Thursday, December 27, 2012

ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့ထိန္းခ်ဳပ္တဲ႔ ကမၻာ့သစ္အစီအစဥ္နဲ႔ ျမန္မာ့အေရး

နံနက္မိုးေသာက္ မ်က္ေစ့ကိုဖြင့္ နားကိုစြင့္လိုက္တာနဲ႔ ျမန္မာအပါအ၀င္ ကမၻာတစ္လႊားမွ ေနာက္ဆံုးရသ တင္းအစံုအလင္ကို ေရဒီယို၊ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အင္တာနက္ကတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ၾကားျမင္ ေနရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 
ကမၻာ့ေနရာေဒသအသီးသီးမွ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြ၊ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္မႈေတြ အမ်ိဳးစံုလင္ၾကားသိရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ညႇိႏိႈင္းမရေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ အေျဖရွာ မရေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဖ်န္ေျဖ၍မရႏိုင္ေသာ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မႈႈမ်ားစတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားက သာ ပိုမ်ားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းပင္၊ မ်ိဳးႏြယ္တူအခ်င္းခ်င္းပင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေအးေဆးစြာ လက္တဲြေန ထုိင္လိုပါလ်က္ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနရသည္မွာ ထိုသူမ်ား၏အသိဉာဏ္ကို မည္သည့္တိမ္သလႅာမ်ားက ဖံုးအုပ္ ထား၍နည္း။ သို႔တည္းမဟုတ္ မည္သည့္ေဘးပေယာဂမ်ား ၀င္ေရာက္ပူးကပ္ေန၍နည္း။ အေျဖ ရွာႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလွပါတယ္။ 


တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ေထာက္လွမ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေရးရာအထူး သတင္းေထာက္ ဝိန္းမက္ဆန္ေရးသားတဲ့ ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ကမၻာ့အစီအစဥ္သစ္ (“A Soros-Made ‘New World Order’ Takes Shape at the US”) ေဆာင္းပါးအား NSNBC သတင္း ၀ဘ္ဆိုက္မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားတာကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါတယ္။ ေဆာင္း ပါးမွာ ေဂ်ာ့ဆိုေရာ့ရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေထာက္အကူေပးေရးအဖဲြ႕၊ “အန္ဂ်ီအို”နဲ႔ ႏိုင္ငံ စံုပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကြန္ရက္ဟာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးနဲ႔ ကုလသမဂၢ အထူးေအဂ်င္စီ မ်ားအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ကမၻာ့အထက္တန္းလႊာမ်ားန႔ဲ ၀.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိတဲ႔ ကမၻာ့ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကမၻာ့ေျမပံု ကိုျပန္လည္ေရး ဆဲြဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢဟာ ယခုအခါ ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဆန္လာပါတယ္။ ဆိုေရာ့ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ႔ “အန္ဂ်ီအို”အဖဲြ႕၀င္မ်ားနဲ႔ ဖို႔ဒ္၊ ေရာ့ဖဲလားေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သို႔အဖြဲ႕မ်ား၊ စီအိုင္ေအ အရာရွိမ်ား၊ အရာရွိေဟာင္းမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္တဲ႔ အေနာက္အုပ္စု သံတမန္ မ်ားဟာ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ကာ အေရးပါတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ၾက ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ကာလမွာ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္မ်ားစြာကို ပုဂၢလိကခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀သူမ်ား က ေငြေၾကးေထာက္ ပံ့ကူညီထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ လက္ေထာက္အမ်ားစုဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနတိုးအဖြဲ႕နဲ႔ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ပိုမိုအေလးထားသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကလဲြလို႔ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီအသီးသီးမွာ ဆိုေရာ့ႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ စီအိုင္ေအမ်ားက လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံသား ဘီလ်ံနာေဂ်ာ့ဆိုေရာ့အေနနဲ႔ နာဇီ တပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း အဓိကပစ္မွတ္ ထားလ်က္ ရွိပါတယ္။

၎အစီအစဥ္သစ္အရ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္(Global Compact)ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ရာတြင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး အတြက္ ႏုိ္င္ငံစံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕မ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေထာက္အကူေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢ မွာ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ ေသးငယ္ ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားပိုင္းျခားခဲြျခားေရး စာတမ္းဖတ္ပဲြမ်ားကို ကုလသမဂၢႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးမူေဘာင္(Framework Team-FT)ပါ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ FT မွာကုလသမဂၢ႐ံုးအသီးသီးႏွင့္ အထူးေအဂ်င္စီ ၂၈ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါ၀င္ၾကပါတယ္။

FT ရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္အမ်ားစုကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံသူ ေဂးေရာ့စ္ဘလန္ကူးမားက ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါ တယ္။ ဆိုေရာ့နဲ႔၎ရဲ႕ “အန္ဂ်ီအို”မ်ား၊ စီအိုင္ေအ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံ တကာေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အေမရိကန္နဲ႔ ေနတိုးအဖဲြ႕တို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေရးအတြက္ ကမၻာ့ေျမပံုျပန္လည္ေရးဆဲြရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြအမ်ားစုမွာ လစ္ဗ်ား၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာၾကား၀င္စြက္ဖက္ေရးဆုိင္ရာ အကာအကြယ္ေပးေရး (Responsibility to Protect-R2P)ကို တြန္းအားေပးခဲ့သူ အီလီဝီဆဲ အေပၚမွီခိုအားထားလ်က္ရွိၿပီး ၎ ဟာ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢကို အႀကံေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

FT အဖဲြ႕ဟာ သမၼတအိုဘားမားရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္ အႀကံေပး ကတ္စ္ဆန္စတိန္း၊ ၎ရဲ႕ဇနီး အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက စမန္သာပါဝါနဲ႔ အဲလ္ဘတ္ အိုင္စတိုင္းအင္စတီ က်ဴရွင္းက အယူအဆေရးရာပညာရွင္ ဂီးရ္ရွပ္(ပ)တို႔ရဲ႕ အယူအဆမ်ားကိုလည္း က်င့္သံုးလ်က္ရွိပါတယ္။ FT အဖဲြ႕ဟာ အေနာက္အုပ္စုလိုလားတဲ့ အစိုးရမ်ားရွိရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ လႈပ္ရွားတက္ၾကြ သူမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အဆိုပါ အစိုးရ ေတြအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပဳမႈ မျပဳေစေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားကို အႀကံေပးပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕ရဲ႕လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လံုးကို ဆိုေရာ့ ရဲ႕ေငြေၾကး အကူအညီနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။
FT အဖဲြ႕ရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းတစ္ရပ္မွာ ရွိရင္းစဲြႏုိင္ငံငယ္မ်ားကို ေသးငယ္တဲ့အစိတ္အပိုင္း အသီးသီးအျဖစ္ ပိုင္းျခားခဲြျခမ္းေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “Nepal in Transition” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ျပဳ လုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြမွာ ၎တို႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာကို ရွင္းလင္းစြာေတြ႕ရပါတယ္။ နီေပါႏုိင္ငံကို ဖက္ဒရယ္အစိတ္ အပိုင္းမ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခားခဲြျခားျခင္းမျပဳမီ ပထမအဆင့္အျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ဝါဒသေဘာ ကို ေလ့လာဆန္း စစ္တဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီ “နီေပါႏုိင္ငံ” ပိုင္းျခားခဲြျခမ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာကို နီေပါရွိ ကုလသမဂၢမစ္ရွင္ကို ဦးေဆာင္တဲ့ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးကိုယ္စားလွယ္အီအန္မာတင္က ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ နီေပါရွိအဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ဒါလစ္နဲ႔ မြတ္စလင္ကဲ့သို႔လူမ်ိဳးမ်ားကိုအေျခခံကာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ မာတင္ဟာ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနားနဲ႔ လစ္ဗ်ား ႏုိင္ငံ တို႔ကိုၿဖိဳခဲြၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေထာင္ရာမွာလည္း ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ လစ္ဗ်ားအေရွ႕ပိုင္း ဆုိင္ရီႏိုင္ကာျပည္နယ္ဟာခဲြထြက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

နီေပါအေရးမွာ ကုလတာ၀န္ရွိသူအခ်ိဳ႕ဟာ ေမာ္ဝါဒီေတြကိုဖယ္ရွားပစ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ ၎ကြန္းဖရင့္မွာ စီအိုင္ေအနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့ေတာင္အာရွေရးရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေရာဘတ္အိုဘလိတ္ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး သူဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမာ္လ္ဒိုက္ အာဏာသိမ္းမႈကိုႀကိဳး ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္လ္ဒိုက္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသမ်ားအျဖစ္ ၿပိဳကဲြ သြားေစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ေရး အေမရိကန္ရဲ႕ မူဝါဒတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေမာ္လ္ ဒိုက္ႏုိင္ငံေတာင္ ပိုင္းမွာ အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္စခန္းတစ္ခု တပ္စဲြခြင့္ ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။
သီရိလကၤာဟာလည္း ဖက္ဒရယ္က်င့္သံုးေရး လမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ပစ္မွတ္ျဖစ္လာခဲ့ပါ တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေလာင္း မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ကာလမွာ ဟီလာရီ ကလင္တန္နဲ႔ အိုဘားမားတို႔ဟာ သီးျခားျပည္နယ္ထူေထာင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ တမီးလ္က်ားသူပုန္ေတြ ဆီက မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေရးရန္ပံုေငြ အမ်ားအျပားရခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက တမီးလ္က်ားသူပုန္ အဖဲြ႕ကို အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ ယခင္ကသတ္မွတ္ထားေပမယ့္ ယခုေတာ့ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ အိုဘားမားအစိုးရ၊ ဆိုေရာ့နဲ႔ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႕တို႔က သီရိလကၤာမွာ ဆင္ဟာလီစ္၊ တမီးလ္နဲ႔ မြတ္စလင္ ဖက္ဒေရးရွင္းတစ္ရပ္ တည္ေထာင္က်င့္သံုးႏိုင္ေရး တြန္းအားေပးခဲ့ပါ တယ္။
ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသားအမ်ားအျပားဟာ သီရိလကၤာမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုုးေရး ေနာက္ကြယ္က တြန္း အားေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ဆိုေရာ့ရဲ႕အားကိုးယံုၾကည္တဲ့ ေဒါက္တာဂ်ိဳဟန္ဂါတြန္က အဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုေရာ့ရဲ႕ အန္ဂ်ီအိုအဖဲြ႕အစည္းမ်ားဟာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔အတူ အဓိကက်တဲ့ တကၠသိုလ္ ႀကီးေတြမွာ ပိုင္းျခားခဲြျခမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း ဖက္ဒရယ္ဝါဒီမ်ားနဲ႔ ပိုင္းျခားခဲြျခမ္းေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႔ ဆိုေရာ့ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို မ်ိဳးႏြယ္စု အေျချပဳ ႏုိင္ငံ ငယ္မ်ားအျဖစ္ ခဲြျခားပစ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာခဲ့ရင္ ေနရာအခ်ိဳ႕မွာ အေမရိကန္ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး တ႐ုတ္္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းကို ထိေရာက္ စြာ ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ၾသဇာလႊမ္းႏိုင္ဖို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ မႈျပႆနာေတြကို ဆိုေရာ့က လက္ကိုင္အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။

အီးယူ၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ နယူးဇီလန္နဲ႔ ဆိုေရာ့ရဲ႕မဟာမိတ္အဖဲြ႕ရဲ႕ အႏၱိမရည္မွွန္းခ်က္က အိႏိၵယ၊ ႐ုရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔ကို ႏုိင္ငံငယ္မ်ားအျဖစ္ ပိုင္းျခား ခဲြျခမ္းပစ္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါေတြကေတာ့ NSNBC ေလ႔လာရွာေဖြ ေတြ႕ရွိမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းဌာနကို ၂၈-၈-၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွာ “အမွန္တရားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖံုးကြယ္ထားေသာ အသင္းအဖဲြ႕ပိုင္နဲ႔ အစိုးရပိုင္မီဒီယာမ်ား အဆံုးသတ္ေစရန္” ရည္ရြယ္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသအသီးသီးမွ သတင္းေထာက္မ်ား၊ စာေပပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံက သတင္း ေဆာင္းပါးမ်ားကိုရယူ ထုတ္ေ၀ေနတာျဖစ္ ပါတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္းေန႔စဥ္တိက်တဲ့ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ ေတြ၊ က်ယ္ျပန္႔နက္႐ိႈင္းတဲ့ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို စာဖတ္သူေတြထံ အေရာက္ပို႔လိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တည္ေဆာက္ ထားတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေကာင္းပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္အတြင္းမွာေရာ၊ ဆိုေရာ့ရဲ႕ ကုလနဲ႔ အန္ဂ်ီအိုေတြ၊ အေရၿခံဳပုဂၢိဳလ္ေတြ အားလံုးနီးနီး ေရာက္ႏွင့္ၿပီးသားဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘယ္ေလာက္အထိ ခရီးေပါက္ ေနပါၿပီလဲ။

 ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ထဲမွာ၊ အစိုးရနဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြအၾကားမွာ၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ အခ်င္းခ်င္း အၾကားမွာ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းအတြင္းမွာ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အၾကားမွာ ဆိုေရာ့ရဲ႕ ႏိုင္ငံပိုင္းျခားခြဲျခမ္းေရး အစီအစဥ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီလဲဆိုတာ သံုးသပ္ကာကြယ္ရေတာ႔မယ့္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွး ဘိုးေဘးဘီဘင္ေတြ လက္ထက္ကတည္းက ေပါင္းစည္းေနထိုင္လာခဲ့တဲ့ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း မယံုၾကည္ဘဲ ဒီလိုအႀကံႀကီးတဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ လွည့္ကြက္ထဲမွာ မဆင္မျခင္ယံုၾကည္ၿပီး လည္စင္းခံသြားၾကမွာလား။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း  တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လက္နက္ခဲယမ္း မ်ား ေရာင္းခ်ရမယ့္ေစ်းကြက္အျဖစ္ခံၾကမွာလား။ လူမ်ဳိလို႔ လူမ်ိဳးေပ်ာက္မယ့္ အေရးေတြကို ေလွ်ာ့ တြက္ေနၾကမွာလား။ အခ်င္းခ်င္း မညီမညြတ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ေနာက္တိုးလာတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ၿငိမ္သက္စြာ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈေတြကို ထည့္မတြက္ၾကေတာ့ဘူးလား။ 

ဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေတြ အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္လာတာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ဒီမိုကေရစီအျပည္႔အ၀ ရသြားမွာလား။ ဒီမိုး၊ ဒီေလ၊ ဒီလူေတြနဲ႔ “ၾကက္လည္းေမာယာလည္းညက္”တဲ႔အခ်ိန္မွာဆိုေရာ့ရဲ႕ကမၻာသစ္အစီအစဥ္ ေအာင္ျမင္သြား ႏိုင္သလားဆိုတာ အသိဉာဏ္ေလးတစ္္ခ်က္လက္ၿပီး အားလံုးစည္းလံုးသင့္ၾကပါၿပီ။
 ေအာင္ဘာေလ
(ေမာင္ေက်ာက္ခဲ အဖြဲ႔)

No comments:

Post a Comment