Saturday, October 26, 2013

တိုင္းရင္းသားမ်ား ယံုၾကည္ႏိုင္မည့္အျပင္ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ဳိး ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း NLD ပါတီ နာယက ဦးတင္ဦးေျပာၾကား

အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥရပ္အျဖစ္ တိုင္းျပည္တြင္ ညီညြတ္မႈရႇိရန္ လိုအပ္ၿပီး ညီညြတ္မႈ ရရႇိႏိုင္ေစရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ယံုၾကည္အားကိုးၿပီး ၎တို႔အား အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္သည့္ အေျခခံဥပေဒအား ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အေရႇ႕ပိုင္း ခ႐ိုင္အတြက္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထု ဆႏၵသေဘာထား ခံယူပြဲ က်င္းပစဥ္ NLD ပါတီနာယက ဦးတင္ဦး က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္းလမ္းရႇိ ၀င္းသူဇာ ခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီမႇ ၆ နာရီအထိ ျပဳလုပ္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျပည္သူလူထု သေဘာထား ခံယူပြဲ အခမ္းအနားသို႔ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ၉၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ ဆင္ေရးကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။
ထို႔အျပင္ နာယက ဦးတင္ဦးက ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သို႔ ဦးတည္သည္ဟု ေျပာဆို ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုဦးစီး စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးတင္ဦးက အေျခခံဥပေဒႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ''ျပင္ဆင္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာနဲ႔ အေျခခံဥပေဒက ျပင္လို႔ ရတယ္ ေျပာေပမယ့္ ပုဒ္မ ၄၃၅၊ ၄၃၆ က ျပင္လို႔မရေအာင္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားလိုက္ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ဆိုသည္မႇာ ဥပေဒ အားလံုး၏ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခိုင္ျမဲရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္ျဖစ္သည့္ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (၂) ဥပေဒျပဳေရး (၃) တရားစီရင္ေရးတို႔အား ဟန္ခ်က္ညီညီ ထိန္းညိႇႏိုင္ရမည္ ဟုလည္း ျဖည့္စြက္ ေျပာ ၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ပါက ေရႇ႕ေလွ်ာက္ လုပ္သာကိုင္သာ ျဖစ္မည္ကို ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဦးတင္ဦးက အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲပါက တစ္ဖြဲ႕တည္း၊ တစ္ဦးတည္း အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ရန္ႏႇင့္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအား အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။
အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ နိဒါန္းတြင္ ေမတၲာတရားထားကာ ေရးသားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏႇင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရႇိရမည္ဟု ၎၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ရႇင္းျပခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏႇစ္ ဥပေဒတြင္ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရး သား၊ ေျပာ ဆို ေတြးေခၚႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ခဲ့သျဖင့္ ဦးသန္႔ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္ဂုဏ္ေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၀မ္းစာရႇာေဖြ စားေသာက္ရာတြင္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ ေပးထားေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ခ်မ္းသာခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေခတ္ႏႇင့္ေလ်ာ္ညီစြာ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵအရ ျပင္ဆင္သံုးစြဲ ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရႇ႕ေန ဦးကိုနီက လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း အပုဒ္ ၅ တြင္ ပါ၀င္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ တစ္ဖြဲ႕တစ္စည္းတည္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး အညီအမွ် ပိုင္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ သည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၂ ခုႏႇစ္မႇ စတင္ကာ လူတစ္ဦး တည္းပိုင္ ျဖစ္သြား ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႏႇင့္ ျပည္သူမ်ား အလြန္အမင္း ဆင္းရဲခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထိုအျဖစ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ရေလေအာင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းရန္ လိုသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးသန္း၀င္းက ''အန္ကယ္အေနနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒကို မဖတ္ဖူးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဦးကိုနီ ေဟာေျပာပြဲေတြကို လိုက္နားေထာင္ေတာ့ သူတို႔က ျပင္ဆင္လို႔ရတဲ့ နည္းေတြရႇိတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာျပတယ္။ အန္ကယ္အေနနဲ႔ အသစ္ေရးတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တိုင္းျပည္မႇာ ေငြကုန္တာမ်ဳိး၊ ေနာက္ၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲ ကုန္တာမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ အခုရႇိေနတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ဒီထက္ ပိုေကာင္းေစခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပင္ဆင္တာကိုပဲ သေဘာက် တယ္'' ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ The Daily Eleven ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေရႇ႕ေနဦးကိုနီက ''ဦးေရႊမန္းက ပုဒ္မ ၅၉ ကိုျပင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ေျပာတာ။ အဲဒါ သူ႔တစ္ေယာက္တည္းရဲ႕ သေဘာထားပဲေလ။ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲမႇာပါတဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္း ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ သေဘာတူမႇ ဆႏၵခံယူပြဲေတြ ဘာေတြလုပ္ရမႇာ'' ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Eleven

No comments:

Post a Comment