Wednesday, September 26, 2012

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑

မင္းသူ
၂၄ စက္တင္ဘာ ထုတ္ The Street View Journal အတဲြ (၁)၊အမွတ္ (၃၇) မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။
ေျပာင္းလဲလာေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ပံုစံ
ယခုအခ်ိန္သည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ႏိုင္ငံအေရး၌ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ပေလယာမ်ားအားလံုးက လက္ခံထားၾကသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အနာဂတ္သည္ ရွင္သန္ေနသာ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္မႈ အခန္းက႑မ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

State Market Civil Society
တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေခတ္သစ္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ အဓိကေမာင္းႏွင္ရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္(state)၊ ေစ်းကြက္ (Market) အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား(Civil Society) ဟူေသာ အစိတ္အပိုင္းႀကီး သံုးခုရွိလာၿပီး ယင္းအစိတ္အပိုင္းႀကီးသံုးခုမွ တိုင္းျပည္ကို ခ်ိန္ခြင္ ညီမွ်စြာ ေကာင္းေကာင္းေမာင္းႏွင္ႏိုင္မႈအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္း မီေနသည္ကို ေတြ႕႔ႏိုင္သည္။ ဒီမိုကေရစီအားေကာင္းၿပီး ေခတ္မီဖြ႔ံၿဖိဳးတိုး တက္လွ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းအစိတ္အပိုင္းႀကီးသံုးရပ္မွ မွ်ေျခညီစြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ညီစြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။
State က႑၌ လူငယ္ေတြလည္းလို
ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ (State) ႏိုင္ငံေတာ္က႑တြင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ပါ၀င္လာရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကိုခိုင္ေအာင္ လင္း (Presentation Team Member Target corporation USA)က ဆိုသည္။
“ႏိုင္ငံတစ္ခု အၿမဲမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနရာေပးဖို႔ လက္တဲြေခၚဖို႔ အားသစ္ေလာင္းဖို႔ အေရးႀကီးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဥပမာ- ေဒသတြင္းကဆိုရင္ စကာၤပူကို ၾကည့္ဗ်ာ၊ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို စြမ္းရည္ျပည့္သည္ထက္ျပည့္ေအာင္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးေနတာ အားက်စရာပါ။ ေခတ္နဲ႔အမီ အမ်ား နည္းတူရင္ ေပါင္တန္းႏိုင္ဖို႔၊ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လူငယ္နဲ႔ (State) ဆိုတဲ့က႑ဟာတစ္ခုကိုတစ္ခု “ကိုင္းကၽြန္မွီ၊ ကၽြန္းကိုင္းမွီ”ပါ။
Civil Society ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္စိတ္
အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူငယ္ေတြ ပါဝင္လုပ္ကိုင္လာျခင္းအားျဖင့္ တာ၀န္ယူတက္ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ မ်ား ေပၚထြက္လာသည္ဟု ကိုသက္ေဆြဝင္း (Myanmar Y.EP) က ဆိုသည္။
“အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဆိုတာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ လူငယ္ေတြ ပါ၀င္လာတဲ့အခါ သူ႔ဟာသူ ေနရာတစ္ခု ရလာၿပီ တာဝန္တစ္ခုရလာ ၿပီ အဲ့လို တာဝန္တစ္ခုရလာတဲ့အခါ လူငယ္ေတြမွာ တာဝန္ယူခ်င္စိတ္ တာဝန္ခံခ်င္စိတ္ ေခါင္းေဆာင္စိတ္ေတြဆိုတာ သူေရာက္ေနတဲ့ေနရာနဲ႔ သူတာဝန္ ယူထားတဲ့ တာဝန္နဲ႔ ေပၚလာတာပဲ အဲဒါ ဘာတစ္ခုေကာင္းလဲဆိုေတာ့ (Civil Society) ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ လူငယ္ေတြက ရိုးရိုးသာမန္လူငယ္ေတြထက္ သူ႔ကိုယ္သူ တာဝန္ယူခ်င္စိတ္ရယ္ အဖဲြ႕အစည္းအေပၚ တာဝန္ယူခ်င္တဲ့စိတ္ရယ္ ပိုရွိတယ္။ အဲေတာ့ဗ်ာ အခုလူငယ္ ေနာင္လူႀကီး။ အဲ့ေတာ့ တာဝန္ယူ ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိတဲ့ လူငယ္ေတြမ်ားလာေလ တိုင္းျပည္အနာဂတ္အတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳးရွိလာေလပဲ။”
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူငယ္ပါဝင္လုပ္ကိုင္လာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ အေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ လူငယ္ အဆိုေတာ္ ကိုရသက ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လူမႈအသင္းအဖဲြ႕ေတြေပၚဖို႔ လိုအပ္ေသးတယ္။ လက္ရွိရွိေနတဲ့ အသင္းအဖဲြ႕ေတြ ဘာလုပ္ေနလဲဆိုေတာ့ ပညာေရး အခမဲ့သင္ေပးတဲ့ အဖဲြ႕ေတြ ေနာက္ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္လုပ္ေနတဲ့အဖဲြ႕ေတြ ရွိတယ္။ ဝင္လုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႕ေတြရွိတယ္။ ဝင္လုပ္တဲ့အခါ ကိုယ္ တစ္ကယ္စိတ္၀င္စားတဲ့ အလုပ္ကိုပဲ ဝင္လုပ္သင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ လိုတာက အားလံုးလိုတယ္။ အဲေတာ့ ဘာက အလိုအပ္ဆံုး လည္းဆိုတာကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့လည္း လုပ္သင့္တယ္ဟု သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။
Civil Society မွ ၀င္ေရာက္ျဖည့္ဆည္းေပး
အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစသည့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ဆိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ Civil Society မ်ားသည္ အစိုးရ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူေတြက မိမိတို႔နည္း မိမိတို႔ဟန္ျဖင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖရွင္းၾကျခင္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုသက္ေဆြဝင္းက ေျပာသည္။
စားသံုးသူေတြက စားသံုးသူအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ေတြ ဖဲြ႕မယ္၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြ တည္ေထာင္မယ္၊ ပရဟိတအဖဲြ႔ေတြ လုပ္မယ္စသည္ျဖင့္ အစိုးရရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြက ကိုယ့္နည္း၊ကိုယ့္ဟန္နဲ႔ အဆင္ေျပေအာင္ ဖဲြ႕စည္းေဆာင္ရြက္တာ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ (civil Society) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္ႀကီး အေရးပါတာေတြ႕ရတယ္။ ကေမာၻဒီယားႏိုင္ငံမွာဆိုရင္လည္း NGO ေတြ CBO ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ State က (Civil Society)ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ပံ့ပိုးထားတာေတြ႕ရတယ္။
Market ႏွင့္ လူငယ္
လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္သာမကပဲ ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္အတြက္တြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။ ေစ်းကြက္၏အခန္းက႑ ေစ်းကြက္ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တီထြင္စမ္းသပ္တက္ေသာလူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အေရးပါေနသည္ဟု ကိုခိုင္ေအာင္လင္းက ဆိုသည္။
“State ဆိုတာ Market မရွိရင္ အသက္မဝင္ရင္ ေရရွည္မွာ ျပႆနာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုတဲ့ အစြန္းအစ ေတြက ေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ စမ္းသပ္တီထြင္ႏိုင္မႈေတြကေန အဓိက ပံ့ပိုးေနတယ္ေလ။ အဲဒီအတြက္ လူငယ္စီးပြားေရးသမားေတြ၊ စြန္႔ဦးတီထြင္သူ လူငယ္ေတြ၊ Market ႀကီး ပံုမွန္လည္ပတ္ေနဖို႔အတြက္္ ေနရာစံုကေန လူငယ္ေတြ ပါကိုပါသင့္ပါတယ္။ Market ဘယ္ေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ႀကီးထြား သလဲဆိုတာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနဲ႔ အခြန္အခေတြရရွိမႈေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ စာရင္းကိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ မန္ေနဂ်ာျဖစ္ျဖစ္ ကုန္ ကုန္ေျပာရရင္ ရံုးမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ေနတဲ့ေနရာျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ ပါဝင္တဲ့လူငယ္ေတြဟာ အင္မတန္ အေရးပါပါတယ္ မျဖစ္မေနကို ပါဝင္သင့္ပါ တယ္။ ဥပမာမွာ လူငယ္ေတြ တကၠသိုလ္တက္ရင္း အလုပ္လုပ္ၾကတာ အေတာ္မ်ားမ်ား တိုင္းျပည္ေတြမွာ ပိုမ်ားပါတယ္။ အဲ့သလိုလုပ္ၾကတာဟာလည္း ေငြေရး၊ ေၾကးေရးေၾကာင့္ ပါသလို ပညာေရး ၿပီးဆံုးလို႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလမ္းကို သြားတဲ့အခါမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဗဟု သုတရေအာင္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြပါတာကိုေတြ႕ရပါတယ္”။
ႏိုင္ငံတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္မွ်
State(ႏိုင္ငံ) ပံုစံျဖစ္ေစ၊ Market(ေစ်းကြက္) ပံုစံျဖစ္ေစ၊ Civil Society(အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း) ပံုစံျဖစ္ေစ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကသည့္ အပိုင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံ၊ လူအဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္လာရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ State သည္ Market ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိစပ္ေနေသာ အေနအထားမ်ား ရွိတက္ေနေသာ္လည္း (Market) ႏွင့္ (Civil Society) အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ (State) ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ထိစပ္ ေနျခင္းမရွိၾကေပ။ (State)၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာေျပာဆိုရာတြင္ ရွင္းလင္းေသာ္လည္း (Civil Society) မ်ား၏ အေၾကာင္းကို ေလ့လာေျပာဆိုရန္တြင္ မူ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္ၾကျခင္းမ်ား ရွိၾကသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္မူ (State, Market, Civil Society) ဟူေသာ အစိတ္အပိုင္းႀကီးသံုးရပ္မွ အဓိက ေမာင္းႏွင္ရန္လိုအပ္ေန ၿပီး ယင္း အစိတ္အပိုင္းႀကီးသံုးရပ္မွ မွ်ေျခညီစြာ အားေကာင္းေမာင္းသန္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံသည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမန္ဆန္လာၿပီး ထိုအစိတ္အပိုင္း သံုးရပ္တြင္ ပါ၀င္ေနမည့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
From -TransparencyMyanmarblog

No comments:

Post a Comment