Tuesday, June 9, 2015

အမုန္းဘယ္လိုေျဖပါ့မယ္

စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္ထြက္ ေျပး လာရသူမ်ားကို ေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္အ နီးကပ္ကူညီေပးေနသူ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသူေလး မလြမ္ညယ္တြင္ ဗမာလူမ်ဳိးအေပါင္းအသင္းဟူ၍ သိပ္မရွိပါ။
ထုိ႔အျပင္ ဗမာလူမ်ဳိးဆုိလွ်င္ စကားမေျပာျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္တတ္ေသးသည္။ ထုိ႔အတြက္ သူမတြင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္ခိုင္မာမာရွိေနပါသည္။
လြန္ခဲ့ေသာ၂ႏွစ္ခန္႔က စစ္ ေၾကာင့္ အစ္ကိုအရင္းျဖစ္သူ၏ အသက္စေတးခဲ့ရသျဖင့္ မလြမ္း ညယ္တြင္ အနာမက်က္ေသးေပ။ ၎ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရ ေသာ မ်ဳိးႏြယ္တူဒုကၡသည္မ်ားထံ မွ ၾကားရဖန္မ်ားလာေသာ အျဖစ္ ဆုိးမ်ားက သူ႕ကို ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ အေ၀းဆုံးေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔ထားသည္။
‘‘ကၽြန္မက ဗမာေတြနဲ႔ သိပ္မ ေပါင္းျဖစ္ဘူး။ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ေနတယ္။ ဗမာေတြကို ကင္း ေအာင္ေနတယ္’’ဟု မလြမ္းညယ္ က ဆုိသည္။
ေလးႏွစ္ျပည့္လာေသာ္ လည္း ယမ္းေငြ႕မစဲေသးသည့္ က ခ်င္ေျမတြင္ စစ္ပြဲအခ်ိန္ၾကာျမင့္ လာသည္ႏွင့္အမွ် မလြမ္းညယ္ကဲ့ သုိ႔ပင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးအမ်ားစုတြင္ ဗမာမုန္းတီးေရးစိတ္မ်ား ခုိ ေအာင္းလာပါသည္။

၁၇ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္ ထားေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္တုိ႔သည္ ၂၀၁၁ ဇြန္ ၉ရက္ မွစတင္ကာ တုိက္ပြဲမ်ားတစ္ ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ နယ္ ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းလဲ ေရးကို ေကအုိင္ေအကလက္မခံ ရာမွ တင္းမာခဲ့ကာ တပ္မေတာ္ က တာတာပိန္ျမစ္အနီးရွိ ေက အုိင္ေအစခန္းကို ၀င္ေရာက္တုိက္ ခုိက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစကာ ေတာက္ေလာင္ခဲ့ေသာ တစ္ေက်ာ့ျပန္စစ္မီးသည္ ေလးႏွစ္တုိင္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေသးပါ။
စစ္၏ေနာက္ဆက္တြဲအေန ျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု အပါအ၀င္ေဒသခံမ်ား ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာခဲ့ရကာ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ ဒုကၡသုကၡမ်ား စြာကုိ ရင္စည္းခံခဲ့ၾကရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ မလြမ္းညယ္ကဲ့ သုိ႔ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏွ လုံးအိမ္အတြင္း စစ္ကုိ မုန္းတီး စိတ္ႏွင့္အတူ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားကိုပါ မုန္းတီးစိတ္မ်ားကိန္းေအာင္ေန ပါေတာ့သည္။
ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအုိင္ ေအတုိ႔ တုိက္ပြဲႏွင့္ထိေတြ႕မႈအ ႀကိမ္ေပါင္း ၂၆၀၀ႏွင့္အထက္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကဆုိ သည္။ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ၎တို႔ ဘက္မွ ၂၀၀ေက်ာ္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး တစ္ေထာင္နီးပါးထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေကအုိင္ေအထိပ္ ပုိင္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာသည္။
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိ ေသာ္လည္း ကခ်င္စစ္ပြဲအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္က ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈပုိမုိမ်ားျပားႏုိင္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအပါအ၀င္ ေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ထား သည္။
တုိင္းရင္းသားခ်င္းျဖစ္ပြား ေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္အက်ဳိး ဆက္အျဖစ္ ဗမာဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားၾကားတြင္ ကိန္းေအာင္းလာေနျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ဗမာက ကၽြန္မတုိ႔ကုိ လူနည္းစုဆုိၿပီး အႏုိင္က်င့္တယ္။ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒသုံးတယ္’’ဟ မလြမ္းညယ္က သူ၏ ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။
စစ္ပြဲကာလအတြင္း လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရင္ ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီး ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚယုံၾကည္ မႈေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ေၾကာင္း စစ္ ေျပးဒုကၡသည္တစ္ဦးကရင္ဖြင့္္ သည္။စစ္ပြဲမ်ားတစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ ပြားၿပီး မၾကာမီစစ္ေရွာင္ဒုကၡ သည္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ လာသည့္ ရန္ကုန္မွ သတင္း ေထာက္ကို ဗမာလူမ်ဳိးျဖစ္ေန သည့္အတြက္ ေျဖဆုိရန္ျငင္းဆုိခံ ခဲ့ရသည္မ်ားပင္ ႀကဳံခ့ဲရသည္ဟု ျမစ္ႀကီးနားအေျခစုိက္သတင္း ေထာက္တစ္ဦးက ကုိယ္တုိင္ႀကဳံ ခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္ေျပာျပသည္။
စစ္ပြဲေၾကာင့္ အတိဒုကၡမ်ား ကို ရင္ဆုိင္ခံစားခဲ့ရျခင္းကေဒသ ခံျပည္သူမ်ားကို စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိေစခဲ့သည္။
‘‘ကၽြန္မတုိ႔လူမ်ဳိးေတြအမ်ား ႀကီးဒုကၡေရာက္ေနၾကတယ္။ အိမ္ ေတြထားခဲ့ရတယ္။ ကုိယ္ခ်စ္တဲ့ မိသားစုေတြနဲ႔ ခြဲေနရတယ္’’ဟု စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မဒြဲလိန္က ဆုိ သည္။ ‘‘လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈဆုိ တာ မရွိသင့္ေပမယ့္ ဒီလုိျဖစ္ ေအာင္သူတုိ႔ပဲ(အစုိးရကို ဆုိုလို ျခင္းျဖစ္သည္)လုပ္ေနတာ’’
စစ္ပြဲရပ္စဲေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေသးမီကာလအတြင္းအင္ တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ ထိလြယ္ရွလြယ္လူမ်ဳိး ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမုန္းစ ကားမ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မ်ားကလည္း အထင္လြဲမွားမႈမ်ား ကို ပုိမုိျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ယခုတုိင္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္း ေတာ္(KBC)လုပ္အားေပးဆရာမ ႏွစ္ဥိးအသတ္ခံရသည့္ကိစၥ၊ မ ၾကာေသးမီကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မ ခ်မ္းေဘာၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံလူ ငယ္တစ္ဦးအသတ္ခံရသည့္ကိစၥ မ်ားကဲ့သုိ႔ မႈခင္းမ်ားကလည္း ဗ မာလူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ မႈပုိမုိျဖစ္ပြားေစေၾကာင္းကခ်င္ တုိင္းရင္းသားအေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူမ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။
စစ္ပြဲႏွင့္အတူ ျဖစ္ပြားလာ သည့္ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈမ်ား ဆက္လက္မျပင္းထန္လာေစရန္ အစုိးရအပါအ၀င္သက္ဆုိင္သူအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံးတြင္တာ ၀န္ရွိေနေၾကာင္း သူတိုိ႔ကပင္ သတိေပးစကားဆုိလာၾကသည္။
လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္ လူမ်ဳိးအမ်ားစုခံစားေနရေသာအ ေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍
‘‘အခုက ကေလးေတြကပါ ဗမာကိုမုန္းတဲ့စိတ္၊ စိတ္နာတဲ့ ဒဏ္ရာေတြျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒါကုိ အျမန္ကုစားေပးဖုိ႔လိုပါတယ္’’ ဟု စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသူ မဒြဲလိန္က ေျပာသည္။
၈၈မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီး က ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားသည္လည္းအာ ဏာရွင္အစုိးရလက္ထက္ဖိႏွိပ္မႈ မ်ဳိးစုံခံစားခဲ့ရၿပီး ကခ်င္စစ္ပြဲမွာ ဗမာျပည္သူမ်ားႏွင့္ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္သည္ကို ရွင္းလင္းစြာနား လည္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု တြင္ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။
၈၈မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္မွ ကို ျမေအးက ကခ်င္သာမက တုိင္း ရင္းသားအားလုံးက အစိုးရတပ္မ ေတာ္ကို ဗမာစစ္တပ္ဟုသာ ထင္ျမင္ေနၾကၿပီး အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမွသာ အားလုံးေျပလည္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအႀကံျပဳသည္။
‘‘မတူညီတဲ့အျမင္ေတြကို လည္း နားလည္ေပးရမယ္။ အဓိ က အႏွစ္ခ်ဳပ္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပဲေျဖရွင္းရမယ္’’ဟုကိုျမေအးက ဆုိသည္။
ေအာင္ခိုင္မရန္ 
7daydaily.com

No comments:

Post a Comment