Wednesday, August 22, 2012

ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကုိ အၾကည္ညိွပ်က္ဖြယ္ျပဳမူခဲ့သည့္ ျပင္သစ္ခရီးသြားသံုးဦးအား သီရီလကၤာတရားရံုး အျပစ္ေပး

သီရီလကၤာႏုိင္ငံတြင္းရိွ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ကုိ အၾကည္ညိွပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမူခဲ့သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား ကမာၻလွည့္ခရီးသြား သံုးဦးအား တရားရံုးက ဆုိင္းငံျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ေ ဖာ္ျ ပ ထား သည္။ပုိင္းရိွ ဂါ လီျမိဳ ့တြင္ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သတင္းတြ င္ေ ဖာ္ျပ ထား သည္။ျပင္သစ္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကုိ သီရီလကၤာေတာင္ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကုိ နမ္းေနဟန္ျဖင့္ ရုိက္ထားသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ေတြ ့ရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္အဆုိပါ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားသံုးဦးကုိ ဆုိင္းငံေထာင္ ဒဏ္ ေျခာက္လ ခ်မွတ္လုိက္သည္။


သီရီလကၤာႏုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားအား အၾကည္ညိွပ်တ္ေအာင္ ျပဳမူ ျခင္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္း တင္းက်င္စြာတားျမစ္ထားသည္။


ျပီးခဲ့သည့္ဇူလုိင္လအတြင္းကလည္း ဗုဒၶဘာသာအေပၚ အပုတ္ခ်ေရးသားထားသည့္ စာရြက္မ်ား ျဖန္ ့ေ၀မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အာရပ္လူမ်ိဳးငါးဦးကုိ သီရိလကၤာ ရဲတပ္ဖြဲ ့က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။


သီရီလကၤာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မူအေပၚ ညွိဳးႏြမ္း၊အၾကည္ညိဳပ်က္ ေအာင္ျပဳမူသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္မွ်ကုိလည္း ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္။
 
From -TheVoiceWeekly

No comments:

Post a Comment