Tuesday, September 25, 2012

အသက္ၾကီးတိုင္း Senior က်တိုင္း သူျမတ္သူေကာင္းျဖစ္ပါသလားဆိုတဲ့ ဧရာ၀တီျခေသၤ့ၾကီး(သို႕)ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးကို ရွင္းလင္းတံု႕ျပန္လို္က္တဲ့ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ

(၉.၉.၂၀၁၂) ရက္ေန႔၌ ေညာင္တုန္းရိပ္သာတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဌးဦးက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားကိုေခၚယူၿပီးဖိအားေပးမႈေျပာ    ဆိုမႈမ်ားကို ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွျပန္လည္ရွင္းလင္းမႈမ်ားျပဳ   လုပ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲကို တုိင္း ေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္း  မတြင္ (၂၄.၉.၂၀၁၂) ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ရာ  Hot News ဂ်ာနယ္အပါအ၀င္မီဒီယာ  ဌာန (၁၉) ခုမွ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေဌးဦး၏စကားမ်ား  အေပၚဦးဆန္းဆင့္မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း  ခ်က္မ်ားအနက္မွ အခ်ဳိ႕ကိုေကာက္ႏႈတ္ ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

ဦးေဌးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္
“ဘာေတြ႕ရလဲဆိုေတာ့တစ္အခ်က္  ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွစ္အခ်က္ကေတာ့ ပါတီတြင္းစည္းလံုး ညီၫြတ္ခိုင္မာမႈ၊ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚမူ တည္ၿပီး ၂၀၁၀ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္  ျမင္ခဲ့တယ္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း  ပဲ ဒီကေန႔အေျခအေနမ်ဳိးကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရွင္သန္ခိုင္မာေအာင္လုပ္ၾက မယ္ဆိုရင္လည္းပဲ၊ ပထမဦးဆံုးလိုအပ္  တာကေတာ့ ပါတီတြင္းမွာ စည္းစည္းလံုး လံုးညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔လုပ္ဖို႔က ပထမ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုပုဂ္ၢိဳလ္ကိုေျပာတာ  ပါ”။
ဦးဆန္းဆင့္၏ရွင္းလင္းခ်က္
“၂၀၁၀ မွာ ဘာေၾကာင့္ႏုိင္သလဲဆုိ တာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့အား ေပးမႈေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ ဒါဘယ္ လိုပဲအေျခအေနရွိရွိၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုသိကၡာ ခ်သလို မိမိပါတီကိုလည္းအမ်ားအထင္ ေသးေစရာေရာက္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္ျမင္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့မႈ၊ ပါတီစည္းလုံးညီ ၫြတ္မႈေၾကာင့္ဆိုရင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္  ပြဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဥကၠ႒လုပ္တဲ့ပါတီေအာင္ ႏိုင္ေရးမွာ အစုိးရရဲ႕ေထာက္ပံ့မႈရတယ္။  ပါတီစည္းလုံးညီၫြတ္မႈရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီတံဆိပ္နဲ႔ဘာေၾကာင့္ ႐ႈံးရသလဲ။
ပါတီစည္း႐ုံးေရး၊ ပါတီလႈပ္ရွားမႈနဲ႔  လႊတ္ေတာ္လႈပ္ရွားမႈဟာအ၀ိုင္းနဲ႔ေလး ေထာင့္ပါ။ မတူတာေတြလုိက္ၫွိရင္ရွိၿပီး သားပါတီ၀င္ေတြေတာင္စိတ္ပ်က္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဟိုပုဂၢိဳလ္” ကိုဆုိတာ၊ ပုဂ္ၢိဳလ္  ေရးကိုလား၊ ပါတီကိစၥလားဆုိတာစကား ထဲက ဇာတိျပေနပါတယ္”။
ဦးေဌးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္
(“ေရးႀကီးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေန႔ က ေရၾကည္ဦးရပ္ကြက္ကိုေရာက္တယ္။  ေရႀကီးတာကိုဘာမွ မလုပ္ေပးႏိုင္ဘူး။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္မလုပ္ေပးႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ (“ဒီေရႀကီးတဲ့အေၾကာင္း အရင္းကိုရွာရမွာ၊ ေရႀကီးတဲ့လမ္းေၾကာင္း ကိုရွာၿပီးပင္မဇစ္ျမစ္ကိုျပတ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္မွျဖစ္မယ္”) ဆုိတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြေျပာတာေတြ႕ရပါတယ္။  ဒီဇစ္ျမစ္ေတြရွာၿပီးလုပ္ရမယ္ဆိုတာ တကယ္တမ္းလုပ္ႏိုင္လား၊ မလုပ္ႏိုင္လား မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူေတြေခါင္းထဲမွာ ေတာ့ ဘာစြဲသြားလဲဆိုေတာ့်ကာ ဒါမွတကယ့္လူ တုိ႔ေတြအရင္တုန္း  ကႀကီးေနတဲ့ေရဟာ တကယ္တမ္းနိမ့္ေန တဲ့ ဧရိယာအလိုက္ေရ၀ပ္ရမယ့္အတြက္ ေရႀကီးေနတယ္ဆိုေပမဲ့ ဟိုအရင္လူေတြက  အေၾကာင္းအရင္းကို မရွာႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အတြက္ ဟိုအရင္ကအေၾကာင္းအရင္းကို  မရွာႏိုင္ဘူး။ အခုမွအေၾကာင္းအရင္းကို  ရွာမယ့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သြားတယ္”)
ဦးဆန္းဆင့္၏ရွင္းလင္းခ်က္
“ေရႀကီးတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အထူး အစည္းအေ၀း (၁/၂၀၁၂) မွာ အထူး အဆိုတစ္ရပ္တင္သြင္းၿပီး စတင္ေဆာင္ ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  ေတြ အင္တိုက္အားတုိက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက  ပါတယ္။ ေရႀကီးတဲ့ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေျဖ ရွာဖို႔၊ ရွာလို႔ေတြၿပီဆိုရင္ဘယ္အပိုင္းက  စၿပီး တျဖည္းျဖည္းလုပ္သြားႏိုင္မလဲ။  အဲသလိုတုိးတိုးၿပီးလုပ္ေတာ့ တစ္စထက္ တစ္စေရလႊမ္းမိုးမႈသက္သာလာမွာဆုိေတာ့  ဇစ္ျမစ္ကိုရွာဖို႔လိုပါတယ္။
သာေပါင္း၊ အသုတ္၊ ေရၾကည္၊ ေက်ာင္းကုန္းစတဲ့ တုိင္းအတြင္းက ႏွစ္စဥ္ ေရျမႇဳပ္ခံရတာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ဟုတ္/ မဟုတ္။ မဟုတ္ရင္နည္းလမ္းရွာရမယ္။  နည္းလမ္းရွာတာ၊ ေဆြးေႏြးတာ၊ ေဆာင္ ရြက္တာေတြဟာ အစိုးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ၊ ပါတီေရာသူ႔အစီ  အစဥ္နဲ႔ သူ႔အသိနဲ႔ လုပ္ရမွာပါပဲ။ ဒါကို  ဘယ္သူကလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္သူကေတာ့  မလုပ္ရဘူးဆိုၿပီး ဦးေဆာင္မႈေတြေရြးေန ဦးမွာလား။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အထူး အစည္းအေ၀းမွာ အထူးအဆိုတစ္ရပ္တင္  သြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းကို “လူေတြ ရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာတကယ့္လူ”လို႔ ေျပာျခင္း  ဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ယူၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီလုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီေရႀကီး တဲ့ျဖစ္စဥ္ကို အဆုိတင္ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို တုိက္ တြန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္”
ဦးေဌးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္
“ပါတီ၀င္ထဲမွာကြဲေနလို႔မရဘူး။ ဟို ဘက္ေရာက္လုိက္၊ ဒီဘက္ေရာက္လုိက္ ဟိုလူေရာက္လုိက္၊ ဒီလူေရာက္လုိက္သြား ေနလို႔မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီ၀င္ေတြစု စည္းညီၫြတ္ဖို႔ဆိုရင္ ဗဟိုကေနလမ္းၫႊန္  ထားေသာ ပါတီ၏လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို လိုက္နာရမယ္ဆုိတာအမွန္ပါပဲ။ ပါတီရဲ႕ သေဘာထားသည္ ပါတီတြင္းမွ စုစုစည္း စည္းညီညီၫႊတ္ၫႊတ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာ ကို လုိက္နာျခင္းပဲဆုိတာကို အဓိက ေျပာခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုလူေျပာလို႔ လိုက္နာတယ္၊ ဒီလူေျပာလုိ႔လိုက္နာတယ ဆုိတာမဟုတ္ဘူး။ ဟိုလူကေျပာရင္ ပါတီ   ၀င္ေတြကအေၾကာင္းရာေပၚမွာစဥ္းစား ၾကဖို႔လုိတယ္။”
ဦးဆန္းဆင့္၏ရွင္းလင္းခ်က္
“အဓိကေျပာခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ပါတီက  ညီညီၫြတ္ၫြတ္လုိက္နာျခင္းကို ၫႊန္းထား   တာေတြရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ အေနနဲ႔ လက္ရွိကာလမွာ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း  မ်ား ၾကားစိတ္၀မ္းကြဲမႈမျဖစ္ေစဖို႔ ပါတီ  ဦးေဆာင္မႈဗဟိုဦးစီးဆန္ျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္း  ပါတီၾသဇာထိုးေဖာက္ထူေထာင္ျခင္းမ်ား  မျပဳလုပ္မိေစရန္ အေလးထားေရွာင္ၾကဥ္  ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ကေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းမွာ တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ/နည္းဥပေဒမ်ား အရ ၿငိစြန္းေနလုိ႔စြပ္စြဲျပစ္တင္ရမဲ့ အေျခ အေနမွာေနတာကိုလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္  မ်ားသိရွိၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ ရြက္ရာမွာ ပါတီကိစ္ၥလား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိစ္ၥလား၊ ကနဦးအေတြးအျမင္ခြဲျခားရပါ တယ္။ ပါတီစုံကာလျဖစ္လို႔ တျခားပါတီ မ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုတခ်ဳိ႕တုိ႔လည္းၾကား သိေနၿပီးျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဥပေဒနဲ႔ ေဆာင္ရြက္႐ုံမွတပါးအျခားတိမ္းေရွာင္ ရန္အေၾကာင္း မေပၚေပါက္ေတာ့ပါဘူး။  ဒီလိုျပတ္သားစြာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပါတီရဲ႕ ဂုဏ္သိက္ၡာ၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဂုဏ္ သိက္ၡာအဆင့္ေလ်ာ့က်မသြားေအာင္ထိန္း   သိမ္းထားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေဌးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္လည္းပါတီ  ၀င္ပဲ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္လည္းပါတီ၀င္ပဲ သူ႔ပါတီတာ၀န္အကုန္လံုးလုပ္လို႔ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၫွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ဖို႔လိုပါတယ္။  သို႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကဆန္ဆန္ျဖစ္ေန တယ္ဆိုပါေတာ့၊ ဥကၠ႒နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ က်န္တဲ့ပါတီ၀င္မ်ားက ၫွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီးမွ အမွန္လမ္းေၾကာင္း ဘက္ကို ေရာက္ေအာင္ႏွစ္ေယာက္စလံုး ကို ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့  အေျခအေနသည္အေရးအႀကီးဆံုးပါပဲ။
ဦးဆန္းဆင့္၏ရွင္းလင္းခ်က္
“ဥကၠ႒နဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ျဖစ္ေနတယ္။ ပုဂၢလိကဆန္ဆန္ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ ထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါပုဂၢလိက မဟုတ္ဘူး၊ စီးပြားေရး၊ သားေရး၊ သမီး ေရးေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ထင္သာျမင္သာမရွိေသးတဲ့ အေရႊ႕နည္း ေသးတဲ့ ကိစၥဟာအဓိကပဲ၊ အခုျဖစ္တဲ့ ကိစၥကၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ (၆) ရက္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၀န္ႀကီး  ခ်ဳပ္နဲ႔ ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကို (Impeach) ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာ၀န္ ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားတားဆီးျခင္း၊ ျပည္သူ ႏွင့္အဆက္ျဖတ္သကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း  ေတြေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လုိ႔မရေတာ့လို႔ (Impeach) လုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ စြပ္စြဲျပစ္တင္  အဆုို (Impeach) က ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးကို လုပ္  လို႔ရလား။ မရပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္ကိစၥျဖစ္  လို႔လုပ္တာပါ။
ဦးေဌးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္
“တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ ရတဲ့ ကိစၥေတြအမ်ားအႀကီးပဲ။ တစ္ခါ တေလက်ရင္လည္းစိတ္မေကာင္းပါဘူး။  ဘာဗ်ဴဟာေတြလဲမသိဘူး။ တစ္ဖက္ကို ေတာ့ ဖူးဖူးမႈတ္ၿပီး တကယ့္ကိုအသား ေပးၿပီး ကိုယ့္ဘက္ကလူေတြကို ဆန္ရင္း နာနာဖြတ္ဆိုသလို ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ  တစ္ခါႏွစ္ခါပဲအဖြတ္ခံႏိုင္မယ္။ မ်ားမ်ား ဖြတ္ခံရရင္ေတာ့ေၾကသြားလိမ့္မယ္။ ဟိုလူ႔ကိုေတာင္းပန္ခိုင္းလိုက္၊ ဒီလူ႔ကို ေတာင္းပန္ခိုင္းလိုက္၊ ဟိုလူလုပ္ခိုင္း၊ ဒီလူ႔ လုပ္ခုိင္း။ တစ္ခါေပါ့။ ႏွစ္ခါေတာ့ေကာင္း   ေသးတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ အၿမဲတမ္း  ႀကီးလုပ္ေနရင္ေတာင္းပန္ရတဲ့ လူေတြကို  ဆရာတင္ရမလိုျဖစ္ေနၿပီ။”
ဦးဆန္းဆင့္၏ ရွင္းလင္းခ်က္
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ (၂၅.၈.၂၀၁၂) ရက္   ေန႔က “ပန္းဆက္”မွာ သြားလွဴတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကားေပၚတက္ရန္ျဖစ္တယ္ လုိ႔ၾကားလိုက္ရတယ္။ ေနာက္စာတစ္ေစာင္    တက္လာတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကလူကို NLD  က ထိုးတာရဲကအေရးယူမေပးဘူး ဆုိေတာ့ မွန္၊ မမွန္သိဖို႔ အဲဒီေန႔ကပါလာ တဲ့ Eleven က သတင္းေထာက္ကိုသက္ ေဆြနဲ႔ ဧရာ၀တီက သတင္းေထာက္ ကိုသန္႔ဇင္တို႔ကိုေခၚေမးေတာ့သူတုိ႔က ဗီဒီ ယိုမွတ္တမ္းေတြ အသံဖုိင္ေတြျပတယ္။  အဲဒီမွာ ရဲအရာရွိေတြလည္းဆြဲၾကလႊဲၾက တာေတြ႕ရတယ္။ မွတ္တမ္းမွာအနားက လူေတြက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးစထိုးတယ္လို႔ေျပာ သံေတြၾကားရတယ္။ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ေက်ာ္ စိန္ကို “အမွန္အတုိင္းရွင္းျပပါ။ ဒါမွမဟုတ္  ရဲကအမႈဖြင့္မေပးဘူးလုပ္ေတာ့ ၀န္ထမ္း ေတြလည္း ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဦးေအာင္ေက်ာ္  စိန္ကို ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ေတာင္းပန္  ၫွိႏႈိင္းခိုင္းတာ။ အဲဒါကို တစ္ဘက္ကို  ဖူးဖူးမႈတ္တယ္။ ဟိုလူ၊ ဒီလူေတာင္းပန္ခိုင္း  တယ္ေျပာတာဟာ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ တူညီတဲ့အခြင့္အေရးရွိတယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ကိုယ့္ပါတီ၊ သူ႔ပါတီ၀င္ဘက္လိုက္ေပးလို႔မရဘူး။”
ဦးေဌးဦး၏ေျပာၾကားခ်က္
“ပါတီစိတ္မရွိေသာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားရွိရင္ေတာ့လည္း ဒါကမျဖစ္  ႏိုင္ဘူးလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ သူေတြဟာဆရာတပည့္ေတြ   ႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က G1၊ ခင္ဗ်ားတို႔ဥကၠ႒   တပ္ရင္းမွဴး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဗ်ဴဟာမွဴးတစ္ တပ္ထဲမွာေနၾကတာ။ ေနာက္ေျပာင္းသြား  တယ္။ သူကတပ္မမွဴးျဖစ္သြားတယ္။ တပ္မမွဴးကေနၿပီးေတာ့ ဒု၀န္ႀကီးေျပာင္း တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တပ္မမွဴး၊ တုိင္းမွဴး ျဖစ္တယ္။ သူကေတာ့ဒု၀န္ႀကီးကေန ၀န္ႀကီးျဖစ္တယ္။ ကိုဆန္းဆင့္ကေတာ့  တပ္မေတာ္ကိုဖြဲ႕စည္းပုံတုိးလိုက္တဲ့အခ်ိန္ မွာ သူတို႔ေတြရာထူးတက္သြားတယ္။ အတူတူပါပဲ၊ အကုန္လံုးအတူတူႀကီးပဲ။  မသိတဲ့ လူေတြလည္းမဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္နင္ပဲမာေျပာ  ၾကမယ့္လူေတြလည္း မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။
ဦးဆန္းဆင့္၏ ရွင္းလင္းခ်က္
“တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဒီေန႔တာ၀န္ယူေန ရတာ ဘာတာ၀န္လဲဆုိတာျပန္လည္သံုး သပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Senior သည္ဆရာ  လား။ တပ္မေတာ္မွာ ဆုိရင္လည္းပဲ တစ္ခ်ိန္ကဆရာျဖစ္ႏိုင္သလို တစ္ခ်ိန္မွာ လဲ တပည့္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေဖတပ္ ၾကပ္ႀကီးက သားစစ္ဗိုလ္ေလးကို အေလး  ျပဳရတာေတြလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။
မေဟာ္သဓာဇာတ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ျမည္းတရားစီရင္ခန္းကို ဖတ္ဖူးသင္ဖူး၊ ၾကားဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အေဖထက္ သားကျမတ္ပါသေလာလို႔ဘုရင္ရဲ႕ ေမးျမန္း   ခ်က္ကို မေဟာ္သဓာသုခမိန္ကမင္းႀကီး ကို ျပန္ေလ်ာက္ရာမွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းတန္  ျမည္းႏွင့္ အာဇာနည္ျမင္းမတို႔မွ၀ပ္ေသာ  အႆထိုရ္ျမင္းသည္အဖိုးအနဂၢထုိက္သည္  လုိ႔ သာဓကထုတ္ျပခဲ့တယ္မဟုတ္လား။  အသက္ႀကီးတုိင္း Senior က်တိုင္းသူျမတ္ သူေကာင္းျဖစ္ပါသလား။

ၿငိမ္းခ်မ္းကို
From-HotnewsWeekly

No comments:

Post a Comment