Saturday, June 21, 2014

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရြာသားမ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးေက ဘယ္ႀကိဳးျဖတ္သန္းရန္ ယာေျမ တြင္ေျမတူးစက္ျဖင့္ တူးသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေဒသခံအခ်ိဳ႕ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရိွသူမ်ား ၀င္ေရာက္ညိႇႏႈိင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္းသတင္းရရိွသည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ခုနစ္မုိင္ခန္႔ေ၀းသည့္ ဘုိစုေက်း ရြာအနီးတြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ညေနက ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၂ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၆၈ ဦးရွိ

Photo: ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားေသာ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၆၈ ဦးရွိ
Saturday, June 21, 2014

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၆၈ ဦးရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရ ရွိသည္။

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပ ေဒအရ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဘဂၤါ လီလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ ခြင့္ဥပေဒအရ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ား၏ ေလွ်ာက္ လႊာမ်ားကို လက္ခံထားၿပီး အဆုိ ပါေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ဗဟိုအဆင့္က အ ဆင့္ဆင့္ စိစစ္ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

ဗဟိုအဆင့္တြင္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ ႀကီးတို႔က ဦးေဆာင္ၿပီး အျခား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔က အကဲျဖတ္မည္ ဟု သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနအရ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပေဒကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္တည္းတြင္သာ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရွိ၊ မရွိ မေျပာႏိုင္ေသးေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျပည္လံုးကြၽတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားက႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အမည္ထည့္သြင္းမွ ေကာက္ယူခံမည္ဟု ေတာင္းဆုိျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔ေနထိုင္သည့္ ေန ရာမ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ေကာက္ယူခြင့္ မရွိခဲ့ေခ်။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ လတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လူ ဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ ငန္း (ဆဲြတင္စစ္)ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကမ္းဖက္ကန္႔ကြက္ မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းခဲ့ သည္။

ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - သီဟ)

7 Day Daily
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒအရ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ ထားသူ ဘဂၤါလီဦးေရ ၃၆၈ ဦးရွိေၾကာင္း လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရ ရွိသည္။

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဥပ ေဒအရ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွစ၍ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဘဂၤါ လီလူမ်ိဳးမ်ားကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တာ၀န္၀တၱရားေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအား မေခ်မငံေျပာဆိုၿပီး ဓါးျဖင့္ခုတ္သူအား အေရးယူထား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲအခ်ိန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၆)၊ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေရွ႕တြင္ အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၲေလး)မွ ရဲတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္(၃၄)ႏွစ္သည္ ယာဥ္/လမ္းရွင္းလင္းေရး တာ၀န္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္ႀကီး(၂)ေန ဂုဏ္ဂ်ာေအာင္(၁၉)ႏွစ္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္

ရခုိင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ရသလဲ

 ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွာ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ။ (Photo Credit to သမၼတရံုး ေျပာခြင့္ရ ဦးေဇာ္ေ႒း FB စာမ်က္ႏွာ) 
ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကို သူ႔ဆႏၵအရ ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ လက္မွတ္နဲ႔ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ အေၾကာင္း အစိုးရပိုင္သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ ႏႈတ္ထြက္သြားတာဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ဆုံး႐ံႈးမႈတရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ အခုလို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ တစ္ဦး ႏႈတ္ထြက္ခဲ့တာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ေတာ့ -

ကုိယ့္ကိစၥ ကိုယ္လုပ္ဟု ျမန္မာ အစုိးရက အေမရိကန္ကို ေျပာ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး တုိက္တြန္း ေျပာဆုိခ်က္နဲ႔ ႏုိင္ငံသားမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္သူဟာ သမၼတ ျဖစ္သင့္ တယ္လို႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ေျပာဆုိေနမႈမ်ား အေပၚ ျမန္မာအစုိးရက အေမရိကန္တို႔ ကိစၥ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျပန္ လည္ တုံ႔ျပန္လိုက္ပါတယ္။
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ မစၥ Jen Psaki က ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား လုိလားတဲ့ သူကို ႏိုင္ငံ သားတုိ႔က လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ဒါမွသာ လာမယ့္ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းမွာ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစမွာျဖစ္ေၾကာင္းလို႔ ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကို ရမည္းသင္းေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းထား

Photo: ဝန္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကို ရမည္းသင္းေထာင္မွာ ထိန္းသိမ္းထား
Saturday, June 21, 2014

မေန႔ညက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနက ရွာေဖြပံုစံေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ရဲ႕ေနအိမ္နဲ႔ ပတ္သက္ရာေနရာေတြမွာလည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ဟာ မဟာသႏၱိသုခေက်ာင္းတုိက္ အေရးကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ တာ၀န္ေပးခ်က္ေတြကို ေက်ာ္ လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာေတြေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူတာျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို တက္ေရာက္စဥ္ သတင္းေထာက္ေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

"မဟာသႏၱိသုခကိစၥကလည္း အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ အပါအဝင္ေပါ့၊ မဟာသႏၱိသုချဖစ္စဥ္စၿပီးေတာ့ ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ကတည္းက သမၼတႀကီးက သာသနာေရးဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ဒီကိစၥမွာ သံဃနာယကအဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေအာင္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ၾကားမွာ သာသနာဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ေရာ၊ ဆရာဒကာအေနနဲ႔ေရာ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တာဝန္ေပးခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကိစၥအပါအဝင္ က်န္တဲ့ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ အေနအထားမွာ နားလည္မႈျဖစ္ေစဖို႔ထက္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈျဖစ္ေစတယ္၊ ေနာက္ဆံုးမွာ အစိုးရနဲ႔ သံဃာေတြၾကားထဲမွာပါ နားလည္မႈလြဲေစတဲ့အျဖစ္မ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္၊ တခ်ဳိ႕ကဆိုရင္ သမၼတႀကီးမွာၾကားတဲ့ဟာေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔ မလႊဲမေရွာင္သာ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာပါ"

ဒါ့အျပင္ မေန႔က ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္တင္ကို တာ၀န္ကေန နႈတ္ထြက္ခြင့္ ေပးလိုက္ေၾကာင္းလည္း ဦးရဲထြဋ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လစ္လပ္သြားတဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေနရာမွာ လက္ရွိသာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းကုိ ခန္႔အပ္လုိေၾကာင္း မေန႔က ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

RFA
မေန႔ညက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့ သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရမည္းသင္းၿမိဳ႕ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ဖမ္းဆီးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနက ရွာေဖြပံုစံေတြနဲ႔ ၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ရဲ႕ေနအိမ္နဲ႔ ပတ္သက္ရာေနရာေတြ မွာလည္း ရွာေဖြစစ္ေဆးေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆုိသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ အစားထိုးျပင္ဆင္ကာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ


Photo: လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆုိသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ အစားထိုးျပင္ဆင္ကာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ
Saturday, June 21, 2014

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆုိသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ စာသားမ်ားကုိ အစားထုိးျပင္ဆင္ကာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

တမူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊ တင္သြင္းသည့္ “အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းထားေသာ တစ္ပုိဒ္ခ်င္းစီအလုိက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးကာ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳလုိက္တယ္။ ျပင္ဆင္တဲ့ အခ်က္က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ စာသားေနရာကုိ အဂတိလုိက္စားမႈ စာသားအျဖစ္ ေျပာင္းလုိက္တာျဖစ္တယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးစာသားေနရာမွာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဆုိတဲ့ စကားကုိ အစားထုိးတာ။ အဓိကက အဲဒါပဲ” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၎က “ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္။ အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ အဖြဲ႔၀င္ေတြကုိ ဒု၀န္ႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္တယ္။ အဲဒါေတြပါပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေရႊတင္သြင္းသည့္ “အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း” ကုိ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ား ရွင္းလင္းဖတ္ၾကားသည္။

အဆုိပါ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိ တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ သံတြဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ဦးရဲထြန္းတုိ႔က သက္ဆုိင္ရာ အပုိဒ္အလုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္က လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ၀မ္းနည္းစရာ၊ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေရးႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းနာခံျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳျခင္း အခမ္းအနား၌ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ကိစၥရပ္မ်ားကို တုိက္ဖ်က္သြားရန္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလုိက္စားမႈ အဆုိးရြားဆုံးႏုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (Transparency International) ၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမၻာ့အဂတိလုိက္စားမႈ အေျခအေန အစီရင္ခံစာ စစ္တမ္းအရ သိရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၇၇ ႏုိင္ငံအနက္ ၁၅၇ အဆင့္တြင္ ရွိေနသည္။

Eleven Media Group 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ 
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈဆုိသည့္ စာသားမ်ားေနရာတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ စာသားမ်ားကုိ အစားထုိးျပင္ဆင္ကာ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဇြန္ ၂၀ ရက္က က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဦးရဲထြဋ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူခ်င္းေတြ႔၍ ေတာင္းပန္

သမၼတ ေျပာခြင့္ရ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ဇနီးျဖစ္သူ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆ န္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂၢဳိလ္ေရး တုိက္ခိုက္ထားတဲ့ ပုိ႔စ္တခုကို ရွယ္ခဲ့မိတဲ့ ကိစၥ မေန႔တုန္းက လႊတ္ေတာ္ တက္ေနတဲ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို လူကိုယ္တုိင္ ေတာင္းပန္စကား ဆုိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဦးရဲထြဋ္က အဲဒီကိစၥနဲ႔ သူ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာကေန ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး မေန႔က လူခ်င္း မ်က္ႏွာခ်င္း ဆုိင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတာင္းပန္စကားဆုိေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိစၥ မရွိပါဘူးလုိ႔ ခြင့္လႊတ္စကား ဆုိတယ္လို႔ ဦးရဲထြဋ္က သူ႔ေဖ့စ္ဘုတ္က ထပ္ေရးၿပီး ေျပာထားပါတယ္။ "ဒီေန႕ မနက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို Facebook ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေတာင္း ပန္ တဲ့ အခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကိစၥမရိွပါဘူးလို႕ျပန္ ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီလို နားလည္ခြင့္ လႊတ္ေပး မႈ အေပၚ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။