Thursday, June 12, 2014

၂၀၁၅ မကုန္မီ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ေနရာေပးရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိက်ဴးေက်ာ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕သစ္ကြက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယာယီေနရာခ်ထားေပးႏုိင္ရန္ အစီအမံမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မကုန္မီအၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးစုိးတင့္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒသမပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီအစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ျပႆနာမ်ားအနက္ အင္အား သံုးၿပီး က်ဴးေက်ာ္အိမ္ရာမ်ားဖယ္ရွားျခင္းလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ သူရဦးေအာင္ကုိ က ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ေျပာသည္။

“က်ဴးေက်ာ္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ားမွာ ယာယီေနရာခ်ထားေပးေရးအ တြက္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္ေဆာင္ ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစုိးတင့္က ကတိျပဳေျပာၾကားလုိက္သည္။

“အစုိးရဌာနဆုိင္ရာနဲ႔ တပ္ပုိင္ေျမေတြေပၚမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္တဲ့ ျပည္သူေတြကုိ အင္အားသံုး ဖယ္ရွားတဲ့ သတင္းကေတာ့ အမ်ားျပည္သူၾကားမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းဆုိရင္ အင္းစိန္မီးရထား၀င္းအ တြင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့ က်ဴးေက်ာ္ေတြကုိ ဖယ္ရွားျခင္း၊ မိေက်ာင္းကန္ေဒသေနအိမ္ ေတြဖယ္ရွားျခင္း၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ သမီးကေလးေက်းရြာ က်ဴးေက်ာ္ေတြကုိဖယ္ရွားျခင္းနဲ႔ တျခား ပုဂၢလိက ပုိင္ေတြမွာလည္း ဖယ္ရွားေနပါတယ္။

“က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုေတြကုိ အတုအစစ္မခြဲျခားဘဲ အင္အားသံုးဖယ္ရွားတာကေတာ့ ႏုိင္ငံလူ႔အဖြဲ႕အ စည္းကို မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြသက္ေရာက္လာႏုိင္ပါတယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ သူရဦးေအာင္ကုိက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ အိမ္ေျခေပါင္းေျခာက္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိၿပီး ငါးေထာင္ေက်ာ္ ကုိ ဖယ္ရွားရွင္းထားၿပီးျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး၏ လူဦးေရ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ လူဦးေရအားျဖင့္ ေျခာက္ သိန္းခန္႔ က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း တုိင္းလႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

“ဖ်က္ရွင္းမႈအစားေျဖရွင္းမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္”ဟု သူရဦးေအာင္ကုိ က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာဆုိ သည္။

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်ဴးေက်ာ္အတုဟုတ္မဟုတ္ စိစစ္ၿပီး ေျမေနရာေရာင္း ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ တည္ဆဲဥပေဒအရထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပုိးေပးေသာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ားကုိလည္း ေဖာ္ထုတ္အေရးယူရ မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ငါးႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အထိ ၾကာျမင့္ေအာင္ေနထုိင္လာသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကုိ ေန ရာသစ္တစ္ခုမွာ အသက္ေမြးေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ လုိအပ္ သည္ဟု ဆုိသည္။

“က်ဴးေက်ာ္မ်ားေနရာခ်ထားျခင္းကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၆၂ နဲ႔ ၆၇ ရပ္ကြက္ ဧရာ၀ဏ္ ရတနာအိမ္ရာစီမံကိန္း အတြင္းရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ ၄၅၅ လံုးနဲ႔ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အ ေရွ႕ပုိင္း ၁၅၅ ရပ္ကြက္တြင္ ၆၀၀ စတုရန္းေပေျမကြက္ေတြမွာ ယာယီေနထုိင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ႔ပါ တယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးစုိးတင့္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၊ ၁၉၈၉ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕သစ္ကြက္ မ်ားေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။လူဦးေရတစ္သိန္းအထက္ရွိသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေရးပါေသာ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၆ ၿမိဳ႕ကုိ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္ဟု ဒု-၀န္ႀကီး က ေျပာသည္။


Mizzima

No comments:

Post a Comment