Sunday, December 16, 2012

ကမာၻပ်က္မည့္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ေရာက္ေတာ့မည္


 
ကိုယ္တုိင္ မႀကံဳလုိမေတြ႕လုိ ေသာ္လည္း လူ႔ေဘာင္ေလာက ပ်က္စီးႏုိင္သည္ ဟူေသာ သတင္း မ်ားသည္ လူအမ်ား၏ စိတ္ဝင္စား မႈကို ခံရၿပီး လ်င္ျမန္ လြယ္ကူစြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ-၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ကမၻာတြင္ ဧရာမေဘးႀကီး က်ေရာက္လိမ့္မည္ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ၁၂ႏွစ္ေက်ာ္ က ေပၚခဲ့သည့္ ဝိုင္တူးေက Y2K ေကာလာဟလသည္ ပညာတတ္ အခ်ဳိ႕ၾကား၌ပင္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္အထိ ‘ေအာင္ျမင္’ခဲ့သည္။ ဝိုင္တူးေကႏွင့္ အလားတူ ၂ဝ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ကမၻာပ်က္ကိန္း ရွိသည္ဆုိ သည့္သတင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္မွစ၍ ေပၚလာကာ ဟုတ္မ်ား ဟုတ္ေလမလားဟု အ ထင္ေရာက္ စိတ္ဝင္စားသူအမ်ား ရွိသည္။
ယင္းကမၻာပ်က္ကိန္းဆို သည္ကို အေျခခံေသာ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ားကို ဖန္တီးသူမ်ားသည္ လည္း ဝင္ေငြေကာင္းၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ကမၻာ ပ်က္ကိန္း ေကာလာ ဟလကို ထုတ္လႊင့္သူမ်ားသည္ လက္တင္အေမရိကႏွင့္ ေတာင္အေမရိကတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ခန္႔မွစ၍ ထြန္း ကားစည္ပင္ခဲ့ေသာ မာယာလူမ်ဳိး တို႔၏ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုကို အသံုး ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အေမရိကတိုက္၏ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈႀကီးမ်ားအနက္ အ ဆင့္အျမင့္ဆံုး လူ႔အဖြဲ႕စည္းကို ထူ ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ မာယာလူ မ်ဳိးတုိ႔သည္ သခ်ၤာ၊ နကၡတၱေဗဒ စသည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာအခ်ဳိ႕ကို နားလည္တတ္ကြၽမ္းခဲ့ၾကသည္။ မာယာတို႔သည္ ျပကၡဒိန္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရးဆြဲအသံုးျပဳခဲ့ရာ တစ္မ်ဳိး ေသာ ျပကၡဒိန္တြင္ ယင္းေခတ္ ကာလဝန္းက်င္မွ်ကို သာမဟုတ္၊ အနာဂတ္ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ဂဏန္း အထိ ႀကိဳတင္ တြက္ခ်က္ ေရးဆြဲ ထားခဲ့သည္။ ကမၻာပ်က္ကိန္းေကာလာဟ လကို ဖန္တီးသူတို႔က ဆုိသည္မွာ မာယာတို႔၏ ယင္းျပကၡဒိန္သည္ ၂ဝ၁၂ဒီဇင္ဘာ ၂၁တြင္ အဆံုး သတ္သြားသည္။ ထုိသို႔အဆံုးသတ္ ျခင္းသည္ မာယာတို႔က ယင္းေန႔ တြင္ ကမၻာပ်က္ မည္ကို ႀကိဳတင္ တြက္ခ်က္သိရွိခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ ေရးထုိးျခင္းမျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု သတင္းလႊင့္ခဲ့သည္။ မာယာသမုိင္း သုေတသီတို႔ က ယင္းအခ်က္ မမွန္ေၾကာင္း ေခတ္သံုးျပကၡဒိန္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ တြင္ ကုန္ဆံုးသကဲ့သို႔ မာယာ ျပကၡဒိန္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ႏွစ္ကုန္၍ အဆံုးသတ္သြားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ေကာလာ ဟလဖန္တီးရွင္တို႔သည္ မီဒီယာမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ စြာ အသံုးခ်ႏုိင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္စရာ ကိုမွ ပို၍အာ႐ံုျပဳတတ္သည့္ လူ႔ သဘာဝေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယင္း ေကာလာဟလသည္ ေတာ မီးပမာ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ မည္မွ် ပ်ံ႕ႏွံ႔သနည္းဆုိပါလွ်င္ ပညာတတ္အခ်ဳိ႕သည္ပင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ကမၻာပ်က္ႏုိင္သည့္နည္း မ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆုိလာၾက သည္အထိ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ ေဆြး ေႏြးခ်က္မ်ားမွာ သိပၸံပညာရွင္တို႔ အခုိင္အမာေတြ႕ရွိထားသည္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ လ်က္ ရွိသည္။ ကမၻာႏွင့္ ဝင္တိုက္ႏုိင္ေသာ အရာမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ ေထာက္လွမ္းေနသည့္ အေမရိကန္ အာကာသ အဖြဲ႕အစည္း (နာဆာ)က ကမၻာကို ဧရာမ အပ်က္အစီးမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဝင္ တုိက္ႏုိင္သည့္ ၿဂိဳဟ္၊ ၿဂိဳဟ္သိမ္၊ ၿဂိဳဟ္ပဲ့မ်ား ေလာေလာ ဆယ္မရွိေသးပါဟု ေျပာေနသည့္ ၾကားမွ နီဘီ႐ူးဟု အမည္ေပးထား ေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးတစ္လံုးက ဒီဇင္ ဘာလအတြင္း ကမၻာႏွင့္ဝင္တိုက္ ႏုိင္သည့္အေၾကာင္း သတင္းလႊင့္ သူကလႊင့္သည္၊ ယံုသူက ယံုသည္။
ေနမွ မီးလွ်ံမ်ား ထြက္ျခင္း သည္ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ တစ္ခုသာျဖစ္ၿပီး ယင္းမီးလွ်ံ အမ်ားစုကို ႀကိဳတင္ခန္႔ မွန္းႏိုင္သည့္ နည္းပညာလည္း အဆင္သင့္ရွိသည္။ သို႔စဥ္လ်က္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ တြင္ ေနမွ ဧရာမမီးလွ်ံႀကီးတစ္ခု ထြက္ လာကာ ကမၻာကိုဖံုးအုပ္ေလာင္ ၿမိဳက္ ေစႏုိင္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ကအေျခ အျမစ္မရွိဘဲ ေျပာၾကသည္။ လက္ခံသူက လက္ခံကာ ေတြးေၾကာက္ ၾကသည္။ ကမၻာ့သံလိုက္ဝင္႐ိုးစြန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းသန္း ၂ဝ အတြင္း ၅ဝ ဒီဂရီမွ်ေျပာင္းခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ သန္းအတြင္း ျဖည္း ညင္းစြာသာ ေျပာင္းသည္ဟု ပညာ ရွင္တို႔သိၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔စဥ္လ်က္ ၂ဝ၁၂ ဒီဇင္ ဘာ ၂၁တြင္ ကမၻာ့ သံလိုက္ဝင္႐ိုးစြန္းမ်ား ႐ုတ္ျခည္း ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ကာ ရွိရွိသမွ်အရာ မ်ားေဇာက္ထုိးမိုးေမွ်ာ္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္ကုန္မည့္ အေရးကို စိုးရိမ္ ေနသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ကမၻာသည္ ဂလက္ဆီေခၚ ၾကယ္စု၏’ျပင္ညီ’ကို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ျဖတ္ၿပီး ယင္းျပင္ညီ ရွိၾကယ္မ်ား၊ ၿဂိဳဟ္မ်ားႏွင့္တုိက္မိ ကာ ကမၻာပ်က္မည္ဟု အခ်ဳိ႕ကဆို ၾကသည္။
နကၡတၱပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာ တြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ကမၻာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ သန္းခန္႔က ယင္းျပင္ညီကို ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္း ၁၄ သန္းၾကာမွ် ျပင္ညီႏွင့္ေဝးရာ အေပၚပိုင္းသို႔ ဆက္၍ တက္ေနဦး မည္သာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းတာသိရွိ ၿပီးျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ သိပၸံပညာ ရွင္တို႔ ေတြ႕ရွိထားသည္ကို လက္မခံဘဲ ၂ဝ၁၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၁တြင္ ကမၻာပ်က္မည္ဟု မာယာတို႔က ႀကိဳသိခဲ့သည္ဟု ဆုိေနသူမ်ားသည္ မာယာတို႔ႏွင့္ ေခတ္သစ္လူသားမ်ား အၾကား ရွိေနသည့္ အဓိကကြာဟ ခ်က္တစ္ခုကို သတိမမူမိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မာယာတို႔ တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ကိရိယာမ်ားသည္ သူ႔ေခတ္ သူ႔အခါက ‘အဆင့္ျမင့္’ တန္းဝင္ ေသာ္လည္း ယခုေခတ္အေနႏွင့္ မူအၾကမ္းစား မွ်သာ ျဖစ္ၾကသည္။ အလြန္ေဝးလံ လွေသာေနရာမွ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ ၾကယ္ မ်ားကို လွမ္း ၾကည့္ ေလ့လာႏုိင္ေသာ တယ္လီစကုပ္ စသည့္ ကိရိယာမ်ားကို မာယာတို႔ မပိုင္ဆုိင္ခဲ့ေခ်။ လက္ ေတြ႕ အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ တယ္လီ စကုပ္မ်ားသည္ မာယာယဥ္ေက်းမႈ ပ်က္သုဥ္းၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ အၾကာမွ ေပၚလာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ လူသားတို႔သည္မူ အလင္းေရာင္သံုး တယ္လီစကုပ္ မ်ားသာမက အိပ္စေရးေရာင္ျခည္၊ ဂမ္မာေရာင္ျခည္ စသည္တို႔အျပင္ ျဒပ္ဆြဲအားကို အသံုးျပဳေလ့လာ ႏုိင္ေသာ တယ္လီစကုပ္မ်ားကိုပင္ ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။ တယ္လီစကုပ္ အခ်ဳိ႕ကို အာကာသထဲသို႔ ပို႔ လႊတ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ေျမျပင္ေပၚမွ ေလ့လာသည္ထက္ ပိုမိုျပတ္သားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ရရွိကာ နကၡတၱေဗဒ ဆုိင္ရာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ေနၾကသည္။ အာကာသတြင္းမွ အႏၲရာယ္ မ်ားကို အထက္ပါ ေခတ္မီကိရိယာ မ်ားျဖင့္သာလွ်င္ႀကိဳတင္သိရွိႏုိင္ သည္။ ယင္းကိရိယာမ်ားသာ မရွိလွ်င္ ေခတ္သစ္ ပညာရွင္တို႔ သည္လည္း အာကာသ အႏၲရာယ္မ်ား ေပၚလာႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကုိ ႀကိဳ ေျပာႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။
မာယာတို႔ သည္ ေခတ္သစ္လူသားတို႔ထက္ ဥာဏ္ရည္သာလြန္သည္ထားဦး၊ အဆုိပါ ကိရိယာမ်ား မရွိသျဖင့္ ခိုင္မာတိက်ေသာ နကၡတၱေတြ႕ရွိ ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိ ခဲ့ေပ။မာယာတို႔ကို ခုတံုးလုပ္၍ လႊင့္ထုတ္ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ေကာလာဟလသည္ အေျခအျမစ္ ကင္းမဲ့လြန္းသျဖင့္ အထင္ကရ သိပၸံပညာရွင္အ မ်ားအျပားက ယင္း တို႔ကို အေရးတယူေျဖရွင္းျခင္းပင္ မျပဳၾကေခ်။ ဤသည္ကို အခြင့္ ေကာင္းယူ၍ လုပ္စား လွန္႔စားေနသူမ်ား ရွိဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ေတာင္အေမရိက တိုက္ ဂြာတီမာလာ ႏုိင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနကပါ ပါဝင္ ပတ္သက္လာ ေသာအခါ ယင္း ႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔ အထိ ရွင္သန္ေနဆဲ မာယာအဆက္အႏႊယ္တို႔ က ကန္႔ကြက္စာမ်ား ထုတ္ျပန္ရသည္အထိ ျဖစ္လာသည္။
ဂြာတီမာလာ အစိုးရႏွင့္ ခရီး သြားကုမၸဏီတုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ ‘ကမၻာပ်က္ အခမ္းအနား’ လုပ္မည္ဆုိကာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုး လ်က္ရွိရာ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မာယာလူမ်ဳိးတို႔ကို သိကၡာခ်မည့္ လုပ္ပြဲတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ‘မာယာမဟာမိတ္ မ်ားအဖြဲ႕’ Oxlajuj Ajpop က ေၾကညာသည္ဟု ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ရက္ေန႔ ေအအက္ဖ္ပီသတင္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္ ဖိလစ္ဂိုမက္ဇ္က ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရွးအေမြအႏွစ္ အမွန္တရားေတြကို စီးပြားေရး သမားေတြက သူတို႔ရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ တစ္နည္းတစ္ဖံု လွည့္ျဖား အသံုးခ်ေနၾကတာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ကန္႔ကြက္ရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ မည္သို႔မွ် အေျခအျမစ္ မရွိေသာ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ကမၻာပ်က္ မည့္ကိစၥသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂မွစ၍ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွိသင့္ေသာ သိပၸံဗဟုသုတႏွင့္ မွန္ကန္စြာ အက်ဳိးအေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ မရွိေသးသေရြ႕ ‘ဒီဇင္ဘာ၂၁မ်ား’၊ ‘ဝိုင္တူးေက’ မ်ား ထပ္၍ ေပၚလာဦးမည္သာျဖစ္သည္။
From: ME

No comments:

Post a Comment