Saturday, June 6, 2015

အစိုးရကို ဆႏၵျပခ်င္သည္

ေမလ ၃၁ ရက္မွ စတင္ကာအစိုးရကို ဆႏၵျပခ်င္စိတ္မ်ားကိန္းေအာင္းေနသည္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စည္ပင္သာယာဌာနကို ျဖစ္သည္။ကိုယ္က အစိုးရသတ္မွတ္ထားေသာ ဆႏၵျပခြင့္ပုဒ္မ ၁၈ ေတြ၊ ဘာညာ သာရကာေထြလီ ကာလီသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ျဖင့္ နားမလည္လွ။ မိမိလုိက္ပါခ်င္ေသာ ဆႏၵျပပဲြမ်ားကို လုိက္ပါခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ကိုယ္တုိင္ဦးမေဆာင္ခဲ့ဖူး။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မည္ သို႔ တင္ျပေတာင္းခံရမည္လည္း မသိ။ သုိ႔ေသာ္ ယမန္ေန႔ကစ၍ စိတ္ထဲမွာ ကလိ ကလိ တရိရိျဖင့္ဆႏၵျပခ်င္ေနသည္ကိုသာ သိ သည္။
စည္ပင္သာယာကို ဆႏၵျပ ခ်င္ရသည့္ အေၾကာင္းက ဒီလုိ ရွင့္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာေရးေကာ္မတီ၏ သုံးလတစ္ ႀကိမ္ေကာက္ခံေသာ အခြန္ေျပ စာတြင္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ ဟူ၍ တစ္လလွ်င္ ၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္း ျဖင့္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ၁,၈၀၀ က်ပ္ ႏႈန္း ေဆာင္ခဲ့ရသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ကြၽန္မသည္ အညာေက်းလက္မွ ေက်းေတာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ျဖင့္ေနထုိင္လာခဲ့ သည္မွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းေလး ဆယ္ရွိခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အခြန္အခေကာက္ခံ ပုံ၊ ေကာက္ခံနည္း၊ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံလာပုံေတြကို မသိမရွိ သိရွိသည္။ ထုိ႔နည္းအတူ ၀န္ ေဆာင္မႈေပးခဲ့့ပုံေတြကိုလည္း အ မွတ္မထင္ မျဖစ္ခဲ့။
၁၉၇၃ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သုိ႔ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္စဥ္မွစ၍ စည္ပင္သာယာ၏ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခ အခြန္အေကာက္သည္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ ဘုိးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ ေျမ၊ ကြာတားေျမ၊ စကြာတားေျမ၊ ပါမစ္ေျမ၊ က်ဴးေက်ာ္ေျမမ်ားအခြန္ေကာက္ခံခ်ိန္မွာတစ္ပါတည္း ပူးတဲြပါလာတတ္သည္။ ယခုအခ်ိန္ ကာလတြင္ထုိအခြန္ေျပစာ၌ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခဟူ၍ ၁,၈၀၀ က်ပ္ က်သင့္သည္။ အစဥ္အလာအရမူ ထုိေျမခြန္ေျပစာအမွတ္၊စာရင္းအမွတ္ႏွင့္အတူ ေကာက္ခံေသာ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခသည္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္တြင္ ေနထုိင္စဥ္ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ ရြက္ခအတြက္ အၿပီးအစီးေကာက္ခံခဲ့ျခင္းဟု နားလည္သည္။ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ကာလကမွ လည္း အျခားေျပစာတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သီးျခားထပ္မံေကာက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့။
သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ ခန္႔မွ စတင္၍ စည္ပင္သာယာ ဌာနမွပင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး သီးသန္႔ ထားရွိၿပီး အိမ္ေပါက္ေစ့၊ အခန္း ေပါက္ေစ့သို႔လည္၍ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဟူ၍ ေခါင္းစဥ္တပ္ ေသာ အခြန္ကိုေကာက္ခံခဲ့ျပန္ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ စည္ပင္ သာယာဌာန၏ အမွတ္အသားပါ အခြန္ေျပစာျဖင့္ မဟုတ္။ ျဖစ္က တတ္ဆန္းေျပစာ စာရြက္တစ္ ရြက္ျဖင့္ ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္ သည္။
ထိုသို႔ စတင္ေကာက္ခံစဥ္ က ကြၽန္မသည္ လာေရာက္ ေကာက္ခံေသာ စည္ပင္၀န္ထမ္းကို ‘‘သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခဆုိၿပီး ေျမခြန္နဲ႔အတူ ပုံမွန္ေဆာင္ေနတာ ပဲ။ ဘယ္ႏွစ္ထပ္ေကာက္ေနဦးမွာ လဲ’’ဟု ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ထုိအခါ စည္ပင္၀န္ထမ္း အမ်ဳိးသမီးက သူလည္း မသိဘူး။ အထက္က ေကာက္ခုိင္း၍ ေကာက္ခံရသည္ ဟုဆုိ၏။ ထုိသို႔ေကာက္ခံျခင္းမွာ ယခင္အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ေသာ နားလွည့္ပါး႐ုိက္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ခကို အခြန္ႏွစ္ထပ္ ေကာက္ခံမႈဟု နားလည္သည္။ ထုိေကာက္ခံမႈသည္ အစိုးရ၏ ပုံမွန္ဘတ္ဂ်က္စာရင္းထဲသို႔ပင္ ၀င္၏၊ မ၀င္၏ ျပည္သူမ်ားသိခြင့္ မရွိ။
ယခုေတာ့ ထုိအခြန္ႏွစ္ထပ္ ကို Upgrade တစ္မ်ဳိးျဖင့္ တစ္ ဆင့္တုိးျမင့္ဦးမည္ဟု ဆုိျပန္ သည္။ ေမလ ၃၁ ရက္က ကြၽန္မ ၏ ေနအိမ္သို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ သူတုိ႔က ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အဆုိျပဳလႊာဟု အမည္ေပးထား ေသာ စာရြက္တစ္ရြက္ကို ေပး သည္။ ၿပီးေတာ့ ‘‘ေဟာဒီစာရြက္ မွာ ပါရွိတဲ့ ကုမၸဏီက အမႈိက္သိမ္း တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကိုေပးမယ္။ သန္႔ ရွင္းေရေဆာင္ရြက္ခ လစဥ္ ၆၀၀ က်ပ္မွ ၁,၆၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံတာကို သေဘာတူ၊ မတူ အဆုိျပဳေပးပါ’’ ဟု ဆုိ၏။
ကြၽန္မေျပာခ်င္သည္။ တကယ္ေတာ့ မူလကပင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ၏ လုပ္ ထုံးလုပ္နည္းမွ ကဲြလဲြၿပီး ဒုတိယ ေျမာက္ ထပ္ဆင့္ေကာက္ခံေသာ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ ေကာက္ခံမႈကို သေဘာမတူခဲ့။ အစုိးရႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရသည္ကို ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္း ေဖာက္ထြက္ၿပီး အရစ္ေတြ၊ အတြန္႔ေတြ မလုပ္ခ်င္၍သာ ေပးေဆာင္ေနရသည္။ အဓိပၸာယ္မရွိဟုသာ ထင္သည္။ ကြၽန္မနည္းတူပင္ အျခား အျခား ျပည္သူအမ်ားကလည္း အစိုးရ ၀န္ထမ္း၀တ္စုံျဖင့္ အခြန္လာ ေကာက္သည္ဆုိလွ်င္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမွန္၏၊ မွား၏၊ မစစ္ ေဆးဘဲ စကားနည္းရန္စဲ ေပး ေဆာင္လုိက္ၾကသည္သာ။
ယခုေတာ့ျဖင့္ လစဥ္ေပး ေဆာင္ေနရသည့္ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခကို တစ္ဆင့္တုိး၍ ကုမၸဏီကိုထုိးအပ္ကာ ၁,၆၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္ေပးေဆာင္ခုိင္း ရန္ ႀကံစည္ေနျပန္ၿပီ။ သေဘာတူ၊ မတူ အဆုိျပဳလႊာကို ေကာက္ခံ ေသာ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားအား ‘‘ဟုတ္ၿပီ။ ကုမၸဏီကိုအပ္မယ္။ ေငြေၾကးလည္း တုိးေကာက္မယ္။ ကုမၸဏီက ဘယ္လုိ၀န္ေဆာင္မႈ ေတြ ေပးမွာလဲ။ ဟိုေရွးေရွးေခတ္ ကြၽန္မတို႔ငယ္စဥ္က ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာက ေျမခြန္နဲ႔အတူေကာက္ခံခဲ့တဲ့ သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္ခနဲ႔တင္ ၿပီးခဲ့တယ္ ေနာ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အိမ္ေရွ႕ လည္း သန္႔ရွင္းတယ္။ အိမ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားလည္း သန္႔ ရွင္းတယ္။ အခု မသန္႔ရွင္းဘူး။ အမႈိက္ေတြ ဗရပြျဖစ္ေနတယ္။ အခြန္ေတြသာ နည္းလမ္းစုံနဲ႔ ေကာက္ခံေနတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈ က ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ အခုကိစၥ မွာ ကြၽန္မတို႔ ျပည္သူလူထုက သေဘာတူ၊ မတူ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ ေအာင္ ကုမၸဏီက ဘယ္လုိ၀န္ ေဆာင္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပး မွာလဲ ေျပာျပေပးပါ’’ဟု ေတာင္း ဆုိမိသည္။
ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားက ေတာ့ ‘‘ထူးျခားၿပီး မလုပ္ဘူး။ လက္ရွိ လမ္းထိပ္မွာ ခ်ထားတဲ့ အမႈိက္ပုံးေတြ သိမ္းတာပဲ လုပ္ မယ္ေျပာတယ္’’ ဟု ဆုိသည္။ ဒုေကၡာ။ ၀န္ေဆာင္မႈမွာ အတူ တူ။ ထူးျခားၿပီး မသန္႔ရွင္းလာဘဲ လစဥ္က်ပ္ ၁,၀၀၀၊ တစ္ႏွစ္မွာ က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ တိုးေပးရမည္ဆုိပါလား။ ဒါကို သေဘာတူ၊ မတူဆုိသည္ကို ေမးမွ ေမးတတ္ပေလ ဟုသာ ၾသခ်လုိက္ခ်င္သည္။ သို႔ ႏွင့္ ကြၽန္မသည္ ‘‘အိမ္ေရွ႕၊ အိမ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသန္႔ရွင္း ေရးကို အျပည့္အ၀ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ဆုိပါက သေဘာတူပါ သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သေဘာ မတူႏုိင္ပါ’’ဟုသာ အဆုိျပဳလႊာ တြင္ ေရးသားေပးလုိက္သည္။
အစိုးရလုပ္ေနပံုကား အျခား ကိစၥမ်ားကို မဆိုထားႏွင့္။ ႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ား၏သန္႔ ရွင္းေရးကိစၥမွာပင္ အေပၚယံမွာ ေရႊမႈန္ႀကဲအထဲမွာေတာ့ ႏြားေခ်းခံဆိုသလို လုပ္ေနျခင္းက စိတ္ကသိ ကေအာက္ျဖစ္လွသည္။ ျပည္သူ က ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အ ေကာက္ကိုမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြ ေထြ၊ ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္ေခါင္းစဥ္ တပ္၍ ေကာက္ခံခ်င္သည္။ ေကာက္ခံေနသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေတာ့ ေကာင္းမြန္ေအာင္ မစဥ္း စား။
ယခု သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမွာပင္ အစိုးရစည္ပင္သာယာဌာန၏ ကိုင္တြယ္ပံုမွာ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ ကို ထုိးအပ္ခ်ိန္မွာလည္း ေနာက္ ေဖးလမ္းၾကားမ်ားသန္႔ရွင္းမႈအ တြက္ အစီအစဥ္မပါ။ ျပည္သူလူ ထုအေပၚမွာ လွည့္ပတ္ညာဝါး အခြန္ကို စားေနသေလာက္ တာ ဝန္ခံမႈအတြက္ ေတြးေခၚစဥ္းစား ရာမွာ ခ်ိဳ႕တဲ့လြန္းလွသည္။
မၾကာမီက ဆက္သြယ္ေရး တယ္လီဖုန္းခြန္ကို ေကာက္ခံရန္ ႀကံစည္မႈမွာလည္း ဆက္သြယ္ ေရးလုိင္းမ်ားက ေအာ္ခ်င္သ ေလာက္ေအာ္ ေခၚလို႔မွမၾကား။ ဆင္းမ္ကတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအၾကားမွာ ဗ်ာမ်ားေနရဆဲ ျပည္သူထံမွ အခြန္ျဖတ္ေတာက္ေကာက္ခံရန္ ႀကံ ရြယ္ခဲ့သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပထ မဦးစားေပးႀကိဳးစားၿပီးလွ်င္ ျပည္ သူမ်ားဘက္ကလည္း အခြန္အေကာက္ဆိုသည္မွာ ေပးသင့္လွ်င္ ေပးရတတ္သည္ကို မသိမရွိ။ သိရွိၾကသည္သာ။
မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္ေလးစား၍ ေကာင္းသည္။ စြဲၿငိသြားၿပီးလွ်င္ ေစ်းတိုးေတာင္းလည္း ရႏိုင္ သည္။ အလွျပင္ဆုိင္ေလးတစ္ ဆုိင္ လွေအာင္ျပင္တတ္သည္။ ေစ်းတိုးေတာင္းလွ်င္ လွခ်င္သည္ မို႔ ေပးၾကမည္။ က်ဴရွင္ဆရာ စာ သင္ေကာင္းသည္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္လွ်င္ ဆရာသမားပညာခ တိုးေတာင္းလွ်င္ တိုးေပးရမည္။ ယုတ္စြအဆံုး ေဗဒင္ဆရာမ်ားပင္ မွန္ေအာင္သာေဟာ ေစ်းမေျပာ ဘူးဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔သဘာဝ စိတ္ထားပင္။ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈက ပထမလာ ပါေစ။ အခြန္ေပးရန္ မႏွေျမာ။ ဝန္ ေဆာင္မႈေကာင္းေကာင္းက ဘယ္ မွာ ေနမွန္းအသိခင္ အခြန္ကို အ ေျပးလာေကာက္၊ တုိးေကာက္ ျခင္းကို မည္သူကမွ မသဒၶါ၊ ၾကည္ျဖဴရွိမည္မထင္ပါ။
တစ္လက္စတည္း ေျပာလို သည္။ ၁၉၈၈ ခု မတုိင္ခင္ကာလ မ်ားက ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္းလံုး တြင္ မည္သည့္ၿမိဳ႕သို႔သြားသြား၊ ၿမိဳ႕အဝင္ ဂိတ္ေၾကးေကာက္ခံ သည္ဟုမရွိခဲ့။ ယခုေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမ်ားမွာသာမက ၿမိဳ႕ငယ္က ေလးတုိင္းမွာလည္း ဂိတ္ေၾကးကိုယ္စီႏွင့္ျဖစ္ေနသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ ခန္႔ထားသည့္ မဝတ၊ ခ၀တ၊တဝတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး စစ္ဗိုလ္မ်ား ၿမိဳ႕ရန္ပံုေငြဟု အေၾကာင္းျပကာ ေကာက္ခံခြင့္ ေပးထားသည္ဟု နားလည္သည္။ စစ္အာဏာရွင္ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ေအာက္မွာ အစုိးရမြဲသြားသျဖင့္ ၁၉၈၈ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားအၿပီး တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်င္းစီကို ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးမ်ားကို ေကာက္ခံသံုးစြဲေစခဲ့သည္ ထင္ပါသည္။ ယခုေတာ့ျဖင့္ တစ္ၿမိဳ႕ျဖတ္ လွ်င္ တစ္ခါ။ ၿမိဳ႕မွန္သမွ် လိုလိုမွာ ၿမိဳ႕အဝင္ဂိတ္ေၾကးသည္ ႏွိပ္စက္ လြန္းလွသည္။
ေမးလုိက္ရဦးမည္။ လက္ရွိ အစိုးရကို။ အစိုးရႀကီးကိုပါ။ တုိင္း ျပည္၏သယံဇာတလည္း ကုန္လုၿပီ။ သစ္ေတာေတြလည္း ကုန္ခဲ့ၿပီအစိုးရက မခ်မ္းသာေသးဘူး လား။ တုိင္းသူျပည္သားထံကေန ရသမွ်ကို ညႇစ္ထုတ္ဆဲလား။ ကြၽန္မကေတာ့ စစ္အစိုးရလက္က်န္ လက္ရွိအစိုးရ၏မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္မွာမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထား ျခင္းမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း မွာ ဗလာ။ ႀကံႀကံဖန္ဖန္ ႏွစ္ထပ္ဆလံ။ တုိးၿပီးရင္းတိုး အခြန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္စစ္ေဆး သံုးသပ္ၾကရန္ ဆႏၵျပခ်င္သည္။
မယ္ေငြဥ
7 day

တပ္ခ်ဳပ္ပါ၀င္လွဴဒါန္းသည့္ ေၾကးသြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ထား၀ယ္ ေရႊေတာင္စားေစတီတြင္ ေရစက္ခ်လွဴဒါန္း

တပ္မေတာ္္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္း ေအာင္လႈိင္ပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေၾကးပိႆခ်ိန္တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိ မဟာေခါင္းေလာင္းႀကီးကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေရႊေတာင္စားေစတီ ေတာ္၌ ထားရွိရန္ ေရစက္ခ်လွဴ ဒါန္းခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ တပ္မ ေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)မိသားစု မ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္ မ်ားက စုစုေပါင္းက်ပ္သိန္းသုံးရာ ေက်ာ္လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
မဟာ၀ိဇယေခမသီတလနိ ဗၺဳတေဃာသမဟာေခါင္းေလာင္း ေတာ္ႀကီး ေရစက္ခ်လွဴဒါန္း ပူေဇာ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၄ရက္တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းအလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၃၂၀လွဴဒါန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ရာေက်ာ္ကုိ လူကုန္ကူးသည့္ ထိုင္းလူမ်ဳိးအား စတင္စစ္ေဆး


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ရာေက်ာ္ကို လူကုန္ကူးခဲ့သည့္ ထုိင္းႏိုင္ငံသားအပါအဝင္ လူငါး ဦးကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ထိစပ္ေန သည့္ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဖမ္းမိခဲ့ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူကုန္ ကူးသူ အဓိကတရားခံ ထုိင္းအမ်ဳိး သားတစ္ဦးကို ေမလ ၂၉ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္း ဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ၎ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူ အမ်ဳိးသားသံုးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကို ထပ္မံဖမ္း ဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုး၍ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားပါက ေက်ာင္းထုတ္မည္ဟုဆို


ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူ မႈကြန္ရက္အသံုးျပဳၿပီး ခုိက္ရန္ျဖစ္ ပြားေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားကို ေက်ာင္းမွ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚေန သည္။
အထက(၅) ဗိုလ္တေထာင္ ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သံုး၍ ရန္ျဖစ္ပါက ေက်ာင္းကထုတ္ပယ္မည့္ စည္း ကမ္းကို ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္၍ အထူးစည္းကမ္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၃ ရက္၌ အင္တာနက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ သည္။

ဖမ္းမိသမွ် ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ား ရခုိင္သုိ႔ ပို႔ေနမႈ စစ္ေတြၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖဲြ႕ကန္႔ကြက္မည္

ပင္လယ္ျပင္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ေလွစီးဒုကၡ သည္မ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္အ တြင္းသုိ႔ပုိ႔ေဆာင္ေနသည့္ အစုိးရ ၏ လုပ္ရပ္ကုိ ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အဖဲြ႕သည္ အစုိးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ရပ္ တန္႔ရန္ ဇြန္လ ၄ ရက္၌ ဆံုးျဖတ္ လိုက္သည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖဲြ႕ သည္ အစုိးရႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအ ၾကား ၾသဇာႀကီးသည့္အဖဲြ႕အ စည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းအခ်ိိဳ႕ တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖဲြ႕လည္းျဖစ္သည္။
စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖဲြ႕ သည္ အစုိးရႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထာက္ အကူျပဳေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာ ယာေကာ္မတီ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဘဂၤါလီ၊ ၀ိႈက္ ကတ္၊ ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအား စိစစ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းစစ္ေတြ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖအဖဲြ႕မွ ဦးသန္း ထြန္းက ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ တတိယ ႏွင့္ စတုတၳပတ္အတြင္း ျမန္မာ့ ေရျပင္တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေလွ စီးဒုကၡသည္ ၉၀၀ ေက်ာ္ ရခုိင္ ျပည္နယ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေနသည့္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္ကို မေက်နပ္ ေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ အဖဲြ႕မွ ဦးသန္းထြန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ ကယ္ဆယ္ခဲ့ေသာ ေလွစီးသြားလာ သူမ်ား အား အျမန္ျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေရ)က ပင္လယ္ျပင္လုံျခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေမ ၂၉ ရက္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ပင္လယ္ျပင္၌ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အေနျဖင့္ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ ေလွစီး သြားလာသူ ၇၃၃ ဦးကို ၄င္းတို႔မူလလာေရာက္ သည့္ေနရာသို႔ ေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္စြာ ပို႔ေဆာင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ ေလွစီးသြားလာသူမ်ား၏အေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျဖစ္ရပ္မွန္ေပၚေပါက္ေရး စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ‘ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား သည္ ေလွစီးသြား လာသူမ်ားကို ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းထား ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ေတာင္ၿပိဳ(လက္ဝဲ)ၿမိဳ႕အနီးရွိ မွတ္တိုင္(၃၇) စခန္းသို႔ ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။