Friday, September 21, 2012

ကခ်င္ျပည္နယ္ ထုိးစစ္မ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔မွာ KNU ေတာင္းဆုိ

ခ်င္းမုိင္(မဇိၥ်မ)။   ။ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ျမဲသည့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးအတြက္ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းတခုအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစုိးရ၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU က စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။  


အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO တုိ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္ဆုိင္းရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း KNU အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေနာ္စီဖုိးရာစိန္ က ေျပာသည္။

“က်မတုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖုိ႔ က်မတုိ႔ ေတာင္းဆုိထား
တယ္။ ဒါက ပထမအဆင့္ေပါ့။ ဒီေန႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးေန႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚဖုိ႔ ခုလမ္းစေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တကယ္သြားရမယ္လုိ႔ က်မတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္
ေျဖရွင္း၍ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေမ်ွာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။  

KIO အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ၁၂ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ KNU မွာ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။  

တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္သည့္ “သံုးပြင့္ဆိုင္” ကိုလည္း ဆက္လက္ ျမွဳပ္ႏွံယံုၾကည္
ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း KNU က ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္သည္။ သို႔အားျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္း စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခခံတခု ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ အားလံုးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိရန္ အာမခံႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ေသာၾကာေန႔ထုတ္ ေၾကညာခ်က္က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုထားသည္။

KNU ႏွင့္ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တို႔ ႏွစ္ဖက္ စစ္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိက္နာသင့္ေသာ က်င့္ဝတ္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္ ဒုတိယ မူၾကမ္းအား စက္တင္ဘာလဆန္းပုိင္းက သေဘာတူညီထားၿပီး လမကုန္မီ ႏွစ္ဖက္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

အလားတူ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ လက္ရွိ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည့္အဆင့္မွ
ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) WLB က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။   

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ အလွမ္း
ေဝးသြားမည့္ အေနအထားသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသြားမည္ကုိ အထူးစုိးရိမ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္က ဆိုသည္။  

သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ တတုိင္းျပည္လံုး အတုိင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚထြန္းေရးကုိ အရွိန္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိမွ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ အဆင့္သုိ႔
ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္ဟု WLB က တုိက္တြန္းထားသည္။  

ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ရပ္စဲေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ လုိသူမ်ားကုိ အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးလိုက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ယက္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားအျပား စီတန္းလွည့္လည္မႈ
လည္း အာဏာပုိင္မ်ား၏ တားျမစ္ျခင္း ခံရသည္

No comments:

Post a Comment