Thursday, March 21, 2013

WiFi အင္တာနက္ သုံးစြဲသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သတိထားဖြယ္

Photo: WiFi အင္တာနက္ သုံးစြဲသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သတိထားဖြယ္
Thursday, 21 March 2013

အသက္(၂၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသား (၂၉)ဦး၏ သုက္ေသြးကိုစမ္းသပ္ေလ့လာမႈအရ ယခုသုေတသန 
ရလာဒ္ကို ပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

WiFi အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္း
ေဆာင္ရည္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးလိုက္
သည္။

ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ Laptop မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ Wireless ဖမ္းယူမႈလိႈင္းမ်ားသည္ သုက္ေကာင္မ်ားကိုပ်က္စီးေစတတ္
ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ Laptop မ်ားကိုေပါင္ေပၚတင္ကာသံုးစြဲပါကသုက္ပိုးမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္
ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အသက္(၂၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသား (၂၉)ဦး၏ သုက္ေသြးကိုစမ္း
သပ္ေလ့လာမႈအရယခုသုေတသနရလဒ္ကိုပညာရွင္မ်ားကအတည္ျပဳခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

Wi-Fi လိႈင္းမ်ားသည္ DNAကိုအနည္းဆံုး(၃)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ပ်က္စီးထိခိုက္ေစ
ၿပီး ၄)နာရီမွ် ေပါင္ေပၚတင္သံုးပါကသုက္ေကာင္မ်ား ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပးေစရန္ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ထိျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း Fertility and Sterility ေဆးပညာ စာတမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သည္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏မ်ိဳးဆက္ပ်ံ႕ပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈကိုအကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစမည္ၿဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္အာဂ်င္တီးနားမွ ပူးေပါင္း သုေတသီ အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ပေရာ္ဖက္ဆာကြန္ရာဒိုအဗန္ဒါႏိုဦးဆာင္မႈျဖင့္ WiFiစနစ္ႏွင့္ သုက္ပိုးမ်ား ထိခုိက္မႈၾကားဆက္ႏြယ္ေနျခင္းကို အေျဖရွာခဲ့
သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိတဲ့အခ်က္အလက္ေတြအရ WiFi ကို သံုးတဲ့အခါ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ဆင္ျခင္သင့္တာက ေပါင္ေပၚတင္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာၾကာ Laptopသံုးတာမ်ိဳးမလုပ္ဖို႔ပါ။ ဒါဟာ သုက္ေသြးDNA
ေတြကိုပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္”ဟု အဗန္ဒါႏိုကရွင္းျပခဲ့သည္။

ယခင္သုေတသနရလဒ္မ်ားအရ ေပါင္ေပၚတင္သံုးေသာ Laptopမ်ား
မွထြက္ေပၚေသာ ပူသည္အမ်ိဳးသားမ်ား၏သုက္ပိုးမ်ားကိုထိခိုက္
ပ်က္စီးေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

Mg mandalay
Myanmar News Update အသက္(၂၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသား (၂၉)ဦး၏ သုက္ေသြးကို စမ္းသပ္ေလ့လာမႈအရ ယခုသုေတသန ရလာဒ္ကို ပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
WiFi အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာစြမ္း
ေဆာင္ရည္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးလိုက္
သည္။

(မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍)


မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီ ၄၀ မိနစ္ 
 မိထၳီလာျမိဳ႕ရွိ ယေန႔ည အေျခအေနမွာ ယမန္႔ေန႔ညက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေျခအေနကဲ့သို႔ မဆိုး ၀ါးေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ပုဒ္ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အျပင္ အင္း၀ဘဏ္ရွိ ေငြေၾကးမ်ား လံုျခံဳသည့္ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္အတြက္ တပ္မေတာ္မွလာေရာက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျမိဳ႕

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း) သတင္းဌာ၏ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ မိတၳီလာ ပဋိပကၡတြင္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦး ေသဆံုးသည္ဆိုေသာ သတင္းမွာ ဟုတ္မွန္ျခင္း မရွိ

မိတၳီလာၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ (၁၀) ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္ဆိုေသာ ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း) facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းမွာ ဟုတ္မွန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း Eleven Media Group အေနျဖင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

အျငင္းပြားကၽြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုးဆံုးျဖစ္လွ်င္ တံု႔ျပန္မည့္ အစီအစဥ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ထုတ္ျပန္

Photo: အျငင္းပြားကၽြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဆိုးဆံုးျဖစ္လွ်င္ တံု႔ျပန္မည့္ အစီအစဥ္
အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ ထုတ္ျပန္
Thursday, 21 March 2013

အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္မွ အရာရွိမ်ားသည္ အေရွ႕တရုတ္
ပင္လယ္အတြင္း အျငင္းပြားကၽြန္းမ်ားကို အကယ္၍
တရုတ္ အစိုးရဘက္မွ သိမ္းယူရန္ ျပင္ဆင္ပါက လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သတင္းစာနစ္ေကးတြင္ ၎ေတြ႕ဆံုမႈအေၾကာင္း
ေဖာ္ျပၿပီး မၾကာမီတြင္ တရုတ္ဘက္မွ ျပင္းထန္ေသာ
တံု႔ျပန္မႈကို လ်င္ေဆာစြာ ထုတ္ ျပန္လိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၿပီး
လုပ္ေဆာင္မယ့္ အစီအမံေတြ ရွိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဒီအေၾကာင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ” ဟု အေမရိကန္အရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။ မည္သည့္အေျခ
အေနဟု အတိအက်မဆိုဘဲ တင္းမာမႈ ပိုမိုျဖစ္လာေသာ
အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း၍ အေရးေပၚ
အေျခအေန လုပ္ေဆာင္သင့္လွ်င္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္မွာ သဘာဝက် ေၾကာင္း ဆိုသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသူ ပင္တဂြန္အရာရွိတစ္ဦးကလည္း ၎
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အတည္ျပဳေျပာၾကားၿပီး စုစည္းလုပ္
ေဆာင္မႈတစ္ခု ျပင္ဆင္ေန ေၾကာင္း ဆိုသည္။

မစၥတာဆင္ျမဴရယ္ (အေမရိကန္ပစိဖိတ္ကြန္မန္႔မွ အႀကီး
အကဲ)သည္ ဂ်ပန္ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ပူးတဲြအမႈထမ္း
အဖဲြ႔ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွီဂက္ရူအီဝါဆာကီႏွင့္ ၾကာသပေတးန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ပင္တဂြန္သည္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားၿပီးကိစၥကို လုပ္ေဆာင္ မည့္အေရးကို ေဆြးေႏြးေနမႈ လုပ္ေဆာင္ေနမေနႏွင့္ ပတ္
သက္၍ တရားဝင္ တိက်ေသာ သတင္းမထုတ္ျပန္ေၾကာင္း
သိရသည္။

“က်င့္ထုံးနည္းနာအရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ စစ္ဖက္ ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈေတြကို မေဆြးေႏြးပါဘူး”ဟု လက္ဖတင္
နင္ကာနယ္ ကက္သရင္း ဝီကင္ဆန္က ေျပာၾကားသည္။

“ဆန္ကကူကၽြန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္သေဘာထား ကေတာ့ ေရရွည္ပါပဲ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔
ေျဖရွင္းတြန္းအားေပး ထားပါတယ္”ဟု ၎က အဆိုပါ ကၽြန္း
အား ဂ်ပန္တို႔ေခၚဆိုေသာ အမည္သံုး၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္တို႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ကအကယ္၍ ကၽြန္းစုကို
ပိုင္ဆိုင္ရန္ တိုက္ခိုက္လာပါက ဂ်ပန္ဘက္မွအကူအညီေပး
ရန္ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္သည္။

“တရုတ္တပ္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ပိုင္နက္ေျမကို လုံၿခံဳေအာင္
ကာကြယ္ေပးဖို႔ တာဝန္ကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ထား
တယ္”ဟု တရုတ္ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ရွိအေျခအေနကို ပိုရႈပ္ေထြးသြား
ေစမယ့္ကိစၥမ်ဳိး ပိုခ်ဲ႕မယ့္မ်ဳိးကို လုံးဝဆန္႔က်င္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

Ref:cna
The Myanma Age အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္မွ အရာရွိမ်ားသည္ အေရွ႕တရုတ္ ပင္လယ္အတြင္း အျငင္းပြားကၽြန္းမ်ားကို အကယ္၍ တရုတ္ အစိုးရဘက္မွ သိမ္းယူ ရန္ ျပင္ဆင္ပါက လုပ္ေဆာင္ ရမည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ ဆင္မႈမ်ားကိုေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း အေမရိကန္အရာရွိမ်ားက ဗုဒၶဟူးေန႔ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဂ်ပန္သတင္းစာနစ္ေကးတြင္ ၎ေတြ႕ဆံုမႈအေၾကာင္းေဖာ္ျပၿပီး မၾကာမီ တြင္ တရုတ္ဘက္မွ ျပင္းထန္ေသာတံု႔ျပန္မႈကို လ်င္ေဆာစြာ ထုတ္ ျပန္ လိုက္သည္။

"မိတီၳလာက အဓိကရုဏ္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္တပ္မေတာ္မွ စတင္းလႈပ္ရွား"

"မိတီၳလာက အဓိကရုဏ္းေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္တပ္မေတာ္မွ စတင္းလႈပ္ရွား"
Thursday, 21 March 2013

ဒီကေန႔က မိတီၳလာၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ မီးေလာင္မႈမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိတၳီလာၿမဳိ႕အေျခအေနမွာ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန နည္းပါးေနၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ပဋိပကၡအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

တပ္မေတာ္မွ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အသင့္စု ဖြဲ႕ထားၿပီးျဖစ္တယ္။ မိတီၳလာသုိ႔ အဖြဲ႔လိုက္၊ အစုလိုက္ ကားမ်ားျဖင့္ ထြက္ခြာလာ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အထက္အမိန္႔ကိုလည္းေစာင့္ ဆိုင္းေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဓိကရုဏ္းႏွိမ္ႏွင္ေရးအတြက္ နယ္ေျမခံတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို လည္း တြဲဖက္တာဝန္ေပးထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။
Myawady News

ZinYawNews ဒီကေန႔က မိတီၳလာၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ မီးေလာင္မႈမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိတၳီလာၿမဳိ႕အေျခအေနမွာ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန နည္း ပါးေနၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ပဋိပကၡအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ အား နည္းေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

B-52 ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေနမႈကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား သတိေပး အေမရိကန္ပိုင္ B-52

Photo: B-52 ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ပ်ံသန္းေနမႈကုိ ေျမာက္ကုိရီးယား သတိေပး
အေမရိကန္ပိုင္ B-52 
Thursday, 21 March 2013

ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ေတာင္ကိုရီးယား ေကာင္းကင္ယံတြင္ ဆက္လက္ ပ်ံသန္းေနမည္ ဆိုပါက မိမိတို႔ ဘက္မွလည္း ျပင္းထန္သည့္ စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရက သတိေပး ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္သည္။

အေမရိကန္ပိုင္ B-52 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ေတာင္ကိုရီးယား ေကာင္းကင္
ယံတြင္ ဆက္လက္ ပ်ံသန္းေနမည္ ဆိုပါက မိမိတို႔ ဘက္မွလည္း ျပင္းထန္
သည့္ စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရက သတိေပး ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ရန္သူေတာ္ျဖစ္ေသာ မဟာမိတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ နာမည္ေက်ာ္ B-52မ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ကိုရီးယား ေရလက္ၾကားေပၚတြင္ B-52မ်ား ျဖတ္၍ပ်ံေနျခင္းကို ေျမာက္ပိုင္း ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံက မ်က္မုန္းက်ိဳးေနၿပီး ယခုလို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၏ ပစိဖိတ္ေလတပ္ ဦးစီးဌာန၏
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရ အရာရွိ ဗိုလ္မွဴး ရစ္ခ်လီ ေဒါ့ဒဲလ္က စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ
မ်ား ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း Emailျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည့္ Bloomberg သတင္းဌာနသုိ႔ အသိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုမူ ေျပာၾကားမသြားေခ်။

B-52မ်ားသည္ ႏ်ဴကလီးယား ထိပ္ဖူးတပ္ ဒံုးက်ည္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ႏုိင္သလို ေဝဟင္မွ ေျမျပင္ရွိ ေဝးကြာေသာ ပစ္မွတ္မ်ားကိုလည္း ထိမွန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ႏုိင္သည့္ ဒံုးက်ည္
မ်ား တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။

အေမရိကန္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ ကင္မ္ဂ်ံဳအန္း တက္လာသည့္ေနာက္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္တြင္ ၎တို႔ သတ္မွတ္ထား
သည့္ လံုၿခံဳေရး စံႏႈန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္
မွမူ B-52မ်ား ေရလက္ၾကားအေပၚ ဆက္လက္ ပ်ံသန္းလာပါက မိမိတို႔
လည္း တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

"နားလည္ထားဖို႔က အေျခအေနတိုင္းဟာ စစ္ပြဲစတင္ဖို႔ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာေအာင္ လုပ္သလို ျဖစ္ေနၿပီ"ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံျခား
ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အမည္မေဖာ္ျပေသာ အရာရွိ တစ္ဦးက KCNAသတင္း
ဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားသြားသည္။ အေမရိကန္မွ B-52ေလယာဥ္မ်ားသည္
ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ပူးေပါင္း ပ်ံသန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္သည္ ဂူအမ္ရွိ အန္ဒါဆန္ ေလတပ္စခန္းမွ ဂ်ပန္သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

Planet Myanmar Network
ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ေတာင္ကိုရီးယား ေကာင္းကင္ယံတြင္ ဆက္လက္ ပ်ံသန္းေနမည္ ဆိုပါက မိမိတို႔ ဘက္မွလည္း ျပင္းထန္သည့္ စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရလိမ့္မည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရက သတိေပး ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္သည္။
အေမရိကန္ပိုင္ B-52 ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ေတာင္ ကိုရီးယား ေကာင္း ကင္ယံတြင္ ဆက္လက္ပ်ံသန္းေနမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ဘက္မွ လည္း ျပင္း ထန္သည့္ စစ္ေရးအရ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရလိမ့္ မည္ဟု ေျမာက္ ကိုရီးယားအစိုးရက သတိေပးၿခိမ္းေျခာက္လုိက္သည္။ ေျမာက္ ကိုရီးယား၏ ရန္သူေတာ္ျဖစ္ေသာ မဟာမိတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ပူးေပါင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို အေမရိကန္ စစ္တပ္၏ နာမည္ေက်ာ္ B-52မ်ားပါ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

မိတၳီလာၿမဳိ႕မွ ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳေရးအင္ အား တိုးျမႇင့္ထားဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

မိတၳီလာၿမဳိ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ မတ္လ ၂၀ ရက္ ညမွစ၍ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္ ၁၄ ခုကို ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၱေလး တစ္၀ိုက္မွ ရဲ၊ လံုၿခံဳေရး တပ္ရင္းႏွစ္ရင္းျဖင့္ ၿမဳိ႕ေပၚရွိ လံုၿခံဳေရးအင္အားကို ထပ္မံျဖည့္တင္းလိုက္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႔ လုိင္ဇာမွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ


ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ)။ ။ ကုိရန္ႏုိင္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးရွည္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီစတင္၍ လုိင္ဇာၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO က ေျပာသည္။

အဲ့ကေမာၻဇ မွ ATR-72-600 ေလယာဥ္ၿဖင့္ ဟဲဟိုး - တာခ်ီလိတ္ ခရီးစဥ္ စတင္ေၿပးဆြဲ

Photo: အဲ့ကေမာၻဇ မွ ATR-72-600 ေလယာဥ္ၿဖင့္ ဟဲဟိုး - တာခ်ီလိတ္ ခရီးစဥ္ စတင္ေၿပးဆြဲ
Thursday, 21 March 2013

အာရွတြင္ ပထမဆံုး၀ယ္ယူေၿပးဆြဲၿခင္းၿဖစ္ေသာ ATR-72-600 ေလ
ယာဥ္ၿဖင့္ ဟဲဟိုး - တာခ်ီလိတ္ခရီးစဥ္ ယေန႔ စတင္ေၿပးဆြဲေနၿပီ ၿဖစ္
ေၾကာင္း အဲကေမာၻဇေလေၾကာင္းမွ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲၿပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေလယာဥ္ကုိ အဲကေမာၻဇေလေၾကာင္းလိုင္းမွ ၀ယ္ယူခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ေပးရေၾကာင္း ယင္းေလယာဥ္မွာ ခရီးသည္ ၆၈ ဦးဆန္႔ ၿပီး ခရီးသည္မ်ားအတြက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္
မႈမ်ား ေပးႏုိ္င္ရန္ ရည္ရြယ္၀ယ္ယူၿခင္းၿဖစ္သည္ဟု ကေမာၻဇေလေၾကာင္း
လိုင္းမွ ဒုတိယ မန္ေနဂ်င္းဒါရုိက္တာ ဦးခင္ေမာင္ၿမင့္ကေၿပာသည္။

၄င္းေလယာဥ္သည္ ကေမာၻဇေလေၾကာင္းတြင္ ၅စီးေၿမာက္ေလယာဥ္
ၿဖစ္ၿပီး အဆိုပါေလယာဥ္အမ်ဳိးအစားေနာက္ထပ္တစ္စီး ၀ယ္ယူထားၿပီး မတ္လတြင္ ေရာက္ရွိမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ယံမိုးၿမင့္
Popular Myanmar News Journalအာရွတြင္ ပထမဆံုး၀ယ္ယူေၿပးဆြဲၿခင္းၿဖစ္ေသာ ATR-72-600 ေလ ယာဥ္ၿဖင့္ ဟဲဟိုး - တာခ်ီလိတ္ခရီးစဥ္ ယေန႔ စတင္ေၿပးဆြဲေနၿပီ ၿဖစ္ ေၾကာင္း အဲကေမာၻဇေလေၾကာင္းမွ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲၿပဳလုပ္ခဲ့ သည္။

Google ရဲ႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ sub-domain တစ္ခုၿဖစ္တဲ႕ google.com.mm ကိုစတင္အသံုးၿပဳလို႔ရ


Photo: ြGoogle ရဲ႕ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ sub-domain တစ္ခုၿဖစ္တဲ႕ google.com.mm ကိုစတင္အသံုးၿပဳလို႔ရၿပီၿဖစ္ပါၿပီ။

ေအာက္ပါ link မွတစ္ဆင္႔သြားေရာက္စမ္းသပ္ၾကည္႔လို႔ရပါၿပီ။

http://www.google.com.mm/

IT4m

Info Tech For Myanmar (IT4M)
ေအာက္ပါ link မွတစ္ဆင္႔သြားေရာက္စမ္းသပ္ၾကည္႔လို႔ရပါၿပီ။

http://www.google.com.mm/


 
 
 
 
Info Tech For Myanmar (IT4M)

တစ္ခါသံုး ၀ါးတူမ်ားသည္ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးစဲြသင့္ဟုဆို

တစ္ခါသံုး ၀ါးတူမ်ားသည္ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးစဲြသင့္ဟုဆို

မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၃

အလြယ္တကူ ရယူ သံုးစဲြေနၾကသည့္ တစ္ခါသံုး ၀ါးတူမ်ားသည္ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးစဲြ သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အသင္းမွ အသင္း၀င္ ေဒၚရီလြင္ေက်ာ္ေဇာက ၁၅-၃-၂၀၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ “ကၽြန္မတို႔ အသင္းက ျပည္သူေတြ စားသံုးဖို႔ မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို အျမဲ ေလ့လာ စစ္ေဆးေနပါသည္။ အခု ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆး ေတြ႕ရိွခ်က္ေတြအရဆိုရင္ ၀ါးတူေတြမွာ မိႈေတြ ေပါက္လာတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၀ါးတူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေပါင္းမထားပါဘူး။ ၀ါးပင္ကို ခုတ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ၀ါးကိုပဲ အဆင္ေျပသလို အေခ်ာသတ္ၿပီး သံုးတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ငါးရက္ေလာက္ဆိုရင္ မိႈေတြက မျမင္ရေပမယ့္ ရိွေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ မိႈပါတဲ့ တူကို သံုးမိတဲ့အတြက္ မိႈေတြကို စားသလို ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အသည္းကင္ဆာေတြ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တတ္ႏိုင္ရင္ ၀ါးတူကို မသံုးဘဲ သစ္သားတူ၊ စတီးတူေတြကိုပဲ သံုးသင့္တယ္။ ပလတ္စတစ္တူက်ေတာ့ အပူနဲ႔ ေတြ႕ရင္ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္တာေတြ ရိွတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေရွာင္သင့္တယ္” ဟု ယင္းက ေျပာၾကားသည္။ အျခား ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၀ါးမ်ားကို ေသခ်ာေပါင္းခံၿပီးမွ ၀ါးတူျဖတ္စက္ထဲသို႔ ထည့္ေလ့ရိွၿပီး ျပည္တြင္းမွ ၀ါးတူမ်ားသည္ ေပါင္းခံျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရိွ ေစ်းကြက္တြင္ သံုးေနေသာ တစ္ခါသံုး တူမ်ားသည္ ေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရိွရန္ အတြက္ တူျဖစ္ၿပီး ပါကင္ထုတ္ၿပီး ၇ ရက္ခန္႔ အနည္းဆံုးၾကာကာ အဆိုပါ အခ်ိန္တြင္ မိႈမ်ားသည္ ႏွစ္ရက္သားခန္႔ ရိွၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ မိႈမ်ားသည္ ေသးငယ္ၿပီး လူမ်က္စိႏွင့္ ျမင္ႏိုင္ရန္ ၂၇ ရက္ ၾကာေအာင္ ေစာင့္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္၊ ကြမ္းမစား၊ အရက္မေသာက္ဘဲ အသည္းကင္ဆာျဖစ္သူ ပမာဏ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ၀ါးတူ အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 (ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္) အလြယ္တကူ ရယူ သံုးစဲြေနၾကသည့္ တစ္ခါသံုး ၀ါးတူမ်ားသည္ အသည္းကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မသံုးစဲြသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရး အသင္းမွ အသင္း၀င္ ေဒၚရီလြင္ေက်ာ္ေဇာက ၁၅-၃-၂၀၁၃ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။ “ကၽြန္မတို႔ အသင္း က ျပည္သူေတြ စားသံုးဖို႔မသင့္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို အျမဲ ေလ့လာ စစ္ေဆးေနပါသည္။ အခု ေနာက္ဆံုး စစ္ေဆး ေတြ႕ရိွ ခ်က္ေတြ အရဆိုရင္ ၀ါးတူေတြမွာ မိႈေတြ ေပါက္လာတယ္ ဆိုတာ ကို ေတြ႕ရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၀ါးတူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က ေပါင္း မထားပါဘူး။ ၀ါးပင္ကိုခုတ္ၿပီး ထြက္လာတဲ့၀ါးကိုပဲ အဆင္ေျပသလို

မိတၳီလာျမိဳ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ၾကီး ဒဲရစ္ မစ္ခ်ယ္လ္ ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

မိတၳီလာျမဳိ႕ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း


 
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
အမိန္႕အမွတ္(၁၉/၂၀၁၃)

Photo: မိတၳီလာျမဳိ႕ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း
======================================
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕
အမိန္႕အမွတ္(၁၉/၂၀၁၃)

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္စိုး၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးထြန္းႏိုင္(ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး)၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ျမင့္ (မိတၳီလာခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး)၊ ဦးေက်ာ္ေအး (တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးတင္ေမာင္စိုး (မိတၳီလာခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ ေပးအပ္လိုက္သည္။ 

Hmuu Zaw
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္စိုး၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး ထြန္းႏိုင္ (ဒုတိယ တိုင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး)၊ ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးေမာင္ေမာင္ျမင့္ (မိတၳီလာခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး)၊ ဦးေက်ာ္ေအး

(မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍)


မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီ ၅၅ မိနစ္

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Eleven Media Group မွ မိတၳီလာၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရွိသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးက "လက္ရွိအခ်ိန္မွာ

မိတီၳလာတြင္ တင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တိုက္တြန္း

မိတီၳလာတြင္ တင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တိုက္တြန္း
Thursday, 21 March 2013 

မိတီၳလာတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားကို လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

"အခုအခ်ိန္က ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားတဲ့အတြက္ ရဲေတြအေနနဲ႕ ဥပေဒစိုးမိုးဖို႕ တိတိက်က် ကိုင္တြယ္ဖို႕ လိုတယ္။ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာ မေနဖို႕ ဒီမနက္ပဲ မႏၲေလး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားတယ္" ဟု မိတီၳလာျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းထိန္က ဧရာဝတီကို ေျပာဆိုသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားကို လက္႐ွိ အေျခအေနအထိ ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း မိတၳီလာခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ယေန႔မနက္အထိ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ေရာက္လာေသာ စရင္းမ်ားအရ သံဃာေတာ္ ၁ ပါး၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၁ဦး၊ အစၥလမ္ ဘာသာ၀င္ ၁ ဦး၊ မည္သူဟု အတည္မျပဳႏိုင္ေသာသူ ၁ ဦးေသဆံုးသြားေၾကာင္း၊ ဒဏ္ရာရသူ ၂၅ ဦးအထိ႐ွိေၾကာင္း ေဆး႐ံုလူနာမွတ္တမ္း မ်ားအရ သိရေၾကာင္း မိတၳီလာ ခ႐ိုင္ရဲမွဴးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ ပိတ္မိေနေသာ အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို လူအုပ္ႀကီးမွ ၀ိုင္းၿပီး ရန္ျပဳေနရာ လူအမ်ားအျပား ႐ိုက္ႏွက္ခံရသည္ ကိုေတြခဲ့ရေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာတြင္ လူ ၁၀ ဦးထက္မနည္း
ေသဆံုးႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေၾကာင္း အခင္းျဖစ္ရာေနရာသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထိန္က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။

ဧရာဝတီ မိတီၳလာတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ားကို လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုတင္းၾကပ္စြာ ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေတာင္ကုိရီးယားကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ တုိုက္ခိုက္ခံရမႈ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ့ဟုဆုိ

ေတာင္ကုိရီးယားကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္ တုိုက္ခိုက္ခံရမႈ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ စတင္ခဲ့ဟုဆုိ
Thursday, 21 March 2013 

ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မ်ားကို ဦးတည္ တိုက္ခုိက္လာသည့္ Hacking ျပႆနာသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကနဦး စတင္လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းႀကီး အခ်ို႕တို႔၌ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မ်ား
ျပတ္ေတာက္ ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရ၏ ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္က ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ ကနဦး ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ တိုက္ခိုက္မႈသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ေနရာမွ အေျချပဳလာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မ်ား က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယား၏ စနက္မကင္းဟု ယူဆစရာ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း လတ္တေလာတြင္ မည္သည့္ အေထာက္အထားမ်ိဳးမွ မေတြ႕ရွိေသးေခ်။ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားကို ဆိုင္ဘာ စစ္ပြဲမ်ား
 ႏႊဲခဲ့သည့္ ရန္သူႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

Planet Myanmar Networkေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံရွိ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ရက္မ်ားကို ဦးတည္ တိုက္ခုိက္ လာသည့္ Hacking ျပႆနာသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ကနဦး စတင္ လာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ မြန္းလြဲပိုင္း က ေတာင္ကိုရီးယား တြင္ ဘဏ္ႏွင့္ မီဒီယာ လုပ္ငန္းႀကီး အခ်ို႕တို႔၌ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မ်ား
ျပတ္ေတာက္ ရပ္ဆိုင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

(မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍)

မတ္လ ၂၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ ၅၀ မိနစ္

မိတၳီလာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္တြင္ မတ္လ ၂၁ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအခ်ိန္အထိ ေသဆုံးသူ ၅ ဦးႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရသူ ၂၂ ဦး ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀) ကုန္က်မည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦစီမံကိန္းကို ဗီယက္နမ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္…

Photo: ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀)
ကုန္က်မည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦစီမံကိန္းကို
ဗီယက္နမ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္…
Thursday, 21 March 2013 

ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀)ကုန္က်
မည့္ဟိုတယ္နဲ႔စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းကိုဗီယက္နမ္ကအေကာင္
အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန
ကသိရပါတယ္။

အဆုိပါစီမံကိန္းအတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
အညီအဆင့္ဆင့္တင္ျပခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွကုမၸဏီ 
တစ္ခုတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔
(၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ႏိုဝင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔ရက္စြဲပါ (၅၂၅/၂၀၁၂)ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
အမွတ္(၁၉၂)ကမာၻေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ စက္မႈ(၁)လမ္းေထာင့္၊ယခင္
အမွတ္(၁)စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန႐ံုးေဟာင္းေန ရာရိွ ေျမဧရိယာ(၁၈.၁၃၁)ဧက
တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီဟိုတယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးမ်ား
ေဆာက္လုပ္ရန္ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ B.O.T contract ႏွင့္ lease Agreement ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္ ။

၄င္းစီမံကိန္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀) 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီးအခန္း(၄၁၄)ခန္းပါ Five Star ဟိုတယ္ႏွင့္ အခန္း(၅၈၅)ခန္းပါ
Commercial Centre နဲ႔ Office Building No(1) ကိုပထမအဆင့္အေန
ျဖင့္ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ဇြန္လေနာက္ဆံုး ထားဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊အခန္း(၃၅၄)
ခန္းပါ Office Building No(2) နဲ႔(၂၃၉၆)ယူနစ္ပါ Service Apartments
(၄)လံုးကိုဒုတိယအဆင့္ အေနႏွင့္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္၊ဇြန္လေနာက္ဆံုးထားၿပီး
ဖြင့္လွစ္ရန္ ကာလသတ္မွတ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ေနသည္္။

အိမ္နီးခ်င္း ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ Hoang Anh Gia Lai Myanmar Co., Ltd 
သည္ဟိုတယ္နွင့္စီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ားကိုဝန္ႀကီးဌာနနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပထမဆံုးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

SkyNet TV Browser
ကမာၻေအးဘုရားလမ္းေပၚတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၃၀၀)ကုန္က်
မည့္ဟိုတယ္နဲ႔စီးပြားေရးအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းကို ဗီယက္နမ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္လို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာနကသိရပါတယ္။

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့စကားပံုမ်ား

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့စကားပံုမ်ား
Thursday, 21 March 2013 

အစားေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ မေသႏိုင္။
အစားလြန္မွသာ ေသဆံုးတတ္သည္။(ရုရွား)

အစားလြန္၍ ေသဆံုးရသူ ဦးေရမွာ
စစ္ပြဲတြင္ ရရွိေသာ ဓားဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးရသူမ်ားထက္ ပိုလြန္ေနသည္။ (ျပင္သစ္)

တန္ ေဆး၊ လြန္ ေဘး။
(သင့္ရံု တန္ရံု စားေသာက္လွ်င္ ေဆးျဖစ္သည္။
အလြန္အကၽြံ စားေသာက္လွ်င္ ေဘးျဖစ္သည္) (ျမန္မာ)

ေရကို ၀ယ္ယူရေသာ ေနရာမ်ိဳး၌ မိမိအတြက္ အိမ္မေဆာက္မိပါေစနဲ႔။ (စပိန္)

ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ျပီးသည့္တိုင္ အိပ္ရာမ၀င္ေသးက ေသဖို႔နီးျပီဟု မွတ္။ (အဂၤလိပ္)

အစားအေသာက္က ဆရာ၀န္၏ ဓားထက္
သင္၏က်န္းမာေရးကို အကူအညီျပဳသည္ကို သတိရွိပါ။(စပိန္)

အသက္ရွင္ေရးအတြက္ ေၾကာင္ကဲ့သို႔ အစားကို စားပါ။
ျပီးေနာက္ ေခြးကဲ့သို႔ ေရေသာက္ပါ။ (ဂ်ာမန္)

လိေမၼာ္ရည္ သံပုရာရည္တို႔သည္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွ ေရစင္ကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္၏။ (စပိန္)

က်န္းမာေနလိုလွ်င္ အ၀တ္အစား ေႏြးေနြးေထြးေထြးကို၀တ္ျပီး အစားကို ေလွ်ာ့စားပါ။ (အဂၤလိပ္)

အစားေလွ်ာ့စားျခင္းက ေရာဂါဘယကို ကင္းေ၀းေစသည္။ (အာရပ္)

အစား တပန္းကန္ထက္မပိုက ေဆးဆရာ လိုခဲသည္။ (အဂၤလိပ္)

အစားအစာသည္ ပထမဆံုး ေဆး၀ါးျဖစ္သည္။ (အီတလီ)

ယေန႔ အစားလြန္က နက္ျဖန္ အေလာင္းေကာင္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ (ျပင္သစ္)

ေပါင္မုန္႔နဲ႔ ဒိန္ခဲသည္ က်န္းမာေသာသူတို႔၏ ဓာတ္ေဆး၀ါးပင္ ျဖစ္သည္။ (ျပင္သစ္)

ညေန အစာစားျပီးက ေခတၱအနားယူပါ။
ညစာ စားျပီးက တမိုင္ခရီးခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ေပးပါ။ (လက္တင္)

ေျခေထာက္ကို ေျခာက္ေသြ႔ေအာင္ထားျပီး လည္ပင္းကို ေႏြးေအာင္ ထားပါ။
လားကဲ့သို႔ အစာစားျပီး ႏြားကဲ့သို႔ ေရေသာက္ပါ။ (အီတလီ)

ေရာဂါကို တေအာင္စမွ် ကာကြယ္ျခင္းသည္
တေပါင္ဖိုး ကုသျခင္းထက္ သာလြန္သည္။ (စပိန္)

အေကာင္းဆံုး ေရဟူသည္ အနံ႔ အရသာ အေရာင္ အဆင္း ကင္းရမည္။ (စပိန္)

အစဥ္က်န္းမာလိုလွ်င္ လူႀကီးမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ိဳး ထားေပးပါ။ (စပိန္)

ၾကက္သြန္နီဥက ေရာဂါ ၇-မ်ိဳးကို ကုသႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ (ဂ်ာမန္)

ဦးေႏွာက္ကို ေအးေအးထား၍ အစာအိမ္ကို အနားေပးကာ
ေျခေထာက္ကို အစဥ္ေႏြးေထြးေအာင္ ထားပါ။ (ရုရွား)

ၾကက္သြန္နီဥႏွင့္ ေရေႏြးက ေရာဂါမ်ိဳးစံုကို ကုသႏိုင္စြမ္းရွိ၏။ (ဂ်ာမန္)

အစာေလွ်ာ့စားျခင္းေၾကာင့္ အသက္ရွည္ေစႏိုင္သည္။ (စေကာ့)

ေစာေစာအိပ္၍ ေစာေစာထသူသည္
က်န္းမာခ်မ္းသာျပီး ပညာရွိသူဟု ဆိုရမည္။( အေမရိကန္)

တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနေသာ ေရက လူတို႔အသက္ကို ရန္မရွာ။
မစီးဆင္းဘဲ တည္ျငိမ္ေနေသာ ေရကသာ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ (စပိန္)

ဤကား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကမၻာ့စကားပံုမ်ားကို ကြယ္လြန္သူ ဆရာ၀န္တင္ေရႊ၏ ရွာေဖြတင္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

မင္းယုေ၀
Esther Kying's Note Book အစားေရွာင္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ မေသႏိုင္။
အစားလြန္မွသာ ေသဆံုးတတ္သည္။(ရုရွား)
အစားလြန္၍ ေသဆံုးရသူ ဦးေရမွာစစ္ပြဲတြင္ ရရွိေသာ ဓားဒဏ္ ရာျဖင့္ ေသဆံုး ရသူမ်ားထက္ ပိုလြန္ေနသည္။ (ျပင္သစ္)
တန္ ေဆး၊ လြန္ ေဘး။
(သင့္ရံု တန္ရံု စားေသာက္လွ်င္ ေဆးျဖစ္သည္။
အလြန္အကၽြံ စားေသာက္လွ်င္ ေဘးျဖစ္သည္) (ျမန္မာ)

မိထၳီလာကို အေၾကာင္းျပျပီး စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းမည္ဟု မိုးသီးဇြန္၊ မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ The Ladies ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ေမဇင္ေအးတို႔ တစ္ျပိဳက္နက္ လုပ္ၾကံသတင္းလႊင့္ကာ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ရန္ ဖန္တီး

မိထၳီလာျမိဳ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ စစ္တပ္က ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိဘဲ ဘာသာျခား တို႔၏ ေစာ္ကားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူႏွင့္ဘုန္းၾကီးမ်ားက တုန္႔ျပန္ရာမွ အဓိကရုဏ္း သဖြယ္ ျဖစ္ပြား လာျခင္း ျဖစ္ သည္။ ထို ျဖစ္စဥ္အမွန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၏ စာမ်က္ႏွာ၊ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္မ်ား၏ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ Facebook သံုးသူ ျပည္သူမ်ားမွအမွန္အတိုင္း ဓာတ္ပံုသတင္းမ်ား ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း မိုးသီးဇြန္၊ မင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ The Ladies ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ ေမဇင္ေအးတို႔မွ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္သည္ ဟု ဆိုကာ ဆူပူမႈမ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဆက္လက္ဖန္တီးလွ်က္ရွိၾကသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး

ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္တြင္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ လုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး

ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္အား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အျဖစ္ Soft Open ျပဳလုပ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ မွစ၍ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္မ်ား

ဆင္းသက္၍ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္း အစည္း အေဝးကုိ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ံုး၌ က်င္းပရာ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာ စကား ေျပာၾကား သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ Promotion ကာလ အတြင္း On Arrival Visa, Tourist Visa မ်ား ထုတ္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ Visa Fee မ်ား ေလွ်ာ့ခ်/ ကင္း လြတ္ ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕သုိ႔ တင္ျပ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မ်ား အတြက္ Entry ႏွင့္ Exit Point မ်ား Flexibility ရွိေစေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေလေၾကာင္းလုိင္း မ်ားတြင္ Operation Flexibility ရွိေစေရး အတြက္ Air. Traffic Right မ်ားအား ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ခြင့္ျပဳ ေပးသြားရန္၊ Duty Free Zone တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္၊ ေလယာဥ္ ဆင္းသက္ခ၊ ရပ္နားခႏွင့္ ေျမျပင္ ဝန္ေဆာင္ခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ေရး စီမံ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ Airport Transfer ႏွင့္ Sight-Seeing ကဲ့သုိ႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိ အပုိ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အျဖစ္ ေပးအပ္ႏုိင္ေစေရး စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံ မ်ားအား လွည့္လည္ ေလ့လာ ခြင့္ ျပဳႏုိင္ေရး တင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ စသည္ တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္း ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးသုိ႔ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေဌးေအာင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးဟံစိန္၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဝင္ ဦးကံခြၽန္၊ ဒုတိယ ရဲခ်ဳပ္၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ဟုိတယ္ဇုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ ေရာက္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
Credit:ျမ၀တီ

ZinYawNews ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေနျပည္ေတာ္ ေလဆိပ္အား အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အျဖစ္ Soft Open ျပဳလုပ္ထားၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလယာဥ္မ်ားဆင္းသက္၍ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး ကုိ ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး႐ံုး၌ က်င္းပရာ ပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္ တက္ေရာက္ ၍ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

အီရန္ႏ်ဴကလီးယားအေရး အေမရိကန္နဲ႔ အစၥေရးလ္ အျမင္တူ

အီရန္ႏ်ဴကလီးယားအေရး အေမရိကန္နဲ႔ အစၥေရးလ္ အျမင္တူ 
Thursday, 21 March 2013 

အီရန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ေခ် အလားအလာ ဘယ္ေလာက္အထိ နီးစပ္လာသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အစၥေရးလ္တို႔ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ကြာဟမႈ မရိွဘူးလို႔ အေမရိကန္ သမၼတ ဘရက္ခ္ 
အိုဘားမား (Barack Obama) က ေျပာလိုက္ပါတယ္။
 
အေမရိကန္လို ရင္းႏွီးတဲ့ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါေစ၊ အစၥေရးလ္အေနနဲ႔ လိုအပ္လို႔ စစ္ေရးအရ အေရးယူမယ္ ဆံုးျဖတ္ထားရင္  ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္း ခ်က္ျခင္းလုပ္မယ္လို႔ သူထင္တဲ့အေၾကာင္းလည္း သမၼတ အိုဘားမား က မေန႔တုန္းက ေဂ်႐ုဆလင္မွာ အစၥေရးလ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘန္ယာမင္ နတန္ယာဟု (Benjamin Netanyahu) နဲ႔အတူလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြအတြင္း ေျပာသြားပါတယ္။
 
အီရန္ႏိုင္ငံ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ မပိုင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အေနနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် နည္းလမ္းအားလံုး အသံုးျပဳမယ္ဆိုတာကို ထပ္ေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ သံတမန္ေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္ေခ် ရိွေနတုန္းပဲလို႔ ဆိုပါတယ္။
 
အီရန္အေနနဲ႔ အစၥေရးလ္ ဂ်ဴးႏိုင္ငံတည္ရိွမႈကို ဖ်က္ဆီး သြားမယ္လို႔ ေျပာေနတာေၾကာင့္၊ အီရန္ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ဟာ အစၥေရးလ္ တည္ရိွမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္လို႔ အစၥေရးလ္ဘက္က ယူဆထားတာပါ။ အီရန္ဘက္ကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ဟာ အရပ္ဘက္သက္သက္ သုေတသန လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အခိုင္အမာ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ေနပါတယ္။
 
အီရန္အေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ရင္ တႏွစ္ေလာက္အတြင္း မွာ ႏ်ဴကလီးယားဗံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေခ် ရိွတယ္ဆိုတဲ့ အကဲျဖတ္ခ်က္ဟာ သူေရာ သမၼတ အိုဘားမားမွာပါ အျမင္ သေဘာထားတူတယ္လို႔ မစၥတာ နတန္ယာဟု က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
အီရန္ဘက္က ယူေရနီယံ သန္႔စင္မႈေတြ ဆက္လုပ္ေနတာဟာလည္း သီးျခားကိစၥရပ္ တခုျဖစ္တယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ အီရန္က ယူေရနီယံသန္႔စင္မႈေတြ လုပ္ရင္းကေန တေျဖးေျဖးနဲ႔ စစ္ေရးအရပါ အေရးယူ ကိုင္တြယ္လို႔မရတဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္လာလိမ့္ မယ္လို႔ အစၥေရးလ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က သတိေပးေျပာခဲ့ပါတယ္။
 
ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံအတြင္းမွာပဲ အီရန္ဟာ ေနာက္ႏွစ္လယ္ေလာက္ဆိုရင္ တားမရေအာင္ အႏၱရာယ္ရိွတဲ့ အဆင့္အထိ ေရာက္လာႏိုင္တယ္လို႔ မစၥတာ နတန္ယာဟု က သတိေပးခဲ့ပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ - သမၼတ အိုဘားမားနဲ႔ အစၥေရးလ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘန္ယာမင္ နတန္ယာဟု တို႔ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ (၂၀ မတ္ ၂၀၁၃)

ဗီြအုိေအ အီရန္ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ထုတ္လုပ္လာႏိုင္ေခ် အလားအလာ ဘယ္ေလာက္အထိ နီးစပ္လာသလဲ ဆိုတဲ့အေပၚ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အစၥေရးလ္တို႔ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ကြာဟမႈ မရိွဘူးလို႔ အေမရိကန္ သမၼတ ဘရက္ခ္ အိုဘားမား (Barack Obama) က ေျပာလိုက္ပါတယ္။

အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏႇင့္ သံအမတ္ႀကီးတု႔ိ လြိဳင္ေကာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြး

အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏႇင့္ သံအမတ္ႀကီးတု႔ိ လြိဳင္ေကာ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ေဆြးေႏြး
Thursday, 21 March 2013 

အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ပဋိပကၡေျဖရႇင္းေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ Mr. Rick Barton ႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Derek Mitchell တို႔သည္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကယားျပည္နယ္၊လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔၏ ပထမဆံုး ကယားျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ကယားျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏႇင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရႇိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမႇ တာ၀န္ရႇိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏႇင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး လြိဳင္ေကာ္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏႇင့္လည္း ေတြ႕ဆံုစကားေျပာခဲ့သည္။

''ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦးက ကယားျပည္နယ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အပါအ၀င္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းကိစၥရပ္ေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ေလာက္ ခရီးေရာက္ေနၿပီ ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အေျခအေနကို  ျခံဳငံုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္''ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးမႇ
ေျပာေရးဆိုခြင့္ရႇိသူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
    
Mr. Rick Barton ႏႇင့္ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလႇယ္အဖြဲ႕သည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းရႇိ KNPP၊ KNPLF၊ 
KNSO၊ KNLP၊ KNPDP၊ KNDP အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမႇ တာ၀န္ရႇိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏႇင့္
ေတြ႕ဆံုကာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဆိုင္ရာ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလႇမ္းခဲ့သည္။

''အေမရိကန္အစိုးရက ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အကူအညီေပးဖို႔ ရႇိပါတယ္''ဟု အေမရိကန္သံ႐ံုးမႇ ဒုတိယျပည္သူ႔ေရးရာ အရာရႇိ မိုက္ကယ္ကြင္လန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးႏႇင့္ ကိုယ္စားလႇယ္အဖြဲ႕က ကယားတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ေျမျမႇဳပ္မိုင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေပးမည္ဟု ကမ္းလႇမ္းထားၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္ ရထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ညစ္ညမ္းမႈ အဆိုးဆံုးေသာ ႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈအေရအတြက္မႇာ ပဥၥမေျမာက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕က လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏႇစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္(သို႕) ေသဆံုးသူ ၃၀၀၀ ခန္႔ မႇတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမရႇိသျဖင့္ အမႇန္တကယ္ ထိခိုက္သူဦးေရမႇာ အဆိုပါမႇတ္တမ္းထက္ မ်ားႏိုင္ေျခရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပံု - အေမရိကန္ ကိုယ္စားလႇယ္အဖြဲ႕ႏႇင့္ ကယား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ( ႏြဲ႕ယဥ္ေအး)

Eleven Media Group အေမရိကန္လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ ပဋိပကၡေျဖရႇင္းေရးႏႇင့္ တည္ၿငိမ္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ Mr. Rick Barton ႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Derek Mitchell တို႔သည္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ကယားျပည္နယ္ ၊လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႇင့္ ေျမျမႇဳပ္ မိုင္းအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား Cyber အတိုက္ခံရသလား

Photo: ေတာင္ကိုရီးယား Cyber အတိုက္ခံရသလား 
Thursday, March 21, 2013

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက အသံလႊင့္ဌာနေတြနဲ႔ ဘ႑ာေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ ကြန္ျပဴတာ ကြန္ရက္စနစ္ေတြမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဆိုင္ဘာတိုက္ခိုက္မႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ က ေျပာၾကားလုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္တပ္က
အသင့္ အေနအထားကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္ပါတယ္။
 
ဒီကိစၥမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ မရွိဘူးဆုိၿပီး ပယ္ခ်လုိ႔မရဘူးလုိ႔ ေတာင္ကုိရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားဟာ ေတာင္ကုိရီးယား အေပၚမွာ ဆုိင္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိထားပါတယ္။
 
ဒါေပမဲ့လည္း ဒီတုိက္ခုိက္မႈဟာ ႏုိင္ငံ့ျပင္ပကေန လာတယ္ဆုိတဲ့ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးဘူးလုိ႔ ေတာင္ကုိရီးယား အင္တာနက္နဲ႔ လုံၿခံဳေရးေအဂ်င္စီက ေျပာပါတယ္။ ကြန္ျပဴတာစနစ္ ခ်ဳိ႔ယြင္းမႈဟာ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္ပုိင္း ကတည္းကစတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး
KBS, MBC နဲ႔ YTN အသံလႊင့္ဌာန သံုးခုထက္ မနည္းရဲ႔ ကြန္ျပဴတာေတြဟာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့တာပါ။
 
အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္စက္ ATM တခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ Shinhan ဘဏ္နဲ႔ Nonghyup ဘဏ္တို႔ရဲ႔ ကြန္ျပဴတာစနစ္ေတြ ခ်ဳိ႔ယြင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္ကို မထိခိုက္ေပမဲ့ တုိက္ခုိက္ခံရတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကုိရီးယား အစုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြ ထုိးက်သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥအေပၚ အစုိးရက ေသေသခ်ာခ်ာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီး တုံ႔ျပန္လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔ သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရ က ေျပာပါတယ္။

ဗီြအုိေအ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံက အသံလႊင့္ဌာနေတြနဲ႔ ဘ႑ာေငြေၾကး အဖြဲ႔ အစည္းေတြရဲ႕ ကြန္ျပဴတာကြန္ရက္စနစ္ေတြမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဆိုင္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈတခု ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လုိ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြ က ေျပာၾကား လုိက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားစစ္တပ္ကအသင့္ အေနအထား ကုိ ျမႇင့္တင္လုိက္ပါတယ္။
 ဒီကိစၥမွာ ေျမာက္ကုိရီးယား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိဘူးဆုိၿပီး ပယ္ခ်လုိ႔ မရ ဘူးလုိ႔ ေတာင္ကုိရီးယားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ေျပာပါ တယ္။ ေျမာက္ကုိရီးယားဟာ ေတာင္ကုိရီးယား အေပၚမွာ ဆုိင္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိထားပါတယ္။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္သည္ ယေန႔ (မတ္လ ၂၁ ရက္) နံနက္ ၇ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္ရွင္နာဝပ္သည္ ယေန႔ (မတ္လ ၂၁ ရက္) နံနက္ ၇ နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႕ သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍)

မတ္လ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီ ၄၀ မိနစ္
မိတၳီလာၿမိိဳ႕ ရန္မ်ိဳးေအာင္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဝန္ဇင္းရပ္ကြက္ၾကားတြင္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္က မီးေလာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီးၿငိ္မ္းသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတၳီလာၿမိဳ႕ အမွတ္ (၂) ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။
အဆိုပါမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမရွိေသာ္လည္း ဒဏ္ရာရသူအခ်ိဳ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"ေစ်းေရာင္းဝယ္ကို လူမႈေရးအျမင္နဲ႕ၾကည့္လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ဟု သီတဂူဆရာေတာ္ ေျပာ"

"ေစ်းေရာင္းဝယ္ကို လူမႈေရးအျမင္နဲ႕ၾကည့္လို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ဟု သီတဂူဆရာေတာ္ ေျပာ"

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မိတီၳလာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံဟာ ေစ်းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥကို လူမူေရးကိစၥ ဘာသာေရးကိစၥေတြနဲ႔ၾကည့္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ရႈပ္ေထြးတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိသရက ဒီကေန႔ RFA ကိုမိန္႔ၾကားပါတယ္။

ဘာသာဝင္တိုင္းဟာ မိမိတို႔ကိုးကြယ္ရာ ဘုရားရွင္တို႔ရဲ႕ အဆံုးအမကုိ အတိအက်လိုက္နာဖို႔လိုၿပီး ဂရုဏာ၊ပညာအျပည့္အဝနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ အရွင္ဥာဏိသရက မိန္႔ၾကားပါတယ္။

မိတီၳလာၿမိဳ႕ကို ၾကြလာရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ဆူပူမႈကို ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းသူ ဘုရားသားေတာ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ ဆူပူမူထဲမွာ ပါဝင္ပက္သက္သူမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္စည္းရန္လိုေၾကာင္းပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရမည့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ လည္း ေျခလြန္လက္လြန္ မျဖစ္ေစဘဲ၊ဥပေဒအတိုင္းထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကဖို႕နဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေနနဲ႕လည္း ဂရုဏာ၊ပညာလက္လြတ္ၿပီး ေဒါသလြန္ကဲသြားပါက ဆူပူမႈကို အားေပးသူမ်ားျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းေၾကာင့္ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႔ အဓိကရုဏ္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း သီတဂူဆရာေတာ္က ဆက္လက္မိန္႔ၾကားပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က မိတီၳလာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြရဲ႕ အေၾကာင္းရင္းခံဟာ ေစ်းအေရာင္းအဝယ္ကိစၥကို လူမူေရးကိစၥ ဘာသာေရးကိစၥေတြနဲ႔ၾကည့္တဲ့ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္မွာ ရႈပ္ေထြးတဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြ ျဖစ္လာတယ္လို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဥာဏိသရက ဒီကေန႔ RFA ကိုမိန္႔ၾကားပါတယ္။

ေငြစကၠဴအတုကို အမ်ားသိႏုိင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားေျပာၾကား


  ေငြစကၠဴအတုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အမ်ားျပည္သူ လြယ္ကူစြာ သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေၾက ညာေပးသင့္ေၾကာင္းစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား သည္။ ျပည္ တြင္းလွည့္လည္ သံုးစြဲေနသည့္ ေငြေၾကးမ်ားတြင္ က်ပ္တစ္ေထာင္ႏွင့္ က်ပ္ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴအတုမ်ား ေရာေႏွာပါဝင္ေနသည့္အတြက္

မိတီၳလာမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားအား မင္းကိုနိုင္ အျပစ္တင္

မိတီၳလာမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားအား 
မင္းကိုနိုင္ အျပစ္တင္
Thursday, March 21, 2013

မိတီၳလာမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ဝင္မ်ားအား ၈၈ မ်ိဳးဆက္
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုနုိင္မွ အျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္တို႔ ရိုက္ႏွပ္ျခင္းခံလိုက္ရေသာ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အတြင္ မင္းကိုနုိင္မွ တစံုတရာ စိုးရိမ္ေၾကာင္း လံုးဝ မေျပာသည့္အျပင္
ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အသြင္ျဖင့္ "ဒီလုိမ်ိဳး အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာရင္ သုညကို ျပန္ေရာက္ သြားလိမ့္မယ္” ဟု ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္း ဦးမင္းကိုနုိင္မွ ေျပာၾကား
လိုက္သည္။
...
ဒါ့အျပင္ ဦးမင္းကိုနုိင္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ဝင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မွာ
ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုမင္းကိုႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

မိထၳီလာ ကား၀န္းေရွ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရံုး မီးေလာင္ သည့္အထဲတြင္ ပါ၀င္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို အသံခ်ဲ႕စက္မ်ားျဖင့္ လိုက္လံ ေၾကညာေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္ အရသိရသည္။


ဦးမင္းကိုနုိင္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏွင့္ မြတ္စလင္ တို႔
ျပႆနာျဖစ္လာတုိင္း ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားကိုသာ အျပစ္တင္ေလ့ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ရခိုင္အဓိကရံုးတြင္လည္း ရခိုင္ဒုကၡသည္ တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ေသာ မြတ္ဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း လံုးဝ မေျပာခဲ့ေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဗကသ အစည္းအေဝးတြင္လည္း "ပထမဆုံး ဗက သ ဥကၠ႒ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အျဖစ္ မစၥတာ ရရွစ္ကို က်ေနာ္တို႔ ရက္ရက္ေရာေရာ
ႀကီးေပး ခဲ့တယ္ ဆို တာ အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ပါတယ္" ဟု ဦးမင္းကိုနုိင္မွ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။


Nay Tun ၏ စာမ်က္ႏွာမွ ကူူးယူေဖာ္္ျပပါသည္။

Credit To : ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအိုးႀကီး မိတီၳလာမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုနုိင္မွ အျပစ္တင္ ေဝဖန္လိုက္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိ သည္။
မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္တို႔ ရိုက္ႏွပ္ျခင္းခံလိုက္ရေသာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ အတြင္ မင္းကိုနုိင္မွ တစံုတရာစိုးရိမ္ေၾကာင္း လံုးဝမေျပာသည့္အျပင္ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အသြင္ျဖင့္ "ဒီလုိမ်ိဳး အၾကမ္း ဖက္မႈေတြ ျဖစ္လာရင္ သုညကို ျပန္ေရာက္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ေက်ာင္း သားေခါင္းေဆာင္း ဦးမင္းကိုနုိင္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မိတီၳလာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ ေနာက္ဆံုးရသတင္း

မေန႔က (မတ္လ ၂၀)ရက္ေန႔ ေန႔လည္က မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပက္သက္၍ RFA က ဒီကေန႔မနက္ ၂၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၅ နာရီ ၂၀ မိနစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ မိတီၳလာၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက "ဝန္ဇင္းကန္ေဘာင္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူ ၂၀ ခန္႔စုရံုးေနသည့္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက သြားေရာက္ရွင္းလင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း၊မေန႔ညက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ပုဒ္မ ၁၄၄ အမိန္႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား မေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊မေန႔ေန႔လယ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ ဆိုင္ခန္းႏွင့္ေနအိမ္အခ်ိဳ႕ကို လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

“အေမရိကန္သမၼတစီးသည့္ကား ေလာင္စာဆီ မွားထည့္မိသျဖင့္ စက္ခၽြတ္ယြင္း”

“အေမရိကန္သမၼတစီးသည့္ကား ေလာင္စာဆီ မွားထည့္မိသျဖင့္ စက္ခၽြတ္ယြင္း”

အုိဘားမား၏ အစၥေရးခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတ စီးနင္းလုိက္ပါေလ့႐ွိသည့္ "Beast" က်ည္ကာဇိမ္ခံ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အနက္မွ တစ္စီးမွာ ေလာင္စာဆီ မွားယြင္းထည့္မႈေၾကာင့္ စက္ခၽြတ္ယြင္းမႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ခၽြတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚသည့္ကားမွာ ဝါ႐ွင္တန္မွ တုိက္႐ုိက္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အုိဘားမား၏ သုံးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္စဥ္အတြင္း ပထမဆုံး မေမွ်ာ္လင့္သည့္ခၽြတ္ယြင္းမႈ ႀကဳံရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

ဗုဒၶဟူးေန႕ နံနက္ပုိင္းက တဲလ္အဗစ္ၿမဳိ႕႐ွိ ဘင္ဂူရီယန္ေလဆိပ္တြင္ ရပ္နားထားစဥ္ ဓာတ္ဆီအစား ဒီဇယ္ထည့္မိသျဖင့္ စက္ခၽြတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Read more http://www.planet.com.mm/news/read.cfm/id/21249
အုိဘားမား၏ အစၥေရးခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္သမၼတ စီးနင္း လုိက္ ပါေလ့႐ွိသည့္ "Beast" က်ည္ကာဇိမ္ခံ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား အနက္မွ တစ္စီးမွာ ေလာင္စာဆီ မွားယြင္းထည့္မႈေၾကာင့္ စက္ခၽြတ္ ယြင္းမႈျဖစ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။