Monday, January 7, 2013

ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမင္ကြင္းတစ္ခု

ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ၿမင္ကြင္းတစ္ခု

ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ရွမ္းရိုးမ ေတာင္တန္းၾကီးေတြမွာ ရွိတဲ့ ေတာနက္တစ္ေနရာမွာ ရွိတဲ့ ကန္ၾကီးတစ္ကန္အနီးက ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကို ရိုက္ကူးထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေနရာအတိအက်ကိုေတာ့ စံုစမ္းေနဆဲၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီပံုဟာ ရွုေထာင့္တစ္ခုကေနၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ေတြေပၚကို ေနေရာင္ၿခည္ က်ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရုိက္ကူးထားတာၿဖစ္ပါတယ္ ။ သင့္ရဲ႔ ဦးေခါင္းကို ဘယ္မွ ညာ ၊ ညာမွ ဘယ္သို႔ ေစာင္းၿပီးၾကည့္ၾကည့္ပါ ။ ဘာထူးၿခားသလဲလို႔ ။

ဘာထူးၿခားမႈကို သင္ေတြ႔ပါသလဲ ။
အခုပံုကို အတည့္အတုိင္း ေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါ ။

အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပဲ ဘုရားရွိခိုးေနတဲ့ ပံုေလးထြက္ေပၚလာပါတယ္ ။သဘာ၀တရားၾကီးက အံၾသဖြယ္ရာေကာင္းပါတယ္ ။ ဒါဟာ ဓါတ္ပံုပညာနဲ႔ ဖန္တီးထားၿခင္းမဟုတ္ပါဘူး ။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာ သာႏိုင္ငံမွာ သဘာ၀ေက်ာက္ေဆာင္ေတြမွာေတာင္ ဘုရား တရားရဲ႔ အေငြ႔အသက္ေတြ ကိန္းေအာင္း လို႔ေနပါတယ္ ။

သဘာ၀တရားကို ေလးစား ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏိုးပါ ။ တန္ဖိုးထားပါ
ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ရွမ္းရိုးမ ေတာင္တန္းၾကီးေတြမွာ ရွိတဲ့ ေတာနက္ တစ္ေန ရာမွာ ရွိတဲ့ ကန္ၾကီး တစ္ကန္ အနီးက ေက်ာက္ေဆာင္ေတြကို ရိုက္ကူး ထားၿခင္း ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေနရာအတိအက်ကိုေတာ့ စံုစမ္းေန ဆဲၿဖစ္ ပါတယ္ ။ ဒီပံုဟာ ရွုေထာင့္ တစ္ခု ကေနၿပီး ေက်ာက္ေဆာင္ေတြေပၚ ကို ေနေရာင္ၿခည္ က်ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ရုိက္ကူး ထားတာၿဖစ္ ပါတယ္ ။ သင့္ရဲ႔ ဦးေခါင္းကို ဘယ္မွ ညာ ၊ ညာမွ ဘယ္သို႔ ေစာင္းၿပီးၾကည့္ၾကည့္ပါ ။ ဘာထူးၿခားသလဲလို႔ ။

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း လူသားပံုတူမ်ိဳးပြားႏိုင္ေတာ့မည္

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း လူသားပံုတူမ်ိဳးပြားႏိုင္ေတာ့မည္
Monday, January 07, 2013 

မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူ မိဘမ်ား အေနႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ေသြးသားမ်ားအား ပံုတူပြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ေဆးပညာ ႏိုဘယ္ဆုရၿဗိတိန္ သိပၸံပညာရွင္ကေျပာ ၾကားလိုက္သည္။

၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဖားမ်ားကိုပံုတူမ်ိဳးပြားခဲ့သည္႕ ဆာဂြ်န္ဂါဒင္၏ နည္းစနစ္ျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အီဒင္ဘာရာတကၠသိုလ္ သုေတသီမ်ားက ကမၻာ့ပထမဆံုး ေဒၚလီ သိုးမေလးကို ပံုတူမ်ိဳးပြားႏိုင္ခဲ့ သည္။ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ဆာဂြ်န္ဂါဒင္ကရာစုႏွစ္ ဝက္အတြင္းလူသားပံုတူ မ်ိဳးပြားႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအခိုင္အမာဆိုထားသည္။

လူတစ္ေယာက္လံုးကိုအတိအက် ပံုတူမ်ိဳးပြားျခင္းသည္က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ ရာ အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ား ရွိလာ မည္ဧကန္ျဖစ္ေသာ္လည္းအဆိုပါနည္း ပညာသည္ေဆးပညာအရလူသားမ်ား အားေကာင္းစြာအက်ိဳးျပဳလာႏိုင္
သည့္ အခါအျငင္းပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဆာဂြ်န္ဂါဒင္က ဆိုသည္။

ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပ သေႏၶသားစပ္ၿခင္းသည္ စတင္ေပၚေပါက္စဥ္က သံသယျဖစ္ဖြယ္နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ ေသာ္လည္း ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ကမၻာ့ ပထမဆံုးဖန္ႁပြန္သေႏၶသားျဖစ္လာသည္႕ လူဝီဘေရာင္း ကို ေအာင္ေအာင္
ျမင္ျမင္ ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ပိုင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံ လာခဲ့သည္႕ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယေန႔ပံုတူမ်ိဳးပြားခဲ့သမွ်တိရစၦာန္ သေႏၶသားမ်ားမွာ ပံုစံ ပ်က္ယြင္းေနဆဲ
 ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပံုတူမ်ိဳးပြား နည္းပညာမ်ားကို တိရစၦာန္မ်ားတြင္ စင္းလံုး ေခ်ာအျပစ္ကင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မွသာလူသားတို႔ အတြက္လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

BBC ေရဒီယိုအစီအစဥ္တြင္ ဆာဂြ်န္ဂါဒင္က ဖားမ်ားကိုေအာင္ ျမင္စြာ ပံုတူမ်ိဳးပြားအၿပီးမွာပင္ ႏွစ္ငါး ဆယ္အတြင္း ႏို႔တိုက္သတၲဝါမ်ား ပံုတူ
မ်ိဳးပြားႏိုင္ေတာ့မည္ကို ႀကိဳတင္ သိျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူသားမ်ားပံုတူမ်ိဳး ပြားႏိုင္ရန္လည္း မကြာေဝးေတာ့ ေၾကာင္းထည္႕သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
လူသားတစ္ဦးအား ပံုတူမ်ိဳးပြား ျခင္းသည္ ထပ္တူက်သည္႕ အႁမႊာလူ သားတစ္ဦးဖန္တီးျခင္း ျဖစ္ရာသဘာဝ တရားကဖန္တီးထားသည္ကို ႐ိုးရွင္းစြာမိတၲဴပြားသည္႕ ျဖစ္စဥ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကထပ္ေလာင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ကန္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္ ကထိကတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ ဆာဂြ်န္ ဂါဒင္သည္ သူ၏စာသင္ခန္းမ်ား၌ ရင္ေသြးဆံုး႐ံႈးထားသူ၊ ရင္ေသြးမထြန္း ကားႏိုင္ေတာ့သူ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိခင္ထံမွ သားဥအိမ္၊ ပထမရင္ေသြး ထံမွ အေရျပားဆဲလ္တို႔ကိုစုေဆာင္း၍ ေနာက္ထပ္
ရင္ေသြးတစ္ဦး ပံုတူပြား သင့္မသင့္ ေမးျမန္းေလ့ရွိသည္။ ထိုအယူအဆ
ကိုလက္ခံသူ ေက်ာင္းသား ၆၀ ရာႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး က်န္လက္မခံသူမ်ားမွာ
ပံုတူမ်ိဳးပြားခံရသည့္ကေလး ငယ္သည္ အျဖစ္မွန္ကိုသိရပါက မိမိကိုယ္ကို
အစားထိုးခံသတၲဝါတစ္ဦး အျဖစ္ သိမ္ငယ္စိတ္ဝင္မည္႕အေရးကို ကန္႔ကြက္
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Source: ANI
Health Updates Journal
မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူ မိဘမ်ား အေနႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏ေသြးသားမ်ားအား ပံုတူ ပြား ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ေဆးပညာ ႏိုဘယ္ဆုရၿဗိတိန္ သိပၸံ ပညာရွင္ ကေျပာ ၾကားလိုက္သည္။
၁၉၅၀ ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည္႔ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဖားမ်ားကိုပံုတူမ်ိဳးပြားခဲ့သည္႕ ဆာဂြ်န္ဂါဒင္၏ နည္းစနစ္ျဖင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အီဒင္ဘာရာတကၠသိုလ္

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၌ တရားမဝင္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိးမႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသူ ခုနစ္ဦး ဖမ္းဆီးရမိ

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၌ တရားမဝင္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထုိးမႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲသူ ခုနစ္ဦး ဖမ္းဆီးရမိ

အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္ ရာမန္ နဂါရာၿမိဳ႕၌ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္း အတြင္းက တရားမဝင္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရသူ ခုနစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ တရားခံ ခုနစ္ဦးအား အိႏိၵယ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လူသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားအား တရားမဝင္ အစားထုိး ကုသျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အရ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးႏုိင္ရန္ အတြက္ အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕မွ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထူး စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သည္ ၎ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ တရားမဝင္ ဂုိဏ္းတစ္ခုမွ လူႏွစ္ဦးအား ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုမ်ားမွ သိမ္းဆည္း ရမိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ အေထာက္ အထားမ်ား အရ ေရွးဦးစြာ ဖမ္းဆီး မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ အထူး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး တပ္ဖြဲ႕သည္ က်န္ရွိေသာ တရားခံ ငါးဦးအား သဲလြန္စ မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ႏွစ္ဦးခ်င္းစီ စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္က ဖမ္းဆီး မိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/3767-2013-01-07-10-27-50 အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္ ရာမန္ နဂါရာၿမိဳ႕၌ မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းက တရားမဝင္ ေက်ာက္ကပ္ အစားထိုးမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ သည္ဟု ယူဆရသူ ခုနစ္ဦးအား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဇန္နဝါရီ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ တရားခံ ခုနစ္ဦးအား အိႏိၵယ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ လူသားမ်ား၏ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားအား

တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ိဳးသားမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး ပါတီ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္   ယခုအခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ အို၊ ေကအိုင္ေအတို႔အၾကား တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေန သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစစ္ ပြဲ မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရွမ္း၊ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိ ေန ပါသည္။ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာ၊ အိုးအိ္မ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္၍ လံုၿခံဳမႈရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သလို ေနထိုင္

ကြန္တိန္နာအတြင္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ စစ္ေဆးမႈ ၿပီးစီခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ အေျဖရလဒ္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရ

ကြန္တိန္နာအတြင္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ စစ္ေဆးမႈ ၿပီးစီခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ အေျဖရလဒ္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရ 
Monday, 07 January 2013

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ ဒုိင္းမြန္းစတားကုမၸဏီမွ မွာယူထားေသာ ဂ်ဳံေစ့မ်ားထည့္ထားသည့္ ကြန္တိန္နာအတြင္း လက္နက္ခဲ့ယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးမႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ အေျဖရလဒ္ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ
တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။   

"ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔က ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ အားလုံးကုိ စစ္ေဆးၿပီးသြားပါၿပီ။ ရလာတဲ့အေျဖကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ တင္ျပထားပါတယ္။ စစ္ေဆးခ်က္အေျဖကုိေတာ့
ေျပာပုိင္ခြင့္ေတာ့ မရွိပါဘူး" ဟု ကြန္တိန္နာအတြင္း လက္နက္ခဲယမ္း
ပါရွိမႈတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည့္အဖြဲ႕မွ ရဲမွဴးျမင့္ေအးမွ ေျပာခဲ့သည္။     

အဆုိပါ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားပါရွိေသာ ကြန္တိန္နာမွာ M.V Vission 1204 သေဘာၤႏွင့္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းရွိ MITT တံတားသုိ႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းကြန္တိန္နာ အပါအ၀င္ ဒုိင္းမြန္းစတားကုမၸဏီ၏ ဂ်ဳံေစ့ကြန္တိန္နာ အလုံး ၄၀ အား စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၂ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ ဆိပ္ကမ္းမွ ထုတ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္တိန္နာအတြင္း လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ပါရွိမႈမွာ ကုမၸဏီႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိခ်ိန္မွစ၍လည္း သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ကုမၸဏီတာ၀န္ရွိသူမွ
ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။      

ယင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ X-ray စက္မွာ ပ်က္ေနေၾကာင္း၊ ကြန္တိန္နာအတြင္းရွိ ဂ်ဳံအိတ္မ်ားကုိ X-ray နဲ႔မစစ္ဘဲ ဆူးထုိးၿပီးစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္နက္ခဲယမ္းပါရွိေသာ ကြန္တိန္နာမွာ စင္ကာပူဆိပ္ကမ္းမွ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္း စက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ ဒုိင္းမြန္းစတားကုမၸဏီမွ မွာယူ ထားေသာ ဂ်ဳံေစ့မ်ားထည့္ထားသည့္ ကြန္တိန္နာအတြင္း လက္နက္ ခဲ့ယမ္းမ်ား ေတြ႕ရွိမႈအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ စစ္ေဆးမႈၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕သုိ႔ အေျဖရလဒ္ တင္ျပ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦး ၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။

ဂၽြန္ဘရင္နန္အား CIA ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ သမၼတအုိဘားမား အမည္တင္သြင္း

ဂၽြန္ဘရင္နန္အား CIA ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ သမၼတအုိဘားမား အမည္တင္သြင္း
Monday, January 07, 2013

အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားသည္ ၎၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တုိက္ဖ်က္ေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ဂၽြန္ဘရင္နန္အား CIA ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ရန္ ယေန႕ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္သည္။ ဘရင္နန္သည္ CIA တြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဝါရင့္ေထာက္လွမ္းေရး အရာ႐ွိ
တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

၎သည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ အေမရိကန္၏ ေမာင္းသူမဲ့တုိက္ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳေရးႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က အယ္လ္ေကဒါး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ
ေခါင္းေဆာင္ အုိစမာ ဘင္လာဒင္အား ႐ွာေဖြသုတ္သင္ေရးတုိ႕တြင္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network
အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္ အုိဘားမားသည္ ၎၏ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တုိက္ဖ်က္ေရး အႀကံေပးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ဂၽြန္ဘရင္နန္အား CIA ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႕အပ္ရန္ ယေန႕ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလုိက္သည္။ ဘရင္နန္သည္ CIA တြင္ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ ဝါရင့္ေထာက္လွမ္းေရး အရာ႐ွိ တစ္ဦး လည္း ျဖစ္ သည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ယာဥ္မေတာ္ တဆ မႈေပါင္း ၁၂၄၂ မႈ ျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးသူ ၂၉၁ ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၁၆၉ ဦးရွိခဲ့

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ယာဥ္မေတာ္ တဆ မႈေပါင္း ၁၂၄၂ မႈ ျဖစ္ပြား၊ ေသဆံုးသူ ၂၉၁ ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၁၆၉ ဦးရွိခဲ့

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈေပါင္း ၁၂၄၂မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၉၁ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ဦးေရမွာ ၁၈၆၉ ဦး အထိရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ႀကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ံုးမွ သိရသည္။

အဆိုပါယာဥ္ မေတာ္တဆ မႈမ်ားအနက္ ဒီဇင္ဘာ လတြင္ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈ ၁၃၆မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုး သူ ၃၁ ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိသူ ၁၆၉ဦး အထိ ရွိခဲ့သည္။ မဆင္မျခင္ ေမာင္းႏွင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ရက္ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္သစ္ မကူးမီ ၃၁ရက္ အထိ္ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈမ်ား စံခ်ိန္တင္မ်ား ျပားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယာဥ္ယာဥ္ခ်င္း ဆင့္တိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ မ်ားလည္း အျဖစ္မ်ား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ တြင္လည္း ယာဥ္မေတာ္ တဆ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး မေတာ္တဆ မႈ ၁၁၂ မႈ၊ ေသဆံုးသူ ၃၁ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၂၆ ဦး ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအျပင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ၊ မတ္၊ ဧၿပီ၊ ဇြန္လႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလ တို႔တြင္လည္း ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈ ၁ဝဝ မႈ အထက္ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယာဥ္ မေတာ္ တဆမႈမ်ား မ်ားျပားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ထက္ ပိုမို အျဖစ္မ်ား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယာဥ္မေတာ္ တဆ ျဖစ္ပြားခဲ့ မႈမ်ားသည္ လစဥ္ပ်မ္းမွ် အေနျဖင့္ ၁ဝ၃ မႈႏွင့္ အထက္ ရွိေနၿပီး ေသဆံုးမႈတြင္ လစဥ္ ပ်မ္းမွ် ၂၄ဦးခန္႔ ယာဥ္မေတာ္ တဆ ျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုး ေနရသည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ တြင္လည္း ၁၅၆ ဦးခန္႔ လစဥ္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ ယာဥ္မေတာ္ တဆ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳ ေနၾက သူမ်ား၏ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း လိုက္နာမႈ အေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပ ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူ သုေတ သီမ်ားက သံုးသပ္ ၾကသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/localnews/item/3764-2013-01-07-10-21-17
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ယာဥ္မေတာ္ တဆမႈေပါင္း ၁၂၄၂မႈ ျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ၂၉၁ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ ဦးေရမွာ ၁၈၆၉ ဦး အထိရွိ ခဲ့ေၾကာင္း ႀကိဳးမဲ့ ေၾကးနန္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္း တပ္ဖြဲ႕မွဴး ႐ံုးမွ သိရသည္။

ျမန္မာ႔မီးရထား (ျမိဳ႕ပတ္)အား ျမန္ႏႈန္းတင္ေမာင္းႏွင္ရင္ခက္ခဲမႈရွိဆဲ

ျမန္မာ႔မီးရထား (ျမိဳ႕ပတ္)အား ျမန္ႏႈန္းတင္ေမာင္းႏွင္ရင္ခက္ခဲမႈရွိဆဲ 
( The Hot News )

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္ပတ္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္ရထားသည္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခရွိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသည္ ရထားထက္ ကားကိုသာအသံုးျပဳ သြားလာေနရၿပီး လက္ရွိရန္ကုန္  ၿမိဳ႕တြင္းေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ရထားမ်ားသည္ ျမန္ဆန္မႈႏွင့္မွန္ကန္မႈရွိရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အဆိုပါကဲ့သို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္ရထားအား ယခုထက္ပိုမိုျမန္ ဆန္စြာေျပးဆြဲႏုိင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ျမန္မာ့ မီးရထားလုပ္ငန္းမွၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္ နီယာဌာနမွဴးဦးတင္၀င္းကေျပာ ၾကားရာတြင္ ““ရန္ကုန္ဘူတာႀကီး  အပါအ၀င္ ၃၈ဘူတာလံုးကိုပထမ ဦးစားေပး၊ဒုတိယဦးစားေပး၊တတိ ယဦးစားေပးဆိုၿပီး သံုးပိုင္းခြဲျခား လုပ္ေနတယ္။ပထမဦးစားေပး အေနနဲ႔ၿပီးသြားၿပီ။အခု ဒုတိယ ဦးစားေပးနဲ႔တတိယဦးစားေပးလုပ္ ဖို႔႐ံုးခ်ဳပ္ကိုတင္ျပဖို႔လုပ္ေနတယ္။  အဲဒီအေပၚမွာလည္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို တင္ဒါေခၚၿပီးေတာ့ဆက္ လုပ္သြားမယ္””ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
လက္ရွိျမန္မာ့မီးရထားလုပ္ ငန္းႏွင့္ပတ္သက္၍အထက္ပါ ပုဂ္ၢိဳလ္ကဆက္လက္ေျပာၾကားရာ တြင္လည္း ““အရင္တုန္းက ရထား လမ္းေတြက သစ္သားဇလီဖာတံုးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ရထားေမာင္း ႏွင္ရာမွာ ျမန္ႏႈန္းမ်ားမ်ားမေပး ႏုိင္ဘူး။အခုဦးတို႔အေနနဲ႔ကြန္ကရစ္ ဇလီဖာတံုးေတြကိုလဲလိုက္ရတယ္ ရထားလမ္းေတြကလည္း ေတာင့္ တင္းႀကံ့ခိုင္လာတယ္။ရထားရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းကိုလည္း ယခင္ထက္ပိုၿပီးေတာ့တိုးျမႇင့္လို႔ရတယ္။အဲဒီလိုတိုး ျမႇင့္လိုက္တဲ့အတြက္ရထားစီးရတဲ့ အခ်ိန္ေတြကလည္းနည္းသြား မယ္။အဲဒီလိုျမန္ႏႈန္းျမင့္ေမာင္းဖို႔က   အေ၀းေျပးရထားလမ္းေတြမွာပဲ ျဖစ္ႏုိင္မယ္။ၿမိဳ႕ပတ္ရထားလမ္းမွာ ေတာ့ ျမန္ႏႈန္းကို ယခုထက္တိုး ျမႇင့္ေမာင္းႏွင္ဖို႔ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ ေတာ့ဘူး။ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ရထားတစ္ဘူတာနဲ႔တစ္ဘူတာ လည္း ကပ္တယ္။ရထားတစ္စင္း နဲ႔တစ္စင္းကလည္း ဆက္ေနတာ ဆိုေတာ့ သူ႔ထက္ေတာ့ျမန္ႏႈန္းျမႇင့္ ့ဖို႔ေမာင္းဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ေသးဘူး””ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာ့မီးရထားလမ္းအား ယခုထက္ပိုမိုအဆင့္ျမင့္ေျပးဆြဲ ႏုိင္ရန္အတြက္ JICA မွတာ၀န္ရွိ သူမ်ားက မၾကာခဏလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိေၾကာင္း မၾကာမီ တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးရထား လမ္းအား ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ပူးေပါင္း  ကာအဆင့္ျမင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ၿဖိဳးေအာင္

http://www.hotnewsweekly.com/archives/15628 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္ပတ္ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပတ္ရထား သည္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ေႏွာင့္ ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခရွိ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသည္ ရထားထက္ ကားကိုသာအသံုးျပဳ သြားလာေနရၿပီး လက္ရွိရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္းေျပး ဆြဲလ်က္ ရွိေသာ ရထားမ်ားသည္ ျမန္ဆန္မႈႏွင့္မွန္ကန္မႈရွိရန္လို အပ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အိမ္ေခါင္ေပၚမွ ငါးမန္းေတာင္မ်ား

အိမ္ေခါင္ေပၚမွ ငါးမန္းေတာင္မ်ား
Monday, January 07, 2013

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ငါးမန္းေတာင္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ငါးမန္းေတာင္မ်ားကို အေျခာက္လွန္းရာတြင္ ေနအိမ္ အမိုးေပၚတြင္ ထားရွိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က လမ္းေဘးမ်ားတြင္ ငါးမန္းေတာင္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္ကာ လွန္းထားေလ့ ရွိေသာ္လည္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာခ်ိန္တြင္ ယခုလို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပံုတြင္ အိမ္ေခါင္မိုးမ်ားေပၚ လွန္းထားသည့္ ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ငါးမန္းေတာင္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ ငါးမန္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ဆူးေတာင္မ်ား ရယူေနျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္တြင္ သမုဒၵရာဇီဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မညီမႈမွ်မ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေၾကာင္း သတိေပး ေျပာဆိုထားသည္။

ငါးမန္းေတာင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ား
အတြင္း က်ဆင္းလာေသာ္လည္း ေဟာင္ေကာင္သည္ ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ငါးမန္းေတာင္ကို (အထူးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္တြင္) ဟင္းခ်ိဳအျဖစ္ ျပဳလုပ္ စားသံုးေလ့ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Planet Myanmar Network ေဟာင္ေကာင္တြင္ ငါးမန္းေတာင္ ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားက ငါးမန္းေတာင္မ်ားကို အေျခာက္လွန္းရာတြင္ ေနအိမ္ အမိုးေပၚတြင္ ထားရွိေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က လမ္းေဘးမ်ားတြင္ ငါးမန္းေတာင္မ်ားကို ျဖန္႔က်က္ကာ လွန္းထားေလ့ ရွိေသာ္လည္း လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာခ်ိန္တြင္ ယခု လို ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သၾကားျဖင့္ အနာကို ေပ်ာက္ေစ

Photo: သၾကားျဖင့္ အနာကို ေပ်ာက္ေစ
Monday, January 07, 2013 

သၾကားနဲ႔ တကယ္ပဲ အနာကို ေပ်ာက္ေစပါတယ္။ ယင္းနည္းလမ္းကို အာဖရိကတိုက္မွာ ဟိုးအရင္ကတည္းက အသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

စားဖို႔၊ ေသာက္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ထိခိုက္ရွနာ၊ ျပည္တည္နာ၊ ဒဏ္ရာ၊
အနာျဖစ္တဲ့ေနရာကို သၾကားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ေပ်ာက္ကင္း
ေစပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ သၾကားမွာ ပါတဲ့ hygroscopic ဟာ ဘက္တီးရီးယားေတြ အသက္ရွင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ ေရမွန္သမွ်ကို ဆုပ္ယူပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အနာကို ဆက္ရွင္သန္ေစမယ့္ ဘက္တီးရီးယား ပိုမြားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ ေသေစပါတယ္။
--
Ref: medic-facts
Inernational news for myanmar 
သၾကားနဲ႔ တကယ္ပဲ အနာကို ေပ်ာက္ေစပါတယ္။ ယင္းနည္းလမ္းကို အာဖရိကတိုက္မွာ ဟိုးအရင္ကတည္းက အသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စားဖို႔၊ ေသာက္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ထိခိုက္ရွနာ၊ ျပည္တည္နာ၊ ဒဏ္ရာ၊ အနာျဖစ္တဲ့ေနရာကို သၾကားနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဖံုးအုပ္ျခင္းျဖင့္ေပ်ာက္ ကင္း ေစပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆုိ သၾကားမွာ ပါတဲ့ hygroscopic ဟာ

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ တန္ဖိုးနည္း တစ္သိန္းဖုန္း လာၿပီ

Photo: ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ တန္ဖိုးနည္း တစ္သိန္းဖုန္း လာၿပီ
Monday, January 07, 2013

က်ပ္တစ္သိန္းတန္ GSM ႏွင့္ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ တန္ WCDMA ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္မွ စတင္၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္း အင္ဂ်င္နီယာဌာန ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစိုးေအာင္က ေျပာၾကားသြားသည္။

အဆိုပါ မိုဘုိင္း ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ယခင္က ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းမွ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၁၃ ခုမွ တစ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴး၍ ျပင္ပ ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

“ဆက္သြယ္ေရးက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆုိင္ေတြမွာ ေရာင္းမယ္။ ရတနာပံု၊ Elite အစရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြကေန တစ္ဆင့္လည္း ျဖန္႔ျဖဴးသြား မယ္။ ႏွစ္သိန္းတန္ဖုန္းလိုပဲ ဘယ္ဆိုင္မွာမဆို ဝယ္လို႔ရမွာပါ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပင္ပ ဖုန္းအေရာင္းဆုိင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းထားအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳဘဲ ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္၍ ေရာင္းခ်ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အျပင္ဖုန္းဆုိင္ေတြကိုေတာ့ ေရာင္းတဲ့ရက္ မတုိင္မီ ေစ်းပိုမေရာင္းဖုိ႔ သတိေပးထားတယ္။ ဒါကလည္း ၂ သိန္းဖုန္းတုန္းကလို ေစ်းႏႈန္း မေဖာင္းပြေစခ်င္လို႔ပါ။ ေရာင္းမယ့္ရက္ကိုေတာ့ ၁၁/၁၂ ရက္ေလာက္ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ မေရာင္းမီလည္း သတင္းစာထဲကေန ေၾကညာမွာပါ” လုိ႔ ယင္းက ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေရာင္းဆုိင္ ၁၈ ခု ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး က်န္တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ Elite Tech မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိင္းခင္ေမာင္ေအးက “ကတ္ေတြ ျဖန္႔ခ်ိေရး အပိုင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကုမၸဏီအပါအဝင္ တျခားကုမၸဏီေတြကလည္း လုပ္ၾကမယ္။

ဒီတစ္ေခါက္ ခ်ေပးမယ့္လိုင္းက မ်ားၿပီး ကတ္မ်ားမ်ားခ်ႏိုင္ မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကစားတာမ်ဳိး မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး။

အျပင္ဆုိင္ေတြမွာလည္း ဝယ္လုိ႔ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြအတြက္ အဆင္ေျပမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။ GSM Sim ကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၂ သိန္းျဖင့္လည္းေကာင္း WCDMA Sim ကတ္မ်ားကို က်ပ္ ၂ သိန္းခြဲျဖင့္လည္းေကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ စတင္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

By Smart News က်ပ္တစ္သိန္းတန္ GSM ႏွင့္ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ တန္ WCDMA ဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီ ဒုတိယပတ္မွ စတင္၍ တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးတြင္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိုဘိုင္း အင္ဂ်င္ နီယာဌာန ဒုတိယအင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးစိုးေအာင္ က ေျပာၾကား သြား သည္။

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မွ သံဃာေတာ္မ်ားထံပန္ၾကားခ်က္ သံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုလက္မခံ

Photo: ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မွ သံဃာေတာ္မ်ားထံပန္ၾကားခ်က္
သံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားစုလက္မခံ
Monday, January 07, 2013

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ အတူပူးတြဲ၍ အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္
ေနေသာ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း) အဖြဲ႕မွ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္မ်ားအား
ေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ (၇-၁-၂၀၁၃) ေၾကျငာခ်က္
တစ္ေစာင္ႏွင့္ ေၾကျငာခ်က္အား ABSDF တပ္ဖြဲ႕၀င္ ရဲေမတစ္ဦးမွ 
ဖတ္ျပ၍ Online မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

၎ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ကခ်င္ ျပည္နယ္
အတြင္း အစိုးရမွဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္ပြဲကို ၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္
ေပးၾကပါရန္ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပိုင္း)မွ ေလွ်ာက္ထား
ပါသည္ ဟူ၍ပါရွိပါသည္။ 

၎ပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ တြင္းရွိသံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ လက္ခံမႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မႏၱေလး မစိုးရိမ္တိုက္သစ္တြင္ သီတင္းသံုးေနေသာ သံဃာေတာ္တစ္ပါးက " ဒီကိစၥမွာ ABSDF အေနနဲ႔ ဘုန္းႀကီးေတြကို သူတို႔ျပႆနာထဲ ဆြဲထည့္ေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြကို ႏုိင္ငံေရးမွာ အသံုးခ်ခ်င္တိုင္း အသံုးခ်လို႔ရတယ္ ထင္ေနၾကတယ္။ ABSDF ဆိုတာကလည္း ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သာ
ဆိုတယ္။ ဘယ္တုန္းက ေက်ာင္းသား ေတြလဲ မသိဘူး။ ဖတ္ျပသြားတဲ့ ဒကာမ ဆိုရင္လည္း ဗုဒၵဘာသာေတာင္ ဟုတ္ပံုမရဘူး။ သူတို႔ ေခါင္းေဆာင္
ေတာင္ ျပည္တြင္းကိုေရာက္လာၿပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသးတာ သူတို႔က ဘာလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလက္မခံတာလဲ။ သံဃာေတာ္ေတြကို သြားလုပ္ေပးပါ သြားလုပ္ေပးပါလို႔ မေတာင္းဆိုသင့္ပါဘူး။ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ ကိစၥတုန္းကလဲ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးသမားကမွ ဦးဇင္းတို႔ကို ေတာင္းဆို
ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူ႔ အတြက္လိုအပ္တယ္ထင္လို႔ ပါ၀င္ခဲ့တာ။ အခုကိစၥက စစ္ေရးစစ္ရာကိစၥ၊ သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ လံုး၀ မသက္ဆိုင္ပါဘူး" ဟု မိန္႔ၾကားသြားသည္။
 
ထို႔ျပင္ ျပည္ပရွိ သံဃာေတာ္မ်ားမွလည္း ၎ပန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံဃာေတာ္မ်ားအားလံုး ဂရုစိုက္ၾကရန္ႏွင့္ ၎ေၾကျငာခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သံဃာေတာ္မ်ားအား အသံုးခ်လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားထားသည္။ ၎ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း)၏ ပ န္ၾကားခ်က္အား Online သတင္းဌာနမ်ားတြင္ တင္ ထားရာ ၾကည့္ရႈသူအမ်ားစုမွာ ၎ပန္ၾကားခ်က္အား လံုး၀လက္မခံေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္ကို
ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA ႏွင့္ အတူပူးတြဲ၍ အစိုးရတပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနေသာ ABSDF (ေျမာက္ပိုင္း) အဖြဲ႕မွ သံဃာေတာ္ အရွင္ သူျမတ္မ်ားအားေလွ်ာက္ထားပန္ၾကားျခင္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ (၇-၁- ၂၀၁၃) ေၾကျငာ ခ်က္တစ္ေစာင္ႏွင့္ ေၾကျငာခ်က္အား ABSDF တပ္ဖြဲ႕ ၀င္ ရဲေမတစ္ဦးမွ ဖတ္ျပ၍ Online မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါ သည္။၎ပန္ၾကားခ်က္တြင္ ျပည္တြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားမွ ကခ်င္ ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရမွဆင္ႏႊဲေနေသာ စစ္ပြဲကို ၀ိုင္း၀န္း ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ ေပးၾကပါရန္ ေက်ာင္းသား တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) မွ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ ဟူ၍ပါရွိပါသည္။

Standard Chartered ဘဏ္္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္မည္

Photo: Standard Chartered ဘဏ္္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္
၀င္ေရာက္မည္
Monday, January 07, 2013

၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးဘဏ္ခဲြဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ဘဏ္ခဲြေပါင္း ၁၇၀၀ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Standard Chartered ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးခဲြ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Standard Chartered ဘဏ္႐ံုးခဲြ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗဟိုဘဏ္က လိုင္စင္ခ်ေပးေရး အလွ်င္အျမန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္၍ အားရ၀မ္းသာျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပၚထြက္လာေသာ အခြင့္အေရးသစ္မ်ားကို ဆြတ္ယူႏိုင္ေရး ႀကဳိးပမ္းေနေသာ ၎တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဘဏ္၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု အဆိုပါ ဘဏ္၏ အာရွ႐ံုးအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်က္စပယ္ဘင္ဒရာက ေျပာၾကားသည္။

၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ျပည္သူပိုင္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ
ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ Standard Chartered ဘဏ္သည္ ၁၉၉၅-၂၀၀၄ တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုိယ္စားလွယ္႐ံုးဖြင့္လွစ္
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

ဘဏ္၏ ကိုယ္စားလွယ္႐ံုးအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၌ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဘဏ္သည္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံ ကိုးႏိုင္ငံတြင္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

7Day News Journal
၁၈၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပထမဆံုးဘဏ္ခဲြဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္တြင္ ဘဏ္ခဲြေပါင္း ၁၇၀၀ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Standard Chartered ႏိုင္ငံတကာဘဏ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္စား

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡအေပၚABSDF အဖြဲ႔မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွေသာ စစ္ေရးပဋိပကၡအေပၚABSDF အဖြဲ႔မွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ ယေန႔ ဇန္န၀ါရီလ ၇ ရက္စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာရိုအာဆိုရဲ႕ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္မွာ ျမန္မာ့အေၾကြးေတြေလွ်ာ္ပစ္ခဲ့တဲ့ အေပၚတရုတ္ကို ပစ္မွတ္ထားတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္းတ႐ုတ္သတင္းစာေဖၚျပ

 
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပိုၿပီး နီးစပ္ လာေနၿပီး၊ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္လာေနတာဟာ တရုတ္ ျမန္မာ ဆက္ ဆံေရး အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြရွိ လာေနၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ တရုတ္ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ေနရာအခင္းအက်င္း အေပၚမွာ လည္း ဖိအား တစ္ရပ္ျဖစ္လာေနတယ္လို႔

ေက်ာက္ျဖဴ မြတ္ဆလင္မ်ား ေနရာခ်ထားေရး မေရရာေသး

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕မွ ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ မြတ္ဆလင္ မ်ားအား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရး အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕သို႕ လာေရာက္ေဆြးေႏြးေသာ္ လည္း အေျခအေနမွာ မေရရာေသးဘဲ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိ သည္။

CNPC တရုတ္ကုမၸဏီ မိလႅာ ရြာကိုထိခိုက္၍ ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲ လုပ္ကာ ကန္႕ကြက္မည္

 
China National Petroleum Cooperation( CNPC) ကုမၸဏီ အလုပ္သမားမ်ား စြန္႕ပစ္ေသာ မိလႅာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ဂံုးရွိန္ ေက်းရြာကို အထူး ထိခိုက္ေနသျဖင့္ ဆႏၵေဖၚထုတ္ပြဲ ျပဳလုပ္ျပီး ကန္႕ကြက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္စက္ေလွ လုပ္သားအား ပင္လယ္ထဲတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားက ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္

 ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သဲခံုကၽြန္းမွေရလုပ္သားတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်င္းေတာင္း (၃၅ႏွစ္) သည္ ယေန႕နံနက္ ၃နာရီခြဲခန္႕တြင္ အိြဳင္စတာ မီးျပအနီးပင္လယ္ျပင္တြင္ ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းေလွတစ္စီးမွ ငါး၀ယ္ ယူေန စဥ္၊ အနီးမွျဖတ္သြားသည့္ ဘဂၤလီေလွတစ္စီးမွ တူမီးေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ၀မ္းဗိုက္တြင္ ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။

တစ္လပိုင္းအတြင္းအေၾကာင္းမျပန္ပါကရြာ(၃၀)ေက်ာ္မွဆႏၵျပမည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ အသိမ္းခံ လယ္ယာေျမ မ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား စံုစမ္း စစဆးေရး ေကာ္မရွင္  မွ လာေရာက္စံုစမ္း စစ္ေဆးခဲ့ေသာ္လည္း

ေမာင္ေတာတြင္ ဘုရားဖူးကား တိမ္းေမွာက္၍ လူ(၃) ဦး ေဆးရံုတင္ရ

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုရားဖူး ကားတစ္စီး တိမ္းေမွာက္သြား သျဖင့္ လူ (၃) ဦးအား ေဆးရံု တင္္လိုက္ရသည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

မဟာျမိဳင္ေဒသတြင္သစ္ေစးပင္မ်ားအားထင္းခုတ္မွဳေၾကာင့္သစ္ေစးပင္မ်ားရွားပါးလာ

မဟာျမိဳင္ေဒသတြင္သစ္ေစးပင္မ်ားအားထင္းခုတ္မွဳေၾကာင့္သစ္ေစးပင္မ်ားရွားပါးလာ 
( The Hot News )

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ိုင္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မဟာၿမိဳင္ေဒသေတာထဲ တြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အဖိုးတန္ သစ္ေစးပင္မ်ားအားမီးဖိုေခ်ာင္ ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးထင္း ေလာင္စာအျဖစ္ ေဒသခံမ်ားခုတ္ ယူေရာင္းခ်ေနမႈမွာ တစ္ေန႔တစ္ ျခားျမင့္မားလာသျဖင့္ သစ္ေစးပင္ မ်ား ရွားပါးလာခဲ့ေၾကာင္း မဟာ ၿမိဳင္ေဒသအတြင္းရွိ ရြာေတာ္ရြာ  ေနသူတစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
““အခုဆိုရင္ သစ္ေစးပင္ေတြ ကို ထင္းအျဖစ္ခုတ္ယူၿပီး ေမာကၠ ေတာ္ရြာရဲ႕ေအာက္နားမွာရွိတဲ့ ေျမာင္းဆင္းရြာဆိပ္ကမ္းကေန မံုရြာကို ထင္းေမာ္ေတာ္ေတြနဲ႔တင္ ပို႔ေနၾကတယ္။မံုရြာ အလံုဆိပ္ကမ္း မွာ ထင္းေမာ္ေတာ္ေတြေပၚမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ သစ္ေစးသားေတြ ဘဲ ခပ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရတယ္လို႔”” ထင္း၀ယ္သူတစ္ဦးက ဆိုပါတယ္။
““သစ္ေစးကို သပိတ္ပုတီး ယြန္းထည္၊ကြမ္းအစ္၊ဘုရားေရႊ  သကၤန္းကပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသံုး မ်ားပါတယ္။ျမန္မာ့ယာဥ္ေက်းမႈ  လက္ရာေတြအမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳလုပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ သစ္ေစးကို ကေလးခ႐ိုင္မင္ကင္း ၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိင္လို႔ေခၚတဲ့ ေမာကၠ ေတာ္ ေခ်ာင္းဖ်ားမွာထြက္တယ္။  ကသာနဲ႔ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြေနာက္ၿပီး ေတာင္ငူဘက္မွာလည္း အနည္း ငယ္ထြက္တယ္။
သစ္ေစးမွာ အနက္၊အနီ၊ အညိဳ ဆိုၿပီးထြက္တယ္။ ေစ်းအ ေကာင္းဆံုး၊အရင္ကဆိုရင္ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံကေတာင္၀ယ္ခဲ့ဖူးတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္း သစ္ေစးကုန္သည္ ေတြရဲ႕ မ႐ိုးသားတဲ့ေရာေႏွာေရာင္း ခ်မႈေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္ ပ်က္သြားခဲ့တယ္။ သစ္ေစးထဲကို  ကညင္ဆီေတြေရာေႏွာတာေၾကာင့္  ႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္ပ်က္သြားခဲ့တာ ပါ။ သစ္ေစးေစ်းကေတာ့ (၁)ပံုး ကို က်ပ္တစ္သိန္း၀န္းက်င္ကေန  ေစ်းတက္တဲ့အခါမွာေတာ့ က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲထိေရာက္တတ္တယ္”” ဟု မံုရြာၿမိဳ႕မွသစ္ေစးကုန္သည္ တစ္ဦးကဆိုပါတယ္။
““သစ္ေစးထိုးရတာကမလြယ္ ဘူး။သစ္ေစးပင္မွာ၀ါးက်ဥ္ေတာက္ ကို ခၽြန္ၿပီး ႐ိုက္ထည့္ထားရတာ။  ၃ရက္ေလာက္ေနမွ ၁က်ပ္သား  ေတာင္ရခ်င္မွရတာ။ေတာ္ေတာ္  ေလးပင္ပန္းခံၿပီးလုပ္ရတယ္။ သစ္ေစးနဲ႔မတည့္တဲ့သူေတြဆိုရင္ ယားနာေတြလိုမ်ဳိးေပါက္တတ္တယ္။  အဲဒါေၾကာင့္ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ သစ္ေစးထိုးတဲ့လုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္  တဲ့သူေတြလည္းရွားပါးလာတယ္။ သစ္ေစးက သစ္ေစးပန္းပြင့္တဲ့ ျပာသို၊တပို႔တြဲလေတြမွာဆိုရင္ မ ထြက္ေတာ့ဘူး။အဲဒီလိုအခ်ိန္ေတြ မွာ ေစ်းေကာင္းရတတ္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိ သစ္ေစးထိုးေန တဲ့ေတာေတြထဲမွာ လူေတြကသစ္ ေစးပင္ေတြကို ထင္းအျဖစ္ခုတ္ယူ ေရာင္းခ်လာတဲ့အတြက္ တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္ သစ္ေစးပင္ေတြရွား ပါးေနပါၿပီ””ဟု ပ်ဥ္းကိုင္းရြာမွ သစ္ ေစးထိုးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ ဦးကဆိုပါတယ္။

စိုးမိုးထြန္း(မံုရြာ)

http://www.hotnewsweekly.com/archives/15615 စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကေလးခ႐ိုင္ မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ မဟာ ၿမိဳင္ေဒသေတာထဲတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ ေရာက္လ်က္ရွိေသာ အဖိုး တန္ သစ္ေစးပင္မ်ားအားမီးဖိုေခ်ာင္ ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုးထင္း ေလာင္စာ အျဖစ္ ေဒသခံမ်ားခုတ္ယူေရာင္းခ်ေနမႈမွာ တစ္ေန႔တစ္ ျခားျမင့္မားလာသျဖင့္ သစ္ေစးပင္မ်ား ရွားပါးလာခဲ့ေၾကာင္း မဟာၿမိဳင္ေဒသ အတြင္းရွိ ရြာေတာ္ ရြာေနသူ တစ္ဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
““အခုဆိုရင္ သစ္ေစးပင္ေတြ ကို ထင္းအျဖစ္ ခုတ္ ယူၿပီး ေမာကၠ ေတာ္ ရြာရဲ

အရစ္က် ေရာင္းခ်ထားသည့္ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မၾကာမီ ထပ္မံ ခ်ထားေပးမည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း သတ္မွတ္ေပးမည္

အရစ္က် ေရာင္းခ်ထားသည့္ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မၾကာမီ ထပ္မံ
ခ်ထားေပးမည့္ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း သတ္မွတ္ေပးမည္
Monday, January 07, 2013 

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသို႔ အရစ္က်
 ေရာင္းခ်ေပးသည့္ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မၾကာမီ ထြက္ရွိမည့္ မိုဘိုင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား အတုိင္းသာ ေပးေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးမွ မိုဘုိင္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက ေျပာသည္။ တစ္လလွ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္းျဖင့္ အရစ္က် ေရာင္းခ်ေပးထားသည့္ မိုဘုိင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို ဇန္နဝါရီလ အတြင္း၌ ထြက္ရွိမည့္ မိုဘုိင္းဖုန္း
မ်ား၏ တန္ဖိုးအတိုင္းသာ ေပးေဆာင္ေစ မည္ျဖစ္ၿပီး ေပးသြင္းၿပီးသည့္ ပမာဏမွာ ပိုေနပါက ဆက္သြယ္ေရးမွ ျပန္လည္ ထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ဘဲ
 ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ရွိသည့္ ေငြပမာဏကိုသာ ဆက္လက္ေကာက္ယူမည္
 ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးမွ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
အတြင္း ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်ပ္ေငြ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ႏွစ္သိန္းခြဲတုိ႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ကာ ယခုထပ္မံ
ထြက္ရွိမည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို အတိအက် ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားသို႔ အရစ္က်ေရာင္း ခ်ေပးသည့္ မိုဘိုင္းဆင္းမ္ကတ္မ်ားကို မၾကာမီ ထြက္ရွိမည့္ မို ဘိုင္းေစ်းႏႈန္းမ်ား အတုိင္းသာ ေပးေဆာင္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးမွ မိုဘုိင္း အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဌးဝင္းက ေျပာသည္။

CIF တန္ဖိုးေၾကာင္႔ ကားေစ်းကြက္ လႈပ္ခတ္မႈမရွိ

 
ဇန္န၀ါရီလ( ၁ ) ရက္ေန႕တြင္ CIF တန္ဖိုးမ်ား စတင္ေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ္ လည္း ရန္ကုန္ ကားေစ်းကြက္ အတြင္း သိသာစြာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိသည္႔အတြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္လိုက္ေနေၾကာင္း ကား အက်ဳိးေဆာင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက သိရွိရသည္။

HTC မွ အသစ္ ထြက္မည့္ M7

HTC M7 လို႔ အမည္ ေပးထားတဲ့ စမတ္ဖုန္း အသစ္ တစ္မ်ဳိးကို HTC မွ ထြက္ရွိ ေတာ့မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။
quad-core Qualcomm processor, ၄.၇ လက္မ 1920 x 1080 (full HD) မ်က္ႏွာျပင္၊ RAM-2GB, internal က 32 GB, micro SD ကဒ္ထည့္လို႔ မရ၊ ကင္မရာ 13 megapixel, ေရွ ႔ 2 megapixel ကိုယ္စီ ရွိပါတယ္။ HTC ရဲ ႔  J Butterfly တို႔လို ဖုန္းေကာင္း မ်ားနဲ႔ သိပ္မ

တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ Mobile Teamအဖြဲ႔မွ ေဆာင္ရြက္ေန


 
ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းဂိတ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေနာက္ ျပည္ပ၌ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ကုန္စည္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈ၊ တင္ပုိ႔မႈမ်ား မ်ားျပားလာသည္႔အတြက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္ က႑အား ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

လူစည္ကားရာေနရာမ်ားမွ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကိုအေရးယူမည္

လူစည္ကားရာေနရာမ်ားမွ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူမ်ားကိုအေရးယူမည္

January 7, 2013 Home, သတင္း 

ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူစည္းကား  ရာေနရာႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၀င္ ထြက္သြားလာေလ့ရွိေသာ ေနရာ မ်ား၌ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ မ်ားကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္မွစတင္၍ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
““ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းခံရ တဲ့ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ မ်ားကို အသက္အရြယ္အလိုက္၊  က်ား/မအလိုက္ ခြဲျခားၿပီး အသက္  ေမြးမႈသင္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ပရဟိတ   သင္တန္းေက်ာင္းအနာႀကီး ေရာဂါစြဲကပ္ သူေတြျဖစ္ရင္အနာႀကီးေရာဂါ  သည္ေတြထားရာ ရန္ကုန္တိုင္း  ေဒသႀကီး၊ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္၊ေမွာ္ အင္းေက်းရြာကိုပို႔မယ္၊  စိတ္ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ေတြျဖစ္ပါက   စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံုးကို ပို႔ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေနာက္ ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္းၿပီး ေတာင္း ရမ္းခိုင္းသူမ်ားကိုလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ မွ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒ  ေတြႏွင့္အညီ ထိေရာက္စြာ အေရး  ယူသြားမယ့္လို႔””ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးက ေျပာၾကားပါသည္။
ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္း ေတာင္းရမ္း စားေသာက္သူအေရအတြက္မွာ  စာရင္းအရ(၈၆)ဦးခန္႔ရွိသည့္အ တြက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁)ရက္အထိကို ပညာေပးကာလ အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ဘုရား၊ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ားႏွင့္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း  အခ်ိဳ႕တို႔တြင္ အသိပညာေပးေဟာ ေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္က်င္းပေပးခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္မွစတင္၍ အေရးယူမႈ ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၿမိဳ႕ နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္  အျဖစ္ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊လူ၀န္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊လူမႈ  ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန၊စည္ပင္သာယာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာတို႔်ပူးေပါင္းၿပီး ေတာင္း ရမ္း စားေသာက္သူမ်ားပေပ်ာက္ ေရးစီမံကိန္းကိုအေကာင္အထည္  ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 
အေဖ့သား(ပဲခူး)
The Hot News
ပဲခူးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူစည္းကား ရာေနရာႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၀င္ ထြက္ သြား လာေလ့ရွိေသာေနရာ မ်ား၌ေတာင္းရမ္းစားေသာက္သူ မ်ား ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္မွစတင္၍ ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဖမ္းဆီးအေရး ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

ပုဂၢလိကေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ၾကီးေျပာၾကားခ်က္

Photo: ပုဂၢလိကေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပန္ၾကားေရးဒု၀န္ၾကီးေျပာၾကားခ်က္
Monday, January 07, 2013


ပုဂၢလိကေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးေတာ့မယ့္ အေျခအေနနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကတဲ့အထဲမွာ ဒီကေန႕ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ သံုးေစာင္ဟာ တစ္ေစာင္ကို ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္းနဲ႕ ေရာင္းခ်ေနတာဟာ ျပည္သူ႕ေငြေတြကို အရံႈးခံျပီးထုတ္ေနေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအေနနဲ႕ ျပိဳင္ဆိုင္ဖို႕ခက္ခဲေၾကာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားဟာ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္က စျပီး ႏုိင္ငံေတာ္က ၀န္ထမ္းလစာ၊အျငိမ္းစား လစာမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ထုတ္ေပးျပီး စက္သံုးဆီနဲ႕ ကုန္ၾကမ္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ရဲ့ ၂၂ % သာထုတ္ေပးကာ က်န္ေငြမ်ားကို မိမိ၀င္ေငြထဲကလွည့္ပတ္သံုးစြဲျပီး စနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးခဲ့ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားေငြနဲ႕ပတ္သက္ရင္ အရင္တံုး က ေျခာက္က်ပ္ခြဲႏႈန္းနဲ႕ တြက္ခ်က္သံုးေပမယ့္ အခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ကစျပီး ေပါက္ေစ်းအတုိင္းေပးေခ်ရပါတယ္။ ရတဲ့၀င္ေငြ အားလံုးကိုေတာ့ အရင္စနစ္အတုိင္းႏုိင္ငံေတာ္ကိုေပးသြင္းခဲ့ရပါတယ္။ 

၂၀၁၂ ဧျပီလကစျပီး ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလအထိ လစာမ်ားနဲ႕ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ စက္သံုးဆီမ်ားအတြက္ သံုးစြဲခဲ့တဲ့ေငြမ်ား နဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုျပန္လည္ေပးသြင္းျပီးတဲ့အထိ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကိုေပးသြင္းေငြက ပိုမ်ားေနတဲ့အတြက္ မရႈံးပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္ျမတ္မယ္ဆိုတာကေတာ့ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္မွပဲ သိရမွာျဖစ္ပါတယ္္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ားအရံႈးနဲ႕လည္ပတ္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ 

သတင္းစာတစ္ေစာင္ရံႈးတယ္၊ ျမတ္တယ္ဆိုတာ သတင္းစာတစ္ေစာင္ေရာင္းေစ်းနဲ႕ၾကည့္လိုု႕မရပါဘူး။ ေၾကာ္ျငာနဲ႕ အျခား ၀င္ေငြမ်ားပါထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီကေန႕ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားဟာ ဒီသေဘာကို သိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ေရာင္းေစ်းကုိပဲ ေျပာျပီး အရံႈးခံထုတ္တယ္လို႕ စြတ္စြဲေနတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ လည္းနားမလည္ႏုိင္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ေၾကာ္ျငာေငြအေပၚမူတည္ျပီး အခမဲ့ေပးေနတဲ့ သတင္းစာမ်ားေတာင္ရိွေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုးအသိပါ။ အခုႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ေစ်းတက္မေရာင္းတာလဲဆိုတာကရွင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေနနဲ႕ ျပည္သူေတြလက္ထဲကုိ သတင္းစာေတြပိုျပီးေရာက္ေစခ်င္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရာင္စံုေျပာင္းတဲ့ အခိ်န္ မွာ သတင္းစာေစ်းမတက္ပါဘူးလို႕ ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ေျပာေနၾကတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ျဖန္႕ခ်ိေရးမွာ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားအေနနဲ႕ ႏုိင္ငံပိုင္ပို႕ေဆာင္ေရးေတြမွာ အခမဲ့ ပို႕ေဆာင္လို႕ရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ မီးရထား၊ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းက ပို႕ေဆာင္သမွ်အားလံုး သတ္ မွတ္ေငြေၾကးအတုိင္းေပးေခ်ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေနရာကမွ အခမဲ့ပို႕ မေပးပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာဆိုရင္ ပုဂၢလိက ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကေန တဆင့္ ပို႕ေဆာင္ေပးရတာလည္း ရိွပါတယ္။အဲဒီလုိေနရာမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ပို႕ေဆာင္စရိတ္က ပိုကုန္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ျပည္သူ ေတြလက္ထဲကို သတင္းစာေရာက္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ ေရာက္ေအာင္ပို႕ပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ အျမတ္ဆိုတာက အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ဥိးတည္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကး အျမတ္ အစြန္းအမ်ားၾကီး ရေအာင္မၾကိဳးစားပါဘူး။ ျပည္သူေတြလိုအပ္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ေရာက္ရိွေရးကို ပဲ အဓိကအျမတ္အျဖစ္ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကလည္း အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာရဲ့ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏုိင္ငံမွာ Public Service Media အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာရဲ့ သေဘာ သဘာ၀ကစိမ္းေနေသးတဲ့အတြက္ အခုလို အထင္မွားမႈေတြရိွေနတယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။
Ye Htut ပုဂၢလိကေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ေပးေတာ့မယ့္ အေျခ အေနနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကတဲ့အထဲမွာ ဒီကေန႕ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာ သံုးေစာင္ဟာ တစ္ေစာင္ ကို ငါးဆယ္က်ပ္ႏႈန္းနဲ႕ ေရာင္းခ်ေနတာဟာ ျပည္သူ ငြေတြကို အရံႈး ခံျပီးထုတ္ေနေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဂၢလိက သတင္း စာမ်ား အေန နဲ႕ ျပိဳင္ဆိုင္ဖို႕ခက္ခဲေၾကာင္းဆိုတဲ့ အခ်က္ပါ၀င္ပါတယ္။

Apple မွ ေဒၚလာ ၂၅၀ ေအာက္ iPhone mini ထုတ္မည္ဟု သတင္းထြက္ရွိ


Apple မွ ေဒၚလာ ၂၅၀ ေအာက္ iPhone mini ထုတ္မည္ဟု 
သတင္းထြက္ရွိ
Monday, January 07, 2013 

iPad mini ထြက္ရွိျပီးသကာလ Apple ကုမၸဏီသည္ iPhone ႏွင့္ပံုစံတူ အေသးစား iPhone mini ကို ၂၀၁၃ ေႏြရာသီတြင္ ထြက္ရွိမည္ဟု သတင္းထြက္ရွိလာပါသည္။ iPad mini ကဲ့သို႔ပင္ ပို ေသးသြယ္၍
ေစ်းသက္သာေသာ Version အျဖစ္ထြက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကပါသည္။ 

Samsung ႏွင့္ အျပိဳင္ထုတ္လုပ္ေနသည္႔ Apple သည္ Smart Phone Market ၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္ဟုလည္း ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကယ္ထြက္ရွိမည္ဆိုပါက၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ Apple ၏ iPhone mini ႏွင့္ Samsung ၏ Galaxy SIV တို႔ မည္သို႔ ျပိဳင္ဆိုင္ၾကမည္ကို ရင္ခုန္ဖြယ္ ေစာင့္ၾကည္႔ရမည္႔ ႏွစ္တစ္ႏွစ္
လည္း ျဖစ္ေပသည္။

Source:Techspot
Info Tech For Myanmar (IT4M)iPad mini ထြက္ရွိျပီးသကာလ Apple ကုမၸဏီသည္ iPhone ႏွင့္ပံုစံတူ အေသးစား iPhone mini ကို ၂၀၁၃ ေႏြရာသီတြင္ ထြက္ရွိမည္ဟု သတင္းထြက္ရွိ  လာပါသည္။       iPad mini ကဲ့သို႔ပင္ ပို ေသးသြယ္၍
ေစ်းသက္သာေသာ Version အျဖစ္ထြက္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းေနၾကပါ သည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေလယာဥ္တစီး ေရာက္လာ

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေလယာဥ္တစီး ေရာက္လာ

7.1.2013

ျမန္မာႏိုင္ငံကုိအခုတေလာဆက္တုိက္ဆုိသလုိဘဲ ေလယာဥ္ေတြ ေရာက္လာေနပါတယ္။ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလုိင္းေတြအတြက္ ေရာက္လာသလုိ
 ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလုိင္းအတြက္လည္း ေရာက္လာေနပါတယ္။

အခုေနာက္ဆံုးေရာက္လာတာကေတာ့ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းမွာ အသံုးျပဳဖုိ႔ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ GE Capital Aviation Services (GECAS) က ငွားရမ္းထား
တဲ့ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံလုပ္ Embraer 190-AF ေလယာဥ္ XY-AGP ဒုတိယအစင္း
အေနနဲ႔ ယမန္ေန႔က ထပ္ေရာက္လာတယ္လို႔ ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာမွာ
 ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။ 

တေလာက အဲပုဂံေလယာဥ္ပ်က္က်ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြ
အေပၚယံုၾကည္မႈ တစံု တရာ ေလ်ာ့ပါးသြားေပမယ့္ ႀကီးမားတဲ့ ထိခိုက္မႈမ
ရွိႏုိင္ဘူးလို႔ သံုးသပ္ေနသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြားနဲ႔ ျပည္တြင္း ခရီးသြားေတြအတြက္ လုိအပ္ေနတဲ့
အရာေတြထဲမွာ ေဟာ္တယ္ အခန္းေတြအျပင္ ေလယာဥ္ေတြလည္း ပါ၀င္
တာေၾကာင့္ အခုလုိမွာယူငွားရမ္းတင္သြင္းေနတာျဖစ္တယ္လို႔သံုးသပ္သူေတြ
က ဆုိပါတယ္။ 
hot news
ဒုတိယ တစင္း ထပ္ေရာက္လာတဲ့ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံလုပ္ ေလယာဥ္၊ ဓာတ္ပံု-
 ျမန္မာ့အလင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံကုိအခုတေလာဆက္တုိက ္ဆုိသလုိဘဲ ေလ ယာဥ္ေတြ ေရာက္ လာေနပါတယ္။ ပုဂၢလိ က ေလေၾကာင္း လုိင္းေတြ အတြက္ ေရာက္လာသလုိျမန္မာ့ေလေၾကာင္း လုိင္းအတြက္ လည္း ေရာက္ လာေနပါတယ္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ပါက ပိုက္ဆံရ

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းတက္ပါက ပိုက္ဆံရ

ဥေရာပတိုက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္ရင္ တကယ္ ပိုက္ဆံ ရပါတယ္။ 

အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားအားလံုးကို ပိုက္ဆံ ေပးပါတယ္။ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္ျပီးတဲ့အထိ၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ယူတဲ့အထိ ဘာေက်ာင္းလခမွ ေပးစရာ မလိုပါဘူး။ မလိုတ့ဲ အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတာင္ ေပးပါေသးတယ္။ 

မူလတန္းမ်ား၊ Secondary, အလယ္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ မိဘရဲ ႔ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ၾကည့္ျပီး ေက်ာင္းလခ အကန္႔အသတ္ မရွိ ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းလခေတာင္ မဟုတ္ ပါဘူး။ ေနစရိတ္စားစရိတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ၂၀ ႏွစ္ ဝန္းက်င္ ေကာလိပ္တန္း၊ တကၠသိုလ္တန္း ဝင္ဖို႔ ေျဖဆုိေနတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားကိုေတာ့ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆၀ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲတယ္ဆုိတာကို သက္ေသ အေထာက္အထားနဲ႔ ျပႏိုင္ရင္ တစ္မိသားစုလံုး စားေသာက္ဖို႔ေတာင္ ေထာက္ပံ့ ပါတယ္။ 

ေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္၊ အကဲဒမစ္၊ ဒီဂရီ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးက ပိုမ်ားပါတယ္။ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆၀ နဲ႔မေလာက္တဲ့အတြက္ အေျခအေနကို ၾကည့္ျပီး ယင္းအထက္ ေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေျခာက္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားေပး ပါတယ္။ ေျခာက္ႏွစ္စာ ေထာက္ပံ့ေပးျပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒီဂရီ ေမဂ်ာ ေနာက္တစ္ခုကို စိတ္ကူးေပါက္လို႔ တစ္ႏွစ္အရွံုးခံျပီး ေျပာင္း ရင္ေတာင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးက ေပးျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မသန္မစြမ္း ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ဘယ္ အသက္အရြယ္မေရြးကိုမဆုိ အပုိေပးပါတယ္။ သာမန္ရေနတဲ့ ေထာက္ ပံ့ေၾကး အျပင္ တစ္လကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၆၄ ေဒၚလာ အပိုထပ္ရပါေသးတယ္။ 

တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ရျပီး မာစတာ တက္မယ့္ သူမ်ား က်ေတာ့ ေကာလိပ္အဆင့္ (Tertiary education) မွာ မပါေတာ့တဲ့အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ မရေတာ့ ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဒီထက္ပိုေကာင္းတာ ရပါတယ္။ တကၠသိုလ္ရဲ ႔ သုေသတနဌာနေတြမွာ အလုပ္ရျပီး သူတို႔ရဲ ႔ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ (၁ေသာင္း ၈ ေထာင္) ဝန္းက်င္မွာ ရွိပါတယ္။ Ph.D တက္ေနတုန္း အခက္အခဲမ်ားကို ေသခ်ာ ေထာက္ျပ တင္ျပႏိုင္ရင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြလည္း ဆက္ရအံုးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အထက္ပါ ေငြေတြကို ဒိန္းမတ္အစိုးရက အလကားေပးလိုက္တယ္လို႔ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ တစ္ေန႔ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္တဲ့အခါ ျပန္ဆပ္ရမယ့္ ဆုိတဲ့ ေခ်းေငြ သေဘာနဲ႔ ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေက်ာင္းျပီးျပီး ၁၅ ႏွစ္ၾကာေတာင္ ယင္းေခ်ေငြ ျပန္မေပးလည္း ဘာမွ ဥပေဒနဲ႔ ညွိစြန္းမုွ မရွိဘူးလို႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံဟာ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလံုး အခမဲ့ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ပိုက္ဆံေတာင္ ရပါေသးတယ္။ ႏုိင္ငံကေသး၊ လူဦးေရးကလည္း နည္း၊ ဝင္ေငြမ်ားတဲ့ တိုင္းျပည္လည္း ျဖစ္ေတာ့ ပညာေရး စနစ္ကို အေကာင္းဆံုး ဖန္တီးပါတယ္။ က်ဴရွင္လည္း မရွိပါဘူး။ ယေန႔အထိ ပညာေရး စနစ္ တစ္ခုလံုး အခမဲ့ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားေတြကိုေတာင္ ပိုက္ဆံ ေပးတဲ့အတြက္ ကမၻာမွာ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ ပညာေရး ဦးစားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ အသတ္မွတ္ ခံထားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: wiki
International news for myanmar
ဥေရာပတိုက္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္ရင္ တကယ္ ပိုက္ဆံ ရပါတယ္။ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားအားလံုးကို ပိုက္ဆံ ေပးပါတယ္။ မူလတန္းကေန တကၠသိုလ္ျပီးတဲ့ အထိ၊ ပါရဂူဘြဲ႔ ယူတဲ့အထိ ဘာေက်ာင္းလခမွ ေပးစရာ မလိုပါဘူး။ မလိုတ့ဲ အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြေတာင္ ေပးပါေသးတယ္။

ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႕ စိန္ေခၚ ပြဲႀကီးတြင္ ျမန္မာ လက္ေဝွ႔ သမားက ဂ်ာမန္ႏွင့္ အီရန္ လက္ေဝွ႔ သမား မ်ားအား အႏိုင္ယူ ထိုးသတ္

ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႕ စိန္ေခၚ ပြဲႀကီးတြင္ ျမန္မာ လက္ေဝွ႔ သမားက ဂ်ာမန္ႏွင့္ အီရန္ လက္ေဝွ႔ သမား မ်ားအား အႏိုင္ယူ ထိုးသတ္

ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ ၿပိဳင္ပြဲ(၂ဝ၁၃) တတိယေန႔ ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ (တနဂၤေႏြ ေန႔) မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰ အားကစားကြင္း အမ်ဳိးသား အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ႐ံု (၁)၌ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ဒဂံု အေဖ်ာ္ ယမကာ ကုမၸဏီ လီမိတက္က အဓိက ပံ့ပိုး ကူညီကာ ျမန္မာ မီဒီယာ ဂ႐ု(ပ္)မွ စီစဥ္၍ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရာ

ေလးခ်ီစိန္ ေခၚပြဲ မ်ားတြင္ ေအာင္သူရိန္ (Top One)က ပထမအခ်ီ ၂မိနစ္ ၄၄ စကၠန္႔၌ ရဲရင့္ထြန္း (မုဒံုသား) အား အလဲ ထုိးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ဇြဲေမာင္ေမာင္ (အျဖဴေရာင္ ေသြးသစ္) ႏွင့္သက္ကို (ဝါဆို) တို႔မွာ ေလးခ်ီ ျပည့္သည္ အထိ အႏိုင္ အ႐ႈံး မေပၚ ေသာေၾကာင့္ ပူးတြဲ သေရျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ စလူကာ (ဝါဆို)ႏွင့္ ရွမ္းေသြးေလး (Top One) တို႔မွာ ေလးခ်ီ ျပည့္သည္ အထိ အႏိုင္ အ႐ႈံး မေပၚ ေသာေၾကာင့္ ပူးတြဲ သေရျဖင့္ လည္းေကာင္း ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

တတိယတန္း ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ (ဖိုင္နယ္) ပြဲစဥ္တြင္ ရဲျမင့္ေအာင္ (အျဖဴေရာင္ ေသြးသစ္)ႏွင့္ ျမႇားထက္ ေအာင္ (ျမထက္ေက်ာ္)တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ရာ ရဲျမင့္ေအာင္ (အျဖဴေရာင္ ေသြးသစ္)က တတိယ အခ်ီ ၂ မိနစ္ ၅၇ စကၠန္႔တြင္ အလဲထိုး အႏိုင္ ရရွိခဲ့ၿပီး တတိယတန္း ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ ဆုဖလားကို ရရွိခဲ့သည္။

ဒုတိယတန္း ဒဂုံ ေရႊေအာင္လံ (ဖုိင္နယ္) ပြဲ အျဖစ္ တူးတူး (နဂါးမာန္)ႏွင့္ ဖုိးသားႀကီး (မႏၲေလး) တုိ႔ ငါးခ်ီ ျပည့္သည္ အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ ခဲ့ၾကၿပီး တူးတူး (နဂါးမာန္)က အမွတ္ ျပည့္ျဖင့္ အႏုိင္ ရရွိ ခဲ့သည္။

အထူး ဒဂုံ ေရႊေအာင္လံ လုပြဲ အျဖစ္ ထြန္းထြန္းမင္း (ျမန္မာ)ႏွင့္ ဖူးခက္ေမြ ထုိင္း ခ်န္ပီယံ ဖဲလစ္စ္ (ဂ်ာမန္) တုိ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ရာ ထြန္းထြန္းမင္း (ျမန္မာ)၏ ထုိးခ်က္မ်ား၊ ေခါင္းတုိက္ ခ်က္ မ်ား၊ ေျခကန္ ခ်က္မ်ား၊ ဒူးတုိက္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ဖဲလစ္စ္ (ဂ်ာမန္)အား ဒုတိယ အခ်ီ ၁ မိနစ္ ၄၄ စကၠန္႔တြင္ အလဲထုိး အႏုိင္ယူ၍ အထူး ဒဂုံ ေရႊေအာင္လံ ပထမဆုကုိ ရရွိခဲ့သည္။ အထူး ဒဂုံ ေရႊေအာင္လံ လုပြဲ ဒုတိယ ပြဲစဥ္ အျဖစ္ ထြန္းထြန္း (ျမန္မာ) ႏွင့္ အီရန္ႏွင့္ အာရွ ေမြထုိင္း ခ်န္ပီယံ အက္ရွ္ခန္ အင္တီခါဘီ (အီရန္)တုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ရာ ပထမ အခ်ီ စစခ်င္း ၅၂ စကၠန္႔တြင္ ထြန္းထြန္း (ျမန္မာ)၏ ေျခကန္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ အက္ရွ္ခန္ အင္တီခါဘီ (အီရန္)ကုိ အႏုိင္ရရွိၿပီး အထူး ဒဂုံေရႊ ေအာင္လံ ပထမဆုကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

ပထမတန္း ဒဂုံ ေရႊေအာင္လံ (ဖုိင္နယ္) ပြဲအျဖစ္ ေတြ႕မေရွာင္ (နဂါးမာန္) ႏွင့္ ဖုိးေက (မႏၲေလး)တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထုိးသတ္ ၾကရာ ေတြ႕မေရွာင္၏ ထုိးခ်က္၊ ကန္ခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ပထမ အခ်ီ ၂ မိနစ္ ၂ဝ စကၠန္႔ တြင္ပင္ ဖုိးေကအား အလဲထုိးႏုိင္ ခဲ့ၿပီး ပထမတန္း ဒဂုံ ေရႊေအာင္လံ ပထမ ဆုဖလားကုိ ရရွိ ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/headline/item/3730-2013-01-07-09-03-36
ဒဂံု ေရႊေအာင္လံ ျမန္မာ့ ႐ိုးရာလက္ေဝွ႔ ၿပိဳင္ပြဲ(၂ဝ၁၃) တတိယေန႔ ဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္ မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆ ရက္ (တနဂၤေႏြ ေန႔) မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သုဝဏၰအားကစားကြင္း အမ်ဳိးသား အားကစားၿပိဳင္ပြဲ႐ံု (၁)၌ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ ႏိုင္ငံ႐ိုးရာ လက္ေဝွ႔အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ဒဂံုအေဖ်ာ္ ယမကာကုမၸဏီ

မိုဘုိင္းတယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား ေလးရက္ၾကာ မိနစ္အနည္းငယ္စီ ျပတ္ေတာက္မည္

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ မုိဘိုင္းဖုန္း တိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ား ဆက္သြယ္မႈ မိနစ္အနည္းငယ္စီ ျပတ္ေတာက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရ သည္။

နီေပါစစ္အရာရွိကုိ စစ္ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ ျဗိတိန္မွာ ဖမ္းဆီး

နီေပါစစ္အရာရွိကုိ စစ္ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ ျဗိတိန္မွာ ဖမ္းဆီး
*******************************
နီေပါဗုိလ္မွဴးၾကီး တဦး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံကုိ အပန္းေျဖခရီး လာေရာက္စဥ္
ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းက ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းခဲ့မႈနဲ႔ ျဗိတိန္ရဲက ဖမ္းဆီး အေရးယူထားပါတယ္။ 

နီေပါဗုိလ္မွဴးၾကီး ကူမာ လာမာ ဟာ လက္ရွိမွာ ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္းက ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မွာ တာ၀န္ယူေနျပီး ျဗိတိန္ကုိ ေခတၱ အလည္လာေရာက္စဥ္မွာ တရားစြဲဆုိခံရတာပါ။ ဒီကိစၥအတြက္ နီေပါႏုိင္ငံ က အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္လုိက္ျပီး သူ႔ကို ခ်က္ျခင္းျပန္လႊတ္ေပးဖို႔
ေတာင္းဆုိလုိက္ပါတယ္။

နီေပါဗုိလ္မွဴးၾကီး ကူမာ လာမာ ဟာ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧျပီနဲ႔ ေအာက္တုိဘာလ အတြင္း ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ ၂ ၾကိမ္မွာ ပါ၀င္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စြဲခ်က္နဲ႔ စေနေန႔က တရားရုံးမွာ စတင္ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။

ကုလသမဂၢက ျပဌာန္းထားတဲ့ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ သေဘာတူလုိက္နာဖုိ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ျဗိတိန္ရဲ႕ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္မႈက်င့္ထုံးဥပေဒအရ ကမာၻဘယ္အရပ္မွာ က်ဴးလြန္တဲ့ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိမဆုိ ျဗိတိသွ်ေျမေပၚမွာ ဖမ္းဆီးအေရးယူခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျဗိတိန္ကုိ ေခတၱလာေရာက္တဲ့ နီေပါစစ္အရာရွိကုိ စစ္ရာဇ၀တ္မႈနဲ႔ တရားစြဲဆုိႏုိင္တာပါ။ 

၉၀ ႏွစ္ပုိင္းကစျပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ၁၀ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း လူေပါင္း တေသာင္း၃ ေထာင္ေက်ာ္ တုိက္ပြဲေတြအတြင္း ေသဆုံးခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အစုိးရနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့တဲ့ လက္နက္ကုိင္ သူပုန္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္လွဳပ္ရွားခဲ့ျပီး ၂ ႏွစ္အၾကာ
မွာျပဳလုပ္တဲ့ ေ၇ြးေကာက္ပြဲကေန လႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ရခဲ့ၾကပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရတုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္ ရပ္တန္႔ေနကတည္းက စျပီး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ အတြက္ တာ၀န္ခံမႈမရွိဘူးလုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔က သတိေပးထားပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အစုိးရစစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ အစုိးရက တစုံတရာ အေရးယူဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ေႏွာင့္ေႏွးေနခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ M

Source: BBC, Star, CNN; Photo: The Sun

(ဓာတ္ပုံ- နီေပါျပည္တြင္းစစ္တြင္းမွ မွတ္တမ္းပုံ)t shared Burma-Newselite's photo.
နီေပါဗုိလ္မွဴးၾကီး တဦး ျဗိတိန္ႏုိင္ငံကုိ အပန္းေျဖခရီး လာေရာက္ စဥ္ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းက ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ခဲ့မႈနဲ႔ ျဗိတိန္ရဲက ဖမ္းဆီး အေရးယူထားပါတယ္။ နီေပါဗုိလ္မွဴးၾကီး ကူမာလာမာဟာ လက္ရွိမွာ ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္းက ကုလသမဂၢျငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္မွာ တာ၀န္ ယူေနျပီး ျဗိတိန္ကုိ ေခတၱ အလည္လာေရာက္စဥ္မွာ တရားစြဲဆုိခံရ

ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ အီရန္က အကူအညီ တန္(၃၀) ပို႔လိုက္ၿပီ


ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ အီရန္က အကူအညီ တန္(၃၀) ပို႔လိုက္ၿပီ 
(Coral arakan အတြက္ ေသာင္းၾကြယ္ ေရးသားသည္။)

အီရန္ႏုိင္ငံ လျခမ္းနီအသင္း က တန္ ၃၀ ရွိအစားအေသာက္၊ ေစာင္ ႏွင့္ အျခား အေျခခံ လုိအပ္ေသာအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားသက္သက္ အတြက္ ရည္စူးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ မေန႔က ဇြန္န၀ါရီ ငါးရက္ေန႔က ေပးပုိ႔လုိက္ၿပီျဖစ္သည္ ဟု Press TV သတင္းဌာန က ေဖာ္ျပသည္။

IRCS (ေခၚ) အီရန္ လျခမ္းနီအသင္း အႀကီးအကဲ မာမြတ္မိုဇဖာ (Mahmoud Mozaffar) ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္သို႔လိုက္လာ၍ အေထာက္အပံမ်ားကို ေ၀ငွျခင္း အလုပ္ကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ လိုက္လာမည္ ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေဆး၀ါးပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပါ ကြင္းဆင္း ဆန္းစစ္သြားမည္ ဟု မာမြတ္မိုဇဖာ က ေျပာၾကားသည္။

BY ရဲရင့္(ကေနဒါ)

အီရန္ႏုိင္ငံ လျခမ္းနီအသင္း က တန္ ၃၀ ရွိအစား အေသာက္ ၊ ေစာင္ ႏွင့္ အျခား အေျခခံလုိအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ားကုိ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤါလီမူဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားသက္သက္ အတြက္ ရည္စူးကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ မေန႔က ဇြန္န၀ါရီ ငါးရက္ေန႔က ေပးပုိ႔လုိက္ၿပီျဖစ္သည္ ဟု Press TV သတင္းဌာန က ေဖာ္ျပသည္

KIA အဖဲြ႕သည္ အစိုးရကို ပုန္ကန္ေနေသာသူပုန္အဖဲြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္ ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံေျပာ ၾကားျခင္း

KIA အဖဲြ႕သည္ အစိုးရကို ပုန္ကန္ေနေသာသူပုန္အဖဲြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း KIA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံေျပာၾကားျခင္း
 ယခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ အစိုးရတပ္ေတြက KIO/ KIA အဖဲြ႕အေပၚ  ေလေၾကာင္းမွ  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္  ေခ်မႈန္းတဲ့ သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားနဲ႔ သက္ျပင္း တခ်ခ်လုပ္ၿပီး ဘုရားသခင္က တိုက္ခိုင္းလို႔ က်ဴးေက်ာ္သူ ဗမာတပ္ကို တိုက္ခိုက္ေနရပါတယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕ Interview ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ နားေထာင္လိုက္ရပါတယ္။
 ဘာျဖစ္လို႔ အံၾသရသလဲဆိုေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕ Interview ေျဖဆိုခ်က္ေတြအရ  KIA အဖဲြ႕ ဟာ အစိုးရကို ပုန္ကန္ေနတဲ့ သူပုန္အဖဲြ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရက KIA ကို မေထာက္ခံေပမဲ့ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရနဲ႔ ေရႊလီမွာရိွတဲ့ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသမားမ်ားက KIA ကို ေထာက္ခံေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ား အကူအညီနဲ႔ လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္သုံးစဲြၿပီး တိုက္ပဲြႀကီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္တဲ့ စစ္ေသြး ၾကကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ား စုစည္းမႈရိွေနေၾကာင္း၊ ကခ်င္အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီၫြတ္မႈရိွလာပါတယ္လို႔ေျပာၿပီး လခ်ိတ္လူမ်ိဳး အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ NDAK အဖဲြ႕က ဘိန္းစိုက္ေနေၾကာင္း ၊ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက ကခ်င္ေတြကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခိုင္း၊ စိုက္ခိုင္း၊ သုံးစဲြခိုင္းတယ္ဆိုတဲ့ ယုတၱိမရိွတဲ့စြပ္စဲြခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြ ကိုနိမ့္ခ်ၿပီး ကခ်င္ေတြဟာ ဘိုးဘြား အစဥ္အဆက္မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစဲြတတ္တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာ မေၾကာက္မလန္႔နဲ႔ ခပ္တည္တည္ Internet မွတစ္ဆင့္ သက္ေသခံခ်က္ ဆိုၿပီး ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

    အထူးသျဖင့္ Interview ေမးျမန္းသူရဲ႕ ပညာသားပါတဲ့ အတို႔ အေထာင္ေ မးခြန္းေတြအေပၚ လူမ်ိဳးေရး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ သနားညႇာတာမႈ၊  ေမတၱာသက္၀င္မႈမျဖစ္ေစဘဲ တယူသန္၊ ေခါင္းမာသူမ်ားရဲ႕ လက္နက္အားကိုး ၊ အေၾကာက္ တရားနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခံထားရတဲ့ ပညာမတတ္၊ ဆင္းရဲႏုံခ်ာတဲ့ ဘ၀ေပးမေကာင္းသူလူ႔အသိုင္းအ၀န္း အျဖစ္သာ ျမင္ေစပါတယ္။ 
 အဆိုးဆုံးကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုက်၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခိုင္းေစခ်က္ေၾကာင့္ စစ္တိုက္ေနရ ပါတယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ ဒီေန႔ကမၻာက လက္မခံတဲ့ အစၥလာမစ္အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖ်က္သမား မ်ားရဲ႕ အယူအဆနဲ႔ထပ္တူ ျဖစ္ေနတာကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျမင္ေတြ႔ေနရၿပီး ဒီလုိလူမ်ိဳးေတြ KIA အဖဲြ႔တြင္း ရွိေနျခင္းဟာ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အလြန္ အႏ ၱရာယ္ႀကီးပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕အမိန္႔အရ ဒီေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ စစ္ပဲြမ်ားနဲ႔ မဆိုင္တဲ့ တံတားေတြကို မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးတာ၊ အျပစ္မဲ့တဲ့ ကခ်င္လူငယ္ေတြ ကိုယ့္မိုင္းကိုယ္ကဲြၿပီး ေသေၾကပ်က္စီး ရတာ၊ အဖိုးအဖြား ကေလးငယ္ေတြ ဒုကၡသည္စခန္းကို ေရာက္ရိွရတာ၊ ေအးခ်မ္းစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ ျပည္သူလူထုကို အခြန္ဆိုၿပီး မတရားသျဖင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံတာေတြကို ဘုရားသခင္ခိုင္းလို႔ လုပ္ရပါတယ္ဆိုတာကေတာ့ ႐ူးေၾကာင္ေၾကာင္ ေသြး႐ူးေသြးတန္းစကား ျဖစ္ပါတယ္။ သူပုန္အဖဲြ႕ရဲ႕ အဖ်က္လုပ္ရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အပါအ၀င္ ယဥ္ေက်းတဲ့လူ႔အသိုင္းအ၀န္းက လက္ခံမယ္မထင္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ အမည္ နာမေတာ္နဲ႔ သမၼာက်မ္းစာေတြကို အစြန္းေရာက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားတဲ့ တစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ ဘုရား၀တ္ျပဳတဲ့ စာတန္ဂမ္ေရွာင္ကို ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္က် တပည့္မ်ားကလက္စြမ္းျပ လိုက္ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ကို ဘုရားသခင္ ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ.....
 ယခုတေလာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ အစိုးရ တပ္ေတြ က KIO/ KIA အဖဲြ႕အေပၚ ေလေၾကာင္းမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခိုက္ေခ် မႈန္းတဲ့ သတင္းမ်ားႏွင့္အတူ ဂေယာင္ေခ်ာက္ခ်ားနဲ႔ သက္ျပင္း တခ်ခ်လုပ္ၿပီး ဘုရားသခင္က တိုက္ခိုင္းလို႔ က်ဴးေက်ာ္သူ ဗမာတပ္ကို တိုက္ခိုက္ေန ရပါတယ္ ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ရဲ႕ Interview ကို အံ့ၾသဖြယ္ရာ နားေထာင္လိုက္ရပါတယ္။

ေျမထဲ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နက္ အတြင္း ႐ုရွား ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည္

ေျမထဲ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နက္ အတြင္း ႐ုရွား ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည္

႐ုရွား ႏုိင္ငံသည္ ေျမထဲ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နက္ တုိ႔တြင္ ဇန္နဝါရီလ ေႏွာင္းပိုင္း၌ အႀကီးမားဆုံး ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ တစ္ရပ္ကုိ စတင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ပင္လယ္နက္ႏွင့္ ပစိဖိတ္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ စစ္သေဘၤာမ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္ ၿပီး ယင္းစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား အနက္ အႀကီးမားဆုံး စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈသည္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေဆာင္ရြက္မႈကို တုိးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံဝန္းက်င္ ေရပိုင္နက္တြင္ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း သည္ ယင္းႏုိင္ငံ အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ မ်ားကုိ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းရန္ အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အေမရိကန္ ျပည္ ေထာင္စု၏ စြပ္စြဲ ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားကုိ ႐ုရွား ႏုိင္ငံက ျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး စစ္သေဘၤာ မ်ားကုိ ပုံမွန္ ျပဳလုပ္ေနက် စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား အတြက္ အသုံး ျပဳရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/3616-2013-01-05-09-27-51 
႐ုရွား ႏုိင္ငံသည္ ေျမထဲ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္နက္ တုိ႔တြင္ ဇန္နဝါရီ လ ေႏွာင္းပိုင္း၌ အႀကီးမားဆုံး ေရတပ္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတစ္ရပ္ကုိ စတင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈတြင္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊

ဆီးရီးယား FSA အဖြဲ႕ ဓာတု လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ဟုဆုိ

ဆီးရီးယား FSA အဖြဲ႕ ဓာတု လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ဟုဆုိ

လြတ္လပ္ေသာ ဆီးရီးယား တပ္ဖြဲ႕ (FSA)သည္ ဓာတု လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိ ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကား ခဲ့သည္ဟု အင္တာနက္ သတင္းအရ သိရသည္။

တူရကီ ႏုိင္ငံမွ Anatalia သတင္း ေအဂ်င္စီႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္း တစ္ခုတြင္ FSA အဖြဲ႕မွ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ အႀကံေပး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဘာဆမ္ဒါဒါက အထက္ပါ အတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ FSA အဖြဲ႕သည္ ဓာတု လက္နက္ မ်ားကုိ သမၼတ ဘာရွာအယ္လ္ အာဆက္ အစုိးရအား တုိက္ခိုက္ရာတြင္ လိုအပ္ပါက အသုံး ျပဳသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒါဒါက ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဆီးရီးယား လြတ္ေျမာက္ေရး (FSA) အဖြဲဲ႕သည္ အဆိပ္ ျဖစ္ေစေသာ ဓာတု လက္နက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္ ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဆီးရီးယား တပ္ဖြဲ႕ ဝင္ ခုနစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သမၼတ လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္မွဴး တစ္ဦးက ဒီဇင္ဘာ ၂၃ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ပ အစုိးရ မ်ားက ေထာက္ခံထားသည့္ အတုိက္အခံ အဖြဲ႕မ်ားသည္ အစုိးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစုိးရ ေထာက္ခံသူ မ်ားကုိ ဓာတု လက္နက္ မ်ား အသုံးျပဳ၍ တုိက္ခိုက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံတြင္ ၂၁ လၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ဦးေရ ၆ဝဝဝဝ ခန္႔ ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္မွ ေနဗီပီေလးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

http://www.myawady.net.mm/allnews/global/item/3618-2013-01-05-09-33-41 လြတ္လပ္ေသာ ဆီးရီးယား တပ္ဖြဲ႕ (FSA)သည္ ဓာတု လက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိ ေၾကာင္း အဆုိပါ အဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု အင္တာနက္သတင္းအရ သိရသည္။
တူရကီ ႏုိင္ငံမွ Anatalia သတင္းေအဂ်င္စီႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းခန္း တစ္ခုတြင္ FSA အဖြဲ႕ မွ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဘာဆမ္ဒါဒါက အထက္ပါ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညီလာခံေခၚဖုိ႔ ဆီးရီးယားသမၼတ ေၾကညာ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ညီလာခံေခၚဖုိ႔ ဆီးရီးယားသမၼတ ေၾကညာ 
( ဗြီအိုေအ သတင္းဌာနမွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္ )


ဆီးရီးယား သမၼတ ဘက္ရွာအယ္လ္အာဆတ္ (Bashar al-Assad) က တနဂၤေႏြေန႔မွာ ရွားရွားပါးပါး လူထုကို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သလို အတိုက္အခံ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ ႐ႈတ္ခ် ျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္။
 
ဒါဟာ ဇြန္လေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္ ခ်မွတ္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ တစိတ္တေဒသျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လို႔ ဒမတ္စကက္ (Damascus) ၿမိဳ႕က ခန္းမမွာ သူ႔ကို သစၥာေစာင့္သိတဲ့ ပရိသတ္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံကို သစၥာေဖာက္သူ ဘယ္သူမွမပါေစရဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
 
ဆီးရီးယား ႏုိင္ငံဟာ သူ႔ရန္သူေတြနဲ႔ စစ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူပုန္ေတြကို အယ္လ္ခိုင္းဒါး အၾကမ္းဖက္သမားေတြ အျဖစ္ သူေျပာေနက် အတိုင္း မစၥတာ အာဆတ္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲေအာင္ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ပေရာက္ ဆီးရီးယား အတိုက္အခံေတြကိုလည္း အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ေတြလို႔ ေျပာပါတယ္။
 
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနေျပာခြင့္ရ ဗစ္တိုးရီးယားႏ်ဴလန္ (Victoria Nuland) ကေတာ့ မစၥတာအာဆတ္ရဲ႕ ျပန္လည္ေသြးစည္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဟာ အမွန္နဲ႔ ကင္းကြာေနၿပီး အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ ေနာက္တခ်ီ က်ိဳးစားေနတာလို႔ ေျပာလိုက္သလို ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလည္း ဆီးရီးယားသမၼတဟာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အႏွစ္မပါတဲ့ ကတိေတြေပးေနၿပီး ဒါကိုဘယ္သူကမွ ယံုမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တူရကီႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလည္း ဆီးရီးယား သမၼတမွာ အနာဂါတ္အတြက္ အစီအစဥ္မရွိဘဲ အတိုက္အခံေတြ ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို လက္မခံတဲ့အတြက္ တိုးတက္မႈေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။
 
အတိုက္အခံ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၀င္ေတြ ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပႏုိင္မယ့္ အေျခအေနတခု အျဖစ္ မစၥတာ အာဆတ္ အာဏာစြန္႔ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။

http://burmese.voanews.com/content/syria-01-06-13/1578809.html ဆီးရီးယား သမၼတ ဘက္ရွာအယ္လ္အာဆတ္ (Bashar al-Assad) က တနဂၤေႏြေန႔မွာ ရွားရွားပါးပါး လူထုကို မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး အေျဖရွာၾကဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သလို အတိုက္အခံ တပ္ဖြဲ႔ေတြကို အၾကမ္းဖက္သမားေတြလို႔ ႐ႈတ္ခ် ျပစ္တင္လိုက္ပါတယ္။

ခ်ဲလ္ဆီးသို႔ ေရာက္လာေသာ ဒမ္ဘာဘ

ခ်ဲလ္ဆီး တုိက္စစ္မွဴးသစ္ ဒမ္ဘာဘသည္ ၎အေနျဖင့္ နယူးကာဆယ္မွ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ခ်န္ပီယံ အသင္း သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အလြယ္တကူပင္ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဆီနီေဂါ တိုက္စစ္ မွဴးသည္ ေပါင္ ၇.၅ သန္းျဖင့္ ခ်ဲလ္ဆီးသို႔
ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အသင္းႏွင့္ ၃ ႏွစ္ခြဲ စာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိ ႏိုင္ခဲ့သည္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဒမ္ဘာဘ သည္ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္းတြင္ ေက်ာနံပါတ္ ၂၉ ဂ်ာစီကို

၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ မတ္လအမီ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ် စသည့္ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံမွ Gas Turbine/Engine မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္အား ေစာင့္ေမ်ာ္ေန

၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ မတ္လအမီ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ် စသည့္ ႏိုင္ငံငါးႏိုင္ငံမွ Gas Turbine/Engine မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္ MIC ခြင့္ျပဳခ်က္အား
ေစာင့္ေမ်ာ္ေန
Monday, January 07, 2013 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေႏြရာသီ ကာလမ်ားတြင္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာအား အျမန္ဆံုး ေျဖရႇင္းႏိုင္ရန္ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရႇား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမႇ Gas Turbine မ်ားႏႇင့္ Gas Engine မ်ားအား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕မႇ သတင္းရရႇိပါသည္။

အဆိုပါ ႏိုင္ငံမ်ားမႇ Gas Turbine မ်ားႏွင့္ Gas Engine မ်ားအား
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တင္သြင္းႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈ ေကာ္မရႇင္ႏႇင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရႇိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရေၾကာင္းလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕မႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

''မိုးတြင္းမႇာ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက လံုေလာက္ေပမယ့္ ဒီဇင္ဘာလေလာက္ ဆိုရင္ကိုပဲ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္က သိသာလာပါတယ္။ အခုလည္း
ေႏြကာလအတြင္း ဓာတ္အား လံုေလာက္ဖို႕အတြက္ ေရထိန္း လႊတ္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္ၿပီး ဓာတ္အားကို ခ်ိန္ၿပီးေပးရပါတယ္။
ျပည္ပႏိုင္ငံေတြကေန Gas Turbine ေတြြ Gas Engine ေတြမႇာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ မတ္လအမီ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္'' ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခိုင္က
ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏႇစ္အား အေျခခံတြက္ခ်က္မႈအရ ေႏြကာလအတြင္း လ်ပ္စစ္မီး လိုအပ္ခ်က္မႇာ ႏႇစ္စဥ္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရႇိေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ခိုင္က ဆိုပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ေႏြကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၁၇၉၀ မဂၢါ၀ပ္အား အေျခခံ တြက္ခ်က္မႈအရ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏမႇာ ၂၀၆၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏမႇာ ၂၃၇၀ မဂၢါ၀ပ္၊ ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္ ေႏြရာသီ တြင္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏမႇာ ၂၇၂၅ မဂၢါ၀ပ္ႏႇင့္ ၂၀၁၆ ခုႏႇစ္
ေႏြရာသီတြင္ ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏမႇာ ၃၁၃၀ မဂၢါ၀ပ္အထိ ရႇိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေႏြရာသီ ကာလအတြင္း လက္ရႇိလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၅၀၉ မဂၢါ၀ပ္အား ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္
ေသာက္ေရခပ္-၂၊ ေလႇာ္ကား၊ ရြာမ၊ သာေကတ၊ အလံုစသည့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမႇ ၃၅၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။

က်န္လိုအပ္သည့္ ဓာတ္အား ပမာဏျဖစ္သည့္ ၂၁၉ မဂၢါ၀ပ္အား
ျဖည့္တင္းႏိုင္ရန္ စက္မႈဇုန္မ်ားအား အခ်ိန္ပိုင္း ဓာတ္အားေလ်ာ့ျခင္း၊ အစိုးရပုိင္ စက္႐ံုမ်ား၊ ျမစ္ေရတင္မ်ားအား ဓာတ္အားအသံုးမ်ားသည့္ 
အခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီမႇ ၁၁ နာရီအထိ ဓာတ္အားပိတ္ျခင္း၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမရႇိသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရႇိ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားအား
ေန႕ဘက္တြင္ ဓာတ္အားပိတ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ ၁ မဂၢါ၀ပ္မီး စက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ ဓာတ္အားျဖည့္ တင္းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ မတ္လအမီ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စပိန္ႏိုင္ငံမႇ တင္ပို႕မည့္ 52MW ရွိ Guascor အား ေလႇာ္ကားစက္႐ံု တြင္ ထားရႇိမည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီ ႏႇင့္ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတို႕မႇ တင္ပို႕မည့္ 52MW ရႇိ Caterpillar အား ႐ြာမစက္႐ံု၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇ တင္ပို႕မည့္ 53.6 ရွိ GE အား သာေကတစက္႐ံုႏႇင့္ မေလးရႇားႏိုင္ငံမႇ တင္ပို႕မည့္ 100MW ရွိ GE အား အလံုစက္႐ံုတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေႏြရာသီ ကာလမ်ားတြင္ လ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မလံုေလာက္မႈ ျပႆနာအား အျမန္ဆံုး ေျဖရႇင္းႏိုင္ရန္ စပိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရႇား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမႇ Gas Turbine မ်ားႏႇင့္ Gas Engine မ်ားအား တင္သြင္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕မႇ သတင္းရရႇိပါသည္။

မစၥတာ ဘင္း တစ္ေယာက္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ ထူးခြ်န္ေသာ္လည္း

မစၥတာ ဘင္း တစ္ေယာက္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ ထူးခြ်န္ေသာ္လည္း 

မစၥတာ ဘင္းဆုိရင္ ဟာသမင္းသား၊ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ပဲ သိထား ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘင္း (Rowan Atkinson) ဟာ မာစတာ ဘြဲ ႔ ရရွိထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၇၅ ခုႏွစ္က Electrical Engineering - MSc တန္းကို Oxford, The Queen's College မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ ေကာလိပ္ရဲ ႔ Honorary Fellow အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ ရပါ တယ္။ ပညာေရး ထူးခြ်န္တဲ့ အတြက္ ေအာက္စဖို႔ တကၠသိုလ္မွာေတာင္ နည္းျပ အျဖစ္ အခန္႔အပ္ခံခဲ့ရ ဖူးပါတယ္။ 

သုိ႔ေပမယ့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ႔ သရုပ္ေဆာင္ အႏုပညာ ပိုင္းမွာ လည္း ထူးခြ်န္တဲ့ ဘင္းဟာ ဟာသျပဇာတ္မွ တစ္ခန္းရပ္ဗီဒီယို၊ တစ္ခန္းရပ္ ဗီဒီယိုမွ ရုပ္ရွင္ အစရွိသျဖင့္ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ တက္ျပီး ထူးျခား ေအာင္ျမင္လာခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတတ္ကြ်မ္းထူးခြ်န္ေနေသးတဲ့ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဘဝနဲ႔ေတာင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ ဘဝရပ္တည္မွု မလုပ္ေတာ့ပဲ အႏုပညာ ဘက္မွာ အားစိုက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ယခုဆုိရင္ Rowan Atkinson လို႔ေျပာရင္ေတာင္ လူသိပ္မသိပဲ မစၥတာ ဘင္းလို႔ ေျပာမွ လူသိရေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိေနျခင္းဟာ ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘင္းကိုယ္ တိုင္ ဝန္ခံခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
--
Ref: wiki, DM
ရိုးရာေလး

http://www.yoyarlay.com/entertainment/art/33685-mr-bean-is-an-engineer

--
မစၥတာ ဘင္းဆုိရင္ ဟာသမင္းသား၊ သရုပ္ေဆာင္ တစ္ဦး အေနနဲ႔ပဲ သိထား ၾကပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘင္း (Rowan Atkinson) ဟာ မာစတာ ဘြဲ ႔ ရရွိထားတဲ့ လွ်ပ္စစ္ အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္က Electrical Engineering - MSc တန္းကို Oxford, The Queen's College မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ ေကာလိပ္ရဲ ႔ Honorary Fellow အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့

ဟဲဟိုးေလဆိပ္အနီး ပ်က္က်ခဲ့ေသာ Air Bagan ေလယာဥ္၏ Black Box အား စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇ လက္ခံစစ္ေဆးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးသြားမည္

ဟဲဟိုးေလဆိပ္အနီး ပ်က္က်ခဲ့ေသာ Air Bagan ေလယာဥ္၏ 
Black Box အား စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇ လက္ခံစစ္ေဆးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔စစ္ေဆးသြားမည္
Monday, January 07, 2013 

၂၀၁၂ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဟဲဟိုးေလဆိပ္အနီး ပ်က္က်ခဲ့ေသာ Air Bagan ေလယာဥ္၏ Black Box အား စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇ လက္ခံစစ္ေဆးရန္
ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ စစ္ေဆးသြားမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္ ေန႔က ေျပာၾကားသည္။

''မီးေလာင္ျပင္ထဲကေန ဆဲြထုတ္ထားရေတာ့ ပ်က္စီးမႈ အတိုင္းအတာ မ်ားတဲ့အျပင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ပစၥည္း မျပည့္စံုတာေၾကာင့္ လက္မခံတာပါ။ ဇန္န၀ါရီ တတိယပတ္မႇာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕မႇာ ရႇိတဲ့ Australian Transport Safety Bur-eau (ATSB) ကို ေပးပို႔ၿပီး ဆက္လက္ စစ္ေဆးသြားမႇာပါ'' ဟု ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ဆိုသည္။

Black Box အား စစ္ေဆးရန္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ရာတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ အဖဲြ႕၀င္မ်ားကိုယ္တိုင္ သြားေရာက္
ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း ေကာ္မရႇင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု သိရသည္။

Black Box အား စစ္ေဆးရန္ ကမ္းလႇမ္းခဲ့သည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံႏႇင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမ်ားမႇ ဌာနမ်ားမႇာ အစိုးရဌာနမ်ားသာျဖစ္ၿပီး၊ 
Black Box အား အစိုးရဌာန အခ်င္းခ်င္းသာ ခ်ိတ္ဆက္၍ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရႇိပါသည္။

Black Box (ေလယာဥ္ပ်ံသန္းမႈ မႇတ္တမ္းေသတၲာ) မႇာ ေလယာဥ္
ပ်ံသန္းမႈ အျမင့္၊ ျမန္ႏႈန္း စသည့္ ေလယာဥ္ႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မႇတ္တမ္းတင္ေသာ ကိရိယာျဖစ္ၿပီး၊ အခ်ိန္တစ္လ အထိ မႇတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္ Flight Data Recorder (FDR) ႏႇင့္ Cockpit Voice Recorder (CVR) သည္ ေလယာဥ္မႇဴးႏႇင့္ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး တာ၀ါ ဆက္သြယ္ေသာ အသံမ်ားကို မႇတ္တမ္းတင္ထားေသာ ကိရိယာျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး-ဟဲဟိုး-ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ ပ်ံသန္းေသာ Air Bagan
ေလေၾကာင္းလိုင္းမႇ ေလယာဥ္တစ္စီးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ နံနက္က မႏၲေလးေလဆိပ္မႇ ဟဲဟိုးေလဆိပ္ သို႔ ဆင္းသက္ခ်ိန္တြင္ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ အဆိုပါ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈေၾကာင့္ ေလယာဥ္
ေပၚပါ ခရီးသည္ ၆၅ ဦးအနက္ ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ဦးႏႇင့္ ေျမျပင္မႇ ဆိုင္ကယ္သမားတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

Eleven Media Group ၂၀၁၂ခုႏႇစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဟဲဟိုးေလဆိပ္အနီး ပ်က္က်ခဲ့ေသာ Air Bagan ေလယာဥ္၏ Black Box အား စင္ကာပူႏိုင္ငံမႇ လက္ခံစစ္ေဆးရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႇင္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦး၀င္းေဆြထြန္းက ဇန္န၀ါရီ ၆