Tuesday, September 30, 2014

ဘိုးမင္းေခါင္ဆိုသည္မွာ ....

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ဘိုးမင္းေခါင္ သည္ အလြန္ ထင္ရွားသူျဖစ္ေပသည္။ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ (သို႔တည္းမဟုတ္) ၀ိဇၨာမ်ားကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘိုးမင္းေခါင္ သည္ အလြန္အေရးပါေသာ ထြက္ရပ္ေပါက္ဘိုးေတာ္တပါးျဖစ္သည့္ျပင္ အလြန္တန္ခိုးႀကီးသည္ဟု ယံုၾကည္ေန ၾကသည္။ဘိုးမင္းေခါင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သက္ေသ အေထာက္ အထားမ်ားကလည္း အ ထင္အရွား ရွိေနသည္က ယင္းတို႔ယံုၾကည္မွဳကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲေစ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀င္ဒါမီယာရပ္ရွိ ေဗာဓိကုန္းတြင္ ေဗာဓိကုန္းေစတီေတာ္ျမတ္ရွိသည္။ ထိုေစတီ ေတာ္ အတြင္းတြင္ ဘိုးမင္းေခါင္အိပ္ခဲ့ေသာ သလြန္ ဘုိးမင္းေခါင္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေရေႏြးပန္းကန္ မ်ားႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္မ်ားက ယခုတိုင္ရွိေနေသးသည္။ ဘိုးမင္းေခါင္သည္ ထိုေနရာမွပင္ ထြက္ရပ္ေပါက္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏။(ထြက္ရပ္ေပါက္သည္ဆိုေသာစကားႏွင့္ ထိုဘိုးေတာ္မ်ား ၏ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို ရွည္မည္စိုးသျဖင့္မေရးေတာ့ပါ) ထိုမွ်မက ထင္ရွားေသာ ပုပၸားေတာင္ ေတာ္တြင္လည္း ဘိုးမင္းေခါင္ေနထိုင္သြားသည့္ ေနရာ အမွတ္အသားမ်ား ရွိေနေပ သည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သကၤန္းကၽြန္းလမ္း ဆံု(အသင္းတိုက္)အနီးရွိ ေရႊနားပန္ဘုရား၀င္းႏွင့္ ကပ္လ်ွက္တြင္ ဘိုးမင္းေခါင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘိုးမင္း ေခါင္တည္ထားခဲ့ေသာ ၾကက္ဘုရားေခၚေစတီတဆူကလည္း ၾကက္ရုပ္မ်ား ႏွင့္အတူ ယခုတိုင္ရွိေန သည္က အထင္အရွားျဖစ္ပါ၏။

အမွန္ေတာ့ ဘိုးမင္းေခါင္ သည္ ပထမံဘိုးမင္းေခါင္ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမံထြက္ရပ္ဂိုဏ္းႀကီ၏ အႀကီးအကဲပင္ျဖစ္သည္။ ပထမံဂိုဏ္းဆိုသည္မွာလည္း ျမန္မာရာဇ၀င္တြင္ ဘိုးေတာ္ဦး၀ိုင္းအုပ္စိုးစဥ္ အခ်ိန္က အလြန္အစြမ္းထက္သည့္ ပထမံဘိုဘိုးေအာင္ေပၚေပါက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ေပါက္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဘိုးဘိုးေအာင္သီခ်င္းမ်ား ဘိုးဘိုးေအာင္ကိုတင္စားေသာေတး သီခ်င္းမ်ားေပၚေပါက္လာ သည္အထိ ျမန္မာတို႔အၾကား ဘိုးဘိုးေအာင္က ၾသဇာႀကီးမားခဲ့သည္။ ဘိုးဘိုးေအာင္ မရွိသည့္(ထြက္ ရပ္ေပါက္ၿပီးသည့္)ေနာက္ နွစ္အတန္ၾကာတြင္ ဘိုးမင္းေခါင္က ဘိုးဘိုးေအာင္ေနရာတြင္ ၀င္ ေရာက္ လာၿပီး ဘိုးဘိုးေအာင္ကဲ့သို႔ပင္ လူအမ်ား၏ ကိုးကြယ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဘိုးမင္းေခါင္သည္ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပုပၸားေတာင္ကလပ္သို႔ၾကြလာေၾကာင္း။ ပုပၸားေတာင္ ကလပ္သို႔မၾကြမီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အနီး ေတာထဲတြင္ေနခဲ့ေၾကာင္းဘိုးမင္းေခါင္သည္ ၿမစ္ႀကီးနားတြင္ ေန႔စဥ္က ေခ်ာင္းထဲတြင္သစ္တံုးႀကီးတတံုးက ကန္႔လန္႔ခံ ကာပိတ္ဆို႔ေနသည္ကို ကခ်င္တိုင္း ရင္းသားမ်ားက တြန္းထုတ္ဖယ္ရွားၾကေသာ္လည္း မရေပ။ ထိုေန ရာသို႔ ဘိုးမင္းေခါင္ေရာက္ လာၿပီး သစ္တံုးေပၚတက္ကာ လက္မွဒုတ္ကေလးတေခ်ာင္းကိုေျမွာက္ၿပီး အမိန္႔ေပးလိုက္ရာ သစ္တံုးႀကီးက ေရဆန္တက္ကာေရြ႕သြားေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား အရသိရွိရသည္။ (၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစတင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ပထမံတရားမဂၢဇင္းမ်ား) ။
၀ိဇၨာဂိုဏ္းဆရာႀကီးမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ဂိုဏ္း၀င္မ်ားက ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားတြင္ ဓာတ္ ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကရာ ယေန႕တိုင္ပင္ ရွိေနၾကေသးသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ၀ိဇၨာဓာတ္ခန္းမ်ား မ်ားစြာရွိခဲ့ရာ ထိုအနက္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ က်ားကြက္သစ္ မလႊကုန္းလမ္းရွိ စာေရးဆရာ ဆရာရာဇဂဏီ ဓာတ္ခန္းသည္လည္း တခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိဓာတ္ခန္းမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး အခမ္းနားဆံုးဓာတ္ခန္းဟု လက္ခံထားၾက၏။

ဆရာ ရာဇဂဏီသည္ “လူသူေတာ္ ေယာင္တေစာင္း” လံုးျခင္း၀တၳဳႏွင့္ အျခားစာအုပ္ မ်ားကိုပါေရး သားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး “ေရြပင့္ကူ ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး”ကိုပါထူေထာင္ကာ လူသူေတာ္ေယာင္ တေစာင္း စာအုပ္ကို ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးခဲ့သည္။ထိုမွ်မက “ဂမၻီရသိပၸ မဂၢဇင္း”ကိုပါထုတ္ေ၀ခဲ့ေသးသည္။ ထိုမဂၢဇင္းတြင္ အယ္ဒီတာမ်ားအျဖစ္ ဦးေအးသိန္း(၀ါးခယ္မ)၊ဒါရိုက္တာမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ စာေရးဆ ရာရွင္မိုးေထြးတို႔ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ဦးေအးသိန္း(၀ါးခယ္မ)သည္ ေ၀ဒမဂၢဇင္းတြင္ “ဗုဒၶ¨ ယၾတာ”ေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားကိုေရးသားခဲ့သည့္အျပင္ “ရတနာမြန္” “ျမတ္မြန္ရတနာ” ႏွင့္ အျခားဘာသာေရးစာေစာင္မ်ားတြင္လည္း ဘာသာေရးေဆာင္းပါးမ်ားေရးသား သူျဖစ္၏။ ဒါရိုက္တာ မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္မွာ ဂီတေလာကတြင္ နံမည္ေက်ာ္ၾကားသူ ေအ၀မ္းၾကည္ေအး (ရုပ္ရွင္နယ္တြင္ ဒါရိုက္ တာသန္းေက်ာ္ေဌး အျဖစ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သူ)၏သားျဖစ္ပါ၏။သူသည္ သူ႔ဖခင္ရိုက္ကူးသည့္ရုပ္ရွင္ကား အခ်ိဳ႕တြင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္လည္း ရုပ္ရွင္ကားႀကီးနွင့္ ဗိဒီယိုကားမ်ားကို ဒါရိုက္တာအျဖစ္ ရိုက္ကူးခဲ့သူျဖစ္သည္။
ရွင္မိုးေထြးကေတာ့ကဗ်ာ ေဆာင္းပါး ၀တၳဳ တိုမ်ားေရးသားသူျဖစ္သည္။ ထိုိအယ္ဒီအဖြဲ႕တြင္ အတိုင္ပင္ခံအယ္ဒီတာအျဖစ္ ေက်ာ္လင္းႏိုင္က ေဆာင္ရြက္၏။ေက်ာ္လင္းႏိုင္က ၀န္ထမ္းျဖစ္သျဖင့္ ညေနဘက္အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ရံုးပိတ္ရက္တြင္လာ ေရာက္သည္။ ဆရာသုေတသီျမင့္ ထြန္း၊ တကၠသိုလ္ ေမာင္ေစတနာ၊ ေနေသြးနီႏွင့္ မွတ္ေက်ာက္(စာ ေပဗိမာန္စာေပဆုရ)တို႔လည္း အၿမဲမျပတ္၀င္ထြက္ ေနၾကသည္။စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္ (နာေရးကူညီမွဳအသင္းႏွင့္ ဆည္းဆာ ရိပ္ဘိုးဘြား ရိပ္ သာ)သည္လည္း ေက်ာ္လင္းႏိုင္ႏွင့္ခင္မင္သျဖင့္ ေရာက္လာတတ္၏။ ထိုမွ်မကပါ ပုသိမ္ေမာင္ေထြး ညိဳ ႏွင့္ ျမတ္လြန္းတို႔လည္း ေက်ာ္လင္းႏိုင္ထံ၀င္လာတတ္၏။ ဆရာအီၾကာေကြးကမူ တလတေခါက္ မွန္မွန္ေရာက္၏။ဆရာအီၾကာေကြးက လဆန္းပိုင္းတြင္ေရာက္လာတတ္၏။ အေၾကာင္းမွာ ေက်ာက္ ေျမာင္းရပ္ရွိ မဂၢဇင္းႏွင့္စာေစာင္မ်ားတြင္ စာမူခလာထုတ္ရင္း ၀င္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆရာအီၾကာေကြး ေရာက္လာတိုင္းပင္ အားလံုးလဘၹက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ေလ့ရွိၾက၏။ ေက်ာက္ေျမာင္းတြင္ စာေပတိုက္မ်ား ေပါ၏။ ဆရာရာဇဂဏီအိမ္ေရွ႕တြင္ သင့္ဘ၀ဦးေလးႀကီးဦးတင္ေမာင္၏ သင့္ဘ၀မဂၢဇင္းတိုက္။သဂၤဟ လမ္းတြင္ တိုင္းရင္းေမဂ်ာနယ္၊ၾသဘာလမ္းတြင္ ေသာၾကာ ဦးေမာင္ကေလး၏ ေသာၾကာစာေစာင္၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္းတြင္ ဦးေအာင္သိန္း၏ ရုပ္ရွင္မ်က္မွန္မဂၢဇင္းတိုက္ (ဦးေအာင္သိန္း၏သားက စာေရးဆရာ ေမာင္ေရႊစြန္ျဖစ္သည္)ေက်ာက္ေျမာင္း လမ္းတြင္မူ ေမာင္ယဥ္ေက်ာ္၏ ဂ်ာနယ္တိုက္တို႔ အသီးသီးရွိရာ ဆရာအီၾကာေကြးက စာမူခ လာထုတ္တာျဖစ္၏။
ဆရာရာဇဂဏီဓာတ္ခန္းတြင္ ဘိုးမင္းေခါင္ပံုက လူတေယာက္ကဲ့သို႔ႀကီးမားၿပီး ပြဲမ်ားအေဆာင္ အေယာင္မ်ားကလည္း ျပည့္စံုခမ္းနားလွသည္။ တပါတ္တခါ ပူေဇာ္ပသပြဲက်င္းပသည္။ ဘိုးမင္းေခါင္ ေမြးေန႔ပြဲကို ႏွစ္စဥ္ ၀ါေခါင္လဆန္း ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာျပည္ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ဓာတ္ခန္းရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ဂိုဏ္း၀င္တို႔ရွိသည့္ေနအိမ္ႏွင့္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ရာ ေနရာ မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။နတ္ကေတာ္(ကနားစီး)မ်ားကလည္း ဘိုးမင္းေခါင္ကို ေလးစားကိုးကြယ္ၾက၏။
တေန႕တြင္ ဆရာရာဇဂဏီက အယ္ဒီတာရံုးခန္းဘက္သို႔ေရာက္လာၿပီး ဦးေအးသိန္း၊ ရွင္းမိုး ေထြးႏွင့္ မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္တို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာလိုက္သည္။
“နက္ၿဖန္မွာ ေဒါပံုဓာတ္ခန္းမွာ အဘဘိုးမင္းေခါင္ပူေဇာ္ပြဲရွိတယ္ က်ေနာ္တို႔ကို ဖိတ္ထား တယ္။ အဲဒါ ဆရာတို႔သံုးေယာက္သြားေပးပါ”ဦးေအးသိန္းက ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္ေျပာလိုက္သည္။
“ဆရာ က်ေနာ္တို႔သြားရင္ ျပသနာတခုေတာ့ ေပၚႏိုင္တယ္ဆရာ”ဆရာရာဇဂဏီက “အဲဒါေၾကာင့္ သြာခု္ိင္းတာပါဆရာ” ဟုျပန္ေျပာသျဖင့္ ဦးေအးသိန္းတို႔ ဘာမွျပန္မေျပာၾကေတာ့ေပ။

အမွန္က ဦးေအးသိန္းထံတြင္ ပထမံမဂၢဇင္းအမွတ္(၁)မွစကာ ၂ ႏွစ္စာ စာအုပ္မ်ားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဦးေအးသိန္းသည္ ပထမံဂိုဏ္းႏွင့္ ဘိုးမင္းေခါင္အေၾကာင္း အေတာ္အတန္သိရွိထားသည့္ ျပင္ သူကိုယ္တိုင္ပင္ ဘိုးမင္းေခါင္အေၾကာင္းျပဳစုထားသည့္စာမူမွာ လက္ႏွိပ္စက္ျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ ၈၀ ခန္႕ရွိေနသည္။ ယခုလိုဘိုးမင္းေခါင္ပြဲမ်ားလုပ္ရာတြင္ ဘိုးမင္းေခါင္အေၾကာင္း ဘာမွမသိပဲ ရမ္းလုပ္ၿပီး မသိနားမလည္သူမ်ားကို လိမ္စားေနသူ ဘိုးေတာ္အတုမ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုပြဲမ်ားႏွင့္ႀကံဳေသာအခါ တြင္ ဘိုးမင္းေခါင္၀င္ပူးသူ (ဓာတ္စီးသူ)ကို ဦးေအးသိန္းက ဘိုးမင္းေခါင္အေၾကာင္းေမး တတ္သည္။ ေျဖႏိုင္လွ်င္ဘာမွမျဖစ္ပါ မေျဖႏိုင္လွ်င္ေတာ့ လူပံုအလယ္တြင္အရွက္ကြဲတတ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဦးေအးသိန္းက ျပသနာေပၚႏိုင္သည္ဟုဆိုျခင္းျဖစ္ရာ၊ သေဘာေပါက္ေသာ ဆရာရာဇဂဏီ ကလည္း အစစ္လားအတုလားသိခ်င္လို႔ ဆရာတို႔ကို လႊတ္တာဆိုသည့္ သေဘာ ေျပာျခင္းျဖစ္ ပါသည္.။
သို႔ႏွင့္ပင္ ဘိုးမင္းေခါင္ပူေဇာ္ပြဲလုပ္သည့္ ပထမေန႕တြင္ ဦးေအးသိန္းတို႔သံုးေယာက္သြားၾက သည္။ ဦးေအးသိန္းတို႔ေရာက္သြားခ်ိန္တြင္ ပြဲကစတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဘိုးမင္းေခါင္၀င္ပူးေနသူ(ဓာတ္ စီးေနသူ) ဘိုးေတာ္ဆိုသူက ေခါင္းရင္းတြင္ထိုင္ကာ ဓာတ္စီးရင္းေဟာေျပာ(အမိန္႔ေတာ္ခ်မွတ္)ေန၏။ ဦးေအးသိန္းတို႔ သံုးေယာက္ အေဆာက္အဦးထဲသို႔၀င္သြားရာ ဓာတ္စီးသူက လွမ္းကာအမိန္႔ေပးပါ ေတာ့သည္။

“ဟိုေကာင္သံုးေယာက္ ေနာက္မွာထိုင္ ဘိုးေတာ္မွန္း ဘာမွန္း မသိတဲ့ေကာင္ေတြ”ဦးေအးသိန္းက စိတ္ထဲမွာ ေထာင္းခနဲျဖစ္သြားေသာ္လည္း ပရိတ္သတ္က ႏွစ္ရာခန္႔ရွိေန၏ ယင္းပရိသတ္သည္ ဘိုးေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာပရိတ္သတ္ျဖစ္သည္ ဘိုးေတာ္ႏွင့္ပဋိပကၡၿဖစ္လွ်င္ ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ တိုးမည္ကို သိသျဖင့္ သီးခံကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ထိုင္ေနလိုက္ၾကသည္။ ဘိုးေတာ္ဆိုသူက သူ႔ေရွ႕မွမုန္႕မ်ားကို ယူကာ ပါးစပ္နားကပ္ကာ မန္းမွဳတ္ၿပီး ပရိတ္သတ္ကိုေကၽြး ေနသည္ ပရိသတ္က အလုအယက္ယူစားေနၾက၏။ ေရွ႕ကေငြေရာင္ဖလားထဲတြင္မူ ပိုက္ဆံတို႕က ၀င္လာမစဲ တသဲသဲျဖစ္ေနေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ပြဲၿပီးသြားသျဖင့္ ဦးေအးသိန္းတို႔ျပန္လာၾကသည္။
“စိတ္ထဲမွာ မေက်နပ္ဘူး နက္ၿဖန္ေတာ့ အစြမ္းျပရေတာ့မယ္”ဆရာရာဇဂဏီဓာတ္ခန္းရွိရာ အယ္ဒီတာခန္းသို႔ေရာက္ၿပီး ကိုယ့္စားပြဲတြင္ အသီးသီးထိုင္လိုက္ ၾကၿပီးေနာက္ ဦးေအးသိန္းအသံက ထြက္ေပၚလာသည္။

“ဟုတ္တယ္ဗ်ာ က်ေနာ္တို႔ကို ဆရာရာဇဂဏီဆိကလာတဲ့ အယ္ဒီတာေတြမွန္းသိလို႔ ေရာက္ ေရာက္ခ်င္း ဖမ္းႏွိမ္လိုက္တာပဲ သူလိမ္တာေပၚမွာစိုးလို႔ ေစာေစာႏွိပ္ကြပ္ထားလိုက္တာ”
ရွင္မိုးေထြးကေထာက္ခံလိုက္သည္။တဆက္တည္းမွာပင္ မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္က ေမးလိုက္ျပန္။၏။ “ဆရာက ဘယ္လိုလုပ္ဖို႔စိတ္ကူးထားသလဲ” မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္၏ အေမးကို ဦးေအးသိန္း ခ်က္ခ်င္းအေျဖေပးလိုက္၏။ “က်ေနာ္က ေရွ႕ကဦးေဆာင္သြားမယ္ အေျခအေနၾကည့္ၿပီး လုပ္သင့္တာကို ျမန္ျမန္လုပ္လိုက္ ၾကပါ။ ရွင္မိုးေထြးသေဘာေပါက္ပါတယ္ ပြဲေတြႀကံဳခဲ့ၿပီပဲ ဘိုးမင္းေခါင္နဲ႕ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ အမ်ားၾကီး ေလ့လာထားတာ ခင္ဗ်ားတို႔အသိပဲ”
ရွင္မိုးေထြးက သူ႔ႏွဳတ္ခမ္းေမႊးေအာက္က ပါးစပ္ကိုၿဖဲကာ ရယ္လိုက္၏။ မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္က ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း လွပေသာအၿပံဳးျဖင့္ သေဘာတူေၾကာင္းျပသေနသည္။ က်ေနာ္တို႔ကိုၾကည့္ေန ေသာ ဆရာရာဇဂဏီကလည္း ေက်နပ္ေသာအၿပံဳးျဖင့္ နက္ၿဖန္ပြဲကို စိတ္၀င္တစား ေစာင့္စားၾကည့္ မည့္ ပံု ေပၚေနပါေတာ့သည္။
သည္လိုႏွင့္ပင္ ဘိုးမင္းေခါင္ပူေဇာ္ပြဲသို႔ အယ္ဒီတာမ်ား ေနာက္တႀကိမ္ေရာက္လာၾကျပန္သည္ သည္တႀကိမ္တြင္ေတာ့ ပရိတ္သတ္မ်ားအံ့ၾသတုန္လွဳပ္စရာ အျဖစ္အပ်က္တခုက မေမွ်ာ္လင့္ပဲျဖစ္ေပၚ လာေတာ့သည္။
. ဦးေအးသိန္းတို႔၀င္လာသည္ကိုျမင္လိုက္သည္ႏွင့္ ဘိုးမင္းေခါင္ဓာတ္စီးေနေသာ ဘိုးေတာ္ဆို သူက ထံုးစံအတိုင္း အမိန္႔ေပးလိုက္သည္။
“ဟိုေကာင္သံုးေယာက္ ေနာက္မွာထိုင္”ထိုသူေအာ္သံဆံုးသည္ႏွင့္ ဦးေအးသိန္းက ျပန္ေအာ္လိုက္သည္။

“မထိုင္ဘူးကြာ”ဦးေအးသိန္းသည္ ေအာ္ေျပာရင္းမွပင္ ပရိတ္သတ္ေရွ႕သို႔ခပ္သြက္သြက္သြား လိုက္၏။ေနာက္မွ မ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ရွင္မိုးေထြးတို႔ တပါတည္းကပ္ပါလာၾကသည္။ ဘိုးေတာ္ေရွ႕ေရာက္သည္ႏွင့္ ဦးေအး သိန္းက အလုပ္စေတာ့သည္။
“ေဟ့ေကာင္ မင္းဘိုးမင္းေခါင္ အစစ္ဆိုရင္ ဘိုးမင္းေခါင္က ဆံပင္အတိုလား အရွည္လားေျပာ စမ္း”
ဦးေအးသိန္း၏ အေမးကို ဘိုးေတာ္က ခ်က္ခ်င္းေၿဖလိုက္၏။
“ေဟ့ေကာင္ ဘိုးမင္းေခါင္က ဆံပင္အတိုလည္းထားတယ္ တခါတေလ အရွည္လည္းထား တယ္ကြ”
ဘိုးေတာ္ကေျဖလိုက္သည္။ တကယ္လည္း ဘိုးမင္းေခါင္ပံုမ်ားမွာ ထိုင္လွ်က္ ရပ္လွ်က္ပံုမ်ား တြင္အခ်ိဳ႕က ကတံုးဆံေတာက္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ကဆံပင္ရွည္ႏွင့္ပံုမ်ားျဖစ္သည္ကို ဘိုးေတာ္ကအပိုင္ေျဖ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေအးသိန္းက တခ်က္ရယ္ေမာလိုက္ၿပီး ေျပာလိုက္၏။
“လူညာ ဘိုးမင္းေခါင္က ဆံပင္အတိုပဲထားတယ္။ ဆံပင္အရွည္နဲ႕ပံုက ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕မွာေနစဥ္က ကခ်င္ေတြက သစ္တံုးႀကီးေရႊ႕ေပးလို႔ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကရာမွာ ကခ်င္နတ္ႀကီးဆိုၿပီး သူတို႔လူမ်ိဳးလို ဆံပင္အရွည္ႀကီးနဲ႕ရုပ္ထု ထုၿပီးကိုးကြယ္တာ မင္းမွတ္ထား”
ဦးေအးသိန္းႏွင့္ ဘိုးေတာ္တို႔ အျပန္အလွန္ျဖစ္ေနၾကသည္ကို သည္အျဖစ္မ်ိဳး တခါမွမႀကံဳဘူး မျမင္ဘူးေသာပရိတ္သတ္က ၿငိမ္သက္စြာၾကည့္ေနၾကသည္။ ဦးေအးသိန္းက ေနာက္ေမးခြန္းတခုေမး လိုက္ျပန္သည္။

“ေနာက္တခုေမးမယ္ ဘိုးမင္းေခါင္ ၁၃၀၀ ျပည့္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန ပုပၸားေတာင္ေတာ္ ဆီကိုၾကြတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘိုးမင္းေခါင္ရြတ္တဲ့ ေအာင္ေျမနင္းဂါထာ ရသလား မင္းရြတ္ျပစမ္း”
ဘိုးေတာ္ၿငိမ္က်သြားသည္ နဖူးကေခၽြးနည္းနည္းစို႔လာ၏။ အတန္ၾကာေသာအခါမွဦးေအးသိန္း အသံကထြက္လာျပန္သည္။
“ေဟ့ေကာင္မွတ္ထား၊ ေအာင္ဆန္းထူး၊ မွန္းသိုက္၀င္၊ေက်ာ္ထက္၀ွန္း၊ ေသာင္းဇမၺဴ မင္းရသ လား ဆိုျပစမ္း”
ဘိုးေတာ္ခင္ဗ်ာ ေစာေစာက ပူးေနသလိုျဖစ္ကာ တုန္ေနေသာ သူ႔ကိုယ္ေကာင္ႀကီးက သစ္တံုး လိုၿငိမ္ေနေတာ့သည္။ ဦးေအးသိန္း ပစ္မွတ္ကိုအထိနာေအာင္ ေနာက္ဆံုးက်ည္ဆန္တေတာင့္ပစ္ထဲ့ လိုက္ေတာ့သည္။
“ကဲ မင္းကိုေနာက္ဆံုး တခုေမးမယ္ မင္းေျဖပါ ဘိုးမင္းေခါင္ရွိတုန္းက ဘိုးမင္းေခါင္ကို ေ၀ယ်ာ ၀စၥလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ အဖြားႀကီးက အခုေဒၚသုဓမၼစာရီဘြဲ႕နဲ႕သီလရွင္၀တ္ေနတယ္ ဘယ္မွာလဲ မင္းသိလား”
ဘိုးေတာ္ဆိုသူ ေခါင္းက ငိုက္စိုက္က်သြားသည္ ကိုယ္ေကာင္ကလည္း ေရွ႕သို႔ကိုင္းညြတ္က် လာေတာ့သည္။ သည္အခ်ိန္တြင္ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ ရွင္မိုးေထြးက သူ႔လုပ္ငန္းကို မဆိုင္းမတြပင္ စတင္လိုက္ပါေတာ့သည္။ ရွင္မိုးေထြးပါးစပ္မွ မာဂဓစကားလိုအသံမ်ားထြက္လာသည္ သူ႕ကိုယ္ႀကီး ကလည္း သြက္သြက္ခါေနသည္။ဘိုးေတာ္ဆိုသူ၏လည္ပင္းကို ႏွိမ့္ကာ ေက်ာကုန္းကို တအံုးအံုးဆက္ တိုက္ထုလိုက္ၿပီး ပါးစပ္က ေအာ္လိုက္သည္။

“ေဟ့ေကာင္ လူလိမ္ထြက္သြား”
ရွင္မိုးေထြးေအာ္သံဆံုးသည္ႏွင့္ ဘိုးမင္းေခါင္ပူးေနေသာ သူသည္ ေနရာမွထကာ အိမ္အျပင္ သို႔ေျပးထြက္ သြားေတာ့သည္။ ရွင္မိုးေထြးက တင္ျပင္ေခြထိုင္ကာ ဆက္လက္ပူး၀င္ အမိန္႔ေပးေနပါ ေတာ့သည္။ ရွင္မိုးေထြးေရွ႕မွ ဖလားႀကီးသည္ အလွဴေငြမ်ားျပည့္လွ်ံက်လာသည္အထိ တိုးေ၀ွ႕ လွဴဒါန္း ေနၾက။၏။ နာရီအေတာ္ၾကာေအာင္ပင္ ရွင္မိုးေထြက သရုပ္ေဆာင္လိုက္ရင္း ေအာက္ပါအ တိုင္း အမိန္႔ေပး လိုက္ပါသည္။
“မွတ္ထား ဘိုးမင္းေခါင္ဆိုတိုင္း ရမ္းသမ္းမကိုးကြူယ္ၾကနဲ႕ ေခၽြႏွီးစာေလးေတြကုန္ၿပီး ဘာမွ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး သတိနဲ႕ စီစစ္လုပ္ၾက ငါၾကြမယ္”

ရွင္မိုးေထြးသည္ တေျဖးေျဖးၿငိမ္သက္သြားသည္ (ဘိုးေတာ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္၏) နဖူးမွေခၽြးမ်ား ကိုသုတ္ရင္း အားလံုးခ်မ္းသာၾကပါေစ ဒီအလွဴေငြေတြကို ပရိတ္သတ္အားလံုး လာဘ္လာဘ ရႊင္ေအာင္ ေရႊမိုးေငြမိုးရြာပါမယ္။ ဟုေျပာၿပီးသည္ႏွင့္ ဖလားထဲမွေငြမ်ားကို ပရိတ္သတ္ အေပၚသို႔ႀကဲေနပါေတာ့ သည္။

ဖိုးသူေတာ္ (www.phothutaw.com)
Credit: ေမာင္ေျမသစ္(၀ါးခယ္မ)

No comments:

Post a Comment