Tuesday, January 28, 2014

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုခ်က္ ကြာဟလ်က္ရိွ

Photo: အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားတြင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုခ်က္ ကြာဟလ်က္ရိွ
Tuesday, January 28, 2014

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာဟလ်က္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရင္းအျမစ္အဖဲြ႕ (MDRI) အႀကီးတန္းသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီသည့္ ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ အစိုးရက ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာလပုိင္းက စတင္ကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈတြင္ လက္္ရိွ လုပ္သားမ်ားရရိွေနသည့္ လုပ္ခလစာႏွင့္ အသံုးစရိတ္တို႔ကုိ အေသးစိတ္ရရိွရန္ ဆႏၵျပမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ အဓိကၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ပဲခူးကုိ ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာ ဦးစားေပးစစ္တမ္းေကာက္ခံခဲ့သည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းေကာက္ခံမႈ ရလဒ္တို႔ကုိ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ILO) တုိ႔ထံ ယခုလဆန္းပုိင္းက တင္ျပထားၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ရရိွလာမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီးပါက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား သတ္မွတ္ေရး အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖဲြ႕သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

““တခ်ိဳ႕လုပ္သားေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္အပုိင္းေတာ့ တြက္ခ်က္ၿပီးသြားၿပီ။ ကုန္က်စရိတ္ ႏႈန္းထားပုိင္းေတာ့ မေျပာေသးဘူး။ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္လာမွာစိုးတယ္။ သူတုိ႔ေတာင္းဆိုတဲ့ ႏႈန္းထားနဲ႔ေတာ့ ကြာျခားမႈရိွတာေတာ့ ေတြ႕ရတယ္””ဟု ေဒါက္တာေအာင္သူၿငိမ္းကေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအေပၚ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ရက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုးေငြ က်ပ္ ၅၆၀၀ မွ ၇၀၀၀ ထိ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပဳလ်က္ရိွေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္ဘက္က ၎တု႔ိကုိ ေငြက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္ထိသာ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေျပာဆုိေဆြးေႏြးလ်က္ ရိွေသးသည္။

ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ အျငင္းပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည့္ လုပ္ခစား (CMP) လုပ္ငန္းမွ အလုပ္သမားမ်ားကုိ အဓိကထား၍ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အဆိုပါေကာက္ခံရရိွခဲ့သည့္ ႏႈန္းထားမ်ား အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖဲြ႕သုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ အခ်ိန္ ၾကန္႔ၾကာဦးမည္ျဖစ္သည္။

အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္တြင္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးစြာရရိွသည့္အျပင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး နစ္နာလ်က္ရိွေသာ စက္မႈဇုန္ရိွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အလုပ္ရွင္ထံ တုိက္႐ိုက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

Author:  ေအးျမတ္သူ

7day Daily
အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား ျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စစ္တမ္းေကာက္ခံရာတြင္ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမား ေတာင္းဆိုေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြာဟလ်က္ရိွေၾကာင္း ျမန္မာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရင္းအျမစ္အဖဲြ႕ (MDRI) အႀကီးတန္းသုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပႆနာ ပိုိုရႈတ္ေအာင္ UN အဖြဲ႔မ်ား လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္ ေျပာ

Photo: ျပႆနာ ပိုိုရႈတ္ေအာင္ UN အဖြဲ႔မ်ား လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္ ေျပာ
Tuesday, January 28, 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရာတန္းေက်းရြာမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ျပႆနာကို ပိုမိုရႈတ္ေထြးေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဒီကေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရံုးမွာ ဒုခ်ီးရာတန္း ပဋိပကၡအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံအမတ္ေတြ၊ ကုလသမဂ ၢလက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲမတိုင္ခင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာခဲ့တာပါ။

“သတင္းဌာနေတြ၊ UN ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္လို႔၊ တည္ၿငိမ္သြားေအာင္လုပ္ဖို႔ ေရာက္ေနတယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လုပ္တဲ့အခါ ပိုၿပီးေတာ့ ရႈပ္ေထြးသြားေအာင္လုပ္သလို ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါကို က်ေနာ္တို႔က လက္မခံႏိုင္ဘူး”

ဒါ့အျပင္ ဒုခ်ီးရာတန္းေက်းရြာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ အစုိးရအေနနဲ႔ အေရးယူသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ဒုခ်ီးရာတန္းေက်းရြာကို သတင္းမီဒီယာေတြ သြားေရာက္သတင္းယူမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ တာ၀န္ယူကူညီေပးဖို႔ရွိေပမယ့္ အဲဒီပဋိပကၡသတင္းကို စတင္ေရးခဲ့တဲ့ AP သတင္းဌာနကိုေတာ့ သြားေရာက္ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုပြဲကို AP, VOA, RFA စတဲ့ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းသတင္း မီဒီယာအမ်ားစုကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ဒုခ်ီးရာတန္းေက်းရြာမွာ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ ၄၀ ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္ ခံခဲ့ရတယ္လို႔ AP သတင္းဌာနက ေရးသားခဲ့သလို အေမရိကန္နဲ႔ ၿဗိတိန္သံရံုးတို႔ကလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ သတင္းမွားေတြျဖစ္တယ္လို ့ အစုိးရအာဏာပိုင္ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ ဒုခ်ီးယာတန္းရြာမွာ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတာေၾကာင့္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရြာကို၀ိုင္းၿပီး ရွာေဖြခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးဟာ ေသဆံုးသြားၿပီလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။

RFA Burmese
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရာတန္းေက်းရြာမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻ႔ကုလ သမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ျပႆနာကို ပိုမိုရႈတ္ေထြးေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးကြန္ရက္ ေရြ႕လ်ား က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ထပ္တိုးမည္

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းထားေသာ က်န္းမာေရးကြန္ရက္၏ ေရြ႕လ်ားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္က်င္းပမည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ၿပီးပါကထပ္မံ တိုးျမႇင့္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိးဝင္းက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

မီတာခေစ်းႏႈန္း ျပန္ညႇိႏႈိင္းသတ္မွတ္မည္

လွ်ပ္စစ္မီတာခ တိုးျမႇင့္မယ္လို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားတဲ့ ႏႈန္းထားအတိုင္း လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစ ၂၀၁၄ ဧၿပီမွာ စ ေကာက္မယ္လို႔ သမၼတက လႊတ္ေတာ္ဘက္ကို သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ထားေပမယ့္ အဲဒီႏႈန္းထားအတိုင္း မေကာက္ဘဲ ျပန္လည္ညႇိႏိႈင္း သတ္မွတ္သြားမယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဒီဗြီဘီကို ေျပာပါတယ္။

တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးကို ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ေပးမည္

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားေသာ တယ္လီေနာႏွင့္ ေအာ္ရီဒူးကုမၸဏီ တုိ႔၏ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ထားေပး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းေအာင္ က ေျပာၾကား သည္။

လုပ္ခသြားေတာင္းသူေတြကို ေသးပန္းတဲ့ တရုတ္ေတြရဲ႕ CNPC ရံုးခြဲ မီးရွိဳ႕ခံရ

Photo: လုပ္ခသြားေတာင္းသူေတြကို ေသးပန္းတဲ့ တရုတ္ေတြရဲ႕ CNPC ရံုးခြဲ မီးရွိဳ႕ခံရ
Tuesday, January 28, 2014

လုပ္ခေတာင္းသူတ့ဲသူေတြကို ရံုးေပၚကေန ေသးနဲ႕ပန္းခ်တဲ့ အတြက္ တရုတ္ CNPC ရဲ႕ ရံုးခြဲ တစ္ခုကို ဒီလ ၂၆ ညေနပိုင္းက ေဒသခံေတြက မီးရွိဳ႕လိုက္ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ေဒသခံ ေက်းရြာသား တစ္ဦးေျပာတာကေတာ့ အခု မီးရွိဳ႕ခံရတဲ့ တရုတ္ CNPC ရံုးခြဲဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းျမိဳ႕နယ္ ဆင္ခံုးတိုင္းေက်းရြာမွာ တည္ရွိတယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

ျဖစ္ပြားပံုနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သူက ေျပာၾကားရာမွာ လုပ္ခ သြားေတာင္းတဲ့ ရြာသားေတြ ရံုးေအာက္မွာ စုရံုးေနခ်ိန္မွာ တရုတ္၀န္ထမ္း တစ္ဦးက ရံုးေပၚကေန ေသးပန္းခ်တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မေက်နပ္တဲ့ အတြက္ ခုလို မီးရွိဳ႕လိုက္ၾကတာျဖစ္တယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။

ရြာသားေတြက ေသးပန္းခံရတဲ့ေနာက္မွာ ၀ိုင္း၀န္းတိုက္ခိုက္ခံရမွာကို စိုးရိမ္တဲ့ အတြက္ တရုတ္၀န္ထမ္းေတြ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ ေနာက္မွာ တရုတ္၀န္ထမ္းေတြေနတဲ့ ရံုးခြဲ တစ္ခုနဲ႕ ဆီပီပါေတြကိ္ု ရြာသားေတြက မီးရွိဳ႕လိုက္တယ္လို႕ သူက ဆိုပါတယ္။

တရုတ္၀န္ထမ္းေတြဟာ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း လုပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုျပီး ဘယ္သူကိုမွ ဂရုုမစိုက္သလို ဘယ္ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိမွလည္း သူတို႕ကို မေျပာ၀ံ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံ လုပ္သားေတြ အေပၚမွာ မေခ်မငံ ဆက္ဆံတာတို႕၊ ရိုင္းပ်ေစာ္ကားတာေတြ ျပဳလုပ္ေနတာေတြ ၾကာျပီျဖစ္တယ္လို႕လည္း ဆိုပါတယ္။

ခုလို ဆက္ဆံျပဳမူေနတာေတြကို အရင္ကလည္း တိုင္းတန္းတာေတြ ရွိေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အဆင့္ရွိသူေတြက ဘာတစ္ခုမွ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုတာေတြ မရွိဘူးလို႕လည္း လူမူေရး လူပ္ရွားေနသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ လုပ္အားခ ေလွ်ာ့ေပးတာတို႕၊ လုပ္အားခေတြကို ပံုမွန္ မရွင္းေပးတာေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ရရွိတဲ့ သတင္းအရ အခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ ဆင္ခံုးတိုင္ရြာကို ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ရဲေတြ ေရာက္ရွိေနျပီး ဖမ္းဆီးတာ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနတယ္လိ္ု႕ သိရပါတယ္။

နိရဥၥရာ
လုပ္ခေတာင္းသူတ့ဲသူေတြကို ရံုးေပၚကေန ေသးနဲ႕ပန္းခ်တဲ့ အတြက္ တရုတ္ CNPC ရဲ႕ ရံုးခြဲ တစ္ခုကို ဒီလ ၂၆ ညေနပိုင္းက ေဒသခံေတြက မီးရွိဳ႕လိုက္ၾကတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာလား သမၼတမွာတကယ္ေရာၾသဇာရွိရဲ႔လားတဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာလား သမၼတမွာတကယ္ေရာၾသဇာရွိရဲ႔လားတဲ့
Tuesday, January 28, 2014

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆)ရက္ေန႔က ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လူ႔ အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚအာဏာ သံုး၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ကာ ႏိုင့္ထက္ စီးနင္းမႈျပဳလုပ္ေနေသာ အာဏာ ရွင္အသစ္အေဟာင္းမ်ားကို ဆန္႔ က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနႏွင့္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းအေၾကာင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုသန္႔ ဇင္မ်ဳိးက ““၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုလို ေဆာင္ရြက္တာက ရာထူးအာဏာ အတြက္မဟုတ္သလို၊ စီးပြားေရး အတြက္လည္းမဟုတ္ဘူး။ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားခ်င္လုိ႔လည္းမဟုတ္ဘူး။ တကယ္ခံစားေနရလို႔ ျပင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဘယလို အခ်က္ေတြကိုျပင္ဆင္ေစခ်င္သလဲ ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကပညာ ရွင္မဟုတ္တဲ့အတြက္မေျပာႏိုင္ ေပမယ့္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဆန္႔က်င္ ေနတယ္လို႔ေတာ့ နားလည္ပါ တယ္။ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းလုိ႔ဆိုတယ္။ အစ္ကိုတို႔လဲသိမွာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျဖည့္စြက္မွာတုိ႔ျပင္ဆင္မွာတို႔က် ေတာ့ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မခံရဘဲနဲ႔ အလိုအေလ်ာက္ေရာက္လာတဲ့ ပုဂိ္ၢဳလ္ေတြလည္းရွိေနတဲ့အခါက် ေတာ့ ဒါဟာဒီမုိကေရစီနဲ႔ လံုး၀ ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆတယ္””ဟု ၎ကဆုိသည္။

အာဏာရွင္အေဟာင္းအသစ္ မ်ား အလိုမရွိရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကိုသန္႔ဇင္မ်ဳိးက ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ ““မည္သည့္အာဏာရွင္မွတိုင္းျပည္ ကို မလာေစခ်င္ဘူး။ လက္ရွိ အာဏာရွင္ကုိလဲမႀကိဳက္ဘူး။ အာဏာျပအႏုိင္က်င့္တဲ့မည္သည့္ သူကိုမွကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးရွိလာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကၿငိမ္းခ်မ္းစြာနည္း မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ဳိးနဲ႔ တုိက္ခိုက္သြားမွာပါ။ လက္ရွိ အာဏာရွင္ကိုမႀကိဳက္ဘူးဆိုတာ က ရွိေနပါတယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာ အာဏာျပေနတဲ့ဟာေတြေပါ့ အေသးေလးကစၿပီးေတာ့ေပါ့။ အခုဆိုရင္ ဒီႏုိင္ငံကိုဘယ္သူ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာလဲဆိုတဲ့ေမးခြန္း ကိုေတာင္ေမးသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာလား။ သမ္ၼတမွာတကယ္ေရာၾသဇာရွိရဲ႕ လား၊ အာဏာရွိရဲ႕လားဆိုတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ဒီေလာက္ပဲေျပာခ်င္ပါ တယ္””ဟု အာဏာရွင္အေဟာင္း အသစ္မ်ားအလိုမရွိျခင္းအေၾကာင္း ကို အဆိုပါပုဂိၢဳလ္ကထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ဒီမိုကေရ စီအေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အေနႏွင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို နံနက္(၉)နာရီတြင္ လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္၊ (BOC) အ၀ုိင္းမွ လိႈင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္ေဘာလံုးကြင္းသို႔ လူအင္အား(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ျဖင့္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ေန႔လယ္(၁၁)နာရီတြင္ ဆႏ္ၵေဖာ္ ထုတ္မႈအစီအစဥ္ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀င္းကိုကို၊ ေနာင္ေနာင္
The Hot News Weekly.
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၆)ရက္ေန႔က ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြ လႈပ္ရွားသူေဒသခံျပည္သူ မ်ားအေနႏွင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ လူ႔ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚအာဏာ သံုး၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ကာ ႏိုင့္ထက္ စီးနင္းမႈျပဳလုပ္ေနေသာ အာဏာရွင္အသစ္အေဟာင္းမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနႏွင့္ ဆႏၵ ေဖာ္ ထုတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိ ရသည္။

ဗို ့အား ၁၄၀၀၀ ရွိတဲ့ ဓာတ္ၾကိဳးေၾကာင့္ မ်က္လုံးထဲမွာ ၾကယ္ ပုံ စြဲထင္သြားတဲ့ လူ


အလုပ္မွာ ဗို ့အား ၁၄၀၀၀၀ ရွိတဲ့ ဓာတ္ၾကိဳးနဲ ့မေတာ္တဆထိခုိက္မိျပီး လွ်စ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ေယာက္ဟာ မ်က္လုံးအိမ္ထဲမွာ ၾကယ္ပုံသ႑ာန္ တိမ္စြဲသြားပါတယ္။

ကယ္လီဖုိးနီးယားက အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားဟာ အလုပ္ခြင္မွာ ဓာတ္အားၾကိဳးနဲ ့သူ ့ပခုံး မေတာ္တဆထိခုိက္မိျပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ကိုယ္လုံးကို ျပင္းထန္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဗို ့အားစီး၀င္သြားခဲ့ပါတယ္။ စကၡဳအာရုံေၾကာကိုပါ ဗို ့အားစီး၀င္သြားျပီး အခုလုိ အျဖစ္အပ်က္ကို ၾကဳံေတြ ့ခဲ့ရတာပါ။

စင္ကာပူတြင္ ျမန္မာတစ္ဦး အသက္မျပည့္ေသာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ေငြေပးေပ်ာ္ပါး၍ ေထာင္ခ်ခံရ

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ အမ်ဳိးသမီးကို အခေၾကးေငြ ေပးကာ လိင္ဆက္ဆံ ခဲ့ေသာ ျမန္မာတစ္ဦးကို ဇန္နဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ပတ္ ခ်လိုက္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Straits Times သတင္း တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။
အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦး ျဖစ္သူ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အ႐ြယ္ လူေမာ္အမည္ရ အဆိုပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားသည္ အသက္ မျပည့္ေသးသည့္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၂၀ ေပးကာ ေပ်ာ္ပါး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လူေမာ္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ရရွိ ထားသူ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ကင္ဆာေရာဂါမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁,၀၀၀ ကတည္းကျဖစ္ပြားခဲ့

ကမၻာ့သက္တမ္း အရွည္ၾကာဆံုးေသာ ကင္ဆာေရာဂါမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၁,၀၀၀ခန္႔ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၿဗိတိန္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ၂၇ရက္က ဘီ ဘီစီ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကင္ဆာေရာဂါမွာ ေခြးတစ္ေကာင္မွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခြးမ်ဳိးစုမ်ားတြင္ ရွင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ေခြးမ်ဳိးစိပ္ မ်ား အခ်င္းခ်င္း မိတ္လိုက္ရာမွတစ္ဆင့္ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ဆက္လက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ျခင္း အေ၀းေျပးယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု ေကာ္မတီ အႀကီးအကဲ ျငင္းဆို

မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ျခင္းသည္ ခရီးသည္တင္ အေ၀းေျပးယာဥ္၊ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္ သန္းသြားလာျခင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္း အေ၀းေျပးယာဥ္ လုိင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိအႀကီးအကဲတစ္ဦးက ျငင္းဆိုလိုက္သည္။
“ၿမိဳ႕ထဲမွာ လမ္းက်ပ္တာ၊ ယာဥ္ေၾကာေတြ႐ႈပ္တာ ခုေနာက္ပုိင္း ေတာ္ေတာ္ဆုိးလာေပမယ့္ အေ၀းေျပး ယာဥ္ေတြတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ ေျပာလို႔မရပါဘူး။ တစ္စိတ္တစ္ေဒသေတာ့ ၀န္ခံပါတယ္။ အေ၀း ေျပး ဂိတ္ေတြတခ်ဳိ႕က ၿမိဳ႕နဲ႔ထိစပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ရွိေနေသးတယ္။ ၿမိဳနဲ႔ လြတ္လြတ္ကင္းကင္းမွာ ျဖစ္ သြားရင္ေတာ့ အေ၀းေျပးကားေတြကလည္း အဲဒီကြင္းကပဲ အ၀င္အထြက္လုပ္႐ံုပဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲဲကို ၀င္

ဌာနခ်ဳပ္ရုံး ရွစ္ထပ္ေဆာက္ရန္ကိစၥ NLD ႏွင့္ AGD ေျဗာင္လိမ္ေနသည္ ဟု ဆို

ဌာနခ်ဳပ္ရုံး ရွစ္ထပ္ေဆာက္ရန္ကိစၥ NLD ႏွင့္ AGD ေျဗာင္လိမ္ေနသည္ ဟု ဆို
Tuesday, January 28, 2014

NLD ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရုံးအား ဓါတ္ေလွကားပါ အထပ္ ရွစ္ထပ္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအုံျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႔ျဖဳိးေရးဘဏ္ က ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္က်ခံေပးမည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီတြင္ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သန္းၾကြယ္သူေဌးႀကီး ဦးေတဇတို႔အၾကား လွ်ဳိ႔၀ွက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိုးတိုးတိတ္တိတ္ ျငင္းခုန္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား ပို၍ က်ယ္ေလာင္လာခဲ့သည္။ အပတ္စဥ္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ထူးကုမၸဏီပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးသစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ ျပင္ဆင္တည္ ေဆာက္မည့္ သတင္းထြက္ေပၚလာခဲ့ေသာ္လည္း ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႔ ႀကဳိတင္ သိရွိထားျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္း တစ္ဦးကမူ "AGD Bank ဆိုတာ ထူးကုမၸဏီရဲ႔ လက္ခြဲ လက္ေအာက္ခံပဲေလ။ ေနာက္ျပီး စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးသူဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ စီးပြားရွာခဲ့တာ။ လူတိုင္း အသိပဲေလ။ ေနာက္ျပီး ပါတီႀကီးေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ခရိုနီေတြ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ ႀကဳိးစားေနၾကတာ အခုအခ်ိန္မွာ ေပၚေပၚတင္တင္ကို ျဖစ္လာေနတာပဲ။ အဲဒီ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ခရိုနီေတြ ၀ါးမ်ဳိးလာမယ့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း သတိရွိရွိကာကြယ္ေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

NLD ပါတီ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက "အဲဒီ သတင္းက မွားေနပါတယ္။ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးကို အသစ္ျပန္ေဆာက္မယ္ ဆိုတာက မွန္တယ္။ ထူးကုမၸဏီရဲ႔ အကူအညီနဲ႔ ေဆာက္မယ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး။ လာမယ့္အပတ္ထဲမွာ လိုအပ္တဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို ထုတ္ျပန္ပါမယ္။ ကိုရဲမင္းဦးက သူ႔ဘာသာ Personal အေနနဲ႔ ပါတာပါ။ အဲဒီသတင္းကို မဟုတ္ဘူး လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာပါတယ္" ဟု Daily Eleven သတင္းစာအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

NLD ပါတီ၏ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးအသစ္ ေဆာက္လုပ္မႈအတြက္ ကာလတန္ေၾကး က်ပ္သိန္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီ၍ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိင္မည့္ NLD ပါတီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားစြာ ရွိလာမည့္ အခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ဌာနခ်ဳပ္ရုံးအသစ္ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

"ဒီဌာနခ်ဳပ္ရုံးက ၁၉၉၀ ကေန လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ရုံးပဲ၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ ဒီရုံးကေလးကေနျပီး ကမာၻသိ အံတု ခဲ့ၾကတယ္။ ေဒၚစုရဲ႔ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ဒီရုံးေလးကေန ညီညြတ္မႈကို ျပသခဲ့ၾကတာ။ ဒါက ဘာသေဘာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ေနတာ ၾကာျပီ။ ခရိုနီေတြနဲ႔ NLD ရႈပ္ရႈပ္ရွက္ရွက္ေတြ ျဖစ္လာေနတာ သိသိသာသာႀကီး ျဖစ္လာျပီ။ ေဒၚစုကိုယ္တိုင္ ခရိုနီေတြကို အကာအကြယ္ေပးခဲ့တယ္။ ခရိုနီေတြဆီက ေငြေၾကးေတြ စီး၀င္ေနတယ္။ နာယကႀကီးဦး၀င္းတင္ ေျပာတယ္။ ခရိုျပာ၊ ခရိုနက္ဆိုျပီး။ ဦး၀င္းတင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ပုံေအာတယ္။ ဦး၀င္းတင္လည္း ခရိုနီေ၀ဖန္ေရး သိပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ AGD နဲ႔ ထူးက ကုလားႀကီးနဲ႔ အရာႀကီးပဲဗ်။ ရဲမင္းဦးက Personal အရ လုပ္တယ္။ သိပ္ရယ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ေတဇ ခြင့္မျပဳဘဲ ရဲမင္းဦး ဘာလုပ္ႏိုင္လို႔လဲ။ ဦးေတဇ ကိုယ္တိုင္ ေပၚတင္ႀကီး ပါလာရင္ လူထုက ဘယ္လက္ခံမလဲ။ ဒါကို သိသိၾကီးနဲ႔ NLD က ဦးေတဇကို ျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ထဲ ထဲမလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရြံတယ္။ ႏွလုံးနာတယ္။ ဒီရုံးအစုတ္ေလးက ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ ေသသြားတဲ့ ဦးလြင္တို႔လို NLD လူႀကီးေတြ ဒီရုံးကေလးမွာ စုေ၀းျပီး စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့တာ။ အခု ဒီရုံးကို ခရိုနီေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီး ရွစ္ထပ္တိုက္ ေဆာက္မယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို NLD ပါတီ၀င္ေတြကို ခ်ျပခဲ့တာ ရွိသလား။ ထိပ္ပိုင္းက လူနည္းစု သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ခရိုနီနဲ႔ လက္သိပ္ထိုး လုပ္တာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလား။ စိတ္ပ်က္ဖို႔ သိပ္ေကာင္းပါတယ္" ဟု NLD ပါတီ၀င္တစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ 

"NLD ဆိုတာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ပါတီဗ်။ အခုေတာ့ ဒီလို မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ NLD က ျပည္သူလူထုကို ကုတ္ေသြးစုပ္ခဲ့တဲ့ ခရိုနီေတြရဲ႔ ဘက္ေတာ္သား ျဖစ္သြားျပီ။ ေဒၚစု ခရီးစဥ္ေတြမွာ ေလယာဥ္ေတြ၊ သေဘၤာေတြ၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြ အကုန္လုံး ခရိုနီေတြက ေငြစိုက္ေပးေနတာ။ အခု ဦးေတဇနဲ႔ ကြယ္ရာမွာ တရုန္းရုန္း။ ဦးေရႊမန္းသား ခရိုနီေတြလည္းပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဇာ္လည္း ပါတယ္။ ဦးမိုးျမင့္ ဇနီးေရာပါတယ္။ NLD ဘယ္လို ရပ္တည္ခဲ့သလဲ။ ဘယ္သူ႔ဆီက လက္၀ါးျဖန္႔ျပီး ေတာင္းခဲ့ဘူးသလဲ။ အခုေရာ သူတို႔ဆီက ေပးစာ ကမ္းစာ မရရင္ NLD မရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလား။ NLD မရွိေတာ့ဘူးလား။ လူေတြကပင္ပန္းဆင္ရဲတာ ခံႏုိင္တယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ မခံႏိုင္ဘူး ဆိုတာ အမွန္ပဲ။ အခုကိစၥကိုပဲ ၾကည့္။ ဦးေတဇ ပိုက္ဆံနဲ႔ ေဆာက္ေပးမွာပဲ။ ဒါကို ေျဗာင္ျငင္းတယ္။ ဒီကိစၥ NLD ပါတီထဲမွာ ဘယ္သူ ခ်ျပခဲ့သလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ဖုံးကြယ္ထားတာလဲ။ ေပၚလာေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ဆက္ျငင္းေနလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ငတုံးေတြ ဆိုျပီး ဒီလိုသေဘာထားတာလား" ဟု အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေထာင္မွျပန္လြတ္လာခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဦးေတဇ၏ ထူးကုမၸဏီသည္ NLD ပညာေရးကြန္ယက္အား ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀ လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ အတြင္းက ျဖဴးဘိုးဘြားရိပ္သာ ပေဒသာပင္အတြက္ ထူးကုမၸဏီကိုယ္စား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က က်ပ္ သိန္း ၅၀၀ လွဴဒါန္းခဲ့ဖူး ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အလားတူ ဦးေတဇသည္ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ သူရဦးေရႊမန္းနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ရွိေနျပီး ဦးေအာင္သက္မန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚထားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး နယက ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ အထူးအားထားရေသာ အနီးကပ္လူယုံေတာ္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

မၾကာေသးခင္ကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဆးရုံတက္၍ ေျခေထာက္ ခြဲစိတ္ခံယူခဲ့ရစဥ္က သူရဦးေရႊမန္း၏ သား ဦးတိုးႏိုင္မန္း လာေရာက္ သတင္းေမးရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခရိုနီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အတိတ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကို အေလးမထားဘဲ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အေကာင္းဆုံး အက်ဳိးျပဳႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါက လက္တြဲပူးေပါင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထူတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားခဲ့သည္။ 

ခရီုနီမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးကလည္း "ခရိုနီ ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ ရေအာင္ေပါင္းမွာပဲ။ NLD က ဆင္းရဲတဲ့ဒဏ္ခံႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပခဲ့ျပီးျပီ။ ခ်မ္းသာတဲ့ဒဏ္ ခံႏုိင္ပါ့မလား ဆိုတာကေတာ့ ျမင္တဲ့အတိုင္းပဲေလ။ ခရိုနီေတြ အိတ္ထဲက NLD ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မၾကာေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ပဲ ခရိုနီတိုက္ဖ်က္ေရး ေအာ္ခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းတင္ ဘာအသံထြက္လာလို႔လဲ။ သူေျပာလည္း ထိေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ NLD ထိပ္ပိုင္းအကုန္လုံးက ဒါကို ႀကဳိက္သြားျပီဗ်။ ဒီလို ၾကဳိက္သြားျပီးရင္ေတာ့ ခရိုနီေတြ ဘာလုပ္လုပ္ ရျပီ ေပါ့ဗ်ာ" ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

P-0019985

ျပည္သူ႔အာဏာ
NLD ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရုံးအား ဓါတ္ေလွကားပါ အထပ္ ရွစ္ထပ္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ အေဆာက္အအုံျပင္ ဆင္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အာရွစိမ္းလန္းဖြံ႔ျဖဳိးေရးဘဏ္ က ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္က်ခံေပးမည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီတြင္ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထား ကြဲလြဲေနေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးတြင္ ဆိုင္ကယ္ခိုးခံရ

ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးတြင္ အစည္းေ၀းတက္ေရာက္သည့္ စက္မႈလယ္ယာ ၀န္ထမ္း တစ္ဦး၏ ဆိုင္ကယ္ကို အခိုးခံလိုက္ရသျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ တြင္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းထားသည္။
ဆိုင္ကယ္အခိုးခံရမႈသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ ေန႔လယ္ ၁၂ နာရီေက်ာ္ခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စက္မႈလယ္ယာ ၀န္ထမ္းျဖစ္သူ ဦးတင့္ေရႊ(၃၄)ႏွစ္က အမႈဖြင့္တိုင္တန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေန႔က တရားလိုသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရန္ ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္စဥ္ ၎ပိုင္ဆိုင္ကယ္ကို ႐ုံးအ၀င္၀တြင္ ရပ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုိမတူဘဲ ကားတင္ေျပး၍ ေပါင္းသင္းခံရသည္ဟုဆုိကာ အမႈဖြင့္

အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ သမီးျဖစ္သူကို ခ်စ္သူရည္းစားမဟုတ္သည့္ အလုပ္အတူလုပ္သူက ကားတင္ ေခၚေဆာင္ေျပးၿပီး ၀ါးခယ္မၿမိဳ႕တြင္ သားမယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းခဲ့သည္ဟုဆိုကာ တုိင္တန္းမႈကို လႈိင္ သာယာရဲစခန္းက ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးေနသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းရဲ တပ္ဖြဲ႔စခန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အမႈတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္ ည ၈ နာရီ ခြဲက (၇)ရပ္ကြက္ေန အသက္ ၅၄ ႏွစ္ရွိ တရားလို အမ်ဳိးသမီး ႀကီးသည္ ၁၆ ႏွစ္ သမီးအပါအ၀င္ ၎အလုပ္သမားတစ္ဦးတို႔ႏွင့္အတူ တံတားျဖဴလမ္းမႀကီးေဘးရွိ

တင္ပါးႀကီးျခင္းသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ေကာင္း

တင္ပါးႀကီးျခင္းသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ေကာင္း
Tuesday, January 28, 2014

တင္ပါးႀကီး ျခင္းသည္ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေကာင္းေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ အသစ္အရ သိရသည္။

တင္ပါးႏွင့္ ေပါင္လံုး ႀကီးျခင္းသည္ ဗုိက္ပူျခင္း ထက္စာလွ်င္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြား ေစေသာ ကိုယ္လက္စထေရာ အမ်ိဳး အစားကို ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး ေသြးလႊတ္ေၾကာ နံရံမ်ား မာေၾကာမႈကို ကာကြယ္ ေပးသည့္ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေကာင္းေသာ ကိုယ္လက္ စထေရာ အမ်ိဳးအစားကို ျမင့္တက္ ေစေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ အသစ္ မ်ားအရ သိရ သည္။ တင္ပါးလံုး ႀကီးျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခကိုလည္း ေလ်ာ့ခ် ေပးႏိုင္သည္။

ယခု ေတြ႕ရွိခ်က္ အသစ္သည္ ယခင္ေတြ႕ ရွိခ်က္ျဖစ္ေသာ ေျမပဲေတာင့္ပံု ခႏၶာကိုယ္ ရွိျခင္းသည္ အက်ိဳး ေက်းဇူးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခ်က္ကိုလည္း ေထာက္ခံရာ ေရာက္သည္ဟု ဆိုသည္။ ယခု ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဂ်နီဖာလိုပက္ဇ္သည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီမ်ားက ဝမ္းဗိုက္ ထက္စာလွ်င္ တင္ပါးႏွင့္ ေပါင္လံုးတို႔တြင္ စုေဝးေန ေသာေၾကာင့္ ပို၍ အသက္ရွည္ လိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

ေအာက္စဖို႔ဒ္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ အတူတကြ ပူးေပါင္းကာ ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မည့္ အခ်က္မ်ားကို သုေတသန ျပဳခဲ့ရာ ခႏၶာကိုယ္ အလယ္ပိုင္း ထက္ ေအာက္ပိုင္းတြင္ အဆီမ်ား စုေဝးျခင္းက က်န္းမာ ေရးအတြက္ ပို၍ ေကာင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရသည္။

သုေတသန ပညာရွင္ ကန္စတန္ တီႏိုမန္လိုပိုးေလာက္စ္က “ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ တင္ပါးနဲ႔ ေပါင္တစ္ဝိုက္မွာ ရွိတဲ့အဆီေတြဟာ ဝမ္းဗိုက္တစ္ဝုိက္မွာ ရွိတဲ့အဆီေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာနဲ႔ မေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာ ရွိသလိုပဲ ေကာင္းတဲ့အဆီနဲ႔ မေကာင္းတဲ့အဆီဆိုတာ ရွိပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ အဆီဆဲလ္ေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ အထက္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ အဆီဆဲလ္ေတြနဲ႔ မတူပါဘူး” ဟုဆို၏ ယခုေတြ႕ရွိခ်က္အရ လူတစ္ဦး၏ ခါးႏွင့္ တင္ပါးအခ်ိဳးသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ႏွင့္ အရပ္အျမင့္အခ်ိဳးျဖစ္ေသာ BMI ထက္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ခန္႔မွန္းရန္ အသံုးဝင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဘီယြန္ေဆးႏိုးသည္ ဝေသာ္လည္း တင္ပါးႏွင့္ ေပါင္လံုးႀကီးၿပီး က်န္းမာသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျမ၀တီ တင္ပါးႀကီး ျခင္းသည္ က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေကာင္းေၾကာင္း ေလ့လာခ်က္ အသစ္အရ သိရသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၁၆) ဖဲြ႔ အပစ္ရပ္မူၾကမ္း လက္မွတ္ထိုး

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ (၁၆) ဖဲြ႔ အပစ္ရပ္မူၾကမ္း လက္မွတ္ထိုး

ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၄

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ေလာ္ခီးလာ (ေခၚ) ေလးဝါးမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ (၁၆) ဖဲြ႔က တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႕အလားအလာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အျမင္ကို ထိုင္းအေျခစိုက္ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၁၆) ဖဲြ႔ စုစည္းၿပီး တႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကို မၾကာေသးခင္က ကရင္ျပည္နယ္ ေလာ္ခီးလာ တုိင္းရင္းသားညီလာခံႀကီးမွာ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကတာပါ။ (၁၆) ဖဲြ႔ထဲမွာ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အဖဲြ႔ (၁၄) ဖဲြ႔ ပါဝင္တာပါ။ ဒီညီလာခံႀကီးအၿပီးမွာ ျမန္မာအစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြလည္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕မွာ ဆက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရၾကား ခုိင္မာတဲ့ အပစ္ရပ္စဲေရး အလားအလာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီရ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“သေဘာတူညီခ်က္ ရမရကေတာ့ ႀကိဳေျပာဖို႔ ခက္ပါတယ္။ တဘက္ အဖဲြ႔ အစည္းရဲ႕ သေဘာထားကိုလည္း သိဖို႔လိုတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ရွိရွိနဲ႔ နားလည္မႈေပးၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြက ဒီလိုျဖစ္ခ်င္တာပဲဲ။ ဒီလိုျဖစ္ခ်င္တဲ့ အေျခအေနနဲ႔ သူတို႔လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ဖို႔ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သေဘာထားႀကီးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရဘက္မွာလည္း တပ္မေတာ္က တဘက္၊ လႊတ္ေတာ္ကတဘက္ဆိုေတာ့ သူတို႔ဘက္မွာလည္း အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းရတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဘက္သံုးဘက္ ညီညီညာညာနဲ႔ရလာတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ထပ္တူျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ လံုးဝကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလွည့္ေအာင္ ဒီလို ျပန္ ျဖစ္တာတို႔၊ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္တာတုိ႔၊ ကတိဝတ္ မလုိက္နာတို႔ မျဖစ္ေအာင္ က်က်နန တာဝန္ရွိတဲ့အႀကီးအကဲေတြ တာဝန္ယူမႈ ျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ႔ လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ စဥ္းစားထားတာပဲ။”

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြးမႈေတြ မစခင္ ေရွ႕အလားအလာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ေျပာဆိုဖို႔ မလြယ္ကူေသးေၾကာင္း၊ ေနာက္ထပ္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုးရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္းက ဆိုပါတယ္။

“အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားဘက္မွာကေတာ့ အခုေနာက္ဆံုး အဲဒီ ေလာ္ခီးလာကြန္းဖရင့္ပဲရွိတာကိုး။ ကြန္ဖရင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲ ရတယ္၊ အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ ဘာမွ မေဆြးေႏြးရေသးဘူးဆိုေတာ့ ဘာမွ သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးဘူးေပါ့။ တဖဲြ႔ခ်င္းေတြမွာေတာ့ သူတို႔က သီးျခား သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အကုန္လံုးနဲ႔ေတြ႔ၿပီးေတာ့ တျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အကုန္လံုးပါဝင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္က ေနာက္ထပ္သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ေပါ့ေလ- ဒါကေတာ့ လုပ္ရမွာေပါ့။”

ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ဥကၠ႒ မုိင္အိုက္ပုန္းကေတာ့ အရင္က အပစ္ရပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရတဲ့ သာဓကေတြေၾကာင့္ တျပည္လံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အလားအလာကို သိပ္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရေၾကာင္း အခုလို ေျပာပါတယ္။

“ေလာေလာဆယ္ အခု ၁၂ ဖဲြ႔ လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖဲြ႔ေတြကေတာ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ တိုက္ပဲြေတြ မျဖစ္တာေတာင္မွ စစ္ေရးတင္းမာမႈေတြ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာလည္း ကရင္ျပည္နယ္မွာေရာ တျခားေနရာမွာ ဆိုရင္ေတာ့လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕ထားတာရွိသလို ရွမ္းျပည္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းမွာဆိုရင္လည္း တုိက္ပဲြေတြက ဆက္ျဖစ္ေနတာပဲ။ ဒါကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ျပည္နယ္အဆင္ေရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေရာ ရရွိထားတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပါ။ အခု အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေတာ့ မလုပ္ေသးပါဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိးပဲ အခု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးတယ္၊ အခု တုိက္ပဲြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔သမိုင္းေၾကာင္းအရ အေတြ႔အႀကံဳ အရ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တခါမွ ေျပလည္တာမရွိဘူး၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္၊ တိုက္ပဲြဆက္ျဖစ္ေနတာပဲ။”

တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု ပါဝင္တဲ့ညီလာခံကို ဇန္နဝါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ၆ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီကလဲြရင္ တုိင္းရင္းသား (၁၆) ဖဲြ႔က အပစ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးပြဲကေန ထြက္လာတဲ့မူၾကမ္းကိုလည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ လ်ာထားတဲ့ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအားလံုး ပါဝင္မယ့္ ညီလာခံႀကီးမွာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရယူသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ စတုတၳအႀကိမ္အစည္းအေဝး။ (ဓာတ္ပံု-ေအပီ-ခင္ေမာင္ဝင္း)

VOA
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ၊ ေလာ္ခီးလာ (ေခၚ) ေလးဝါးမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (၁၆) ဖဲြ႔က တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ ေရွ႕အလားအလာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အျမင္ကို ထိုင္း အေျခစိုက္ ဗီြအိုေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေန

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေန
Tuesday, January 28, 2014

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ ေဒသခံရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

စိုင္းဆိုင္လင္း အမည္ရွိ ရွမ္းလူငယ္တစ္ဦးက "ကၽြန္ေတာ္ NLD ကိုေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပါ ေလးစားေထာက္ခံ ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကို ရွမ္းလူငယ္ တစ္ေယာ္ကအေနနဲ႔ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကဳိဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ႀကဳိဆိုေရးအဖြဲ႔က မသိတာလား၊ သတိမထားမိတာလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ဒါမ်ဳိးကိစၥ လုံး၀ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ရွမ္းအမ်ဳိးသားအလံ၊ ျပည္နယ္အလံကိုေတာ့ သိသင့္ပါတယ္။ အခုပဲ ၾကည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွမ္းအလံ ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ေနတယ္။ ျပီးေတာ့ ရွမ္းအလံက ေအာက္ေရာက္ေနျပီး NLD အလံကို ထိပ္တင္ထားတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းကို ျမင္ရတာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ခံျပင္းမိပါတယ္။ ေဒါသလည္း ထြက္မိတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ တန္းတူေရး ဘာေရး ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ။ ဒီအတိုင္းဆို NLD လည္း ဘာထူးလဲ။ အလံဆိုတာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြအတြက္ ရွမ္းအလံက အထြဋ္အျမတ္ပဲ" ဟု ေျပာဆိုသည္။

ဤကိစၥတြင္ ေတာင္ႀကီး NLD စီစဥ္သူမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ရွမ္းလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ NLD ကိုေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေရာ ဆန္႔က်င္ၾကသူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္ လာေရာက္ရာတြင္ ရွမ္းသေကၤတကို ေလးစားဖို႔ လိုေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွိ NLD ပါတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိး မဟုတ္ေသာ္လည္း ရွမ္းဓေလ့ ထုံးစံတို႔ကို သိရွိထားရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အတိတ္ နိမိတ္ေကာက္္ နတ္ပသေသာ အေလ့အထမ်ား ယခုအခ်ိန္အထိ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု အမွားသည္ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္စရာေကာင္းေသာ အမွား မဟုတ္ေၾကာင္း စိုင္းခမ္းလင္း အမည္ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။

"ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ အားနာစရာ ေထာက္ထားစရာလည္း မလိုဘူး။ ရွမ္းျပည္မွာေနျပီး ရွမ္းအလံ မသိလို႔ပါဆိုရင္ေတာ့ ေျဗာင္လိမ္တာပဲဗ်။ ေနာက္ ဘာျဖစ္လို႔ ရွမ္းအလံကို နာမ္ႏွိမ္ထားတာလဲ။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္လဲ။ မေျပာလဲ သိျပီးသားပဲ။ ရွမ္းေတြက ရိုးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ အဘူးဗ်" ဟု အမည္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုျခင္း မရွိသည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတစ္ဦးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီး NLD မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္မီ ေျဖၾကားလာျခင္း မရွိသျဖင့္ ယင္းတို႔၏ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ 

NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္သည္ NLD ပါတီ၀င္မ်ားက ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ မီဒီယာအမည္ခံ၍ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္စရာမ်ား ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရ ျပီးေနာက္ ယခုတစ္ဖန္ ရွမ္းျပည္နယ္အလံကို မေလးမစား ျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္။ 

ျပည္သူ ့အာဏာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ၏ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အေပၚ ေဒသခံရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ စိုင္းဆိုင္လင္း အမည္ရွိ ရွမ္းလူငယ္တစ္ဦးက "ကၽြန္ေတာ္ NLD ကိုေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုပါ ေလးစားေထာက္ခံ ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ခရီးစဥ္ကို ရွမ္းလူငယ္ တစ္ေယာ္ကအေနနဲ႔ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကဳိဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရွမ္းျပည္နယ္ NLD ႀကဳိဆိုေရးအဖြဲ႔က မသိတာလား၊ သတိမထားမိတာလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိတ္ထဲမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မတိုင္မီ ကမၻာ႔ဘဏ္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကတိက၀တ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ကမၻာ႔ဘဏ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား


န၀ါရီ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရိွ MCC ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဂ်င္ေယာင္ကင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ဇြန္လ မတိုင္မီ ကမၻာ့ဘဏ္ အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကတိကဝတ္ထား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္တြင္ ကမၻာ႔ဘဏ္ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဂ်င္ေယာင္ကင္က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ပဋိပကၡမ်ား၊ ထိရွလြယ္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အထီးက်န္ျဖစ္ေန ခဲ့ျခင္းမွ ႂကြယ္ဝ၍ ေအးခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ဆီသို႔ ခိုင္မာစြာ ဦးတည္ ေဆာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖိုးတန္သစ္ေတာ သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕ပါ၀င္သည့္ သစ္ခုိးထုတ္သည့္အဖြဲ႕မ်ားက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ သစ္ခုိးထုတ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေန

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ နယ္ၾကားတစ္ေနရာရိွ တရားမ၀င္ သစ္လံုးတင္ယာဥ္တစ္စီးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္(ဓာတ္ပံု-အငယ္ေထြး)
ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ နယ္နမိတ္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ အဖိုးတန္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕ပါ၀င္သည့္ သစ္ခုိးထုတ္သည့္အဖြဲ႔မ်ားက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ သစ္ခိုးထုတ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေနေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။