Tuesday, September 25, 2012

ျမန္မာျပည္အတြက္ သတင္းေကာင္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာပါ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္သည္ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ တဦး၏ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ သမိုင္းဝင္ခရီးစဥ္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကို တက္ေရာက္ရန္ သြားေရာက္မည့္ သမၼတ၏ တပတ္အၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း အာရွလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၌ “အကူးအေျပာင္းထဲက ျမန္မာ – အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူထုပရိသတ္ကို မိန္႔ခြန္းေပးကာ ပရိသတ္နဲ႔ အေမးအေျဖမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ဟု သိရသည္။
ထုိ႔အျပင္ သမၼတသည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အလားအလာ မ်ားေနသည္ဟု အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုထားရာ ျမန္မာျပည္အတြက္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ား မည္မွ် သယ္ေဆာင္လာႏုိင္မည္ ဆိုသည့္ အေရးက စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။
အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေပၚ သမၼတ၏ ေျပာဆို နားခ်မႈ ထိေရာက္လွ်င္ ထိေရာက္သကဲ့သို႔ ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည့္ လူမႈေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္း မ်ားစြာ ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္၊ အေမရိကန္က ျမန္မာျပည္ အေပၚ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔ ထားမႈမ်ား ရုပ္သိမ္းရန္ ကတိကဝတ္မ်ား ရလာေပ လိမ့္မည္။
ျမန္မာျပည္၏ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပန္သြင္းခြင့္ကို အေမရိကန္က ျပန္လည္ လက္ခံလာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမို ဝင္ေရာက္လာႏုိင္သကဲ့သို႔ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမို ပြင့္လန္းလာႏိုင္ေတာ့မည္။
အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ခံစားေနရသည့္ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ တရုုတ္ႏိုင္ငံကို အားကိုး ေနခဲ့ရသည့္အတြက္ တရုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ခံေနရသည့္ အေျခအေနမွ ေန၍ ယခု လက္ရွိတြင္ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ၊ ပ်ားလည္းစြဲသာ အေနအထား ျဖစ္ေစရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ထိန္းညႇိ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ မသြားမီ ယခင္တပတ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသို႔ ႀကိဳတင္သြားႏွင့္ခဲ့ေသာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ျမန္မာျပည္ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ျမန္မာျပည္အတြက္ အေထာက္အပံ့ အကူအညီမ်ား ေပးရန္ ေျပာဆို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အရွိန္အဝါေၾကာင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း ေနခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အခြင့္အေရးကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္၍ လက္ေတြ႕ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ သည္။
လက္ရွိ အေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာအရွိဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမား ႏွစ္ဦး၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတို႔ မည္မွ် အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိသည္ကို လက္ေတြ႕ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ယခင္တပတ္က အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားက ျမန္မာျပည္ကို ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က ေငြေၾကးကူညီ ေပးရန္ အဆိုကိုတင္ခဲ့ရာ ကြန္ဂရက္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ ျမန္မာျပည္အတြက္ လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္မည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ စတင္လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီး တႏွစ္မျပည့္မီတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ျမန္ဆန္ လြန္းလွသည္၊ အမွားမ်ားႏိုင္သည္ဟု အဆိုးျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလတေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္မူ လက္ရွိအေျခအေနက ေႏွးလြန္းသည္ဟုပင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေရွ႕မွ ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ဟန္ခ်က္ညီညီ နင္းေလွ်ာက္ ကာ ျမန္မာျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး၏ လူမႈဘဝ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ျမင့္မား လာေရးတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ သတင္းေကာင္းမ်ားကို ၎၏ သမိုင္းဝင္ခရီးျပန္ လက္ေဆာင္အျဖစ္ သယ္ေဆာင္ လာႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ဧရာဝတီက ယံုၾကည္ပါသည္။
From-ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment