Saturday, September 8, 2012

ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ဦးေခါင္းငိုက္၍ ခါးေတာင္းၾကိဳက္မျဖဳတ္ၾကပါႏွင့္

From- Hot News

မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္းက စာေရး  သူ၏ မိတ္ေဆြဌာနတစ္ခုမွာ ၫႊန္မွဴး အဆင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ နယ္မွ  ရန္ကုန္သို႔လာရင္း လမ္းႀကံဳ သျဖင့္ အိမ္ သို႔ေရာက္လာသည္။ဟိုအေၾကာင္းသည္ အေၾကာင္းေ ဆြးေႏြးၾကရာမွ သူ႔ထက္ အဆင့္ျမင့္သည့္အရာရွိက သူ႔အား ယေန႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေနသည့္ကာလ မ်ဳိးတြင္ ထားရွိရမည့္ သေဘာထားရပ္ တည္ခ်က္မွာ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတြင္ မ်က္ႏွာရွစ္ မ်ဳိးထားရန္လိုေၾကာင္းေျပာ သည့္ အေၾကာင္းကိုသိခဲ့ရသည္။
ယေန႔ အထိခက္ေနသည္က အဓိ ပၸာယ္မ်ားကို လိုရာဆြဲၿပီး အမွန္တရား ကို ဖံုးကြယ္ခ်င္ၾကသည္။ အမွန္ေျပာရမည္ကို သတ္ၱိနည္းေနၾကသည္။အမွန္တရားေျပာ  ၍ သတ္ၱိရွိစြာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ ခဲ့ရသူ တို႔မွာ အခိုက္အတန္႔တြင္ေတာ့ ခံရတတ္ပါသည္။တစ္ခ်ိန္က စာေရးသူ   ကိုယ္တိုင္ မွန္တာကိုေျပာ အမွန္တရား ဘက္ရပ္တည္ခဲ့၍ အဆင့္ရာထူးမတိုး၊ ပညာသားပါပါျဖင့္ ေခ်ာင္ထိုးျခင္းခံခဲ့ ရ  ေသာ ျဖစ္ရပ္ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရ သည္။ေနာက္ဆံုးေတာ့အမွန္တရားဘက္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ စာေရးသူမ႐ံႈး၊ယေန႔ တိုင္ေအာင္ပြဲခံ၍ စာမ်ားေရးေနႏုိင္ခဲ့ၿပီး   သူတို႔သည္သာ အေျခမခိုင္ယိမ္းယိုင္  ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္မွာ လက္ေတြ႕။
တကယ္ေတာ့ အမွန္ေတြေျပာၾက    သတ္ၱိရွိၾက ျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္  ၾကဟန္အေျပာကေတာ့ လြယ္သည္ အလုပ္ခက္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ သတ္ၱိ နည္းကာ ေရာယိမ္းလိုက္ အသားယိမ္း လိုက္ႏွင့္မ ဟုတ္ဘူးလား မဟုတ္ဘူးဟုတ္ သလား  ဟုတ္တယ္ဆိုကာ တံခြန္တိုင္ နတ္႐ုပ္မ်ားလို အၿမဲတန္းဒူးေထာက္ရွစ္ ခိုးလ်က္ပါပံုသ႑န္ျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ အမွန္တရားကိုမတင္ျပ၊ဟုတ္ကဲ့လူတန္း စားေတြလုပ္ ““ခ””သံုးလံုး ခံလုိက္ ေခၚရင္ သြား၊ခိုင္းတာလုပ္ ခံမေျပာနဲ႔ စသည္ျဖင့္ လုပ္ေနၾကလွ်င္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္ မုဒ္ ဦးသို႔ ခ်ီတက္သည့္ ခရီးလမ္းတြင္ရွင္းခဲ့  ရမည့္ အမိႈက္မ်ားမရွင္းလင္းဘဲေနပါက   ခရီးအလယ္အဆံုးတြင္ဒဏ္ပိႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းႀကီး မၾကာသင့္   ဘဲ ၾကာသြားႏိုင္သည္။ ခရီးမရွည္သင့္ဘဲ ရွည္သြားႏိုင္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေသာ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦး ကာလတြင္ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူမ်ား ျပ  ႆနာကအရပ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရဲသူမ်ား   ျပႆနာေပၚလာ ပါက ျပႆနာကိုသို ၀ွက္မထားဘဲ ေစာေစာစီးစီးလူနာမကၽြမ္း  မီ ေဆးကုသရဘိ သကဲ့သို႔ေဖာ္ ထုတ္ကာ ျပႆနာေသးငယ္စဥ္ကပင္ ေျဖရွင္းသူ ေျဖရွင္းတတ္သူမ်ား အထူးလိုအပ္လ်က္  ရွိသည္။ ထိုအခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း   ေနစဥ္အထက္အရာရွိက အထင္အျမင္   လႊဲမွားျခင္း၊ေအာက္လက္မ မ်ားက အထင္   အျမင္လႊဲျခင္းမ်ားကိုကတ္ေၾကးႏွစ္လႊာၾကား  မွ သံမဏိသားကဲ့သို႔ အံႀကိတ္ၿပီး ခံႏုိုင္ စြမ္းရွိၾကရန္လိုအပ္သည္။
အလင္းေရာင္ႏွင့္တူေသာ အမွန္ တရားသည္ ဖုံးကြယ္၍မရသည့္နည္းတူ   တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ အမွန္တရား  ဘက္ ခ်ိန္ခြင္ရွာက်လာေသာအခါ ေလာ ကသဘာ၀သည္ အလွတန္ေဆာင္ ေဆာက္ကာ လွေခါင္ ေျမာက္လာေပလိမ့္ မည္။ေလာကႀကီးကို ေလခၽြန္၍ ၾကည့္  ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။မ်က္ႏွာရွစ္ခ်ဳိးထားစရာ မလိုေတာ့ပါ။အမွန္တရားဘက္တြင္ လူ    နည္းပါးေသာ္လည္း အားေကာင္းလွပါ သည္။အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ တြင္ မ်က္ႏွာရွစ္ မ်ဳိးထားသူတို႔မွာ ကမၻာေလာက တစ္ခြင္ တြင္ ဒုႏွင့္ေဒးရွိျငားေသာ္လည္း၊ယင္းဒု  ႏွင့္ေဒးကို အမွန္တရားဘက္ေတာ္သား  တို႔က ၿဖိဳခြင္းအႏိုင္ယူေပလိမ့္မည္။
မွန္တာကိုလုပ္တာပဲ ေၾကာက္စရာ  မလိုပါဘူးဟူေသာ စကားသည္ စကား အရာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႕ က်င့္ သံုးရာတြင္ ခက္ခဲလွပါသည္။ေလာက တြင္ သေဘာတရားသင္ၾကားမႈမ်ားမွာ လြယ္ကူပါ သည္က်င့္သံုးမႈခက္ပါသည္။အမွန္သေဘာတရားသည္ က်င့္သံုးမႈ ခက္၍ အလြယ္လမ္းကိုလိုက္ကာ လူႀကီး မ်ားအႀကိဳက္ အခ်ိဳတန္အခ်ိဳ ေကၽြး၍  ၀က္ေမွးေမွးလိုက္ေနၾကသည္။လူႀကီးမ်ား  ကလည္း““မအ”” ၾကပါသိၾကပါသည္။တတ္ၾကပါသည္။အခက္အခဲမရွိပါဆို သည္ကိုမွ ႀကိဳက္တတ္ၾကသည္။အခက္ အခဲေလးတစ္ခုေလာက္မ်ားတင္ျပလိုက္  လွ်င္ မသိရေကာင္းလား မတတ္ရေကာင္း  လား ဆိုၿပီး ႐ႈး႐ႈးဒိုင္းဒိုင္းလုပ္လိုက္သျဖင့္  ေနာင္တင္ျပသူအဖို႔ လက္တြန္႔လက္ရြ႕ံ သြားခဲ့ၾကရသည္။ ေဖာင္တိန္ တစ္ေခ်ာင္း ႏွင့္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ““မုန္႔ေလေပြ”” အ စီရင္ခံ စာေရးတတ္သူတို႔ ေနရာေကာင္း ရ မ်က္ႏွာပြင့္ခဲ့ၾကသည္ (ဤသည္တို႔မွာ  တစ္ခ်ိန္ေသာ ကာလကျဖစ္ပါသည္။)
ယေန႔သတ္ၱိေၾကာင္သူမ်ားျဖင့္ ဒီမို   ကေရစီစနစ္ထူေထာင္ၾကလွ်င္ သတ္ၱိ ေၾကာင္ဒီမိုကေရစီသာလွ် င္ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။ဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္   အေယာင္ေဆာင္အခြင့္အေရးသမား၊ငါ့ ဘို႔ႏုိင္ငံေရး လုပ္သူမ်ား ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္ အတၱလြန္ကဲသူမ်ားကို ဆန္႔က်င္ဖယ္ရွား  ၾကရမည္ ဤသို႔မဆန္႔က်င္မဖယ္ရွားဘဲ““ေၾကာက္တတ္လွ်င္၀န္ကင္း””အေယာင္ ေဆာင္ျပလိုက္ဟုဆိုကာ ျပဳမူ က်င့္သံုးေန ၾကလွ်င္ ဒီမိုကေရစီအၿမံဳႀကီးျဖစ္ေပလိမ့္  မည္။အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ အေယာင္ ေဆာင္မ်ား သည္ ထိပ္တန္းသို႔ေရာက္ေန တတ္ပါ၏ သို႔ေသာ္မၾကာပါ အေရခြံ ကြာက်သည့္အခါ ေနာက္ဆံုး၌ ဒီမိုကေရ  စီစနစ္၏ အၾကင္နာကင္းမဲ့ေသာ သမိုင္း  ၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို မခံၾကရမည္ျဖစ္ ပါသည္။
လူေတြကလည္း အေတာ္ခက္သည္။   မိမိအေပၚတစ္ခ်က္ေလာက္ေကာင္း တစ္ခ်က္ေလာက္ေပါင္းဖူးလွ်င္ ဟာ သိပ္ေကာင္းသည္မေကာင္းသည္ကို သ ေဘာမထား၊ထမင္းကေလးလႊလႊ တစ္နပ္ ေလာက္ေခၚေကၽြး လွ်င္ ကားကေလးနိမ့္ နိမ့္ႏွင့္တစ္ခါေလာက္တင္ေခၚသြားလွ်င္  ဟာ သိပ္ေကာင္းအလြန္ေကာင္းႏွင့္ အေဆာင္ေယာင္ ေလာကအေပၚ သာ  ယာသြားတတ္ၾကသည့္ ဤအေဆာင္ အေယာင္ေလာကႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္  မွာ ျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္းျဖစ္ၿပီး၊တ ေခါင္းေစးႏွင့္မ်က္ေခ်းျဖစ္သည္ကိုသိထား ရန္လို သည္ ထိုအေယာင္ေဆာင္ေလာက    ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးသက္ဆိုးမရွည္ေစရန္ ဒီမို ကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ားက သတ္ၱိ ေတြ ေမြး အစြမ္းေတြေသြး၍ အဆိုသတိ  အၿမဲရွိၾကရန္လိုသည္။
ဒီမိုကေရစီကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထား ၾကသူတိုင္း သင္တို႔ဦးေခါင္း ငါတို႔ ဦး ေခါင္းေတြမငိုက္ၾကေစဘဲ ဒီမိုကေရစီ ေရးအတြက္ ခါးေတာင္းႀကိဳက္မျဖဳတ္ၾက    ပါႏွင့္ဟူ၍သာ—။

No comments:

Post a Comment