Wednesday, September 12, 2012

ပိုမိုရွဳပ္ေထြးလာႏိုင္သည့္ ေဇကမာၻစက္မွဳဇုန္အေရး

စက္တင္ဘာ (၆)ရက္ေန႔ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ေဇကမၻာကုမၸဏီက စက္မႈဇုန္ အကြက္ေဖာ္ ထုတ္ရာတြင္သိမ္းယူ ထားေသာလယ္ေျမကိစၥ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေ ပးေနေသာ မတူကြဲ ျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ိဳးေ၀အား တရားစြဲ ဆိုျခင္းကိစၥ ဒုတိယအႀကိမ္႐ံုး ခ်ိန္းေန႔မွာ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လႊဲ ခ်က္မ်ားဖတ္ၾကားမႈအား စတင္ ၍ေဇကမၻာကုမၸဏီဘက္မွအေထြ ေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးျမင့္ေဇာ္ ဗုိလ္ ႀကီး(ၿငိမ္း)က ေဇကမၻာကုမၸဏီမွ စက္မႈဇုန္အကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္သိမ္းယူသြားေသာ လယ္ေျမ
ပိုင္ရွင္မ်ားအား ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူေပးေလ်ာ္ ၿပီးေသာ္လည္း လယ္သမားမ်ား ႏွင့္ဦးေနမ်ိဳးေ၀တို႔ကမိခင္ကုမၸဏီ ျဖစ္ေသာ ေဇာကမၻာကုမၸဏီအား ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္အသံ လႊင့္ဌာနမ်ားႏွင့္  ျပည္တြင္းမီဒီ ယာ သတင္းစာေစာင္မ်ားတြင္ ေရးသားမႈတို႔မွာ  ကုမၸဏီအား ထိခိုက္နစ္နာစရာ စကားရပ္အ ေၾကာင္းအရာမ်ား ေတြ႕ရွိရပါ ေသာေၾကာင့္  အသေရဖ်က္မႈႏွင့္ တရားစြဲဆိုၿပီး ဦးျမင့္ေဇာ္၏ တရား႐ံုး ေလွ်ာက္လႊဲခ်က္ေတြကို တင္ျပရာတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း သိရွိ ရသလို အပိုင္းလုိက္စက္မႈဇုန္ လုပ္ငန္း မ်ားအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္လည္း စက္မႈဇုန္ အပိုင္း (၁)(၂)(၃)အားေလ်ာ္ ေၾကးေငြ တစ္ေသာင္းႏႈန္း ေပး ေလ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း အပိုင္း (၄) ကို လည္းမိမိတို႔ကုမၸဏီမွစိုက္ထုတ္ ၿပီးလယ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆို ခ်က္အတုိင္း တစ္ဧက သံုးသိန္း ေပးေလ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေျပာဆိုခဲ့ ေသာစကားမ်ားကို အပိုင္းလုိက္ရွိ ေက်းရြာအလုိက္ လယ္သမား မ်ားမွာရရွိသူရွိသလို မရရွိသည့္ လယ္သမားမ်ားမွာလည္းအေျမာက္ အျမားရွိေနေသးေၾကာင္း တရား ႐ံုးတြင္လာ ေရာက္နားေထာင္ ေနေသာ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီ၏ မဂၤလာဒံုဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ ေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ႏွင့္စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းတို႔ တြင္ ေက်းရြာရပ္ကြက္မ်ားမွလယ္သမား ေျမာက္ျမားစြာရွိၿပီး အဆုိပါေက်း ရြာမ်ားမွ သဃၤန္းကၽြန္းႀကီး ေက်းရြာ ႏွင့္ ေရႊနံ႔သာ လယ္ သမား အေရးကိုသာေပၚထြက္ ေနေပမယ့္ က်န္ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ေသာ ဆင္ဖံုရြာ ၊ ဘားလား ရြာ၊ေပါက္သေလာက္ရြာ ၊ ခ်စ္တီး ကုန္းေက်းရြာမ်ားမွ အသိမ္းခံရ ေသာလယ္သမားေျမာက္ ျမားစြာ လည္း ရွိေနၿပီး ၄င္းတို႔မွာလည္း လယ္ယာေျမကိစၥအ တြက္ေလ်ာ္ ေၾကးမ်ားလံုး၀ မရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားၿပီးမတူကြဲျပား ျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ဘက္မွ သက္ေသ ထြက္ဆိုဖို႔ လယ္သမားမ်ားက သေဘာတူသလို ယခုလိုေငြေၾကး မ်ားေပးေလ်ာ္ထားၿပီဟု ေျပာဆို ေသာေဇကမၻာ ကုမၸဏီကိုလည္း လယ္သမားမ်ားက ျပန္လည္ တရားစြဲဖို႔ နားလည္တတ္ကၽြမ္း သည့္ ပညာရွင္မ်ားကို ထပ္မံ ညွိႏိႈင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ေဇကမၻာ ကုမၸဏီႏွင့္ လယ္သိမ္းခံရေသာ ကိစၥမ်ား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ ေၾကာင္း၊ ၇-၉-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ ပါတီ႐ံုးတည္ရွိရာ ၂/၂၃၂ မေဟာ္ဂနီလမ္း တိုးခ်ဲ႕ ရပ္ကြက္ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ပြဲတြင္ လယ္သမား မ်ားက တညီတၫြတ္ထဲ ေျပာၾကားသြားသလို ““ကၽြန္ေတာ္ တို႔ မရရွိဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သက္ေသအခုိင္အမာ ထြက္ဆိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လယ္ေတြေရာေလ်ာ္ေၾကးမရ တဲ့ အတြက္ လယ္ေတြျပန္ေပးမွာ လား””လို႔ ေျပာၾကသလို လယ္ေျမ မ်ားထဲမွ ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္တည္ ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းအေကာင္ အထည္မေဖာ္ခင္လိုက္လံ ေမာင္း ထုတ္ေနခ်ိန္ကအမွတ္(၃) လမ္းမ ႀကီးေပၚမွ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္လယ္ သမား တဲမ်ားအေဆာက္အအံု မ်ားကိုေန႔ခင္း ၂နာရီအတြင္း အၿပီးအပိုင္ ဖယ္ရွားျခင္းမရွိပါက ေနအိမ္မ်ားကိုစက္ယႏၱရားႀကီးမ်ား ျဖင့္ဖ်က္ဆီးမည္ ဟုေျပာဆိုသလို မဖယ္ရွားသူမ်ားကိုလည္းထိေရာက္ စြာအေရးယူမည္ ေျပာဆိုျခင္း တို႔ ေၾကာင့္ေၾကာက္လန္႔ကာဖယ္ရွား ေပးခဲ့ရၿပီး ခ်စ္တီးကုန္းရပ္ကြက္ တြင္ ေျမကြက္ငွားရမ္း ေနထိုင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား စြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းမ်ား ျဖစ္ ေပၚခဲ့ျခင္းကို လယ္ပိုင္ရွင္ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦးကအေထာက္အထား ခုိင္လံုစြာျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအခါလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္ေန႔က  လယ္တဲမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ လယ္သမားမ်ားအား  ေဇကမၻာ ကုမၸဏီက လ/န-၃၉ ရရွိၿပီးေသာ ေျမကြက္အတြင္းသို႔ လူႀကီးမင္း တို႔ကက်ဴးေက်ာ္ ၀င္ေရာက္လ်က္ ရွိပါသည္။ လူႀကီးမင္းသည္ ေျမ ကြက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ကခ်မွတ္ေပးထားေသာအေထာက္ အထားတစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ က်ဴး ေက်ာ္ျခင္းျဖစ္၍ ၃၁-၈-၂၀၁၂  ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ဖယ္ရွားထြက္ ခြာေပးရန္ အသိေပးအေၾကာင္း ၾကားၿပီး လိုက္နာျခင္းမရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူ တရားစြဲဆို ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား သည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကး မ်ားေပးၿပီးၿပီ ဆိုေသာစကားရပ္ မ်ားကိုမေက်နပ္၍ အခုလိုၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ လာေရာက္ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ရတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ဖို႔ လူ ၂၀၀ တင္ထားေပ မယ့္သက္ဆုိင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ရဲ တပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ံုးက ၇၀ ဦးသာ ခြင့္ ျပဳခဲ့ေၾကာင္း လယ္သမားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ““ကၽြန္ေတာ္တို႔က လယ္ သမားေတြပါ။ ေျပစာေတြလည္း ရွိတယ္။ဘယ္သူကက်ဴးေက်ာ္တာ လဲဆိုတာကို မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမွာ ရွင္းတဲ့အခါ သူတို႔ကက်ဴးေက်ာ္သူေတြမွ မဟုတ္တာ၊ လယ္ေျမေျပစာေတြ ရွိတာပဲဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လည္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အတင္းေမာင္း မထုတ္ေသးတာျဖစ္မယ္””ဟု လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာဆိုပါသည္။  အဆိုပါ လယ္ေျမမ်ားကို သိမ္း ယူရာတြင္ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအး ခ်မ္းသာ ယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး (၁) (၂) တို႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕ရြာအိုးအိမ္ဦးစီးဌာန ဦးအံ႔ေက်ာ္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူတို႔က လယ္သိမ္းခံရေသာ လယ္သမား မ်ားအတြက္ ေရႊေပါက္ကံၿမိဳ႕ သစ္တြင္ ေနအိမ္ေျမကြက္ ခ်ေပး မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ မရရွိေၾကာင္းက လယ္သမားမ်ားက အတိအလင္း ေျပာဆို သလို ႏွစ္ ၂၀ အေတာအတြင္း လယ္သမားမ်ား ခံစားေနမႈကို ယခုထင္သာျမင္သာရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ အမွန္တရားမ်ားကို ဖြင့္အန္ထုတ္ လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခင္က ျဖစ္ သလိုလုပ္ခဲ့တဲ့ အမိန္႔အာဏာ ေတြေၾကာင့္ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္ ေၾကာင္းေရးသားတင္ျပ အပ္ပါ သည္။

ေမာင္ေငြ

From -HotNewsJournal

No comments:

Post a Comment