Friday, October 31, 2014

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရွာရန္ျဖစ္ဟု သမၼတေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေျပာ

သမၼတက တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အ တည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ ဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရွ႕ဆက္ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္ ဘံုသ ေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား လည္း မၾကာခဏျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။

ဟာဝုိင္ယီမီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္မ်ား လူေနအိမ္မ်ားသို႔ ျဖတ္သန္းေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ေနၾကဟုဆို

Photo: ဟာဝုိင္ယီမီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္မ်ား လူေနအိမ္မ်ားသို႔
ျဖတ္သန္းေရာက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စုိးရိမ္ေနၾကဟုဆို
Friday, October 31, 2014

မီးေတာင္ အကဲြအအက္မ်ား ၾကားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရည္ ေပ်ာ္ေနေသာ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားသည္ ေႏွးေကြးစြာ စီးဆင္းေနၾကသည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

လူေနအိမ္ေျခမ်ားႏွင့္လယ္ကြင္းမ်ားရွိရာသို႔ စီးဆင္းေနေၾကာင္း၊ ဟာဝုိင္ယီ၏ အႀကီးဆုံးကြၽန္း၌ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေခ်ာ္ရည္မ်ား ေၾကာင့္ မီးေလာင္ျပာက်မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေနရာ လူေနအိမ္ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ေခ်ာ္ရည္မ်ားမွာ ကီလာယာ မီးေတာင္မွ စီးဆင္းလာေၾကာင္း၊ ပါ ဟုိအာသို႔ ဦးတည္ေနေၾကာင္း၊ သခ်ႋဳင္း တစ္ခုႏွင့္ေက်းရြာအနီးသို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီဟု ဆိုသည္။

အာဏာပုိင္မ်ားက ေခ်ာ္ရည္ မ်ားမွာ ပါဟုိအာၿမိဳ႕လမ္းမ်ားသို႔ ၂၃ဝ မီတာအထိ ေရာက္လာၿပီဟု ဆုိသည္။ ႀကံစိုက္ပ်ဳိးေသာၿမိဳ႕ငယ္၌ လူေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပါဟုိအာစီးပြားေရးေဒသမွာ မီးေတာင္ဧရိယာေတာင္ပိုင္း၌ တည္ ရွိသျဖင့္ အထူးအႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း၊ အိမ္ႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစု မွာ ထိခုိက္မႈ မရွိႏုိင္ဟု ယူဆရ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေခ်ာ္ရည္သြားေန ေသာလမ္းေၾကာင္းအရ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕ကာကြယ္ေရး အႀကီးအကဲဒါ႐ုိင္းအုိလီဗီရာက ေျပာ ခဲ့သည္။

Ref:Reuters
Yangon Media Group
မီးေတာင္ အကဲြအအက္မ်ား ၾကားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အရည္ ေပ်ာ္ေနေသာ ေခ်ာ္ရည္ပူမ်ားသည္ ေႏွးေကြးစြာ စီးဆင္းေနၾကသည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

လူေနအိမ္ေျခမ်ားႏွင့္လယ္ကြင္းမ်ားရွိရာသို႔ စီးဆင္းေနေၾကာင္း၊ ဟာဝုိင္ယီ၏ အႀကီးဆုံးကြၽန္း၌ျဖစ္ ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေခ်ာ္ရည္မ်ား ေၾကာင့္ မီးေလာင္ျပာက်မႈမ်ားျဖစ္ ေပၚေနရာ လူေနအိမ္ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အေဝးေျပး ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း GPS စနစ္ တပ္ဆင္ရမည္

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း အသုံးျပဳသည့္ အေဝးေျပး ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ား အေနႏွင့္ GPS (Global Positioning System) ၿဂဳိဟ္တုအသုံးျပဳ ေျခရာခံစနစ္ကို ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း အဆိုပါစနစ္ကို တာဝန္ယူ တပ္ဆင္ေပးမည့္ B-Smart ကုမၸဏီ၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ညီညီေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္ၿပရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္

Photo: လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္ၿပရန္ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္
Friday, October 31, 2014

၁။ ေကေကအုိ ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မွ ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ေအာင္ႏုိင္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ၿပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ ေသဆုံးမႈၿဖစ္စဥ္အေပၚ ၿမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ လူ႕အခြင့္အေရး ကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးအစီရင္ခံစာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ေဆာလ်င္စြာ တင္ၿပရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး က ၿမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႕ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ၿပန္ အပ္ပါသည္။

Ref : သမၼတရံုး
Yangon Media Group
၁။ ေကေကအုိ ေစာဆန္းေအာင္ အဖြဲ႕မွ ၿပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ရွိ ေအာင္ႏုိင္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ၿပ ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းရင္လတ္ရွင္နာဝပ္ထရာ၏ အလြဲသုံးစားမႈကို ထိုင္းအမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကားနာမည္

အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (NLA) ၏ အထူးအစည္းအေဝး ကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအစည္းအ ေဝးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္ရွင္နာဝပ္ ထရာ၏အလြဲသုံးစားမႈကို စဥ္းစား သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း NNT သတင္း က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

NLA ဥကၠ႒ ပရြန္ပက္ခ်္ဝီခ်က္ ခ်ိဳလ္ခ်ိဳင္းက ေၾကညာခဲ့ရာတြင္ ဤ အစည္းအေဝးမွာ ရင္လတ္အေပၚ ဆန္စပါးဝယ္ယူေရး စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ အလြဲသုံးစားစြဲဆုိမႈကို အဓိ ကထား ေဆြးေႏြးသြား ရန္ျဖစ္သည္ ဟု ဆုိသည္။

ၿဗိတိန္စံုတြဲအသတ္ခံရမႈတြင္ သံသယရွိျခင္းခံရသူ ခိုေတာင္ကြၽန္းသူႀကီးသား၏ ဒီအင္န္ေအ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္

Photo: ၿဗိတိန္စံုတြဲအသတ္ခံရမႈတြင္ သံသယရွိျခင္းခံရသူ
ခိုေတာင္ကြၽန္းသူႀကီးသား၏ ဒီအင္န္ေအ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္
Friday, October 31, 2014

လိပ္ကြၽန္း၌ ၿဗိတိန္စံုတြဲအသတ္ခံရ မႈတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ေရႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွလူသတ္ တရားခံအျဖစ္ သံသယရွိျခင္းခံရသူ လိပ္ကြၽန္းရွိ (AC) ဘားပိုင္ရွင္ကြၽန္း သူႀကီးသား၏ ဒီအင္န္ ေအစစ္ေဆး မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ ေတာ္ဝင္ထိုင္းရဲဌာန ခ်ဳပ္တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ ေကာက္ပိုစ့္သတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။

အဆိုပါ စစ္ေဆးမႈကို ဘန္ ေကာက္ခ႐ိုင္ရွိ ဆီရီရတ္ေဆး႐ံု၊ ခ်ဴ လာေလာင္ကြန္းေဆး႐ံု၊ ရာမာအဓိ ပတိေဆး႐ံုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲ ေဆး႐ံု မႈခင္းေဆးသိပၸံဌာနမွ ဝန္ ထမ္းမ်ားေရွ႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္ေဆးမႈရလဒ္သည္ ၂၄ နာရီအတြင္း ရရွိမည္ျဖစ္ကာ ၄င္း၏ (DNA) စစ္ခ်က္ႏွင့္ အသတ္ခံရ ၍ေသဆံုးသူၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသူ Hannah Witheridge ၏ခႏၵာကိုယ္တြင္ေတြ႕ ရွိထားသည့္ (DNA) နမူနာႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ ပို႔စ္သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ (MAT)မွကိုေစာေမာင္က'' လိပ္ကြၽန္းသူ ႀကီးသားကို ဒီေန႕ (DNA)စစ္ၿပီးပါ ၿပီ သာမန္ဆို(DNA)စစ္ေဆးခ်က္ ရလဒ္က တစ္လနီးပါးေလာက္ၾကာ တတ္ေပမယ့္ ခု ၂၄နာရီအတြင္း အေျဖ ရမယ္လို႔ေတ့ာ ေဆးစစ္တဲ့ က်န္းမာ ေရးဝန္ထမ္းေတြက သတင္းဌာန ေတြမွာ ေျပာထားက်တယ္။ ခုဖမ္းဆီး ခံထားရတဲ့ ျမန္မာႏွစ္ဦးကိုေတာ့ ဘယ္ေတ့ာ စစ္မလဲဆိုတာေတ့ာ မသိ ရေသးဘူး''ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ (DNA) စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခင္က(မႈခင္း ျဖစ္ပြားစဥ္) ကြၽန္းသူႀကီးသားမွအဆို ပါလူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားရာေနရာ အနီး အနားတြင္ရွိသည္ဟု သက္ေသမရွိခဲ့ သည့္အတြက္ ၄င္း၏ (DNA)စစ္ေဆးရန္ မေခၚယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထိုင္းရဲခ်ဳပ္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လိပ္ကြၽန္းသူႀကီးမွလည္း ယင္း၏သားအေနျဖင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ သံသ ယရွိသူအျဖစ္ ထင္ျမင္ခံေနရျခင္း ေၾကာင့္ ယင္းတို႔မိသားစုဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္မႈရွိသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔ကို စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားကို ၄င္းတို႔၏ေရွ႕ေန ျဖင့္ တိုင္ပင္ကာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း လိပ္ကြၽန္းသူႀကီးမွ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကား သြားေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပို႔စ္သတင္း ဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ZCH
Yangon Media Group
လိပ္ကြၽန္း၌ ၿဗိတိန္စံုတြဲအသတ္ခံရ မႈတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ေရႊ႕ ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားမွလူသတ္ တရားခံအျဖစ္ သံသယရွိျခင္းခံရသူ လိပ္ကြၽန္းရွိ (AC) ဘားပိုင္ရွင္ကြၽန္း သူႀကီးသား၏ ဒီအင္န္ ေအစစ္ေဆး မႈကို ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ ေတာ္ဝင္ထိုင္းရဲဌာန ခ်ဳပ္တြင္ စစ္ေဆး ခဲ့ေၾကာင္း ဘန္ ေကာက္ပိုစ့္သတင္းဌာနတြင္ေဖာ္ ျပထားသည္။

မီမီဝင္းေဖ ရလိုက္တဲ့ ပထမဆံုး အက်ဳိးအျမတ္က ဘာျဖစ္မလဲ

Photo: မီမီဝင္းေဖ ရလိုက္တဲ့ ပထမဆံုး အက်ဳိးအျမတ္က ဘာျဖစ္မလဲ
Friday, October 31, 2014

ဂီတေလာကမွာ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တိုင္တစ္ခု စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ အဆုိေတာ္ မီမီဝင္းေဖက ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ဆံုးမႈၾကားက ထိန္းသိမ္း ရမည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ကို ယခုလို ပဲ ေျပာျပခဲ့သည္။

ပိုရတဲ့အခြင့္အေရးေတြ

မမီ တုိ႔ေခတ္က သီခ်င္းနားေထာင္ မယ္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာ ႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္မယ္။ အခုက ေဖ်ာ္ေျဖေရးေတြက တအား မ်ားတယ္။ ဒီေတာ့ အခု ကေလးေတြက မမီတုိ႔ထက္ အခြင့္ အေရး ပိုရတယ္။ ႀကိဳးစားရင္ ႀကိဳးစားသလို ရႏုိင္တယ္။ မမီတို႔ေခတ္က တစ္ခုေကာင္းတာက အဆိုေတာ္ တစ္ေယာက္ကို အားေပးရင္ အၾကာႀကီး သူ႔သီခ်င္းကို နားေထာင္ ၾက တယ္။ ေခတ္ တစ္ခုေျပာင္းတုိင္း ေကာင္းတာ နဲ႔ ဆုိးတာ ဒြန္တဲြေနတာပဲ။ ဒီေတာ့ လူငယ္ေတြ ကိုယ့္ သီခ်င္းကုိ ပရိ သတ္ေတြ အၾကာႀကီး နားေထာင္ေစ ခ်င္ရင္ ႐ိုးသားႀကိဳးစား၊ ေစတနာ၊ ေမတၱာထားၿပီး အႏုပညာကိုတန္ဖိုးထား ၿပီး ေနေစခ်င္ပါတယ္။

ကိုယ့္နာမည္ကိုယ္ထိန္း

မမီတုိ႔တုန္းက နယ္သြားမွ ပရိ သတ္က ျမင္ဖူးေတာ့ နယ္ကို ဆင္းၾက တယ္။ အခုက လံုးဝ မ်ဳိးဆက္ေတြ ကြာ  သြားၿပီ။ VCD နဲ႔ ဆုိ အားလံုးက ျမင္ဖူး ၾကေတာ့ ေပါက္ဖို႔က လြယ္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္နာမည္ကုိ ထိန္းဖို႔က အဓိက အေရးႀကီးတဲ့ အတြက္ အႏုပညာ နဲ႔ ပရိသတ္ကုိ ေစတနာထားပါ။

ပထမဆံုးရလိုက္တဲ့ အက်ဳိးအျမတ္

ဝါသနာပါလို႔ လုပ္တာ ေပ်ာ္ တယ္ ဆုိရင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ပထမဆံုး အက်ဳိး အျမတ္ပါ။ စိတ္တုိင္းက် ဆုိပါ။ အသစ္ ကို ဖန္တီးပါ။ အဲဒီ အေပၚမွာ ကိုယ္ေက် နပ္ရင္ ပထမဆံုး ရ လိုက္တဲ့ အက်ဳိး အျမတ္ပါ။

Popular Journal
ဂီတေလာကမွာ ကိုယ္ပိုင္ မွတ္တိုင္တစ္ခု စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ အဆုိေတာ္ မီမီဝင္းေဖက ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ဆံုးမႈၾကားက ထိန္းသိမ္း ရမည့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ ကို ယခုလို ပဲ ေျပာျပခဲ့သည္။

ပိုရတဲ့အခြင့္အေရးေတြ

တရားေရးမ႑ိဳင္ တာဝန္ရွိသူအခ်ဳိ႕ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈထဲတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနေၾကာင္း သူရဦးေအာင္ကို ေဝဖန္

တရားေရးမ႑ိဳင္တြင္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အကာအကြယ္ ေပးေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူ ယဥ္ေက်းမႈထဲတြင္ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနေၾကာင္း တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ကိုက ေဝဖန္ေျပာၾကားသည္။

တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္ အထက္ေအာက္ အျပန္အလွန္ အကာအကြယ္ ေပးေနျခင္းေၾကာင့္ တရားေရးေကာ္မတီက လုပ္ေဆာင္ စစ္ေဆးရမည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာလည္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာေလာကအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားအားရပ္တန္႕ေပးရန္ မီဒီယာသမားမ်ား ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္

သတင္းမီဒီယာေလာကအေပၚ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစရန္ မီဒီယာသမားမ်ားက အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ ခန္းမေရွ႕၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ Bi မြန္းတည့္ေနဂ်ာနယ္မွ ထုတ္ေ၀သူႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ အပါအ၀င္ ငါးဦးအား ပန္းဘဲတန္းတရား႐ုံးက ႏုိင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္မႈ၊ ယူနတီသတင္းဂ်ာနယ္မွ CEO အပါအ၀င္ သတင္းေထာက္ မ်ားအား ပခုကၠဴခ႐ုိင္တရား႐ုံးက ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေပါက္ၾကားမႈ ဥပေဒျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္

ဆုိးရြားသည့္အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ အထိ ဒဏ္ေၾကးတပ္႐ုိက္အေရးယူမည္

ဆုိးရြားသည့္အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဒဏ္ေၾကးတပ္႐ုိက္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

"အခြန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈအား မေကာင္းဘူး။ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္သူေတြ ကုိေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒေတြအရ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ေတြရွိပါတယ္။ ေၾကညာလႊာ တင္သြင္းမႈ ပ်က္ကြက္မယ္၊ေနာက္က်မယ္ဆုိရင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ရပါမယ္။ မမွန္ကန္တဲ့ေၾကညာလႊာတင္သြင္းလုိ႔ လိမ္လည္မႈေျမာက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၀င္ေငြခြန္မွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ရွိၿပီး တရားစြဲဆုိျခင္းလည္း ခံရႏုိင္ပါတယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား တယ္လီဖုန္းၿဖင့္ သီးၿခားစီ ဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ၿဖဴေတာ္မွ ထုတ္ၿပန္

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔အား အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမား တယ္လီဖုန္းၿဖင့္ သီးၿခားစီ ဆက္သြယ္ ေၿပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ၿဖဴေတာ္မွ ထုတ္ၿပန္ခဲ့ေၾကာင္း Reuters ႏွင့္ AP သတင္းဌာနတို႔၏ ေဖၚၿပခ်က္အရသည္။

အိုဘားမားက သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူညီေပးမႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ တင္းမာမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဘာ္ဒါေဆာင္ တိုက္ ငါးလႊာမွ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ျပဳတ္က်ေသဆံုး

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး ေဘာ္ဒါ ေဆာင္တိုက္အေပၚ ငါးလႊာမွ ျပဳတ္က်ေသဆံုးမႈ ေအာက္တိုဘာ၂၉ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသမီးသည္ အသက္ (၂၀) အရြယ္ရွိၿပီး လြန္ခဲ့ သည့္ တစ္လခန္႔မွစ၍ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ၁ ရပ္ကြက္ရွိ ေဘာ္ဒါေဆာင္သို႔ လား႐ိႈးၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ေနထိုင္သူ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါရက္ ည ၇ နာရီခြဲခန္႔က တိုက္၀ရန္တာ အုတ္ေဘာင္ေပၚတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ တိုက္ ငါးလႊာေပၚမွ ျပဳတ္က်ခဲ့၍ ေဆး႐ုံသို႔ တင္ပို႔ရာ၌ လမ္းတြင္ ေသဆံုးသြားျခင္းျဖစ္သည္။

အားလံုးေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ

Photo: အားလံုးေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ
Friday, October 31, 2014

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ပထမဆုံးအ ႀကိမ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၁၄ ဦး သမၼတအိမ္ေတာ္ တြင္ ယေန႔နံနက္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ေလးႏွစ္ခန္႔သို႔ ခ်ဥ္း နင္းဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ မတိုးႏိုင္ဘဲ အက်ပ္ေတြ႕ေနစဥ္ အုိဘားမားအပါအဝင္ ကမၻာ့အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွေခါင္းေဆာင္ မ်ားတက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားမတိုင္ မီ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမွ ႐ံုးထြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပယုဂ္ေကာင္း ေစရန္သက္သက္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည္ ဟု သံုးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

‘‘အိုဘားမားအပါအဝင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေတြလာခါ နီး၊ ႏိုင္ငံတကာအစည္းအေဝးေတြ လုပ္ခါနီးမွာ ဖိအားနဲ႔စိုးရိမ္မႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖို႔ ေယာင္ျပလုပ္တဲ့ အစည္းအေဝးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေန အထားမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္ သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက သံုး သပ္ေျပာဆိုသည္။

‘‘သူတို႔မွာ အက်ပ္အတည္း တစ္ခုႀကံဳေနၿပီဆိုတာပဲ။ အဲဒါက စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ပါ။ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုျပင္ၾက မလဲဆိုတာ သူတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ စရာျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေခၚေတြ႕တာျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္’’ ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)မွ အတြင္းေရးမွဴးဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲျပဳလုပ္ခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးပါေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ျပင္ဆင္ေရးအရွိန္ျမင့္တက္ေန ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ အေရးပါေသာ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕ကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။

‘‘ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာအရင္ေဆြးေႏြး တာထက္ ျပင္ပမွာအဓိကေခါင္း ေဆာင္ေတြေလးပြင့္ဆိုင္သေဘာ မ်ဳိးေဆြးေႏြးၿပီးမွ ျပင္ႏိုင္ရင္ ပို အက်ဳိးရွိမယ္။ ဒီလိုေတြ႕ဆံုမႈ မလုပ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေဆြး ေႏြးေနရင္ေတာ့ ျငင္းခုံေနတာပဲ အဖတ္တင္မယ္’’ဟု ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲ ထြန္းက သူ၏အျမင္ကိုေျပာ သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး သည္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအရ တပ္ မေတာ္မပါဝင္က မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေန၍ တပ္မေတာ္က ထိုကဲ့သို႔ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳလိုဘဲ တင္းခံေနပါက ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္ အတည္းတစ္ခုသို႔ ဆိုက္ေရာက္ သြားႏုိင္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိ လာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ပါ ပါဝင္လာ မည့္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဘက္က ဖန္တီးလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိက အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကိစၥမ်ား သည္ အဓိကထားေဆြးေႏြးသင့္ သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး လတ္ တေလာႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အရ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုေပၚ ေပါက္လာေစႏုိင္ေသာေရြး ေကာက္ပြဲစနစ္ေျပာင္းလဲေရး ကိစၥသည္လည္း ထည့္သြင္းေဆြး ေႏြးသင့္ေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုး သပ္သူမ်ားကဆိုသည္။

ထုိကဲ့သို႔သံုးသပ္မႈမ်ားရွိေန ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိ ကပါဝင္သင့္သူမ်ားထက္ လူဦး ေရမ်ားျပားစြာပါဝင္လာျခင္း သည္ အစိုးရဘက္မွ အခ်ိန္ဆြဲျပဳ လုပ္ႏိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ကို ေရးဆြဲျခင္းကလည္းျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူ ဦးထင္လင္းဦး (Wisdom Villa)ကဆိုသည္။

‘‘အခုအစုိးရသက္တမ္းကုန္ ခါနီးမွ ေတြ႕မယ္လုပ္တယ္။ ေတြ႕ မယ့္ေတြ႕ေတာ့လည္း ေလးပြင့္ ဆိုင္မဟုတ္ေတာ့ ပါမယ့္သူေတြ က ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ လူမ်ား ေတာ့ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ စကားေတြ အမ်ားႀကီးေျပာရမယ္။ ဆိုလိုတာ က ေဆြးေႏြးစရာေတြမ်ားလာ မယ္။ ဒီအခါက်ရင္ ေဆြးေႏြးတာ ေတြကမျပတ္ဘူး။ ဒီအတြက္ အခ်ိန္ထပ္ယူရမယ္။ အခ်ိန္ေရႊ႕ တာေတြလုပ္လာမယ္။ ဒါအဓိက သူတို႔လုိခ်င္တဲ့အခ်က္ပဲ’’ဟု ဦးထင္လင္းဦးကဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားမႈမ်ားတြင္ အစိုးရ ဘက္မွ သမၼတႏွင့္ဒုသမၼတႏွစ္ဦး၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဒုကာခ်ဳပ္၊ ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး၊ ဦးေဌးဦး၊ ဦးခင္ ေမာင္ေဆြ စသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွ ထိပ္သီးပုဂၢိဳလ္ ၁၄ ဦး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းကိုမူ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိ ေပ။

‘‘ဒီေတြ႕ဆံုပြဲနဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဘာမွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို မဖိတ္ၾကားတဲ့အတြက္လည္း ဘာ မွမေျပာလိုပါဘူး’’ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးဂ်င္မီကေျပာသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ ေသာႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းတစ္ခုေတြ႕ၾကံဳ လာပါက ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖင့္သာ အေျဖရွာရေလ့ရွိၿပီး ထင္ရွားေသာသာဓကတစ္ခုမွာ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံရွိ လူထု ေခါင္းေဆာင္နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲ လားႏွင့္ ထုိစဥ္က အာဏာလက္ ဝယ္ရွိသူဒီကလပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈမွတစ္ဆင့္ ဘံုသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားရွာေဖြႏိုင္ကာ ေကာင္းမြန္ေသာဒီမိုကေရစီျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ျခင္းသည္ သာဓကျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုိကိုႀကီးက ျပည္ တြင္းေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု၌ ေျပာ ၾကားထားသည္။

အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲျဖင့္အေျဖရွာသင့္သည္ ဆုိေသာ္လည္း ယခုျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ တုိင္းျပည္ အတြက္ လက္ရွိအာဏာလက္ ဝယ္ရွိသူမ်ားမွ လိုက္ေလ်ာေပးလို ၍ ေခၚယူေတြ႕ဆံုမႈမ်ဳိးျဖစ္လာ ရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းပါးေၾကာင္း ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္ကသံုးသပ္သည္။

‘‘အရင္ကတည္းက ေတြ႕ဆံု ဖို႔ေတာင္းဆိုတယ္။ ဘာမွဂ႐ုစိုက္ တာမရွိခဲ့ဘူးေလ။ ဒါေတြက အဓိ ကသာဓကေတြပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္ ေစတနာရွိမွ ေတြ႕ဆံုမႈကအလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္ မယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ တစ္ႀကိမ္တည္းေတြ႕႐ံုနဲ႔ေတာ့ အေျဖမရႏိုင္ပါဘူး’’ဟုဆိုသည္။

ယခင္နဝတအစိုးရလက္ ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ အပါအဝင္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိေရာက္ ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွ ယေန႔အထိထုိကဲ့သို႔ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမရွိဘဲ ယခုျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖဆပလေခတ္မွ ယေန႔အထိႏိုင္ငံ ေရးေလာကကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့သူ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးဦးသုေဝ ကေျပာသည္။

‘‘ဟိုအရင္အစိုးရလက္ထက္ ေတြတုန္းကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ ေတြေတြ႕တာမ်ဳိးေတာ့ရွိတယ္။ အခုလိုမ်ဳိး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ေတြ အမ်ားႀကီးပါလာတာမ်ဳိး ေတာ့မရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့ အရင္တုန္းကေတြ႕တာကလည္း အေျခ အေနခ်င္းေတြ၊ ေခတ္စနစ္ခ်င္း ေတြ မတူေတာ့ဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲကိုျပဳလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ အက်ဳိးရွိႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႕အက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ မည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္လာေစ လိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအသိုင္း အဝိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကဆိုသည္။

‘‘လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းေတြကို လက္ေတြ႕က်က်ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းၿပီး ေရရွည္ အျမင္ေပၚမွာရပ္တည္ဖို႔လိုတယ္။ လက္ရွိစီစဥ္ထားပံုအရ အေျဖ တစ္ခုထြက္ဖို႔ အလားအလာနည္း ေပမယ့္ လမ္းျပေျမပံုသစ္တစ္ခု ေရးဖို႔လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ အတြက္ေကာင္းမယ္’’ဟု ေဒါက္ တာရန္မ်ဳိးသိမ္းကေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားသည္ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ ၿပီး ျပတ္မႈမရွိဘဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားဆက္တိုက္ျပဳလုပ္သြားမွသာ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ မည္။ အေျဖတစ္ရပ္ကိုရွာေဖြ ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသုေဝကဆိုသည္။

‘‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး အဓိကဦးစားေပးေဆြးေႏြး သြားမယ္။ စီးပြားေရးကိစၥက လည္းေဆြးေႏြးမွာပါ။ သမၼတက ဘယ္လိုေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ မသိရေသးလို႔ ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကိုေတာ့ ေဆြး ေႏြးပြဲေရာက္မွပဲသိပါလိမ့္မယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လည္းပါတယ္ ဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္မယ့္အေန အထားရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဒါကိုေဆြးေႏြး တဲ့သူရွိရင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားမွာ ပါ’’ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစု ပါတီ)ကေျပာသည္။

‘‘ဘာေဆြးေႏြးျဖစ္မယ္ဆို တာကေတာ့ အတိအက်ေျပာလို႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့မွန္းထားတာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ ပြဲစနစ္ျဖစ္မယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုမွာျပင္ သင့္တယ္ထင္တဲ့အခ်က္ေတြကို ျပင္ဖို႔ေျပာမယ္။ ဥပမာ တိုင္းရင္း သားေတြ တန္းတူညီမွ်မႈရေအာင္ ျပင္ရမယ့္အခ်က္ေတြေပါ့။ ျပည္ နယ္ေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြပိုေပးဖို႔၊ အခုဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ မရေသးဘူး။ အဲဒါကိုေျပာမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ေပါ့။ ပီအာရ္ကို တိုင္းရင္းသားေတြက လက္မခံဘူးေပါ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ သံုးတာကိုမႀကိဳက္ၾကဘူး။ အဲဒီ အခ်က္ေတြပါလာမွာပါ’’ဟု ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း(ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒)က လည္းေျပာသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံု ၾကမည့္ လက္ရွိအာဏာလက္ဝယ္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ကို ေခါင္းစဥ္တပ္ ေၾကညာထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း အဆိုပါေတြ႕ဆံုပြဲမွတစ္ဆင့္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း မ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္း မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ ၾကားေစ့ေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးတို႔ကို ေပၚထြက္လာေစမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေစ ရန္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ဆႏၵရွိေနၾကသည္။

ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)
7Day Daily
လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ တြင္ ပထမဆုံးအ ႀကိမ္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ ၁၄ ဦး သမၼတအိမ္ေတာ္ တြင္ ယေန႔နံနက္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳ လုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ေလးႏွစ္ခန္႔သို႔ ခ်ဥ္း နင္းဝင္ေရာက္လာခ်ိန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕ မတိုးႏိုင္ဘဲ အက်ပ္ေတြ႕ေနစဥ္ အုိဘားမားအပါအဝင္ ကမၻာ့အင္ အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားတက္ေရာက္မည့္ အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားမတိုင္ မီ ယခုကဲ့သို႔ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္ အတည္းမွ ႐ံုးထြက္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပယုဂ္ေကာင္း ေစရန္သက္သက္ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ လာႏိုင္သည္ ဟု သံုးသပ္သူမ်ားလည္းရွိသည္။

"၀" ေဒသတြင္ရွိေနေသာ လူဦးေရေျခာက္သိန္းနီးပါးကို မွတ္ပံုတင္တရား၀င္ျပဳလုပ္ေပးရန္ UWSA ဘက္မွေတာင္းဆိုထားၿပီး ကနဦးအေနျဖင့္ လူဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔ကိုသာ မွတ္ပံုတင္လုပ္ေပးမည္ဟု အစိုးရဘက္ကအေၾကာင္းျပန္ထား

"၀" ေဒသတြင္ရွိေနေသာ လူဦးေရေျခာက္သိန္းနီးပါးအနက္ မွတ္ပံုတင္ မရွိသူမ်ားကို တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္  "၀" ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး ပါတီ (UWSP/UWSA) ဘက္မွေတာင္းဆိုထားၿပီး ကနဦး အေနျဖင့္ လူဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔ကို မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု အစိုးရ ဘက္မွ အေၾကာင္းျပန္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။