Monday, November 12, 2012

ေၾကာက္မက္ရြံရွာဖြယ္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘီဘီစီ အလုံးစုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္လိုအပ္ဟု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခရစၥပတ္တန္ကဆို
ရာထူးရရွိသည္မွာ ၅၄ ရက္သာ ရွိေသးစဥ္ ဘီဘီစီသတင္းဌာန၏  အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ ဘီဘီစီ  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ့အန္႔၀ွစ္ ဆယ္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဘီဘီစီ သတင္းဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ခရစၥပတ္တန္က အေကာင္းဆုံး ဂုဏ္ သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈကို ရရွိလာၿပီး

 စာနယ္ဇင္းေလာက၌ လူအမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈအခံရဆုံး နာမည္ေကာင္း မ်ားထဲ ပါ၀င္သည့္ အသံလႊင့္ဌာနသည္ ေၾကာက္မက္ရြံရွာဖြယ္ အ႐ႈပ္ထုပ္ႀကီး  ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ လူထု၏ယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ျပန္လည္ရရွိရန္ အလုံးစုံ စစ္ေဆးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း  ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အန္႔၀ွစ္ဆယ္ (၅၀ ႏွစ္) သည္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေသာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ ရွိ အသံလႊင့္ဌာနႀကီးကို ၀႐ုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေစခဲ့ သည့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူကို လိင္ဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ  အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏို၀င္
ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။

ေဂ်ာ့အန္႔၀ွစ္ဆယ္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းက ဘီဘီစီသတင္းဌာနကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ား အတြင္း အနက္႐ႈိင္းဆုံး ျပႆနာရပ္ႀကီး အတြင္းသို႔ က်ေရာက္သြားေစၿပီး ေစ့ စပ္ေသခ်ာေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံခိုင္မာေသာ အလုံးစုံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ခရစၥပတ္တန္က ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔နံနက္တြင္
 ဘီဘီစီ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

 ေလာ့ဒ္အယ္လစၥတာ မက္အယ္လ္ပိုင္းကို ကေလးသူငယ္မ်ားအား မေတာ္ မတရား ျပဳက်င့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ မွားယြင္းစြာ ေပၚထြက္လာေစခဲ့သည့္ BBC  Newsnight အစီအစဥ္အား စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စုံတစ္ရာ သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ အန္႔၀ွစ္ဆယ္ ရာ ထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

႐ူပတ္မားေဒါ့ ပိုင္ဆိုင္ေသာ သတင္းစာမ်ားအပါအ၀င္ တနဂၤေႏြထုတ္ သတင္းစာအခ်ဳိ႕က ယင္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈပ်က္စီးမႈကို ဘီဘီစီ ၏ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအဖြဲ႕ လက္တစ္ဆုပ္စာ အေပၚ လႊဲခ်ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ခရစၥပတ္တန္ကို ထုတ္ ပယ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

ခရစၥပတ္တန္က ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ Sky  ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားရာတြင္ ဘီဘီစီအား သန္႔စင္ေရးျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ႐ူပတ္မားေဒါ့၏ သတင္းစာမ်ားမွေန၍ သူ႕အားထုတ္ပယ္ရန္  အမိန္႔ေပးေနမႈမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေနမည္မဟုတ္ဟု ဆိုသည္။

အန္႔၀ွစ္ဆယ္က သူသည္ ႏုတ္ထြက္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဂုဏ္ယူဖြယ္အရာ ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဘီဘီစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ သူ႕အား တစ္ႏွစ္စာ လစာအျပည့္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္ဟူေသာ သတင္းေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္  သူ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းက ယင္း အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံအား ပိုမို နက္႐ႈိင္းသြားေအာင္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔သာ  ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားမ်ဳိး၌ ဤမွ်သာ တိုေတာင္းလြန္းေသာ လုပ္ သက္ရွိသူကို အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ရွိၿပီးသား စတာလင္ေပါင္ ၄၅၀၀၀၀ ေပး လိုက္ျခင္းက လူအမ်ားကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္ဟု ယဥ္ေက်းမႈ၊ မီဒီယာႏွင့္  အားကစားေရးရာ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဂြၽန္၀ွစ္တင္ေဒးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးေဟာင္း ခရစၥပတ္တန္သည္ ဘီဘီစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌအေနျဖင့္ ရာထူးႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အရည္အခ်င္း လုံး၀ မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသူ အန္႔၀ွစ္ဆယ္ကို အလုပ္ခန္႔အပ္ ခဲ့မႈကို အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းအတြက္ ဖိအားေပးျခင္းကို ခံေနရသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ တစ္ေန႔လုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၌ မက္အယ္လ္ပိုင္းျပႆနာႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား အေပၚ လိင္ဆိုင္ရာ  ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည့္ ကြယ္လြန္သူ နာမည္ႀကီး ဘီဘီစီ ေဖ်ာ္ေျဖေရးပညာရွင္ ဂ်င္မီဆာဗယ္လီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ
 တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ Newsnight အစီအစဥ္က ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း အေစာပိုင္း သတင္း မ်ား ထြက္ေပၚလာမႈတို႔အတြက္ ဆုံး႐ွဴံးခဲ့ရသည့္ လူထုယုံၾကည္ကိုးစားမႈကို ျပန္ လည္ရယူႏိုင္သည္ဟု ခရစၥပတ္တန္က အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment