Tuesday, September 25, 2012

ေျခေျချမစ္ျမစ္ ၊ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာသိမွေရးေစလိုပါသည္

Hot News  ဂ်ာနယ္မွ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ မ်ား၏ဒုကၡကို သက္ဆိုင္ရာက ကူညီေျဖ ရွင္းေပးေစလိုေခါင္းစဥ္ပါသတင္းေဆာင္း ပါးႏွင့္ ပတ္သက္္၍ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ခင္မင္ ရင္းႏွီးသည့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး  အား ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္ရာအဆိုပါတပ္ ဖြဲ႕၀င္မွ သူတို႔ေန႔စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနရသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ားကို ပြင့္လင္းစြာရွင္းလင္းေျပာျပသျဖင့္  သိခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္းပါးေရးသား သူစတုတၳမ႑ိဳင္ႏွင့္အျခားသူမ်ား ပါသိ  ရွိႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္။

တိုင္း/ျပည္နယ္ေဒသႀကီးအသီးသီး ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ မီးပြိဳင့္မ်ား၊ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၊ အ၀ိုင္းပတ္မ်ား၊ တံတားမ်ား၊ အေရးႀကီးအေဆာက္အဦ ေနရာမ်ား၊ ယာဥ္သြားယာဥ္လာ႐ႈပ္ေထြး သည့္လမ္းမႀကီးမ်ားစသည့္ေနရာမ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕အေနျဖင့္  ဥပမာျပရလွ်င္ ထိုတာ၀န္က်ေနရာမ်ား သို႔ေန႔စဥ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သြားေရာက္ၾကရာ ၌ ခရီးအကြာအေ၀းအလုိက္ဓာတ္ဆီ (၂) ပုလင္း (သို႔မဟုတ္) (၃) ပုလင္းခန္႔သုံးစြဲ  ၾကရပါသည္။ တပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလွ်င္ပွ်မ္း မွ် (၂) ပုလင္းသံုးစြဲပါက တပ္ဖြဲ႕၀င္ (၁၅၀) ဦး အတြက္အဆိုပါပုလင္း (၃၀၀) စုစုေပါင္း   ဂါလံ (၅၀) ခန္႔ အသံုးျပဳရေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုးတြက္ခ်က္ ၾကည့္ပါက ေန႔စဥ္က်ပ္ (ႏွစ္သိန္း)ခန္႔ ကုန္က်အသံုးျပဳေနရၿပီး တစ္လအတြက္ ဆိုပါက က်ပ္ (သိန္းေျခာက္ဆယ္)ခန္႔ သံုးစြဲကုန္က်လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ သံုးစြဲရသည္႕ စက္သံုးဆီတိုးေငြမ်ားအား မည္သူ႔ထံကမွ ရရွိျခင္းမရွိဘဲ မိမိတို႔ အစီ အစဥ္ျဖင့္သာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနရေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္ နယ္မ်ားရွိ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ယာဥ္ ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အလား တူပင္တာ၀န္က်ရာေနရာမ်ားသို႔ မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ရပါသည္။ ေနေရးတြင္လည္း ဌာန၏ ေနအိမ္လိုင္း ခန္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိဘေဆြမ်ဳိးမ်ားထံတြင္ ကပ္ေနရသူမ်ား၊ အိမ္ငွားၿပီးေနထိုင္ရသူမ်ား၊ ေယာက္ၡမ အိမ္ကပ္ေနရသူမ်ား အေရအတြက္မွာ ရွိရင္းတပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား၏ တစ္၀က္ ေက်ာ္ခန္႔ရွိေနပါသည္။ ၎အခက္အခဲ မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မည္သို႔ ကုစားရ မလဲ။ အဲဒီအတြက္ အခက္အခဲ စိန္ေခၚ မႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မည္သို႔ ေျဖရွင္း ရမလဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္တက္လာ ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစ၍ လစာ အျပင္ အပိုေထာက္ပံ့မႈ (၃၀၀၀၀ိ/-) က်ပ္ တပ္ဖြဲ႕၀င္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ တစ္ ရက္စားစရိတ္ (၅၀၀)က်ပ္ ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဇနီးႏွင့္သား၊ သမီးမ်ားရွိေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သာ တစ္ဦးတည္းျဖစ္ပါက ေျဖရွင္းကုစားႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစု လူေနမႈ ကုန္က် စရိတ္မ်ားအတြက္ စတုတၳမ႑ိဳင္မွ စာေရးသူအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနရာ ၀င္ၾကည့္ေစလိုပါေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။
ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းသဘာ၀အရ တာ၀န္က်သည္႕ ေနရာသို႔ နံနက္ေစာ ေစာသြားေရာက္ရသည္ျဖစ္ နံနက္အစာ ေျပစားျခင္း၊ ေန႔လည္စာစားျခင္းတို႔အား တာ၀န္က်သည့္ ေနရာတြင္ျဖစ္သလို၊ ႀကံဳသလို ၀ယ္ယူစားေသာက္ရပါသည္။ ထိုစရိတ္စကမ်ားမွာလည္း ေန႔စဥ္ ကုန္ က်စရိတ္ျဖစ္ၿပီး မည္သူကမွ လာမေပး ဘဲ မိမိတို႔ဘာသာ မိမိတို႔ေျဖရွင္းေနရ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀အရ ဆိုင္ကယ္တစ္စီး မျဖစ္မေနလိုအပ္သျဖင့္ မိမိတို႔ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၿပီး ဆိုင္ကယ္၀ယ္ယူရ ပါသည္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ဆိုင္ ကယ္စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈျဖစ္၍ ျပဳျပင္ရာတြင္ လည္း မိမိတို႔ အစီအစဥ္ျဖင့္သာ က်ခံ သံုးစြဲရေၾကာင္း သိရပါသည္။
ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေန႔ စဥ္ေန႔တိုင္း ေနပူထဲ မိုးရြာထဲ၌ လမ္းမ ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရ ျခင္းျဖစ္၍ သတ္မွတ္ယူနီေဖာင္း၀တ္စံု အနည္းဆံုး (၄)စံုခန္႔ လိုအပ္မႈရွိပါသည္။ ၀တ္စံုမ်ားေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဖိုင္ဘာ ဦးထုပ္၊ ခါးပတ္၊ လည္ရွည္ဖိနပ္ႀကီး၊ ပိကက္ဦးထုပ္၊ ေရာင္ျပန္၀တ္စံု၊ အခ်က္ ျပမီးေခ်ာင္း၊ မိုးကာ၊ ၾကဴးနစ္ကုတ္ ၀တ္စံု စသည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လည္း မိမိတို႔ဘသာ မိမိတို႔ ၀ယ္ယူအသံုး ျပဳၾကရေၾကာင္း ေျပာျပ၍ သိရွိရပါ သည္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ မရွိ မျဖစ္လိုအပ္သည့္ လမ္းေလွ်ာက္စကား ေျပာစက္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ အစီအစဥ္ ျဖင့္ က်ခံ၀ယ္ယူသံုးစြဲရေၾကာင္း၊ မည္သူ ကမွ ပစ္ၥည္းမ်ား ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ ေပးျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ မိမိတို႔အား အထက္မွ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းသာရွိၿပီး၊ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ကုန္က်ေသာ စရိတ္စကမ်ားကို မိမိတို႔ဘသာ က်ခံ သံုးစြဲရေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပပါသည္။
ေဆာင္းပါးရွင္ စတုတၳမ႑ိဳင္မွ ေရး သားထားသကဲ့သို႔ လမ္းေပၚ၌ ကားသမား မ်ားႏွင့္ ေငြယူျပဳလုပ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျပာျပသည္မွာ ယာဥ္မ်ား ရပ္ တန္႔စစ္ေဆးၿပီး စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မပါ သူမ်ား၊ ယာဥ္လိုင္စင္ (၀ွီးတက္) မပါသူ မ်ားလိုင္စင္သက္တမ္းလြန္သူမ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုက္စင္မပါရွိသူမ်ား၊ ၀န္ပိုတင္ ေဆာင္သူမ်ား၊ လမ္းစည္းကမ္းမလိုက္နာ သူမ်ား စသည့္ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္း စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူအခ်ဳိ႕ သည္ တရား႐ံုးသို႔ မသြားလိုဘဲ ေရွာင္လႊဲ လိုျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမခံလိုျခင္း၊ သတ္မွတ္ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္လိုမႈမရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ တာ၀န္က်ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္အသံုးခ်၍ ၎တို႔၏ လတ္တေလာ ျပႆနာမ်ားကို လမ္းေပၚ ၌ ေျဖရွင္းတတ္ၾကပါသည္။ ဥပေဒ စည္း ကမ္းအရ တိတိက်က် အေရးယူေဆာင္ ရြက္ပါကလည္း စိတ္ၿငိဳျငင္မႈမ်ား ျဖစ္ တတ္ၾကပါသည္။ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားမွာအဆိုပါ ကားသမားမ်ားေပးသည့္ (၂၀၀ိ/-) က်ပ္၊ (၅၀၀ိ/-)က်ပ္ (တစ္ခါ တစ္ရံအစုတ္မ်ား) အားလက္ခံၿပီးစည္း ကမ္းမလိုက္နာသူမ်ား၏ အသံုးခ်ခံမ်ား ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕ ၀င္မ်ားမွာ ပညာတတ္ဘြဲ႕ရ၊ (၁၀)တန္း ေအာင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မည္သူကမွ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားစြန္႔ႀကဲသည့္ (၂၀၀ိ/-) က်ပ္တန္၊ (၅၀၀ိ/-)က်ပ္တန္ အစုတ္မ်ား ကို သူေတာင္းစားကဲ့သို႔ လက္ျဖန္႔ေတာင္း ခံလိုျခင္း၊ ပစ္ခ်ေပးသြားသည့္ေငြကို လိုက္လံေကာက္ယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္လို ၾကပါ။ မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာအဆင့္ အတန္းႏွင့္ သိကၡာက်အရွက္ရေစမည့္ အလုပ္မ်ဳိးမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မျပဳလုပ္ခ်င္ၾကပါ။ သို႔ရာတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရင္း ကုန္က်သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈ သံုးစြဲစရိတ္မ်ား၊ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မိမိတို႔ အစီအစဥ္ ျဖင့္သာ က်ခံသံုးစြဲေနရသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း ရွင္းျပ၍ သိရွိရပါသည္။ ေန႔စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားလာလုပ္ ကိုင္ရာ၌ ကုန္က်သည့္ စက္သံုးဆီ၊ ၀တ္စံု ႏွင့္ အျခားအသံုးအေဆာင္ပစ္ၥည္းမ်ား အေထြေထြကုန္က်စရိတ္မ်ားအား မည္သည့္ ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က မွ ေထာက္ပံ့ေျဖရွင္းေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ မႈ မရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ အစီအစဥ္ ျဖင့္သာ မိမိတို႔ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစ္ၥမ်ားေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ထက္ပိုမို၍ ေလာဘတက္ ၿပီး လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ရဲစည္းကမ္းဥပေဒ အရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားသည့္ျဖစ္စဥ္ သာဓက မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေျပာျပ၍ သိရွိခဲ့ရပါ သည္။ အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕၀င္မွ ဆက္လက္ ေျပာျပသည္မွာ လက္ရွိရသည့္ လစာႏွင့္ ေနာက္ကြယ္မွ မိသားစုဇနီး သားသမီး မ်ား၏ ပညာေရးစရိတ္၊ က်န္းမာေရး စရိတ္၊ စား၀တ္ေနေရးေလာက္ငမႈ မရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျခားေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ေအာက္ေျခအဆင့္၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္မည္ထင္ေၾကာင္း ရွင္းျပ ပါသည္။
ထို႔ျပင္ အဆိုပါယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္ မွ အႀကံျပဳေျပာျပသည္မွာ ယာဥ္စည္း ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ ရြက္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိသည့္ တရား႐ံုး ဒဏ္ေငြ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဒဏ္ေငြမ်ားမွ အခ်ဳိး က်ခြဲေ၀ေပးၿပီး ကုန္က်သည့္ အသံုး စရိတ္မ်ားကို က်ခံသံုးစြဲေစမည္ဆိုပါက ပိုမိုသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း တရား၀င္ရရွိလာ သည့္ ဆုေၾကး၊ ေငြေၾကးတို႔ကိုသာရယူ လိုၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏိုင္ငံတာ၀န္ ထမ္း ေဆာင္လိုေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျပည့္ စံုစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) သတ္မွတ္ရာႏႈန္း တစ္ခုထိ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျပဳမည္ဆိုပါက သင့္ ေတာ္ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ၿပီး လမ္းေပၚမွ မလိုလားအပ္သည့္ ျပႆနာမ်ား ေလ်ာ့ နည္းပေပ်ာက္ေစမည္ဟု ထင္ျမင္မိ ေၾကာင္း ေျပာျပသျဖင့္ သိရွိခဲ့ရပါသည္။
သို႔ျဖစ္၍ စာေရးသူ ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ စိစစ္ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မိသည္မွာ စတုတၳမ႑ိဳင္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း ေရးသားမည္ဆိုပါက ထဲထဲ ၀င္၀င္၊ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္ေလ့လာၿပီးမွသာ ေရး သားပါက ပိုမိုသင့္ေတာ္မည္ဟု ထင္ျမင္ မိပါသည္။ အက်ဳိးအေၾကာင္း၊ အဆိုး အေကာင္း၊ ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ေသခ်ာစြာ မသိဘဲ မိမိ၏ ႐ႈေထာင့္အျမင္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း သည္ ေရးသားခံရသူႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း တို႔အား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါ သည္။ မလိုလားအပ္သည့္ ဆိုးက်ဳိး အႏၱရာယ္မ်ားရွိေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္အေနျဖင့္ ေနာင္တြင္ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအား ေရး သားတင္ျပမည္ဆိုပါက ေသခ်ာစြာ စံုစမ္း ေလ့လာၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညီၫြတ္မွ်တ စြာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပသင့္ပါေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အတြင္းသိ ျပည္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေရး သားလိုက္ရပါသည္။

ဦးျမင့္ေအာင္(ေနျပည္ေတာ္)
From-Hotnewsဂ်ာနယ္

No comments:

Post a Comment