Thursday, June 18, 2015

တ႐ုတ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် သမိုင္းဝင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထိုး

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်တို႔သည္ ဇြန္ ၁၇ က သမိုင္းဝင္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကသည္။
ယင္းသို႔ သေဘာတူညီခ်က္အရ မ်ားျပားလွေသာ က႑မ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျခား သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ခြန္မ်ား ဖ်က္သိမ္းျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထုိျပသည့္ “This Kind of Love” မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ လူ႕အခြင့္ေရး ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဝဇီရာ႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဝင္ေရာက္ျပသသည့္ ေဂးလ္တစ္ဦးအေၾကာင္း ႐ုိက္ကူးျပသထားေသာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ေျပာင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ေနလင့္ကစား ယခင္စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကအတုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္ဟု မီးေမာင္းထိုးသတိေပးထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္က အသံုးစရိတ္ ႀကီးမားမႈကို အရွိန္ေလွ်ာ့မည္

အဂၤါေန႔ (ဇြန္ ၁၆)က ထုန္ျပန္ခဲ့တဲ့ အစိုးရ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ဝင္ေငြဘ႑ာ အထိုက္အေလ်ာက္သာ တိုးတက္မႈ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ခန္႔မွန္းျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျခင္းကို သတိႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အတြက္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အသံုးစရိတ္ ႀကီးမားမႈကို အရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ျပန္လည္ပါရွိမႈ နည္းပါး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယေန႔ (ဇြန္ ၁၈ရက္တြင္) အတည္ျပဳလုိက္သည့္အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ တြင္ေက်ာင္းသားမ်ားေတာင္း ဆုိခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္ ရံႈးနိမ့္သြားသည့္အတြက္ ဆပ္စပ္ဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေတာင္းဆုိသြားရန္ လုိအပ္သည္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ရီက မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာသည္။

စက္သံုးဆီႏွင့္ စားေသာက္ဆီ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ဗဟိုဘဏ္ ျဖည့္ဆည္းေပးမည္

စက္သံုးဆီႏွင့္ စားေသာက္ဆီ သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ လိုအပ္မည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ဗဟိုဘဏ္၏ သတ္မွတ္ႏႈန္းအတိုင္း အကန္႔အသတ္မရွိ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ ေရာင္းခ်ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွ တဆင့္ ေရာင္းခ်ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၇ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ အစည္းအေဝး၌ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။မရွိမျဖစ္လိုအပ္ၿပီး လစဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀-၃၀၀ ပမာဏ စက္သံုးဆီႏွင့္ စားသံုးဆီတင္သြင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေခ်ရန္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ၀ယ္ယူရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပဲ ဗဟိုဘဏ္က ျဖည့္ဆည္းေပးမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

NNER ၏ ညီလာခံက ေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ေရးအပါအ၀င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ေတာင္းဆို


ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (NNER)၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပညာေရးညီလာခံ ပထမေန႔တြင္ ေက်ာင္းသား မ်ား ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္ေရး အပါအ၀င္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ညီလာခံက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ NNER ညီလာခံကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၾကည့္ျမင္တုိင္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူ ဇြန္ ၁၈ရက္က က်င္းပစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-NNER Facebook)

မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရွင္က်န္းေဒသတြင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ရာမဒန္ဥပုသ္ေစာင့္ခြင့္ တရုတ္အစိုးရ တားျမစ္ပိတ္ပင္

 တရုတ္အစိုးရက မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ရွင္က်န္းေဒသအတြင္း အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားကို ဇြန္ ၁၈ ရက္ က စတင္သည့္ ရာမဒန္ကာလအတြင္း ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္လိုက္ၿပီး၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကိုလည္း ပံုမွန္အတို္င္းဖြင့္ရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္ဟု သိရသည္။မြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ ရာမဒန္ကာလအတြင္း မိုးလင္းမွမိုးခ်ဳပ္ ဥပုသ္ေစာင့္ရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မြတ္စလင္၀ီဂါအမ်ား စု ေနထိုင္ရာ ရွင္က်န္းတြင္ ထိုအေလ့အထကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ယန္စီျမစ္အတြင္း တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စင္း တိမ္းေမွာက္ အေသအေပ်ာက္မသိရေသး

 တရုတ္ႏိုင္ငံေရွ႕ပိုင္း နန္က်င္းၿမိဳ႕အနီး ယန္စီျမစ္ထဲတြင္ တရုတ္ကုန္တင္သေဘၤာတစ္စင္း တိမ္းေမွာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္း မီဒီယာက င္ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ဇြန္လ ၁ရက္ေန႔က အလယ္ပိုင္း ဟူေပါင္ျပည္နယ္အတြင္း ယန္စီျမစ္ထဲတြင္ ခရီးသည္တင္ သေဘၤာတစ္စင္း တိမ္းေမွာက္ၿပီးေနာက္ လူေပါင္း ၄၄၂ဦး ေသဆံုး ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စစ္ပြဲကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၃ ထရီလီယံရွိ

၂၀၁၄ခုႏွစ္က ကမၻာလုံးဆိုင္ရာစစ္ပြဲ ကုန္က်စရိတ္မွာ ေဒၚလာ၁၄ဒသမ၃ထရီလီယံအထိေရာက္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း Institute for Economics and Peace ၏ အစီအရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းေငြေၾကးပမာဏမွာ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဂ်ီဒီပီ၏ ၁၃ဒသမ၄ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။
လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္က ကမၻာလုံးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ား၏ ကုန္က်မႈသည္ ျဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါႏွင့္ စပိန္တို႔၏ ေပါင္းစည္းစီးပြားေရးႏွင့္ ညီမွ်သည္ဟု ၾသစေၾတးလ်အေျခစိုက္ အဆိုပါအုပ္စု၏ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ စာရင္ဇယားမ်ားအရ စစ္ပြဲကုန္ကမႈမွာ ၂၀၀၈ေနာက္ ပိုင္း ၁၅ဒသမ၃ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈က ေဒၚလာ ၁၂ဒသမ၄ ထရီလီယံရွိခဲ႔သည္။

အေမရိကန္တြင္ လူမည္းဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို သံသယရွိလူျဖဴတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ဝင္ပစ္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ ခ်ားလစ္တန္ျမိဳ႕တြင္ သမိုင္းဝင္လူမည္းဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ေသနတ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ ပြားသည္။
Emanuel African Methodist Episcopal Church ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ယင္းပစ္ခတ္မႈေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနပိုင္းကျဖစ္ပြား သြားျခင္းျဖစ္ သည္။
ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခတ္သူအျဖစ္ သံသယရွိသူ အသက္ ၂၀ အရြယ္လူျဖဴတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ၎ေနာက္ ေျခရာခံလိုက္လံလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမိဳ႕ရွိရဲဌာနက ေျပာသည္။

မေလးရွား အတိုက္အခံမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ျပိဳလဲ

မေလးရွားႏိုင္ငံမွ အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔သည္ ေခါင္းေဆာင္ အန္ဝါအီဘရာဟမ္ ဓမၼတာေသြဖည္လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ေထာင္ကေနခ်ိန္လအတန္ ၾကာတြင္ ျပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။
အန္ဝါ၏ လက္ေအာက္ရွိစဥ္က ယင္းအတိုက္အခံမဟာမိတ္အဖြဲ႔ People's Alliance သည္ အင္အားေတာင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရစဥ္မွစကာ မေလးရွားညြန္႔ေပါင္း အစိုးရအား ၾကီးစြာထိုးႏွက္ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ဖမ္းဆီးခံရျပီးေနာက္တြင္ မူဝါဒေရးေၾကာင့္ ပါတီသုံးခု ကြဲျပဲခဲ့သည္။