Friday, October 24, 2014

ကုိယ္႕ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ မေမ႕ဖို့ ပါတီဝင္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး

Photo: ကုိယ္႕ပါတီ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ မေမ႕ဖို့ ပါတီဝင္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတိေပး
==========================================

ေက်ာ္စုိးဦး ၊ ရန္ကုန္၊ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပါ တီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ အၿမဲမေမ့ဖုိ႔လုိ အပ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေအာက္တုိဘာ ၂ဝ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးအၿပီးတြင္ သတိေပးေျပာဆုိ လုိက္ပါသည္။

''မိမိတုိ႔ပါတီက မည္သည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္႔ ပါတီထူေတာင္ခဲ့ သည္ကုိ ပါတီဝင္မ်ားအၿမဲမေမ့ဖုိ႔လုိ အပ္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ထူေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္မတြယ္ဖုိ႔ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တယ္ ဆုိတာကလဲ မိမိတုိ႕ပါတီဝင္ေတြ ရာထူးအာဏာ ရဖုိ႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

လာမည့္ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲ တြင္လည္း မူလထူေထာင္ စဥ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတုိင္း အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဆုိပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၄င္း၏မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ ေကာ့မွဴး ခရီးစဥ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတုိ႔ပါတီ အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ မဲဆႏၵနယ္ မ်ားအားလုံးတြင္ အႏုိင္ရရန္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ဟု တရားဝင္ေျပာၾကား ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

၄င္းပါတီသည္ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၄၅ေနရာတြင္ ၄၃ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ႔ေသာ ပါတီလည္းျဖစ္သည္။ အလားတူ တခ်ဳိ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားတြင္ မူလ ပါတီဝင္အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ အသစ္မ်ား အၾကား သေဘာထားကြဲ လြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

Yangon Time Journal ၊ အတြဲ ၁၀ ၊ အမွတ္ ၄၁ 
==========================================
#YangonMediaGroup™ | #MZK | www.yangonmedia.com

https://www.facebook.com/yangonmediagroup
==========================================
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပါ တီ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကုိ အၿမဲမေမ့ဖုိ႔လုိ အပ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ေအာက္တုိဘာ ၂ဝ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးအၿပီးတြင္ သတိေပးေျပာဆုိ လုိက္ပါသည္။

''မိမိတုိ႔ပါတီက မည္သည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္႔ ပါတီထူေတာင္ခဲ့ သည္ကုိ ပါတီဝင္မ်ားအၿမဲမေမ့ဖုိ႔လုိ အပ္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ထူေထာင္ခဲ႔တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာရွင္စနစ္ အျမစ္မတြယ္ဖုိ႔ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ တယ္ ဆုိတာကလဲ မိမိတုိ႕ပါတီဝင္ေတြ ရာထူးအာဏာ ရဖုိ႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး''ဟု ၄င္းက ေျပာဆုိခဲ႔သည္။

ရခိုင္ျပႆနာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ပိုမို ဆိုးရြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ICG ေဖာ္ျပ

ရခိုင္ျပႆနာမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ပိုမိုဆိုး ရြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ (ICG)အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ICG အစီ ရင္ခံစာ၌ အလြန္အမင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ အသိုင္းအဝုိင္းႏွစ္ခုၾကား ပဋိ ပကၡမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား သမိုင္း ႏွင့္ခ်ီျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ တြင္းျပႆနာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေျခ အေနမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေႏွာင္း ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ ပြဲကာလတြင္ ပိုမိုျမင့္တက္လာ ႏုိင္ေၾကာင္းသံုးသပ္ထားသည္။

အစိုးရ၏ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ၾကန္႔ၾကာဟု UNFC ဆို

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေနာက္ျပန္ဆုတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဦးႏိုင္ဟံသာက ေျပာၾကားသည္။

အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း လံုၿခံဳေရး ျပည္ပရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းရဲအင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တာ၀န္ယူမည္

Photo: အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေ၀း လံုၿခံဳေရး ျပည္ပရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္းရဲအင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ တာ၀န္ယူမည္
====================================

Friday, October 24, 2014

၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာရဲအရာရွိတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေဝးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − လင္းဘိုဘို/အီးပီေအ)

အေမရိကန္ သမၼတအိုဘားမား တက္ေရာက္မည့္ ေန ျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ အာ ဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို အျမင့္ဆံုးလံုၿခံဳေရးအဆင့္ သတ္ မွတ္၍ အင္တာပိုလ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ အကူအညီ အျပင္ ျပည္တြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္ အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ လံုၿခံဳ ေရးတာ၀န္ ယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

(၂၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို လာမည့္ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၃ ရက္ အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတအိုဘားမား ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီဟာသည္ ယခင္လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆီးဂိမ္းတို႔၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖို ရမ္တို႔၊ တျခားႏိုင္ငံတကာ Sum-mit ေတြထက္စာရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီး မားတဲ့ ပြဲဲျဖစ္တဲ့အတြက္ လံု ေလာက္တဲ့ အင္အားနဲ႔ လုပ္မွာပါ။အင္တာပိုလ္ အကူအညီအျပင္ ျပည္တြင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အင္အား အလံုအေလာက္နဲ႔ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ယူသြားမယ္’’ ဟု နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းဌာနႀကီးမွ ရဲမွဴးခ်ဳပ္စိုးၿမိဳင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ရဲအင္အား ရွစ္ေသာင္း၀န္းက်င္ရွိ၍ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း အတြက္ စုစုေပါင္းအင္အား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ နယ္စပ္ထြက္ေပါက္ မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကို ေစာင့္ၾကပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး သည္။

‘‘လံုၿခံဳေရးအင္အားက ေန ျပည္ေတာ္အျပင္ တျခားတိုင္းေဒ သႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ရဲတပ္ ဖြဲ႕၀င္ေတြပါ လာေစာင့္မွာ။ စုစု ေပါင္း အင္အားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ မယ္။ တခ်ဳိ႕ဆို ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေနနဲ႔ အခုကတည္းက လံုၿခံဳေရး ၀င္ေနၾကၿပီ’’ဟု ေနျပည္ေတာ္ ရဲဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

သမၼတအိုဘားမားသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎တည္းခိုမည့္ ဟိုတယ္ကို လံုၿခံဳေရးစည္းကမ္းအရ ႀကိဳတင္အသိေပးမထားေသးဘဲ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ၾကယ္ငါးပြင့္ အ ဆင့္ ဟုိတယ္သံုးလံုးတြင္ ၎အ တြက္ Proposal တင္ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

7 Day Daily
၂၀၁၂ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ထြက္ခြာလာၿပီးေနာက္ အေမရိကန္လံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာရဲအရာရွိတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္။ အေမရိကန္ သမၼတအိုဘားမား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံ တကာေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕တက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးလံုၿခံဳေရး အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ သည္။ (ဓာတ္ပံု − လင္းဘိုဘို/အီးပီေအ)

အေမရိကန္ သမၼတအိုဘားမား တက္ေရာက္မည့္ ေန ျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ အာ ဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းကို အျမင့္ဆံုးလံုၿခံဳေရးအဆင့္ သတ္ မွတ္၍ အင္တာပိုလ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ အကူအညီ အျပင္ ျပည္တြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္ အား ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ လံုၿခံဳ ေရးတာ၀န္ ယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ဌာနခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။

စစ္အစိုးရလက္ထက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္ရန္ စီစဥ္

တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ ‘‘လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းေရးေကာ္မတီ’’ကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညီၫြတ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေၾကညာလိုက္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အမတ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ NLD ပါတီ၀င္ေဟာင္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ‘‘ညီၫြတ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕’’က အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တိုင္းျပည္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အီဘိုလာႏွင့္ အိုင္အက္စ္အႏၲရာယ္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားကို ကမ္းဆင္းခြင့္တားျမစ္

အီဘိုလာႏွင့္ အုိင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ သေဘၤာကုမၸဏီမ်ားက ကမ္းဆင္းခြင့္မျပဳရန္ တားျမစ္ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကူးစက္ျမန္အီဘိုလာေရာဂါ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္အိုင္အက္စ္အဖြဲ႕၏ အႏၲရာယ္ရွိ ႏိုင္သည့္ အေနာက္အစၥလာမ္ မစ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သေဘၤာမ်ား ဆိုက္ကပ္ပါက ျမန္မာသေဘၤာ သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးအေျခအေနအရ ကမ္းဆင္း ခြင့္မျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖားကန္႔ေဒသရွိ ေကအုိင္ေအတပ္ ဖယ္ရွားမည္မဟုတ္ဟု ေကအိုင္ေအဒုတပ္ရင္းမွဴးေျပာၾကား

ဖားကန္႔ေဒသ ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း (၆)အား ေရႊ႕ေပးရန္ အစိုးရတပ္မေတာ္တပ္မ (၆၆)က ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္တိုက္ေျပာေသာ္လည္း ေကအုိင္အိုဗဟုိ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတုိင္း ဖယ္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း (၆) ဒုတပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴး တန္ဆန္႔ကေျပာသည္။

ထုိတပ္ရင္းအား ဖယ္မေပး ရန္ ေကအုိင္အိုဗဟုိက ဆံုးျဖတ္ ထားၿပီး အစိုးရစစ္တပ္၊ တပ္မ(၆၆) မွလည္း ကံဆီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္း ဖယ္ရွားေပးရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ရက္ခန္႔က လာေရာက္ အေၾကာင္းၾကားခုိင္းခဲ့ သည္ဟု ဆုိသည္။

မေလးရွားတြင္ ဘီယာတစ္ဘူးခိုးယူသူ ျမန္မာတစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ

ကြာလာလမ္ပူ−ခုနစ္ရင္းဂစ္တန္ ဘီယာတစ္ဘူး ခိုးယူမႈအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးကို မေလး ရွား တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ေထာင္ဒဏ္တစ္လႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ ၁၀၀ ေပးေဆာင္ရန္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္တြင္ အ မိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။

ယင္းျပစ္မႈအတြက္ အျပစ္ ရွိသည္ဟု ၀န္ခံထားသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဘိတ္မႊန္း(၂၄)ႏွစ္ကို တရားသူႀကီး ဆိုင္ဖူလက္ေမးလ္ဆာအိ က ယင္းသို႔ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘိတ္မႊန္း (၂၄) ႏွစ္သည္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္က ဂ် လန္းထြန္တန္းရွိ ခ်န္းေလာ့စ္ေက ေကမတ္ဆိုင္ခဲြတစ္ခု ညေန ၄ နာရီခဲြတြင္ Danish Royal Stout ဘီယာတစ္ဘူး ခိုးယူမႈျဖင့္ စဲြခ်က္ တင္ခံခဲ့ရသည္။

မိုးရာသီ ဂီတဆုေပးပြဲမွာ နီနီခင္ေဇာ္ အဓိကဆု ႏွစ္ဆုနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့

Photo: မိုးရာသီ ဂီတဆုေပးပြဲမွာ နီနီခင္ေဇာ္ အဓိကဆု ႏွစ္ဆုနဲ႔ ေအာင္ပြဲခံခဲ့
======================================

Friday, October 24, 2014

မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲမွာ ဆုေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္၊ ၀ိုင္းစုနဲ႔ မိစႏၵီ။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာဂီတဆုေပးပြဲေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲမွာ ဆုေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္၊ ၀ိုင္းစုနဲ႔ မိစႏၵီ။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာဂီတဆုေပးပြဲေဖ့စ္ဘြတ္ခ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲႀကီးမွာ စင္ေပၚမွာ
အျမဲလန္း ေနတတ္တဲ့ အဆိုေတာ္ နီနီခင္ေဇာ္ တစ္ေယာက္ အဓိကဆု ႏွစ္ဆု ပိုက္ၿပီးေအာင္ပြဲခံသြားခဲ့ပါတယ္။

ဆုေတြကို ပရိသတ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ဆုနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ဆုဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားရာ နီနီခင္ေဇာ္က 'ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံု တစ္ရာ' သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တည္းနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးမ်ား
ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ The Best Pop Song နဲ႔ The Best Song of the Monsoon ဆုကို ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသီခ်င္းက နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ေခြ 'မာရီ႐ို' ထဲက သီခ်င္းေလးျဖစ္ၿပီး ႏိုဘယ္ဆုရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး သီဆိုထားတာျဖစ္ပါတယ္။

"ဒီလိုဆုေတြရမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ထားပါဘူး။ အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့ ပညာရွင္ေတြကိုေက်းဇူးအမ်ားႀကီး တင္ပါတယ္။ တစ္ခုပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။ နီနီ ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္ပါဘူး။ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ နီနီေလးစားတဲ့ ပုဂိၢဳလ္ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ ဒီသီခ်င္းကို
သီဆိုခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္"လို႔ ဆုေတြလက္ခံအၿပီးမွာ နီနီခင္ေဇာ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဒိုင္လူႀကီးေတြပဲ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့ The best Rock ကိုေတာ့ အဆိုေတာ္ေ၀လက
'မိတ္ကပ္ မႀကိဳက္ေသာ သီခ်င္းမ်ား' နဲ႔ ရရွိခဲ့ၿပီး ဆုေပးပြဲမွာလည္း အဲဒီ သီခ်င္းကိုပဲ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးခဲ့ပါတယ္။

"ဒါကြ်န္ေတာ့္ဘ၀မွာ ပထမဆံုးပိုင္ဆိုင္ဖူးတဲ့ ဆုပါပဲ။ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေက်ာင္းမွာလည္းဘာဆုမွ မရခဲ့ဖူးပါဘူး။ အခုလိုမ်ဳိး ကုိယ္၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ္၊ ဘ၀တစ္ခုလံုး ရင္းထားတဲ့အရာနဲ႔ ဒီဆုကို ပညာရွင္ေတြဆီက ရရိွခဲ့လို႔ အရမ္း၀မ္းသာပါတယ္"လို႔ အဆိုေတာ္ ေ၀လက ဆိုခဲ့ပါတယ္။

The Best Rap Song ဆုကိုေတာ့ လႊမ္းပိုင္က 'ကိုကုိ' သီခ်င္းနဲ႔ ရရိွသြားၿပီး ပရိသတ္တခ်ဳိ႕ဆီကေတာ့ ေ၀ဖန္သံေတြ ထြက္လာပါတယ္။

ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာလည္း လူငယ္တစ္ဦးက "ဟစ္ပ္ေဟာ့ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အဲဒီသီခ်င္းကိုမေပးသင့္ဘဲ။ တကယ္တမ္း ဟစ္ပ္ေဟာ့ကို ခ်ျပထားတဲ့ ြႊသညန တို႔လိုအဆိုေတာ္ေတြကို
ဘယ္လိုေခ်ာင္ထိုးထားလဲ"ဆိုၿပီး ေရးသားထားပါတယ္။

လႊမ္းပိုင္ကလည္း နီနီခင္ေဇာ္လိုပဲ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္တည္းပဲ ဆုႏွစ္ဆု ရခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဆုကေတာ့ ပရိသတ္ေတြေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ The Freshest Rap Song of Monsoon ဆုပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထူးျခားတာ တစ္ခုကေတာ့ ဆန္ခါတင္မဲအေရအတြက္ အမ်ားဆံုး သီခ်င္း ငါးပုဒ္စလံုးက လႊမ္းပိုင္ တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေနတာပါပဲ။

စုစုေပါင္းဒိုင္လူႀကီး ၄၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္တဲ့အဖြဲ႕က ဆုေပါင္း ကိုးဆုေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ေအာင္ရင္ရဲ႕
'အိမ္အလြမ္း'၊ အေရး၊ အတီး၊ အဆို ထူးခြ်န္သူအျဖစ္ မိစႏၵီ၊ အေကာင္းဆံုး မ်က္ႏွာသစ္အဖြဲ႕သစ္ဆုအတြက္ Sarah၊ 'မိတ္ကပ္မႀကိဳက္ေသာ သီခ်င္းမ်ား' နဲ႔ ေ၀လ နဲ႔ 'သည္းခံ'သီခ်င္းနဲ႔ Big Bag တို႔ကို အထူးဆုေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။

မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲကို ေတးေရးပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္နဲ႔အတူ ဂီတေမာင္ႏွမမ်ားပါ၀င္တဲ့ Beautiful Noise အဖြဲ႕မွ ဦးစီးက်င္းပၾကတာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္သံုးႀကိမ္ (ေႏြ၊မိုး၊ ေဆာင္းအတြက္) က်င္းပသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ကုန္ဆံုးတဲ့အခါတုိင္းမွာေတာ့ တစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုးဂီတဆုေပးပြဲႀကီး Myanmar
Music Awards ကိုက်င္းပသြားမယ္လို႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းက ျမန္မာတိုင္း(မ္)နဲ႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့အင္တာဗ်ဴးမွာ ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ခုပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က ရွင္ေစာပုလမ္းေပၚရိွ Myanmar Event Park မွာ က်င္းပတဲ့ပြဲမွာေတာ့ မိုးရာသီကာလ (ေမ ၁ ရက္ေန႔ကေန ဩဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ထိ)
အတြင္းထြက္ရွိခဲ့တဲ့ စီးရီးေတြနဲ႔ ျမန္မာျမဴးဇစ္အြန္လိုင္းစတိုးမွာ တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ ထြက္ထားတဲ့သီခ်င္းေတြထဲကေန ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲက်င္းပရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ပညာရွင္အဆင့္ဂီတ ပညာရွင္ေတြေပးတဲ့ ဆုေပးပြဲ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ဖန္တီးျဖစ္တာပါလို႔ ဆိုပါတယ္။

"ပံုမွန္ဆုေပးပြဲေတြကေတာ့ လုပ္ေနၾကတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ပညာရွင္ေတြေပးတဲ့ ဆုေပးပြဲေလး
ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ စီစဥ္ျဖစ္တာပါ" ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္က ဆိုပါတယ္။

ပရိသတ္ေတြ ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ဆုေတြကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလကုန္မွ စတင္ၿပီး အြန္လိုင္းကေနမဲေပး စနစ္ဖြင့္ေပးခဲ့ကာ မဲအေရအတြက္နဲ႔ အက္ဖ္အမ္ေတြကေန သီခ်င္းေတာင္းတဲ့အႀကိမ္
အေရအတြက္ေတြကို ေပါင္းကာ ဆုသံုးဆုကို အရင္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ကေလးအဆိုရွင္ လႊမ္းရတီေဇာ္ က The Freshest Pop Song of Monsoon ကို Baby Love သီခ်င္းနဲ႔ ဆန္ခါတင္ ငါးပုဒ္ထဲမွာ နီနီခင္ေဇာ္ရဲ႕ "ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ"သီခ်င္းကိုပါေက်ာ္ၿပီး ဆုကိုသိမ္းပိုက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပရိသတ္မ်ားက နီနီခင္ေဇာ္ နာမည္ကို ေအာ္ဟစ္ေနေပမယ့္ မဲအေရအတြက္ကေတာ့ လႊမ္းရတီေဇာ္က ပိုမ်ားခဲ့တာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

The Freshest Rock Song of Monsoon ဆုကိုေတာ့ Big Bag အဖြဲ႕က သူတို႔ရဲ႕
ေနာက္ဆံုးအေခြ "We are Big Bag" ထဲက 'သည္းခံ' သီခ်င္းနဲ႔ ရရိွခဲ့ပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေနပဲ မဲအေရအတြက္နဲ႔ ေပးခဲ့တဲ့ "I love Artist" အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးဆုေတြကိုေတာ့ ရမွတ္ အမ်ားဆံုး ငါးေယာက္မွာ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္းက မဲအေရအတြက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္နဲ႔
အမ်ဳိးသမီးဆုကို ပိုင္ဆိုင္သြားၿပီး အမ်ဳိးသားဆုကိုေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြ အသည္းစြဲျဖစ္ေနေသးတဲ့ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ က မဲအေရအတြက္ ငါးေသာင္းေက်ာ္နဲ႔ အျပတ္အသတ္ပိုင္ဆိုင္သြားပါတယ္။

"ဒီပြဲကို တက္တာ သူငယ္ခ်င္းေတြ၊ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြကို အားေပးဖို႔ တက္တာပါ။ ဆုရမယ္လို႔ မေမွ်ာ္လင့္ထားပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ အေခြလည္းမထြက္ႏိုင္ဘဲ
အခုလို ပရိသတ္က ခ်စ္ေပးလို႔ ဒီဆုကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္တာပါ။ ပရိသတ္ေပးတဲ့ ဆုျဖစ္လို႔ ဒီေရႊတစ္က်ပ္သားကို ကြ်န္ေတာ့္ ပရိသတ္ေတြ နာမည္နဲ႔ အလႉအတန္း လုပ္လိုက္ပါမယ္"လို႔
ရရွိတဲ့ ဆုကိုပိုက္ထားရင္း စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အခမ္းအနားမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုေတာ္မ်ားစြာကအကေတြနဲ႔ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။

အစီအစဥ္ တင္ဆက္သူအျဖစ္ ေမာင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ဆန္းထြဋ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေနာက္တိုင္း၀တ္စံုကိုမွ အဆင္ဆန္းပိတ္စနဲ႔ ဖန္တီးထားတဲ့ ဆန္းထြဋ္ရဲ႕ ဖက္ရွင္ကလည္း လူေျပာမ်ားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္က်င္းပမယ့္ ေဆာင္းရာသီဂီတဆုေပးပြဲကိုေတာ့ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ဒီဇင္ဘာလ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြထဲကေန ေရြးခ်ယ္ၿပီးဆုေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Times
မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲမွာ ဆုေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္၊ ၀ိုင္းစုနဲ႔ မိစႏၵီ။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာဂီတဆုေပးပြဲေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲမွာ ဆုေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ နီနီခင္ေဇာ္၊ ၀ိုင္းစုနဲ႔ မိစႏၵီ။ ဓာတ္ပံု - ျမန္မာဂီတ ဆုေပးပြဲေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ၿပီးခဲ့တဲ့ တနဂၤေႏြေန႔က ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပတဲ့ မိုးရာသီဂီတဆုေပးပြဲႀကီးမွာ စင္ေပၚမွာအျမဲလန္း ေနတတ္တဲ့ အဆိုေတာ္ နီနီခင္ေဇာ္ တစ္ေယာက္ အဓိကဆု ႏွစ္ဆု ပိုက္ၿပီးေအာင္ပြဲ ခံသြား ခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားမ်ား IS အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ေဟာ့ကိုင္းဒိုးတကၠသိုလ္မွ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အ႐ြယ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ တုိက်ဳိၿမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးတို႔ကို အစၥလာမၼာစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ IS အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ဆီးရီးယားသို႔ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္ဆိုေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ၿမိဳ႔ေတာ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ မွ အဆင့္ျမင့္ ရဲအရာရွိႀကီးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ တံု႕ျပန္ပံု အေမရိကန္အႀကံေပးအဖဲြ႕ ေ၀ဖန္

၀ါရွင္တန္- ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျပႆနာမ်ားကုိ ျမန္မာအစိုးရ၏ တံု႔ျပန္ စီမံခန္႔ခြဲေနပံုႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရိွ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလႈံ႔ေဆာ္ေနသူမ်ားတြင္ အနည္း ငယ္သာ အေရးယူေနသည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ အေျခစိုက္အႀကံေပးပညာရွင္သု  ေတသန အဖဲြ႕တစ္ခုက ေ၀ဖန္ လိုက္သည္။
အဆိုပါေ၀ဖန္မႈမ်ားမွာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ႔  အေျပာင္းအလဲ စတင္ၿပီး သံုးႏွစ္အၾကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အေျခအေနမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေလ့လာမႈ စင္တာ (CSIS) မွ စုေပါင္းၿခံံဳငံုသံုးသပ္ထားသည့္ ေလ့လာမႈထြက္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္ သည္။

တ႐ုတ္တြင္ ရာဇ၀တ္သား ရွစ္ဦးႏွင့္ စီရင္ခ်က္မခ်ရေသးသူ ၁၆ ဦးကို လူအမ်ားေရွ႕တြင္ တန္းစီျပသ


Photo: တ႐ုတ္တြင္ ရာဇ၀တ္သား ရွစ္ဦးႏွင့္ စီရင္ခ်က္မခ်ရေသးသူ ၁၆ ဦးကို လူအမ်ားေရွ႕တြင္ တန္းစီျပသ 
=======================================

Friday, October 24, 2014

တ႐ုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ရာဇ၀တ္သား ရွစ္ဦးႏွင့္ စီရင္ခ်က္ မခ်ရေသးသူ ၁၆ ဦးတု႔ိအား ၾကည့္႐ႈသူ ၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည့္ လူျမင္ကြင္းေရွ႕တြင္ တန္းစီ လွည့္လည္ေစခဲ့ျခင္းသည္ အတိတ္ကာလ၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ကာလကို အမွတ္ရေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ဂလိုဘယ္လ္တုိင္းမ္းသတင္းစာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။“အခုလို လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ျပည္သူေတြက ျပင္းထန္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လူပံုအလယ္မွ အျပစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟု ၁၉၆၆ နဲ႔ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အၾကား ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရးကာလရဲ႕ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြကို ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး သမၼတရွီက်င္းပင္ ေျပာၾကားေနသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ပါတယ္" ဟု အဆိုပါ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္း ဟန္နန္ျပည္နယ္ ဟြာရြန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားရင္ဆုိင္ေနဆဲျဖစ္သည့္ လူ ၁၆ ဦးကို စီတန္းေခၚေဆာင္လာၿပီးေနာက္ တရားေရးအရာရွိမ်ားက ၎တို႔ကို တရား႐ံုးအတြင္း စစ္ေဆးၾကားနာခဲ့ၾကေၾကာင္း ဂလိုဘယ္လ္တိုင္းမ္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ကို ၿမဳိ႕တြင္းသို႔ အမိုးဖြင့္ထရပ္ကားမ်ားျဖင့္ ေခၚေဆာင္ၿပီး "လူဆိုးသူခိုးမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္အျပစ္ေပးသည္" စာခ်ိတ္ဆြဲကာ လွည့္လည္ခဲ့သည့္ ပံုမ်ားကုိ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ Sina.com တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းဟု အမည္ေပးထားသည့္ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ေမလအတြင္းကလည္း မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ရွင္က်န္းေဒသရွိ အားကစား႐ံုတစ္ခုတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လူျမင္ကြင္းတြင္ တရားစီရင္ခဲ့ၿပီး လူအုပ္အတြင္း တရားခံမ်ားကုိ လွည့္လည္ေစခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ  က်င္းပခဲ့သည့္ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၂၀၅ ဦးႏွင့္ အရန္ပါတီ၀င္ ၁၇၀ ဦးတို႔အျပင္ စည္းကမ္္းစစ္ေဆးေရးဗဟိုေကာ္မရွင္အပါအ၀င္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပအတ္အတြင္းက လူအမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းစီလွည့္ေစခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၊ လူသတ္မႈႏွင့္ ခိုးမႈက်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးက "အခုလိုအျပစ္ေပးတာဟာ ထံုးတမ္းစဥ္လာလုိ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို အခုလို လူျမင္ကြင္းမွာ တန္းစီေလွ်ာက္ခိုင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက လူတစ္ေသာင္းေလာက္ရွိခဲ့တယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာတြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္းက လူေပါင္း ၂,၄၀၀ ကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုက ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယင္း အေရအတြက္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ ဦးေရ ၁၂,၀၀၀ ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္လ်င္ အနည္းငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ ဒူဟြားေဖာင္ေဒးရွင္း
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕က ေျပာသည္။

တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ၌ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ နည္းပါးလာျခင္းနင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ယင္းႏိုင္ငံတြင္ အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားထက္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္မႈအေရအတြက္ မ်ားျပားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္နိုင္ငံမဟုတ္သည့္ အျခားေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၇၇၈ ဦး ရွိခဲ့သည္ဟု ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔တစ္ခု၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Mizzima

တ႐ုတ္ အာဏာပုိင္မ်ားက ရာဇ၀တ္သား ရွစ္ဦးႏွင့္ စီရင္ခ်က္ မခ်ရေသးသူ ၁၆ ဦးတု႔ိအား ၾကည့္႐ႈသူ ၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိခဲ့သည့္ လူျမင္ကြင္းေရွ႕တြင္ တန္းစီ လွည့္လည္ေစခဲ့ျခင္းသည္ အတိတ္ကာလ၏ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ကာလကို အမွတ္ရေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ ဂလိုဘယ္လ္တုိင္းမ္းသတင္းစာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။“အခုလို လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚ ျပည္သူေတြက ျပင္းထန္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လူပံု

ပုသိမ္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ စာရြက္စာတမ္းဖိုး ေကာက္ခံေငြျမင့္မား မႈ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ၀ဖန္ ေငြေကာက္ခံမႈမ်ားတြင္ ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္ဖိုးပါ ပါ၀င္

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပုသိမ္ဌာနခြဲတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသားကတ္ ထုတ္ယူရာ တြင္ ေက်ာင္းအပ္စဥ္ ကာလက ေက်ာင္းသားကတ္ေၾကး ၃၀၀ ေပးသြင္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေ၀းသင္ အနီးကပ္ တက္ေရာက္ခ်ိန္ ေက်ာင္းသားကတ္ ထုတ္ယူသည့္အခါ ေငြက်ပ္ ေထာင္ခ်ီ၍ ေတာင္းယူ ေနသည့္ အတြက္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ပုသိမ္အေ၀းသင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပုသိမ္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ စာရြက္စာတမ္းဖိုး ေကာက္ခံေငြျမင့္မား မႈ ေက်ာင္းသားမ်ား ေ၀ဖန္ ေငြေကာက္ခံမႈမ်ားတြင္ ကံစမ္းမဲ လက္မွတ္ဖိုးပါ ပါ၀င္

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ပုသိမ္ဌာနခြဲတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ အတြက္ ေက်ာင္းသားကတ္ ထုတ္ယူရာ တြင္ ေက်ာင္းအပ္စဥ္ ကာလက ေက်ာင္းသားကတ္ေၾကး ၃၀၀ ေပးသြင္းထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေ၀းသင္ အနီးကပ္ တက္ေရာက္ခ်ိန္ ေက်ာင္းသားကတ္ ထုတ္ယူသည့္အခါ ေငြက်ပ္ ေထာင္ခ်ီ၍ ေတာင္းယူ ေနသည့္ အတြက္ မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ပုသိမ္အေ၀းသင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သုိ႔ ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတက ဆႏၵရွိရင္ NLD နဲ႔ လက္တဲြလုပ္ႏိုင္တယ္ (ဦးေဌးဦး)


Photo: သမၼတက ဆႏၵရွိရင္ NLD နဲ႔ လက္တဲြလုပ္ႏိုင္တယ္ (ဦးေဌးဦး)

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးစီးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD နဲ႔  ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ုခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP တို႔ ပူးေပါင္းလက္တဲြၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖဲြ႔စည္းေရး ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္စရာမရွိဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ုခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

အခုလ ၂၂ ရက္ေန႔႔ ဗုဒၶဟူးေန႔က ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဌာနခ်ဳပ္မွာ RFA က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့တုန္းမွာ ျပင္ပေလာကမွာ ေျပာဆိုေနၾကတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေမးျမန္းလို႔  ဦးေဌးဦးက အဲ့ဒီလုိေျပာခဲ့တာပါ။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ သမၼတ ဦးေဆာင္တဲ့ စနစ္ ရွိေနတာမို႔  သမၼတျဖစ္သူက သူနဲ႔အဆင္ေျပမယ့္ အစိုးရအဖဲြ႔ ဖဲြ႔စည္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမၼတရဲ႕ စိတ္ဆနၵအေပၚမူတည္တာမို႔ ႏွစ္ပါတီလက္တဲြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေျပာသြားပါတယ္။

NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သူ႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲလို႔ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ ဦးေဌးဦးက

"သူလည္း ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ကို ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္လို႔ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္းပဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ တူတာေတြလည္းရွိတယ္၊ မတူတာေတြလည္းရွိတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ သေဘာက်ႏိုင္တာေတြလည္းရွိတယ္၊ မက်ႏိုင္တာေတြလည္းရွိတယ္၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ သူလည္း ေစတနာထားၿပီးလုပ္မယ္လို႔ပဲ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္"

အ့ဲဒီ ေမးျမန္းခန္းမွာ ဦးေဌးဦးက ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလ်ွာက္လွမ္းဖို႔ အေျခခံေတြ ရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တျခားလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပၚထြက္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔ တိုးတက္ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သူ႔အေနနဲ႔ သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔  ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိမရွိ ေမးျမန္းရာမွာ ဦးေဌးဦးက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရည္မွန္းျခင္းမရွိပါဘူးလုိ႔ ေျဖၾကားပါတယ္။

အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးစီးသြားတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ NLD နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ုခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ USDP တို႔ ပူးေပါင္းလက္တဲြၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖဲြ႔စည္းေရး ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္စရာမရွိဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ုခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဌးဦး က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဘဲၿခံပိုင္ရွင္ ထိုင္းလင္မယားကို သတ္သူ ျမန္မာ ႏွစ္ဦး ဖမ္းမိ

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ရတ္ခ်္ ဘူရီ ခရိုင္၊ ဖိုထာရမ္းၿမိဳ႕မွာ ဘဲေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူ ထိုင္းအမ်ိဳးသားနဲ႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး ဇနီးေမာင္ႏွံ အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့အမႈမွာ၊ ဘဲၿခံမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄ ေယာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ၿပီး၊ အဲ့ဒီထဲက ျမန္မာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းမိထားေၾကာင္း ထိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေၾကညာပါတယ္။

မူဆယ္၌ တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတုမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ


Photo: မူဆယ္၌ တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတုမ်ား သိမ္းဆည္းရမိ
==================================

Friday, October 24, 2014

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၌ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ဆန္းဝင္းႏုိင္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကင္းလွည့္ေနစဥ္ စြမ္ေစာ္ရပ္ကြက္ ဆုံဆည္းရာတည္းခိုခန္း အနီးရွိ ဆံသဆုိင္ေရွ႕ တြင္ ေမာင္ဝမ္ယုကြမ္း (၁၆)ႏွစ္ စြမ္ေစာ္ရပ္ကြက္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေမာင္ေက်ာင္ယုံဟု (၁၈)ႏွစ္ ခုိဝိန္ရပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေမာင္ယိယြင္စန္း (၁၆)ႏွစ္ ခုိဝိန္ရပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေနသူ သုံးဦးအား မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိ ၍ စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ ျမန္မာေငြစကၠဴ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္အတုဟု ထင္ရေသာေငြစကၠဴခုနစ္ရြက္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဆက္လက္စုံစမ္းရာ ေကာင္းမႈတုံရပ္ကြက္ ဆင္ျဖဴေစ်း စိန္ေရႊအမိန္႔ရ အေပါင္ဆုိင္တြင္ (Kenbo- 125)ဆုိင္ကယ္အား ၎တုိ႔ သြားေရာက္ေပါင္ႏွံစဥ္ ဆုိင္ပိတ္ သြားခဲ့၍ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ ျဖင့္ ဝယ္ယူ သျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၎တို႔ထံမွ သိမ္းဆည္းမိေသာ ၁ဝဝဝဝ တန္ ေငြစကၠဴမ်ား ပါလာခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လူငယ္သုံးဦးထံမွ ဆုိင္ကယ္ ဝယ္သူ ေကာင္းမႈတုံရပ္ကြက္ ဆင္ျဖဴေစ်းဝန္းေန ထြန္းထြန္းဦး(ခ)အုိက္ထြန္း (၃၆)ႏွစ္အား ေနအိမ္တြင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။

၎၏ထြက္ဆိုခ်က္အရ ေငြစကၠဴအတုမ်ားအား (၁ဝ၅)မုိင္ မုိင္းယုရြာေန ဝင္းႏိုင္ထံမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ မိမိအိမ္ သုိ႔ေရာက္ရွိ လာၿပီး ၁ဝဝဝဝ တန္ ေငြစကၠဴအတု အရြက္၂ဝ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ရြက္လွ်င္ ျမန္မာေငြက်ပ္ ၈ဝဝဝ က်ပ္ႏႈန္းေပးေခ်ရန္ ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ လူငယ္သုံးဦးထံမွ ဆုိင္ကယ္ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရေသာေၾကာင့္ ဒုရဲမွဴးေဇာ္လင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ မူဆယ္ ၿမိဳ႕နယ္ (၁ဝ၅)မုိင္ မုိင္းယုရြာေန ေငြစကၠဴအတုျဖန္႔ေဝသူ ဝင္းႏုိင္(၄၈)ႏွစ္၏ ေနအိမ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ ဝင္းႏုိင္ဝတ္ဆင္ထားသည့္ ေဘာင္းဘီအိတ္အတြင္းမွ ၁ဝဝဝဝ တန္ျမန္မာေငြ စကၠဴအတုသုံးရြက္၊ ေနအိမ္ေနာက္ဘက္ ပန္းခုံေအာက္တြင္ ပလတ္စတစ္အိတ္ထုတ္ျဖင့္ ျမန္မာေငြစကၠဴ ၁ဝဝဝဝ တန္ အရြက္ ၁ဝဝ ပါ ၁ဝ အုပ္ စုစုေပါင္း ၁ဝဝဝဝ တန္ ၈ဝ၃ ရြက္အား သိမ္းဆည္း ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဝင္းႏုိင္၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဝမ္တိန္ၿမိဳ႕ရွိ ဝမ္ခ်န္းဆုိသူထံမွ ရရွိေၾကာင္း၊ သစ္သီးပြဲ႐ုံ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ေငြလုိသျဖင့္ ဝမ္ခ်န္း က ေအာက္တုိဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ၁ဝဝဝဝ တန္ ျမန္မာေငြစကၠဴ ၁ဝဝ ပါ ၁ဝ အုပ္၊ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁ဝဝ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ သုံးရြက္အပုိေတြ႕၍ လက္ဝယ္ထားရွိခ့ဲေၾကာင္းႏွင့္ ထုိအထဲမွ ထြန္းထြန္းဦးအား ေငြစကၠဴ အတု ၁ဝဝ ရြက္ပါ ႏွစ္အုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ မႈခင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ဝမ္တိန္ၿမိဳ႕ေန ဝမ္ခ်န္းအား ဖမ္းဆီးရမိေရး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ ဝမ္ခ်န္း၏ ေနအိမ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ တီဗီြစင္ အံဆြဲ အတြင္းမွ ၁ဝဝဝဝ တန္ ႏွစ္အုပ္ေတြ႕ရွိခ့ဲသည္။ ဝမ္ခ်န္း၏ ထြက္ဆုိခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ခ်န္ရႊီးျပည္နယ္ေန ရွီဟုန္ေရႊ႕ထံမွ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေရႊလီရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာေငြ စကၠဴ အတုမ်ားအား လက္ဝယ္ထားရွိသုံးစြဲသူ၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ေငြစကၠဴအတုမ်ားအား ျပည္တြင္းသုိ႔ သယ္ေဆာင္ျဖန္႔ျဖဴးသူ ထြန္းထြန္းဦး (ခ)ထြန္းထြန္း(ခ) အုိက္ထြန္း(ခ)အုိက္အုန္းႏွင့္ ဝင္းႏုိင္တု႔ိအား ၿမိဳ႕မစခန္း မူဆယ္(ပ) ၂၈၅/၂ဝ၁၄၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ဝ၅/၁ဝ၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ဖမ္းဆီး အေရးယူထားေၾကာင္း သိရ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၎ျဖစ္စဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးရရွိသည့္ တစ္ေသာင္းတန္ အေရအတြက္မွာ စုစုေပါင္း ၈၂၁ ရြက္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

MOI

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၌ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ နယ္ထိန္းေခါင္းေဆာင္ ရဲအုပ္ ဆန္းဝင္းႏုိင္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကင္းလွည့္ေနစဥ္ စြမ္ေစာ္ရပ္ကြက္ ဆုံဆည္းရာတည္းခိုခန္း အနီးရွိ ဆံသဆုိင္ေရွ႕ တြင္ ေမာင္ဝမ္ယုကြမ္း (၁၆)ႏွစ္ စြမ္ေစာ္ရပ္ကြက္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေမာင္ေက်ာင္ယုံဟု (၁၈)ႏွစ္ ခုိဝိန္ရပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ ေမာင္ယိယြင္စန္း (၁၆)ႏွစ္ ခုိဝိန္ရပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေနသူ သုံးဦးအား မသကၤာဖြယ္ေတြ႕ရွိ ၍ စစ္ေဆးရွာေဖြခဲ့ရာ ျမန္မာေငြစကၠဴ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္အတုဟု ထင္ရေသာေငြစကၠဴခုနစ္ရြက္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ ထုိင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ေၾကာင့္ ကြင္းဆက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးႏွင့္ မိဘမ်ား ယေန႔ ေတြ႕မည္

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္ မႈျဖစ္စဥ္တြင္ ကြင္းဆက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ အဆိုပါ ကြင္းဆက္မ်ား ရွာေဖြ၍ ျပန္ဆက္ ေပးရန္ သံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္က ထိုင္းႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီထံ အကူအညီေတာင္းခံလုိက္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံ ျမန္မာလုပ္သားႏွစ္ဦးႏွင့္ ၎တို႔၏ မိဘမ်ားယေန႔ ေတြ႕ဆံု မည္ ျဖစ္သည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈျဖစ္စဥ္ တြင္ ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဆႏၵေစာစြာ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသျဖင့္ လူသတ္မႈ ကြင္းဆက္မ်ား ပ်က္စီးေပ်ာက္ ဆံုးေန၍ အဆိုပါကြင္းဆက္မ်ား ရွာေဖြကာ ျပန္လည္ဆက္ေပးရန္ သံအမတ္ႀကီး ဦး၀င္းေမာင္က ထိုင္းႏုိင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီထံ အကူအညီ ေတာင္းခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-ကာတာ ပြဲတြင္ လက္မွတ္ေမွာင္ခို ေရာင္းသူႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕ကို ေခတၱထိန္းသိမ္းၿပီး ခံဝန္ျဖင့္ျပန္လႊတ္

အာရွယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲ အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲစဥ္ျဖစ္သည့္ အိမ္ရွင္ျမန္မာႏွင့္ကာတာအသင္းတို႔ပြဲတြင္ လက္မွတ္ေမွာင္ခို ေရာင္းခ်သူႏွင့္ စည္းကမ္းမဲ့ ပရိသတ္အခ်ဳိ႕ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေခတၱေခၚယူထိန္းသိမ္းခဲ့ၿပီး ခံဝန္ကတိျဖင့္ ျပန္လည္ လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ အဓိက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးစီးခ်ိန္အထိ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ဟုဆို

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ကတိကဝတ္မ်ား အားနည္းေနၿပီး အဓိကျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားဝင္ေရာက္ရန္မွာ လာမည့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးစီးခ်ိန္အထိ ၾကန္႔ၾကာႏိုင္သည္ ဟု ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးကုမၸဏီ New Crossroads Asia (NCRA)မွ ပညာ ရွင္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည့္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီစာရင္းမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ၅ဝ သာရွိခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၃ ခု ႏွစ္ ကိုးလအၿပီးတြင္ ၅ဝဝ အထိ တိုးတက္ လာခဲ့ေသာ္လည္း ကန္႔သတ္က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ကုမၸဏီ ၂ဝ မွ ၁၂ဝ အထိ တိုးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဗဟုိစံျပငါးေစ်းအျပင္ဘက္ရွိ ပ်ံက်ေစ်းဆုိင္ခန္းမ်ားအား ေရႊပိေတာက္ေစ်းသစ္သုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ခ႐ုိင္စည္ပင္ အမိန္႔စာထုတ္ျပန္

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ဗဟိုစံျပငါးေစ်းအျပင္ဘက္ရိွ ပ်ံက်ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ ည ၁၁ နာရီတြင္ ေရႊပိေတာက္ေစ်းသစ္သို႔ ေနာက္ဆံုးထားေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ ခ႐ိုင္စည္ပင္က ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုစံျပငါးေစ်းအတြင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ လာေရာက္ကပ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခြဲအထိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားခ်ထားကာ ပ်ံက်ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားအား ေနရာခ်ခင္းျခင္းမျပဳရန္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၂ လမ္းေထာင့္အနီးတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ကားႀကီးတစ္စီးက ရပ္ထားသည့္ယာဥ္ေလးစီးကုိ အရွိန္ျပင္းစြာ၀င္တုိက္မႈျဖစ္ပြား

Photo: ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၂ လမ္းေထာင့္အနီးတြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ကားႀကီးတစ္စီးက ရပ္ထားသည့္ယာဥ္ေလးစီးကုိ အရွိန္ျပင္းစြာ၀င္တုိက္မႈျဖစ္ပြား
==========================================

Friday, October 24, 2014

လသာၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၂ လမ္းေထာင့္အနီး၌ ေအာက္တုိဘာ ၂၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ဆယ္ဘီးကားတစ္စီးမွ ကမ္းနားအျမန္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ေျမာင္းတစ္ဖက္ရွိ ကမ္းနားလမ္းတြင္ရပ္ထားေသာ ယာဥ္ေလးစီးကုိ အရွိန္ျပင္းစြာ၀င္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဆယ္ဘီးကုန္တင္ယာဥ္သည္ ကမ္းနားအျမန္လမ္းအတုိင္း ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားဘက္မွ ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘက္သုိ႔ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ကမ္းနားအျမန္လမ္းေပၚရွိ Green Luck ဓာတ္ဆီဆုိင္အနီးတြင္ ညာဘက္ရွိ ကမ္းနားလမ္းဘက္သုိ႔ အရွိန္ျပင္းစြာထုိးက်ကာ တစ္ဖက္တြင္ရပ္ထားသည့္ ပစၥည္းတင္ ဒုိင္နာယာဥ္ႏွစ္စီး၊ မီနီဘတ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ Nissan အမ်ဳိးအစား အိမ္စီးကားတစ္စီးတုိ႔ကုိ ၀င္တုိက္မႈခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ "၀င္တုိက္တဲ့ဆယ္ဘီးကားေပၚမွာက အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးပါတယ္။ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းစကားမ်ားလာလို႔ပဲလား။ ကားတစ္ခုခုခြၽတ္ယြင္းသြားလုိ႔ပဲလားမသိဘူး။ ကမ္းနားအျမန္လမ္းေပၚကေန ဒီဘက္ကမ္းနားလမ္းေပၚကုိ ၀ုန္းကနဲ႔ထုိးက်ၿပီး ပါကင္ထုိးထားတဲ့ယာဥ္ေလးစီးကုိ ၀င္တုိက္တာပါပဲ။ ေမာင္းလာတဲ့အရွိန္ကလည္းျပင္းတယ္။ က်တဲ့ေနရာမွာထားတဲ့ မီးပြဳိင့္က ၂၄ နာရီ ပ်က္ေနတယ္" ဟုယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္စဥ္အား မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကဆိုသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ လူေသဆုံးမႈမရွိဘဲ ၀င္တုိက္သည့္ ကုန္တင္ကားေပၚတြင္ပါရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသာ ေခါင္းတြင္ ဖူးေရာင္ဒဏ္ရာသာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"ယာဥ္ေမာင္းကုိေတာ့ ဆိပ္ကမ္းရဲစခန္းမွာ ဖမ္းဆီးထားတယ္။ ဘယ္လုိေၾကာင့္ ယာဥ္တုိက္မႈက်ဴးလြန္ရလဲဆုိတာ ေမးျမန္းေနပါတယ္။ လူေသဆုံးမႈနဲ႔ အျပင္းအထန္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသူေတာ့ မရွိပါဘူး" ဟု လုံျခံဳေရးလာယူခဲ့သည့္ လသာၿမိဳ႕နယ္စခန္းမွဴးျဖစ္သူ ဒုရဲမွဴးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကဆိုသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဆယ္ဘီးကားယာဥ္ေမာင္းအား ယာဥ္(ပ) ၂၄/၁၃ ပုဒ္မ ၂၇၉ ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဆယ္ဘီးကုန္တင္ယာဥ္၏ ၀င္တုိက္မႈခံခဲ့ရေသာ ကားသုံးစီးကုိေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေ၀လင္းေအာင္) 

Eleven Media
လသာၿမိဳ႕နယ္ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ၁၂ လမ္းေထာင့္အနီး၌ ေအာက္ တုိဘာ ၂၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ ဆယ္ဘီးကားတစ္စီးမွ ကမ္းနားအျမန္လမ္းမွတစ္ဆင့္ ေျမာင္းတစ္ဖက္ရွိ ကမ္းနားလမ္းတြင္ရပ္ထားေသာ ယာဥ္ေလးစီးကုိ အရွိန္ျပင္းစြာ၀င္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ ဆယ္ဘီးကုန္တင္ယာဥ္သည္ ကမ္းနားအျမန္လမ္းအတုိင္း ဗုိလ္တေထာင္ဘုရားဘက္မွ ၾကည့္ျမင္တုိင္ဘက္သုိ႔ေမာင္းႏွင္လာစဥ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က လွ်ပ္စစ္မီးေပးေတာ့မည္မဟုတ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္သည့္ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕က လွ်ပ္စစ္မီးေပးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုဌာနမွ သိရသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအား လွ်ပ္စစ္မီးမေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးအဖြဲ႕တို႔ တရား၀င္စာ ထြက္ကာ အျပန္အလွန္ညိႇႏိႈင္းထားၿပီး ယင္းသို႔သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။