Friday, December 13, 2013

ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန ့ထုတ္ အားကစားျမင္ကြင္း ဂ်ာနယ္ - အတြဲ ၂ အမွတ္ ၄၉ ဂ်ာနယ္ဒီဇင္ဘာလ(၁၂)ရက္ေန ့ထုတ္ အားကစားျမင္ကြင္း ဂ်ာနယ္ - အတြဲ ၂ အမွတ္ ၄၉ ဂ်ာနယ္ ဖတ္ရႈရန္ ဒီေနရာ ကုိ ႏွိပ္ပါ ...

No comments:

Post a Comment