Tuesday, December 1, 2015

ဒုကၡသည္အမည္ခံ၍၀င္ေရာက္လာေသာ IS အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ပဲရစ္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးတြင္ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ အေရးတႀကီးေျဖရွင္းရန္လိုအပ္လာသည့္ ဒုကၡသည္၀င္ေရာက္မႈျပႆနာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ စစ္မီးအေတာက္ေလာင္ဆံုး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဥေရာပအတြက္ ပထမဆံုးႏွင့္အဆိုးရြားဆံုး အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္မီးေၾကာင့္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေနအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။ ထိုအထဲမွ လူအမ်ားစု၏ရည္မွန္းခ်က္သည္ ၎တို႔ဘ၀ကို ေကာင္းမြန္စြာ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ဥေရာပသို႔ ထြက္ခြာေရးပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ေစ်းကို မရွိသည့္ၾကားမွရွာေဖြေပးကာ ဥေရာပသို႔သြားေရာက္ရန္ ကုန္းလမ္း၊ ေရလမ္းခရီးျဖင့္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္းေသာင္းႏွင့္ခ်ီလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကိုဆက္တိုက္ကယ္ဆယ္ေနရေသာ ဥေရာပမွာၾကာလာေသာအခါ မႏိုင္၀န္ထမ္းေနရသလိုျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသည္ဒုကၡသည္အေရးကို စနစ္တက်မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေနစရာစားစရာေပးႏုိင္မည့္
အေရးကိုပင္ ဦးစားေပးလံုးပန္းေနရေတာ့သည္။
ထိုအခ်က္ကပင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအတြက္အခြင့္အေရးျဖစ္သြားၿပီး ၎င္းတို႔သည္လည္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ၀င္ေရာက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ အေျခခ်စရာေနရာမရမခ်င္း ဒုကၡသည္အေယာင္ေဆာင္ကာေနသည္။ ရသြားၿပီးသည္ႏွင့္ ၎တို႔၏အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေတာ့သည္။ ယေန႔ ဥေရာပမွခံစားေနရေသာျပႆနာသည္ လံုၿခံဳေရးျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီကပင္ ISမ်ားသည္ ဒုကၡသည္အေယာင္ေဆာင္၍ ဥေရာပသို႔၀င္ေရာက္လာမႈ အျမင့္ဆံုးအေနအထားသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံတို႔တြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ရန္ႀကံစည္ေနေသာဒုကၡသည္အမည္ခံ IS အမ်ားအျပားကိုဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမႇင့္တင္ထားသည့္ၾကားမွပင္ ပဲရစ္တိုက္ခိုက္မႈခံခဲ့ရသည္။ လူေပါင္း ၁၂၉ ဦးေသဆံုးၿပီး လူဦးေရ၃၀၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ တရားခံအားလံုးသည္ ဆီးရီးယားဒုကၡသည္အမည္ခံ၀င္ေရာက္လာသူ IS မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ထိုသူတို႔သည္ မည္သူႏွင့္မွလည္းစကားမေျပာတစ္ဦးတည္းသီးျခားေနသည္။ အေပါင္းအသင္းလည္းမရွိဘဲ ဒုကၡသည္မ်ားၾကားတြင္တစ္ေယာက္တည္းေနသူသည္ အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္သည္ဟု လစ္ဗ်ား၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယခု IS တို႔သည္ ဒုကၡသည္အမည္ခံၿပီး အုပ္စုဖြဲ႕၀င္ေရာက္လာသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္လာၿပီး စစ္ေျပးဒုကၡသည္ မိသားစုအေယာင္ေဆာင္ကာ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္ေဘးေၾကာင့္ေျပးလာေသာ မိသားစုဟုေျပာလွ်င္ ႏိုင္ငံတိုင္းကလက္ခံၾကသည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ IS တို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုးမဟာအခြင့္အေရးႀကီးျဖစ္ေနသည္။ ပဲရစ္တိုက္ခိုက္ခံရျခင္းသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔အေယာင္ေဆာင္ကာ ၀င္ေရာက္လာေသာ ISတို႔၏ ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မည္သည့္ဒုကၡသည္ကိုမွ် လက္မခံခ်င္ၾကေတာ့ေပ။ႏိုင္ငံတိုင္းက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား၍လက္ခံသည္။ အၾကမ္းဖက္သမားတို႔ကစာနာစိတ္ကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး အသံုးခ်သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစစ္အမွန္ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပႆနာတက္ရေတာ့သည္။ဒုကၡသည္တိုင္းမွာ သူတို႔ကိုအၾကမ္းဖက္သမားဟု မသကၤာမ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ အၾကည့္ခံေနရ
သည္။ ေနာက္ဆံုး အၾကမ္းဖက္သမားရန္ကိုေၾကာက္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို လံုး၀အ၀င္မခံႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက IS အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားတို႔ေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ဒုကၡသည္မ်ား အခက္အခဲႏွင့္ရင္ဆိုင္ရမည့္အေရးကိုစိုးရိမ္ကာ ႏိုင္ငံတိုင္းအထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယခင္ကမွ
ေကာင္းမြန္စြာ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသးေသာဒုကၡသည္ျပႆနာသည္ IS တို႔ေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးသြားရျပန္သည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU)၏ ခြဲတမ္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလက္ခံမည့္အေရးသည္လည္း ယခုအထိ ေကာင္းမြန္စြာမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေပ။ ဥေရာပႏိုင္ငံတိုင္းက လက္မခံေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဥေရာပႏိုင္ငံတိုင္းက အမွန္တကယ္ခြဲတမ္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်လက္ခံၾကမည္ဆိုလွ်င္ဒုကၡသည္ျပႆနာသည္ အနည္းငယ္ ပိုမိုသက္သာသြားႏုိင္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း လံုး၀ေျပလည္သြားမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥေရာပသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္အေရအတြက္မွာ ရပ္တန္႔မသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွ စစ္မီးမၿငိမ္းမခ်င္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားေရာက္ရွိလာမႈသည္ အဆံုးသတ္သြားဦးမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ဒုကၡသည္၀င္ေရာက္မႈကို ရပ္တန္႔လိုလွ်င္အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္မီးကို အရင္ဆံုးၿငိႇမ္းသတ္ရန္လိုသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယားျဖစ္သည္။ ယေန႔ဥေရာပသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္အမ်ားစုမွာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားစစ္မီးကိုၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္မွာ မလြယ္ကူေပ။ အေနာက္အုပ္စုက ဆီးရီးယားရိွ ISတို႔ကို အဆက္မျပတ္ဗံုးႀကဲလ်က္ရွိသည္။
အာဆတ္အစိုးရႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ခြဲထြက္သူပုန္အုပ္စုတို႔ကလည္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။ ၎တို႔အုပ္စုႏွစ္ခုစလံုးကလည္းအစၥလာမ္မစ္ႏိုင္ငံေတာ္ဟုအမည္တြင္ေသာIS တို႔ကို တိုက္ခိုက္ေနရသည္။ ISတို႔အင္အားသည္ သိန္းဂဏန္းရွိသည္။ ထို
အထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္ခိုက္ေရးသမားဦးေရ၃၀၀၀၀ နီးပါးအထိရွိေနေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းစစ္မီးၿငိမ္းရန္မွာ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ျဖစ္လာႏုိင္ဦးမည္မဟုတ္ေပ။ ျပင္သစ္၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ႏွင့္ၿဗိတိန္တို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိုးစစ္ဆင္ေနေသာ္လည္း IS တို႔ကို အျမစ္ျဖတ္သုတ္သင္ရန္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာႏိုင္ေသးသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ဥေရာပသို႔ေရာက္ရွိလာဦးမည့္ ဒုကၡသည္အေရးကလည္းရွိေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားေခါင္းခဲေနရျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါကဲ့သို႔တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒုကၡသည္မ်ားကိုခြဲတမ္းက်ျဖင့္ေခၚယူမွသာလွ်င္ ဒုကၡသည္အေရးသည္ ေနာင္လာမည့္အခ်ိန္တြင္အေတာ္အတန္အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ယခုႏွစ္သည္ အာဖရိကတြင္ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ မိုးေခါင္မႈ
ႏွင့္ ေရႀကီးမႈတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လူေပါင္းသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ထိုလူမ်ားသည္လည္း သူတို႔၏ဘ၀ကိုေျပာင္းလဲရန္ ဥေရာပသို႔ လာေရာက္ႏိုင္သည္ဟုႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ႀကိဳတင္
ေဟာကိန္းထုတ္ထားၾကေသးသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပအတြက္ တစ္ပူေပၚတစ္ပူဆင့္ျဖစ္ရေတာ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ အာဖရိကႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွဥေရာပသို႔၀င္ေရာက္မႈသည္ ေသာင္းဂဏန္းသာရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ သိန္းဂဏန္းသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ထိုကဲ့သို႔ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၀င္ေရာက္လာသည့္
ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ ISတစ္ဦးကိုရွာရန္မွာ ေကာက္႐ိုးပံုထဲက်သြားေသာအပ္ကိုျပန္ရွာရသလိုျဖစ္ေနသည္။
ယခင္ကမွ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အေရးကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးေသာ ဥေရာပသည္ ေနာက္ထပ္အာဖရိကမွ ေျပာင္းေရႊ႕သူမ်ား၀င္ေရာက္လာလွ်င္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနသည္ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ဥေရာပသည္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ ေရွာင္ရွားလိုလွ်င္ ဒုကၡသည္၀င္ေရာက္မႈျပႆနာကို ဦးစြာမျဖစ္မေနေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။
ရွိန္းထက္
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment