Wednesday, September 23, 2015

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းအတြက္ အမတ္ေလာင္းမ်ား၏ စိတ္ကူး


 ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့  ဦးေရ ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနက်ဆင္းေနမႈကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ မတိုင္မီကတည္းက ျဖစ္ေပၚေနခဲ့သည့္ အဆုိပါျပႆနာသည္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္ကုန္ဆံုးရန္ လပိုင္းသာလိုေတာ့သည့္ အခ်ိန္အထိ ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရွိေသးေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ယင္းျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ေနာက္အစိုးရသက္တမ္း ၀င္ေရာက္ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔သက္ဆိုင္ရာပါတီ လုပ္ငန္းစဥ္မူ၀ါဒမ်ား၌ အသီးသီး ေရးဆြဲထည့္သြင္းလာခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္သူမ်ား လယ္ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးခြင့္ရရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု တစည ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းပ်ဥ္းမနားတြင္ မဲဆြယ္


 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရရွိပါက ေတာင္သူလယ္သ မားမ်ား လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ေဒသကုိက္ စိတ္ ႀကိဳက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ပ်ဥ္းမနား ၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသာေအာင္က ေျပာသည္။ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ တပ္ပိုး ေက်းရြာတြင္ တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး ျပဳလုပ္စဥ္ ဦးသာေအာင္ကေက်းရြာ ေဒသခံ မ်ားအား ယင္းသို႔ ကတိျပဳေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ကိုယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းက ေတာင္သူေတြခ်ည္းပဲ။ ေတာင္သူေတြ၊ ေက်းရြာလူတန္း စားဆုိေတာ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ သူတို႔ ေစ်းကြက္၀င္တဲ့ စိတ္ႀကိဳက္သီးႏွံကို စီမံကိန္းႀကီး ေတြနဲ႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေစ်းကြက္ကုိ သူတို႔သိတယ္။ ရာသီကုိ သူတုိ႔သိ တယ္။ နယ္ေျမကုိ သူတို႔သိ တယ္။ သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ပါ ေစ။ ဒီဟာကုိ အဓိက လုပ္ေပးဖို႔ အတြက္ပါ’’ဟု ဦးသာေအာင္က ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း မဲစာရင္းအသိပညာေပး

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ စက္တင္ ဘာ ၂၂ ရက္က ယင္းၿမိဳ႕နယ္အ တြင္းရွိ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕၌ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း မဲစာရင္းအသိပညာ ေပးခဲ့ၾကသည္။
ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗိုလ္ ခ်ိဳ(၁)ရပ္ကြက္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳိ(၂) ရပ္ ကြက္၊ ငါးထပ္ႀကီး(ေတာင္) ရပ္ ကြက္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအား မဲစာ ရင္းၾကည့္႐ႈရန္ တိုက္တြန္းျခင္း၊ မၾကည့္႐ႈရေသးသူမ်ားအား အမည္ မပါလွ်င္၊ အခ်က္အလက္မွားယြင္း လွ်င္ မည္သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္ ကို ရွင္းျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ျပည္သူအမ်ားစုသည္ မဲ စာရင္း ၾကည့္ၿပီးၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က မၾကည့္ရေသးေခ်။
‘‘ဗဟန္းတစ္ၿမိဳ႕နယ္္လံုးမွာ ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုေလာက္ပဲ လိိုက္ ေျပာဖို႔က်န္တယ္’’ဟု ဗဟန္း (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္း ဦးေအာင္ျမတ္ ေက်ာ္ကေျပာသည္။ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ဒီခ်ဳပ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ေအာင္ ႏုိင္ေရးအ ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေ၀ငွကာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားပါ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ျပည္သူမ်ားကလည္း ၎တို႔ ကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး အလွဴေငြလွဴဒါန္း ျခင္း၊ ေရသန္႔ႏွင့္အေအးမ်ား လွဴ ဒါန္းျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာ ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို စက္ တင္ဘာ ၁၄ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ ေၾကညာထားမည္ျဖစ္ရာ အမည္ မပါသူမ်ား ျဖည့္စြက္ရန္၊ အခ်က္ အလက္မွားယြင္းသူမ်ား ျပင္ဆင္ ရန္ ရက္အနည္းငယ္သာ က်န္ ရွိေတာ့သည္။

ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ဖယ္ရွားမည္


ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္ တိုဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖယ္ရွားေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သတင္းရရွိသည္။လတ္တေလာ ကန္႔သတ္ ထားေသာနယ္စပ္မွ ေရာင္းခ်ပါ က တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ သာခြင့္ျပဳသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၌ သာ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္၊ အရန္ဆန္ ၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္းထားရွိမည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္လံုး၀ဖယ္ရွားေပး ရန္ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အ ေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲ မင္းေအာင္ကေျပာသည္။‘‘အစိုးရက ျပည္တြင္းမွာ ဆန္ ေစ်းျမင့္မွာစိုးရိမ္ၿပီး စားသံုး သူဘက္ကၾကည့္ၿပီး အတားအဆီး ေတြလုပ္တာပါ။ မၾကာခင္မိုးစပါး ေပၚေတာ့မွာဆိုေတာ့ ဆက္ၿပီး အ ကန္႔အသတ္ေတြလုပ္မယ္ဆိုရင္ လယ္သမားေတြအတြက္ နစ္နာ စရာျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္စပါး အထြက္မ်ားတဲ့အခ်ိန္မွာ အကုန္ ဖြင့္ဖို႔ သေဘာတူေပးလိုက္တာပါ’’ ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။ပထမဆံုး ကန္႔သတ္ခ်က္ ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္ ကို မူဆယ္ နယ္စပ္မွာပင္ ျပန္ လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက ဦးစြာစီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ဆန္ေစ်းကြက္၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားကူးသန္း၀န္ ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္ သမၼတ စီးပြားေရး အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား သည္ ရန္ကုန္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္မွဆန္တင္ပို႔ရန္ ပို႔ကုန္လုိင္စင္ထုတ္ေပးမႈ၊ အရန္ ဆန္ထားရွိမႈတို႔ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက သေဘာတူညီ လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရး အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တိုက္တြန္း

ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး အေလးထားေဆာင္ ရြက္ရန္ တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ခ်န္ဝမ္ကြမ္က ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းကို တိုက္တြန္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ေရြးေကာက္ပြဲႀကိဳ ကာလ တြင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ခ်န္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္၌ ဝန္ႀကီးက ယခုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာ ကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္သည္။
စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေဘဂ်င္းတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စစ္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပန္အ လွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ခ်န္က ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္း အား နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေရး က႑အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ တုိ႔ အေလးအနက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ ႀကီးဌာန၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနျခင္းကို ႀကိဳဆို ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
‘‘ျမန္မာ့ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး က႑နဲ႔ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ ေရး လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အရွိန္ ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို တ႐ုတ္ အစိုးရက ေထာက္ခံပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ ေရရွည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို ေမွ်ာ္ လင့္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အ တုိင္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္’’ ဟုလည္း ခ်န္၏ အဆိုကို ကိုးကား ၿပီး တ႐ုတ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာသည္။

တကၠသီလ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္း အျဖစ္မွန္သိရန္ ေသြးအမ်ဳိးအစားမ်ား စစ္ေဆးမည္

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တကၠသီ လဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာမွ ေသြးအမ်ဳိးအစားမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီးမွ လူေသမႈ (သို႔မဟုတ္) လူသတ္မႈဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မရဲစ ခန္းမွ ရဲအရာရွိက ေျပာသည္။စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ ၀သဲရပ္ကြက္ရွိ တကၠသီလ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္သည္ လည္ပင္းျပတ္ရွ ဒဏ္ရာျဖင့္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ရဲမွဴးႀကီး ေနမ်ဳိးက စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ လာေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။
‘‘ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကိုယ္ တိုင္လာေရာက္ၿပီးေတာ့ စစ္ေဆး မႈေတြျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ အခင္း ျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ ရွိတဲ့မတူညီတဲ့ ေနရာသံုးေနရာက ေသြးေတြကို ယူ ၿပီးေတာ့ စီအိုင္ဒီကိုပို႔ဖို႔လုပ္ေနပါ တယ္။ အဲဒီေသြးနမူနာေတြ စစ္ ေဆးခ်က္ထြက္လာၿပီးမွ မိမိကိုယ္ ကိုယ္ သတ္ေသမႈလား၊ လူသတ္မႈလားဆိုတာကို ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါမယ္’’ဟု ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ဘစံက ေျပာသည္။ဆရာေတာ္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ေသမႈေသခင္းအမႈအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၅ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါရဲအရာရွိက ဆိုသည္။

လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈတြင္ လူသတ္လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ ေပါက္တူး႐ိုး၌ အမ်ိဳးသားဒီအင္န္ေအႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရွိထား


လိပ္ကြၽန္းလူသတ္မႈ တြင္ လူသတ္လက္နက္အျဖစ္ အ သံုးျပဳေသာ ေပါက္တူး႐ုိး၌ လူ သတ္တရားခံဟု ယူဆရမည့္ အ မ်ိဳးသားဒီအင္န္ေအႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႕ရွိ ထားေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ တရားမွ် တေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားမႈ ခင္းေဆးသိပၸံဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ပြန္တစ္၏ လက္ေထာက္မႈခင္းဆ ရာ၀န္က တရား႐ံုးသို႔လာေရာက္ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ လိပ္ကြၽန္းတရားခံျပ သက္ေသ မ်ားအား (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ံုး ထုတ္စစ္ေဆးရာ ေဒါက္တာပြန္ တစ္၏ လက္ေထာက္မႈခင္းဆရာ ၀န္က ေပါက္တူးအ႐ိုးတြင္ ေတြ႕ရွိထားသည့္ ဒီအင္န္ေအႏွစ္မ်ိဳး သည္ ဖမ္းဆီးခံျမန္မာလုပ္သား ႏွစ္ဦး၏ ဒီအင္န္ေအမ်ား မဟုတ္ ဟု အဆိုပါမႈခင္းဆရာ၀န္က ထြက္ဆိုသြားေၾကာင္း ျမန္မာသံ ႐ံုးအထူးအဖဲြ႕မွ ေရွ႕ေန ဦးေအာင္ မ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။ယင္းမႈခင္းဆရာ၀န္သည္ ေပါက္တူးရွိ ဒီအင္န္ေအကို ျပန္ လည္စစ္ေဆးရာတြင္ ဦးေဆာင္ စစ္ေဆးခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေန ဦးေအာင္မ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာမွတ႐ုတ္သုိ႔ သစ္ခုိးသြင္းမႈကို တ႐ုတ္သစ္ေမွာင္ခိုဂုိဏ္းတစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကုိင္ေနဟု EIA ထုတ္ျပန္


ျပည္ပသို႔  သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈကို    တားျမစ္ထားေသာ္ လည္း   တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တြင္ တရားမ၀င္သစ္အလုံးလုိက္ တင္ပို႔မႈမ်ား ရွိေနၿပီး သစ္ခုိးတင္သြင္းမႈကို   တ႐ုတ္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္း တစ္ခုက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း  လန္ဒန္ၿမိဳ႕  အေျခစုိက္ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေအဂ်င္စီ(EIA)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၌ ၂၀၁၅ အတြင္း စုံစမ္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး EIA အဖဲြ႕က သစ္ ကုန္သည္အေယာင္ေဆာင္ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစီရင္ ခံစာကို ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ျမန္မာေသာ   တရားမ၀င္ သစ္အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဒိန္ ေဟာင္၊ ေနာင္ေတာင္ႏွင့္ ေရႊလီ ၿမိဳ႕သုံးခုကို အဓိကထား စုံစမ္း စစ္ေဆးခဲ့ကာ   ယင္းေနရာမ်ား တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ  ၀င္ေရာက္ လာသည့္ သစ္မ်ားကို လြတ္လပ္ စြာကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု EIA က ဆုိသည္။