Thursday, December 13, 2012

အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္လည္ း သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေန


အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္လည္း သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေန

12 Dec 2012

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးစည္သူလြင္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္မ်ားမွာ- ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္၊ အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ မိန္းမလွကြၽန္း ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ၊ လန္ပိအဏၰဝါ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္တို႔ ျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ အဆုိပါအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္မ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ဦးစည္သူလြင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြက ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္လို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြ ကို ေတြ႕ရတာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ရျခင္းမွာ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား၊ အလြန္အကၽြံ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးမႈ အားနည္းျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား ရွိသည့္အနက္ ထင္းမီးေသြး ေလာင္စာအတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ား သည္လည္း သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈကို မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္မ်ားက ေျပာဆိုထားသည္။ 

အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေနမႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းမွာ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမႈ မရွိဘဲ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာ ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးဝင္းမ်ဳိးသူက “အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္လို႔ဆိုတာ ဇီဝမ်ဳိးကြဲ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာပါ။ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္လို႔ သတ္မွတ္လုိက္တာနဲ႔ အဲ့ဒီေနရာမွာရွိတဲ့ သတၱဳတူးတာ၊ တံတားေဆာက္တာ ဘာမွလုပ္လို႔ မရပါဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနတာေတြက ဘာရွိရွိ ရွိတာအကုန္တူးတယ္။ အမည္ပဲရွိတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ သစ္ေတာဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာ ၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း သစ္ေတာပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာဧရိယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ 

(ရန္ကုန္တုိင္းမ္)

ေအးခ်မ္းမြန္မွ Zaw Mintun Zawmintun တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Photo From :Zaw Mintun Zawmintun
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ႀကီးမ်ားတြင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သစ္ေတာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးစည္သူလြင္က ေျပာၾကား လိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဆီယံ အေမြ အႏွစ္ ဥယ်ာဥ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ မ်ားမွာ- ခါကာဘိုရာဇီ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္၊ အင္းေတာ္ႀကီးေတာ႐ိုင္း

တရုတ္၏ တိုက္ရိုက္ အေထာက္အပံ့ကို ေကအိုင္ေအ ရရွိေနျပီလား..


တရုတ္၏ တိုက္ရိုက္ အေထာက္အပံ့ကို ေကအိုင္ေအ ရရွိေနျပီလား..

Dec 13, 2012

ဦးေအာင္မင္းေျပာသည့္ တရုတ္ကိုလည္းေၾကာက္ရတယ္ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ ေကအိုင္ေအသည္ ၈၈ မတိုင္ခင္က ဗကပ ဆီမွ အကူအညီမ်ား ရရွိရန္ ဗကပဆိုျပီး လုပ္ခဲ့ကာ တရုတ္မွ အကူ အညီမ်ား ယူခဲ့ဖူးသည္။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္လည္း ေကအိုင္ေအ၏ အဓိက ၀င္ေငြ စီးဆင္း သည့္ ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္ ဆိုတာကလည္း ျငင္းစရာမရွိ။


ေကအိုင္ေအ စိုးမိုးသည့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း အံ့ၾသသင့္ဖြယ္ တရုတ္ဖုန္းမ်ား လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳ၍ ရေနေၾကာင္း၊ ေကအိုင္ေအတို႔၏ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ အရမ္းျမင့္ေၾကာင္း ေရွ႕တန္းမွ ျပန္လာသည့္ အရာရွိတစ္ဦးမွ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အစက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ထားတာ ေကအိုင္ေအက ေတာထဲက သူပုန္လို႔ပဲ ထင္ထားတာ၊ အခုမွ ဒီေကာင္ေတြက FM ေတြ၊ အင္တာနက္ နည္းပညာေတြနဲ႔၊ ေနာက္ဆံုး တိုက္ပြဲမွာ ထိခိုက္ ဆံုးရံႈးမႈေတြ ရွိရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္း ရိုက္ျပီး ဌာနခ်ဳပ္ကို ပို႔ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾက တယ္။ ဒီလို နည္းပညာေတြက တရုတ္ကလြဲျပိး ဘယ္သူမွ ေထာက္ပံ့မွာ မဟုတ္ဘူး ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

သူတို႔မွာ လက္နက္သစ္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ အထူးသျဖင့္ တရုတ္က လက္နက္ေတြကို ပိုျပီး အသံုးျပဳ တယ္ ထင္တယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ အေခါက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိမ္းမိတုန္းက ရတဲ့ ေကအိုင္ေအရဲ႕ ရိကၡာေျခာက္ေ တြက ေသခ်ာထုပ္ပိုးထားတာ၊ ေရးထားတဲ့ စာေတြကလည္း တရုတ္စာေတြနဲ႔။ ကၽြန္ေတာ့္အထင္ေတာ့ တရုတ္ က တိုက္ရိုက္ေထာက္ပံ့ေနျပီလို႔ ထင္တာပဲ ဟု အဆိုပါ အရာရွိႏွင့္ ပါလာသည့္ အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးမွ ေျပာခဲ့ သည္။

ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔သည္ တစ္ပတ္အတြင္း လူသစ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးစုေဆာင္းကာ တပ္သားသစ္ အျဖစ္ သိမ္းသြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခင္ေက်းရြာမ်ားမွသာ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားအထိ တိုးခ်ဲ႔စုေဆာင္းေနသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အထိတ္တလန္႔ ျဖင့္ ေနထုိင္ေန ရသည္။

ပိုမိုယုတ္မာေသာ အၾကံအစည္ကား ေကအိုင္ေအမွ စုစည္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေဂၚရခါးတပ္ရင္း ေခၚ ဘဂၤလီ တပ္ရင္း အား ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ ၄င္းတို႔မွ ေစာင့္ေရွာက္ထားရေၾကာင္း မွတ္တမ္း ရိုက္ကူး မည္ျဖစ္ျပီး အေထာက္ အပံ့မ်ား ေတာင္းခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(Oppositeye)
ဦးေအာင္မင္းေျပာသည့္ တရုတ္ကိုလည္းေၾကာက္ရတယ္ဆိုတဲ့ စကား အတိုင္း ျဖစ္လာပါေတာ့မယ္။ ေကအိုင္ေအသည္ ၈၈ မတိုင္ ခင္က ဗကပ ဆီမွ အကူ အညီမ်ား ရရွိရန္ ဗကပဆိုျပီး လုပ္ခဲ့ကာ တရုတ္မွ အကူအညီမ်ား ယူခဲ့ဖူးသည္။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္ လည္း ေက အိုင္ေအ၏ အဓိက ၀င္ေငြ စီးဆင္း သည့္ ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္

ကေနဒါကုမၸဏီက ကိုယ္ေပ်ာက္ဝတ္ရံု တီထြင္

ကေနဒါကုမၸဏီက ကိုယ္ေပ်ာက္ဝတ္ရံု တီထြင္
Wednesday, 12 December 2012 

ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ Hyperstealth Biotechnology ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေရဒါျဖင့္
ေထာက္လွမ္း၍မရႏိုင္ေသာ ကိုယ္ေပ်ာက္ဝတ္ရံုအား တီထြင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဝတ္ရံုသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလင္းလႈိင္းမ်ားကို ညႊတ္ေကြးေစၿပီး ဝတ္ဆင္ထားသူအား လံုးဝျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဟယ္ရီေပၚတာဇာတ္လမ္းထဲမွ ေမွာ္ဝတ္ရံုႏွင့္တူေသာ အဆိုပါဝတ္ရံုသည္ ဂူဂဲ၏ night-vision ျဖင့္ပင္ ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိဟု တီထြင္သူမ်ားက
ဆိုသည္။

ကုိယ္ေပ်ာက္ဝတ္ရံုသည္ ေပါ့ပါး၍ ကင္မရာ၊ ဘက္ထရီ၊ အလင္းေပးမႈမ်ား မလိုအပ္ပဲ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းဝတ္ရံုကို ေန႕ဘက္တြင္ မျမင္ႏိုင္သကဲ့သို႕ ေရဒါျဖင့္ေထာက္လွမ္း၍လည္းမရႏိုင္ေၾကာင္း Hyperstealth Biotechnology ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မစၥတာ ကရာမာက CNN သတင္းဌာနသို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဝတ္ရံု၏ အသံုးဝင္ပံုကိုသာ ေၾကညာမည္ျဖစ္ၿပီး ဝတ္ရံု၏ မည္သည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသြားမည္မဟုတ္ဟု ကုမၸဏီပိုင္ website တြင္ ေရးသားထားသည္။


http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2245935/The-camouflage-fabric-make-soldiers-INVISIBLE-Company-claims-Pentagon-backing-miracle-material.html

Planet Myanmar Network 
ကေနဒါႏိုင္ငံရွိ Hyperstealth Biotechnology ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ေရဒါျဖင့္ေထာက္လွမ္း ၍မ ရႏိုင္ေသာကိုယ္ေပ်ာက္ဝတ္ရံုအား တီထြင္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဝတ္ရံုသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အလင္းလႈိင္းမ်ားကို ညႊတ္ေကြးေစၿပီး ဝတ္ဆင္ထားသူအား လံုးဝျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဟယ္ရီေပၚ တာဇာတ္လမ္းထဲမွ ေမွာ္ဝတ္ရံုႏွင့္တူေသာ အဆိုပါဝတ္ရံုသည္ ဂူဂဲ၏ night-vision ျဖင့္ ပင္ ေထာက္ လွမ္းႏိုင္စြမ္းမရွိဟု တီထြင္သူမ်ားကဆိုသည္။

Facebook Stories Community ရဲ႕ Facility အသစ္

Facebook Sign up စာမ်က္ႏွာမွာ မိမိ ဗီဒီယိုနဲ႔ ဓာတ္ပံု ပါေစခ်င္တယ္
ဆုိရင္
Thursday, December 13, 2012

၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လက စလို႔ Facebook က Facebook Stories ဆုိတဲ့ Community ေလးတစ္ခု ဖန္တီးထားပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Facebook အသံုးျပဳတဲ့ လူမ်ားရဲ ႔ထူးထူျခားျခား ျဖစ္ရပ္မ်ားကို
 ျပန္တင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပၚလစီအရျဖစ္ျပီး Facebook သံုးျခင္းျဖင့္ ဘယ္လိုအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရပါတယ္လို႔ အမြမ္းတင္တဲ့ ဗီဒီယိုေတြ၊ အက္ေဆးေတြ၊ ဓာတ္ပံုေတြကို တင္ေပးပါတယ္။ လူတိုင္း တင္ႏိုင္ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ Facebook က ျပန္ လည္ ေရြးခ်ယ္ျပီး သူႏွစ္သက္တဲ့ ပံုေတြ၊ စာေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကိုပဲ ျပန္ လည္ ေဖာ္ျပပါတယ္။

Facebook ရဲ ႔ Sign in စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္လိုက္ျပီဆုိရင္ တစ္ခါခါက်
 ေဘးမွာ ဗီဒီယိုေတြ တစ္ခုဆီ တြဲထားေပးတတ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ယင္းဗီဒီယို မ်ားကို Facebook က လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကမၻာတစ္ဝန္း က ေပးပို႔တဲ့ ဗီဒီယိုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေလာကေတာင္ ပါကစၥတန္က လူငယ္ေလး အတိတ္ေမ့သြားတာ Facebook က သူငယ္ခ်င္း list ကိုျပန္ျမင္ျပီး သတိရတဲ့ ဗီဒီယို တုိတုိေလး ၾကည့္လိုက္ ရပါတယ္။ ၅ မိနစ္ စာဝန္းက်င္ ဗီဒီယိုေပါင္းမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ေရာက္ အာရွ ေက်ာင္းသားငယ္ေလးက အားကစားညံ့ေပမယ့္ Facebook က သူငယ္ခ်င္းမ်ား အားေပးလို႔ အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားလာႏိုင္တာတို႔ အစရွိသျဖင့္ ဗီဒီယုိေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။

ဓာတ္ပံုအေနနဲ႔လည္း ကမၻာ့ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ေဒသက အလွဓာတ္ပံုေတြ၊ ရွုခင္း ဓာတ္ပံုေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဆာင္းပါးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြ အားလံုးကို ကမၻာတစ္ဝန္းက ပို႔ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ Facebook ကဆုေၾကးအေနနဲ႔ ျပန္လည္ ေပးတာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဆုေၾကး ေပးေပး မေပးေပး ကိုယ့္ဖန္တီးမွု Facebook Official စာမ်က္ႏွာမွာ ပါျပီ ဆိုကတည္းက ကမၻာေက်ာ္ျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္က လက္ေစာင္းထက္တဲ့ အက္ေဆးသမား၊ ဓာတ္ပံုဆရာ မ်ား၊ ဗီဒီယို တို ဖန္တီးမ်ားလည္း ဒီ Event ကို ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ က ပို႔လိုက္တဲ့ ဗီဒီယိုေလး တစ္ခုက Sign up စာမ်က္ႏွာစစခ်င္းမွာ ပါလာတယ္ဆုိရင္ ဂုဏ္ယူစရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္ လို ေဆာင္းပါးေကာင္းတစ္ပုဒ္ရွိတယ္၊ ကိုယ္တိုင္ ရိုက္တဲ့ ဗီဒီယိုေလး ရွိတယ္၊ ဓာတ္ပံုေကာင္းေလး ရွိတယ္ဆုိရင္ ေအာက္ပါ လခ့္ေတြထဲ သြားျပီး Upload လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

https://apps.facebook.com/facebook-stories/
http://www.facebookstories.com/stories/

TSJ team၂၀၁၂ ၾသဂုတ္လက စလို႔ Facebook က Facebook Stories ဆုိတဲ့ Com
munity ေလးတစ္ခု ဖန္တီးထားပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ Facebook အသံုးျပဳတဲ့ လူမ်ားရဲ ႔ထူးထူျခားျခား ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုျပန္တင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၇/၁ ျဖင့္ လူထုအားဖမ္းဆီးပါက ဦးေအာင္မင္းကိုပါ ဖမ္းဆီးရမည္ဟု RCSS/SSA ေျပာ


ျမန္မာစစ္တပ္က ျပည္သူလူထုအား မတရားအသင္းနွင့္ဆက္
သြယ္သည့္ပုဒ္မ ၁၇/၁ နွင့္ ဖမ္းဆီးပါက ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး
 ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒု-ဥကၠ႒ဌ ဦးေအာင္မင္းကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမည္ဟု RCSS/SSA က ေျပာျကားလိုက္သည္။
“သွ်မ္းစာေပနဲ့ အမ်ိုးသားေရး ေဟာေျပာပြဲမွာ RCSS က စဝ္ေပါင္ေခးက ေျပာတာ။ တကယ္လို့ ဗမာ စစ္တပ္က လူထုေတြကို

ေျဖရွင္းမေပးပါက သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာနကို ေရႊလုပ္သားမ်ား တရားစြဲမည္

ပ်ဥ္းမနား၊ ေရနီၿမိဳ႕အဝင္ စကၠဴစက္႐ုံဂိတ္ေပါက္ အနီးတြင္ ရဲမ်ားက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔၌ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္လာေသာ ဆႏၵျပ မိုးထိ မိုးမိ ေရႊတြင္းလုပ္သားမ်ားကို တားဆီးကာ ေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ငလ်င္ ဒဏ္သင့္ ျပည္သူ မ်ားအား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ လူထုမွ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိ

သပိတ္က်င္း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ငလ်င္ ဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးႏွင့္ ေထာက္ပ့ံမႈ မ်ားကို တိုင္းမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားက ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
Read More => http://www.myawady.net.mm/photonews/item/1746-2012-12-13-13-38-54

အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စစ္တပ္အင္အား အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစား

အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ စစ္တပ္အင္အား အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစား 
Thursday, 13 December 2012

အိႏၵိယ တပ္မေတာ္၏ လစ္လပ္ ေနရာအတြက္ အရာရွိ ၁၃,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၅၃,၇ဝဝ ခန္႔ လိုအပ္မႈ ရွိၿပီး အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သည္ ၎ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး A.K.Antony မွ ပါလီမန္သို႔ စာျဖင့္ ေရး သား ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။ 

အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သည္ ယခုလက္ရွိ အင္အား ၁.၄၅ သန္းရွိၿပီး အရန္ အင္အားမွာ ၂.၂ဝ သန္း ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အျခား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မွာ ခန္႔မွန္းေျခ ၁.၄ဝ သန္း ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ စစ္တပ္အင္အား အႀကီးဆုံး ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

ျမ၀တီအိႏၵိယ တပ္မေတာ္၏ လစ္လပ္ ေနရာအတြက္ အရာရွိ ၁၃,ဝဝဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၅၃,၇ဝဝ ခန္႔ လိုအပ္မႈ ရွိၿပီး အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သည္ ၎ ျပႆနာ မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း အိႏၵိယ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး A.K.Antony မွ ပါလီမန္သို႔ စာျဖင့္ ေရး သား ေျပာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ ပါသည္။

တကၠသုိလ္ တက္ေရာက္ ရသူမ်ား အတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳခ ေလ်ာ့ခ်ေပး သြားရန္ရွိ

လာမယ့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ျပင္ဆင္ ေကာက္ခံ သြားမယ့္ မိုဘိုင္းဖုန္း အင္တာနက္ အသုံးျပဳခေတြ အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္  ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား အတြက္ ႏႈန္းထား ေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ ရွိတာ  ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပခ်က္ အရ သိရပါတယ္။

ဆုိက္ဘာ ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းကုိ ၿဖဳိခြင္းရန္ Facebok အကူအညီေပး

ကမာၻေပၚတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး စာရင္းဝင္  ဆိုက္ဘာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္း တစ္ခုကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေထာက္လွမ္းေရး ဗ်ဴရို (FBI)က ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ Facebookက အကူအညီ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ FBIသည္ Yahosအမည္ရွိ Malwareမ်ား ျဖန္႔ခ်ီမႈတြင္ အဓိက တာဝန္ရွိသည့္ လူ(၁၀)ဦးပါ ကြင္းဆက္တစ္ခုကို ဖမ္းဆီး ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ကမာၻေက်ာ္ Social Networking ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီးက ေနာက္ကြယ္မွ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာျပည္ဖြား ဘဂၤလီ အမ်ိဳးသား ၄၇၅၁ ဦးကို အေရးအခင္းကာလ အတြင္း ျမန္မာဘက္သုိ႕ ျပန္ပို႕ခဲ့

ယမန္ေန႕က ႏွစ္ႏိုင္ငံ နစကႏွင့္ ဘီဂ်ီဘီ တပ္မွဴးမ်ား ေမာင္ေတာတြင္ အစည္းအေ၀း လုပ္ေနစဥ္။မေန႕က ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့  ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဘဂၤလာနဲ႕ ျမန္မာ တပ္မွဴး အဆင့္ အလံ ေဆြးေႏြးပြဲဲမွာ ဇြန္လနဲ႕ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ဘဂၤလာေဒခ်္႕ကို ထြက္ေျပးလာသူ ျမန္မာျပည္ဖြား ဘဂၤလီ အမ်ိဳးသား ၄၇၅၁ ဦးကို ျမန္မာဘက္ကို ျပန္လည္ ပို႕ေဆာင္ခဲ့တယ္လို႕ ဘီဂ်ီဘီ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေျပာဆိုတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ဂဏ၀ါစကသံဃာ့ကြန္ယက္အဖဲြ႕မွဦးေဆာင္၍ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အတြင္း ဒဏ္ရရွိခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားအား က်ပ္သိန္း ၆၁ သိန္းလွဴဒါန္း

လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ သပိတ္စခန္းၿဖိဳ ခြင္းခံရျခင္းနဲ ့ ပက္သက္၍ ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့ေသာသံဃာေတာ္မ်ားကို၁၂-၁၂-၂၀၁၂ ရက္က မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊  ဂဏ၀ါစကသံဃာ့ကြန္ယက္အဖဲြ႕မွ  ဦးေဆာင္၍ က်ပ္သိန္း( ေျခာက္ဆယ့္တစ္သိန္းေျခာက္ေသာင္း)
 လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

စစ္ေတာင္းတံတားမ်ား က်ဥ္းေျမာင္းမႈေၾကာင့္ ခရီးသည္မ်ား အခ်ိန္ေႏွာင့္ႏွဲမႈၾကံဳေနရဆဲ

စစ္ေတာင္းတံတားသစ္ႏွင့္ တံတားေဟာင္း သြားရာ လမ္းဆုံတြင္  လမ္းမ်ားက်ဥ္းေျမာင္းမႈေၾကာင့္  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အခ်ိန္ေႏွာင့္ႏွဲမႈ ၾကဳံေနရဆဲျဖစ္ သည္ဟု သိရသည္။

ကသာၿမိဳ႕မွ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး အေၾကာင္းမဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်က္ရွိ

Photo: ကသာၿမိဳ႕မွ မိန္းမပ်ိဳတစ္ဦး အေၾကာင္းမဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်က္ရွိ
Thursday, December 13, 2012

ဒီဓါတ္ပံုရွင္အား ေတြ႕ရင္ အေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါ

ကသာၿမိဳ႕ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္ေန မေမသက္ဇြန္သည္ ၁၂၊၁၁၊၁၂ရက္ေန႕ မနက္က အေၾကာင္းမဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ပါသည္၊ထိုမိန္းကေလးမွာ 
အသက္၂၄ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စက္ခ်ဳပ္မႈအလုပ္လုပ္ကိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း
၄င္း၏မိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္နန္းျမင့္မွ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ဆက္သြယ္ေျပာဆို
ခဲ့ပါသည္၊၊

“ကၽြန္မသမီးေလးက ကၽြန္မနဲ႕ အတူေနလို႕ ရည္းစားမရွိတာ ကၽြန္မသိပါတယ္၊တကယ္လို႕ ရည္းစားေနာက္လိုက္သြားရင္လည္း 
အခုဆို (၁)လရွိေနပါၿပီ၊သတင္းတစ္ခုခုေတာ့ ၾကားရမွာေပါ့၊အခုလို
႐ုတ္တရက္ ဘာသတင္းမွ မၾကားရဘဲ စုန္းစုန္းျမဳတ္ ေပ်ာက္သြားေတာ့ ပိုစိတ္ပူေနရပါတယ္၊သမီးေလးေပ်ာက္သြားတဲ့ေန႕က စက္ခ်ဳပ္
ပစၥည္းေတြလည္းပါသြားတယ္၊သူ႔ဆိုင္ကယ္ကိုလည္း ေပါင္သြားတယ္၊
သူဆိုင့္ကယ္သြားေပါင္တဲ့ မိတ္ေဆြကေျပာတာေတာ့ ေမသက္ဇြန္
ဆိုင္ကယ္လာေပါင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ကသာၿမိဳ႕ခံမဟုတ္တဲ့ မ်က္ႏွာစိမ္း
တစ္ေယာက္ပါလာတယ္တဲ့၊ေနာက္ၿပီး ဗန္းေမာ္သြားတဲ့ ကားလမ္း၊
ငါးအိုးရြာမွာလည္း ေမသက္ဇြန္ကို အဲဒီမိန္းကေလးနဲ႕ပဲ ေတြ႕တဲ့သူ
ရွိတယ္တဲ့၊ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႕အေနနဲ႕ လူကုန္ကူးခံလိုက္ရၿပီလားလို႕
ေတြးမိပါတယ္”

ေဒၚခင္နန္းျမင့္ေျပာခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမွာ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ကလည္း အင္းေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ဖူးခဲ့ပါသည္၊ၿမိဳ႕ခံမိန္းကေလးမ်ားကို ေဆးတိုက္ၿပီး လူႀကီးမ်ား မသိေအာင္ အ၀တ္အစားယူေစ၍ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႕
ေခၚေဆာင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

ထိုျဖစ္စဥ္အား ကၽြန္ေတာ္မွ ေဖၚထုတ္ေရးသားခဲ့ရာ လူကုန္ကူးခဲ့သည့္ တရားခံ မ်ားအားလံုး ေထာင္(၁၀)ႏွစ္က်ခံလိုက္ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။
ယခုေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ ယခင္အင္းေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ေျခရာလက္ရာအတိုင္းျဖစ္ေနပါေသာေၾကာင့္ မိခင္ျဖစ္သူ၏ စိုးရိမ္မႈမွာ အျပစ္ဆိုစရာမရွိပါ။ 

ထိုေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာမိန္းကေလးႏွင့္ ပါတ္သက္၍ေတြ႕ရွိသူမ်ား၊
ေတြ႕ျမင္သူမ်ားရွိပါက ကၽြန္ေတာ့္ထံ အြန္လိုင္းမွတဆင့္(သို႕မဟုတ္)
ဖုန္း၀၉၆၄၆၈၄၅၅ သို႕ ဆက္သြယ္ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္၊

(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ) Facebook
ဒီဓါတ္ပံုရွင္အား ေတြ႕ရင္ အေၾကာင္းၾကားေပးၾကပါ
ကသာၿမိဳ႕ အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္ေန မေမသက္ဇြန္သည္ ၁၂၊၁၁၊၁၂ ရက္ေန႕ မနက္က အေၾကာင္း မဲ့ ေပ်ာက္ဆံုး သြားခဲ့ပါသည္၊ ထိုမိန္းက
ေလးမွာအသက္၂၄ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး စက္ခ်ဳပ္မႈ အလုပ္လုပ္ကိုင္ သူ ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္း၏မိခင္ျဖစ္သူေဒၚခင္နန္းျမင့္မွ ကၽြန္ေတာ့္ထံ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္၊၊

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Alvogen ကုမၸဏီႏႇင္႕ ျမန္မာကုမၸဏီ Silver Shine International တို႔ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါးမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္

Photo: အေမရိကန္အေျခစိုက္ Alvogen ကုမၸဏီႏႇင္႕ ျမန္မာကုမၸဏီ Silver Shine International တို႔ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါးမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ 
Thursday, 13 December 2012 

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Alvogen ကုမၸဏီႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ Silver Shine International (SSI) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္
ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါးမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရႇိေၾကာင္း 
Silver Shine International (SSI) ကုမၸဏီမႇ မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာဦးေဖလိႈင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါးမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္
အတြက္ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို Alvogen ကုမၸဏီႏႇင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ယင္းကုမၸဏီမႇပင္ မႇာယူ တင္သြင္း
သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ အေျခစိုက္ Alvogen ကုမၸဏီႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ Silver Shine International ကုမၸဏီတို႔ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ နားလည္မႈ
စာခြၽန္လႊာ လက္မႇတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရႇိ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈေကာ္မရႇင္သုိ႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေလ်ာက္ထားၿပီး
ျဖစ္ေၾကာင္းႏႇင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

''ျပည္တြင္းက ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔ ျပည္ပကုမၸဏီေတြ အခုလိုပူးေပါင္းတာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ဒါကပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ပါ။ အရင္က ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကိုပဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး အခုအစိုးရသစ္လက္ထက္မႇာမႇ ျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရတာပါ။ လက္ရႇိျပည္တြင္းက ႏိုင္ငံျခားေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြကလည္း အိမ္သံုးေဆး၀ါးေတြကိုပဲ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ေဆး၀ါးေတြကိုက်ေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကပဲ တင္သြင္း
ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမႇာလည္း အဆင့္ျမင့္ေဆး၀ါးေတြ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ျပည္ပကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ျဖစ္တာပါ။ ပူးေပါင္းတဲ့ေနရာမႇာ သူတို႔ဆီက ပညာရႇင္ေတြ ဒီကိုလာၿပီး ေဆး၀ါး
ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြကို သင္တန္းေပးတာအျပင္ လိုအပ္တဲ့ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း တင္သြင္းမႇာယူတာ ေတြကိုပါ လုပ္ေဆာင္
သြားမႇာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု Silver Shine International မႇ မန္ေနးဂ်င္း
ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဖလိႈင္က ဆိုသည္။

Alvogen ကုမၸဏီသည္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ Silver Shine ႏႇင့္ ပူးေပါင္း၍
ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါး စက္႐ံု ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း Alvogen သည္ အဆင့္ျမင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္၌ 
႐ံုးခြဲမ်ား ဖြင့္လႇစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Groupအေမရိကန္အေျခစိုက္ Alvogen ကုမၸဏီႏႇင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရႇိ Silver Shine International (SSI) ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ျပည္တြင္း၌ အဆင့္ျမင့္ႏုိင္ငံျခားေဆး၀ါးမ်ား စတင္ထုတ္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ လ်က္

CZ 2012 ဇာတ္ကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္Photo: CZ 2012 ဇာတ္ကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဂ်က္ကီခ်န္း သတင္းစာ ရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္ 


ကမၻာေက်ာ္ မင္းသားႀကီး ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ၎ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားေသာ “CZ 2012” အက္ရွင္ ဇာတ္ကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

"CZ 2012" အက္ရွင္ ဇာတ္ကားကို ဂ်က္ကီခ်န္း ကိုယ္တုိင္ သ႐ုပ္ေဆာင္၍ ဒါ႐ိုက္တာ အျဖစ္လည္း ေဆာင္ရြက္ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ဇာတ္ကားကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂ဝ ရက္၌ ႐ံုတင္ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အက္ရွင္ မင္းသားႀကီး ဂ်က္ကီခ်န္းက ၎ အခမ္းအနား၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
 ကမၻာေက်ာ္ မင္းသားႀကီး ဂ်က္ကီခ်န္းသည္ ၎ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ထားေသာ “CZ 2012” အက္ရွင္ ဇာတ္ကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ

့ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ ၅၅ အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ တႏိုင္းမွာ ေရာက္

့ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ ၅၅ အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ တႏိုင္းမွာ ေရာက္

13 December 201

ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမ တႏိုင္းျမိဳ႕တြင္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ ၅၅ မွ စစ္အင္အား ၃၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားဆိုသည္။

ယင္းစစ္ေၾကာင္းသည္ အစိုးရတပ္စခန္းရိွသည့္ အိႏိၵယနယ္စပ္အနီး နန္ယြန္ (Nan Yun)၊ ပန္ေဆာင္ (Pangsau)ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ KIO အိႏိၵယနယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး (ROKA-I) ရိွရာသို႔ စစ္အင္အားျဖည့္တင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်ီတက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားဆက္ဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္၊ ယေန႔ အဂၤါေန႔ထိ တႏိုင္းမွ ထြက္ခြာျခင္းမရိွေသးေၾကာင္း သိရသည္။
 
လီဒိုလမ္းမတေလွ်ာက္ တပ္မ ၈၈ ႏွင့္ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမ်ား၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈေအာက္ အရပ္၀တ္ျဖင့္ တပ္မ ၅၅ စစ္သားမ်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ တႏိုင္းျမိဳ႕သို႔ ဒီဇင္ဘာ ၅ရက္မွ စတင္ ၀င္ေရာက္လာသည္ဟု ေဒသခံမ်ား KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာပါသည္။

အရပ္၀တ္ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားစီးေသာကားမ်ားျဖင့္ တရက္မွာ နည္းနည္းစီ မိုးေကာင္းမွ တႏိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ဆိုသည္။

ယခုလို အစိုးရ စစ္အင္အားသစ္မ်ား KIA တပ္မဟာ ၂ နယ္ေျမသို႔ တိုးခ်လာျခင္းေၾကာင့္ မၾကာမီ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO ၾကား တႏွစ္ခြဲၾကာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဟူးေကာင္းခိ်ဳင့္၀ွမ္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲ နည္းပါးပါသည္။

(KNG)
ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ဘက္ ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႔ KIA တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမ တႏိုင္းျမိဳ႕

ေနျပည္ေတာ္ ကားျပ ပြဲတြင္ ကုန္ပစၥည္း ၏ ၃၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို ေပးေခ် ႐ံုျဖင့္ လက္ဝယ္ ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္မည္

ေနျပည္ေတာ္ ကုန္စည္ ျပပြဲႏွင့္ ကားျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္း ျပသ ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ကား မ်ား ကို ေတြ႕ရစဥ္။  ေနျပည္ေတာ္ ကုန္စည္ ျပပြဲႏွင့္ ကားျပပြဲဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားကို ယေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ အဆိုပါ ျပပြဲ က်င္းပမည့္ ဥပၸါတသႏၲိ ေစတီေတာ္ ဘုရားပြဲေတာ္

နိပြန္ေဖာင္ေဒး႐ွင္း အကူအညီ ႐ွားေတာ IDP သို႔ ယခုလ အတြင္း ေရာက္မည္

ကခ်င္ ၊ ကရင္ ၊ ကယား ၊ ခ်င္း ၊ ရခိုင္ ၊ ရႇမ္း နဲ႔ မြန္ သတင္းမ်ား ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၂

နိပြန္ေဖာင္ေဒး႐ွင္း အကူအညီ ႐ွားေတာ IDP သို႔ ယခုလ အတြင္း ေရာက္မည္ 

ကယားျပည္နယ္၊ ႐ွားေတာ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ျပည္တြင္း ရြာပုန္းရြာေရွာင္ ဒုကၡသည္ IDP စခန္းမွ လူဦးေရ ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္ နိပြန္ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ အကူအညီ တခ်ိဳ႕ကို အေရးေပၚအျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပို႔ေဆာင္ရန္ ႐ွိေၾကာင္း ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီက ဆိုသည္။
အဆိုပါ အေရးေပၚအကူအညီမ်ားမွာ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP အတြင္းေရးမႉး (၁) ခူးဦးရယ္ က ေျပာသည္။

“သူတို႔(နိပြန္)ဘက္က အေျပာအရေတာ့ မၾကာမီ တရက္ ႏွစ္ရက္အတြင္း ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒီလထဲလို႔ေတာ့ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒီရက္ေတြ အေတာအတြင္း သူတို႔ ကိုယ္စား လွယ္ေတြ ေနာက္ဆံုး အၾကိမ္ အျဖစ္ လာေရာက္ ညွိႏႈိင္းဖို႔ ႐ွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ရိကၡာ (ဆန္) အား ျပည္တြင္းမွ ဝယ္ယူရန္ သေဘာတူထားၿပီး ေဆးဝါးမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္မွ ဝယ္ယူကာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးပို႔သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က ေဖာင္ေဒး႐ွင္း ဥကၠ႒ Yohei Sasakawa ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ကာ အကူအညီ ေပးရန္အတြက္ ေလ့လာခဲ့သည္။နိပြန္ ေဖာင္ေဒး႐ွင္း အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားသို႔ ေဒၚလာ ၃ သန္းခန္႔ အကူအညီ ေပးရန္ ႐ွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုထားၿပီး ကနဦး ပေရာဂ်က္ အေနျဖင့္ ေဒၚလာ ၃ သိန္းတန္ ရိကၡာႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္ကာ က်န္ပမာဏကို လာမည့္ ႏွစ္၌ ဆက္လက္၍ ေပးအပ္သြားဖြယ္ ႐ွိသည္။ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕၊ ႐ို႔ဖယ္ခို ရပ္ကြက္၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး႐ံုး တခုအား ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းလည္း ခူးဦးရယ္ က ဆိုသည္။

“တခ်ိဳ႕ INGOs ေတြနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကို လုပ္ကိုင္ဖို႔ ႐ွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းက အတြင္းမွာပဲ အမ်ားၾကီး ႐ွိၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကို တကူးတက ျပည္ပမွာ လိုက္လာ ေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ လြယ္ကူေအာင္လို႔ပါ” ဟု ေျပာသည္။

KNPP ႏွင့္ အစိုးတို႔အၾကား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အေသးစိတ္ သေဘာတူထားမႈ မ႐ွိေသာ္လည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းတံတား၊ လူထု ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကရန္ အၾကမ္းဖ်င္း မူအားျဖင့္ သေဘာတူထားသည္ ဟုလည္း ခူးဦးရယ္က ေျပာဆိုသည္။NLABR
Web-site:  www.nlabr.com
Facebook:  Sa Maung
Facebook:  Miraculous Master For English Language
ကယားျပည္နယ္၊ ႐ွားေတာ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း႐ွိ ျပည္တြင္း ရြာပုန္း ရြာေရွာင္ ဒုကၡသည္ IDP စခန္းမွ လူဦးေရ ၄,ဝဝဝ ေက်ာ္အတြက္ နိပြန္ ေဖာင္ေဒး ႐ွင္းႏွင့္ သေဘာတူထားသည့္ အကူအညီ တခ်ိဳ႕ကို အေရးေပၚ အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပို႔ေဆာင္ရန္ ႐ွိေၾကာင္း ကရင္နီ

မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈ နည္းပါးလာ


မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈ နည္းပါးလာ


ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ တန္ဖိုးရွိ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးေတာ့မည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚ လာၿပီးေနာက္ ဒီဇင္ဘာ အေစာပိုင္းမွစ၍  မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ နည္းပါး လာေၾကာင္း သိရသည္။

မုိဘုိင္းလ္ဖုန္း ဆင္းကတ္မ်ားကို အခ်ဳိ႕ဆုိင္မ်ားတြင္ ေငြက်ပ္ ၁၅ဝဝဝဝ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၿပီး အရစ္က် စနစ္မ်ားျဖင့္လည္း ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ယခင္က ပံုမွန္ ေရာင္းေစ်းျဖစ္ေသာ က်ပ္ႏွစ္သိန္း၊ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္ခက်ပ္ ႏွစ္ေထာင္မွ က်ပ္ငါးေထာင္ အထိ ေရာင္းခ်ခဲ့ ၾကေသာ္ လည္း ဝယ္ယူသူ နည္းပါးလာသည့္ အတြက္ အခ်ဳိ႕ဆုိင္မ်ားမွာ ဆင္းကတ္မ်ား ကို ဇန္နဝါရီ လ ဆန္းပိုင္းမွသာ ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ မိုဘုိင္းလ္ဖုန္း အေရာင္းဆုိင္အခ်ဳိ႕မွ သိရသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း မိုဘုိင္းလ္ဖုန္းဆင္းကတ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ တစ္သိန္းဝန္းက်င္ တန္ဖိုးရွိ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ထပ္မံခ်ထားေပးေတာ့မည္ဟု

တာေဝးပစ္ ဒံုးပ်ံတစ္စင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ့


တာေဝးပစ္ ဒံုးပ်ံတစ္စင္း ေျမာက္ကိုရီးယား ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ့

ႏုိင္ငံတကာ၏ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ မႈခံရၿပီး နည္းပညာဆုိင္ရာ ျပႆနာေၾကာင့္ ဒံုးက်ည္လႊတ္တင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ၿဂိဳဟ္တု တစ္စင္းႏွင့္အတူ တာေဝးပစ္ ဒံုးပ်ံတစ္စင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ နည္းပညာ ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအား ႀကိဳးပမ္းေျဖ ရွင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒံုးပ်ံတစ္စင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မတုိင္မီ သတင္းတစ္ပတ္ အလုိ၌ လႊတ္တင္သြားမည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယား အစုိးရက အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု လႊတ္တင္ လုိက္သည့္ ဒံုးပ်ံ၏ ပထမအဆင့္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံေျမာက္ဘက္ ေဂ်အုိလာ ျပည္နယ္ Byeonsan –bando ေဒသရွိ ပင္လယ္ ဝါအတြင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ယြန္ဟပ္ သတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ အလားတူ ၎ဒံုးပ်ံ၏ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုသည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ နာရီဝန္းက်င္က  အိုကီနာဝါ ကြၽန္းစု ေတာင္ပုိင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ ပင္လယ္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ပန္ အစုိးရကလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္ ၿပီးေနာက္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ လီေျမာင္ဘတ္က ခ်က္ခ်င္း က်င္းပ ခဲ့သည္။ လႊတ္တင္ခဲ့ေသာဒံုးပ်ံကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတုိ႔မွ တာဝန္ ရွိအႀကီးအကဲမ်ားက ညိႇႏိႈင္း တုိင္ပင္ခဲ့ ၾကသည္ဟု စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕မ်ား က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဧၿပီလတြင္ ၿဂိဳဟ္ပတ္ လမ္းအတြင္းသို႔ ၿဂိဳဟ္တုတစ္ စင္းလႊတ္တင္ခဲ့ရာ မေအာင္ျမင္ ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အျဖစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ထပ္မံ လႊတ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးပ်ံလႊတ္တင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁ဝ နာရီ မိနစ္ ၅ဝ ၌ က်င္းပခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္အစုိးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ႏုိင္ငံတကာ၏ သတိထား ေစာင့္ၾကည့္ မႈခံရၿပီး နည္းပညာ ဆုိင္ရာ ျပႆနာေၾကာင့္ ဒံုးက်ည္လႊတ္တင္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာ ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသည္ ၿဂိဳဟ္တု တစ္စင္းႏွင့္အတူ တာေဝးပစ္ ဒံုးပ်ံတစ္စင္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေအာင္ျမင္စြာ

အိႏၵိယဂီတပညာရွင္ Ravi Shankar ကြယ္လြန္Beatles ေတြရဲ့ ေတးဂီတ ဘိုးေအႀကီးလို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ အိႏၵိယဂီတပညာရွင္ Sitar တူရိယာကို အထူးကၽြမ္းက်င္သူ အသက္ ၉၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Ravi Shankar ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
နာမက်န္းျဖစ္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ Ravi Shankar ဟာ အေမရိကန္ အေနာက္ပိုင္း ကယ္လီဖိုး

ဆီးရီးယား အတိုက္အခံကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အသိအမွတ္ျပဳ


ကမာၻ႕သတင္းမ်ား 13/12/2012

ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ဆီးရီးယား အတိုက္အခံကို ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အသိအမွတ္ျပဳ 

ဆီးရီးယားသမၼတ Bashar al-Assad ရာထူးက ဆင္းေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြက မၾကာခင္က အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ဆီးရီးယားအတုိက္အခံ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကသာ ဆီးရီးယားလူမ်ဳိးေတြကုိ တရား၀င္ကုိယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႔အျဖစ္ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳလုိက္ၾကပါတယ္။

ဒီအေတာအတြင္း ဆီးရီးယားအစုိးရက Scud ဒုံးက်ည္ေတြနဲ႔ သူပုန္တပ္ဖြဲ႔ေတြကုိ မၾကာခင္က ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္လုိ႔ အဆင့္ျမင့္ အေမရိကန္အရာရွိ တဦးက ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ဒုံးက်ည္ဟာ ဓာတုလက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ဒုံးက်ည္ ဟုတ္မဟုတ္ဆုိတာေတာ့ အတိအက် မသိရေသးပါဘူး။Scud ဒုံးက်ည္ေတြကုိ အသုံးျပဳလာတာဟာ ၂ ႏွစ္နီးပါးေလာက္ၾကာလာၿပီျဖစ္တဲ့ ဆီးရီးယားပဋိပကၡဟာ ပုိၿပီး အရွိန္ျမင့္လာေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပသလုိက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေနတဲ့ ဆီးရီးယားမိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း ဆီးရီးယားအမ်ဳိးသားညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကုိ တရား၀င္အဖြဲ႔အျဖစ္ အေစာပုိင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယဂီတပညာရွင္ Ravi Shankar ကြယ္လြန္ 

Beatles ေတြရဲ့ ေတးဂီတ ဘိုးေအႀကီးလို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကတဲ့ အိႏၵိယဂီတပညာရွင္ Sitar တူရိယာကို အထူးကၽြမ္းက်င္သူ အသက္ ၉၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ Ravi Shankar ကြယ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
နာမက်န္းျဖစ္ေနတာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ Ravi Shankar ဟာ အေမရိကန္ အေနာက္ပိုင္း ကယ္လီဖိုးနီးယား ေဆး႐ံုမွာကြယ္လြန္သြားခဲ့တာပါ။ သူ႔ကို ခြဲစိတ္ဖို႔အတြက္ မၾကာေသးခင္ကပဲ ေဆး႐ံုတင္ခဲ့တာလို႔ သူ႔မိသားစုက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

သူဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေတးဂီတပညာရွင္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူကြယ္လြန္သြားတဲ့ အတြက္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္းမိုဟန္ဆင္းက သူ႔ရဲ႕Twitter မွာ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ဗုဒၶဟူးေန႔က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး သူဟာ အိႏၵိယႏုိင္ငံရဲ့ ရတနာတပါးျဖစ္သလို အိႏၵိယ႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈကို ကမာၻကသိေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးတဲ့ သံတမန္တဦးလို႔ ေခၚဆိုခဲ့ပါတယ္။

Ravi Shankar နဲ႔ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ Beatle ေတးဂီတပညာရွင္ George Harrison တို႔တြဲၿပီး ဘန္ဂလာဒက္ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ကပြဲအပါအ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ အမ်ားအျပားက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ တေယာပညာရွင္ Yehudi Menuhin နဲ႔လည္း အတူလက္တြဲ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။အခု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံက ေက်ာ္ၾကားတဲ့အဆိုေတာ္ Norah Jones ဟာ Ravi Shankar ရဲ့ သမီးျဖစ္ပါတယ္။
ေျမာက္ကိုရီးယားၿဂိဳဟ္တု ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ လႊတ္တင္ 

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဟာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ သတိေပးတားျမစ္မႈေတြၾကားက ၿဂိဳဟ္တုကို ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ ေရာက္ေအာင္ လႊတ္တင္လိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ရာသီတုတု တိုင္းတာေရးအတြက္ လႊတ္တင္တာလို႔ ဆိုတဲ့ ဒီ ၿဂိဳဟ္တု ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ ေရာက္ သြားဖို႔ ျဖတ္သန္းရတဲ့ အဆင့္သံုးဆင့္လံုးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္ျဖတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ ကိုရီးယား ဗဟုိသတင္းဌာနက ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ေျမာက္ပိုင္း အာကာသကာကြယ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနက - အေစာပိုင္းက ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြအရ ဆိုရင္ ေျမာက္ကိုရီးယားဒံုးပ်ံဟာ ကမၻာပတ္ လမ္းေၾကာင္းထဲကို ၿဂိဳဟ္တုကို လႊတ္တင္ေပးဖို႔ အစိတ္ အပိုင္းတခု ျဖဳတ္ခ်လိုက္တာကို ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။အေမရိကန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ တျခား အစိုးရအသီးသီးကလည္း - ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ တားျမစ္ထားတဲ့ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္ စမ္းသပ္မႈကို အခုလို စမ္းသပ္လႊတ္တင္ခဲ့တဲ့ အေပၚ ခ်က္ျခင္းပဲ ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်လိုက္ၾကပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေျမာက္ကိုရီးယားရဲ႕ အခု လုပ္ရပ္အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ အစည္းအေဝးေခၚ ယူလိမ့္ မယ္လို႔ သံတမန္ အသိုင္းအဝုိင္းက ေျပာပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတို႔ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး ထိပ္ပိုင္းတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ အေရးေပၚအစည္းအေဝးက်င္းပဖို႔ ေျပာဆိုထားပါတယ္။
NLABR 
Web-site:  www.nlabr.com
Facebook:  Sa Maung
Facebook:  Miraculous Master For English Language
ဆီးရီးယားသမၼတ Bashar al-Assad ရာထူးက ဆင္းေပး ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ကုိယ္စား လွယ္ေတြက မၾကာခင္က အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္တဲ့ ဆီးရီးယား အတုိက္ အခံ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ကသာ ဆီးရီးယားလူမ်ဳိးေတြကုိ တရား၀င္

“ဆုန္သင္းပါရ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္`အသစ္´ သီခ်င္းေခြ မႀကာမီလာမည္”

Photo: “ဆုန္သင္းပါရ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္`အသစ္´ သီခ်င္းေခြ မႀကာမီလာမည္”
Thursday, December 13, 2012

(၇)ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း စတုတၳတစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးစီးရီးထြက္ရွိလာတဲ့ ဆုန္သင္းပါရ္ရဲ႕ `အသစ္´ေတးစီးရီးအယ္လ္ဘမ္ (ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ သီခ်င္း သစ္မ်ား) ကို ဒီဇင္ဘာ (၂၂)ရက္ေန႔ မွာ The Sun Music
ထုတ္လုပ္ေရးကေန စတင္ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းမႈတစ္ရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ ေန႔လည္ ၃ နာရီက Park Royal Hotel မွာ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆုန္သင္းပါရ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သံစဥ္ `အသစ္´ ေတးစီးရီးကို ကမၻာ့အဆင့္မီ ေရ ရွည္ခံေသာ Gold Disc နဲ႔ အသံုးျပဳထားၿပီး 24 Bit စနစ္နဲ႔ အသံသြင္းယူထားတဲ့အတြက္ အရည္ အေသြးျမင့္မားတဲ့ စီးရီးအယ္လ္ဘမ္ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Popular Journal(၇)ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္း စတုတၳ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေတးစီးရီးထြက္ ရွိ လာတဲ့ ဆုန္သင္းပါရ္ရဲ႕ `အသစ္´ေတးစီးရီးအယ္လ္ဘမ္ (ကိုယ္ပိုင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အိမ္ေျမတန္ဖိုးသတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႔ရဲ့လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ တင္ျပျခင္း (တိုင္ၾကားစာ)


ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္းလံုးမွာ အိမ္၊ေျမအစရွိတဲ့ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိူင္တဲ့ အေျခပစၥည္းမ်ားကို ၀ယ္ယူသူတည္ေဆာက္သူ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အား ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိုးရမွ အခြန္သက္သာခြင့္အေနနဲ႔ ၀ယ္ယူတည္ေဆာက္တဲ့ တန္ဖိုးေပၚမွာ တံဆိပ္ေခါင္းႏွင့္အျမတ္ခြန္ (၁၅%) ေမးေဆာင္ေစ

ကမၻာေက်ာ္ အဆုိေတာ္နဲ႔ ျမန္မာ အထင္ကရတုိ႔ရဲ႕ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲအခမဲ့ ၾကည့္ရူႏိုင္မယ့္ ဂီတပြဲကို လာမယ့္ တနဂၤေႏြေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ျပည္ သူ႔