟု KIA အရာရွိ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။

အစိုးရ တပ္မ်ားသည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ KIA အား ကမ္းလွမ္းေနသလို တဖက္တြင္လည္း စစ္ျပင္ဆင္မွဳမ်ား တိုးခ်ဲ႔ထားသည့္ အျပင္ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ KIA တပ္မဟာ (၄) ေဒသ တြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္ အမွ် တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ႐ိွေနပါသည္။

ေရႊဟသၤာ
အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး KIO/KIA အဖြဲ႔အေပၚ တင္းၾကပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထား လာေနသျဖင့္ သေဘာတူထားသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ထိခိုက္သြားဖြယ္ရာ ရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တဦးက ဆိုပါသည္။

ေတာင္ကုိရီးယား အေျခစုိက္ KIA ကား ကုမၸဏီ ၏ တရား၀င္ ကားအေရာင္းျပခန္း ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လႇစ္

Photo: ေတာင္ကုိရီးယား အေျခစုိက္ KIA ကားကုမၸဏီ၏ တရား၀င္ ကားအေရာင္းျပခန္း ေမ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြင့္လႇစ္

ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ 

ေတာင္ကုိရီးယား အေျခစုိက္ KIA ကားကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆံုး ကားအေရာင္းျပခန္းကုိ ေမ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း အမႇတ္ (၂၂-ဘီ၊ ၂၃-ေအ) (Micasa Hotel Apartments) အနီးတြင္ ဖြင့္လႇစ္ခဲ့သည္။

KIA ကားကုမၸဏီ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရား၀င္ ကုိယ္စားလႇယ္အျဖစ္ Super Seven Star Co.,Ltd (SSS) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ စက္တင္ဘာက လုပ္ကုိင္ခြင့္ရရႇိခဲ့ၿပီး ယခုပထမဦးဆံုး ကားအေရာင္းျပခန္းကုိ ဖြင့္လႇစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

''ကားအသစ္ေတြခ်ည္းပဲ ေရာင္းခ်မႇာပါ။ Saloon, SUVs နဲ႔ Truck ကားေတြ ေရာင္းမႇာပါ။ အဲဒီအေရာင္းျပခန္းမႇာ KIA ရဲ႕ ကမၻာ့အဆင့္စံႏႈန္းအတုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးသြားမႇာပါ'' ဟု Super Seven Star Motors Industry Co.,Ltd ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေက်ာ္သူရက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရႇိအခ်ိန္အထိ ေတာင္ကုိရီးယား ႏုိင္ငံထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေ၀စု အနည္းအက်ဥ္းသာ ရရႇိထားေသာ္လည္း KIA ထုတ္ SUVs ကားမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ မ်ားျပားေနေၾကာင္း ယင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

လက္ရႇိ SSS မႇ တင္သြင္းေရာင္းခ် လ်က္ရႇိေသာ KIA ကားအမ်ဳိးအစား အခ်ဳိ႕မႇာ Cerato, Quoris, Optima, Picanto, Rio, Sorento, Sportage, Mohave, Soul ႏႇင့္ K 2700 စသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ SSS သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ တင္သြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ၁၉၉၃ ခုႏႇစ္ကတည္းက လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒဂံုအေရႇ႕ပုိင္း စက္မႈဇုန္တြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္တပ္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္လ်က္ရႇိသည္။ SSS ကားအေရာင္း ျပခန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေတာင္ႀကီး၊ ျပည္၊ မိတၴီလာ၊ လား႐ိႇဴးၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားၿပီး SSS မႇထုတ္လုပ္ေသာ ကားမ်ားႏႇင့္ KIA, Hyundai, Foton, King Long ကားမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ် လ်က္ရႇိသည္။

KIA ၀န္ေဆာင္မႈႏႇင့္ အပုိပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈစင္တာကုိ SSS ၏ ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာတြင္ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုစင္တာမႇာ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ရတနာလမ္း (က်ဳိကၠဆံအနီး) တြင္ တည္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

KIA သည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး ကားကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ကား အေရာင္းရဆံုး စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ KIA ကားမ်ားကုိ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် လ်က္ရႇိၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္း ယာဥ္စီးေရ ၁ ဒသမ ၆သန္း ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။

KIA ကားကုမၸဏီကုိ ၁၉၄၄ ခုႏႇစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဆုိးလ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ထားသည္။ KIA ကုမၸဏီ၏ အစုရႇယ္ယာ ၃၃ ဒသမ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ေတာင္ကုိရီးယား အေျခစုိက္ ကမၻာ့စတုတၴအႀကီးဆံုး ကားကုမၸဏီျဖစ္သည့္ Hyundai က ပုိင္ဆုိင္ထားၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္အတြင္း ၀င္ေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၂ ဒသမ ၄၅ ဘီလ်ံ ရရႇိခဲ့သည္။

Eleven 
ေတာင္ကုိရီးယား အေျခစုိက္ KIA ကားကုမၸဏီ၏ ပထမဦးဆံုး ကားအေရာင္းျပခန္းကုိ ေမ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း အမႇတ္ (၂၂-ဘီ၊ ၂၃-ေအ) (Micasa Hotel Apartments) အနီးတြင္ ဖြင့္လႇစ္ခဲ့သည္။

ပင္လယ္ ကမ္းေျခမွာ ျမင္း ထိန္းၿပီး ေငြရွာတ့ဲ ကေလးမ်ား

Photo: ပင္လယ္ကမ္းေျခမွာ ျမင္းထိန္းၿပီး ေငြရွာတ့ဲ ကေလးမ်ား

ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ 

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဳဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္စဲပင္လယ္ကမ္းေျခရိွ ျမင္းအေပ်ာ္စီးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူတုိ႔မွာ ပုံတြင္ ေတြ႔ရသည့္အတုိင္း အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။

"ဒီမွာလာတဲ့ဧည့္သည္ေတြစီးဖုိ႔ ျမင္း ထိန္းရတယ္။ ျမင္းတခါစီးရင္ ၁ဝ မိနစ္စာအတြက္ ၁,ဝဝဝ ယူတယ္" ဟု အသက္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္ ျမင္းထိန္းလုပ္သားေလးတေယာက္က ရွင္းျပသည္။

ဝင္ေငြအမ်ားစုကုိ ျမင္းပုိင္ရွင္က ယူသည္။
ျမင္းပိုင္ရွင္မ်ားက ကမ္းေျခတြင္ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ တည္းခိုခန္းအေသးစားဖြင့္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမင္းထိန္း ေကာင္ေလး၏ ဝင္ေငြက တရက္ ၂,၅ဝဝ ဝန္းက်င္ ရိွသည္ဟု ဆုိသည္။ 

ကမ္းေျခတေလွ်ာက္ ျမင္းေကာင္ေရ ၄၀ ခန္႔ရိွေသာေၾကာင့္ ျမင္းထိန္းအလုပ္ လုပ္ကုိင္ေနသူ ကေလး အေရအတြက္ကလည္း ၄၀ ခန္႔ ရိွေၾကာင္း ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေဟာင္း ကေလးငယ္တေယာက္က ေျပာသည္။ 

"ျမင္းပိုင္ရွင္ေတြက ခုေနာက္ပိုင္း ကေလးေတြပဲ သံုးၾကေတာ့တယ္။ ကေလးေတြက လူႀကီးေတြလို ခံစားခြင့္ေတြ ဘာေတြ ေပးဘို႔မလိုဘူး။ သူတို႔ေပးခ်င္ သေလာက္ေပးလို႔ရတယ္" ဟု သက္ႀကီးျမင္းထိန္းသမားေဟာင္းတဦးက ေျပာသည္။

ျမင္းထိန္း ကေလးငယ္တေယာက္က "ဧရာ၀တီတိုင္းက လာတာပါ။ မိဘေတြ မရိွေတာ့ဘူး။ အကို အမေတြနဲ ႔ေနတယ္။ ဒီမွာက သားတို႔အရြယ္အလုပ္က ဒါပဲ ရိွတယ္။
နည္းေပမဲ့ ေရြးစရာ အလုပ္မရိွဘူး။ ဆူဆဲလည္း ခံရတာပဲ။ ဒီကမ္းေျခမွာက သားတို႔လို အေျခမဲ့ေတြမ်ားတယ္။ ကုိယ္မလုပ္ရင္ အစား၀င္မဲ့လူက အမ်ားႀကီးပဲ" ဟု လုပ္ငန္း အေျခအေနကုိ ေျပာျပသည္။

ျမင္းထိန္းကေလးငယ္မ်ား ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ပါက ျမင္းပိုင္ရွင္က တစံုတရာတာ၀န္ယူမႈ မရိွသည့္အျပင္ ျမင္းကို အျခား ကေလးငယ္မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

 ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကေလးအခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းတုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီျခင္း ရိွမရိွ အာဏာပုိင္တုိ႔က ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ စစ္ေဆးလာပါက ဤေဒသတြင္ ျမင္းထိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိ ေတြ႔ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္မိုင္ ၆၀ ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရိွေသာ စက္စဲကမ္းေျခသည္ မြန္ျပည္နယ္၏ တခုတည္းေသာ ပင္လယ္ကမ္းေျခ အပန္းေျဖစခန္း ျဖစ္သည္။ 

ဧရာ၀တီ Blog 
 မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဳဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္စဲပင္လယ္ကမ္းေျခရိွ ျမင္းအေပ်ာ္စီးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူ တုိ႔မွာ ပုံတြင္ ေတြ႔ရသည့္အတုိင္း အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။

အီရတ္ ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္ မွု လူ အမ်ား အျပား ေသ ဆုံး

Photo: အီရတ္ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု လူအမ်ားအျပား ေသဆုံး
Tuesday, May 21, 2103

အီရတ္ နိုင္ငံ ဘဂၢဒက္ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ဘာစရာ ၿမိဳ႕တို႔မွာ ကားဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု အမ်ား အျပား ျဖစ္ပြား ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး သြားၿပီး၊ တျခား လူ ၂၀၀ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားၾကပါတယ္။

ထိခိုက္ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ ရွီယာ မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ၾက တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။
ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အနည္းဆုံး ဗုံး ၉ လုံးေပါက္ကြဲ ခဲ့ၿပီး၊ ဘတ္စကား ဂိတ္ေတြနဲ႔ ေလဟာျပင္ ေစ်းေတြကို ပစ္မွတ္ထား ေဖါက္ခြဲ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ေတာင္ပိုင္း ဘာစရာ ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ကားဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု ႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၊ စားေသာက္ဆိုင္ တဆိုင္နဲ႔ ဘတ္စကား ဂိတ္ တခုကို ပစ္မွတ္ ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ တာပါ။

စေနေန႔ ကေတာ့ နိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ အန္ဘာ ျပည္နယ္မွာ ျပန္ေပးဆြဲ ခံခဲ့ ရတဲ့ ရဲ ၁၀ ဦးလည္း ေသဆုံးလ်က္ ျပန္ေတြ႕ရ ပါတယ္။

ဘဂၢဒက္မွာ ရွိတဲ့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ေျပာတာ ကေတာ့ အခု ျဖစ္ပြား ေနတဲ့ ဂိုဏ္းဂဏကြဲ တိုက္ခိုက္ မွုေတြဟာ ငါးႏွစ္ အတြင္း ဒါ အဆိုးဝါးဆုံး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
ထိခိုက္ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ ရွီယာ မြတ္ဆလင္ ေတြ ျဖစ္ၾက တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္
ထိခိုက္ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ ရွီယာ မြတ္ဆလင္ ေတြ ျဖစ္ၾက တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္
အီရတ္နိုင္ငံ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ဘာစရာၿမိဳ႕တို႔မွာ ကားဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မွု အမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးသြားၿပီး၊ တျခား လူ ၂၀၀ ဒဏ္ရာရရွိသြားၾကပါတယ္။

H7N9 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး လူသား မ်ား အၾကား ကူးစက္မႈပိုမိုျမန္

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕ WHO သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ H7N9 တုပ္ေကြး ဗုိင္းရပ္စ္ ကုိ ေလ့လာ စူးစမ္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၄င္း H7N9 ဗုိင္းရပ္စ္သည္ အျခားေသာ တုပ္ေကြးဗိုင္းရပ္စ္မ်ားထက္ လူအခ်င္းခ်င္း ကူးစက္မႈတြင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟူေသာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ေမ ၁၈ ရက္က ဆင္ဟြာ သတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေတးသီခ်င္း နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ ခံရသည့္ လူနာမ်ား ေရာဂါ သက္သာ ေစႏုိင္

Photo: ေတးသီခ်င္း နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေလျဖတ္ ခံရသည့္ လူနာမ်ား ေရာဂါ သက္သာ ေစႏုိင္

ေမလ ၂၀ ရက္ ၂၀၁၃ 

ေလျဖတ္ ခံရသည့္ လူနာမ်ား၏ အေျခအေန တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ လာေစ .ေရး အတြက္ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ျခင္းက အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ထင္ထင္ ရွားရွား ရွိေၾကာင္း လန္ဒန္ရွိ ပညာရွင္ မ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
ေလျဖတ္ မႈ ခံစား ထားရသူမ်ားသည္ တိတ္ဆိတ္ေနမႈကို ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့ မရွိေၾကာင္း London Imperial Collegeမွ ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ ေဆာ့တိုက ရွင္းျပခဲ့သည္။ အာရံုေၾကာ အထူးကု တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ေဆာ့တို သည္ ေလျဖတ္ခံ လူနာမ်ား အေနႏွင့္ အႏွစ္သက္ဆံုး သီခ်င္းမ်ားကို ၾကားရပါ က မည္သို႔ေသာ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ား ရရွိ ႏိုင္သည္ကို အေသးစိတ္ ေလ့လာသည့္ သုေတသန အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီ အလိုက္ အႀကိဳက္ ကြာျခားေသာ သီခ်င္းမ်ားကို စမ္း ဖြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ား စနစ္တက် ျပဳစုခဲ့ရာ ေလျဖတ္မႈ အေျခ အေနမွ နာလံ ထလာသူမ်ား အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ခြင့္ ရျခင္းက အလြန္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေဒါက္တာ ေဆာ့တိုက အခ်ိဳ႕ေသာ လူနာမ်ားသည္ Kenya Rogers ကို ႏွစ္သက္ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႔ကလည္း Frank Sinatra၏ သီခ်င္းမ်ားကို သေဘာ က်ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ အႀကိဳက္ သီခ်င္းမ်ား အလိုက္ နားဆင္ ခြင့္ ေပးျခင္းက အက်ိဳးထူးမ်ား ေပၚေပါက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း ရွင္းျပ ခဲ့သည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ေလျဖတ္သူ (၁၅၀၀၀၀) ခန္႔ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေျခအေန ဆိုးရြားေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒါက္တာ .ေဆာ့တို က သီခ်င္းဖြင့္ ေပးရာတြင္ လူနာ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သတိ ေပးခဲ့သည္။ ႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ .ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို နားေထာင္ခြင့္ ရျခင္းေၾကာင့္ လူမမာ ျဖစ္သူ၏ ဦးေႏွာက္ကို လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ လာေစၿပီး ထိုအေျခအေန သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ ေက်နပ္ေနေသာ လူနာအတြက္ ေရာဂါေ၀ဒနာမွ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္း ေစေရး အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ေသာ့ခ်က္ တစ္ခု ဟု ညႊန္းဆို သြားသည္။

AP News
ေလျဖတ္ခံရသည့္လူနာမ်ား၏ အေျခအေနတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစ .ေရးအတြက္ သီခ်င္းမ်ား နားေထာင္ျခင္းက အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထင္ထင္ရွားရွားရွိေၾကာင္း လန္ဒန္ရွိပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

အီရတ္ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု လူအမ်ားအျပား ေသဆုံး

Photo: အီရတ္ဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု လူအမ်ားအျပား ေသဆုံး
Tuesday, May 21, 2103

အီရတ္ နိုင္ငံ ဘဂၢဒက္ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ဘာစရာ ၿမိဳ႕တို႔မွာ ကားဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု အမ်ား အျပား ျဖစ္ပြား ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး သြားၿပီး၊ တျခား လူ ၂၀၀ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားၾကပါတယ္။

ထိခိုက္ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ ရွီယာ မြတ္ဆလင္ေတြ ျဖစ္ၾက တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။
ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အနည္းဆုံး ဗုံး ၉ လုံးေပါက္ကြဲ ခဲ့ၿပီး၊ ဘတ္စကား ဂိတ္ေတြနဲ႔ ေလဟာျပင္ ေစ်းေတြကို ပစ္မွတ္ထား ေဖါက္ခြဲ ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါ တယ္။

ေတာင္ပိုင္း ဘာစရာ ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ကားဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု ႏွစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ၊ စားေသာက္ဆိုင္ တဆိုင္နဲ႔ ဘတ္စကား ဂိတ္ တခုကို ပစ္မွတ္ ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ တာပါ။

စေနေန႔ ကေတာ့ နိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ အန္ဘာ ျပည္နယ္မွာ ျပန္ေပးဆြဲ ခံခဲ့ ရတဲ့ ရဲ ၁၀ ဦးလည္း ေသဆုံးလ်က္ ျပန္ေတြ႕ရ ပါတယ္။

ဘဂၢဒက္မွာ ရွိတဲ့ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ေျပာတာ ကေတာ့ အခု ျဖစ္ပြား ေနတဲ့ ဂိုဏ္းဂဏကြဲ တိုက္ခိုက္ မွုေတြဟာ ငါးႏွစ္ အတြင္း ဒါ အဆိုးဝါးဆုံး ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

BBC Burmese
ထိခိုက္ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုဟာ ရွီယာ မြတ္ဆလင္ ေတြ ျဖစ္ၾက တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္
အီရတ္ နိုင္ငံ ဘဂၢဒက္ ၿမိဳ႕ေတာ္နဲ႔ ဘာစရာ ၿမိဳ႕တို႔မွာ ကားဗုံးခြဲ တိုက္ခိုက္မွု အမ်ား အျပား ျဖစ္ပြား ခဲ့တာေၾကာင့္ လူ ၅၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး သြားၿပီး၊ တျခား လူ ၂၀၀ ဒဏ္ရာ ရရွိသြားၾကပါတယ္။

ရီးရဲလ္ႏွင့္ ေမာ္ရင္ဟုိ လမ္းခြဲလုိက္ၿပီ

Photo: ရီးရဲလ္ႏွင့္ ေမာ္ရင္ဟုိ လမ္းခြဲလုိက္ၿပီ
Tuesday, May 21, 2103

ရာသီကုန္တြင္ ရီးရဲလ္မွ ေမာ္ရင္ဟို ထြက္ခြာမည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ ပီရက္ဇ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ရီးရဲလ္မွာစပိန္႔ဘုရင့္ဖလား ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ခံၿပဳိင္ဘက္ အက္သလက္တီကုိကုိ ရႈံးနိမ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖလားလက္မဲ့ရာသီႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရျပီး ေမာ္ရင္ဟုိကလည္း ယခုရာသီမွာ ၎၏နည္းျပဘ၀ အဆုိးရြားဆုံးရာသီဟု ၀န္ခံထားခဲ့ကာ ယခုအခါတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္ရင္ဟုိ ထြက္ခြာမည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပီရက္ဇ္က “ ေမာ္ရင္ဟုိနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းခြဲဖုိ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလုိ႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ သုံးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း သူႀကဳိးစားေပး ခဲ့တာေတြအတြက္ သူ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ သူ႔လက္ထက္မွာ အသင္းဟာ ပုိတုိးတက္လာခဲ့ေပမယ့္ ရီးရဲလ္လုိ အသင္းမ်ဳိးအတြက္၊ေမာ္ရင္ဟုိလုိ နည္းျပမ်ဳိးအတြက္ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့
ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးေတာ့မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး”ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရီးရဲလ္မွာ ေမာ္ရင္ဟုိေနရာတြင္ အစားထုိးမည့္နည္းျပ မရွိေသးေၾကာင္း ဖြင့္ဟခဲ့ေသာ္လည္း ပီအက္စ္ဂ်ီနည္းျပ အန္စေလာ့တီကုိေခၚယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရီးရဲလ္ႏွင့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခ်ယ္လ္ဆီးအေနျဖင့္ အလြတ္ေျပာင္းေရႊ႔ေၾကးျဖင့္ ေခၚယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ရိုးရာေလး
ရာသီကုန္တြင္ ရီးရဲလ္မွ ေမာ္ရင္ဟို ထြက္ခြာမည္ဟု အသင္းဥကၠ႒ ပီရက္ဇ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ရီးရဲလ္ မွာစပိန္႔ဘုရင့္ဖလား ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ခံၿပဳိင္ဘက္ အက္သလက္တီကုိကုိ ရႈံးနိမ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖလား လက္မဲ့ ရာသီႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရျပီး ေမာ္ရင္ဟုိကလည္း ယခုရာသီမွာ ၎၏နည္းျပဘ၀ အဆုိးရြားဆုံးရာသီဟု ၀န္ခံ ထားခဲ့ကာ ယခုအခါတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ လမ္းခြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရႇိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း ၀ယ္ျခင္း ေစ်းကြက္ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းၿပီး ေရာင္းသူမ်ားၿပီး ၀ယ္လက္ေအးလ်က္ရႇိ

Photo: ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရႇိ အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္း ၀ယ္ျခင္း ေစ်းကြက္ ၈၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းၿပီး ေရာင္းသူမ်ားၿပီး ၀ယ္လက္ေအးလ်က္ရႇိ

ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရႇိ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရႇိေၾကာင္း ညီေလးအိမ္ျခံေျမႏႇင့္ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမႇ သိရိႇရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္တြင္ ယခင္က စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရႇင္မ်ား ေစ်းေပး၀ယ္သည့္ ရာဇဌာနီ လမ္းမႀကီး၏ လမ္းေဘး၀ဲ၊ ယာေျမကြက္မ်ားသည္ ေပ ၄၀_၆၀ ေျမတစ္ကြက္တြင္ သိန္း ၂၅၀၀ က်ပ္ရႇိခဲ့ၿပီး ယခုအခါတြင္ သိန္းေပါင္း ၁၈၀၀ ေအာက္သို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးညီေလးက ''က်န္တဲ့ေနရာ ေတြမႇာလည္း သိန္း ၅၀၀ တန္တဲ့၀ိုင္းကို သိန္း ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက္ တစ္၀က္နီးပါး က်သြားတယ္။ ၀ိုင္းကြက္ေတြက ေရာင္းတဲ့၀ယ္တဲ့ သူအေနနဲ႔ ေရာင္းခ်င္တဲ့သူ အပ္ထားတဲ့ သူေတြေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ တခ်ဳိ႕သူေတြသာ ေပါင္ထားတယ္။ အေပါင္ဆံုးေတာ့မႇာမို႔ ေရာင္းလိုက္ရတာေတြပဲရႇိတယ္။ ၿခံဳေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္မႇာ အေရာင္း၊ အ၀ယ္ ေတြက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါးက်ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးလ်က္ရႇိသည္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲ နီးလာလွ်င္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏႇင့္ အငႇားမ်ား တြင္က်ယ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီႏႇင့္ ကုန္သည္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္မႇ ေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပးသည့္အတြက္ ၀ယ္ငႇားလုပ္ငန္းမ်ား ေအးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရိႇရသည္။

''ေစ်းျမင့္တာေတြ အငႇားမျဖစ္ဘူး။ ေစ်းနိမ့္တဲ့ ေသာင္းဂဏန္းတန္ေတြ ေလာက္ပဲ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ တစ္သိန္းပတ္၀န္းက်င္ ေလာက္ေပါ့။ အရင္က ေက်ာက္မ်က္ပြဲဆိုရင္ အုတ္တံတိုင္း ခတ္ထားမယ္၊ ေက်ာက္ထားဖို႔ ေနရာက်ယ္မယ္၊ အျခားအိမ္တြင္း ပရိေဘာဂ ျပည့္စံုတယ္ဆိုရင္ ငါးသိန္း၊ ေျခာက္သိန္းေလာက္ ေတာင္းလို႔ရတယ္ ေပးတယ္ေပါ့။ အခု ငါးသိန္း၊ ေျခာက္သိန္း ဆိုတာေတြက တစ္သိန္းနဲ႔ သုံးသိန္း ပတ္ျခာလည္ဆိုရၿပီး ေစ်းေတြက ထက္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကို က်သြားတယ္'' ဟု အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။


ေနျပည္ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ နယ္နိမိတ္ အတြင္းရႇိ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ား ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလ်က္ရႇိေၾကာင္း ညီေလးအိမ္ျခံေျမႏႇင့္ အေထြေထြ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမႇ သိရိႇရသည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်း ဆက္တိုက္က်၊ ျမန္မာ့ေရႊေစ်း က်ပ္ ၇ သိန္းေအာက္ အက်ေစ်း၌ ဆက္ရႇိ

ကမၻာ့ေရႊေစ်းမႇာ တစ္ပတ္အတြင္း ေဒၚလာ ၁၀၀ နီးပါးအထိ ဆက္တိုက္ ထိုးဆင္းေနသည့္ အတြက္ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းမႇာလည္း အက်ေစ်း၌သာ ဆက္ရႇိေနမည္ဟု သိရသည္။
ကမၻာ့ေရႊေစ်းမႇာ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔က တစ္ေအာင္စလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၄၁ ေက်ာ္ ရႇိေနရာမႇ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၁၃၄၃ ေဒၚလာအထိ ဆက္တိုက္ ထုိးဆင္းလ်က္ ရႇိသည္။

အေျခခံပညာက႑၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ဖြင့္လႇစ္မည္

Photo: အေျခခံပညာက႑၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ဖြင့္လႇစ္မည္

၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏႇစ္အတြက္ အေျခခံပညာ က႑၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လႇစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမႇ သိရသည္။

ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ပညာေရး စီမံကိန္းႏႇင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမႇ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရႇိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအား ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ဖြင့္လႇစ္ရန္ သတ္မႇတ္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

''အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ အားလုံး ဇြန္ ၃ ရက္ စတင္ဖြင့္လႇစ္ သြားမႇာပါ၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ အေျခခံပညာေက်ာင္း အကုန္လုံး ဖြင့္လႇစ္သြားမႇာ ျဖစ္ပါတယ္'' ဟု အမႇတ္ (၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမႇ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမႇဴး ေဒၚစန္းစန္းရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏႇံမႈ သီတင္းပတ္အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေမ၂၇ ရက္ မႇ ၃၁ ရက္အထိ သတ္မႇတ္ထားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား အတြင္းရႇိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္မူ ေက်ာင္းအပ္ႏႇံမႈမ်ားအား ယခု အခ်ိန္မႇ စတင္ကာ လက္ခံေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အစုိးရေက်ာင္းမ်ား၌မူ သူငယ္တန္း၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဧျပီ ၂၄ ရက္မႇ စတင္ကာ ေမြးစာရင္း၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမူရင္း၊ မိတၲဴတုိ႔ႏႇင့္အတူ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမႇတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေနၾကစဥ္
ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမႇတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံမႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္း မ်ားကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ေနၾကစဥ္
၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏႇစ္အတြက္ အေျခခံပညာ က႑၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအရ အေျခခံ ပညာ ေက်ာင္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လႇစ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမႇ သိရသည္။

မီဒီယာေလာကအတြက္ တတိယေျမာက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ထပ္ေပၚလာျပန္

ျမန္မာမီဒီယာေလာက၌ ရႇိထားျပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရႇိေသးဘဲ အသစ္ေရးဆြဲေနေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ရႇိေနခ်ိန္တြင္ မီဒီယာေလာကအတြက္ တတိယေျမာက္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု ထပ္မံေပၚေပါက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ သမၼတအိုဘားမားတို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ကူညီမည္ဟု ကတိျပဳ

Photo: သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ သမၼတအိုဘားမားတို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ သမိုင္း၀င္ ေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ကူညီမည္ဟု ကတိျပဳ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားတို႔သည္ ၀ါရႇင္တန္ရႇိ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေမ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမ ၂၁ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္း) က သမုိင္း၀င္ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို အေမရိကန္က ေထာက္ခံေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ပထမဆုံး လာေရာက္သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ႀကိဳဆိုရင္း အိုဘားမားက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ယခင္က ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲခဲ့ေသာ ''ဘားမား'' အစား တရား၀င္နာမည္ ''ျမန္မာ'' ဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေရး တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က သမၼတ အိုဘားမားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ေရႇ႕ဆက္ျဖစ္ေပၚေရး ကတိျပဳခဲ့သည္။

အိမ္ျဖဴေတာ္ရႇိ နာမည္ေက်ာ္ ဘဲဥပုံ ႐ုံးခန္းတြင္ အတူယႇဥ္ထိုင္ရင္း ႏႇစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ႏႇစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ဆက္လက္ လႊတ္ေပးေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သမၼတႏႇစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က စကားျပန္မႇတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရႇိေနေၾကာင္း၊ သမၼတအိုဘားမား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသြားမည့္ မူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၄၇ ႏႇစ္အတြင္း အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ႀကိဳဆိုခံရသည့္ ပထမဆုံး ျမန္မာသမၼတ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏႇင့္ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကင္းကြာခဲ့ရာမႇ သံတမန္ေရး မႇတ္တိုင္တစ္ခု ျပန္လည္ထူေထာင္ လာႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၆ ခုႏႇစ္တြင္ သမၼတဂြၽန္ဆင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေတာ္လႇန္ေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ အေမရိကန္ အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး သမၼတ ဂြၽန္ဆင္ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ဖူးသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာသမၼတတစ္ဦး အေနျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အေနအထားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏႇစ္မ်ားက စဥ္းစား၍ပင္ မရသည့္ အရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အေမရိကန္သုိ႔ အလုပ္သေဘာ ခရီးသြားေရာက္သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၀ါရႇင္တန္ စံေတာ္ခ်ိန္ ေမ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ၀ါရႇင္တန္ဒီစီသို႔ ေရာက္ရႇိခဲ့သည္။

ယင္းသည္ သမၼတအိုဘားမား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ေျခာက္လအၾကာတြင္ ျမန္မာသမၼတ အေမရိကန္သုိ႔ ယခုလို သြားေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား၏ သမိုင္း၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတအိုဘားမားႏႇင့္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရႇိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဧည့္ခန္းမ၌ ပထမဆုံး ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား လာေရာက္ရင္းႏႇီး ျမႇဳပ္ႏႇံရန္၊ အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရး ေကာင္စီႏႇင့္ အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတို႔ႏႇင့္ ေတြ႕ဆုံသြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အား အိမ္ျဖဴေတာ္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေစာလြန္းရာေရာက္ၿပီး အခ်ိန္မတန္ ေသးေၾကာင္းႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥအခ်ဳိ႕ႏႇင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရႇားသည့္ အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏႇင့္ ဒီမိုကေရစီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ေရး တို႔တြင္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ က်န္ရႇိေနေသးေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရႇိေနသည္ကို ေလ်ာ့တြက္၍ မရေၾကာင္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူ ဂ်န္ပါစကီးက ေမ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

''ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္းမႇာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တိုးတက္မႈေတြ ရႇိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ေလ်ာ့တြက္လို႔ မရပါဘူး။ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ရႇိေနေသးတယ္ဆိုတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္လို႔ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ တိုးတက္မႈေတြဟာ သိသာထင္ရႇား လြန္းပါတယ္'' ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူ ဂ်န္ပါစကီးက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၃ ဦးအား ျမန္မာအစိုးရက လႊတ္ေပးအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၎က ျမန္မာအစိုးရက ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕အား ေမ ၁၆ ရက္ တြင္ လႊတ္ေပးခဲ့မႈကို အေမရိကန္အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ မတ္လက စတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏႇင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မႇတ္ထားေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ႐ုပ္သိမ္းေနသလို ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ အေမရိကန္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ ဒသမ ၄ သန္းတန္ဖိုးရႇိ ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္တြင္ ေပးအပ္ရန္ အဆိုျပဳထားသည္။

ယင္းပမာဏသည္ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္တြင္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ပမာဏထက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၈ သန္း သိသိသာသာ တိုးျမင့္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ မူ၀ါဒကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏႇင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံ ေဆြးေႏြးသည့္ လမ္းစဥ္ကို က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။ အေမရိကန္-ျမန္မာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၄၇ ခုႏႇစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေမ ၂၀ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ (ေမ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀း၃၀ နာရီခန္႔) က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: AFP)
သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားတုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ ေမ ၂၀ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ (ေမ ၂၀ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၀၀း၃၀ နာရီခန္႔) က ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo: AFP)
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားတို႔သည္ ၀ါရႇင္တန္ရႇိ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၌ ေမ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ေမ ၂၁ ရက္ နံနက္အေစာပိုင္း) က သမုိင္း၀င္ေတြ႕ ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ အကူအညီေပးရန္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူ

Photo: မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးေပၚအစည္းအေဝးေခၚယူ
Tuesday, May 21, 2103

မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားတာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္တာေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ အစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္က အဲဒီ အေရးေပၚ ဥပေဒကို ဆက္လက္ထားရိွဖို႔ အဆိုတင္သြင္းသြားပါတယ္။

ဒုကၡသည္ေတြ အားလံုး သက္ဆုိင္ရာ ေနအိမ္ေတြျပန္ေရာက္မွသာ သမၼတထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ပုဒ္မ ၁၄၄ အေရးေပၚ ဥပေဒကို ရုတ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္က အခုလုိေျပာပါတယ္ ။

" ဒုကၡသည္ေတြက မူဆလင္ဒုကၡသည္ေတြေရာ ဗုဒၶဘာသာဒုကၡသည္ေတြေရာ စခန္းမွာရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံးက အေျခအေနက ပုံမွန္ျပန္မျဖစ္ေသးဘူး၊ သူတုိ႔ျပန္ေရာက္မွသာလွ်င္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကုိျပန္လည္ရုတ္သိမ္းဖုိ႔ တုိက္တြန္းတာေပါ့၊ အဲ့ဒါက တစ္လျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္ ႏွစ္လျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္ အကန္႔အသတ္ထားတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မေထာက္ခံဘူး၊ ရပ္ကြက္လုိက္ ရပ္ကြက္လုိက္ကင္းေစာင့္တာေတြ ဘာေတြက အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာ၊ မီးလန္႔တာေတြျဖစ္တယ္၊ ေမွာင္ရိပ္ခုိၿပီးမွ ခ်ဥ္းကပ္တာေတြကရွိတယ္၊ ဘယ္သူက ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးဘယ္လုိလုပ္ေနတယ္ဆုိတာက ခုထိ ေဖာ္ထုတ္လုိ႔ မရေသးဘူး၊ ဒါေတြက ရပ္ကြက္လုိက္ျဖစ္ၿပီဆုိတာနဲ႔ အကုန္လုံးက ညမွာ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ရေတာ့တာပဲ၊ အဲ့ဒါေတြရွိေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ကၽြန္ေတာ္က ၁၄၄ ကုိ ဆက္ထားေစခ်င္တာ"

မိတၱီလာၿမိဳ႕ မွာ အဓိကရုဏ္းေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ နုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိတၱီလာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ မလိႈင္နဲ႔ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အေရးေပၚ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္ရင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး ေခၚယူရမယ္လို႔ ပါရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မိတၳီလာနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ိဳ႕မွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေရးေပၚ အမိန္႔ကုိ ဆက္လက္ထားရိွ သင့္- မသင့္ ဆိုတာကို မနက္ျဖန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ဆံုးျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

RFA
မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နုိင္ငံေတာ္သမၼတက အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားတာ ရက္ေပါင္း ၆၀ ျပည့္တာေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ ဒီကိစၥကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒီေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။