Sunday, April 5, 2015

ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ႏုိင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားလာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္သမၼတျဖစ္ရန္ တားျမစ္ျခင္း ခံထားရေသာ စစ္တပ္က ေရးဆဲြ ထားသည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒ မျပင္ဆင္ႏုိင္ပါက ေရြး ေကာက္ပဲြကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း မွာ ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာၾကား လိုက္သည္။

ကိုယ္က်ိဳးရွာ KIA နဲ႔ သစ္ခိုးထုတ္မႈသံသရာျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ KIA အဖဲြ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သစ္ခိုးထုတ္ရန္ခိုး၀င္လာသည့္ သစ္ခိုးဂုိဏ္း သစ္တင္ယာဥ္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာ သတင္းက ဟိုးေလးတေၾကာ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနပါသည္။ မတ္လ အတြင္းဖမ္းဆီးရမိ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ စီး၊ ယခင္ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက ၄၃၆ စီးဟူေသာ ပမာဏကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အဖိုးတန္သစ္သယံဇာတမ်ား ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ ဆံုး႐ံႈးသြားေနၿပီလဲဆိုတဲ့ အသိစိတ္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနနဲ႔ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္မိတာ အမွန္ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏိုးထလာျခင္းအေၾကာင္းရင္းေလးခုတ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး မဟာဗ်ဴ ဟာအဆင့္ႏွင့္ မီဒီယာအဝန္းအဝိုင္းတြင္ အျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနျခင္းသည္ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈရရွိေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ လြဲ မွားေသာေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ျဖစ္ ေပၚေစခဲ့သည္။ 

ထုိအေျခအေနသည္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ ကန္႔လန္႔ခံေနခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း ညစ္ႏြမ္း ေစခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္မ်ားႏွင့္ က်ား/မ ညီမွ်မႈအေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ


စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ အစိုးရ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု အားလံုးရဲ႕ စာမ်က္ႏွာတိုင္းလိုလိုမွာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား ဘယ္သူမဆိုဟာ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း ညီတူညီမွ် အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သံုးရပ္လံုးမွာ ျပည္သူလူထုကေန အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ က်ား/မ ခြဲျခားမႈမရွိရဘဲ၊ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ မွီတည္ေနရမွာျဖစ္တယ္။ အတိအက်ေျပာရရင္ေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ (Discrimination) လံုးဝကင္းမဲ့ဖို႔ပါပဲ။ အဲ့ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပည့္မီေစမယ့္ အေနအထားေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကေန

ေပးကား ေပး၏ မရ တုိးကား တုိး၏ မဝ ျဖစ္ေတာ့မွာလားသူက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဌာနရဲ႕ သက္ေတာ္ရွည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးပါ။ သူ႔အသက္ ၁၈ႏွစ္သားကတည္း က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဌာနခြဲတစ္ခုမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူပါ။ သူ႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းလုပ္သက္
က ၂၅ႏွစ္တင္းတင္းျပည့္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အႀကိမ္ ႀကိမ္တုိးေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကေပးတဲ့ သူ႔လခဟာ တစ္ခ်ိန္ တုန္းကေတာ့ ေလာက္ငတယ္ဆုိပါေတာ့။

ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ကုိေပးဆက္ရျခင္းထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္မရွိဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွာၾကားခဲ့


 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား သည္ ေလာက္ကိုင္ေဒသျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းတြင္သက္စြန္႔ဆံဖ်ား တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို အားေပးေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အသက္ေပးဆက္သူမ်ား၊ ဒဏ္ရာရ စစ္သည္မ်ား၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ားအားဂုဏ္ျပဳရန္ ေနျပည္ေတာ္မွ ဧၿပီ ၄ ရက္ နံနက္ပိုင္း တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကရာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သို႔ နံနက္ ၉ နာရီ ၁ဝ မိနစ္တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူ မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ စည္းၾကပ္ႏွစ္အတြက္ ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာ မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး မဂၤလာခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

စုံစုံညီညီ မဂၤလာပဲြမဂၤလာ သတုိ႔သားနဲ႔ သတုိ႔သမီးကုိ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ၿပီးရင္ အၾကင္ လင္မယားအရာ ေရာက္ၿပီဆုိႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုေခတ္မွာ မဂၤလာေဆာင္ေတြက စု လ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ရံုနဲ႔ အားမရႏုိင္ၾကဘဲ တမ်ဳိးၿပီး တမ်ဳိးခ်ဲ႕ေနၾကတယ္။
စုလ်ား ရစ္ပတ္ လက္ထပ္ၿပီးေနာက္ လုပ္ေလ့ရွိတာကေတာ႔ မဂၤလာလက္စြပ္ ဆင္ျမန္းျခင္းပါပဲ။ ဒါက ေရွးျမန္မာဓေလ႔ေတာ႔ မဟုတ္ဘူး။ အေနာက္တုိင္းဓေလ့က ယခုေတာ႔ ျမန္မာမႈျဖစ္ေနၿပီ။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ေရး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏုိင္ငံ့စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ေရး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕ျပ/ ေက်းရြာအဆင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ စုိက္/ေမြးဆုိင္ရာ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးတင္လႈိင္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆု/စံျပေက်းရြာဆု ကြင္းဆင္းစိစစ္ေရး
အဖြဲ႕ငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဧၿပီ ၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ေရႊဘုိခ႐ုိင္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ခြန္ေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးက ေရႊဘုိၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ခြန္စံျပေက်းရြာ၏ ေဒသဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ ဒုတိယဝန္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

ေဆးပညာသတင္းဆန္းမ်ား


ယခုစတင္ေဖာ္ျပလိုတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ကေတာ့ Light-emitting Electronic device ပစၥည္းမ်ဳိးေတြျဖစ္တဲ့ i Pad လို ပစၥည္းမ်ဳိးကို ညအိပ္ရာဝင္ခါနီး အခ်ိန္ၾကာၾကာ မသုံးသင့္ဘူးဆိုတဲ့ ေလ့လာထားခ်က္တစ္ခုပါ။
ဒီလိုအသုံးျပဳခဲ့ရင္ အိပ္ေပ်ာ္သြားဖို႔ အခ်ိန္ၾကာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီေလ့လာခ်က္ကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Pennsylvania State University မွ ေဆးဝါးသုေတသန ပညာရွင္ ေတြက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးUS Journal on Proceeding of the National Academy of Science ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာပါ။