Tuesday, November 4, 2014

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္မွ် မရွိဟုဆို

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္မွ် မရွိေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာမိုးေရွးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ (KAF) အဖြဲ႔ဝင္ DKBA ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္သည္ မည္သည့္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္ဝါးမ်ဳိမႈေအာက္တြင္မွ် မရွိဘဲ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ လိုလားေတာင္းတမႈႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအခ်ိန္ဆြဲရန္ UNFC ႏွင့္ NLD လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းႀကံစည္

Photo: တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအခ်ိန္ဆြဲရန္ UNFC ႏွင့္ NLD လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းႀကံစည္

Tuesday, November 4, 2014

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ေကအိုင္အို ဦးေဆာင္သည့္ UNFC ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ၂၀၁၆ အစိုးရသစ္တက္လာသည့္ကာလအထိ အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အေပးအယူလုပ္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ေနေၾကာင္း ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ အမည္မေဖာ္လို သည့္ အလြတ္တမ္းသတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

UNFC အဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားစုအေနျဖင့္ တရားဝင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ထက္ ယခု လို တိုက္ပြဲလည္း ႀကီးႀကီးမားမားလည္းမျဖစ္၊ စီးပြားလည္းရွာ၍ ေကာင္းသည့္အေနအထားကို သေဘာက် ေနသည့္အတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို တတ္ႏိုင္သမွ် အခ်ိန္ဆြဲထားလိုေၾကာင္း၊ NLD ေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕ကလည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္လွ်င္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရနာမည္ေကာင္း ရၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ကို ေထာက္ခံမႈ ျမင့္တက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကို လက္ခံသေဘာတူညီျခင္းမျပဳရန္၊ ၂၀၁၆ တြင္ NLD အစိုးရဖြဲ႔ႏုိင္ပါက UNFC ကေတာင္းဆိုသည့္အတုိင္း ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို လက္ခံမည္ဟု လွ်ိဳ႕ဝွက္အေပးအယူလုပ္ထားသည္ဟု NLD ႏွင့္ေရာ UNFC ႏွင့္ပါ နီးစပ္သူ ၄င္းသတင္းေထာက္က ေျပာၾကားသည္။

"ကၽြန္ေတာ့အေနနဲ႕ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ၂၀၁၆ အထိ အခ်ိန္ဆြဲခ်င္ တာကို ဘာမွ မေျပာလို ပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို လက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ ကတိက အႏၱရာယ္မ်ားလြန္းတယ္ လို႔ ျမင္တယ္။ ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းတပ္မေတာ္ဆုိတာ အႏၱရာယ္မ်ားလြန္း လွတယ္။ ႏုိင္ငံကို အစိတ္စိတ္ၿပိဳကြဲသြားေစႏိုင္တယ္။ ဒီလုိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ လုပ္ထားတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေတာ့ လက္မခံႏုိင္ဘူး " ဟု NCCT အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မျဖစ္ႏုိင္ေစရန္အတြက္ အစိုးရဖက္မွ လံုးဝလက္ခံ မည္မဟုတ္ေသာ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကို UNFC က မေလ်ာ့တမ္းေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ကလည္း NLD ပါတီအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို အေၾကာင္းျပဳကာ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္တိုက္ၿပီး အစိုးရမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း မည္မည္ရရ ရလာဒ္ေကာင္းျပစရာမရွိ၊ ျပည္သူလူထုအျမင္တြင္လည္း လူထုကိုဖိႏွိပ္ေသာ ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို မလိုလားေသာ အစိုးရဟု ျမင္သြားေစၿပီး အာဏာရပါတီ ျဖစ္ေသာ ႀကံ႕ခုိင္ေရးပါတီကုိ ေထာက္ခံမႈ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေစကာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီ ေတာင္ၿပိဳ၊ ကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရေရး မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျပည္ျမန္မာ
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အားလံုးႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ေကအိုင္အို ဦးေဆာင္သည့္ UNFC ႏွင့္ NLD ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ၂၀၁၆ အစိုးရသစ္တက္လာသည့္ကာလအထိ အခ်ိန္ဆြဲထားရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အေပးအယူလုပ္ ပူးေပါင္းႀကံစည္ေနေၾကာင္း ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ အမည္မေဖာ္လို သည့္ အလြတ္တမ္းသတင္းေထာက္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကုတ္လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္သည္ဆုိျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရဲတာ၀န္ရွိသူ ျငင္းဆို

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ဗံုးသတင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး တိုးျမွင့္ခဲ့ သည္ဟု ဆုိေသာသတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ရဲတာ၀န္ရွိသူ က ျငင္းဆို သည္။

ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ေဒသခံ တစ္ဦးက ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႕က ညေနက ဗံုးခြဲမည္ေသာ သတင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္ခဲ့သည္ဟု နိရဥၥရာသို႕ သတင္းေပးပို႕ခဲ့သည္။

“ အခု ေတာင္ကုတ္ျမိဳ႕ကို အၾကမ္းဖက္သူေတြက တိုက္ခိုက္မယ္ဆိုတဲ့ အတြက္ လံုျခံဳေရး တင္းက်ပ္ထားျပီး စစ္တပ္၊ရဲနဲ႕ ရပ္ကြက္တာ၀န္ရွိသူေတြက ပတ္တေရာင္လွည့္ေနပါတယ္။ သတင္းကေတာ့ ဘူးသီးေတာင္ ဘက္က လာတယ္လုိ႕ သိရပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္

ဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္(Ebolar Virus) ဟာ အ ေနာက္အာဖရိကမွာ ကူးစက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ကူးစက္ႏႈန္းလ်င္ျမန္တဲ့ ေရာဂါျဖစ္တဲ့အျပင္ အခ်ိန္တိုအ တြင္း ေသဆံုးႏိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ခက္ခဲတာေတြ႕ေနရတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ တယ္။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ဦးပိုင္းက စတင္ျဖစ္ပြားတဲ့ ဂီနီ ႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ ဆီယာရာလီယြန္၊ လိုက္ေဘးရီးယားနဲ႔ ႏိုက္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတို႔မွာပ်ံ႕ႏွံ႔ၿပီး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ကေန ေအာက္တိုဘာလအထိကူးစက္ခံရသူ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိကာ ေသဆံုးသူ ၅ဝဝဝေက်ာ္ရွိၿပီးျဖစ္တယ္။

က်ပ္ သိန္း ၁၉၀ တန္ စိန္နားကပ္ ခိုးယူေသာႏိုင္ငံျခားသားႏွစ္ဦး ဖမ္းမိေရး ျပည္သူမ်ားကူညီရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေမတၱာရပ္

ရတနာဆိုင္မွ စိန္ထည္ပစၥည္းခိုးယူခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားသား ႏွစ္ဦးကို ျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္ကေမတၱာရပ္ခံထားေၾကာင္း ရန္ ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိသည္။

သမၼတ၏ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္ထုတ္လႊင့္မည္

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ေၾကာင့္ သမၼတ၏ လစဥ္ေရဒီယို မိန္႔ခြန္း ရက္ေနာက္က်ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္တြင္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းကို ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကား သည္။

ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီးေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေရဒီ ယိုမိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေနာက္က်ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ဆီယာရာလီယြန္ ႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ ေဒသ မ်ားတြင္ အီဘိုလာ ကူးစက္ ျပန္႔ပြါးမွႈ တစ္ဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာ

ဖရီးေတာင္း၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၃။ ဆီယာရာလီယြန္ႏုိင္ငံ၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ျပန္႔ပြါးမွႈ ႏွႈန္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လခန္႔ ကထက္ ကုိးဆအထိ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အာဖရိက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္ဦး(ေအဂ်ီအိုင္) အဖြဲ႕ကႏုိဝင္ဘာလ ၂ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကဆုိသည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီ သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။“လိုင္ဘီးရီးယားတြင္ အီဘိုလာ ထပ္မံ ကူးစက္ျပန္႔ပြါးမႈမ်ား ေႏွးေကြးသြားပံု ရေသာ္လည္း ဆီယာရာလီယြန္၏ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ အီဘိုလာ မွာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ လ်င္ျမန္စြာ ဆက္လက္ကူးစက္ျပန္႔ပြါးလ်က္ရွိသည္” ဟု ေအဂ်ီအိုင္၏ အစီရင္ခံစာက ဆိုသည္။

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆုံဆည္းရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ အႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္ပြား

Photo: အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆုံဆည္းရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ အႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္ပြား
Tuesday, November 4, 2014

အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းေပၚရွိ ထ႐ုိင္စတားတာယာစက္႐ုံအနီးရွိ ဆုံဆည္းရာစားေသာက္ဆုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔က အႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးျမင့္ႀကိဳင္က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

အႏုၾကမ္းစီးကာ ပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္ထြက္ေျပးသြားမႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေလးဦးပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ က်ဴးလြန္စဥ္အတြင္း ဓားကုိင္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆုံဆည္းရာစားေသာက္ဆုိင္အနီးတြင္ တာယာစက္႐ုံႏွင့္ စတီးစက္႐ုံတုိ႔သာရွိၿပီး အျခားစားေသာက္ဆုိင္၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ားမရွိဘဲ အသြားအလာတိတ္ဆိတ္သည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း 
"စားေသာက္ဆုိင္မွာ အႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္ပြားတာပါ။ ေငြနဲ႔ေရႊေတြပါသြားတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ က်ဴးလြန္သူေတြကုိေတာ့ လုိက္လံဖမ္းဆီးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးျမင့္ႀကိဳင္က ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ ည ၁၂ နာရီခန္႔က ေျပာၾကားသည္။

အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆုံဆည္းရာစားေသာက္ဆုိင္အနီးတြင္ တာယာစက္႐ုံႏွင့္ စတီးစက္႐ုံတုိ႔သာရွိၿပီး အျခားစားေသာက္ဆုိင္၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ားမရွိဘဲ အသြားအလာတိတ္ဆိတ္သည့္ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပတ္၀န္းက်င္အနီး ေနထုိင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အႏုၾကမ္းစီးမႈအားက်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေလးဦးကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္ နံနက္ ၁ နာရီခန္႔အထိ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါအႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ စခန္းမွဴးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ လုယက္မႈအျဖစ္ (ပ) ၁၁၄၂/၂၀၁၄ ပုဒ္မ- ၃၉၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ သိရသည္။

အႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆုံဆည္းရာစားေသာက္ဆုိင္အား ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ ည ၁၂ နာရီခြဲက ေတြ႕ရစဥ္
Eleven Media Group
အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေတာ္သာလမ္းေပၚရွိ ထ႐ုိင္စတားတာယာစက္႐ုံ အနီးရွိ ဆုံဆည္းရာ စားေသာက္ ဆုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ နံနက္ ၂ နာရီခန္႔က အႏုၾကမ္းစီးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးမ်ဳိးျမင့္ႀကိဳင္က အတည္ျပဳေျပာၾကား သည္။

အႏုၾကမ္းစီးကာ ပစၥည္းမ်ားယူေဆာင္ထြက္ေျပးသြားမႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားေလးဦးပါ၀င္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ က်ဴးလြန္စဥ္အတြင္း ဓားကုိင္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ပိုက္ဆံအိတ္လုယူထြက္ေျပးသူအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းဖမ္းဆီး အေရးယူထား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီအခ်ိန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ လွည့္ကင္း ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ (၃၃-၄၄)လမ္းၾကား၊ ၇၁ လမ္းအေရာက္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ဆိုင္ကယ္အား အရွိန္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လာၿပီး ၎၏ေနာက္မွ စူပါကပ္ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးက ပိုက္ဆံအိတ္အား လုယူသြားေၾကာင္း ေအာ္ဟစ္အကူအညီ ေတာင္းသံၾကားရ၍ လုယူသြားသူအား ရပ္ကြက္ေနျပည္သူ မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ရာ (၃၁-၇၁)လမ္းေထာင့္၌ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ကမာၻ႔ အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီ စာရင္းတြင္ စေကာ့၀ီစကီမ်ား အဆင့္ငါးပင္ မခ်ိတ္~ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ Yamazki ၀ီစကီကို အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

Photo: ကမာၻ႔ အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီ စာရင္းတြင္ စေကာ့၀ီစကီမ်ား အဆင့္ငါးပင္ မခ်ိတ္~ဂ်ပန္ႏုိင္ငံထုတ္ Yamazki ၀ီစကီကို အေကာင္းဆံုးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ 
Tuesday, November 4, 2014

လန္ဒန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၃။ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Yamazki Single Malt Sherry Cask 2013 အား ဂ်င္မူေရး၏ ၀ီစကီဘုိင္ဘယ္လ္မွ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္က ေဒးလီးေမးလ္သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်င္မူေရး၏ ၀ီစကီဘုိင္ဘယ္လ္သည္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ၀ီစကီမ်ား၏ အရသာႏွင့္ အရည္အေသြးကို အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးသည့္ ၀ီစကီ အညႊန္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ကမာၻ႕လူသိအမ်ားဆံုး ၀ီစကီထုတ္လုပ္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စေကာ့၀ီစကီမ်ားသည္ ထိပ္ဆံုး ငါးေနရာပင္ မခ်ိတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်င္မူေရး ၀ီစကီဘုိင္ဘယ္လ္ကဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စေကာ့၀ီစကီမ်ား အတြက္ ထုိးႏွက္တစ္ရပ္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဥေရာပအေကာင္းဆံုး ၀ီစကီအျဖစ္ အဂၤလန္ ၀ီစကီကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Chapter 14 Not Peated ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္။

ဆုရရွိခဲ့ေသာ ဂ်ပန္၀ီစကီသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး အရက္ခ်က္စက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၂၃ ႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ ယင္းကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ၀ီစကီအား ဂ်င္မူေရးမွ ေပါ့ပါးသြက္လက္ေသာ အရသာ၊ ထူးကဲေသာ အန႔ံတုိ႔ရွိေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ရမွတ္ ၁၀၀ တြင္ ၉၇ ဒသမ ၅ ရရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္အတြင္း စေကာ့၀ီစကီေပါင္းမ်ားစြာအား ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီအျဖစ္ မူေရးမွ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Old Pulteney's 21 year old ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ Glenmorangie Ealanta ၀ီစကီတုိ႔က ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္းယခုကဲ့သို႔ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေနရာမွ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးကို ေပးစြမ္းထားသည့္ ၀ီစကီထြက္ရွိလာျခင္းသည္ စေကာ့ ၀ီစကီ လုပ္ငန္းမ်ား က်ဆံုးလာျခင္းကို မီးေမာင္းထုိးျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟု ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ထားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီအတြက္ စေကာ့၀ီစကီအမ်ဳိးအစားေပါင္း ၄၇၀၀ ကိုျမည္းစမ္းခဲ့သည္ဟု မူေရးကဆုိသည္။ ဆုရရွိ ခဲ့ေသာ Yamazaki ၀ီစကီအား ပုလင္းေပါင္း ၁၈၀၀၀ သာထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၿဗိတိန္ရွိ အေကာင္းဆံုး အရက္ဆုိင္မ်ားႏွင့္ အရက္လက္ ကားေရာင္းခ်ေသာ ဆုိင္မ်ားတြင္ စတာလင္ေပါင္ ၁၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။

Mizzima
လန္ဒန္၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၃။ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီအျဖစ္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Yamazki Single Malt Sherry Cask 2013 အား ဂ်င္မူေရး၏ ၀ီစကီဘုိင္ဘယ္လ္မွ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္က ေဒးလီးေမးလ္သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်င္မူေရး၏ ၀ီစကီဘုိင္ဘယ္လ္သည္ တစ္ကမာၻလံုးရွိ ၀ီစကီမ်ား၏ အရသာႏွင့္ အရည္အေသြးကို အေကာင္းဆံုးေဖာ္ျပသတ္မွတ္ေပးသည့္ ၀ီစကီ အညႊန္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ကမာၻ႕လူသိအမ်ားဆံုး ၀ီစကီထုတ္လုပ္သူမ်ားပါ၀င္သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေကာင္းဆံုး ၀ီစကီေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စေကာ့၀ီစကီမ်ားသည္ ထိပ္ဆံုး ငါးေနရာပင္ မခ်ိတ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်င္မူေရး ၀ီစကီဘုိင္ဘယ္လ္ကဆုိသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စေကာ့၀ီစကီမ်ား အတြက္ ထုိးႏွက္တစ္ရပ္သည္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဥေရာပအေကာင္းဆံုး ၀ီစကီအျဖစ္ အဂၤလန္ ၀ီစကီကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Chapter 14 Not Peated ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းသည္။

အမ်ိဳးသား စာေပဆု တစ္ေခတ္ဆန္းသင့္ ပါၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာေပဆုမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစား ရခဲ့ဖူးသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္၊ ဖဆပလ အစိုးရေခတ္ကဆိုလွ်င္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ဘာသာျပန္စာေပ အသင္းႀကီးကေပးေသာ စာေပဆုမွာ တစ္စံုတစ္ရာ ခန္႔ျငားေလးစားထိုက္ဖြယ္ ဆုျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ ေခတ္ေပၚစာေပဆု၏ နိဒါန္းဟူ၍လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ယင္းဆုကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေပးခဲ့ၿပီး

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး ၀န္ထမ္းအင္အားတိုးျမႇင့္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တင္ျပထား

ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီး၌ လူနာဦးေရႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၀န္ထမ္းအင္အား တုိးျမႇင့္ေပးႏိုင္ ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕သို႔ တင္ျပေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္းေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ယခုအ ခါ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ မႈအခ်ိဳ႕ကို အခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးေန ျခင္းေၾကာင့္    လူနာတုိးပြားလာ သည္။ လူနာဦးေရႏွင့္ ရွိေနသည့္ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳ၊ စက္ပစၥည္း မ်ား ကိုင္တြယ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအင္ အား    မမွ်တျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းအင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ ေဆး႐ံုႀကီးမွ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာလွျမင့္က ေျပာၾကား သည္။

ဖယ္ရွားခံရမည့္ စစ္ကုိင္း-မႏၲေလးလမ္းေပၚရိွ ေနအိမ္ကုိးလံုးတြင္ ဆက္လက္ေနခြင့္ျပဳရန္ အသနားခံ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက  စစ္ ကုိင္း-မႏၲေလးလမ္းမေပၚရိွ က်ဴးေက်ာ္   အေဆာက္အအံုမ်ား အနက္ ေနအိမ္ကုိးလံုးကို ဖယ္ရွား ခုိင္းသည့္အေပၚ သက္ညႇာေပးရန္ ႏွင့္ ဆက္လက္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ အသနားခံ တင္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရိွ သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္းလံုးဥေသွ်ာင္ရပ္ ကြက္ အကြက္အမွတ္(၄၀၈)ႏွင့္ (၅၁၀) တုိ႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ထား ေသာ ေနအိမ္ ကုိးလံုးသည္ စစ္ ကုိင္း-မႏၲေလးလမ္းေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္ထားသ ျဖင့္ ဖယ္ရွားေပးရန္ မဖယ္ရွားပါ က ဥပေဒအရ အပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္အညီ   အင္ အားသံုးဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီက ၫႊန္ၾကားထား သည္။

ျမန္မာ-႐ုရွား တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး

Photo: ျမန္မာ-႐ုရွား တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္ ေဆြးေႏြး
Tuesday, November 4, 2014

 ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏   ပထမဆံုး ဥေရာပခရီးစဥ္အျဖစ္     ဘီလာ ႐ုစ္သမၼတႏိုင္ငံခရီးစဥ္စတင္ခဲ့ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ ခရီးတစ္ေထာက္နားစဥ္ ႐ုရွား-ျမန္မာစစ္ ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးပူးတြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ မစၥတာအလက္ဇန္းဒါးဖိုမင္ႏွင့္ တပ္ မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား စစ္ဘက္နည္း ပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုး ျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။

ဘီလာ႐ုစ္ သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္တြင္    ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာခဲ့ေသာ   ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္သည္ ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္က   ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္   ခရီးတစ္ ေထာက္နားစဥ္ ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံု ခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာက သ တင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္    ဘီလာ႐ုစ္သမၼတႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ဘီ လာ႐ုစ္ သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရအဖြဲ႕ မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္ႏွစ္ ရပ္အၾကား အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ေလ့လာမႈမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိ သည္။

‘‘ဥေရာပႏိုင္ငံေတြဘက္ကို သြားတာ ဒါပထမဆံုးပဲ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း အေနနဲ႔ အခုလို ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြကုိ သြားလာတာဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို စိတ္၀င္စားျမႇင့္ တင္ရာလည္း ေရာက္တာေပါ့။ အခုခရီးစဥ္ကေတာ့ ေလ့လာေရး ပါ။ ေလးငါးရက္ပဲ ၾကာမယ္။ ဒါက ဥေရာပခရီးစဥ္ဆိုေတာ့ၾကားမွာ ေလယာဥ္စီးတာ ဘာညာကပဲ တစ္ရက္ခြဲေလာက္ကုန္သြားတာ ကိုး’’ဟု တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႐ုရွားတြင္ ခရီးတစ္ေထာက္နားစဥ္ ႐ုရွားတြင္ စစ္ပညာသင္ၾကားေန သည့္ ပညာေတာ္သင္စစ္ဗိုလ္မ်ား အား ျမန္မာ့႐ုိးရာစားေသာက္ကုန္ မ်ားကို တကူးတကသယ္ယူေကြၽး ေမြးခဲ့သည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ႐ုရွားေရာက္ စစ္ဗိုလ္ေက်ာင္း သားတစ္ဦးက ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကာခ်ဳပ္သည္ ယခင္တစ္ေခါက္ ႐ုရွားခရီးစဥ္တြင္လည္း ယင္းသို႔ ေဒသထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ား ကို ပညာေတာ္သင္ေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္ ေပးအပ္ခဲ့ဖူးသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ ညပိုင္း (ဘီလာ႐ုစ္ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္) တြင္ ဘီလာ႐ုစ္သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီး Major General Lotenkov ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ ေရးႏွင့္ စက္မႈေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Mr. Bykor Lgor ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႒ာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ Mr. Andrey Grenkivich ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘီလာ႐ုစ္ ႏိုင္ငံဂုဏ္ထူးေဆာင္ ေကာင္စစ္ ၀န္ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးျမင့္တို႔ က ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ေၾကာင္း ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာက ေဖာ္ျပသည္။

ယခင္က တပ္မေတာ္ကာ ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ၾကည္းေရေလတပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္း ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ အဓိကဆက္ဆံဖက္အျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စစ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသာရွိခဲ့ရာမွ ယခုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခရီး စဥ္မတိုင္မီကလည္း ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရတပ္စက္ကိ ရိယာပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာျပပြဲသုိ႔ ျမန္မာ့ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး သူရသက္ေဆြႏွင့္ ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ ပထမဆံုးအႀကိမ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

‘‘အရင္က တ႐ုတ္ပစၥည္း ေလာက္ပဲ ေလ့လာခြင့္ရခဲ့တယ္။ ဥေရာပဆိုတာကေတာ့ စက္မႈ ထြန္းကားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆိုေတာ့ သူတို႔နည္းပညာေတြက အဆင့္ ျမင့္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရတပ္ ဆိုတာ နည္းပညာက အသက္ပဲ။ ဒါေတြ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲ ေတြ ေလ့လာခြင့္ရတာလည္း ေကာင္းတဲ့လကၡဏာပါ’’ဟု အဆို ပါ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အီးယူကသာ ျမန္မာ့တပ္မ ေတာ္အေပၚ အျမင္ၾကည္လာ၍ ေနာင္တြင္ ဥေရာပႏွင့္အေမရိ ကန္မွ နည္းပညာအကူအညီမ်ား ပုိမုိရရွိလာမည္ဟု တပ္မေတာ္မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

7Day DAILY 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ႐ုရွား-ျမန္မာစစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး ပူးတြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မစၥတာအလက္ဇန္းဒါးဖိုမင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ (ဓာတ္ပုံ− Senior General Min Aung Hlaing' FB)
ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ ပထမဆံုး ဥေရာပခရီးစဥ္အျဖစ္ ဘီလာ ႐ုစ္သမၼတႏိုင္ငံခရီးစဥ္စတင္ခဲ့ ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ ခရီးတစ္ေထာက္နားစဥ္ ႐ုရွား-ျမန္မာစစ္ ဘက္နည္းပညာပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးပူးတြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ မစၥတာအလက္ဇန္းဒါးဖိုမင္ႏွင့္ တပ္ မေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား စစ္ဘက္နည္း ပညာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုး ျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သ တင္းရရွိသည္။

အေ၀းသင္စာေမးပြဲတြင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျဖဆိုမႈမ်ား အစီရင္ခံ စာ ေန႔ခ်င္းပို႔ရန္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားအား ၫႊန္ၾကား

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေသာ အေထာက္ အ ထားေတြ႕ရွိပါက ေျဖဆိုသူမသိေစဘဲ သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ အစီရင္ ခံစာေန႔ ခ်င္းေပးပို႔ရန္ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူ မ်ားကို ၫႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း သိရသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္စာ ေမးပြဲေျဖဆိုေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားတြင္ မသမာေသာနည္းျဖင့္ ေျဖဆိုသူမ်ားကို ၎တို႔၏ အေျဖ လႊာစာအုပ္၊ ေပတံ၊ မွတ္စုစာရြက္စာတမ္းစသည့္ အေထာက္အ ထားမ်ား သက္ေသ မ်ားႏွင့္တကြ အစီရင္ခံစာကို ေမာ္ကြန္းထိန္း႐ုံး သို႔ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူမ်ားက ေန႔ခ်င္း ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။